Staromestská knižnica v Bratislave

Zmluvy

 Zmluvy
číslopartnerpredmetdátum 
Zmluva č. 118/2022PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.Zmluva č. 118/2022 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.29.03.2022
Zmluva č. 109/2022Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava; 36617661Zmluva o servisnej starostlivosti "All in" č. 202200010 Uzavretá podľa ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka17.03.2022
Zmluva č. 107/2022Štefan BučkoZmluva č. 107/2022 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.17.03.2022
Zmluva č. 106/2022Eva GolovkováZmluva č. 106/2022 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.17.03.2022
Zmluva č. 96/2022PhDr. Ľudmila HrdinákováZmluva č. 96/2022 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.03.03.2022
Zmluva č. 51/2022MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680751Zmluva na výkon externých upratovacích služieb (463/2021)25.01.2022
Zmluva č. 44/2022VM Telekom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava; 35837594Zmluva o pripojení č. 164191153118.01.2022
Zmluva č. 34/2022Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

Zmluva č. 0032 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy...

13.01.2022
Zmluva č. 456/2021Mgr. art. Matúš BišťanZmluva o dielo č. 04 / 202128.12.2021
Zmluva č. 435/2021Mária KralovičZmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 435/2021 27. 12. 2021
Zmluva č. 434/2021Daniela KrajčováZmluva č. 434/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.u.17.12.2021
Zmluva č. 371/2021Ľubica Segečová, David Kalata, Magdaléna ScheryováLicenčná zmluva02.12.2021
Zmluva č. 351/2021Sofia GašparováZmluva č. 351/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.08.11.2021
Zmluva č. 337/2021Naďa NovákováZmluva č. 337/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.27.10.2021
Zmluva č. 327/2021Nikola Valencia WawrekováZmluva č. 327/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.15.10.2021
Zmluva č. 326/2021PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.Zmluva č. 326/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.15.10.2021
Zmluva č. 296/2021PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.Zmluva č. 296/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.29.09.2021
Zmluva č. 275/2021Nikola Valencia WawrekováZmluva č. 275/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z. z.16.09.2021
Zmluva č. 274/2021Daniela KrajčováZmluva č. 274/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z. z.16.09.2021
Zmluva č. 257/2021Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-0508931.08.2021
Zmluva č. 253/2021 Vladimír KuštekZmluva č. 253/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 20. 08. 2021
Zmluva č. 231/2021Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava; 42364248Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2116013617.08.2021
Zmluva č. 219/2021Férová Nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; 42414008Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 34/202106.08.2021
Zmluva č. 217/2021Jana JuráňováZmluva č. 177/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z04.08.2021
Zmluva č. 177/2021Lenka DzadíkováZmluva č. 177/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.18.06.2021
Zmluva č. 175/2021Ján GallovičZmluva č. 175/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.18.06.2021
Zmluva č. 165/2021Pavol RankovZmluva č. 165/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.11.06.2021
Zmluva č. 162/2021Ľudmila HrdinákováZmluva č. 162/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.11.06.2021
Zmluva č. 155/2021Eva GolovkováZmluva č. 155/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.11.06.2021
Zmluva č. 150/2021UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách09.06.2021
Zmluva č. 137/2021Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - 992952153331.05.2021
Zmluva č. 106/2021Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet - bonus03.05.2021
Zmluva č. 105/2021Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb03.05.2021
Zmluva č. 104/2021Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet - bonus03.05.2021
Zmluva č. 103/2021Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb03.05.2021
Zmluva č. 72/2021Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-0184217.03.2021
Zmluva č. 2/2021Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-0401820.01.2021
Zmluva č. 360/2020MAMMEF s.r.o., Tmašovsk 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751Zmluva na výkon externých upratovacích služieb18.12.2020
Zmluva č. 304/2020Albatros Media Slovakia s.r.o, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; Dodatok č. I ku kúpnej zmluve zo dňa 16.02.201216.11.2020
Zmluva č. 300/2020Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-0814230.10.2020
Zmluva č. 284/2020Hematit, občianske združenie, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 42356008Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov14.10.2020
Zmluva č. 220/2020REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava; 36252417Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom 111200058BPT05.08.2020
Zmluva č. 219/2020Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481Zmluva č. 0026 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom prenosového systému NSG pomocou služby GPRS mobilného operátora05.08.2020
Zmluva č. 206/2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách16.07.2020
Zmluva č. 183/2020Martin Daniš, Dolné Vinice 10, 953 01 Zlaté MoravceZmluva č. 183/2020 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.07.07.2020
Zmluva č. 144/2020Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-0814212.05.2020
Zmluva č. 129/2020Annamária Jégerová, Františka Diviše 1603/20, Praha 22; Mandátna zmluva č.j. 123/202022.04.2020
Zmluva č. 128/2020Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

22.04.2020
Zmluva č. 120/2020Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia 16.4.2020
Zmluva č. 83/2020Palmknihy - eReading s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4Rámcová smluva o spolupráci č. 146/2020 a Smlouva o spracování osobních údajů09.03.2020
Zmluva č. 54/2020Magistrát hl. mesta SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481Zmluva č. 0033 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom prenosového systému NSG pomocou služby GPRS mobilného operátora14.02.2020
Zmluva č. 9/2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách15.01.2020
Zmluva č. 6/2020Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava; 35763469Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb15.01.2020
Zmluva č. 353/2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751Zmluva na výkon externých upratovacích služieb uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov17.12.2019
Zmluva č. 351/2019Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava; 52005551Zmluva o zabezpečení: stravovania - zamestnancov - Karta Ticket Restaurant a Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania...10.12.2019
Zmluva č. 318/2019PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.Zmluva č. 318/2019 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.23.10.2019
Zmluva č. 306/2019PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.Zmluva č. 306/2019 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.15.10.2019
Zmluva č. 303/2019Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 LevočaZmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb digitálnej knižnice SKN nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom11.10.2019
Zmluva č. 292/2019Mgr. Lenka LesayováZmluva o dielo č. 292/201908.10.2019
Zmluva  č. 284/2019Trimel s.r.o., Jána smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068Zmluva o dielo č. 65/201901.10.2019
Zmluva č. 216/2019Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-0342308.08.2019
Zmluva č. 187/2019Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-0190427.06.2019
Zmluva č. 175/2019Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-0190410.06.2019
Zmluva č. 129/2019Nadácia Pontis, Zelinárska 2,
821 08 Bratislava
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_23303.05.2018
Zmluva č. 108/2019Galéria Nedbalka, n.o., Nedbalova 17, 811 01 BratislavaDarovacia zmluva08.04.2019
Zmluva č.98/2019Mgr. Lenka LesayováZmluva o dielo č. 98/201902.04.2019
Zmluva č. 66/2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová DedinkaZmluva na výkon externých upratovacích služieb28.02.2019
Zmluva č. 40/2019Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republikaSmluva č. SAAS - 1/2019 o poskytování softwarových služeb - systém TRITIUS20.02.2019
Dodatok č. 413/2018LANius s.r.o. 
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republika
Dodatok 2. Zmluvy o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius19.12.2018
Zmluva č. 373/2018PhDr. Ľudmila Hrdinakova, PhD.Zmluva č. 373/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.12.11.2018
Zmluva č. 341/2018Mgr. Lenka LesayováZmluva o dielo č.341/201802.10.2018
Zmluva č. 330/2018LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republikaDarovacia zmluva č. 330/201824.09.2018
Zmluva č. 318/2018András CséfalvayZmluva č. 318/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.21.09.2018
Zmluva č. 317/2018Eva GolovkováZmluva č. 317/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.21.09.2018
Zmluva č. 272/2018LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republikaDodatok 1. Zmluvy o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnáý zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 17.9.200914.08.2018
Zmluva č. 239/2018Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie17.07.2018
Zmluva o dielo č. 220/2018PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD.Zmluva o dielo č. 220/2018 uzatvorená podľa §631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov12.07.2018
Zmluva č. 214/2018Adriana MacháčováZmluva č. 215/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.04.07.2018
Zmluva č. 203/2018Mgr. Katarína HoletzováZmluva č. 215/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.04.07.2018
Zmluva č. 215/2018 Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.Zmluva č. 215/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.04.07.2018
Zmluva č. 18-513-0359/229Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-035904.07.2018
Zmluva č. 0031/2018/213Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481Zmluva č. 0031 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy...26.06.2018
Zmluva č. 191/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb11.06.2018
Zmluva č. 169/2018PhDr. Peter Salner, DrSc.Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.Z.08.06.2018
Zmluva č. 168/2018Eva GolovkováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.Z.08.06.2018
Zmluva č. 155/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-12402107380425.05.2018
Zmluva č. 154/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-12338662164125.05.2018
Zmluva 18-512-02002/117Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-0200216.04.2018
Zmluva č. 114/2018Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie 12.04.2018
Zmluva č. 86/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb13.03.2018
Zmluva č. 79/2018Somi Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica;  36041432Zmluva o dielo č. GF1804113.03.2018
Zmluva č. 41/2018Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava; 00603147Zmluva o spolupráci č. 21/201808.02.2018
Zmluva č. 432/2017SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu18.12.2017
Zmluva č. 17-513-02176Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02176 a Dodatok č. 1 k Zmluve28.11.2017
Zmluva č. 17-511-02389Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02389 a Dodatok č. 1 k Zmluve 23.11.2017
Zmluva č. 315/2017Alena Mrvová KočkováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z.13.10.2017
Zmluva č. 314/2017PhDr. Ľudmila HrdinákováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z06.10.2017
Zmluva č. 316/2017Mgr. Lenka LesayováZmluva o dielo č. 316/201703.10.2017
Dodatok 289/2017 k zmluve č. 211/2017Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BA; 36063606Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie13.09.2017
Zmluva č. 252/2017Nadácia Poštovej banky,  Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava Darovacia zmluva17.08.2017
Zmluva č. 234/2017Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava
Letná čitáreň v Medickej záhrade27.07.2017
Zmluva č. 242/2017Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava
Arteterapeutický čitateľský program27.07.2017
Zmluva č. 232/2017Slávka KoleničováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z.27.07.2017
Zmluva č. 223/2017Oto MalýZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z.24.07.2017
Zmluva č. 222/2017Zuzana KuglerováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z.24.07.2017
Zmluva č. 221/2017Dana HlavatáZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z.18.07.2017
Zmluva č. 202/2017PhDr. Viera Obuchová, CSc.Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z.30.06.2017
Zmluva č. 212/2017Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽijeme s knihami28.06.2017
Zmluva č. 211/2017Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaPodporme deti i seniorov 28.06.2017
Zmluva č. 201/2017PhDr. Igor MachajdíkZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z.20.06.2017
Zmluva č. 193/2017PhDr. Barbora VítováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z.09.06.2017
Zmluva č. 192/2017Eva GolovkováZmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z.09.06.2017
Zmluva č. 5/2017Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 BratislavaZmluva č. 5/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu "Partnerstvo alebo spojme svoje sily"16.05.2017
Zmluva č. 131/2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 931 06 Bratislava; 50471121Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi24.04.2017
Zmluva č. 83/2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 02 Bratislava; 35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb10.03.2017
Zmluva č. 27/2017Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 203004338111.01.2017
Zmluva č.  298/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2028692658 a 202835776016.11.2016
Zmluva č. 16-613-03045Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03045. Európske literárne dedičstvo v knižnici18.10.2016
Zmluva č. 16-612-03467Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03467. Arteterapeutický čitateľský program29.09.2016
Zmluva č. 127/2016Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb30.05.2016
Zmluva č. 125/2016Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatky k zmluvám  o poskytovaní verejných služieb25.05.2016
Zmluva č. 117/2016Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaOprava bočnej a zadnej steny a vstupného schodišťa budovy Staromestskej knižnice12.05.2016
Zmluva č. 116/2016 Bratislavský samosprávny kraj. Sabinovská 16, 820 05 BratislavaKnihy, ktoré radi čítame12.05.2016
Zmluva č. 99/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb29.04.2016
Zmluva č. 98/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb29.04.2016
Zmluva č. 86/2016Nadácia SLSPZmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-28-201618.04.2016
Zmluva č. 61/2016Univerzitná knižnica v BratislaveZmluva o poskytovaní elektronických online prameňov30.03.2016
Zmluva č. 58/2016Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 RožňavaPozáručná a mimozáručná zmluva č. 9394130.03.2016
Dodatok 46/2016 k zmluve ZSE 46/2005ZSE, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke elektriny Blum., Pan., Záhr., ZR07.03.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2028703837Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Verejná telefónna služba01.02.2016
Darovacia zmluva 327/2015Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.10. ročník výstavy Zastretý farebný svet05.11.2015
Zmluva o poskytnutí grantu č. Dell15_06Nadácia Pontis
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis
Book boxes19.10.2015
Zmluva o sponzorstve číslo: OIS-MSK-2015-3-31Martinus.sk, s.r.o.Veľká čitateľská súťaž Staromestská knižnica09.09.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo: MK-12/2015/2.5Ministerstvo kultúry SRVýchova a vzdelanie - základ vyspelej spoločnosti22.06.2015
Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu "Partnerstvo alebo spojme svoje sily"Slovenská asociácia knižnícTýždeň českej detskej literatúry09.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo: 252/2015/2.1Ministerstvo kultúry SRBibliobox - súčasť modernej knižnice09.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 121/2015Bratislavský samosprávny krajKnižnica čitateľom22.04.2015
Dodatok 2/55/2015Miestny úrad Bratislava-Staré MestoNájomné pobočka Karadžičova 110.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2030043381Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba16.02.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2030242780Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba16.02.2015
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2015Horánsky, s.r.o.Pracovná zdravotná služba04.02.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 16/2015 a dodatokSlovak Telekom, a.s.služba Mobilný internet27.01.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2028692658Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba19.01.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2028792608Slovak Telekom, a.s.Magio internet19.01.2015
ZK82014/626Reda s.r.o.Reklamné predmety01.12.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2029809672Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2029109619Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2028692658Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2030391171Slovak Telekom, a.s.Verejná telefónna služba16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 dSlovak Telekom, a.s.Mobilný internet dodatok12.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 cSlovak Telekom, a.s.Mobilný internet dodatok12.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 bSlovak Telekom, a.s.Mobilný internet dodatok12.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 aSlovak Telekom, a.s.Mobilný internet12.09.2014
Zmluva BSK 243/2014Bratislavský samosprávny krajKnižnica pre všetkých06.08.2014
Zmluva MK-209/2014/2.5Ministerstvo kultúry SRChceme vedieť viac. Vzdelaním ku kvalitnejšiemu životu12.05.2014
Zmluva MK-208/2014/2.1Ministerstvo kultúry SRModerná knižnica = kvalitná služba pre zákazníka09.04.2014
Servisná zmluva č.2014/KN/01JKC, s.r.o.Servisná zmluva Clavius07.04.2014
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 436/2013Juraj ŠeboČítanie s Jurajom Šebom02.12.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie 307/2013Bratislavský samosprávny krajInfogate - súborný katalóg verejných knižníc BSK08.11.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 190/2013Rastislav PiškoČítanie v tráve12.08.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 189/2013Oľga GluštíkováČítanie v tráve. aBRAKadabra12.08.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 188/2013Tatiana ŠtefanovičováRozprávanie o Bratislave. Hrad a podhradia06.08.2013
MK-2486/2013/2.5Ministerstvo kultúry SRČítajme odbornú literatúru22.07.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 169/2013Juraj HradskýRozprávanie o Bratislave. Legenda na rohu01.07.2013
Zmluva číslo 1/2013Slovenská asociácia knižnícVzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach13.05.2013
MK-2487/2013/2.1Ministerstvo kultúry SRVerejná knižnica - komunitný priestor pre všetky generácie06.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie 74/2013Bratislavský samosprávny krajČítajte s nami v Medickej záhrade21.03.2013
Darovacia zmluva 66/2013Tatrabanka, a.s.Zelená pre seniorov08.03.2013
Darovacia zmluva 24/2013TRANSPETROL, a.s.podpora projektu vzdelávania seniorov08.02.2013
Dotácia 165/2012Bratislavský samosprávny krajdotácia Zelená pre seniorov 10.07.2012
Dohoda 154/2012  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v LevočiDohoda o poskytovaní knižničných služieb nevidiacim a slabozrakým používateľom29.06.2012 
MK-2351/2012/2.1Ministerstvo kultúry SR  grant Knižnica rúca bariéry 09.05.2012 
MK-2352/2012/2.5 Ministerstvo kultúry SR grant Spoznávajme sa cez literatúru02.04.2012  
SK/2011/826Reda s.r.o.Buttony Čítanie nás baví 15.03.2012
Darovacia 81-11-01Komunitná nadácia BratislavaČítanie nás baví- z Fondu T. Rosovej07.12.2011
MK-729/2011/2.5Ministerstvo kultúry SRgrant Knižnica bez bariér

22.06.2011

156/2011Outdoor Media ServicesOSB panely a bočná plachta

03.05.2011

155/2011Outdoor Media Servicesaltánok letná čitáreň02.05.2011

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií