Staromestská knižnica v Bratislave

Faktúry 2016

FD
č.
popishodnota
s DPH
ident.
zmluvy, obj.
dátum
doručenia
dodávateľ
adresa; IČO
dátum zverejnenia

1

nájomné a služby Pan. 1. štvťrok 2016

1305,05

zmluva 24/2005/322

04.01.2016

MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147

15.01.2016

2

nájomné a služby Záhr. 1. štvťrok 2016

1107,50

zmluva 25/2005/322

04.01.2016

MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147

15.01.2016

3

nájomné a služby Kar. 1. štvťrok 2016

216,02

zmluva 24/2005/322

04.01.2016

MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147

15.01.2016

4

monitoring Blum.

19,92

zmluva 0159/2005

04.01.2016

Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

15.01.2016

5

monitoring Kar.

19,92

zmluva 0032/2010

05.01.2016

Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

15.01.2016

6monitoring ZR19,92zmluva 0033/201005.01.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.01.2016
7monitoring Pan19,92zmluva 0026/201005.01.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.01.2016
8monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201005.01.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.01.2016
9pracovná zdravotná služba138,00zmluva 1/201505.01.2016Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840215.01.2016
10hlasové služby a internet72,19zmluva 264/201405.01.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.01.2016
11stravné lístky1169,23obj. 1/2016
zml. 4085/96
05.01.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869515.01.2016
12služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200407.01.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.01.2016
13nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200407.01.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.01.2016
14aktualizácia softvéru173,52zmluva 64/09607.01.2016Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 3135537415.01.2016
15koncesionársky poplatok222,96zákon  68/200807.01.2016RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 4723248015.01.2016
16hosting servera119,50zmluva 2003/200811.01.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694615.01.2016
17nájomné a služby ZR 1/16972,82zmluva 2/2005/5548-111.01.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922615.01.2015
18internet19,66zmluva 202879260811.01.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.01.2016
19hlasové služby a internet244,64zmluvy 202480967211.01.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.01.2016
20preplatok elektrina Záhr.-83,64zmluva 46/200514.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728115.01.2016
21preplatok elektrina Pan.-135,49zmluva 46/200514.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728115.01.2016
22elektrina ZR75,64zmluva 46/200514.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728115.01.2016
23elektrina Blum.33,53zmluva 46/200514.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

15.01.2016

24toner34,80obj. 3/201614.01.2016Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541715.01.2016
25TP servera39,83zmluva 73/201014.01.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343115.01.2016
26preplatok za plyn-349,46zmluva 153/200718.01.2016SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525603.02.2016
27odber plynu 1. štvrťrok1101,00zmluva 153/200718.01.2016SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525603.02.2016
28hlasové služby18,79zmluva 264/201418.01.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.02.2016
29elektrina ZR 1-6/16426,08zmluva 46/200518.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728103.02.2016
30elektrina Blum. 1.štvrťrok 2016381,33zmluva 46/200520.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.02.2016
31elektrina Pan 1/2016140,12zmluva 46/200520.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.02.2016
32elektrina Záhr. 1/201647,26zmluva 46/200520.01.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.02.2016
33servis kopírky54,00obj. 8/201622.01.2016Office Service, Riazanská 50, 931 03 BA; 3593382818.02.2016
34časopis12,46obj. 115/201420.01.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250318.02.2016
35knihy633,85obj. 4/201618.01.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121618.02.2016
36knihy316,11obj. 6/201619.01.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659618.02.2016
37licenčné poplatky za 20156,12zákon 185/2015 Z.z.27.01.2016LITA, Mozartova 9, 811 02 BA;

18.02.2016

38knihy79,04obj. 11/201626.01.2016Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510318.02.2016
39knihy339,56obj. 9/201627.01.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246218.02.2016
40knihy414,56obj. 5/201628.01.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693118.02.2016
41stravné lístky1237,61zmluva 4085/96
obj. 13/2016
29.01.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869518.02.2016
42knihy53,47obj. 7/201601.02.2016Vydavateľstvo Buvik, Mierová 28, 821 05 BA; 4776118118.02.2016
43elektrina Pan. 2/2016140,12zmluva 46/200505.02.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.02.2016
44elektrina Záhr. 2/201647,26zmluva 46/200505.02.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.02.2016
45internet19,66zmluva 202879260805.02.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.02.2016
46členský poplatok33,00stanovy
zmluva 436/2005
04.02.2016Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 1705527018.02.2016
47toner27,60obj. 16/201608.02.2016Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541718.02.2016
48knihy618,18obj. 12/201601.02.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121618.02.2016
49TP servera39,83zmluva 73/201008.02.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343118.02.2016
50toner87,60obj. 18/201608.02.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289118.02.2016
51časopis104,02obj. 115/201408.02.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250318.02.2016
52nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200408.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
53služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200408.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
54monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
55monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
56monitoring Zahr.19,92zmluva 0031/201010.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
57monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
58monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.02.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.02.2016
59hlasové služby a internet76,15zmluva 264/201409.02.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.02.2016
60kancelársky papier99,00obj. 17/201608.02.2016MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 3661766118.02.2016
61hosting servera119,50zmluva 2003/200809.02.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694618.02.2016
62hlasové služby a internet261,64zmluvy 2024809672 09.02.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.02.2016
63nájomné a služby 2/16 ZR972,82zmluva 2/2005/5548-109.02.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922618.02.2016
64knihy557,25obj. 15/201611.02.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693118.02.2016
65časopis19,00obj. 114/201512.02.2016News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 4725628118.02.2016
66hlasové služby18,79zmluva 264/201415.02.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.02.2016
67knihy317,71obj. 19/201615.02.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659618.02.2016
68knihy372,75obj. 20/201615.02.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246218.02.2016
69kniha49,00obj. 21/201618.02.2016Oxford Encyclopedia, NK Business Services, Trnavská cesta 50/A, 821 02 BA; 4749190629.02.2016
70knihy689,93obj. 22/201618.02.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.02.2016
71noviny199,00obj. 108/201522.02.2016MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 3133352429.02.2016
72náplne do tlačiarne133,92obj. 25/201626.02.2016Pryzmat, Krížna 19, 811 06 BA; 3588289129.02.2016
73stravné lístky1179,49obj. 26/2016
zml. 4085/96
29.02.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869529.02.2016
74knihy50,00obj. 24/201602.03.2016Plutošop, Miletičova 583/57, 821 09 BA; 4752143118.03.2016
75knihy29,00obj. 30/201602.03.2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka18.03.2016
76TP servera39,83zmluva 73/201004.03.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343118.03.2016
77elektrina Pan.140,12zmluva 46/200507.03.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.03.2016
78elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200507.03.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728118.03.2016
79noviny a časopisy219,40obj. 111/201507.03.2016Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025318.03.2016
80časopisy1291,39obj. 129/201507.03.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112418.03.2016
81knihy424,54obj. 23/201607.03.2016Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999121.03.2016
82knihy222,27obj. 28/201607.03.2016EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551721.03.2016
83internet19,66zmluva 202879260809.03.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2016
84hlasové služby a internet70,49zmluva 264/201409.03.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2016
85hlasové služby a internet256,67zmluva 2910961909.03.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2016
86hosting servera119,50zmluva 2003/200809.03.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694621.03.2016
87revízia el. zariadení, dokumentácia OPP, BOZP1050,00obj. 190/201509.03.2016Horánský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840221.03.2016
88monitoring Záhr.19,92zmluva 031/201009.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
89monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
90monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
91monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
92monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
93služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200409.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
94nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200409.03.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2016
95nájomné a služby ZR 3/2016972,82zmluva 2/2005/5548-109.03.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922621.03.2016
96knihy244,82obj. 29/201607.03.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659621.03.2016
97knihy607,53obj. 27/201607.03.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121621.03.2016
98hlasové služby18,79zmluva 264/201418.03.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.04.2016
99časopisy108,00obj. 83/201516.03.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250315.04.2016
100knihy630,35obj. 31/201618.03.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121615.04.2016
101knihy10,00obj. 32/201618.03.2016PhDr. Svetozár Krno, CSc.  Karpaty Infopress, Holubyho 1, 811 03 BA; 1749352815.04.2016
102knihy358,70obj. 34/201623.03.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246218.04.2016
103toner27,60obj. 35/201624.03.2016Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541718.04.2016
104členský poplatok33,00Stanovy SSKK04.04.2016Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 81417 BA;  03.05.2016
105stravné lístky1066,67zmluva 4085/96, obj. 42/201604.04.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869503.05.2016
106update knižničného systému 2015940,80obj. 36/201604.04.2016MS-Soft, s.r.o. RNDr. Marian Sabo, Komenského 53,010 01 Žilina; 4483262103.05.2016
107odber plynu 2. štvrťrok 20161101,00zmluva 153/200704.04.2016SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525603.05.2016
108internet Panenská19,66zmluva 202879260806.04.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.05.2016
109licenčný poplatok za reprografické práce1,74zákon 185/2015 Z. z.06.04.2016LITA, Mozartova 9, 811 02 BA;03.05.2016
110knihy45,00obj. 33/201606.04.2016ETAMI s.r.o., 067 52 Habura; 4648488403.05.2016
111nájomné a služby Pan.1305,05zmluva 24/2005/32204.04.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314703.05.2016
112nájomné a služby Záhr.1107,50zmluva 25/2005/32204.04.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314703.05.2016
113nájomné a služby Kar.216,02zmluva 24/2005/32204.04.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314703.05.2016
114nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200408.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
115služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200404.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
116knihy550,28obj. 41/201607.04.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659603.05.2016
117účastnícky poplatok53,18obj. 43/201608.04.2015Albertina icome Praha, Štěpánska 16, 110 00 Praha 1, ČR; 4961215803.05.2016
118elektrina Blum.381,33zmluva 46/200501.04.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728103.05.2016
119elektrina Pan.140,12zmluva 46/200501.04.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728103.05.2016
120elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200501.04.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728103.05.2016
121hlasové služby a internet255,38zmluvy 202480967203.04.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.05.2016
122hosting servera119,50zmluva 2003/200806.04.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694603.05.2016
123TP servera39,83zmluva 73/201012.04.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343103.05.2016
124knihy598,93obj. 37/201605.04.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693103.05.2016
125knihy dobropis-24,64obj. 37/201606.04.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693103.05.2016
126monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201007.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
127monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
128monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
129monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
130monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
131výjazd Kar.19,92zmluva 0032/201012.04.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.05.2016
132servisné práce, demontáž BZ36,00obj. 39/201612.04.2016RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 3624203903.05.2016
133nájomné a služby ZR 4/2016972,82zmluva 2/2005/5548-113.04.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922603.05.2016
134hlasové služby76,53zmluva 264/201413.04.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.05.2016
135hlasové služby 18,79zmluva 264/201418.04.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.05.2016
136knihy452,13obj. 46/201618.04.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659603.05.2016
137knihy544,67obj. 44/201618.04.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121603.05.2016
138knihy417,57obj. 45/201619.04.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246203.05.2016
139DVD11,50obj. 51/201628.04.2016Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 4736920503.05.2016
140časopisy109,50obj. 115/201502.05.2016Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729103.05.2016
141stravné poukážky1179,49obj. 52/201602.05.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869503.05.2016
142knihy18,00obj. 49/201627.04.2016Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA20.05.2016
143hlasové služby a internet75,61zmluva 98/2016, 99/2016, 264/201401.05.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2016
144TP servera39,83zmluva 73/201030.04.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.05.2016
145hlasové služby a internet271,06zmluva 202910961602.05.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2016
146internet19,66zmluva 202879260806.05.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2016
147knihy498,90obj. 50/201605.05.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.05.2016
148monitoring ZR19,92zmluva 033/201005.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

20.05.2016

149monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201006.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2016
150monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200506.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2016
151monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201006.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2016
152monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201006.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2016
153služby Blum. 70,90zmluva 078304710200/200406.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2016
154nájomné Blum.165,91zmluva 078304710200/200406.05.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2016
155elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200502.05.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.05.2016
156elektrina Pan140,12zmluva 46/200502.05.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.05.2016
157noviny199,00obj. 108/201504.05.2016MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352420.05.2016
158hosting servera119,50zmluva 2003/200804.05.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.05.2016
159časopis108,00obj. 93/201505.05.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250320.05.2016
160nájomné a služby 5/2016972,82zmluva 2/2005/5548-106.05.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.05.2016
161servis556,80zmluva 153/10, 146/1004.05.2016Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906820.05.2016
162časopis19,00obj. 114/201509.05.2016News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 4725628120.05.2016
163noviny a časopisy545,78obj. 61/201610.05.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112420.05.2016
164časopisy58,80obj. 66/201629.04.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250320.05.2016
165knihy476,92obj. 62/201610.05.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.05.2016
166knihy196,84obj. 55/201610.05.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246220.05.2016
167knihy48,50obj. 53/201605.05.2016Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704920.05.2016
168knihy654,99obj. 64/201611.05.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121620.05.2016
169časopis lč4,47obj. 63/201611.05.2016L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 3135278220.05.2016
170časopis lč199,88obj. 56/201612.05.2016  Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112420.05.2016
171noviny lč44,58obj. 58/201610.05.2016MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352420.05.2016
172hlasové služby a internet30,04zmluva 264/2014, 99/201608.05.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2016
173časopis94,34obj. 57/201611.05.2016Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025307.06.2016
174časopis1,60obj. 60/201613.05.2016ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616007.06.2016
175časopis24,00obj. 123/201512.05.2016Kresťanské centrum pre nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 874 01 BA; 3137303807.06.2016
176časopis9,27obj. 59/201619.05.2016News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628107.06.2016
177zjednotenie fasády proj. dokumentácia220,00obj. 54/201618.05.2016Planart, Železničná 98/28, 017 01 Považská Bystrica; 4454064707.06.2016
178knihy671,27obj. 48/201623.05.2016Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999107.06.2016
179stravné lístky1111,06obj. 72/2016
zmluva 4085/96
30.05.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869507.06.2016
180vyúčtovanie 2015 Záhr.-817,40zmluva 25/2005/32225.05.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314707.06.2016
181vyúčtovanie 2015 Kar.-2,99zmluva 21/2005/32226.05.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314707.06.2016
182tonery55,20obj. 70/201627.05.2016Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541707.06.2016
183servis osvetlenia Blum. a ZR204,85obj. 65/201630.05.2016Peter Lalák, Humenské nám. 69, 85107 BA;07.06.2016
184vyúčtovanie 2015 ZR2178,62zmluva 2/2005/5548-125.05.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922607.06.2016
185elektrina Pan.140,12zmluva 46/200501.06.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.06.2016
186elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200501.06.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.06.2016
187hosting servera119,50zmluva 2003/200804.06.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.06.2016
188vyúčtovanie nákladov Pan. 20151350,75zmluva 24/2005/32201.06.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314720.06.2016
189noviny a časopisy1289,55obj. 129/201502.06.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112420.06.2016
190knihy366,43obj. 76/201603.06.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659629.06.2016
191knihy478,58obj. 69/201606.05.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.06.2016
192monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201006.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2016
193monitoring Záhr. 19,92zmluva 0031/201007.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2016
194monitoring ZR19,92zmluva 0033/201007.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2016
195monitoring Pan19,92zmluva 0026/201007.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2016
196monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200507.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2016
197hlasové služby a internet86,98zmluva 98/201601.06.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346929.06.2016
198preplatok-4,78zmluva 202879260802.06.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346929.06.2016
199hlasové služby a internet257,59zmluva 202480967202.06.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346929.06.2016
200vyúčtovanie elektrina Blum.-202,21zmluva 46/200505.06.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.06.2016
201knihy201,86obj. 75/201606.06.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246229.06.2016
202knihy34,00obj. 77/201606.06.2016Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704929.06.2016
203TP servera39,83zmluva 73/201031.05.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343129.06.2016
204tonery110,40obj. 79/201608.06.2016Magic Print, Rovniankova 15, 851 02 BA; 3661766130.06.2016
205služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200410.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.06.2016
206nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200410.06.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.06.2016
207knihy499,73obj. 73/201602.06.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121630.06.2016
208noviny219,40obj. 111/201514.06.2016Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025330.06.2016
209odpad. nádobka xerox45,36obj. 82/201610.06.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289130.06.2016
210licencia antivír786,24obj. 80/201613.06.2016Eset, Einsteinova 24, 851 01 BA; 3133353230.06.2016
211služby počítače150,00zmluva 132/200910.06.2016

Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799

30.06.2016
212nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-113.06.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922630.06.2016
213knihy368,95obj. 83/201615.06.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659630.06.2016
214demontáž a servis EZS113,87obj. 39/201616.06.2016RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 3624203930.06.2016
215obnova domény95,95obj. 85/201628.06.2016Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 3584423012.07.2016
216knihy175,44obj. 84/201620.06.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246212.07.2016
217lektorská činnosť40,00obj. 68/201630.06.2016AC&T Alfa, Mydlárska 1, 010 01 Žilina; 4666218912.07.2016
218revízia EZS151,19obj. 74/201620.06.2016RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 3624203912.07.2016
219kontrola prenosu signálu Blum.18,00obj. 74/201617.06.2016RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 3624203912.07.2016
220elektrina Pan.140,12zmluva 46/200501.07.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.07.2016
221elektrina Blum.381,33zmluva 46/200501.07.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.07.2016
222elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200501.07.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.07.2016
223elektrina ZR426,08zmluva 46/200501.07.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.07.2016
224knihy131,26obj. 14/201629.06.2016Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682 12.07.2016
225stravné lístky1025,64zmluva 4085/199606.07.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.07.2016
226plyn Blum. 3. štvrťrok 20161101,00zmluva 153/200701.07.2016SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525612.07.2016
227knihy305,60obj. 71/200628.06.2016Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999112.07.2016
228nájomné a služby Blum. 3. štvrťrok165,91zmluva 078304710400/200407.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.07.2016
229služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200407.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.07.2016
230nájomné a služby Kar. 3. štvrťrok216,02zmluva 21/2005/32222.06.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314712.07.2016
231nájomné a služby Pan.1305,05zmluva 24/2005/32222.06.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314712.07.2016
232nájomné a služby Záhr.824,78zmluva 25/2005/32222.06.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314712.07.2016
233hlasové služby a internet83,42zmluva 98/201601.07.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.07.2016
234hlasové služby a internet255,19zmluva 202480967202.07.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.07.2016
235knihy349,72obj. 86/201604.07.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121614.07.2016
236TP servera39,83zmluva 73/201011.07.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343114.07.2016
237monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201011.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.07.2016
238monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201011.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

14.07.2016

239monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.07.2016
240monitoring ZR19,92zmluva 0033/201011.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.07.2016
241monitoring Pan19,92zmluva 0026/2010 11.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.07.2016
242pracovná zdravotná služba138,00zmluva 1/201511.07.2016Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840214.07.2016
243hlasové služby a internet45,59zmluva 99/201611.07.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346914.07.2016
244hosting servera119,50zmluva 2003/200811.07.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694614.07.2016
245knihy39,80obj. 89/201612.07.2016EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551714.07.2016
246nájomné a služby ZR 7/2016972,82zmluva 2/2005/5548-112.07.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922614.07.2016
247vyúčtovanie Blum. 2015-202,26zmluva 078304710400/200413.07.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.08.2016
248servisné služby Clavius180,00zmluva 9394114.07.2016Valér Romok, Edelényska 36, 848 01 Rožňava; 4647740309.08.2016
249tonery129,60obj. 93/201614.07.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289109.08.2016
250laminovacia fólia19,45obj. 91/201614.07.2016Office Servis, Riazanská 50 931 03 BA; 3593382809.08.2016
251papier124,02obj. 92/201614.07.2016Office Servis, Riazanská 50 931 03 BA; 3593382809.08.2016
252toner52,80obj. 98/201614.07.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289109.08.2016
253knihy100,00obj. 97/201614.07.20163via, Miletičova 7, 821 07 BA; 4439990109.08.2016
255knihy172,70obj. 97/201615.07.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246209.08.2016
256knihy9,18obj. 99/201615.07.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121609.08.2016
257knihy426,43obj. 85/201614.07.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121609.08.2016
258služby40,60zmluva 99/201625.07.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.08.2016
259samolepiace štítky142,80obj. 87/201625.07.2016Ideo, Vajnorská 127, 831 04 BA; 3584486009.08.2016;
260stravné lístky820,51obj. 101/2016
zml. 4085/96
27.07.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869509.08.2016
261knihy580,35obj. 94/201619.07.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.08.2016
262časopis 2017214,15obj. 103/201621.07.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250312.08.2016
263časopis 201726,40obj. 102/201621.07.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250312.08.2016
264knihy94,40obj. 106/201605.08.2016Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510312.08.2016
265knihy287,60obj. 105/201605.08.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121612.08.2016
266hlasové služby a internet88,51zmluva 98/201608.08.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.08.2016
267elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200508.08.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.08.2016
268elektrina Pan.140,12zmluva 46/200508.08.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.08.2016
269hlasové služby a internet251,02zmluva 202910961911.08.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.08.2016
270hosting servera119,50zmluva 2003/200811.08.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694612.08.2016
271časopisy33,60obj. 111/201611.08.2016L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 3135278212.08.2016
272nájomné a služby ZR 8/16972,82zmluva 2/2005/5548-111.08.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922612.08.2016
273služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200411.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.08.2016
274nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200411.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.08.2016
275hlasové služby a internet60,40zmluva 99/201615.08.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.09.2016
276TP servera39,83zmluva 73/201012.08.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343109.09.2016
277monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201012.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2016
278monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2016
279monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2016
280monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2016
281monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2016
282knihy322,54obj. 109/201611.08.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659609.09.2016
283noviny19,00obj. 114/201515.08.2016News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 4725628112.09.2016
284služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200419.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.09.2016
285nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200419.08.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.09.2016
286knihy387,53obj. 107/201616.08.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.09.2016
287noviny199,00obj. 108/201622.08.2016AFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 3133352412.09.2016
288stravné lístky888,89obj. 112/2016
zmluva 4085/96
23.08.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.09.2016
289knihy339,30obj. 110/2016
zmluva 16-613-03045
23.08.2016Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682 12.09.2016
290technické zabezpečenie letná čitáreň200,00obj. 81/201626.08.2016BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 4395360312.09.2016
291knihy535,64obj. 113/2016
zmluva 16-613-03045
05.09.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693123.09.2016
292knihy778,45obj. 108/201605.09.2016Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999123.09.2016
293elektrina Pan140,12zmluva 46/200505.09.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728123.09.2016
294elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200505.09.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728123.09.2016
295hlasové služby a internet263,14zmluva 202980967208.09.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.09.2016
296hosting servera119,50zmluva 2003/200808.09.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694623.09.2016
297nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-109.09.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922623.09.2016
298služby Blum.70,90zmluva 078304710200/200408.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
299nájom Blum.165,91zmluva 078304710200/200408.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
300časopisy1282,80obj. 129/201508.09.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112423.09.2016
301knihy339,43obj. 116/201608.09.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659623.09.2016
302TP servera39,83zmluva 73/201012.09.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343123.09.2016
303monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
304monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
305monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
306monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201012.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
307monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.09.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2016
308noviny219,40obj. 111/201512.09.2016Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025323.09.2016
309toner26,40obj. 117/201619.09.2016Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541723.09.2016
310hlasové služby a internet45,00zmluva 98/201619.09.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.09.2016
311toner50,40obj. 118/201619.09.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289123.09.2016
312časopis84,00obj. 93/201519.09.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250323.09.2016
313časopis 2017130,87obj. 115/201619.09.2016SUWECO CZ, sestupná 153/11, 162 00 Praha; 2509476923.09.2016
314knihy90,65obj. 137/2016
zmluva 16-613-03045
21.09.2016TRIO Publishing, Trajánova 3A, 850 01 BA; 3140139212.10.2016
315časopis 201719,00obj. 126/201621.09.2016News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 4725628112.10.2016
316tonery303,00obj. 126/201622.09.2016MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 3661766112.10.2016
317hlasové služby a internet89,37zml. 98/201622.09.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.10.2016
318časopis 201718,80obj. 119/201623.09.2016ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616012.10.2016
319stravné lístky1094,02obj. 149/2016
zml. 4085/96
29.09.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.10.2016
320knihy327,60obj. 145/2016
zmluva 16-613-03045
03.10.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246212.10.2016
321knihy840,18obj. 139/2016
zmluva 16-613-03045
03.10.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121612.10.2016
322časopisy 2017206,34obj. 132/201603.10.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112419.10.2016
323knihy185,57obj. 146/2016
zmluva 16-613-03045
03.10.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659619.10.2016
324časopis 201712,00obj. 127/201603.10.2016CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04BA; 0015188219.10.2016
325časopis 201716,00obj. 125/201603.10.2016Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 16469119.10.2016
326elektrina Pan140,12zmluva 46/200505.10.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.10.2016
327elektrina Blum.381,33zmluva 46/200505.10.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.10.2016
328elektrina Záhr. 47,26zmluva 46/200505.10.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.10.2016
329odber plynu 4. štvrťrok 20161101,00zmluva 153/200703.10.2016SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525619.10.2016
330časopis20,40obj. 144/201603.10.2016Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250319.10.2016
331hlasové služby a internet90,95zmluva 98/201605.10.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.10.2016
332knihy585,65obj. 148/201605.10.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693119.10.2016
333nájomné a služby Kar. 4. kv. 2016216,02zmluva 21/2005/32205.10.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.10.2016
334nájomné a služby Záhr. 4. kv. 2016824,78zmluva 25/2005/32205.10.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.10.2016
335nájomné a služby Pan. 4. kv. 20161569,35zmluva 24/2005/32205.10.2016MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.10.2016
336nájomné Blum.10/2016165,91zmluva 078304710400/200405.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
337služby Blum. 10/201670,90zmluva 078304710400/200405.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
338knihy30,,obj. 150/201605.10.2016OZ Galanta literárna, Krásna 1121/95, 924 00 Galanta; 3799026819.10.2016
339hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201611.10.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.10.2016
340hlasové služby a internet273,47zmluva 202980967211.10.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.10.2016
341hosting servera119,50zmluva 2003/200811.10.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.10.2016
342nájomné a služby ZR 10/2016972,82zmluva 2/2005/5548-111.10.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922619.10.2016
343knihy783,65obj. 151/201610.10.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121619.10.2016
344monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201011.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
345monitoring Pan19,92zmluva 0026/201011.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
346monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
347monitoring ZR19,92zmluva 0033/201011.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
348monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201011.10.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2016
349kancelárske  a výtvarné potreby116,46obj. 154/201614.10.2016Office Servis, Riazanská 50, 831 03 Bratislava; 3593382808.11.2016
350TP servera39,83zmluva 73/201012.10.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343108.11.2016
351knihy350,83obj. 153/201611.10.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659608.11.2016
352knihy289,33obj. 152/201611.10.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246208.11.2016
353prípravné stavebné práce3942,20obj. 141/201618.10.2016Milan Machala, J. rášu č. 477, 900 86 Budmerice; 3729199808.11.2016
354knihy116,04obj. 157/201618.10.2016Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510308.11.2016
355časopis 201723,20obj. 130/201619.10.2016Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 0017902708.11.2016
356časopis 201748,00obj. 131/201620.10.2016Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025308.11.2016
357kancelárske potreby98,37obj. 159/201620.10.2016Ing. Pavol Regina Regina, Hattalova 12, 831 00 BA; 1163665308.11.2016
358knihy379,76obj. 147/201620.10.2016Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999108.11.2016
359knihy133,72obj. 156/201620.10.2016Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682 08.11.2016
360knihy718,55obj. 155/201621.10.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693108.11.2016
361časopis 201719,92obj. 142/201602.11.2016CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04BA; 0015188214.11.2016
362knihy588,76obj. 158/201602.11.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121614.11.2016
363tonery55,20obj. 160/201602.11.2016Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541714.11.2016
364toner53,40obj. 166/201602.11.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289114.11.2016
365stravné lístky1094,02obj. 170/2016
zmluva 4085/96
03.11.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869514.11.2016
366knihy504,55obj. 164/2016
zmluva 16-613-03045
02.11.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659614.11.2016
367knihy326,75obj. 161/201602.11.2016Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510314.11.2016
368knihy38,00obj. 167/201602.11.2016Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704914.11.2016
369časopis 2017199,00obj. 121/201604.11.2016MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 3133352414.11.2016
370časopis 201733,60obj. 134/201604.11.2016L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 3135278214.11.2016
371hosting servera119,50zmluva 2003/200807.11.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694614.11.2016
372hlasové služby a internet90,95zmluva 98/201604.11.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346914.11.2016
373hlasové služby a internet269,84zmluva 203039117107.11.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346914.11.2016
374elektrina Pan.140,12zmluva 46/200507.11.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.11.2016
375elektrina Záhr.47,26zmluva 46/200507.11.2016ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.11.2016
376tlačiareň207,48obj. 172/201607.11.2016Alza.cz, Jateční 33, 170 00 Praha;2708244014.11.2016
377knihy765,36obj. 169/201607.11.2016Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693114.11.2016
378knihy233,09obj. 168/201607.11.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246214.11.2016
379monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.11.2016
380monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.11.2016
381monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.11.2015
382monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201009.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.11.2016
383monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.11.2016
384toner86,40obj. 174/201609.11.2016MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 3661766116.11.2016
385toner67,20obj. 175/201609.11.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289116.11.2016
386služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200410.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.11.2016
387nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200410.11.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.11.2016
388servisné služby Clavius180,00zmluva 9394114.11.2016Valér Romok, Edelényska 36, 848 01 Rožňava; 4647740328.11.2016
389TP servera39,83zmluva 73/201514.11.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343128.11.2016
390nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-114.11.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922628.11.2016
391diagnostika kopírky80,40obj. 177/201614.11.2016Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava; 3133855128.11.2016
392knihy76,84obj. 173/201614.11.2016Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682 28.11.2016
393knihy376,58obj. 171/201609.11.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659628.11.2016
394knihy542,04obj. 176/201615.11.2016Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121628.11.2016
395knihy211,99obj. 179/2016
zmluva 16-613-03045
18.11.2016Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05 Bratislava; 36750711 28.11.2016
396knihy150,09obj. 183/2016
zmluva 16-613-03045
22.11.2016Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510328.11.2016
397časopisy 2017109,50obj. 128/201622.11.2016News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 4725628128.11.2016
398knihy37,40obj. 180/201621.11.2016Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659628.11.2016
399oprava vstupného schodišťa a zábradlia1386,56obj. 162/201624.11.2016Milan Machala, J. Rášu č. 477, 900 86 Budmerice; 3729199828.11.2016
400hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201601.12.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346907.12.2016
401časopis 201710,80obj. 119/201602.12.2016ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616007.12.2016
402knihy296,60obj. 165/201601.12.2016Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999107.12.2016
403časopis 201710,20obj. 186/201601.12.2016MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 3133352407.12.2016
404časopisy 20171346,90obj. 135/201601.12.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112407.12.2016
405časopisy 201755,10obj. 184/201601.12.2016Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112407.12.2016
406časopis 201714,60obj. 143/201605.12.2016Mediaprint Kapa Pressegrosse, Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 3579228107.12.2016
407knihy45,00obj. 185/201605.12.2016Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 3570589207.12.2016
408hlasové služby a internet92,15zmluva 98/201605.12.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346907.12.2016
409hlasové služby a internet257,30zmluva 202980967205.12.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346907.12.2016
410TP servera39,83zmluva 73/201005.12.2016INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343107.12.2016
411náplne do tlačiarne46,80obj. 181/201605.12.2016Magic Print, Rovniankova 15, 821 02 BA; 3661766107.12.2016
412stravné lístky831,56

zmluva 4085/96
obj. 187/2016 

05.12.2016Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869507.12.2016
414noviny22,80obj. 140/201607.12.2016Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025302.01.2017
415lektorská činnosť580,00obj. 182/201607.12.2016OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA; 4213920102.01.2017
416hosting servera119,50zmluva 2003/200809.12.2016Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694602.01.2017
418monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201009.12.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.01.2017
419monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.12.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.01.2017
420monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.12.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.01.2017
421monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.12.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.01.2017
422monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.12.2016Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.01.2017
423hlasové služby a internet44,58zmlva 99/201613.12.2016Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346902.01.2017
424knihy58,93obj. 188/201613.12.2016Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246202.01.2017
425nájomné a služby ZR1153,71zmluva 2/2005/5548-113.12.2016SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922602.01.2017
428časopis40,50obj. 120/201614.12.2016Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 0067815502.01.2017
429časopis40,50obj. 120/201614.12.2016Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 0067815503.01.2016
430náplne do tlačiarne88,80obj. 189/201615.12.2016Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289103.01.2016
431časopis80,00obj. 190/201615.12.2016Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava;03.01.2016
432časopis 16,00obj. 129/201615.12.2016OZ Vlna, Bottova 20, 900 25 Chorvátsky Grob; 4225656903.01.2016
433PZS 2016138,00obj. 194/201615.12.2016Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840203.01.2016
434školenie BOZP180,00obj. 195/201615.12.2016Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840203.01.2016
435kancelárske potreby259,63obj. 191/201616.12.2016MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 3661766103.01.2016
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií