Staromestská knižnica v Bratislave

Podujatia v roku 2018

December 2018

3. - 21. 12. 2018 Karadžičova 1 Vianočný čas. Výstava vianočných pozdravov výtvarníčky Ľubice Pribylovej
pozvánka 

Celé Slovensko číta deťom. Adventné čítanie. Organizované podujatia pre žiakov ZŠ
3. 12. 2018 o 14.00 h Karadžičova 1 z knihy D. Hlavatej Čo si šiši?
4. 12. 2018 o 9.00 h Záhrebská 8 z knihy Ľ. Bátoryovej Pes Timo a dokor Hafbolíto
5. 12. 2018 o 9.00 h Západný rad 5 z knihy R. Goscinnyho a J.J. Sempého Mikulášove prestávky
7. 12. 2018 o 9.00 h z knihy R. Brata Škola za rohom
pozvánka

4. 12. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Hudobný workshop s Bartekom. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Dubová o nahrávaní spevu a práci s ľudským hlasom

5. 12. 2018 o 15.00 h Blumentálska 10/a Ocenenenie najaktívnejších čitateľov Staromestskej knižnice za rok 2018

6. 12. 2018 o 15.00 h Rad Bobríka knihovníka za rok 2018. Udelenie výročného ocenenia za nezištnú pomoc knižnici

11. 12. 2018 o 10.00 h Panenská 1 Šťastné a veselé vinšujeme Vám. Hudobno-tanečný pozdrav žiakov ZŠ M. M. Hodžu pre obyvateľov Seniorcentra na Podjavorinskej

14. 12. 2018 o 9.00 h Záhrebská 8 Knižiak Rišiak. Informačná príprava pre žiakov ZŠ Dr. Ivana Dérera

19.12. 2018 o 9.00 h Západný rad 5 Vianočný strom želaní. Vianočné príbehy, zvyky, dielničky.

November 2018

2. - 23. 11. 2018 Karadžičova 1 Náš svet. Výstava výtvarných diel žiakov zo ZŠ a MŠ pre deti a mládež so sluchovým postihnutím
pozvánka

5. 11. - 21. 12. 2018 Panenská 1 Jeseň, pani bohatá. Výstava ručných prác klientov DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ul.

5. - 9. 11. 2018 Einsteinova akadémia. Séria interaktívnych podujatí pre deti a mládež o tom, že veda nie je žiadna veda pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Vedie Ing. Peter Molčány. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
5. 11. 2018 o 8.00 a 9.00 h SPŠE Zochova Dotyk vedy. Prednáška pre študentov SPŠE
6. 11. 2018 o 9.00 h Karadžičova 1 Vedecký triatlon
7. 11. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Vedecký triatlon
8. 11. 2018 o 9.00 h Západný rad 5 Vedecký triatlon
9. 11. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Vedecký triatlon 
pozvánka

6. 11. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Bezpečne s knižnicou. Na ceste nie si sám! Stretnutie s detí kpt. Mgr. J. Bandovou v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I.

12. - 16. 11. 2018 9.00 - 13.00 h Panenská 1 Mobil a aplikácie pre seniorov. Kurz pre seniorov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prihlasovanie a informácie na tel. č. 02-54411874
pozvánka

13. 11. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Čítanie nás baví. Dramatizované čítanie z knihy Ivony Březinovej Chlapec a pes s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou, PhD. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Organizované podujatie
pozvánka

19. - 30. 11. 2018 Bezplatná ročná registrácia pre nových čitateľov - študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

20. 11. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Mladý archeológ. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ I. Dérera

27. 11. 2018 o 11.00 h Národná banka Slovenska. Ostrov pokladov. Finančná gramotnosť v súvislostiach. Organizované podujatie

Október 2018

Počas októbra - Mesiaca úcty k starším zapisujeme nových čitateľov - seniorov bezplatne.

1. - 31. 2018 Panenská 1 Krása staroby, staroba v kráse. Výstava ručných prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej a zariadenia pre seniorov Ohel David na Svoradovej ulici.
pozvánka

1. 10. 2018 - 28. 2. 2019 Čítam, čítaš - čítame. 14. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ a 1. ročníkov stredných škôl, ktorí radi čítajú a súťažia.

2. 10. 2018 o 9.00 h Karadžičova 1 Bezpečná hra doma i vonku. Stretnutie s kpt. Mgr. Janou Bandovou v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava I. v rámci cyklu Bezpečne s knižnicou. Organizované pre deti z MŠ

od 2. 10. 2018 o 16.00 h Blumentálska 10/a Tréningy pamäti pre seniorov II. Pokračovací kurz pre uzavretú skupinu vedie trénerka pamäti Mgr. Lenka Lesayová. Stretnutia vždy v utorok 16.00 - 17.30 hod. Kurz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
pozvánka

4. 10. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Čítanie nás baví s Tiborom Hujdičom Mrkvičkom z knihy Vojtěcha Mašeka Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
pozvánka

5. 10. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Moji kamaráti zvieratká. Beseda s MVDr. Vladimírom Pagáčom z veterinárnej kliniky Bullypet spojená s návštevou kliniky. Organizované podujatie

5.10. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Ako (ne)poznáme zvieratá? Zábavný kvíz pre deti. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ

8. - 12. 10. 2018 9.00 - 13.00 h Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov pokročilých. Počítačový kurz v spolupráci so sociálnym odd. m. č. Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris. Pre obyvateľov Starého Mesta zdarma

8. 10. 2018 o 14.00 h Národná banka Slovenska. Od koruny k euru. Organizované podujatie pre členov Staromestského centra kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ul.

10. 10. 2018 o 16.00 h Park Kmeťovo námestie Jesenné kmeťovanie organizuje o.z. Kmeťovo námestie. Knižnica realizuje tvorivé dielničky pre deti

17. 10. 2018 o 9.15 h Národná banka Slovenska Nakupovanie s rozumom. Organizované podujatie pre žiakov 1. stupňa ZŠ

22. - 26. 10. 2018 Týždeň českej literatúry v Staromestskej knižnici v spolupráci s Knižnicou mesta Olomouc. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa
- výstavy knih českých autorov
- 23. 10. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Umíš mluvit česky? Súťaž pre deti zo znalosti ceského jazyka 

September 2018

Oslávte s nami 60-ku!

do 31. 12. 2018 Šesťdesiatnici, oslavujte s nami! Bezplatná ročná čitateľská registrácia a preregistrácia pre všetkých, ktorí v roku 2018 dovŕšia 60 rokov.

do 18. 9. 2018 Vinšobranie. Súťaž o najkrajšie blahoželanie k 60. výročiu vzniku Staromestskej knižnice

3. - 30. 9. 2018 Zichyho palác, Ventúrska 9 Staromestská knižnica včera a dnes. Výstava fotografií

24. - 30. 9. 2018 Generálna amnestia. Odpustenie sankčných poplatkov za nedodržanie výpožičnej lehoty

25. 9. 2018  Zichyho palác, Ventúrska 9 Staromestská knižnica 1958 - 2018. Slávnostný program pri príležitosti 60. ýročia vzniku knižnice. Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslava Števčíka

27. 9. 2018 o 17.00 h Blumentálska 10/a Rozprávanie o Starom Meste. Stretnutie so zaujímavými osobnosťami. Moderuje Barbora Laucká Vítová
pozvánka

13. 9. 2018 o 11.00 h Západný rad 5 Odklínanie knižnice z prázdninového spánku. Slávnostné odkliatie knižnice na začiatku školského roka. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Dubová

15. 9. 2018 10.00 - 14.00 h Panenská ulica Dobrý trh na Panenskej. Bezplatná ročná registrácia nových čitateľov a tvorivé dielne pre deti

17 . 21. 9. 2018 9.00 - 13.00 h Panenská 1 Internet a e-mail pre začiatočníkov. Počítačový kurz. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
pozvánka

22. 9. 2018 od 10.00 h Baxova veža Kapitulské dvory. Staromestská knižnica a o.z. Milujem knihy/Amo libris - tvorivé dielne pre deti

27. 9. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Ahoj, škola! Interaktívne čítanie z knihy Jaroslava Citu. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova

August 2018

7. 8. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve. O detektívnej tvorbe Kataríny Holetzovej. Podujatie podporil Bratislavský samosprávny kraj.
pozvánka

8. 8. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Červená čiapočka Stražanovo bábkové divadlo v spolupráci s poslancom Martinom Borguľom

9. 8. 2018 12.00 - 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Konzultácie pre seniorov k práci so smartfónom - vedie Mgr. Milan Regec
pozvánka

16. 8. 2018 12.00 - 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Konzultácie pre seniorov k práci so smartfónom - vedie Mgr. Milan Regec
pozvánka

21. 8. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Červená čiapočka Stražanovo bábkové divadlo v spolupráci s poslancom Martinom Borguľom

22. 8. 2018 Čítanie v tráve s Panta Rhei. Poézia na Slovensku. Moderuje Dado Nagy

23. 8. 2018 12.00 - 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Konzultácie pre seniorov k práci so smartfónom - vedie Mgr. Milan Regec
pozvánka

23. 8. 2018 o 15.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Medzigeneračný deň tvorivé dielne pre deti, rodičov a starých rodičov v spolupráci s Kreatívnym klubom LUNA o.z.
pozvánka

28. 8. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Irán známy-neznámy. Videoprojekcia a beseda s orientalistom a islamológom PhDr. Gabrielom Pirickým, M.A., PhD.
pozvánka

30. 8. 2018 12.00 - 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Konzultácie pre seniorov k práci so smartfónom - vedie Mgr. Milan Regec
pozvánka

Júl 2018

3. 7. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve s Panta Rhei. Diskusia s úspešnými knižnými debutantkami. Na stretnutie s Vami sa tešia Lenka Hrubová, Hana Repová a Lenka Kyselicová.
pozvánka

10. 7. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve. Adriana Macháčová Milujem tvoje lži autorské čítanie a beseda. Podujatie podporil Bratislavský samosprávny kraj
pozvánka

11. 7. 2018 o 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Tvorivé dielničky pre vaše detičky v spolupráci s Dell, s.r.o. Podujatie podporil Bratislavský samosprávny kraj
pozvánka

11. 7. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Červená čiapočka Stražanovo bábkové divadlo v spolupráci s poslancom Martinom Borguľom

17. 7. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve s teatrológom Karolom Mišovicom Javiskové osudy 
pozvánka

19. 7. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Galapágy - cestovateľská videoprojekcia a beseda s cestovateľmi Lenkou Gondovou a Štefanom Kardošom
pozvánka

24. 7. 2018 o 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Zahraj sa odpoludnie hier pre deti a dospelých v spolupráci s iHRYsko
pozvánka

25. 7. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Ako Kubko našiel poklad Stražanovo bábkové divadlo v spolupráci s poslancom Martinom Borguľom

31. 7. 2018 o 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Zahraj sa odpoludnie hier pre deti a dospelých v spolupráci s iHRYsko
pozvánka

Jún 2018

1. 6. 2018 Medzinárodný deň detí - bezplatná ročná nových čitateľov do 15 rokov

Celé Slovensko číta deťom. Štvrtý týžden čítania deťom v SR:
4. 6. 2018 o 11.00 Západný rad 5 číta ilustrátorka Katarína Slaninková
4. 6. 2018 o 13.30 h Karadžičova 1 číta herečka Elena Podzámska
5. 6. 2018 o 14.00 h Blumentálska 10/a číta herečka Helena Krajčiová
5. 6. 2018 o 14.00 h Karadžičova 1 číta spisovateľka Hana Lasicová
8. 6. 2018 o 8.30 h Záhrebská 8 číta teatrologička Dária Fojtíková

11. - 15. 6. 2018 9.00 - 13.00 h Internet a e-mail pre staromestských seniorov.  V spolupráci so sociálnym odd. m. č. Bratislava-Staré Mesto a OZ Milujem knihy/Amo libris
pozvánka

11. 6. 2018 o 11.00 h Slávnostné otvorenie letnej čitárne pod záštitiou starostu m. č. Bratislava-Staré Mesto. S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja. V kultúrnom programe vystúpi Eva Golovková. 
Letná čitáreň bude otvorená denne od 10.00 do 18.00 h do 31. augusta 2018
pozvánka

12. 6. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Bezpečne s knižnicou. Bezpečné prázdniny. Stretnutie s kpt. Janou Bandovou v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Dubová

12. 6. 2018 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Bratislavské viechy a kaviarne. Rozprávanie o Bratislave s Petrom Salnerom. S finančnou podporou BSK
pozvánka

13. 6. 2018 o 10.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie nás baví. Tibor Hujdič číta knihu Juraja Raýmana Emil z hôr. S finančnou podporou BSK
pozvánka

13. 6. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Neuveriteľné prázdniny. Interaktívne čítanie z knihy Jaroslava Citu. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova

13. 6. 2018 o 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Tvorivé dielničky pre vaše detičky. Organizované pre žiakov ZŠ a MŠ pre deti so sluchovým postihnutím v spolupráci s Dell, s.r.o. S finančnou podporou BSK

13. 6. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Aladinova čarovná lampa. Stražanovo bábkové divadlo. V spolupráci s poslancom Martinom Borguľom

19. 6. 2018 o 9.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Fyzika prakticky s Petrom Molčánym. Organizované podujatie pre deti zo ZŠ Grösslingová
pozvánka

25. - 29. 6. 2018 9.00 - 13.00 h Panenská 1 Počítačová gramotnosť pre všetkých. Počítačový kurz pre tých, ktorí ovládajú základy práce s počítačom. Z verejných zdrojov podporil FPU.
pozvánka

26. 6. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Bratislavské viechy, kaviarne a pivárne. Rozprávanie o Bratislave s Jurajom Hradským a Jurajom Šebom - podujatie sa ruší zo zdravotných dôvodov!

27. 6. 2018 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Medovníkový domček. Stražanovo bábkové divadlo. V spolupráci s poslancom Martinom Borguľom

 

Máj 2018

9. 5 . 30. 6. 2018 Panenská 1 Dozvuky. Intuitívny svet obrazov. Výstava Kataríny Marsovzskej
pozvánka

9. 5. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Sviatok matiek, mamín, mamičiek. Interaktívne hravé čítanie spojené s tvorivými dielňami. Organizované podujatie pre deti z MŠ Brnianska

11. 5. 2018 o 14.00 h Západný rad 5 Až raz budem kapitánom. Interaktívne čítanie pre žiakov ZŠ Mudroňova

12.5. 2018 10.00 - 14.00 Jarné Kapitulské dvory. Staromestská knižnica a občianske združenie Milujem knihy/Amo libris sa zúčastnia tvorivými dielňami pre deti v priestore pod Baxovou vežou

14. - 31. 5. 2018 Karadžičova 1 Premeny. Výstava kresieb amatérskej výtvarníčky Dagmar Veselskej
pozvánka

15. 5. 2018 o 9.00 h Národná banka Slovenska. Ostrov pokladov. Nakupovanie s rozumom, alebo ako hospodáriť s peniazmi. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Dr. Ivana Dérera

18. 5. 2018 o 8.00 h Panenská 1 Mladý archeológ. Interaktívna prednáška o historickom vývine Devínskej brány. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Dr. Milana Hodžu

22. 5. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Mladý archeológ. Interaktívna prednáška o historickom vývine Devínskej brány. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Vazovova

24. 5. 2018 o 17.00 h Blumentálska 10/a Liečebné hladovanie. Prednáška biochemika, toxikológa a výživového poradcu RNDr. Jozefa Valucha, CSc. o zdravom chudnutí i liečebnom hladovaní
pozvánka

26. 5. 2018 15.00 - 19.00 h Hviezdoslavovo námestie Knižné hody 2018. Festival na podporu čítania. Staromestský knižný kolotoč a Tvorivé dielne pre deti v spolupráci s OZ Milujem knihy/Amo libris

30. 5. 2018 Čítajme si. 11. ročník čitateľského maratónu organizuje Linka detskej istoty.
o 10.00 h ZŠ s MŠ Grösslingová čítame knihu Ďuro pozdrav Ďura
o 10.00 Záhrebská 8 čítame knihu Rozruch v škole na Gavuličovej ulici
o 11.00 h Blumentálska 10/a čítame Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda
o 11.00 h ZŠ a MŠ Milana Hodžu čítame Tajomný mlyn v Karpatoch 2
o 14.00 h Západný rad 5 čítame Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov

30. 5. 2018 štvrť Blumentál od 16.00 h Kmeťovanie s deťmi organizuje OZ Kmeťovo námestie. Zapája sa aj knižnice - tvorivé dielničky a kvíz pre deti
pozvánka

Apríl 2018

9. - 30. 4. 2018 Karadžičova 1 Život s pastelkami. Výstava obrazov amatérskej výtvarníčky Kristíny Rumanovej
pozvánka

10. 4. 2018 o 9.00 h Západný rad 5 Mladý archeológ. Interaktívna prednáška pre žiakov 2. ročníka ZŠ Mudroňova. Organizované podujatie

17. 4. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Hádaj, ako veľmi Ťa mám rád. Na jar. Interaktívne čítanie pre deti z MŠ Brnianska. Organizované podujatie

20. 4. 2018 o 9.00 h Záhrebská 8 Bezpečne s knižnicou. Sám doma. Stretnutie s preventistkou Policajného zboru Janou Ďurkovičovou. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I. Organizované podujatie pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Jelenia

20. -22. 4. 2018 Bratislavské mestské dni - BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 

  • bezplatná ročná registrácia pre nových čitateľov
  • Bratislavská burza kníh v spolupráci v priestoroch Mestskej knižnice na Klariskej
  • vlastivedná vychádzka na Bratislavský hrad. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova 20.4.2018 o 10.00 h

20. a 23. 4. 2018 Zápis nových čitateľov ZDARMA 

23. - 27. 4. 2018 Panenská 1 Mobil a aplikácie pre seniorov. Kurz pre seniorov s vlastným smartfónom (nie starším ako 3 roky) alebo tabletom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prihlasovanie na tel. č. 02-54411874

24. 4. 2018 o 9.00 h Karadžičova 1 Čítanie nás baví. Dramatizované čítanie z knihy Roalda Dahla Obrovský krokodíl. Organizované podujatie v spolupráci s MÚ Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ a MŠ Grösslingová
pozvánka

25. 4. 2018 o 10.00 h Panenská 1 Školské kolo v prednese poézie, prózy a rétoriky študentov SPŠE na Zochovej ul.

30. 4. 2018 uzávierka súťaže Bratislava, moje mesto 2018. 8. ročník literárno-výtvarnej súťaže bratislavských školákov. Téma: Príbeh jedného mesta

Marec 2018

1. 3. - 30. 4. 2018 Panenská 1 Plná náruč jari. Výstava ručných prác Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul.
pozvánka

2. 3. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Deti, rozpoviem vám rozprávku. V rámci celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky. Organizované podujatie 

5. - 11. 3. 2018 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC. Knižnice pre všetkých. Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslava Števčíka.
- generálna amnestia
- bezplatný zápis nových čitateľov od 5. do 16. marca 2018
- knižničné hliadky na verejných priestranstvách odmenia čítajúcich
- nový projekt verejných knižníc Bratislavy a Pezinka Stratené knihy - za nájdené knihy čaká nálezcov odmena a ročný registračný poplatok zadarmo

5. - 9. 3. 2018 Internet a e-mail pre seniorov.Počítačový kurz pre začiatočníkov - pre obyvateľov Starého Mesta zadarmo. V spolupráci so sociálnym oddelením mestskej časti a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris. 
pozvánka

7. 3. 2018 o 15.00 h Panenská 1 Čo robí mozog, keď človek číta. Prednáška PhDr. Ľudmily Hrdinákovej pri príležitosti Svetového týždňa mozgu
pozvánka

13. 3. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Z klenotnice ľudových rozprávok. V rámci celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky. Organizované podujatie

15. 3. 2018 o 10.00 h Panenská 1 Deň ľudovej rozprávky. Dramatizácia rozprávok v podaní študentov a pedagógov SPŠE na Zochovej pre klientov Seniorcentra na Podjavorinskej

15. 3. 2018 o 14.00 h Karadžičova 1 Deň ľudovej rozprávky. Organizované podujatie

15. 3. 2018 o 15.00 h Blumentálska 10/a Čítam, čítaš - čítame - vyhodnotenie 13. ročníka veľkej  čitateľskej súťaže

16. 3. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Deň ľudovej rozprávky. Organizované podujatie 

16. 3. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Kapitán Padák a pašerácka spojka. Stretnutie so spisovateľkou Kristínou Baluchovou. V spolupráci s OZ Milujem knihy/Amo libris. Organizované podujatie
pozvánka

19. 3. 2018 o 14.00 h Západný rad 5 Magdaléna a psík z knižnice. Interaktívne čítanie z knihy Lisy Papp. Organizované podujatie

20. 3. 2018 o 9.00 h Blumentálska 10/a Zoznámte sa, prosím. Stretnutie s vydaveteľkou GU 100 Dagmar Palovičovou. Organizované podujatie

21. 3. 2018 o 14.00 h Západný rad 5 Svetový deň lesov. Spoznávame slovenskú faunu a flóru. Organizované podujatie

22. 3. 2018 o 14.00 h Karadžičova 1 Fantasta Jules Verne (1828 - 1905). Organizované podujatie

23. 3. 2018 o 9.30 h Záhrebská 8 Ohňostroj pre deduška. Rozprávanie o živote a tvorbe Jaroslavy Blažkovej. Organizované podujatie

23. 3. 2018 o 18.00 h Blumentálska 10/a Noc s Andersenom. Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslava Števčíka. Organizované podujatie pre víťazov čitateľskej súťaže Čítam, čítaš - čítame. V spolupráci s Dell, s.r.o.

Február 2018

6. 2. 2018 Západný rad 5 Svetový deň bez mobilu. Organizované zábavno-náučné podujatie pre žiakov 3. ročníka ZŠ Dubová

12. - 16. 2. 2018 Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov. Počítačový kurz pre staromestských seniorov z cyklu Zelená pre seniorov v spolupráci so sociálnym odd. m. č. Bratislava-Staré Mesto a občianskym združením Milujem knihy/Amo libris.
V rámci kurzu prednáška Bezpečne na internete v spolupráci o Okresným  riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I.
pozvánka 

13. 2. 2018 o 9.00 Národná banka Slovenska Ostrov pokladov. Nakupovanie s rozumom alebo ako hospodáriť s peniazmi. Organizované podujatie pre žiakov 2. ročníka ZŠ Vazovova

20. 2. 2018 o 9.00 h Karadžičova 1 Mladý archeológ prvé zo stretnutí nového projektu pre 9-12- ročné deti o histórii Bratislavy

20. 2. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Dobrý deň, opica Škorica. Interaktívne čítanie z knihy Petra Stoličného. Organizované podujatie pre deti z MŠ Brnianska

28. 2. 2018  Čítam, čítaš - čítame. Ukončenie 3. ročníka veľkej čitateľskej súťaže pre deti a mládež

Január 2018

do 31. 01. 2018 Panenská 1 Z histórie Detvianskej umeleckej kolónie. Výstava obrazov členov DUK

16. 01. 2018 o 10.00 h Západný rad 5 Slávnostné pasovanie prváčikov za čítajúcich rytierov. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova

18. 01. 2018 o 14.00 h Západný rad 5 Môj šťastný život. Interaktívne čítanie z diela švédskej spisovateľky Rose Lagercrantz. Beseda na tému novoročné predsavzatia, sľuby, výroba symbolov šťastia. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Dubová

22. 01. 2018 o 11.00 h Panenská 1 Každá rodina má svoj príbeh. Beseda s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc. pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Organizované podujatie pre študentov SPŠE na Zochovej ul.
pozvánka

23. 01. a 30.01.2018 o 10.00 h Západný rad 5 Slávnostné pasovanie prváčikov za čítajúcich rytierov. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova

25. 01. 2018 o 15.00 h Blumentálska 10/a Pacient v práve. Autorská beseda s JUDr. Katarínou Fedorovou. Prevencia pred onkologickými ochoreniami - prednáška MUDr. Kataríny Masárovej. V spolupráci s poslankyňou m. č. Bratislava-Staré Mesto Barborou Oráčovou.
pozvánka

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií