Staromestská knižnica v Bratislave

Faktúry 2020

FD č.popishodnota s DPHidentifikácia zmluvy, obj.dátum plneniadodávateľ, adresa; IČOdátum zverejnenia
1monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201003.01.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.02.2020
2monitoring ZR19,92zmluva 0033/201003.01.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.02.2020
3monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201003.01.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.02.2020
4monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201803.01.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.02.2020
5monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200503.01.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.02.2020
6nájomné Kar. 1. štvrťrok 20216,02zmluva 21/2005/32203.01.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314703.02.2020
7nájomné Záhr. 1. štvrťrok 20983,36zmluva 25/2005/32203.02.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314703.02.2020
8nájomné Pan. 1. štvrťrok 201569,35zmluva 24/2005/32203.02.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314703.02.2020
9služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201703.01.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112103.02.2020
10hlasové služby a internet241,55zmluva 202980967207.01.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346906.02.2020
11sms služby6,50zmluva 83/201707.01.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886306.02.2020
12hlasové služby a internet44,72zmluva 154/201807.01.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346906.02.2020
13upgrade Mzdy115,20obj. 11/201915.01.2020MARS svk spol. s r.o., Poloreckého 9, 851 04 BA; 3652097706.02.2020
14knihy698,50obj. 4/202015.01.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885606.02.2020
15nájomné a služby ZR 2/201303,71zmluva 2/2005/5548-115.01.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922606.02.2020
16vyúčtovanie elektrina Bl 2019239,79zmluva 46/200515.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
17elektrina 8-12/19 Záhr.48,89zmluva 46/200515.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
18elektrina ZR vyúčtovanie-174,05zmluva 46/200515.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
19elektrina 9-12/19 Pan168,57zmluva 46/200515.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
20upratovanie Blum. 12/19280,00zmluva 66/201915.01.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075106.02.2020
21hlasové služby a internet45,08zmluva 155/201815.01.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346906.02.2020
22údržba softvéru Tritius726,18zmluva SAAS-1/201915.01.2020Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058206.02.2020
23knihy755,18obj. 3/202017.01.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693106.02.2020
24vyúčtovanie plynu-901,66zmluva 153/200720.01.2020SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525606.02.2020
25elektrina 1-6/20 ZR416,45zmluva 46/200520.01.2020
ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281
 
06.02.2020
26plyn Blum 1-3/20557,00zmluva 153/200720.01.2020SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525606.02.2020
27elektina Pan 1/20146,02zmluva 46/200520.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
28elektrina Blum. 1.štvrťrok 20599,07zmluva 46/200520.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
29elektrina Záhr. 1/2045,14zmluva 46/200520.01.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2020
30servis softvéru159,60zmluva 65/201920.01.2020Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906806.02.2020
31stravovanie1172,74obj. 1/202020.01.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555106.02.2020
32knihy237,61obj. 7/202021.01.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659606.02.2020
33knihy270,63obj. 8/202022.01.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246206.02.2020
34knihy406,76obj. 7/202022.01.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659606.02.2020
35knihy438,48obj. 9/202023.01.2020Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885606.02.2020
36časopis15,00obj. 115/201924.01.2020ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382206.02.2020
37kancelárske potreby341,21obj. 14/202003.02.2020Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 3661766128.02.2020
38knihy781,35obj. 13/202003.02.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885628.02.2020
39oprava kopírky80,40obj. 15/202005.02.2020Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 3133855128.02.2020
40knihy835,58obj. 12/202004.02.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693128.02.2020
41upratovanie Blum. 1/20280,00zmluva 66/201905.02.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075128.02.2020
42knihy20,43obj. 16/202004.02.2020Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná 26; 4550324928.02.2020
43časopisy89,50obj. 196/2019, 18/202010.02.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352428.02.2020
44knihy654,43obj. 7/2020, 17/202012.02.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659628.02.2020
45toner66,00obj. 19/202012.02.2020Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 358828928.02.2020
46
služby BTS a OPP
 
60,00zmluva 131/201712.02.2020
BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121
28.02.2020
47monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.02.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.02.2020
48monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.02.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.02.2020
49monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.02.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.02.2020
50monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201812.02.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.02.2020
51monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.02.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.02.2020
52hlasové služby a internet195,42zmluva 02980967212.02.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.02.2020
53hlasové služby a internet40,99zmluva 154/201812.02.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.02.2020
54hlasové služby a internet42,00zmluva 155/201812.02.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.02.2020
55sms služby7,00zmluva 83/201712.02.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886328.02.2020
56internet 1-3/202044,94zmluva 9/202012.02.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196728.02.2020
57elektrina Záhr. 2/2045,14zmluva 46/200512.02.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728105.03.2020
58elektrina Pan 2/20146,02zmluva 46/200512.02.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728105.03.2020
59knihy248,07obj. 20/202019.02.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246205.03.2020
60knihy531,50obj. 21/202019.02.2020Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999105.03.2020
61knihy51,00obj. 24/202019.02.2020Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 Bratislava05.03.2020
62tonery60,84obj. 23/202019.02.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571705.03.2020
63správa počítače150,00zmluva 132/200919.02.2020
Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799
 
05.03.2020
64nájomné a služby ZR 3/201303,71zmluva 2/2005/5548-118.02.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922605.03.2020
55výmena vysielača254,93obj. 11/202019.02.2020Hlavné Mesto SR, odd. PCO a informatiky, prev. Gunduličova 10, 811 05 BA;05.03.2020
66potvrdenie k dotácii4,50reg.č. 58/202019.02.2020Centrálny register exekúcií, Slov. komora exekútorov, Dobšinského 16, 811 05 BA; 3565971805.03.2020
67stravné poukážky1197,17obj. 31/202022.02.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555105.03.2020
68knihy666,21obj. 25/202026.02.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693105.03.2020
69licencia softvér223,80obj. 27/202026.02.2020Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 811 09 BA; 3656293905.03.2020
70knihy749,48obj. 17/2020, 29/202002.03.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.03.2020
71knihy799,32obj. 28/202002.03.2020
Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856
16.03.2020
72noviny219,00obj. 116/201903.03.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352416.03.2020
73
služby BTS a OPP
 
60,00zmluva 131/201714.03.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112116.03.2020
74časopis25,00obj. 119/201906.03.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628116.03.2020
75monitoring Záhr.24,72zmluva 31/201820.03.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2020
76monitoring ZR24,72zmluva 0033/202020.03.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2020
77monitoring Blum19,92zmluva 0159/201020.03.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2020
78monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201020.03.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2020
79monitoring Pan19,92zmluva 0026/201023.03.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2020
80internet 2-3/20 ZR25,66zmluva 9/202023.03.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196717.04.2020
81sms služby6,00zmluva 83/201720.03.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886317.04.2020
82hlasové služby a internet40,99zmluva 155/201818.03.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.04.2020
83hlasové služby a internet42,00zmluva 154/201823.03.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.04.2020
84hlasové služby a internet206,40zmluva 202980967218.03.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.04.2020
85elektrina 3/2020 Pan146,02zmluva 46/200517.03.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.04.2020
86elektrina 3/2020 Záhr45,14zmluva 46/200517.03.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.04.2020
87upratovanie Blum 2/2020240,00zmluva 66/201922.03.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075117.04.2020
88bezkontaktné dávkovače na mydlo474,50obj. 33/202025.03.2020ABC tonery.sk, CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67, 080 01 Prešov; 3646892417.04.2020
89knihy750,81obj. 34/202025.03.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885617.04.2020
90vodoinštalačné práce Záhr112,66obj. 36/202031.03.2020Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 840 02 Bratislava; 1399904417.04.2020
91noviny280,15obj. 122/201831.03.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025317.04.2020
92knihy637,22obj. 38/202031.03.2020Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999117.04.2020
93nájomné a služby 3/2020 ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-131.03.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922617.04.2020
94nájomné a služby 2Q/2020 Záhr983,36zmluva 25/2005/32231.03.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314717.04.2020
95nájomné a služby 2Q/2020 Pan1569,35zmluva 24/2005/32231.03.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314717.04.2020
96nájomné a služby 2Q/2020 Kar216,02zmluva 21/2005/32231.03.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314717.04.2020
97dezinfekčné prostriedky 289,20obj. 37/202031.03.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571717.04.2020
98ochranné rukavice114,00obj. 39/202031.03.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571717.04.2020
99respiratory ffp2180,00obj. 37/202031.03.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571717.04.2020
100stravovanie1229,74obj. 30/202031.03.2020
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551
17.04.2020
101služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201705.04.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112117.04.2020
102respiratory ffp2180,00obj. 37/202005.04.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571717.04.2020
103hlasové služby a internet203,80zmluva 202980967207.04.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.04.2020
104mobilné služby40,99zmluva 155/201807.04.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.04.2020
105mobilné služby45,14zmluva 154/201807.04.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.04.2020
106elektrina 2Q/2020 Blum599,07zmluva 46/20508.04.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.04.2020
107elektrina 4/2020 Pan146,02zmluva 46/200508.04.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.04.2020
108plyn 2-6/2020 Blum557,00zmluva 153/200708.04.2020SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525617.04.2020
109navýšenie objemu dát bigbox6,56obj. 41/202008.04.2020Webglobe Yegon s.r.o, Stará Prievozská 2, 821 09 BA; 3630644420.04.2020
110mobilné služby49,66zmluva 155/201810.04.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.04.2020
111údržba softvéru Tritius726,18zmluva SAAS-1/201908.04.2020Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058220.04.2020

112

mobilné zariadenie0zmluva 120/202017.04.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.05.2020
113mobilné zariadenie0zmluva 128/202017.04.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.05.2020
114stravné lístky1156,45obj. 40/202017.04.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555113.05.2020
115monitoring ZR24,72zmluva 0033/202017.04.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.05.2020
116monitoring Pan19,92zmluva 0026/201017.04.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.05.2020
117monitoring Kar19,92zmluva 0032/201017.04.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.05.2020
118monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201817.04.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.05.2020
119monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200517.04.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.05.2020
120Trimel servis 2q/2020159,60zmluva 65/201917.04.2020Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906813.05.2020
121nájomné a služby ZR 5/201303,71zmluva 2/2005/5548-117.04.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.05.2020
122predplatné e-výpožičky728,00zmluva 83/202024.04.2020
Palmknihy - eReading s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4; 28621344
13.05.2020
123ochranné rúška240,00obj. 43/202024.04.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112113.05.2020
124kniha17,50obj. 42/202017.04.2020Mgr. M. Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA;13.05.2020
125dezinfekčné penové mydlá137,26obj. 44/202030.04.2020Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec; 3664298313.05.2020
126služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201704.05.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112113.05.2020
127hlasové služby a internet203,80zmluva 202980967204.05.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.05.2020
128časopisy 1-3/2020703,85obj. 135/201905.05.2020Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112413.05.2020
129sms služby 4/20206,00zmluva 83/201706.05.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886313.05.2020
130ochranné štíty148,80obj. 45/202006.05.2020Aleco media s.r.o., Matúškova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín; 5209468513.05.2020
131internet 5-6 /2020 ZR25,66zmluva 9/202011.05.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196713.05.2020
132elektrina Záhr. 5/202045,14zmluva 46/200511.05.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728113.05.2020
133elektrina 5/2020 Pan146,02zmluva 46/200511.05.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728113.05.2020
134hlasové služby a internet203,80zmluva 202980967211.05.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.05.2020
135mobilné služby46,00zmluva 120/202011.05.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.05.2020
136antibakteriálne penové mydlo185,89obj. 46/202011.05.2020Office depot, Prievozská 4/B, 821 09 BA; 3619238413.05.2020
137sms služby 3/20206,00zmluva 83/201711.05.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886313.05.2020
138internet ZR 4-5/202025,66zmluva 9/202027.04.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196727.05.2020
139monitoring Pan 4/202019,92zmluva 0026/201013.05.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.05.2020
140monitoring ZR 4/202024,72zmluva 0033/202013.05.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.05.2020
141monitoring Blum 4/202019,92zmluva 0159/200513.05.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.05.2020
142monitoring Záhr. 4/202024,72zmluva 0031/202013.05.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.05.2020
143monitoring Kar. 4/202019,92zmluva 0032/201013.05.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.05.2020
144knihy211,74obj. 48/202013.05.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.05.2020
145stravovanie993,57obj. 50/202014.05.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555127.05.2020
146nájomné a služby ZR 6/20201303,71zmluva 2/2005/5548-115.05.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.05.2020
147kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu90,60obj. 55/202018.05.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112127.05.2020
148knihy808,18obj. 54/202018.05.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885627.05.2020
149náplne do lekárničiek66,00obj. 53/202019.05.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112127.05.2020
150knihy509,36obj. 52/202019.05.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659627.05.2020
151noviny a časopisy1290,75obj. 135/201919.05.2020Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112427.05.2020
152knihy565,82obj. 50/202020.05.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.05.2020
153mobilné služby47,66zmluva 120/202022.05.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.05.2020
154servis klimatizácie Blum.84,00obj. 57/202025.05.2020RGKlima, s.r.o., Cetuna 1134, 916 11 Bzince pod Javorinou; 4667260527.05.2020
155časopisy148,75obj. 120/201925.05.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628127.05.2020
156časopisy219,00obj. 116/201901.06.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352412.06.2020
157hygienické potreby140,50obj. 32/202001.06.2020Trend Hygiena s.r.o., Višňová 463/23, 930 12 Ohrady; 4478389212.06.2020
158služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201701.06.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112112.06.2020
159knihy622,74obj. 59/202001.06.2020Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885612.06.2020
160knihy719,14obj. 58/202001.06.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.06.2020
161časopisy25,00obj. 119/201901.06.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628112.06.2020
162tonere54,00obj. 62/202003.06.2020Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 358828912.06.2020
163knihy580,90obj. 60/202009.06.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659612.06.2020
164elektrina Pan 6/2020146,02zmluva 46/200509.06.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.06.2020
165elektrina Záhr. 6/202045,14zmluva 46/200509.06.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.06.2020
166knihy384,51obj. 64/202009.06.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246212.06.2020
167internet ZR 6-7/202025,66zmluva 9/202009.06.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196712.06.2020
168sms služby6,50zmluva 83/201709.06.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886312.06.2020
169mobilné služby45,00zmluva 120/202009.06.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.06.2020
170hlasové služby a internet198,40zmluva 202980967209.06.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.06.2020
171počítačové zostavy4703,60obj. 65/202009.06.2020Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 911 09 BA; 3656293912.06.2020
172architektonický návrh DO Záhr.1000,00obj. 49/202009.06.2020Doc. Stanislav Bubán, Kultúrna 26, 821 04 BA12.06.2020
174mobilné služby46,00obj. 128/202010.06.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.06.2020
175stravovanie 6/20201156,45obj. 61/202010.06.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555112.06.2020
176antivírový program766,08obj. 66/202010.06.2020Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3133353212.06.2020
177monitoring ZR 5/202024,72zmluva 033/202010.06.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.06.2020
178monitoring Blum. 5/202019,92zmluva 0159/202010.06.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.06.2020
179monitoring Záhr. 5/202024,72zmluva 0031/201810.06.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.06.2020
180monitoring Kar. 5/202019,92zmluva 0032/201010.06.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.06.2020
181monitoring Pan 5/202019,92zmluva 0026/201010.06.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.06.2020
182poplachy ZR 5/202019,92zmluva 0033/202010.06.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.06.2020
183nájomné a služby ZR 7/20201303,71zmluva 2/2005/5548-115.06.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922625.06.2020
184licencie MS Office 20019360,00obj. 67/202018.06.2020exe, a.s., BBC1, Plynárenská 1, 821 09 BA; 1732145025.06.2020
185webhosting, doména114,19obj. 68/202018.06.2020Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 811 09 BA; 3630644425.06.2020
186knihy697,66obj. 72/202022.06.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885625.06.2020
187noviny280,15obj. 117/201919.06.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025325.06.2020
188knihy577,27obj. 71/202018.06.2020Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999125.06.2020
189knihy590,91obj. 70/202022.06.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659625.06.2020
190náplne do tlačiarní85,20obj. 73/202024.06.2020Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen; 4786424917.07.2020
191revízia zabezpečovacieho zariadenia ZR, Záhr, Kar442,22obj. 77/202001.07.2020RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 Bratislava; 3624203917.07.2020
192knihy680,11obj. 69/202002.07.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693117.07.2020
193služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201702.07.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112117.07.2020
164softvérové služby 3q/2020741,00zmluva SAAS-1/201902.07.2020Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058217.07.2020
195nájomné a služby Kar 3q/2020216,02zmluva 21/2005/32202.07.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314717.07.2020
196nájomné a služby Pan 3q/20201569,35zmluva 24/2005/32202.07.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314717.07.2020
197nájomné a služby Záhr. 3q/20201108,91zmluva 25/2005/32202.07.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314717.07.2020
198dodávka plynu 7-9/2020557,00zmluva 153/200706.07.2020SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525617.07.2020
199sms služby6,10zmluva 83/201707.07.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886317.07.2020
200mobilné služby45,00zmluva 120/202007.07.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.07.2020
201hlasové služby a internet 7/2020197,40zmluva 202980967207.07.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.07.2020
202oprava zabezpečovacieho zariadenia ZR137,76obj. 75/202007.07.2020RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 Bratislava; 3624203917.07.2020
203odber elektriny Záhr. 7/202045,14zmluva 46/200507.07.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.07.2020
204odber elektriny Blum 7-9/2020599,07zmluva 46/200507.07.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.07.2020
205odber elektriny Pan 7/2020146,02zmluva 46/200507.07.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.07.2020
206odber elektriny ZR 7-11/2020416,45zmluva 46/200507.07.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.07.2020
207stravovanie1294,90obj. 78/202008.07.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555117.07.2020
208servis Trimel 3q/2020159,60zmluva 65/201909.07.2020Trimel s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 BA;3131906817.07.2020
209internet a tel. ZR 7-8/202025,66zmluva 9/202009.07.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196717.07.2020
210monitoring Blum 6/202019,92zmluva 0159/200509.07.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.07.2020
211monitoring ZR 6/202024,72zmluva 0033/202009.07.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.07.2020
212monitoring Kar 6/202019,92zmluva 0032/201009.07.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.07.2020
213monitoring Záhr. 6/202024,72zmluva 0031/201809.07.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.07.2020
214monitoring Pan 6/202019,92zmluva 0026/201009.07.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.07.2020
215upratovacie služby 6/2020285,00zmluva 66/201909.07.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075117.07.2020
216mobilné služby46,00zmluva 128/202010.07.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.07.2020
217knihy557,63obj. 81/202010.07.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885617.07.2020
218nájomné a služby ZR 8/20201303,71zmluva 2/2005/5548-113.07.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922617.07.2020
219skartácia dokumentov63,60obj. 83/202014.07.2020ARGUSS,s.r.o., Michalská 9, 811 03 BA; 3136521307.08.2020
220knihy750,80obj. 79/202016.07.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693107.08.2020
221papier, fólie107,10obj. 84/202017.07.2020Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 3661766107.08.2020
222knihy59,50obj. 85/202022.07.2020Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 Bratislava07.08.2020
223pripojenie EKS a wifi router90,00obj. 82/202024.07.2020Tele Sat s.r.o., Kaštieľska 28, 900 43 Hamulliakovo; 5049890807.08.2020
224knihy637,66obj. 86/202003.08.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885607.08.2020
225potvrdenie z registra 6,60reg.č. 200/202003.08.2020Slovenská komora exekútorov, Šusteková 49, 851 04 BA; 07.08.2020
226služby BTS a OPP 7/202060,00zmluva 131/201704.08.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112107.08.2020
227knihy702,39obj. 88/202004.08.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659607.08.2020
228knihy261,01obj. 87/202004.08.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246207.08.2020
229montáž vysielača PCO Panenská254,93zmluva 0026/202005.08.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348107.08.2020
230hlasové služby a internet 8/2020148,10zmluva  202980967205.08.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346907.08.2020
231toner26,40obj. 90/202006.08.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571712.08.2020
232mobilné služby47,37zmluva 120/202006.08.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.08.2020
233upratovanie 7/2020285,00zmluva 66/201907.08.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075112.08.2020
234sms služby8,50zmluva 83/201707.08.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886312.08.2020
235elektrina Záhr. 8/202045,14zmluva 46/200510.08.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.08.2020
236elektrina Pan. 8/2020146,02zmluva 46/200510.08.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.08.2020
237stravovanie 8/2020932,49obj. 89/202010.08.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555112.08.2020
238mobilné služby 7/202046,00zmluva 128/202010.08.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.08.2020
239internet ZR 8-9/202025,66zmluva 9/202010.08.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196712.08.2020
240internet Pan 8-9/202052,00zmluva 206/202010.08.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196712.08.2020
241monitoring Pan 7/202019,92zmluva 0026/201011.08.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2020
242monitoring Záhr 7/202024,72zmluva 0031/201811.08.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2020
243monitoring Kar 7/202019,92zmluva 0032/201011.08.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2020
244monitoring Blum 7/202019,92zmluva 0159/202011.08.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2020
245monitoring ZR 7/202024,72zmluva 0032/202011.08.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2020
246knihy671,42obj. 107/202018.08.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885616.09.2020
247knihy13,94obj. 79/202018.08.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.09.2020
248knihy653,60obj. 95/202018.08.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.09.2020
249prenájom kopírky11,94zmluva 220/202018.08.2020Region Press, s.r.o., Pekárska 40/A, 917 01 Trnava;3625241716.09.2020
250časopis 19,80obj. 96/202018.08.2020ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382216.09.2020
251kniha29,14obj. 88/202018.08.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.09.2020
252časopis29,00obj. 109/202018.08.2020Strom života, n.o., Jelenia 7, 811 05 BA; 0058701016.09.2020
253časopis 19,92obj. 101/202025.08.2020CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 16.09.2020
254časopis34,80obj. 91/202025.08.2020L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 BA; 3135278216.09.2020
255noviny219,00obj. 116/201925.08.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352416.09.2020
256divadelné predstavenie120,00obj. 80/202025.08.2020Osmijanko n.o., Hečková 5, 831 51 BA; 3607738116.09.2020
257noviny280,10obj. 117/2019

28.08.2020

Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025317.09.2020
258časopis16,98obj. 92/202028.08.2020Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 3579228117.09.2020
259časopis25,00obj. 119/201902.09.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628117.09.2020
260knihy681,89obj. 114/202002.09.2020
Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856
 
17.09.2020
261časopis19,00obj. 99/202002.09.2020Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 16469117.09.2020
262časopis12,00obj. 101/202002.09.2020CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 17.09.2020
263služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201702.09.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112117.09.2020
264časopisy98,18obj. 93/202002.09.2020SUWECO CZ s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha; 2509476917.09.2020
265časopis16,00obj. 111/202003.09.2020Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 17.09.2020
266časopis12,20obj. 110/202007.09.2020JAGAGROUP, Lamačská cesta 45, 841 03 BA17.09.2020
267upratovacie práce 8/2020300,00zmluva 66/201907.09.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075117.09.2020
268časopisy90,00obj. 103/201901.09.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628117.09.2020
269elektrina Pan 9/2020146,02zmluva 46/200508.09.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.09.2020
270elektrina Záhr. 9/202045,14zmluva 46/200508.09.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.09.2020
271stravné lístky879,55obj. 119/202008.09.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555117.09.2020
272sms služby8,00zmluva 83/201708.09.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886317.09.2020
273knihy620,83obj. 116/202008.09.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659617.09.2020
274internet a telefón ZR 9-10/202025,66zmluva 9/202009.09.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196717.09.2020
275internet a telefón Pan 9-10/202031,19zmluva 206/202009.09.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196717.09.2020
276náplne do tlačiarne240,84zmluva 220/202009.09.2020Region Press, s.r.o., Pekárska 40/A, 917 01 Trnava;3625241717.09.2020
277hlasové služby a internet 9/2020168,41zmluva  202980967209.09.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.09.2020
278mobilné služby45,00zmluva 120/202009.09.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.09.2020
279karisbloky102,60obj. 115/202010.09.2020ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 06 BA; 3133113117.09.2020
280monitoring Záhr 8/202024,72zmluva 0031/201811.09.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.09.2020
281monitoring Blum 8/202019,92zmluva 0159/200511.09.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.09.2020
282monitoring Kar 8/202019,92zmluva 0032/201011.09.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.09.2020
283monitoring ZR 8/202024,72zmluva 0033/202011.09.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.09.2020
284monitoring Pan 8/202019,92zmluva 0026/202011.09.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.09.2020
285knihy600,13obj. 121/202011.09.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885617.09.2020
286knihy11,48obj. 114/202011.09.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885617.09.2020
287mobilné služby 46,00zmluva 128/202014.09.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.09.2020
288noviny42,00obj. 104/202014.09.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025317.09.2020
289noviny32,50obj. 118/202014.09.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352417.09.2020
290služby Blum - vyúčtovanie 2019-422,66zmluva 078304710400/200417.09.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2020
291časopis predplatné48,00obj. 104/202017.09.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025312.10.2020
292časopis predplatné22,80obj. 104/202017.09.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025312.10.2020
293časopisy predplatné280,10obj. 98/202017.09.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025312.10.2020
294čistiace prostriedky172,85obj. 123/202021.09.2020OfficeLand, s.r.o., Mierová 183,821 05 BA; 3584313612.10.2020
295knihy577,77obj. 117/202022.09.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.10.2020
296knihy848,16obj. 124/202022.09.2020Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999112.10.2020
297knihy71,96obj. 16/202024.09.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659612.10.2020
298časopis20,60obj. 103/202028.09.2020Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 17902712.10.2020
299chladnička Záhr.181,99obj. 125/202028.09.2020Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 811 09 BA; 3656293912.10.2020
300nájomné a služby Pan 4. štvrťrok 20201569,35zmluva 24/2005/22/32201.10.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314712.10.2020
301nájomné a služby Záhr 4. štvrťrok 20201108,91zmluva 25/2005/32201.10.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314712.10.2020
302nájomné a služby Kar 4. štvrťrok 2020216,02zmluva 21/2005/32201.10.2020MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314712.10.2020
303knihy577,00obj. 127/202001.10.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246212.10.2020
304mobilné služby45,00zmluva 9/202005.10.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.10.2020
305odber plynu 4. štvrťrok 2020557,00zmluva 153/200705.10.2020SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525612.10.2020
306ochranné rúška429,60obj. 128/202005.10.2020Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 3661766112.10.2020
307knihy589,65obj. 126/202006.10.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.10.2020
308e-knihy728,00obj. 134/202006.10.2020Palmknihy, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4; 2862134412.10.2020
309softérové služby 4q 2020 Tritius741,00zmluva SAAS-1/201906.10.2020Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058212.10.2020
310hlasové služby a internet 10/2020174,97zmluva 202980967207.10.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.10.2020
311Trimel - servis 4q 2020159,60zmluva 65/201907.10.2020Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906812.10.2020
312služby BTS a OPP 9/202060,00zmluva 131/201707.10.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112112.10.2020
313elektrina Blum 10-11/2020599,07zmluva 46/200507.10.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.10.2020
314elektrina Pan 10/2020146,02zmluva 46/200507.10.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.10.2020
315elektrina Záhr 10/20045,14zmluva 46/200507.10.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.10.2020
316sms služby8,00zmluva 83/201708.10.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886312.10.2020
317internet a tel. ZR 10-11/202025,66zmluva 9/202009.10.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196712.10.2020
318internet a tel. Pan 10-11/202031,00zmluva 206/202009.10.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196712.10.2020
319upratovacie služby Blum 9/2020300,00zmluva 66/201909.10.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075112.10.2020
320správa pc 1-9/2020300,00zmluva 132/200909.10.2020Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279912.10.2020
321knihy dotácia FPU719,97obj. 133/202009.10.2020Grada Slovakia, apol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 04.11.2020
322mobilné služby 9/202046,00zmluva 128/202012.10.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346904.11.2020
323monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.10.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.11.2020
324monitoring Pan24,72zmluva 0026/202012.10.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.11.2020
325monitoring ZR24,72zmluva 0033/202012.10.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.11.2020
326monitoring Záhr24,72zmluva 0031/201812.10.20200Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.11.2020
327monitoring Kar19,92zmluva 0032/201012.10.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.11.2020
328knihy dotácia FPU524,20obj. 138/202012.10.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659604.11.2020
329knihy dotácia FPU949,12obj. 139/202013.10.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885604.11.2020
330stravná karta1,20obj. 137/202014.10.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555104.11.2020
331obalové fólie784,11obj.135/202015.10.2020CEIBA, spol. s r.o., Nánanska cesta 36, 943 01 Štúrovo;04.11.2020
332stravovanie 10/20201237,89obj. 136/202016.10.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555104.11.2020
333časopisy 2021253,42obj. 113/202019.10.2020Slov. pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112404.11.2020
334knihy45,19obj. 138/202016.10.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659604.11.2020
335časopis 202117,00obj. 120/202021.10.2020ORBIS IN s.r.o., Ondavská 4, 821 08 BA; 3584200804.11.2020
336noviny 202110,10obj. 112/202021.10.2020L.K. Permanent, pošt. prieč. 4,834 14 BA; 3135278204.11.2020
337bezkontaktné teplomery153,52obj. 143/202023.10.2020Tilia pharmacy, s.r.o., Výstavná 6, 949 01 Nitra; 4735628604.11.2020
338časopis 20212,80obj. 96/202023.10.2020ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382204.11.2020
339knihy dotácia FPU431,24obj. 144/202023.10.2020Artforum spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 BA; 3571658404.11.2020
340nájomné a služby 9/20201303,71zmluva 2/2005/5548-127.10.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922604.11.2020
341nájomné a služby 10/20201303,71zmluva 2/2005/5548-127.10.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922604.11.2020
342knihy dotácia FPU686,12obj. 147/202027.10.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693104.11.2020
343časopis 202180,00obj. 106/202027.10.2020SAK, Klemensova 2522/19, 814 67 BA; 3084518104.11.2020
344knihy dotácia FPU784,19obj 150/202027.10.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246204.11.2020
345knihy52,47obj. 138/202027.10.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659604.11.2020
346kalendáre,šanóny117,72obj. 146/202027.10.2020Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 3661766104.11.2020
347služby BTS a OPP 10/202060,00zmluva 131/202002.11.2020BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112104.11.2020
348upratovanie Blum. 3/2020150,00zmluva 66/201903.11.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751

25.11.2020

349upratovanie Blum. 5/2020300,00zmluva 66/201903.11.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075125.11.2020
350elektrina Záhr. 11/202045,14zmluva 46/200509.11.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728125.11.2020
351elektrina Pan 11/2020146,02zmluva 46/200509.11.2020ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728125.11.2020
352hlasové služby a internet 11/2020182,34zmluva 202980967209.11.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346925.11.2020
353hlasové služby a internet 10/202045,00zmluva 120/202009.11.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346925.11.2020
354internet a telefón ZR 11-12/202025,66zmluva 9/202009.11.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196725.11.2020
355internet a telefón Pan 11-12/202031,00zmluva 206/202009.11.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196725.11.2020
356sms služby 10/20206,50zmluva 83/201709.11.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886325.11.2020
357servis okien Blum.235,00obj. 142/202009.11.2020Windotherm s.ro., Popradská 64J, 040 11 Košice; 5180553725.11.2020
358stravovanie 11/20201087,22obj. 152/202009.11.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555125.11.2020
359časopis 2021148,75obj. 102/202005.11.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628125.11.2020
360časopis 202164,50obj. 132/202009.11.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352425.11.2020
361časopis 202110,20obj. 105/202009.11.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352425.11.2020
362noviny 2021239,00obj. 97/202009.11.2020MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352425.11.2020
363monitoring Pan 10/202024,72zmluva 0026/202010.11.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

25.11.2020

364monitoring ZR 10/202024,72zmluva 0033/202010.11.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.11.2020
365monitoring Blum. 10/202019,92zmluva 0159/202010.11.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.11.2020
366monitoring Kar. 10/202019,92zmluva 0032/201010.11.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.11.2020
367monitoring Záhr. 10/202024,72zmluva 0031/201810.11.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.11.2020
368knihy829,99obj. 153/202010.11.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.11.2020
369hlasové služby a internet 10-11/202046,00zmluva 128/202010.11.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346925.11.2020
370upratovanie Blum. 10/2020231,32zmluva 66/201916.11.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075125.11.2020
371knihy45,82obj. 138/202018.11.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659609.12.2020
372knihy708,48obj. 154/202018.11.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659609.12.2020
373stravovanie71,80obj. 141/202014.10.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555109.12.2020
374členský poplatok SSKK33,00členstvo SSKK19.11.2020Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 816 14 BA; 0017859409.12.2020
375vodoinštalačné práce a oprava WC102,25obj. 140/202024.11.2020Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 840 02 Bratislava; 1399904409.12.2020
376tonery132,00obj. 158/202025.11.2020Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 358828909.12.2020
377tonery221,40obj. 159/202028.11.2020Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 358828909.12.2020
378časopis 202025,00obj. 100/202030.11.2020News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628109.12.2020
379knihy642,59obj. 160/202030.11.2020Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 09.12.2020
380knihy705,14obj. 156/202026.11.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693109.12.2020
381nájomné a služby ZR 11/20201303,71zmluva 2/2005/5548-130.11.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922609.12.2020
382služby BTS a OPP 11/202060,00zmluva 131/201701.12.2020
BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121
 
09.12.2020
383nájomné a služby ZR 12/20201303,71zmluva 2/2005/5548-101.12.2020SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922609.12.2020
384knihy613,53obj. 155/202001.12.2020Ing. Soňa Soyková Via Natura, Krížna 62, 821 08 BA; 11654511 09.12.2020
385knihy864,48obj. 163/202002.12.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885609.12.2020
386knihy474,63obj. 162/202002.12.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246209.12.2020
387časopis 202157,60157/202003.12.2020Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025309.12.2020
388tonery193,20obj. 169/202003.12.2020Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571709.12.2020
389hlasové služby a internet217,48zmluva 202980967207.12.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.12.2020
390mobilné služby45,00zmluva 120/202007.12.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.12.2020
391sms služby6,00zmluva 83/201707.12.2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886309.12.2020
392knihy603,54obj. 165/202007.12.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659609.12.2020
393monitoring Pan 11/202024,72zmluva 0026/202008.12.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.12.2020
394monitoring ZR 11/202024,72zmluva 0033/202008.12.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.12.2020
395monitoring Blum. 11/202019,92zmluva 0159/200508.12.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.12.2020
396monitoring Kar. 11/202019,92zmluva 0032/201008.12.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.12.2020
397monitoring Záhr. 11/202024,72zmluva 0031/201808.12.2020Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.12.2020
398Trimel - modul objednávky a zverejňovanie240,00obj. 167/202009.12.2020Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906829.12.2020
399stravovanie 12/20201013,93obj. 168/202009.12.2020Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 5200555129.12.2020
400internet a tel. Pan 12/202031,00zmluva 206/202009.12.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196729.12.2020
401internet a tel ZR 12/202025,66zmluva 9/202009.12.2020UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 3597196729.12.2020
402knihy883,40obj. 163/202011.12.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885629.12.2020
403mobilné služby  internet46,00zmluva 128/202011.12.2020Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346929.12.2020
404hygienické potreby135,05obj. 177/202011.12.2020Lamitec spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 BA;29.12.2020
405knihy64,12obj. 178/202011.12.2020Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246229.12.2020
406kávové kapsule34,83telef. obj.14.12.2020MyCoffee s.r.o., Žilinská 1, 81105 Bratislava;29.12.2020
407licencie MS Office 20191008,00obj. 170/202014.12.2020exe, a.s., BBC1, Plynárenská 1, 821 09 BA; 1732145029.12.2020
408knihy681,47obj. 174/202011.12.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.12.2020
409knihy113,73obj. 174/202014.12.2020Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.12.2020
410kancelárske potreby1037,11obj. 176/202015.12.2020Office depot, Prievozská 4/B, 821 09 BA; 3619238429.12.2020
4114 kancelárske stoličky463,20obj. 181/202015.12.2020B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA;29.12.2020
412knihy479,49obj. 180/202015.12.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659629.12.2020
413knihy206,08bj. 184/202015.12.2020Grada Slovakia, apol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 29.12.2020
414upratovanie 11/2020150,00zmluva 66/201916.12.20220MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075129.12.2020
415časopisy 20202342,90obj. 135/201916.12.2020Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112429.12.2020
416časopisy 20211762,14obj. 130/202016.12.2020Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112429.12.2020
417roraďovače na knihy1122,91obj. 182/202017.12.2020CEIBA s.r.o., Nánanska cesta 943 01 Štúrovo;29.12.2020
418predplatné e-knihy1498,00obj. 183/202017.12.2020Palmknihy, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4; 2862134429.12.2020
419kancelárske potreby19,08obj. 176/202021.12.2020Office depot, Prievozská 4/B, 821 09 BA; 29.12.2020
420časopisy 202119,80obj. 179/202021.12.2020Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 3579228129.12.2020
421knihy795,57obj. 185/202021.12.2020Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885629.12.2020
422kamerové systémy Kar, Pan, Záh2259,24obj. 164/202021.12.2020RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 Bratislava; 3624203929.12.2020
423knihy46,17obj. 180/202021.12.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659629.12.2020
434knihy71,35obj. 180/202021.12.2020Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659629.12.2020
425tlačiareň a skener486,00obj. 187/202021.12.2020Magic Print s.r.o., Rovniankova 15; 821 02 BA; 3661766129.12.2020
426kamerový systém Záhr doobjednávka232,84obj. 190/202021.12.2020
RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 Bratislava; 36242039
 
29.12.2020
427školenie Vedenie depozitného účtu v RO78,00obj. 186/202022.12.2020Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23/A, 010 01 Žilina;21.01.2020
428počítače, monitory a príslušenstvo15864,46obj. 166/202022.12.2020Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 811 09 BA; 3656293921.01.2020
429web kamery, usb kľúče, predlžovačka205,62obj. 192/202022.12.2020Netcom Závodský, s,r.o., Floriánske nám. 2, 811 07 BA; 5031776821.01.2020
430soráva počítače 10-12/202050,00zmluva 132/200930.12.2020Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279921.01.2020
431upratovanie Blum 12/2020200,00zmluva 66/201930.12.2020MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075121.01.2020
 
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií