Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry 2020

FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum plnenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
2 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
3 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
4 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
5 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
6 nájomné Kar. 1. štvrťrok 20 216,02 zmluva 21/2005/322 03.01.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 03.02.2020
7 nájomné Záhr. 1. štvrťrok 20 983,36 zmluva 25/2005/322 03.02.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 03.02.2020
8 nájomné Pan. 1. štvrťrok 20 1569,35 zmluva 24/2005/322 03.02.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 03.02.2020
9 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 03.01.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 03.02.2020
10 hlasové služby a internet 241,55 zmluva 2029809672 07.01.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2020
11 sms služby 6,50 zmluva 83/2017 07.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 06.02.2020
12 hlasové služby a internet 44,72 zmluva 154/2018 07.01.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2020
13 upgrade Mzdy 115,20 obj. 11/2019 15.01.2020 MARS svk spol. s r.o., Poloreckého 9, 851 04 BA; 36520977 06.02.2020
14 knihy 698,50 obj. 4/2020 15.01.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2020
15 nájomné a služby ZR 2/20 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.01.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.02.2020
16 vyúčtovanie elektrina Bl 2019 239,79 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
17 elektrina 8-12/19 Záhr. 48,89 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
18 elektrina ZR vyúčtovanie -174,05 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
19 elektrina 9-12/19 Pan 168,57 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
20 upratovanie Blum. 12/19 280,00 zmluva 66/2019 15.01.2020 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 06.02.2020
21 hlasové služby a internet 45,08 zmluva 155/2018 15.01.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2020
22 údržba softvéru Tritius 726,18 zmluva SAAS-1/2019 15.01.2020 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 06.02.2020
23 knihy 755,18 obj. 3/2020 17.01.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.02.2020
24 vyúčtovanie plynu -901,66 zmluva 153/2007 20.01.2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2020
25 elektrina 1-6/20 ZR 416,45 zmluva 46/2005 20.01.2020
ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281
 
06.02.2020
26 plyn Blu 1-3/20 557,00 zmluva 153/2007 20.01.2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2020
27 elektina Pan 1/20 146,02 zmluva 46/2005 20.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
28 elektrina Blum. 1.štvrťrok 20 599,07 zmluva 46/2005 20.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
29 elektrina Záhr. 1/20 45,14 zmluva 46/2005 20.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
30 servis softvéru 159,60 zmluva 65/2019 20.01.2020 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 06.02.2020
31 stravovanie 1172,74 obj. 1/2020 20.01.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 06.02.2020
32 knihy 237,61 obj. 7/2020 21.01.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2020
33 knihy 270,63 obj. 8/2020 22.01.2020 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2020
34 knihy 406,76 obj. 7/2020 22.01.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2020
35 knihy 438,48 obj. 9/2020 23.01.2020 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2020
36 časopis 15,00 obj. 115/2019 24.01.2020 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 06.02.2020
37 kancelárske potreby 341,21 obj. 14/2020 03.02.2020 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 36617661 28.02.2020
38 knihy 781,35 obj. 13/2020 03.02.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 28.02.2020
39 oprava kopírky 80,40 obj. 15/2020 05.02.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 31338551 28.02.2020
40 knihy 835,58 obj. 12/2020 04.02.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 28.02.2020
41 upratovanie Blum. 1/20 280,00 zmluva 66/2019 05.02.2020 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 28.02.2020
42 knihy 20,43 obj. 16/2020 04.02.2020 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná 26; 45503249 28.02.2020
43 časopisy 89,50 obj. 196/2019, 18/2020 10.02.2020 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 28.02.2020
44 knihy 654,43 obj. 7/2020, 17/2020 12.02.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 28.02.2020
45 toner 66,00 obj. 19/2020 12.02.2020 Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289 28.02.2020
46
služby BTS a OPP
 
60,00 zmluva 131/2017 12.02.2020
BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121
 
28.02.2020
47 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
48 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
49 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
50 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
51 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
52 hlasové služby a internet 195,42 zmluva 029809672 12.02.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.02.2020
53 hlasové služby a internet 40,99 zmluva 154/2018 12.02.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.02.2020
54 hlasové služby a internet 42,00 zmluva 155/2018 12.02.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.02.2020
55 sms služby 7,00 zmluva 83/2017 12.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 28.02.2020
56 internet 1-3/2020 44,94 zmluva 9/2020 12.02.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 28.02.2020
57 elektrina Záhr. 2/20 45,14 zmluva 46/2005 12.02.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 05.03.2020
58 elektrina Pan 2/20 146,02 zmluva 46/2005 12.02.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 05.03.2020
59 knihy 248,07 obj. 20/2020 19.02.2020 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 05.03.2020
60 knihy 531,50 obj. 21/2020 19.02.2020 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 05.03.2020
61 knihy 51,00 obj. 24/2020 19.02.2020 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 Bratislava 05.03.2020
62 tonery 60,84 obj. 23/2020 19.02.2020 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 05.03.2020
63 správa počítače 150,00 zmluva 132/2009 19.02.2020
Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799
 
05.03.2020
64 nájomné a služby ZR 3/20 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 18.02.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 05.03.2020
55 výmena vysielača 254,93 obj. 11/2020 19.02.2020 Hlavné Mesto SR, odd. PCO a informatiky, prev. Gunduličova 10, 811 05 BA; 05.03.2020
66 potvrdenie k dotácii 4,50 reg.č. 58/2020 19.02.2020 Centrálny register exekúcií, Slov. komora exekútorov, Dobšinského 16, 811 05 BA; 35659718 05.03.2020
67 stravné poukážky 1197,17 obj. 31/2020 22.02.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 05.03.2020
68 knihy 666,21 obj. 25/2020 26.02.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 05.03.2020
69 licencia softvér 223,80 obj. 27/2020 26.02.2020 Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 911 09 BA; 36562939 05.03.2020
| | | |
posledná aktualizácia: 04.04.2020
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Viete, že od marca 2020 si môžete zadarmo požičať e-knihy?