Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry 2020

FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum plnenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
2 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
3 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
4 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
5 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 03.01.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.02.2020
6 nájomné Kar. 1. štvrťrok 20 216,02 zmluva 21/2005/322 03.01.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 03.02.2020
7 nájomné Záhr. 1. štvrťrok 20 983,36 zmluva 25/2005/322 03.02.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 03.02.2020
8 nájomné Pan. 1. štvrťrok 20 1569,35 zmluva 24/2005/322 03.02.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 03.02.2020
9 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 03.01.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 03.02.2020
10 hlasové služby a internet 241,55 zmluva 2029809672 07.01.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2020
11 sms služby 6,50 zmluva 83/2017 07.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 06.02.2020
12 hlasové služby a internet 44,72 zmluva 154/2018 07.01.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2020
13 upgrade Mzdy 115,20 obj. 11/2019 15.01.2020 MARS svk spol. s r.o., Poloreckého 9, 851 04 BA; 36520977 06.02.2020
14 knihy 698,50 obj. 4/2020 15.01.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2020
15 nájomné a služby ZR 2/20 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.01.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.02.2020
16 vyúčtovanie elektrina Bl 2019 239,79 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
17 elektrina 8-12/19 Záhr. 48,89 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
18 elektrina ZR vyúčtovanie -174,05 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
19 elektrina 9-12/19 Pan 168,57 zmluva 46/2005 15.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
20 upratovanie Blum. 12/19 280,00 zmluva 66/2019 15.01.2020 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 06.02.2020
21 hlasové služby a internet 45,08 zmluva 155/2018 15.01.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2020
22 údržba softvéru Tritius 726,18 zmluva SAAS-1/2019 15.01.2020 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 06.02.2020
23 knihy 755,18 obj. 3/2020 17.01.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.02.2020
24 vyúčtovanie plynu -901,66 zmluva 153/2007 20.01.2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2020
25 elektrina 1-6/20 ZR 416,45 zmluva 46/2005 20.01.2020
ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281
 
06.02.2020
26 plyn Blum 1-3/20 557,00 zmluva 153/2007 20.01.2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2020
27 elektina Pan 1/20 146,02 zmluva 46/2005 20.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
28 elektrina Blum. 1.štvrťrok 20 599,07 zmluva 46/2005 20.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
29 elektrina Záhr. 1/20 45,14 zmluva 46/2005 20.01.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2020
30 servis softvéru 159,60 zmluva 65/2019 20.01.2020 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 06.02.2020
31 stravovanie 1172,74 obj. 1/2020 20.01.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 06.02.2020
32 knihy 237,61 obj. 7/2020 21.01.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2020
33 knihy 270,63 obj. 8/2020 22.01.2020 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2020
34 knihy 406,76 obj. 7/2020 22.01.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2020
35 knihy 438,48 obj. 9/2020 23.01.2020 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2020
36 časopis 15,00 obj. 115/2019 24.01.2020 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 06.02.2020
37 kancelárske potreby 341,21 obj. 14/2020 03.02.2020 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 36617661 28.02.2020
38 knihy 781,35 obj. 13/2020 03.02.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 28.02.2020
39 oprava kopírky 80,40 obj. 15/2020 05.02.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 31338551 28.02.2020
40 knihy 835,58 obj. 12/2020 04.02.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 28.02.2020
41 upratovanie Blum. 1/20 280,00 zmluva 66/2019 05.02.2020 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 28.02.2020
42 knihy 20,43 obj. 16/2020 04.02.2020 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná 26; 45503249 28.02.2020
43 časopisy 89,50 obj. 196/2019, 18/2020 10.02.2020 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 28.02.2020
44 knihy 654,43 obj. 7/2020, 17/2020 12.02.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 28.02.2020
45 toner 66,00 obj. 19/2020 12.02.2020 Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289 28.02.2020
46
služby BTS a OPP
 
60,00 zmluva 131/2017 12.02.2020
BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121
28.02.2020
47 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
48 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
49 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
50 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
51 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.02.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.02.2020
52 hlasové služby a internet 195,42 zmluva 029809672 12.02.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.02.2020
53 hlasové služby a internet 40,99 zmluva 154/2018 12.02.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.02.2020
54 hlasové služby a internet 42,00 zmluva 155/2018 12.02.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.02.2020
55 sms služby 7,00 zmluva 83/2017 12.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 28.02.2020
56 internet 1-3/2020 44,94 zmluva 9/2020 12.02.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 28.02.2020
57 elektrina Záhr. 2/20 45,14 zmluva 46/2005 12.02.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 05.03.2020
58 elektrina Pan 2/20 146,02 zmluva 46/2005 12.02.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 05.03.2020
59 knihy 248,07 obj. 20/2020 19.02.2020 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 05.03.2020
60 knihy 531,50 obj. 21/2020 19.02.2020 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 05.03.2020
61 knihy 51,00 obj. 24/2020 19.02.2020 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 Bratislava 05.03.2020
62 tonery 60,84 obj. 23/2020 19.02.2020 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 05.03.2020
63 správa počítače 150,00 zmluva 132/2009 19.02.2020
Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799
 
05.03.2020
64 nájomné a služby ZR 3/20 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 18.02.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 05.03.2020
55 výmena vysielača 254,93 obj. 11/2020 19.02.2020 Hlavné Mesto SR, odd. PCO a informatiky, prev. Gunduličova 10, 811 05 BA; 05.03.2020
66 potvrdenie k dotácii 4,50 reg.č. 58/2020 19.02.2020 Centrálny register exekúcií, Slov. komora exekútorov, Dobšinského 16, 811 05 BA; 35659718 05.03.2020
67 stravné poukážky 1197,17 obj. 31/2020 22.02.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 05.03.2020
68 knihy 666,21 obj. 25/2020 26.02.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 05.03.2020
69 licencia softvér 223,80 obj. 27/2020 26.02.2020 Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 911 09 BA; 36562939 05.03.2020
70 knihy 749,48 obj. 17/2020, 29/2020 02.03.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.03.2020
71 knihy 799,32 obj. 28/2020 02.03.2020
Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856
16.03.2020
72 noviny 219,00 obj. 116/2019 03.03.2020 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 16.03.2020
73
služby BTS a OPP
 
60,00 zmluva 131/2017 14.03.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 16.03.2020
74 časopis 25,00 obj. 119/2019 06.03.2020 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 16.03.2020
75 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 31/2018 20.03.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2020
76 monitoring ZR 24,72 zmluva 0033/2020 20.03.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2020
77 monitoring Blum 19,92 zmluva 0159/2010 20.03.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2020
78 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 20.03.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2020
79 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 23.03.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2020
80 internet 2-3/20 ZR 25,66 zmluva 9/2020 23.03.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 17.04.2020
81 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 20.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 17.04.2020
82 hlasové služby a internet 40,99 zmluva 155/2018 18.03.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.04.2020
83 hlasové služby a internet 42,00 zmluva 154/2018 23.03.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.04.2020
84 hlasové služby a internet 206,40 zmluva 2029809672 18.03.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.04.2020
85 elektrina 3/2020 Pan 146,02 zmluva 46/2005 17.03.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.04.2020
86 elektrina 3/2020 Záhr 45,14 zmluva 46/2005 17.03.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.04.2020
87 upratovanie Blum 2/2020 240,00 zmluva 66/2019 22.03.2020 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 17.04.2020
88 bezkontaktné dávkovače na mydlo 474,50 obj. 33/2020 25.03.2020 ABC tonery.sk, CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67, 080 01 Prešov; 36468924 17.04.2020
89 knihy 750,81 obj. 34/2020 25.03.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 17.04.2020
90 vodoinštalačné práce Záhr 112,66 obj. 36/2020 31.03.2020 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 840 02 Bratislava; 13999044 17.04.2020
91 noviny 280,15 obj. 122/2018 31.03.2020 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 17.04.2020
92 knihy 637,22 obj. 38/2020 31.03.2020 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 17.04.2020
93 nájomné a služby 3/2020 ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 31.03.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 17.04.2020
94 nájomné a služby 2Q/2020 Záhr 983,36 zmluva 25/2005/322 31.03.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 17.04.2020
95 nájomné a služby 2Q/2020 Pan 1569,35 zmluva 24/2005/322 31.03.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 17.04.2020
96 nájomné a služby 2Q/2020 Kar 216,02 zmluva 21/2005/322 31.03.2020 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 17.04.2020
97 dezinfekčné prostriedky  289,20 obj. 37/2020 31.03.2020 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 17.04.2020
98 ochranné rukavice 114,00 obj. 39/2020 31.03.2020 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 17.04.2020
99 respiratory ffp2 180,00 obj. 37/2020 31.03.2020 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 17.04.2020
100 stravovanie 1229,74 obj. 30/2020 31.03.2020
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551
17.04.2020
101 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 05.04.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 17.04.2020
102 respiratory ffp2 180,00 obj. 37/2020 05.04.2020 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 17.04.2020
103 hlasové služby a internet 203,80 zmluva 2029809672 07.04.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.04.2020
104 mobilné služby 40,99 zmluva 155/2018 07.04.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.04.2020
105 mobilné služby 45,14 zmluva 154/2018 07.04.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.04.2020
106 elektrina 2Q/2020 Blum 599,07 zmluva 46/205 08.04.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.04.2020
107 elektrina 4/2020 Pan 146,02 zmluva 46/2005 08.04.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.04.2020
108 plyn 2-6/2020 Blum 557,00 zmluva 153/2007 08.04.2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 17.04.2020
109 navýšenie objemu dát bigbox 6,56 obj. 41/2020 08.04.2020 Webglobe Yegon s.r.o, Stará Prievozská 2, 821 09 BA; 36306444 20.04.2020
110 mobilné služby 49,66 zmluva 155/2018 10.04.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.04.2020
111 údržba softvéru Tritius 726,18 zmluva SAAS-1/2019 08.04.2020 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 20.04.2020

112

mobilné zariadenie 0 zmluva 120/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.05.2020
113 mobilné zariadenie 0 zmluva 128/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.05.2020
114 stravné lístky 1156,45 obj. 40/2020 17.04.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 13.05.2020
115 monitoring ZR 24,72 zmluva 0033/2020 17.04.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.05.2020
116 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 17.04.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.05.2020
117 monitoring Kar 19,92 zmluva 0032/2010 17.04.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.05.2020
118 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 17.04.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.05.2020
119 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 17.04.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.05.2020
120 Trimel servis 2q/2020 159,60 zmluva 65/2019 17.04.2020 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 13.05.2020
121 nájomné a služby ZR 5/20 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 17.04.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 13.05.2020
122 predplatné e-výpožičky 728,00 zmluva 83/2020 24.04.2020
Palmknihy - eReading s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
13.05.2020
123 ochranné rúška 240,00 obj. 43/2020 24.04.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.05.2020
124 kniha 17,50 obj. 42/2020 17.04.2020 Mgr. M. Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA; 13.05.2020
125 dezinfekčné penové mydlá 137,26 obj. 44/2020 30.04.2020 Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec; 36642983 13.05.2020
126 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 04.05.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.05.2020
127 hlasové služby a internet 203,80 zmluva 2029809672 04.05.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.05.2020
128 časopisy 1-3/2020 703,85 obj. 135/2019 05.05.2020 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 13.05.2020
129 sms služby 4/2020 6,00 zmluva 83/2017 06.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.05.2020
130 ochranné štíty 148,80 obj. 45/2020 06.05.2020 Aleco media s.r.o., Matúškova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín; 52094685 13.05.2020
131 internet 5-6 /2020 ZR 25,66 zmluva 9/2020 11.05.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 13.05.2020
132 elektrina Záhr. 5/2020 45,14 zmluva 46/2005 11.05.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 13.05.2020
133 elektrina 5/2020 Pan 146,02 zmluva 46/2005 11.05.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 13.05.2020
134 hlasové služby a internet 203,80 zmluva 2029809672 11.05.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.05.2020
135 mobilné služby 46,00 zmluva 120/2020 11.05.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.05.2020
136 antibakteriálne penové mydlo 185,89 obj. 46/2020 11.05.2020 Office depot, Prievozská 4/B, 821 09 BA; 36192384 13.05.2020
137 sms služby 3/2020 6,00 zmluva 83/2017 11.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.05.2020
138 internet ZR 4-5/2020 25,66 zmluva 9/2020 27.04.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 27.05.2020
139 monitoring Pan 4/2020 19,92 zmluva 0026/2010 13.05.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.05.2020
140 monitoring ZR 4/2020 24,72 zmluva 0033/2020 13.05.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.05.2020
141 monitoring Blum 4/2020 19,92 zmluva 0159/2005 13.05.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.05.2020
142 monitoring Záhr. 4/2020 24,72 zmluva 0031/2020 13.05.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.05.2020
143 monitoring Kar. 4/2020 19,92 zmluva 0032/2010 13.05.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.05.2020
144 knihy 211,74 obj. 48/2020 13.05.2020 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.05.2020
145 stravovanie 993,57 obj. 50/2020 14.05.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 27.05.2020
146 nájomné a služby ZR 6/2020 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.05.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.05.2020
147 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu 90,60 obj. 55/2020 18.05.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 27.05.2020
148 knihy 808,18 obj. 54/2020 18.05.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 27.05.2020
149 náplne do lekárničiek 66,00 obj. 53/2020 19.05.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 27.05.2020
150 knihy 509,36 obj. 52/2020 19.05.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 27.05.2020
151 noviny a časopisy 1290,75 obj. 135/2019 19.05.2020 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 27.05.2020
152 knihy 565,82 obj. 50/2020 20.05.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.05.2020
153 mobilné služby 47,66 zmluva 120/2020 22.05.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.05.2020
154 servis klimatizácie Blum. 84,00 obj. 57/2020 25.05.2020 RGKlima, s.r.o., Cetuna 1134, 916 11 Bzince pod Javorinou; 46672605 27.05.2020
155 časopisy 148,75 obj. 120/2019 25.05.2020 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 27.05.2020
156 časopisy 219,00 obj. 116/2019 01.06.2020 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 12.06.2020
157 hygienické potreby 140,50 obj. 32/2020 01.06.2020 Trend Hygiena s.r.o., Višňová 463/23, 930 12 Ohrady; 44783892 12.06.2020
158 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 01.06.2020 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 12.06.2020
159 knihy 622,74 obj. 59/2020 01.06.2020 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 12.06.2020
160 knihy 719,14 obj. 58/2020 01.06.2020 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.06.2020
161 časopisy 25,00 obj. 119/2019 01.06.2020 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 12.06.2020
162 tonere 54,00 obj. 62/2020 03.06.2020 Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289 12.06.2020
163 knihy 580,90 obj. 60/2020 09.06.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 12.06.2020
164 elektrina Pan 6/2020 146,02 zmluva 46/2005 09.06.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.06.2020
165 elektrina Záhr. 6/2020 45,14 zmluva 46/2005 09.06.2020 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.06.2020
166 knihy 384,51 obj. 64/2020 09.06.2020 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 12.06.2020
167 internet ZR 6-7/2020 25,66 zmluva 9/2020 09.06.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 12.06.2020
168 sms služby 6,50 zmluva 83/2017 09.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 12.06.2020
169 mobilné služby 45,00 zmluva 120/2020 09.06.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.06.2020
170 hlasové služby a internet 198,40 zmluva 2029809672 09.06.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.06.2020
171 počítačové zostavy 4703,60 obj. 65/2020 09.06.2020 Alza.sk s.r.o., Bottova 7, 911 09 BA; 36562939 12.06.2020
172 architektonický návrh DO Záhr. 1000,00 obj. 49/2020 09.06.2020 Doc. Stanislav Bubán, Kultúrna 26, 821 04 BA 12.06.2020
174 mobilné služby 46,00 obj. 128/2020 10.06.2020 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.06.2020
175 stravovanie 6/2020 1156,45 obj. 61/2020 10.06.2020 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 12.06.2020
176 antivírový program 766,08 obj. 66/2020 10.06.2020 Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 31333532 12.06.2020
177 monitoring ZR 5/2020 24,72 zmluva 033/2020 10.06.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.06.2020
178 monitoring Blum. 5/2020 19,92 zmluva 0159/2020 10.06.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.06.2020
179 monitoring Záhr. 5/2020 24,72 zmluva 0031/2018 10.06.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.06.2020
180 monitoring Kar. 5/2020 19,92 zmluva 0032/2010 10.06.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.06.2020
181 monitoring Pan 5/2020 19,92 zmluva 0026/2010 10.06.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.06.2020
182 poplachy ZR 5/2020 19,92 zmluva 0033/2020 10.06.2020 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.06.2020
183 nájomné a služby ZR 7/2020 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.06.2020 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 25.06.2020
184 licencie MS Office 20019 360,00 obj. 67/2020 18.06.2020 exe, a.s., BBC1, Plynárenská 1, 821 09 BA; 17321450 25.06.2020
185 webhosting, doména 114,19 obj. 68/2020 18.06.2020 Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 811 09 BA; 36306444 25.06.2020
186 knihy 697,66 obj. 72/2020 22.06.2020 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 25.06.2020
187 noviny 280,15 obj. 117/2019 19.06.2020 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 25.06.2020
188 knihy 577,27 obj. 71/2020 18.06.2020 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 25.06.2020
189 knihy 590,91 obj. 70/2020 22.06.2020 Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 25.06.2020
| | | |
posledná aktualizácia: 09.07.2020
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Viete, že od marca 2020 si môžete zadarmo požičať e-knihy?