Staromestská knižnica v Bratislave

Faktúry do 31.12.2012

 
FD
č.
popis                             hodnota
 s DPH 
ident.
zmluvy, objedn.
dátum doručeniadodávateľ,            
 adresa; IČO
dátum
zverejnenia
 1monitoring  19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
 2monitoring 19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
3monitoring19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
4monitoring19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
5monitoring19,92zmluva02.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
6nájomné131,75zmluva02.01.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.01.2012
7nájomné a služby1389,93zmluva02.01.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.01.2012
8nájomné a služby82,54zmluva02.01.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.01.2012
9služby288,79zmluva09.01.2012Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 1182993113.01.2012
10nájomné a služby972,82zmluva09.01.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.01.2012
11nájomné157,94zmluva09.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
12služby70,90zmluva09.01.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.01.2012
13toner49,20obj.
3/2012
10.01.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 13.01.2012
14elektrina-12,19zmluva10.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

13.01.2012

15elektrina166,88zmluva10.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.01.2012
16elektrina22,82zmluva10.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.01.2012
17elektrina26,89zmluva04.01.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.01.2012
18hlasové služby, internet343,06zmluva10.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.01.2012
19hlasové služby41,26zmluva10.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.01.2012
20internet124,12zmluva10.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.01.2012
21prenájom server119,50zmluva11.01.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694613.01.2012
22údržba servera39,83zmluva13.01.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343103.02.2012
23služby12,86zmluva16.01.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469

03.02.2012

24stravné lístky1597,78obj. 4/201213.01.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869503.02.2012
25knihy388,15obj. 7/201217.01.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121603.02.2012
26knihy119,35obj. 8/201217.01.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999103.02.2012
27časopis20,00obj. 123/201120.01.2012Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 17902703.02.2012
28toner26,40obj. 9/201218.01.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588803.02.2012
29časopis28,00obj. 5/201220.01.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112403.02.2012
30časopis21,19obj. 72/201017.01.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250303.02.2012
31údržba softveru31,20obj. 11/201225.01.2012Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 3131906803.02.2012
32aktualizácia softveru159,60zmluva24.01.2012Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 3135537403.02.2012
33knihy355,30obj. 10/201125.01.2012Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800803.02.2012
34 údržba softveru 556,80zmluva 27.01.2012 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 3131906806.02.2012
35knihy43,77obj. 13/201227.01.2012Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 3624645006.02.2012
36stravné lístky1660,03obj. 14/201226.01.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869506.02.2012
37knihy587,93obj. 6/201230.01.2012Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.02.2012
38elektrina161,44zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
39elektrina353,50zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
40elektrina42,29zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
41elektrina487,25zmluva01.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.02.2012
42knihy33,00obj. 17/201206.02.2012Ing. Karol Nowak, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 3026128716.02.2012
43BOZP a PO79,67zmluva07.02.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589216.02.2012
44internet124,12zmluva17.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.02.2012
45hlasové služby, internet343,63zmluva17.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469

16.02.2012

46elektrina42,29zmluva03.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

16.02.2012

47elektrina161,44zmluva06.02.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

16.02.2012

48knihy790,13obj. 16/201206.02.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216

16.02.2012

49kolektívne členstvo33,00zmluva09.02.2012Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594

16.02.2012

50prenájom server119,50zmluva09.02.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946

16.02.2012

51údržba servera39,53zmluva09.02.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431

16.02.2012

52knihy792,62obj. 12/201209.02.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.02.2012
53hlasové služby40,18zmluva13.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.02.2012
54monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
55monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
56monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
57monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
58monitoring19,92zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
59koncesionársky poplatok224,96zákon14.02.2012RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 3685743216.02.2012
60knihy477,53obj. 20/201214.02.2012Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800816.02.2012
61služby288,79zmluva14.02.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305416.02.2012
62nájomné a služby972,82zmluva14.02.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.02.2012
63služby70,90zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
64nájomné157,94zmluva14.02.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.02.2012
65hlasové služby11,93zmluva17.02.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346901.03.2012
66časopis49,73obj. 71/201021.02.2012Poradca, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina; 3637127101.03.2012
67ročný poplatok33,00zmluva22.02.2012Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 1705527001.03.2012
68stravné lístky1611,61obj. 24/2012 23.02.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869501.03.2012
69knihy547,95obj. 21/201220.02.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12. 831 03 BA; 4610659601.03.2012
70tonery50,40obj. 25/201228.02.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588801.03.2012
71knihy248,82obj. 23/201228.02.2012Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246226.03.2012
72knihy528,11obj. 18/201227.02.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999126.03.2012
73tonery136,80obj. 27/201201.03.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289126.03.2012
74knihy45,00obj. 19/201201.03.2012Regent, Štefánkova 19, 811 05 BA; 3570589226.03.2012
75knihy78,63obj. 22/201202.03.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693126.03.2012
76noviny 183,00 obj. 116/201105.03.2012Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524 26.03.2012 
77plyn1031,00zmluva05.03.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525626.03.2012
78knihy149,17obj. 26/201201.03.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885626.03.2012
79údržba servera39,83zmluva08.03.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343128.03.2012
80internet124,12zmluva03.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346928.03.2012
81prenájom server119,50zmluva08.03.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694628.03.2012
82hlasové služby, internet354,68zmluva08.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346928.03.2012
83elektrina161,44zmluva08.03.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728128.03.2012
84elektrina42,29zmluva08.03.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728128.03.2012
85monitoring19,92zmluva08.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
86 monitoring 19,92zmluva 12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012 
87monitoring19,92zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
88monitoring19,92zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
89monitoring19,92zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
90časopisy1310,54obj. 64/201212.03.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 366112428.03.2012
91BOZP a PO79,67zmluva12.03.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589228.03.2012
92služby70,90zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
93nájomné157,94zmluva12.03.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348128.03.2012
94služby288,79zmluva12.03.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305428.03.2012
95nájomné a služby972,82zmluva12.03.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922628.03.2012
96knihy368,06obj. 28/201205.03.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800828.03.2012
97časopisy25,32obj. 135/201112.03.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 366112428.03.2012
98hlasové služby40,25zmluva12.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346928.03.2012
99storno časopisy-214,94  storno 62/201215.03.2012Petit Press, Lazaretská 12, 818 08 BA; 35790253 12.04.2012 
100kniha 14,70obj. 29/2012 13.03.2012Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 12.04.2012
101butony46,01zmluva SK/2011/82614.03.2012Reda, Galvaniho 16, 821 04 BA; 3134717712.04.2012
102knihy471,20obj. 22/201214.03.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.04.2012
103knihy84,61obj. 32/201215.03.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.04.2012
104hlasové služby12,02zmluva19.03.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346912.04.2012
105časopis4,00obj. 120/201120.03.2012Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 830 00 Banská Bystrica; 0062603112.04.2012
106knihy36,00obj. 33/201221.03.2012Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704912.04.2012
107toner24,00obj. 34/201202.04.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588813.04.2012
108stravné lístky1452,53obj. 35/201202.04.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869513.04.2012
109nájomné a služby82,84zmluva02.04.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.04.2012
110nájomné a služby1389,93zmluva02.04.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.04.2012
111nájomné131,75zmluva02.04.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314713.04.2012
112služby288,79zmluva02.04.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305413.04.2012
113nájomné157,94zmluva02.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2012
114služby70,90zmluva02.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2012
115nájomné a služby972,82zmluva02.04.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.04.2012
116knihy37,70obj. 36/201202.04.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999113.04.2012
117knihy376,82obj. 37/201202.04.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885613.04.2012
118kniha21,00obj. 181/2011 04.04.2012Regionálne vzdelávacie centrum, Rovinka; 31103031 13.04.2012
119internet124,12zmluva05.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.04.2012
120hlasové služby a internet350,48zmluva05.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.04.2012
121knihy778,66obj. 32/201205.04.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693113.04.2012
122grafický návrh60,00obj. 39/201205.04.2012Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA; 102478185713.04.2012
123elektrina161,44zmluva05.04.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.04.2012
124elektrina353,50zmluva05.04.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.04.2012
125elektrina42,29zmluva05.04.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.04.2012
126údržba servera39,83zmluva10.04.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343113.04.2012
127prenájom server119,50zmluva10.04.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694613.04.2012
128asistentské služby100,00obj. 31/201210.04.2012V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244113.04.2012
129monitorig19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
130monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
131monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
132monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
133monitoring19,92zmluva11.04.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2012
134časopis50,00obj. 109/201111.04.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 27.04.2012
135hlasové služby170,67zmluva12.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346927.04.2012
136služby počítače150,00zmluva 132/0913.04.2012Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279927.04.2012
137BOZP a PO79,67zmluva12.04.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589227.04.2012
138knihy725,56obj. 40/201216.04.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.04.2012
139hlasové služby12,23zmluva17.04.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346927.04.2012
140knihy81,11obj. 44/201218.04.2012Artforum, Kozia 20, 811 03 BA; 3571658410.05.2012
141knihy405,86obj. 43/201223.04.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121610.05.2012
142knihy678,84obj. 45/201225.04.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693110.05.2012
143knihy17,30obj. 43/201224.04.2012Eastone Group, Bulharská 70, 821 04 BA; 3574139210.05.2012
144knihy176,07obj. 46/201226.04.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 10.05.2012
145služby70,90zmluva02.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348110.05.2012
146nájomné157,94zmluva02.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348110.05.2012
147služby288,79zmluva02.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348110.05.2012
148nájomné a služby972,82zmluva02.05.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305410.05.2012
149stravné lístky1590,86obj. 47/201202.05.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869510.05.2012
150knihy61,17obj. 42/201202.05.2012Q111, J.C. Hronského 4, 831 02 Bratislava; 22651772

10.05.2012

151prenájom server119,50zmluva07.05.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694625.05.2012
152elektrina161,44zmluva07.05.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.05.2012
153elektrina42,29zmluva07.05.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.05.2012
154monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
155monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
156monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
157monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
158monitoring19,92zmluva10.05.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348125.05.2012
159hlasové služby41,51zmluva10.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
160časopisy67,56obj. 50/201211.05.202Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025325.05.2012
161BOZP a PO79,67zmluva14.05.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589225.05.2012
162údržba servera39,83zmluva14.05.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343125.05.2012
163hlasové služby, internet354,36zmluva14.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
164internet124,12zmluva14.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
165knihy444,62obj. 41/201207.05.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800825.05.2012
166hlasové služby12,02zmluva16.05.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.05.2012
167knihy612,59obj. 49/201215.05.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693125.05.2012
168knihy59,91obj. 41/201222.05.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800825.05.2012
169časopisy189,00obj. 116/201122.05.2012Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352425.05.2012
170časopisy39,75obj. 52/201222.05.2012Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352425.05.2012
171časopis9,02obj. 51/201222.05.2012Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729125.05.2012
172časopisy-33,79obj. 50/2012 22.05.2012Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025325.05.2012
173knihy470,26obj. 57/201217.05.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121614.06.2012
174časopis56,80obj. 48/201224.05.2012Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 3637127114.06.2012
175časopisy494,19obj. 55/201224.05.2012Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112414.06.2012
176časopisy300,96obj. 54/201224.05.2012Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112414.06.2012
177časopis2,48obj. 53/201224.05.2012ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616014.06.2012
178služby doúčtovanie 201120,02zmluva30.05.2012

Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931

14.06.2012
179toner46,80obj. 66/201228.05.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289114.06.2012
180knihy44,59obj. 60/201201.06.2012Artforum, Kozia 20,811 03 BA; 3571658414.06.2012
181plyn preddavky1031,00zmluva04.06.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525614.06.2012
182preplatok služby-1389,82zmluva04.06.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314714.06.2012
183služby vyúčtovanie 20114022,74zmluva04.06.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922614.06.2012
184stravné lístky1511,32obj. 65/201204.06.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869514.06.2012
185nájomné972,82zmluva07.06.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922614.06.2012
186služby288,79zmluva07.06.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305414.06.2012
187elektrina70,90zmluva07.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2012
188nájomné157,94zmluva07.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2012
189knihy38,61obj. 61/201205.06.2012Enigma Publishing, Hurbanova 15, 949 01 Nitra; 4454232114.06.2012
190elektrina161,44zmluva06.06.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.06.2012
191elektrina42,29zmluva06.06.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.06.2012
192knihy578,93obj. 59/201205.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.06.2012
193hosting servera119,50zmluva07.06.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694629.06.2012
194TP server39,83zmluva07.06.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343129.06.2012
195BOZP a PO79,67zmluva08.06.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589229.06.2012
196internet124,12zmluva08.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
197hlasové služby45,07zmluva08.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
198hlasové služby, internet347,16zmluva08.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
199monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
200monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
201monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
202monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
203monitoring19,92zmluva11.06.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.06.2012
204knihy167,73obj. 64/201205.06.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659629.06.2012
205knihy253,98obj. 63/201205.06.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659629.06.2012
206knihy35,72obj. 62/201206.06.2012Dr. Ján Kubáň KUBKO-GORAL, Púpavova 28, 841 04 BA; 1738000629.06.2012
207knihy287,61obj. 58/201207.06.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800829.06.2012
208noviny a časopisy1309,96obj. 135/201108.06.2012Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112429.06.2012
209knihy19,60obj. 68/201212.06.2012Vydavateľstvo Elán, Dušan Bobrík, Kalinčiakova 1, 831 04 BA; 1265094329.06.2012
210vyúčtovanie služby-26,50zmluva12.06.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314729.06.2012
211hlasové služby22,31zmluva14.06.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346929.06.2012
212kniha16,80obj. 67/201213.06.2012Virvar, Kvetná 33, 900 51 Zohor; 4552300229.06.2012
213knihy160,34obj. 70/201213.06.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121629.06.2012
214knihy253,33obj. 71/201213.06.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121629.06.2012
215toner48,00obj. 78/201221.06.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289129.06.2012
216knihy71,23obj. 69/201218.06.2012Hlado Hlas, Rumunskej armády1/6, 036 01 Martin; 4398520329.06.2012
217doména95,95obj. 79/201221.06.2012Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 3584423029.06.2012
218knihy108,45obj. 73/201215.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.06.2012
219antivír783,98obj. 75/201221.06.2012Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 00 Bratislava; 202031706829.06.2012
220knihy91,84obj. 73/201226.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693104.07.2012
221knihy877,11obj. 72/201226.06.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693104.07.2012
222kniha18,00obj. 76/201226.06.2012Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 Bratislava; 34554718

04.07.2012

223nájomné82,54zmluva02.07.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314730.07.2012
224servisné práce90,48obj. 81/201203.07.2012RIMI-NABDA, Z. Kodálya 1421/21, 923 21 Sládkovičovo; 3624203930.07.2012
225BOZP a PO79,67zmluva03.07.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589230.07.2012
226služby288,79zmluva03.07.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305430.07.2012
227nájomné131,75zmluva03.07.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314730.07.2012
228nájomné157,94zmluva02.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
229služby70,90zmluva02.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
230nájomné a služby972,82zmluva02.07.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922630.07.2012
231nájomné a služby1389,93zmluva03.07.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314730.07.2012
232monitoring19,92zmluva06.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
233monitoring19,92zmluva06.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.07.2012
234 monitoring 19,92zmluva 06.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 31.07.2012 
235monitoring19,92zmluva06.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348131.07.2012
236monitoring19,92zmluva06.07.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348131.07.2012
237elektrina487,25zmluva06.07.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728131.07.2012
238elektrina42,29zmluva06.07.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728131.07.2012
239elektrina161,44zmluva06.07.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728131.07.2012
240elektrina353,50zmluva06.07.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728131.07.2012
241internet preplatok-30,83zmluva09.07.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346931.07.2012
242hlasové služby a internet203,65zmluva09.07.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346931.07.2012
243scenáre k podujatiam130,00obj. 84/201209.07.2012Tibor Hujdič, Pluhová 950/10. 831 04 Bratislava;31.07.2012
244knihy20,00obj. 82/201206.07.2012Svetozár Krno, Karpaty-Impress, 811 03 Bratislava; 1749352831.07.2012
245stravné lístky1511,32obj. 86/201211.07.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869531.07.2012
246hosting servera119,50zmluva12.07.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694631.07.2012
247hlasové služby52,34zmluva13.07.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346931.07.2012
248honorár40,00obj. 80/201211.07.2012BM Agency, Gercenova 9. 851 01 BA; 4395360331.07.2012
249knihy617,98obj. 85/201212.07.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800831.07.2012
250časopis30,00obj. 83/201213.07.2012Mediaprint Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 3579228131.07.2012
251TP server39,83zmluva17.07.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343131.07.2012
252hlasové služby11,93zmluva18.07.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346931.07.2012
253oprava dverí a zámkov53,52obj. 89/201218.07.2012Hypermedia Group, Odborárske nám. 1, 811 07 BA; 3577459231.07.2012
254doplatok a servis KIS2702,95zmluva19.07.2012LANius, Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, ČR; 2515070701.08.2012
255knihy176,24obj. 74/201212.07.2012Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999101.08.2012
256knihy378,42obj. 88/201218.07.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121601.08.2012
257knihy23,10obj. 87/201218.07.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121601.08.2012
258knihy8,00obj. 91/201220.07.2012Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704901.08.2012
259stravné lístky1462,91obj. 92/201224.07.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869501.08.2012
260knihy107,50obj. 90/201225.07.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121601.08.2012
261el. čítačka, MP3 prehrávače - grant545,31obj. 93/201225.07.2012Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 2708244001.08.2012
262tlačiareň, xbox a prísluš.657,81obj. 97/201225.07.2012Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 2708244002.08.2012
263knihy147,68obj. 94/201227.07.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.08.2012
264knihy219,37obj. 95/201230.07.2012Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.08.2012
265služby Blum.70,90zmluva01.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.08.2012
266nájomné Blum.157,94zmluva01.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.08.2012
267služby288,79zmluva01.08.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305416.08.2012
268nájomné a služby972,82zmluva01.08.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.08.2012
269knihy66,39zmluva MK-2352/2012/2.5;
obj.100/2012
01.08.2012Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246216.08.2012
270knihy141,37obj. 99/201201.08.2012Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246216.08.2012
271knihy21,00obj. 98/201201.08.2012Ing. Peter Szabó, Victory Studio, Kurská 5, 040 22 Košice; 4489124516.08.2012
273počítače, zál. zdroje, ext.disk2360,37zmluva MK-2351/2012/2.1;
obj. 101/2012
01.08.2012Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 2708244016.08.2012
274časopis112,86obj. 104/201203.08.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250316.08.2012
275časopis19,98obj. 103/201203.08.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250316.08.2012
276hlasové služby, internet346,96zmluva06.08.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.08.2012
277hlasové služby15,81zmluva06.08.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.08.2012
278hosting server119,50zmluva07.08.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694616.08.2012
279knihy109,71obj. 102/201208.08.2012TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800816.08.2012
280služby počítače150,00zmluva08.08.2012Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799

16.08.2012

281hlasové služby39,70zmluva09.08.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.08.2012
282monitoring19,92zmluva27.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.09.2012
283monitoring19,92zmluva27.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.09.2012
284monitoring19,92zmluva27.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.09.2012
285monitoring19,92zmluva27.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.09.2012
286monitoring19,92zmluva27.08.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.09.2012
287noviny139,50obj. 116/201127.08.2012Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 3133352414.09.2012
288hlasové služby19,92zmluva27.08.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346914.09.2012
289BOZP a PO79,67zmluva27.08.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589214.09.2012
290údržba servera39,83zmluva27.08.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343114.09.2012
291elektrina Záhrebská42,29zmluva27.08.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.09.2012
292elektrina Panenská161,44zmluva27.08.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.09.2012
293plyn Blumentálska126,41zmluva27.08.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525614.09.2012
294BOZP a PO79,67zmluva04.09.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589214.09.2012
295plyn Blumentálska1091,00zmluva05.09.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525614.09.2012
296elektrina Panenská161,44zmluva05.09.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.09.2012
297elektrina42,29zmluva05.09.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.09.2012
298rozšírenie alarmu455,35obj. 108/201206.09.2012RIMI-NABDA, Z. Kodálya 1421/21, 923 21 Sládkovičovo; 3624203914.09.2012
299údržba servera39,83zmluva07.09.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343114.09.2012
300hosting server119,50zmluva07.09.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694614.09.2012
301noviny a časopisy1305,18zmluva05.09.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 366112414.09.2012
302noviny a časopisy29,28obj. 106/201207.09.2012SUWECO CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha 9; 2509476914.09.2012
303noviny a časopisy84,24obj. 106/201207.09.2012SUWECO CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha 9; 2509476914.09.2012
304internet46,64zmluva10.09.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346914.09.2012
305monitoring19,92zmluva11.09.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2012
306monitoring19,92zmluva11.09.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2012
307monitoring19,92zmluva11.09.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2012
308monitoring19,92zmluva11.09.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2012
309monitoring19,92zmluva11.09.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2012
310hlasové služby43,30zmluva11.09.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346911.10.2012
311hlasové služby, internet344,48zmluva11.09.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346911.10.2012
312časopis36,00obj. 116/201211.09.2012Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352411.10.2012
313služby 70,90zmluva 17.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012 
314nájom157,94zmluva17.09.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
315služby288,79zmluva17.09.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305412.10.2012
316nájom a služby972,82zmluva25.09.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922612.10.2012
317časopisy 2013173,28obj. 105/201214.09.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112412.10.2012
318hlasové služby13,02zmluva18.09.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346912.10.2012
319stravné lístky september1383,36obj. 114/201218.09.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.10.2012
320knihy791,77obj. 109/201217.09.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885612.10.2012
321knihy15,00obj. 116/201220.09.2012Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704912.10.2012
322hlasový výstup JAWS1590,00

obj. 96/2012
zmluva MK-2351/2012/2.1

21.09.2012Tyflocomp, Sekulská 1, 841 04 BA; 3570941312.10.2012
323časopis6,00obj. 101/201121.09.2012EMIT plus, Colnícka908/1E, 851 10 BA; 3137714912.10.2012
324časopis48,00obj. 137/201226.09.2012Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352412.10.2012
325časopis50,00obj. 109/201126.09.2012Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250312.10.2012
326inštalácia počítačov a siete100,00obj. 107/2012
zmluva MK-2351/2012/2.1
26.09.2012Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279912.10.2012
327scenáre a účinkovanie170,00obj. 110/2012
Darovacia zmluva 81-11-01
26.09.2012Tibor Hujdič, Pluhová 950/10, 831 04 Bratislava; 4481207812.10.2012
328toner49,20obj. 138/2012
Darovacia zmluva 81-11-01
27.09.2012Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289112.10.2012
329časopis18,00obj. 118/201126.09.2012Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 3613851712.10.2012
330stravné lístky október1552,82obj. 141/201203.10.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.10.2012
331nájom a služby Pan1389,93zmluva01.10.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314712.10.2012
332nájomné131,75zmluva01.10.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314712.10.2012
333nájom a služby Kar82,54zmluva03.10.2012MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314712.10.2012
334elektrina Pan161,44zmluva04.10.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.10.2012
335elektrina Zah42,29zmluva04.10.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.10.2012
336elektrina Blum353,50zmluva04.10.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728112.10.2012
337BOZP a PO79,67zmluva04.10.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589212.10.2012
338časopisy 2013209,00obj. 129/201204.10.2012Spoločnosť PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729112.10.2012
339knihy361,98obj. 136/201208.10.2012Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.10.2012
340nájom a služby ZR972,82zmluva08.10.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922612.10.2012
 341služby Zah288,79 zmluva08.10.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305412.10.2012
342služby Blum70,90zmluva08.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
343nájom Blum157,94zmluva08.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
3442 počítače a notebook1309,30obj. 142/2012
Dotácia 165/2012
2012Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 2708244012.10.2012
345knihy245,39obj. 140/201203.10.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121612.10.2012
346monitoring19,92zmluva10.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
347monitoring19,92zmluva10.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
348monitoring19,92zmluva10.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
349monitoring19,92zmluva10.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
350monitoring19,92zmluva10.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
351monitoring19,92zmluva10.10.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.10.2012
352údržba servera39,83zmluva10.10.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343112.10.2012
353hosting server119,50zmluva10.10.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694612.10.2012
354hlasové služby46,64zmluva10.10.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346912.10.2012
355internet a hlasové služby351,17zmluva10.10.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346912.10.2012
356knihy386,76obj. 139/201208.10.2012Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800825.10.2012
357časopis4,00obj. 123/201210.10.2012Slov. agentúra živ. prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 0062603125.10.2012
358hlasové služby42,01zmluva11.10.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.10.2012
359sieťové karty54,42obj. 143/201211.10.2012Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 2708244025.10.2012
360hry58,69obj. 144/201211.10.2012Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 2708244025.10.2012
361revízia kotla86,00obj. 113/201215.10.2012Anton Lobo, Mierova 2, 902 01 Pezinok; 3508614925.10.2012
362časopis14,00obj. 130/201216.10.2012Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 3606714825.10.2012
363hlasové služby17,99zmluva18.10.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.10.2012
364knihy212,80obj. 148/201222.10.2012Fortuna Libri, Zadunajská cesta 8, 851 01 BA; 3572044125.10.2012
365knihy379,72obj. 147/201218.10.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885625.10.2012
366stravné lístky1431,78obj. 149/201223.10.2012Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869525.10.2012
367elektrina vyúčtovanie-62,00zmluva23.10.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728121.11.2012
368služby počítače150,00zmluva25.10.2012Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279921.11.2012
369tonery141,60obj. 145/2012  Dotácia 165/201226.10.2012aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 3670588821.11.2012
370knihy260,39obj. 150/201229.10.2012Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693121.11.2012
371časopis16,00obj. 127/201229.10.2012Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 16469121.11.2012
372knihy44,00obj. 151/201230.10.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885621.11.2012
373nájomné Blum.157,94zmluva06.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.11.2012
374služby Blum.70,90zmluva06.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.11.2012
375služby Záh.288,79zmluva06.11.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305421.11.2012
376nájomné a služby ZR972,82zmluva06.11.2012SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922621.11.2012
377noviny186,00obj. 119/201203.11.2012Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524

21.11.2012

378toner28,80obj. 153/201208.11.2012Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541722.11.2012
379odpadová nádobka xerox44,34obj. 152/201206.11.2012Ing. Viera Závodská - N.NETCOM22.11.2012
380BOZP a PO79,67zmluva07.11.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589222.11.2012
381hosting server119,50zmluva08.11.2012Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694622.11.2012
382údržba servera39,83zmluva08.11.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343122.11.2012
383hlasové služby a internet 351,92zmluva 08.11.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.11.2012 
384monitoring19,92zmluva08.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.11.2012
385monitoring19,92zmluva09.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.11.2012
386monitoring19,92zmluva09.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.11.2012
387monitoring19,92zmluva09.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.11.2012
388monitoring19,92zmluva09.11.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.11.2012
389hlasové služby46,64zmluva08.11.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346922.11.2012
390elektrina42,29zmluva09.11.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728122.11.2012
391hlasové služby41,21zmluva09.11.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346922.11.2012
392lektorská činnosť200,00obj. 146/201212.11.2012V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244122.11.2012
393elektrina161,44zmluva13.11.2012ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728122.11.2012
394knihy355,88obj. 156/201209.11.2012Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885622.11.2012
395knihy291,85obj. 154/201215.11.2012Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693122.11.2012
396hlasové služby12,13zmluva16.11.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346922.11.2012
397časopisy17,99obj. 128/201220.11.2012Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 4382470613.12.2012
398knihy90,99obj. 157/201222.11.2012Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659613.12.2012
399kalendár9,84obj. 115/201216.11.2012Dovoz tisku Praha, Suweco CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha; 2509476913.12.2012
400časopis38,52obj. 117/201229.11.2012Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 0067815513.12.2012
401časopis38,52obj. 117/201229.11.2012Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 0067815513.12.2012
402noviny206,25obj. 122/201205.12.2012Petit Press, Lazaretská 12, 818 08 BA; 3579025313.12.2012
403časopisy1213,29obj. 135/201205.12.2012Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112413.12.2012
419hlasové služby40,75zmluva11.12.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346921.12.2012
404plyn1091,00zmluva17.12.2012SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525621.12.2012
405BOZP a PO79,67zmluva18.12.2012Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589221.12.2012
414služby70,90zmluva18.12.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.12.2012
415služby157,94zmluva18.12.2012Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.12.2012
416služby Záh288,79zmluva18.12.2012H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305421.12.2012
420údržba servera39,83zmluva18.12.2012INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343121.12.2012
421školenie44,40obj. 158/201218.12.2012Vema, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 3135537421.12.2012
422hlasové služby11,93zmluva18.12.2012Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346921.12.2012
423knihy

128,98

obj. 159/201218.12.2012Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693121.12.2012
424časopis14,50obj. 118/201218.12.2012ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616021.12.2012
425časopis16,41obj. 118/201218.12.2012ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616021.12.2012

 

 

Faktúry 2011
číslopartnerpredmetcenazverejnená
 FD 1/2011Edenred Slovakia stravné lístky 1521,70 10.03.2011
 FD 2/2011Miestny úrad Ba Staré Mesto upratovanie 1389,93 10.03.2011
 FD 3/2011Slovenský plynárensky priemyselplyn 889,00 10.03.2011 
 FD 4/2011Miestny úrad Ba Staré Mesto nájomné131,75 10.03.2011 
 FD 5/2011Miestny úrad Ba Staré Mesto  nájomné a služby82,54 10.03.2011 
 FD 6/2011Ajfa+Avis časopis 48,00 10.03.2011 
 FD 7/2011Poradcačasopis  1,23 10.03.2011 
 FD 8/2011LOBO Anton prevádzka kotla 96,00 10.03.2011 
 FD 9/2011INFOkey TP servera 39,49 10.03.2011 
 FD 10/2011Štefan Horánsky BOZP 79,00 10.03.2011 
 FD 11/2011Slovenská poštačasopisy10,60 10.03.2011
 FD 12/2011Západoslovenská energetikaelektrina39,53 10.03.2011
 FD 13/2011Západoslovenská energetikaelektrina143,35 10.03.2011
 FD 14/2011RIMI - NABDAoprava EZS34,20 10.03.2011
 FD 15/2011T-Mobiletelefón25,28 10.03.2011
 FD 16/2011Pryzmat Slovakiatoner48,01 10.03.2011
 FD 17/2011Stavebné bytové družstvo 1nájomné a služby972,82 10.03.2011
 FD 18/2011Ing. Jozef Medveckýslužby288,79 10.03.2011
 FD 19/2011Hlavné Mesto SRslužby70,90 10.03.2011
 FD 20/2011Hlavné Mesto SRslužby a nájomné157,94 10.03.2011
 FD 21/2011Edenred Slovakiastravné lístky1521,70 10.03.2011
 FD 22/2011Divadelný ústavkniha68,00 14.03.2011
 FD 23/2011Ikar, a.s.knihy476,35 14.03.2011 
 FD 24/2011Spolok slovenských knihovníkovčlenský poplatok33,00 14.03.2011 
 FD 25/2011Štefan HoránskyBOZP79,67 14.03.2011 
 FD 26/2011RTVSkoncesionársky poplatok222,96 14.03.2011 
 FD 27/2011Vemaaktualizácia programu205,20 14.03.2011 
 FD 28/2011Slovak Telecomslužby34,86 14.03.2011 
 FD 29/2011Slovak Telecomslužby405,68 14.03.2011 
 FD 30/2011Sanetčlenský poplatok33,00 14.03.2011 
 FD 31/2011INFOkeyTP servera39,49 14.03.2011 
 FD 32/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 14.03.2011 
 FD 33/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 14.03.2011 
 FD 34/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 14.03.2011 
 FD 35/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 14.03.2011
 FD 36/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 14.03.2011 
 FD 37/2011Ing. Ivan Lazíkknihy392,02 14.03.2011 
 FD 38/2011Slovak Telecomslužby43,38 14.03.2011 
 FD 39/2011Západoslovenská energetikaelektrina37,19 14.03.2011 
 FD 40/2011Západoslovenská energetikaelektrina131,35 14.03.2011 
 FD 41/2011A.S.E.P.spotrebný materiál69,40 14.03.2011 
 FD 42/2011LOBO Antonprevádzka kotla96,00 14.03.2011 
 FD 43/2011Belimex, a.s.knihy587,24 14.03.2011 
 FD 44/2011CVTI SRčasopis11,90 14.03.2011 
 FD 45/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy987,94 14.03.2011 
 FD 46/2011Ikar, a.s.knihy269,08 14.03.2011 
 FD 47/2011Belimex, a.s.knihy389,45 14.03.2011 
 FD 48/2011Výsk.centrum Slov. spol. pre zahr.pol.časopis12,00 14.03.2011 
 FD 49/2011Slovak Telecomslužby12,02 14.03.2011 
 FD 50/2011Reginakancelárske potreby42,30 14.03.2011 
 FD 51/2011Edenred Slovakiastravné lístky1798,37 14.03.2011 
 FD 52/2011Ecopressnoviny176,40 14.03.2011 
 FD 53/2011Pemic, knižný veľkoobchodknihy577,75 14.03.2011 
 FD 54/2011Hlavné Mesto SR nájomné157,94 14.03.2011 
 FD 55/2011Hlavné Mesto SR služby70,90 14.03.2011 
 FD 56/2011Ing. Jozef Medveckýslužby288,79 14.03.2011 
 FD 57/2011Stavebné bytové družstvonájomné a služby972,82 14.03.2011 
 FD 58/2011Rainsidehosting servera119,50 15.03.2011
 FD 59/2011IT Learningškolenie108,00 15.03.2011
 FD 60/2011Euroitúprava CMS90,00 15.03.2011
 FD 61/2011Peter Jurečkoknihy19,50 15.03.2011
 FD 62/2011Eva Martinkováúdržba softvéru140,00 15.03.2011
 FD 63/2011Štefan HoránskyBOZP79,00 15.03.2011
 FD 64/2011SPPplyn889,00 15.03.2011
 FD 65/2011Poradcačasopis42,22 15.03.2011
 FD 66/2011Belimex, a.s.knihy232,46 15.03.2011
 FD 67/2011INFOkeyTP servera39,83 15.03.2011
 FD 68/2011Edenred Slovakiastravné lístky 4690,25 15.03.2011
 FD 69/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 15.03.2011
 FD 70/2011Slovak Telecomslužby34,86 15.03.2011
 FD 71/2011Slovak Telecomslužby281,64 15.03.2011
 FD 72/2011Ikar, a.s.knihy322,29 15.03.2011
 FD 73/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 15.03.2011
 FD 74/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 15.03.2011
 FD 75/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 15.03.2011
 FD 76/2011Hlavné Mesto SRmonitoring19,92 15.03.2011
 FD 77/2011Slovak Telecomslužby42,77 15.03.2011
 FD 78/2011Vemaúrdržba programu30,00 15.03.2011
 FD 79/2011Rainsidehosting servera119,50 15.03.2011
 FD 80/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy279,81 15.03.2011
 FD 81/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy109,56 15.03.2011
 FD 82/2011Slovak Telecomslužby14,21 25.03.2011
 FD 83/2011Západoslovenská energetikaelektrina358,28 25.03.2011
 FD 84/2011Západoslovenská energetikaelektrina143,50 25.03.2011
 FD 85/2011Západoslovenská energetikaelektrina39,70 25.03.2011
 FD 86/2011LOBO Antonprevádzka kotla96,00 25.03.2011
 FD 87/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy466,51 25.03.2011
 FD 88/2011Belimex, a.s.knihy430,36 25.03.2011
 FD 89/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy357,28 25.03.2011
 FD 90/2011Ing. Jozef Medveckýslužby288,79 25.03.2011
 FD 91/2011Stavebné bytové družstvonájomné a služby972,82 25.03.2011
 FD 92/2011Hlavné Mesto SRnájomné157,94 25.03.2011
 FD 93/2011Hlavné Mesto SRslužby70,90 25.03.2011
 FD 95/2011Eva Martinkovákonzultácie28,00 01.04.2011
 FD 96/2011Ikar, a.s.knihy415,72 01.04.2011
 FD 97/2011Ing. Ivan Lazíkknihy206,46 01.04.2011
 FD 98/2011MS Softpožičanie skenerov107,00 01.04.2011
 FD 99/2011Ing. Ivan Lazíkknihy104,76 01.04.2011
 FD100/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy175,96 05.04.2011
 FD101/2011Belimex, a.s.knihy210,52 05.04.2011
 FD102/2011Albertina icome Prahakonferenčný poplatok55,81 14.04.2011
 FD103/2011aTonertoner do tlačiarne31,87 14.04.2011
 FD104/2011RIMI-NABDAservisné práce69,84 14.04.2011
 FD105/2011LOBO Antonprevádzka kotla96,50 14.04.2011
 FD106/2011Štefan HoránskyBOZP79,67 14.04.2011
 FD107/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy198,13 14.04.2011
 FD108/2011Poradca podnikateľapreddavok Zbierka zák.50,00 14.04.2011
 FD109/2011Pemic knižný veľkoobchodknihy - dobropis-6,27 14.04.2011
 FD110/2011MÚ mč Ba Staré Mestoslužby a nájom Pan1389,85 14.04.2011
 FD111/2011MÚ mč Ba Staré Mestoslužby a nájom Zah131,75 14.04.2011
 FD112/2011MÚ mč Ba Staré Mestoslužby a nájom Ka82,54 14.04.2011
 FD113/2011INFOkeyTP servera39,83 14.04.2011
 FD114/2011Slovak Telecomslužby34,86 18.04.2011
 FD115/2011Slovak Telecomslužby281,42 18.04.2011
 FD116/2011Eva Martinkovákonzultácie28,00 18.04.2011
 FD117/2011Slovak Telecomslužby56,32 18.04.2011
 FD118/2011RAINSIDEhosting servera119,50 18.04.2011
 FD120/2011Hlavné mesto SRmonitoring19,92 18.04.2011
 FD121/2011Hlavné mesto SRmonitoring19,92 18.04.2011
 FD122/2011Hlavné mesto SRmonitoring19,92 18.04.2011
 FD123/2011Hlavné mesto SRmonitoring19,92 18.04.2011
 FD124/2011Hlavné mesto SRmonitoring19,92 18.04.2011
 FD125/2011Hlavné Mesto SRnájomné a služby157,94 18.04.2011
 FD126/20111Hlavné Mesto SRnájomné a služby70,90 18.04.2011
 FD127/2011Ing. Jozef Medveckýslužby288,79 18.04.2011
 FD128/2011Stavebné bytové družstvo Ba1nájomné a služby972,82 18.04.2011
 FD129/2011Slovak Telecomslužby12,35 03.05.2011
 FD130/2011Pryzmat Slovakiatoner111,16 03.05.2011
 FD131/2011Belimex, a.s.knihy351,91 03.05.2011
 FD132/2011Ing. Ivan Lazíkknihy229,64 03.05.2011
 FD133/2011N-ART s.r.o.projekt. dokumentácia840,00 03.05.2011
 FD134/2011Západoslovenská energetikaelektrina139,45 03.05.2011
 FD135/2011Západoslovenská energetikaelektrina38,7703.05.2011
 FD136/2011Ecopress a.s.časopisy51,8003.05.2011
 FD137/2011Slovenská poštačasopisy645,1503.05.2011
 FD138/2011Slovenská poštačasopisy912,8203.05.2011
 FD139/2011Ares s.r.o.časopis 3,4504.05.2011 
 FD140/2011GUDE Slovakia s.r.o.stoličky LČ 864,3604.05.2011 
 FD174/2011Outdoor Media Service s.r.o.rozšírenie altánku7112,2430.05.2011
 FD179/2011SBD Bratislava I.náklady za užívanie ZR1244,9303.06.2011
 FD214/2011Edenredstravné lístky3177,2604.07.2011
 FD232/2011MÚ Bratislava Staré Mestonájom a služby Pan1389,9308.07.2011
 FD290/2011LANius s.r.odoplatok a servis KIS2702,9525.08.2011
 FD293/2011Edenredstravné lístky1511,3226.08.2011
 FD302/2011SPPplyn1031,0009.09.2011
 FD338/2011Edenredstravné lístky1663,49

30.09.2011

 FD381/2011Edenredstravné lístky3118,50

11.11.2011

 FD427/2011PETIT PRESSčasopisy1115,6012.12.2011
 FD430/2011SPPzemný plyn1031,0012.12.2011
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií