Staromestská knižnica v Bratislave

Granty a dotácie

2022

Knižnica zdroj poznatkov a informácií - nákup knižničného fongu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4500 €.
Z dotácie sme rozšírili a zatraktívnili knižničný fond o 314 titulov439 exemplároch náučnej  literatúry zo spoločenských a prírodných vied, domáceho hospodárstva, zdravovedy, technickej literatúry, inej náučnej literatúry, ktorá je súčasťou celoživotného vzdelávania, ako aj krásnej (romány, poézia, komiksy, biografie ...) a cudzojazyčnej literatúry pre dospelých pre príjemné trávenie voľného času.
V súlade s projektom sme  minimálne 20% z pridelenej podpory vyčlenili na nákup kníh, úhradu predplatného časopisov, či iných periodických publikácií vydaných s FPU.
Všetky dokumenty získané v projekte sú voľne prístupné v knižničnom fonde na všetkých pracoviskách Staromestskej knižnice v oddeleniach pre dospelých používateľov.

Zvuk knižnice - cyklus jesenných koncertov v knižnici podporila Férová nadácia sumou 1500 €.

Leto v letnej čitárni - upratanie priestorov v letnej čitárni. Podporila Nadácia Pontis sumou 60 €.

Knižnica = tretie miesto - projekt zameraný na vzdelávanie detí i dospelých a podporu kultúry a čitateľskej gramotnosti. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4500 €.
V rámci projektu sme zrealizovali 40 podujatí pre deti, mládež, dospelých a seniorov v priestoroch Staromestskej knižnice a letnej čitárne v Medickej záhrade. Spolu sa ich zúčastnilo 1241 osôb.

Moderná Staromestská knižnica - piktogramy a redizajn informačnej navigácie v priestoroch knižnice. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1500 €. V rámci projektu bolo vytvorených 25 nových piktogramov, ktoré sa postupne objavujú vo výstupoch knižnice a budú súčasťou vnútorného členenia priestorov. Piktogramy pre Staromestskú knižnicu navrhol Michal Chrastina. Vychádzal z modulárneho systému, ktorý je súčasťou vizuálnej identity.

2021

Naše Mesto najväčší projekt firemného dobrovoľníctva - organizuje Nadácia Pontis.
Dobrovoľníci z firmy SK-NIC umyli okná v pobočke knižnice na Záhrebskej 8. Podporená suma 40 €.

Bez kníh by tu bola nuda - nákup knižničného fondu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 7 000 €.

 

Estetika nie je nuda - realizácia podujatí, podporili ZSE sumou 600 €, v roku 2021 vyčerpaných 200 €.

V knižnici to žije - realizácia podujatí podporená sumou 1500 € - Férová nadácia O2

 

2020

Knižnica – priestor pre vzdelávanie - podpora čítania detí, kurzy IT zručností pre dospelých a seniorov, tréningy pamäti pre seniorov. Dotácia kvôli epidemiologickej situácii predĺžená do 30. 6. 2021. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4 000 €, pre obmedzenia v súvislosti s COVID-19 sa neuskutočnil projekt v celom rozsahu, vyčerpaná suma 1 606,12 €.

Knihy bez hraníc - nákup knižničného fondu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 10 000 €.

  

2019

Vzdelávajte sa s nami! - vzdelávacie podujatia pre deti, mládež, dospelých a seniorov a podujatia na podporu zvyšovania čitateľskej gramotnosti detí.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 6 200 €.

Spájame vás so svetom informácií - nákup kníh do knižničného fondu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 9 000 €.

  

2018

Z knižnice na cestu za vzdelaním - nákup kníh do knižničného fondu
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 10 000 €.

      

Vzdelaní a gramotní čitatelia - podujatia zamerané na zážitkové čítanie pre deti, rodičov a starých rodičov, zvyšovanie IT zručností seniorov a dospelých a podporu vedy a techniky.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2300 €.

 

    

Kultúra v Medickej záhrade - podpora podujatí v rámci letnej čitárne
Podporil Bratislavský samosprávny kraj sumou 1000 €.

 

 

60. výročie vzniku Staromestskej knižnice
Podporila spoločnosť Lanius s.r.o. sumou 800 €, Slovenská asociácia knižníc sumou 25 € a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc sumou 180 €.

                                                           

    

2017

Čítajte našu a svetovú literatúru - nákup kníh do knižničného fondu
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4 000 €.

  

Príjemné prostredie, spokojní čitatelia
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4 000 €.

 

 

Ostrov pokladov - nákup odbornej literatúry a spoločenských hier z oblasti finančného vzdelávania
Podporila Nadácia Poštovej banky vo výške 500 €.

    

 

Podporme deti i seniorov – podpora vzdelávania v knižnici
Podporil BSK sumou 1370 €

      

Arteterapeutický čitateľský program -  projekt biblioterapie a vizuálneho zobrazovania
Podporil BSK sumou 1000 €

  

 

Letná čitáreň v Medickej záhrade - podujatia v letnej čitárni
Podporil BSK sumou 1000 €

    

 

Nákup kníh a propagačných predmetov
Sumu 1000 € daroval zo svojej poslaneckej priority poslanec m. č. Bratislava-Staré Mesto Vladimír Palko.

Knižnica získala ocenenie Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2016 za projekt Môj prvý čitateľský preukaz, ktoré bolo spojené s odmenou 650 € na nákup kníh.

Dar kníh v hodnote 100 € od Martinus.sk

  

 

2016

 
Ostrov pokladov - projekt finančnej gramotnosti v Staromestskej knižnici 2016
Projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne sumou 500 €.
  
 
 
Arteterapeutický čitateľský program - prepojenie zážitku čítania, verbálneho komunikačného kanála a neverbálneho výtvarného prostriedku
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1500 €.
      
 
Európske literárne dedičstvo v knižnici – nákup kníh.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 3000 €.
    
    
Opravu a zateplenie bočnej a zadnej steny budovy centrálnej knižnice na Blumentálskej a opravu  vstupného schodišťa a zábradlia podporil Bratislavský samosprávny kraj sumou 5000 €.
   

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií