Staromestská knižnica v Bratislave

Faktúry 2013

 

FD
č.
popishodnota
s DPH
ident.
zmluvy, objedn.
dátum doručeniadodávateľ,
adresa; IČO
dátum
zverejnenia
1BOZP a PO79,67zmluva04.01.2013Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892

16.01.2013

2monitoring19,92zmluva04.01.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2013
3monitoring19,92zmluva04.01.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2013
4monitoring19,92zmluva04.01.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2013
5monitoring19,92zmluva04.01.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2013
6monitoring19,92zmluva04.01.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2013
7časopis19,92obj. 131/201204.01.2013Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 3084518116.01.2013
8nájom a služby Panenská 1.kvartál1159,10zmluva04.01.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314716.01.2013
9nájom a služby Záhrebská 1. kvartál1097,30zmluva04.01.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314716.01.2013
10nájom a služby Karadžičova 1. kvartál82,54zmluva04.01.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314716.01.2013
11nájom a služby Západný rad 1/13972,82zmluva09.01.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.01.2013
12knihy14,84obj. 1/201308.01.2013Marián Moncman - MARI, Bernolákova684/41, 919 21 Zeleneč; 4169611516.01.2013
13časopis23,10obj. 124/201210.01.2013Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 3579511516.01.2013
14hlasové služby46,64zmluva10.01.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

16.01.2013

15hlasové služby a internet327,55zmluva

10.01.2013

Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.01.2013
16hosting servera119,50zmluva 321/0810.01.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694616.01.2013
17stravné lístky1245,02obj. 3/201310.01.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.01.2013
18hlasové služby43,73zmluva11.01.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.01.2013
19nedoplatok za elektrinu 2012 Bl.403,33zmluva14.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.01.2013
20nedoplatok za elektrinu 2012 ZR76,32zmluva14.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.01.2013
21nedoplatok za elektrinu 2012 Pan277,46zmluva14.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.01.2013
22nedoplatok za elektrinu 2012 Zah218,47zmluva14.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.01.2013
23služby počítače150,00zmluva 132/0916.01.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279925.01.2013
24časopis20,00obj. 126/201216.01.2013Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 17902725.01.2013
25časopis11,30obj. 96/201116.01.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250325.01.2013
26TP servera39,83zmluva 73/1017.01.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343125.01.2013
27hlasové služby19,08zmluva17.01.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346925.01.2013
28elektrina Pan165,38zmluva21.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.01.2013
29elektrina Blum425,96zmluva21.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.01.2013
30elektrina Blum58,09zmluva21.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.01.2013
31elektrina ZR487,77zmluva21.01.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728125.01.2013
32údržba programu165,60obj. 7/201318.01.2013Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 3135537425.01.2013
33knihy40,00obj. 6/201318.01.2013Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704925.01.2013
34knihy755,66obj. 4/201316.01.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121625.01.2013
35tonery195,84obj. 9/201321.01.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541725.01.2013
36doúčtovanie dotácie238,73zmluva MK-2351/2012/2.121.01.2013MK SR, Nám. SNP 33, 913 31 BA;0016518225.01.2013
37časopisy24,05obj. 135/201229.01.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112420.02.2013
38oprava plynového kotla353,50obj. 8/201301.02.2013Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 4110554120.02.2013
39školenie44,00obj. 7/201301.02.2013Vema, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 3135537420.02.2013
40knihy12,00obj. 12/201304.02.2013Seneca comp. Ing. Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 3544384720.02.2013
41knihy46,00obj. 9/201304.02.2013Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 3570589220.02.2013
42stravné lístky850,58obj. 13/201304.02.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869520.02.2013
43koncesionársky poplatok222,96podľa zákona06.02.2013RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 3685743220.02.2013
44služby Blum. 1/1370,90zmluva06.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2013
45služby Blum. 2/1370,90zmluva06.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2013
46nájom Blum. 1/13157,94zmluva06.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2013
47nájom Blum. 2/13157,94zmluva06.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2013
48nájom a služby ZR 2/13972,82zmluva06.02.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.02.2013
49časopis23,10obj. 124/201208.02.2013Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 3579511520.02.2013
50kolektívne členstvo33,00stanovy SSK13.02.2012Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594

20.02.2013

51hlasové služby38,65zmluva12.02.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346920.02.2013
52TP servera39,83zmluva 73/1007.02.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.02.2013
53hlasové služby46,64zmluva11.02.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346920.02.2013
54BOZP, PO85,67telef. obj.07.02.2013Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589220.02.2013
55hosting servera119,50zmluva 321/0807.02.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.02.2013
56knihy128,35obj. 14/201308.02.2013Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999120.02.2013
57knihy172,90obj. 10/201312.02.2013TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800820.02.2013
58hlasové služby a internet336,61zmluva11.02.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346920.02.2013
59knihy522,64obj. 11/201311.02.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.02.2013
60elektrina Pan.165,38zmluva11.02.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.02.2013
61elektrina Záhr.58,09zmluva11.02.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.02.2013
62nájom a služby ZR 3/13972,82zmluva13.02.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.02.2013
63knihy678,06obj. 16/201311.02.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659611.03.2013
64monitoring19,92zmluva15.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.03.2013
65monitoring19,92zmluva15.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.03.2013
66monitoring19,92zmluva15.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.03.2013
67monitoring19,92zmluva15.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.03.2013
68monitoring19,92zmluva15.02.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.03.2013
69hlasové služby11,93zmluva18.02.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346912.03.2013
70ročná údržba556,80zmluva19.02.2013Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068

12.03.2013

71noviny186,00obj. 119/201222.02.2013Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352412.03.2013
72zbierka zákonov12,06obj. 109/201126.02.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 3159250312.03.2013
73noviny206,25obj. 122/201226.02.2013Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025312.03.2013
74kniha9,00obj. 21/201326.02.2013Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA; 3455471812.03.2013
75členský poplatok33,00členské27.02.2013Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 1705527012.03.2013
76tonery109,20obj. 53/201327.02.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541712.03.2013
77kancelárske a čistiace potreby549,56obj. 59/201327.02.2013Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665312.03.2013
78stravné lístky907,50obj. 56/201328.02.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.03.2013
79odber plynu1091,00zmluva05.03.2013SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525612.03.2013
80hosting servera119,50zmluva 321/0807.03.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694612.03.2013
81služby Blum. sklad70,90zmluva08.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348112.03.2013
82nájom Blum.157,94zmluva08.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2013
83hlasové služby46,64zmluva08.03.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.03.2013
84hlasové služby a internet334,40zmluva08.03.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.03.2013
85monitoring19,92zmluva11.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2013
86monitoring19,92zmluva12.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2013
87monitoring19,92zmluva12.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2013
88monitoring19,92zmluva12.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2013
89monitoring19,92zmluva12.03.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2013
90technická podpora server39,83zmluva 73/1012.03.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343113.03.2013
91hlasové služby51,91zmluva11.03.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346913.03.2013
92elektrina Záh.58,09zmluva12.03.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.03.2013
93elektrina Pan.165,38zmluva12.03.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728114.03.20103
94knihy354,87obj. 23/201312.03.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659614.03.2013
95noviny a časopisy1151,07obj. 135/201212.03.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112414.03.2013
96knihy271,35obj. 28/201325.03.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121616.04.2013
97knihy225,97obj. 37/201325.03.2013TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 3132800816.04.2013
98čistiace a kancelárske potreby110,55obj. 29/201327.03.2013Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665316.04.2013
99hlasové služby13,32zmluva25.03.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346916.04.2013
100knihy607,16obj. 20/201318.03.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.04.2013
101stravné lístky1075,08obj. 33/201326.03.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.04.2013
102knihy448,24obj. 30/201326.03.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246216.04.2013
103tonery62,40obj. 31/201302.04.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541716.04.2013
104nájom a služby ZR 4/2013972,82zmluva05.04.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.04.2013
105nájom Bl 4/2013157,94zmluva05.04.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.04.2013
106služby Bl 4/201370,90zmluva05.04.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.04.2013
107nájom a služby 2.štvrťrok Záh.1097,30zmluva05.04.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314716.04.2013
108nájom a služby 2. štvrťrok Pan.1159,10zmluva05.04.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314716.04.2013
109nájom a služby 2. štvrťrok Kar.82,54zmluva05.04.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314716.04.2013
110kontrola hasiacich prístrojov276,60obj. 35/201305.04.2013Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 1402589217.04.2013
111knihy540,62obj. 34/201305.04.2013Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 3586912717.04.2013

112

elektrina Záh.58,09zmluva08.04.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728117.04.2013
113elektrina Blum.425,96zmluva08.04.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728117.04.2013
114elektrina Pan165,38zmluva08.04.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728117.04.2013
115monitoring19,92zmluva09.04.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2013
116monitoring19,92zmluva09.04.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2013
117monitoring19,92zmluva09.04.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2013
118monitoring19,92zmluva09.04.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2013
119monitoring19,92zmluva09.04.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.04.2013
120technická podpora server39,83zmluva 73/1010.04.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343117.04.2013
121hlasové služby a internet324,92zmluva10.04.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659617.04.2013
122hlasové služby46,64zmluva10.04.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346917.04.2013
123hlasové služby60,90zmluva11.04.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346917.04.2013
124údržba programu100,00zmluva11.04.2013Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906817.04.2013
125hosting servera119,50zmluva 321/0812.04.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694617.04.2013
126knihy44,50obj. 36/201308.04.2013Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704917.04.2013
127vložné na konferenciu Inforum 201396,25obj. 43/201316.04.2013Albertina icome Praha, Štěpánská 16, 110 00 Praha; 4961215810.05.2013
128knihy206,55obj. 40/201315.04.2013Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999110.05.2013
129hlasové služby11,93zmluva17.04.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346910.05.2013
130časopis50,00obj. 104/201318.04.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250310.05.2013
131knihy505,79obj. 32/201318.04.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693110.05.2013
132knihy684,36obj. 42/201318.04.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121610.05.2013
133služby počítače150,00zmluva 132/0926.04.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279910.05.2013
134stravné lístky850,58obj. 50/201329.04.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869510.05.2013
135lektorská činnosť100,00obj. 24/201306.05.2013V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244110.05.2013
136lektorská činnosť100,00obj. 37/201306.05.2013V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244110.05.2013
137časopisy lč2,52obj. 48/2013
zml. 74/2013
06.05.2013ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616010.05.2013
138noviny lč67,94obj. 45/2013
zml. 74/2013
06.05.2013Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025310.05.2013
139noviny lč52,50obj. 47/2013
zml. 74/2013
06.05.2013Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352410.05.2013
140knihy393,43obj. 53/201306.05.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659624.05.2013
141internet46,64zmluva09.05.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346924.05.2013
142hlasové služby a internet330,04zmluva09.05.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346924.05.2013
143knihy630,48obj. 52/201306.05.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246224.05.2013
144monitoring19,92zmluva10.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.05.2013
145monitoring19,92zmluva10.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.05.2013
146monitoring19,92zmluva10.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.05.2013
147monitoring19,92zmluva10.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.05.2013
148monitoring19,92zmluva10.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.05.2013
149TP servera39,83zmluva 73/1010.05.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431

12.06.2013

150časopis73,44obj. 128/201210.05.2013Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 4382470610.06.2013
151časopis57/2013obj. 57/201310.05.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250310.06.2013
152hlasové služby51,53zmluva13.05.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346910.06.2013
153hosting server119,50zmluva 321/0813.05.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694610.06.2013
154časopis lč9,18obj. 46/2013
zml.74/2013
13.05.2013Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729110.06.2013
155elektrina Pan.165,38zmluva13.05.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.06.2013
156elekrina Záhr.58,09zmluva13.05.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.06.2013
157nájom a služby ZR972,82zmluva13.05.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.06.2013
158nájom 5/13 Blum.157,94zmluva13.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.06.2013
159služby 5/13 Blum.70,90zmluva13.05.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.06.2013
160časopisy lč333,26obj. 49/2013
zml. 74/2013
16.06.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112413.06.2013
161stravné lístky1138,32obj. 62/201316.05.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869514.06.2013
162hlasové služby23,51zmluva17.05.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346914.06.2013
163knihy653,53obj. 60/201316.05.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121614.06.2013
164knihy432,37obj. 54/201320.05.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693119.06.2013
165stacionárne stojany lč110,76obj. 55/2013
zml. 74/2013
21.05.2013EMPORO, Lazaretská 8, 811 08 BA; 4456219519.06.2013
166časopisy192,00obj. 119/201223.05.2013Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352419.06.2013
167knihy89,41obj. 64/201322.05.2013Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 3586912719.06.2013
168časopisy34,92obj. 61/201324.05.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112419.06.2013
169časopisy lč535,07obj. 61/2013
zml. 74/2013
24.05.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112419.06.2013
170toner35,00obj. 67/201303.06.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541719.06.2013
171noviny206,25obj. 122/201204.06.2013Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025319.06.2013
172knihy167,84obj. 71/201304.06.2013Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 3586912719.06.2013
173knihy266,15obj. 72/201304.06.2013Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 3586912719.06.2013
174grafický návrh pozvánok a plagátov60,00obj. 63/201304.06.2013Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA19.06.2013
175grafický návrh pútače lč70,00obj. 44/2013
zml. 74/2013
04.06.2013Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA19.06.2013
176vyúčtovanie nákladov Pan. preplatok-384,79zmluva03.06.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.06.2013
177plyn záloha Blum.1091,00zmluva05.06.2013SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525619.06.2013
178tonery140,40obj. 74/2013
zml. 74/2013
05.06.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541719.06.2013
179hosting server119,50zmluva 321/0806.06.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.06.2013
180služby Blum.70,90zmluva06.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
181nájom Blum.157,94zmluva06.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
182nájom a služby ZR972,82zmluva06.06.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922619.06.2013
183hlasové služby a internet324,35zmluva07.06.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346919.06.2013
184internet46,64zmluva10.06.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346919.06.2013
185monitoring19,92zmluva10.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
186monitoring19,92zmluva10.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
187monitoring19,92zmluva10.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
188monitoring19,92zmluva10.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
189monitoring19,92zmluva10.06.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.06.2013
190elektrina Záh.58,09zmluva07.06.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.06.2013
191elektrina Pan.165,38zmluva07.06.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.06.2013
192knihy20,00obj. 77/201310.06.2013Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049

19.06.2013

193knihy377,62obj. 69/201305.06.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246202.07.2013
194knihy333,27obj. 70/201305.06.2013Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693102.07.2013
195antivírový program766,08obj. 76/201310.06.2013Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 00 Bratislava; 202031706802.07.2013
196TP servera39,83zmluva 73/1011.06.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343102.07.2013
197hlasové služby77,88zmluva11.06.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346902.07.2013
198lektorská činnosť300,00obj. 68/201312.06.2013V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244102.07.2013
199vyúčtovanie nákladov za 2012 ZR3371,77zmluva12.06.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922602.07.2013
200lektorská činnosť200,00obj. 38/201317.06.2013Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 3756312202.07.2013
201lektorská činnosť200,00obj. 25/201317.06.2013Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 3756312202.07.2013
202časopisy1138,83obj. 135/201214.06.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112402.07.2013
203toner - doplatok7,00obj. 67/201317.06.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541702.07.2013
204grafická úprava a perá54,84obj. 81/201318.06.2013REDA, Galvaniho 16, 821 04 BA; 3134717702.07.2013
205hlasové služby12,19zmluva18.06.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346902.07.2013
206ručný vozík lč154,10obj. 56/2013
zml. 74/2013
14.06.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279902.07.2013
207knihy727,78obj. 82/201313.06.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121602.07.2013
208webhosting, obnova domény95,95 obj. 88/201320.06.2013Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 3584423002.07.2013
209knihy158,80obj. 69/201317.06.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246202.07.2013
210preplatok vyýčtovanie 2012-24,08zmluva19.06.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314702.07.2013
211igelitové tašky62,64obj. 80/201324.06.2013SKETCH, Ružomberská 6, 821 05 BA; 3587752902.07.2013
212knihy156,61obj. 83/201313.06.2013Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999102.07.2013
213scenár a podujatie50,00obj. 79/2013 zmluva MK-2487/2013/2.125.06.2013Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 BA; 4481207802.07.2013
214služby Blum.70,90zmluva02.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.08.2013
215nájom Blum.157,94zmluva02.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.08.2013
216nájomné a služby ZR972,94zmluva02.07.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922602.08.2013
217nájomné a služby Kar.82,54zmluva01.07.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314702.08.2013
218nájomné a služby 3. štvrťrok Záh.1097,30zmluva02.07.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314702.08.2013
219nájomné a služby 3. štvrťrok Pan.1159,10zmluva02.07.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314702.08.2013
220tonery55,20obj. 87/201303.07.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541702.08.2013
221knihy188,28obj. 86/201301.07.2013EvitaStore,Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551702.08.2013
222papierové tašky40,84obj. 90/201303.07.2013Green Print, Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín; 4658799302.08.2013
223stravné lístky795,00obj. 91/201303.07.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869502.08.2013
224hosting servera119,50zmluva 321/0808.07.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694606.08.2013
225časopisy30,00obj. 83/201208.07.2013Mediaprint Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 3579228106.08.2013
226knihy438,75obj. 85/201301.07.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659606.08.2013
227TP servera39,83zmluva 73/1009.07.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343106.08.2013
228stravné lístky doplatok42,94obj. 91/201309.07.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869506.08.2013
229elektrina Blum.425,96zmluva10.07.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.08.2013
230elektrina Pan.165,38zmluva10.07.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.08.2013
231elektrina ZR487,77zmluva10.07.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.08.2013
232elektrina Záh.58,09zmluva10.07.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.08.2013
233monitoring19,92zmluva10.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.08.2013
234monitoring19,92zmluva10.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.08.2013
235monitoring19,92zmluva10.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.08.2013
236monitoring19,92zmluva10.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.08.2013
237monitoring19,92zmluva10.07.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.08.2013
238knihy480,62obj. 84/201310.07.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693106.08.2013
239hlasové služby46,64zmluva11.07.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.08.2013
240hlasové služby93,88zmluva11.07.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.08.2013
241hlasové služby a internet339,24zmluva11.07.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.08.2013
242hlasové služby

11,93

zmluva17.07.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.08.2013
243knihy593,85obj. 92/201316.07.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121606.08.2013
244knihy349,83obj. 94/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5
25.07.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246206.08.2013
245knihy29,00obj. 93/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5
29.07.2013Region Poprad, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 3647767206.08.2013
246stravné lístky701,96obj. 98/201302.08.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869506.08.2013
247zbierka zákonov60,00obj. 104/201101.08.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250306.08.2013
248honorár30,00zmluva 169/2013, MK-2487/2013/2.105.08.2013Juraj Hradský, Bratislava06.08.2013
249honorár30,00zmluva 180/2013,MK-2487/2013/2.1 07.08.2013Tatiana Štefanovičová, Bratislava06.09.2013
250elektrina58,09zmluva07.08.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.09.2013
251elektrina165,08zmluva07.08.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.09.2013
252údržba a servis KIS756,00zmluva 130/1007.08.2013LANius, Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, ČR; 2515070706.09.2013
253hosting servera119,50zmluva 321/0808.08.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694606.09.2013
254hlasové služby46,64zmluva09.08.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.09.2013
255hlasové služby a internet332,39zmluva09.08.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.09.2013
256hlasové služby37,87zmluva09.08.2013Slovak Telecom Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346906.09.2013
257služby Blum. 9/1370,90zmluva09.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.09.2013
258nájomné Blum. 9/13157,94zmluva09.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

06.09.2013

259nájomné a služby ZR 9/13972,82zmluva09.08.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922606.09.2013
260monitoring19,92zmluva12.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2013
261monitoring19,92zmluva12.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2013
262monitoring19,92zmluva12.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

09.09.2013

263monitoring19,92zmluva12.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2013
264monitoring19,92zmluva12.08.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.09.2013
265TP servera39,83zmluva 73/1012.08.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343109.09.2013
266honorár30,00zmluva 190/201312.08.2013Rastislav Piško, Bratislava09.09.2013
267honorár30,00zmluva 189/201312.08.2013Oľga Gluštíková, Rabča09.09.2013
268vyúčtovanie za služby 2012 Zah.427,31zmluva22.08.2013H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 4451305409.09.2013
269hlasové služby11,93zmluva16.08.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346909.09.2013
270knihy533,61

obj. 95/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5

16.08.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693109.09.2013
271časopisy 2014112,86obj. 99/201312.08.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250309.09.2013
272toner77,35obj. 95/201322.08.2013Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 3388289109.09.2013
273knihy190,19obj. 97/201318.08.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246209.09.2013
274noviny a časopisy186,00obj. 119/201322.08.2013Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352409.09.2013
275knihy243,23

obj. 100/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5

22.08.2013Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999109.09.2013
276knihy306,16obj. 102/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5
23.08.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659609.09.2013
277knihy577,01obj. 101/201328.08.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121609.09.2013
278vyúčtovanie spotreba plynu Bl.489,49zmluva02.09.2013SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525609.09.2013
279techn. zabezpečenie lč140,00obj. 78/201302.09.2013BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 4395360309.09.2013
280plyn1171,00zmluva04.09.2013SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525609.09.2013
281stravné lístky746,23obj. 106/201304.09.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869509.09.2013
282elektrina165,38zmluva06.09.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728104.10.2013
283elektrina58,09zmluva06.09.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728104.10.2013
284nájom a služby ZR 9/2013972,82zmluva06.09.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922604.10.2013
285nájom Blum.157,94zmluva06.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
286služby Blum.70,90zmluva06.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
287noviny206,25obj. 122/201206.09.2013Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025304.10.2013
288časopisy 201420,00obj. 115/201203.09.2013Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 17902704.10.2013
289knihy12,00obj. 104/201306.09.2013Centrum Memory, Mlynarovičova 21, 851 03 BA; 3182179104.10.2013
290hosting servera119,50zmluva 321/0809.09.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694604.10.2013
291tonery92,40obj. 107/201309.09.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541704.10.2013
292časopisy1148,01obj. 135/201209.09.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112404.10.2013
293monitoring19,92zmluva10.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
294monitoring19,92zmluva10.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
295monitoring19,92zmluva10.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
296monitoring19,92zmluva10.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
297monitoring19,92zmluva10.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.10.2013
298hlasové služby a internet337,42zmluva10.09.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346904.10.2013
299hlasové služby46,64zmluva10.09.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346904.10.2013
300hlasové služby32,06zmluva10.09.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346904.10.2013
301knihy449,44obj. 110/201310.09.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121604.10.2013
302TP servera39,83zmluva13.09.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343104.10.2013
303časopisy46,02obj. 108/201316.09.2013Dovoz tisku Praha, Suweco CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha; 2509476904.10.2013
304časopisy89,04obj. 108/201316.09.2013Dovoz tisku Praha, Suweco CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha; 2509476904.10.2013
305hlasové služby11,83zmluva18.09.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346904.10.2013
306časopisy175,56obj. 127/201318.09.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112404.10.2013
307kancelársky papier47,52obj. 132/201323.09.2013Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665304.10.2013
308časopisy 201416,00obj. 119/201319.09.2013Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 16469104.10.2013
309časopisy 201419,98obj. 124/201320.09.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 3159250304.10.2013
310časopisy 2014195,00obj. 121/201319.09.2013Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729104.10.2013
311knihy410,84obj. 105/201313.09.2013Inform lib, Bratislavská 14, 010 01 Žilina; 4711736204.10.2013
312knihy461,43obj. 129/201317.09.2013Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659604.10.2013
313časopisy 201414,00obj. 122/201324.09.2013Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 3606714804.10.2013
314knihy128,73obj. 134/201324.09.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246204.10.2013
315knihy450,46obj. 131/201326.09.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693121.10.2013
316časopisy 201448,00obj. 126/201326.09.2013Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352421.10.2013
317časopisy80,00obj. 104/201227.09.2013Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250321.10.2013
318časopisy12,00obj. 120/201227.09.2013Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 15188221.10.2013
319nájom a služby ZR 10/2013972,82zmluva30.09.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922621.10.2013
320nájomné Blum.157,94zmluva30.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.10.2013
321služby Blum.70,90zmluva30.09.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.10.2013
322toner26,40obj. 138/201301.10.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541721.10.2013
323nájom a služby Zahr. 3.štvrťrok1035,46zmluva01.10.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314721.10.2013
324nájom a služby Pan. 3. štvrťrok1159,10zmluva01.10.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314721.10.2013
325nájom a služby Kar. 3. štvrťrok82,54zmluva01.10.2013MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314721.10.2013
326lektorská činnosť400,00obj. 130/2013 zmluva MK-2487/2013/2.102.10.2013V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244121.10.2013
327stravné lístky1113,02obj. 140/201302.10.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869521.10.2013
328sprievodcovské služby40,00obj. 133/201307.10.2013Katarína Gašparová, Žarnovická 1, 831 06 BA; 4319033221.10.2013
329elektrina Blum.425,96zmluva08.10.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728121.10.2013
330elektrina Pan.165,38zmluva08.10.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728121.10.2013
331elektrina Záhr.58,09zmluva08.10.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728121.10.2013
332hosting servera119,50zmluva 321/0809.10.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694622.10.2013
333monitoring19,92zmluva08.10.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.10.2013
334monitoring19,92zmluva08.10.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.10.2013
335monitoring19,92zmluva08.10.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.10.2013
336monitoring19,92zmluva08.10.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.10.2013
337monitoring19,92zmluva08.10.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.10.2013
338knihy461,08obj. 139/201301.10.2013Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510322.10.2013
339toner89,64obj. 136/201310.10.2013Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541722.10.2013
340hlasové služby34,32zmluva10.10.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346922.10.2013
341hlasové služby46,64zmluva10.10.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346922.10.2013
342hlasové služby a internet319,60zmluva10.10.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346922.10.2013
343scenár a podujatie50,00obj. 135/2013 zmluva MK-2487/2013/2.110.10.2013Katarína Mazanová, Impressa Art, Ľ. Fullu 3, 841 05 BA; 3587721922.10.2013
344časopis 201412,00obj. 114/201316.10.2013Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 15188222.10.2013
345toner27,60obj. 147/201316.10.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541722.10.2013
346TP servera39,83zmluva 73/1014.10.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343122.10.2013
347toner70,20obj. 147/201316.10.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541722.10.2013
348hlasové služby15,64zmluva18.10.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346908.11.2013
349knihy390,95obj. 143/201310.10.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121608.11.2013
350knihy118,65obj. 144/201318.10.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121608.11.2013
351knihy33,99obj. 145/201318.10.2013Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05 BA; 3675061108.11.2013
352knihy15,20obj. 142/201318.10.2013CBR Martinus, Obchodná 26, 811 06 BA; 4550324908.11.2013
353scenár a podujatie50,00obj. 146/2013 zmluva MK-2487/2013/2.122.10.2013Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 BA; 4481207808.11.2013
354vysávač100,00obj. 150/201324.10.2013Rein 3,Líščie nivy 6, 821 08 BA; 3377897108.11.2013
355knihy99,26obj.149/201328.10.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121608.11.2013
356lektorská činnosť400,00obj. 141/2013 zmluva MK-2487/2013/2.128.10.2013V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244108.11.2013
357lektorská činnosť400,00obj. 148/2013 zmluva MK-2487/2013/2.128.10.2013V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244108.11.2013
358stravné lístky977,06obj. 151/201329.10.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869508.11.2013
359služby počítače150,00zmluva 132/0930.10.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279908.11.2013
360elektrina Záh.58,09zmluva07.11.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.11.2013
361elektrina Pan.165,38zmluva07.11.2013ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728129.11.2013
362služby počítače150,00zmluva 132/0907.11.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799

29.11.2013

363hlasové služby46,64zmluva08.11.2013

Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346

29.11.2013
364hlasové služby a internet328,62zmluva08.11.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634629.11.2013
365noviny 2014195,92obj. 113/201308.11.2013Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 3133352429.11.2013
366knihy29,12obj. 152/201304.11.2013Trio Publishing, Trajánova 3A, 851 10 BA; 3140139229.11.2013
367hlasové služby32,89zmluva11.11.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634629.11.2013
368monitoring19,92zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
369monitoring19,92zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
370monitoring19,92zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
371monitoring19,92zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
372monitoring19,92zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
373nájomné a služby ZR 11/13972,82zmluva11.11.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922629.11.2013
374nájomné Blum. 11/13157,94zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
375služby Blum. 11/1370,90zmluva11.11.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348129.11.2013
376hosting servera119,50zmluva 321/0811.11.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694629.11.2013
377TP servera39,83zmluva 73/1011.11.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343129.11.2013
378knihy2,00obj. 155/201307.11.2013Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510329.11.2013
379knihy120,03obj. 153/2013 zmluva MK-2486/2013/2.507.11.2013Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510329.11.2013
380školenie40,00obj. 159/201314.11.2013Regionálne centrum vzdelávania, Rovinka; 3110303129.11.2013
381knihy164,55obj. 154/201307.11.2013Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510329.11.2013
382knihy33,63obj. 158/201313.11.2013Trio Publishing, Trajánova 3A, 851 10 BA; 3140139229.11.2013
383časopisy 201444,96obj. 120/201312.11.2013Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 4382470629.11.2013
384OAI Provider560,00obj. 157/201313.11.2013LANius, Jiráskova 1778, 390 02 Tábor, ČR;29.11.2013
385hlasové služby16,62zmluva15.11.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634629.11.2013
386knihy21,41obj. 160/201315.11.2013Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510329.11.2013
387scenár a podujatie50,00obj. 156/2013
zmluva MK-2487/2013/2.1
29.11.2013Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 BA; 4481207829.11.2013
388knihy118,51obj. 162/201302.12.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121617.12.2013
389knihy91,27obj. 163/201302.12.2013Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 4491868217.12.2013
390časopis 201423,10obj. 118/201303.12.2013Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 3579511517.12.2013
391časopisy 2014213,75obj. 116/201303.12.2013Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025317.12.2013
392nájom a služby ZR 12/13972,82zmluva03.12.2013SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922617.12.2013
393nájomné Blum. 12/13157,94zmluva03.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.12.2013
394služby Blum. 12/1370,90zmluva03.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348117.12.2013
395stravné lístky929,63obj. 165/201302.12.2013Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869517.12.2013
396podujatie15,00zmluva 436/201303.12.2013Juraj Šebo, Novoveská 41, 841 07 Bratislava17.12.2013
397časopis 20146,00obj. 117/201304.12.2013Slov. agentúra živ. prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 0062603117.12.2013
398plyn1171,00zmluva04.12.2013SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525617.12.2013
399hosting servera119,50zmluva 321/0806.12.2013Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694617.12.2013
400časopisy 20131175,73obj. 128/201305.12.2013Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112417.12.2013
401knihy12,90obj. 167/201305.12.2013Juraj Šebo, Novoveská 41, 841 07 Bratislava17.12.2013
402hlasové služby46,64zmluva09.12.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634617.12.2013
403hlasové služby a internet313,30zmluva09.12.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634617.12.2013
404monitoring19,92zmluva09.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.12.2013
405monitoring19,92zmluva09.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.12.2013
406monitoring19,92zmluva09.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.12.2013
407monitoring19,92zmluva09.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.12.2013
408monitoring19,92zmluva09.12.2013Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.12.2013
409časopis 20148,82obj. 170/201309.12.2013Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112420.12.2013
410čistiace prostriedky166,67obj. 172/201310.12.2013Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665320.12.2013
411hlasové služby31,74zmluva10.12.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634620.12.2013
412kancelárske potreby207,57obj. 173/201310.12.2013Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665320.12.2013
413knihy68,32obj. 168/201309.12.2013Trio Publishing, Trajánova 3A, 851 10 BA; 3140139220.12.2013
414knihy80,93obj. 169/201306.12.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246220.12.2013
415knihy618,09obj. 166/201311.12.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.12.2013
416TP servera39,83zmluva 73/1012.12.2013INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.12.2013
417toner89,64obj. 176/201312.12.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541720.12.2013
418toner37,60obj. 176/201312.12.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541720.12.2013
419časopisy 201444,00obj. 177/201311.12.2013Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112420.12.2013
420služby počítače150,00zmluva 132/0913.12.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279920.12.2013
421časopis 201480,00obj. 123/201313.12.2013SAK, Michalská 1, 814 17 BA; 3084518120.12.2013
422časopisy 201440,50obj. 112/201313.12.2013Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava20.12.2013
423časopisy 201440,50obj. 112/201313.12.2013Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava20.12.2013
424zobrazovací valec254,40obj. 175/201313.12.2013A.S.E.P., Holíčska 36, 851 01 BA; 3571427120.12.2013
425správny poplatok20,00obj. 181/201316.12.2013Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 BA20.12.2013
426poplatok za školenie60,00obj. 171/201316.12.2013VEMA, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 2622651120.12.2013
427knihy77,92obj. 174/201316.12.2013EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551720.12.2013
428hlasové služby11,93zmluva17.12.2013Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 357634620.12.2013
429časopisy 201411,70obj. 111/201317.12.2013ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616020.12.2013
430tonery54,00obj. 176/201316.12.2013Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541720.12.2013
431knihy21,00obj. 179/201317.12.2013Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 3570589220.12.2013
432knihy685,37obj. 180/201318.12.2013Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 0067885620.12.2013
433časopisy 201421,30obj. 111/201301.11.2013ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616020.12.2013
434časopisy 20142,80obj. 111/201318.12.2013ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616020.12.2013
435knihy504,67obj. 182/201318.12.2013Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.12.2013
436knihy207,15obj. 185/201319.12.2013Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246220.12.2013
437prezentačné pomôcky312,37obj. 183/201319.12.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279920.12.2013
438telefón, disk, router, záložné zdroje527,98obj. 184/201319.12.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279920.12.2013
4392 počítače a monitory935,20obj. 186/201319.12.2013Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279920.12.2013
440čistiace potreby82,10obj. 187/201319.12.2013Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665320.12.2013
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií