Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry 2015

FD
č.
popis hodnota
s DPH
ident.
zmluvy, obj.
dátum
doručenia
dodávateľ
adresa; IČO
dátum zverejnenia
1 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
2 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
3 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
4 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
5 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
6 elektrina Záhr. doplatok 8,76 zmluva 46/2005 08.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.02.2015
7 elektrina Blum. preplatok -322,94 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.02.2015
8 elektrina Pan. preplatok -317,52 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.02.2015
9 elektrina ZR preplatok -72,96 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.02.2015
10 nájomné a služby Pan 1218,20 zmluva 24/2005/322 08.01.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 06.02.2015
11 nájomné a služby Záhr. 1107,50 zmluva 25/2005/322 08.01.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 06.02.2015
12 nájomné a služby Kar. 82,54 zmluva 21/2005/322 08.01.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 06.02.2015
13 údržba programu 171,60 zmluva 94/096 25.01.2015 Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 06.02.2015
14 elektrický ohrievač a montáž 278,34 obj. 178/2014 12.01.2015 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 06.02.2015
15 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 15.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
16 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 15.01.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2015
17 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 13.01.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.02.2015
18 koncesionársky poplatok 222,96 zákon 68/2008 13.01.2015 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 47232480 06.02.2015
19 stravné lístky 1182,59 obj. 1/2015
zml. 4085/96
13.01.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.02.2015
20 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.01.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 06.02.2015
21 hlasové služby a internet 46,48 zmluva 264/2014 13.01.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 06.02.2015
22 hlasové služby 57,38 zmluvy 13.01.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.02.2015
23 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 09.02.2015
24 elektrina Blum. 351,77 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 09.02.2015
25 elektrina ZR 372,96 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 09.02.2015
26 elektrina Pan 142,87 zmluva 46/2005 12.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 09.02.2015
27 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 14.01.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 09.02.2015
28 knihy 104,71 obj. 239/2014 05.01.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.02.2015
29 mozaikové stoličky 249,94 obj. 240/2014 16.01.2015 GUDE Slovakia, Roveň 208, 033 01 Podtureň; 36389862 09.02.2015
30 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 16.01.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.02.2015
31 hlasové služby a internet 250,92 zmluvy 16.01.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.02.2015
32 internet 124,12 zmluva 9901338877 16.01.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.02.2015
33 časopis 48,86 obj. 124/2013 19.01.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 09.02.2015
34 plyn preddavok 1. štvrťrok 1020,00 zmluva 073/2013 23.01.2015 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 09.02.2015
35 plyn preplatok 2014 -174,88 zmluva 073/2013 26.01.2015 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 09.02.2015
36 knihy 512,82 obj. 3/2015 23.01.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.02.2015
37 časopis 2015 20,00 obj. 139/2014 29.01.2015 Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 09.02.2015
38 knihy 628,58 obj. 5/2015 23.01.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 09.02.2015
39 knihy 28,00 obj. 4/2015 23.01.2015 Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 09.02.2015
40 poplatok za reprograf. práce 212,10 podľa zákona 618/2003 02.02.2015 LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02;  09.02.2015
41 časopis 25,84 obj. 8/2015 02.02.2015 Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 09.02.2015
42 aktivácia tablet 0,02 zmluva 16/2015 03.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.02.2015
43 stravné lístky 1092,16 obj. 9/2015
zml. 4085/96
03.02.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 09.02.2015
44 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 04.02.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 02.03.2015
45 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 04.02.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 02.03.2015
46 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 05.02.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 02.03.2015
47 knihy 379,30 obj. 10/2015 05.02.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 02.03.2015
48 knihy 33,00 obj. 7/2015 02.02.2015 Müssler Books, 930 31 Bodíky 99; 47408529 02.03.2015
49 poplatok za reprogr. práce 2014 7,64 podľa zákona 618/2003 09.02.2015 LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02; 02.03.2015
50 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
51 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
52 knihy 111,99 obj. 13/2015 12.02.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 02.03.2015
53 TP servera 38,83 zmluva 73/2010 12.02.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 02.03.2015
54 knihy 22,12 obj. 6/2015 10.02.2015 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 02.03.2015
55 knihy 291,83 obj. 11/2015 06.02.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 02.03.2015
56 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/10 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
57 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/10 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
58 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/10 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
59 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/10 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
60 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/10 12.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
61 knihy 363,78 obj. 12/2015 12.02.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 02.03.2015
62 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 13.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 02.03.2015
63 hlasové služby a internet 65,24 zmluva 264/2014 12.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 02.03.2015
64 hlasové služby a internet 257,59 zmluva 2029809672 12.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 02.03.2015
65 preplatok internet -17,40 zmluva 2028792608 12.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 02.03.2015
66 dobropis hlasové služby -286,80 zmluva 100052603 17.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 02.03.2015
67 časopis 64,93 obj. 99/2013 18.02.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 02.03.2015
68 knihy 722,06 obj. 14/2015 18.02.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 02.03.2015
69 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 12.02.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 02.03.2015
70 vyúčtovanie nákladov za r. 2013 -352,08 zmluva 078304710400/04 19.02.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.03.2015
71 stravné lístky 1189,74 obj. 18/2015
zml. 4085/96
24.02.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 02.03.2015
72 knihy 483,28 obj. 15/2015 19.02.2015 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 02.03.2015
73 knihy 37,79 obj. 19/2015 16.02.2015 Vydavateľstvo Buvik, Mierová 28, 821 05 BA; 47761181 02.03.2015
74 členský poplatok 33,00 stanovy SSKK 04.03.2015 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594 13.03.2015
75 knihy 44,24 obj. 20/2015 04.03.2015 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 13.03.2015
76 knihy 393,78 obj. 17/2015 04.03.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 13.03.2015
77 členský poplatok 33,00 stanovy Sanet 05.03.2015 Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 13.03.2015
78 hlasové služby a internet 69,67 zmluva 264/2014, 16/2015 05.03.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.03.2015
79 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 06.03.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.03.2015
80 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 06.03.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.03.2015
81 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 06.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2015
82 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2010 06.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2015
83 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 06.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

13.03.2015

84 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 06.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2015
85 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 06.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2015
86 knihy 155,17 obj. 25/2015 06.03.2015 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 13.03.2015
87 noviny a časopisy 1183,45 obj. 146/2014 09.03.2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 13.03.2015
88 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.03.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 13.03.2015
89 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.03.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 13.03.2015
90 nájomné a služby ZR 3/2015 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 09.03.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 13.03.2015
91 nájomné Blum. 3/2015 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2015
92 služby Blum. 3/2015 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.03.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2015
93 hlasové služby a internet 260,52 zmluva 2029809672 11.03.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.03.2015
94 internet Panenská 19,66 zmluva 2028792608 11.03.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.03.2015
95 knihy 478,76 obj. 25/2015 11.03.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 19.03.2015
96 údržba programu 556,80 zmluva 146/2010 a 153/2010 16.03.2015 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 07.04.2015
97 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 16.03.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 07.04.2015
98 doplatok za služby 1.štvrťrok 2015 44,50 zmluva 21/2005/322 16.03.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 07.04.2015
99 knihy 51,00 obj. 23/2015 16.03.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 07.04.2015
100 knihy 591,49 obj. 28/2015 12.03.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 07.04.2015
101 toner 70,20 obj. 31/2015 18.03.2015 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 07.04.2015
102 knihy 46,45 obj. 33/2015 18.03.2015 MUDr. Milan Pavlík, Budatínska 29, 851 05 BA; 44844395 07.04.2015
103 knihy 44,99 obj. 34/2015 18.03.2015 MUDr. Milan Pavlík, Budatínska 29, 851 05 BA; 44844395 07.04.2015
104 oprava WC 44,81 obj. 21/2015 23.03.2015 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 07.04.2015
105 knihy 445,25 obj. 29/2015 25.03.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 07.04.2015
106 knihy 635,50 obj. 32/2015 25.03.2015 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 07.04.2015
107 stravné lístky 1073,51

obj. 41/2015
zml. 4085/96

 

27.03.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 07.04.2015
108 knihy 48,00 obj. 36/2015 30.03.2015 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 07.04.2015
109 noviny 37,24 obj. 38/2015 30.03.2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 07.04.2015
110 vyúčtovanie nákladov za nájomné a služby Záhr. 2014 -1298,66 zmluva 25/2005/322 23.03.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 07.04.2015
111 odpadová nádobka do xeroxu 62,40 obj. 42/2015 01.04.2015 A.S.E.P., Lamačská cesta 111, 841 03 BA; 357141271 27.04.2015
112 batéria do notebooku 55,90 obj. 43/2015 01.04.2015 Aku-shop.cz, Ľ. Fullu 7, 841 05 BA; 27342310 27.04.2015
113 tonery 140,40 obj. 44/2015 01.04.2015 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 27.04.2015
114 nájomné a služby 2. štvrťrok 2015 Kar. 216,02 zmluva 21/2005/322 01.04.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.04.2015
115 nájomné a služby 2. štvrťrok 2015 Pan. 1218,20 zmluva 24/2005/322 01.04.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.04.2015
116 nájomné a služby 2. štvrťrok 2015 Záhr. 1107,50 zmluva 25/2005/322 01.04.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.04.2015
117 časopis 72,00 obj. 115/2014 07.04.2015 Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 27.04.2015
118 knihy 596,96 obj. 39/2015 07.04.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 27.04.2015
119 knihy 142,71 obj. 35/2015 07.04.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 27.04.2015
120 knihy 372,78 obj. 40/2015 07.04.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.04.2015
121 lektorská činnosť 200,00 obj. 27/2015 07.04.2015 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 27.04.2015
122 hlasové služby a internet 72,87 zmluva 264/2014 07.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.04.2015
123 refundácia Jarný maratón s knihou 10,00 obj. 46/2015 08.04.2015 Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava; 27.04.2015
124 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 08.04.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.04.2015
125 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 08.04.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.04.2015
126 elektrina Blum. 351,77 zmluva 46/2005 08.04.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.04.2015
127 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 08.04.2015

SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226

27.04.2015
128 služby Blum.  70,90 zmluva 078304710400/2004 10.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
129 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
130 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 14.04.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 27.04.2015
131 ročný servisný poplatok Clavius 691,20 zmluva 2014/KN/01 14.04.2015 JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 27.04.2015
132 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
133 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
134 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
135 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
136 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2010 09.04.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2015
137 internet Pan. 19,66 zmluva 2028792608 14.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.04.2015
138 hlasové služby a internet 264,32 zmluva 2029809672 14.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.04.2015
139 knihy 667,33 obj. 47/2015 15.04.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 28.04.2015
140 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 16.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.04.2015
141 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 16.04.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 28.04.2015
142 preddavok plyn 2. štvrťrok 2015 1020,00 zmluva 153/2007 16.04.2015 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 28.04.2015
143 knihy 12,60 obj. 37/2015 16.04.2015 Ing. Jozef Škurla-GOPTA, 919 09 Šelpice 111;35324104 28.04.2015
144 vložné konferencia Inforum 2015 90,53 obj. 51/2015 15.04.2015 Albertina icome Praha, Štěpánska 16, 110 00 Praha 1, ČR; 49612158 28.04.2015
145 knihy 594,78 obj. 48/2015 20.04.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.04.2015
146 knihy 106,77 obj. 50/2015 21.04.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 29.04.2015
147 knihy 196,79 obj. 52/2015 22.04.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 29.04.2015
148 časopis 19,60 obj. 125/2014 27.04.2015 Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 179027 29.04.2015
149 stravné lístky 977,77 obj. 55/2015
zml. 4085/96
27.04.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 29.04.2015
150 knihy 455,52 obj. 54/2015 04.05.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 20.05.2015
151 knihy 364,03 obj. 53/2015 04.05.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 20.05.2015
152 knihy 316,32 obj. 56/2015 06.05.2015 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.05.2015
153 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 14.05.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.05.2015
154 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 11.05.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.05.2015
155 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 11.05.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.05.2015
156 hlasové služby a internet 70,68 zmluva 264/2014 11.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2015
157 hlasové služby a internet 246,42 zmluvy 2024809672 11.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2015
158 internet 19,66 zmluva 2028792608 11.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2015
159 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.05.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.05.2015
160 kontrola hasiacich prístrojov 95,40 obj. 66/2015 11.05.2015 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 20.05.2015
161 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 11.05.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.05.2015
162 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
163 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
164 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
165 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
166 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
167 časopis letná čitáreň 1,50 obj. 60/2015 13.05.2015 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 20.05.2015
168 časopis letná čitáreň 58,80 obj. 69/2015 12.05.2015 Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 20.05.2015
169 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 13.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
170 nájomné Blum.  165,91 zmluva 078304710400/2004 13.05.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2015
171 časopisy letná čitáreň 58,24 obj. 59/2015 15.05.2015 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 20.05.2015
172 časopisy letná čitáreň 513,39 obj. 61/2015 15.05.2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.05.2015
173 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 15.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.05.2015
174 časopisy letná čitáreň 8,42 obj. 58/2015 18.05.2015 Spoločnosť 7 PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 21.05.2015
175 noviny letná čitáreň 156,00 obj. 62/2015 18.05.2015 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 21.05.2015
176 noviny letná čitáreň 74,63 obj. 57/2015 18.05.2015 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 21.05.2015
177 lektorská činnosť 200,00 obj. 45/2015 21.05.2015 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 28.05.2015
178 lektorská činnosť 200,00 obj. 63/2015 21.05.2015 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 28.05.2015
179 knihy 600,26 obj. 68/2015
zml. 121/2015
20.05.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 28.05.2015
180 knihy 651,71 obj. 67/2015
zml. 121/2015
26.05.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 28.05.2015
181 stravné lístky 1138,46 obj. 71/2015
zml. 4085/96
27.05.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 28.05.2015
182 nájomné a služby ZR
vyúčtovanie 2014
2390,39 zmluva 2/2005/5548-1 01.06.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 26.06.2015
183 knihy 11,50 obj. 72/2015 01.06.2015 Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 47369205 26.06.2015
184 knihy 193,62 obj. 65/2015 01.06.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 26.06.2015
185 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 02.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
186 služby Blum.  70,90 zmluva 
078304710400/2004
06.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
187 toner 27,60 obj. 76/2015 03.06.2015 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 26.06.2015
188 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 04.06.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 26.06.2015
189 elektrina Záhr.  53,38 zmluva 46/2005 04.06.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 26.06.2015
190 vyúčtovanie nákladov Pan 2014 305,10 zmluva 24/2005/322 01.06.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 26.06.2015
191 knihy 61,39 obj. 75/2015
zml. 121/2015
02.06.2015 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 26.06.2015
192 knihy 351,23 obj. 64/2015
zml. 121/2015
05.06.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 26.06.2015
193 knihy 374,03 obj. 73/2015 05.06.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 26.06.2015
194 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.06.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 26.06.2015
195 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
196 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
197 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
198 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
199 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
200 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 09.06.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 26.06.2015
201 noviny a časopisy 1270,02 obj. 146/2014 08.06.2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 26.06.2015
202 hlasové služby a internet 68,88 zmluva 264/2014 a 16/2015 09.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.06.2015
203 internet 19,66 zmluva 2028792608 09.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.06.2015
204 vyúčtovanie nákladov Kar. 28,38 zmluva 21/2005/322 10.06.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 26.06.2015
205 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 10.06.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 26.06.2015
206 hlásenie poplachu 19,92 zmluva 0159/2005 10.06.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.06.2015
207 hlasové služby a internet 239,08 zmluva 2029809672 11.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.06.2015
208 časopis 72,00 obj. 115/2014 11.06.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 26.06.2015
209 licencia antivírová ochrana 778,00 obj. 80/2015 12.06.2015 ESET, Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 BA;31333352 26.06.2015
210 hlasové služby 18,79 zml. 264/2014 16.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.06.2015
211 knihy 124,28 obj. 81/2015 17.06.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 26.06.2015
212 knihy 647,35 obj. 77/2015 17.06.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 26.06.2015
213 webhosting, obnova domény 95,95 obj. 89/2015 29.06.2015 Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 27.07.2015
214 stravné lístky 1155,55 obj. 89/2015
zmluva 4085/96
30.06.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 27.07.2015
215 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 03.07.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.07.2015
216 elektrina Blum. 351,77 zmluva 46/2005 03.07.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.07.2015
217 elektrina Pan 142,87 zmluva 46/2005 03.07.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.07.2015
218 elektrina ZR 372,96 zmluva 46/2005 03.07.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.07.2015
219 plyn preddavok 3. štvrťrok 1020,00 zmluva 153/2007 03.07.2015 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 27.07.2015
220 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 03.07.2015 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 27.07.2015
221 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 03.07.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 27.07.2015
222 knihy 275,96 obj. 87/2015 02.07.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.07.2015
223 nájomné a služby Záhr. 3.štvrťrok 2015 1107,50 zmluva 25/2005/322 02.07.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.07.2015
224 nájomné a služby Kar. 216,02 zmluva 21/2005/322 02.07.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.07.2015
225 nájomné a služby Pan. 1218,20 zmluva 24/2005/322 02.07.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.07.2015
226 knihy 334,72 obj. 90/2015 08.07.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.07.2015
227 služby PZS 138,00 zmluva 1/2015 06.07.2015 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 27.07.2015
228 hlasové služby a internet 211,50 zmluva 264/14 08.07.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.07.2015
229 nájomné a služby ZR 7/2015 972,82 zmluva 2/2015/5548-1 08.07.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.07.2015
230 nájomné Blum. 7/2015 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
231 služby Blum. 7/2015 70,90 zmluva 078304710400/2004 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
232 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
233 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
234 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
235 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
236 monitoring Kar. 19,92 zmluva0032/2010 08.07.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2015
237 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.07.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 27.07.2015
238 internet  19,66 zmluva 2028792608 13.07.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.07.2015
239 hlasové služby a internet 234,84 zmluva 2029109619 13.07.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.07.2015
240 knihy 18,00 obj. 92/2015 15.07.2015 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 28.07.2015
241 časopis 124,15 obj. 93/2015 15.07.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 28.07.2015
242 knihy 555,22 obj. 91/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
15.07.2015 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 28.07.2015
243 hlasové služby 18,79 zmluva 264/15 16.07.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.07.2015
244 bibliobox 4440,00 obj. 83/2015
zmluva MK-252/2015/2.1 
21.07.2015 LSE Integration, B. Němcovej 8, 811 04 BA; 44432607 28.07.2015
245 toner 52,56 obj. 94/2015 21.07.2015 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 28.07.2015
246 stravné lístky 885,47 obj. 4085/96
zmluva 4085/96
30.07.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.08.2015
247 knihy 151,67 obj. 96/2015 03.08.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 20.08.2015
248 časopis 26,40 obj. 103/2015 03.08.2015 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 20.08.2015
249 knihy 389,95 obj. 99/2015 04.08.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 20.08.2015
250 knihy 146,79 obj. 98/2015 03.08.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 20.08.2015
251 knihy 33,60 obj. 103/2015 05.08.2015 L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 20.08.2015
252 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2015 05.08.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.08.2015
253 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 05.08.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.08.2015
254 služby Blum. 8/2015 70,90 zmluva
078304710400/2004
07.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
255 nájomné Blum 8/2015 165,91 zmluva
078304710400/2004
07.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
256 nájomné a služby ZR 8/2015 972,82 zmluva 2/2015/5548-1 07.08.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.08.2015
257 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.08.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.08.2015
258 TP servera 39,83 zmluva 2003/2008 10.08.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.08.2015
259 internet 19,66 zmluva 2028792608 10.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.08.2015
260 hlasové služby a internet 243,66 zmluvy 10.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.08.2015
261 hlasové služby a internet 73,47 zmluvy 264/2014 10.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.08.2015
262 knihy 448,07 obj. 97/2015 07.08.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 20.08.2015
263 knihy 808,71 obj. 101/2015
zmluva MK-12/2015/2.1
10.08.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.08.2015
264 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
265 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
266 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
267 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
268 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.08.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.08.2015
269 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 17.08.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.09.2015
270 prevoz stolov 42,00 obj. 122/2015 18.08.2015 Bojkovský Juraj, ARAYA, Sedlárska 8, 811 01 BA; 35003669 16.09.2015
271 časopis  16,90 obj. 106/2015 18.08.2015 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 16.09.2015
272 knihy 293,31 obj. 95/2015 19.08.2015 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 16.09.2015
273 časopis 2016 19,00 obj. 114/2015 21.08.2015 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 16.09.2015
274 technické zabezpečenie podujatí v lč 300,00 obj. 82/2015 24.08.2015 BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603  16.09.2015
275 časopis 2016 109,50 obj. 115/2015 24.08.2015 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 16.09.2015
276 knihy 199,33 obj. 125/2015 24.08.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 16.09.2015
277 knihy 416,78 obj. 126/2015 25.08.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 16.09.2015
278 knihy 66,63 obj. 124/2015 25.08.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 16.09.2015
279 knihy 954,89 obj. 127/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
25.08.2015 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 16.09.2015
280 časopis 2016 26,35 obj. 120/2015 26.08.2015 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 16.09.2015
281 stravné lístky 888,89 obj. 128/2015
zmluva 4085/96
26.08.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.09.2015
282 časopis 2016 12,00 obj. 109/2015 27.08.2015 Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 151882 16.09.2015
283 časopis 60,00 obj. 115/2015 28.08.2015 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 16.09.2015
284 časopis 16,00 obj. 113/2015 28.08.2015 Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 164691 16.09.2015
285 časopisy 2016 93,00 obj. 105/2015 28.08.2015 Suweco CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6; 25094769 16.09.2015
286 poštovné 33,06 obj. 105/2015 28.08.2015 Suweco CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6; 25094769 16.09.2015
287 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2005 08.09.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.09.2015
288 elektrina Pan. 142,87 zmluva 46/2005 08.09.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.09.2015
289 časopisy 1209,33 obj. 146/2014 04.09.2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 16.09.2015
290 nájomné a služby ZR 9/2015 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 08.09.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.09.2015
291 hlasové a internetové služby 69,17 zmluvy 264/2014, 16/2015 08.09.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.09.2015
292 internet 19,66 zmluva 2028792608 08.09.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.09.2015
293 hlasové služby a internet 250,44 zmluva 2028792608 08.09.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.09.2015
294 nájomné Blum. 9/2015 165,91 zmluva 07830471040/2004 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
295 služby Blum. 70,90 zmluva 07830471040/2004 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
296 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
297 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
298 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
299 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
300 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.09.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.09.2015
301 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 14.09.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 05.10.2015
302 časopis 40,50 obj. 107/2015 14.09.2015 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 00678155 05.10.2015
303 časopis 40,50 obj. 107/2015 16.09.2015 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 00678155 05.10.2015
304 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 16.09.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 05.10.2015
305 knihy 332,15 obj. 131/2015 21.09.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 05.10.2015
306 časopis 2016 16,00 obj. 116/2015 23.09.2015 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 36067148 05.10.2015
307 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 23.09.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.10.2015
308 časopis 2016 48,00 obj. 118/2015 24.09.2015 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 05.10.2015
309 knihy 44,69 obj. 135/2015 25.09.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 05.10.2015
310 časopisy 2016 180,12 obj. 121/2015 25.09.2015 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 05.10.2015
311 knihy 97,83 obj. 134/2015 28.09.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 19.10.2015
312 stravné lístky 1162,39 zmluva 4085/96
obj. 138/2015
29.10.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 19.10.2015
313 knihy 188,06 zmluva 121/2015
obj. 137/2015
01.10.2015 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 19.10.2015
314 elektrina Pan  142,87 zmluva 46/2005 05.10.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.10.2015
315 elektrina Záhr.  53,38 zmluva 46/2005 05.10.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.10.2015
316 elektrina Blum. 351,77 zmluva 46/2005 05.10.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.10.2015
317 plyn preddavok 4. štvrťrok 2015 1020,00 zmluva 153/2007 05.10.2015 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.10.2015
318 nájomné a služby Záhr. 4. štvrťrok 2015 1107,50 zmluva 25/2005/322 05.10.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.10.2015
319 nájomné Kar. 4. štvrťrok 2015 216,02 zmluva 21/2005/322 05.10.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.10.2015
320 nájomné Pan 4. štvrťrok 2015 1305,05 zmluva 24/2005/322 05.10.2015 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.10.2015
321 knihy 358,06 obj. 133/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
02.10.2015 Inform lib, Bratislavská 14, 010 01 Žilina; 47117362 19.10.2015
322 grafický návrh banneru TČDL 100,00 obj. 130/2015
zmluva č. 1/2015 SAK
07.10.2015 Eva Kovačevičová Fudala, Grösslingová 43, 811 09 BA; 19.10.2015
323 tlač banneru 40,00 obj. 136/2015
zmluva č. 1/2015 SAK
08.10.2015 Univerzitná knižnica TUKE, B. Němcovej 7, 042 00 Košice 19.10.2015
324 TP servera 39,83 zmluva 73/2010  09.10.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 19.10.2015
325 koponenty do xeroxu 310,20 obj. 140/2015 09.10.2015 A.S.E.P., Lamačská cesta 111, 841 03 BA; 357141271 19.10.2015
326 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.10.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.10.2015
327 internet 19,66 zmluva 2028792608 09.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.10.2015
328 hlasové služby a internet 73,34 zmluvy 264/2014, 16/2015 09.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.10.2015
329 hlasové služby a internet 241,18 zmluva 2028792608 09.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.10.2015
330 kniha 39,00 obj. 141/2015 12.10.2015 Dušan Kutálek, M.R. Štefánika, 907 01 Myjava; 19.10.2015
331 nájomné a služby ZR 10/2015 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 12.10.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.10.2015
332 služby Blum. 10/2015 70,90 zmluva 07830471040/2004 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
333 nájomné Blum. 10/2015 165,91 zmluva 07830471040/2004 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
334 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
335 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
336 monitoring. Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
337 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
338 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.10.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2015
339 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 19.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 30.10.2015
340 knihy 11,50 obj. 143/2015 14.10.2015 Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 47369205 30.10.2015
341 tonery 372,00 obj. 151/2015
zmluva č. Dell15_06
19.10.2015 Pryzmat, Krížna 19, 911 06 BA; 35882891 30.10.2015
342 knihy 143,08 obj. 152/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
22.10.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 30.10.2015
343 časopisy 2016 23,20 obj. 117/2015 22.10.2015 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 179027 30.10.2015
344 kniha 24,00 obj. 153/2015 22.10.2015 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 30.10.2015
345 časopis 6,00 obj. 143/2014 26.10.2015 Kresťanské centrum pre nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 874 01 BA; 31373038 30.10.2015
346 stravné lístky 1114,52 obj. 158/2015
zmluva 4085/96
28.10.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 30.10.2015
347 knihy 108,31 obj 156/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
 
28.11.2015 Vydavateľstvo dom Elita, Trenčianska 56/F, 821 09 BA; 30.10.2015
348 knihy 116,87 obj. 157/2015 28.10.2015 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 30.10.2015
349 knihy 234,22 obj. 154/2015 27.10.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 30.10.2015
350 elektrina Záhr. 53,38 zmluva 46/2015 06.11.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 26.11.2015
351 elektrina Pan 142,87 zmluva 46/2015 06.11.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 26.11.2015
352 časopisy 2016 199,00 obj. 108/2015 02.11.2015 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 31333524 26.11.2015
353 časopisy 2016 10,20 obj. 108/2015 02.11.2015 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 31333524 26.11.2015
354 knihy 26,90 obj. 160/2015 02.11.2015 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 26.11.2015
355 časopisy 2016 33,60 obj. 119/2015 03.11.2015 L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 26.11.2015
356 knihy 144,46 obj. 162/2015 05.11.2015 Artforum, Kozia 20,811 03 BA; 35716584 26.11.2015
357 knihy 36,50 obj. 161/2015 05.11.2015 Regent, Štefánkova 19, 811 05 BA; 35705892 26.11.2015
358 knihy 178,00 obj. 163/2015 05.11.2015 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 26.11.2015
360 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.11.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 26.11.2015
361 TP servera 39,50 zmluva 73/2010 10.11.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 26.11.2015
362 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.11.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.11.2015
363 monitoring Záhr.  19,92 zmluva 0031/2010 10.11.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.11.2015
364 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2010 10.11.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.11.2015
365 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.11.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.11.2015
366 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.11.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.11.2015
367 internet 19,66 zmluva 2028792608 10.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.11.2015
368 hlasové služby a internet 242,66 zmluva 2028792608 10.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.11.2015
369 knihy 188,27 obj. 166/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
10.11.2015 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 31345103 26.11.2015
370 dobropis tlačiareň -328,08 obj. 197/2014 05.11.2015 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 26.11.2015
371 dobropis toner -38,59 obj. 197/2014 05.11.2015 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 26.11.2015
372 dobropis toner -30,19 obj. 197/2014 04.11.2015 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 26.11.2015
373 dobropis toner -30,19 obj. 197/2014 12.11.2015 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 26.11.2015
374 dobropis toner -30,19 obj. 197/2014 12.11.2015 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 26.11.2015
375 vyýčtovanie za r. 2014 -49,36 zmluva 078304710400/2004 11.11.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 26.11.2015
376 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 12.11.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 10.12.2015
377 spoločenské hry 300,00 obj. 168/2015 12.11.2015 3via, Miletičova 7, 821 08 BA; 44399901 10.12.2015
378 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 16.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 10.12.2015
379 lektorská činnosť 200,00 obj. 165/2015 18.11.2015 Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 37563122 10.12.2015
380 knihy 191,73 obj. 167/2015 18.11.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 10.12.2015
381 obhliadka, montáž knižné domčeky 660,00 obj. 146/2015
zmluva Dell15_06
18.11.2015 Marek Klein, 941 05 Černík 366; 41764021 10.12.2015
382 výroba knižné domčeky 990,00 obj. 145/2015
zmluva Dell15_06
18.11.2015 Marek Klein, 941 05 Černík 366; 41764021 10.12.2015
383 osadenie a betonáž 300,00 obj. 164/2015
zmluva Dell15_06
19.11.2015 Marek Klein, 941 05 Černík 366; 41764021 10.12.2015
384 doprava 200,00 obj. 144/2015
zmluva Dell15_06
19.11.2015 Marek Klein, 941 05 Černík 366; 41764021 10.12.2015
385 servisná prehliadka kotla 87,00 obj. 149/2015 23.11.2015 Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 41105541 10.12.2015
386 výroba označenia a logá 270,00 obj. 148/2015
zmluva Dell15_06
23.11.2015 Eva Kovačevičová Fudala, Grösslingová 43, 811 09 BA 10.12.2015
387 grafický návrh 190,00 obj. 147/2015
zmluva Dell15_06zmluva Dell15_06
23.11.2015 Eva Kovačevičová Fudala, Grösslingová 43, 811 09 BA 10.12.2015
388 valec xerox 260,40 obj. 169/2015 23.11.2015 A.S.E.P., Lamačská cesta 111, 841 03 BA; 357141271 10.12.2015
389 hlasové služby a internet 68,88 zmluva 264/2014 24.11.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 10.12.2015
390 časopis 2016 10,80 obj. 106/2015 24.11.2015 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 10.12.2015
391 časopis 2016 2,80 obj. 106/2015 25.11.2015 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 15.12.2015
392 časopisy 2016 1265,55 obj. 129/2015 25.11.2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 15.12.2015
393 stravné lístky 868,38 obj. 172/2015
zmluva 4085/96
30.11.2015 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 15.12.2015
394 tlačiareň a tonery 344,40 obj. 170/2015 30.11.2015 MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 36617661 15.12.2015
395 časopis 2016 14,60 obj. 112/2015 01.12.2015 Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 15.12.2015
396 časopis 2016 44,00 obj. 171/2015 01.12.2015 Neografia, Sučianska 39A, 03861Martin; 31957912 15.12.2015
397 časopisy 2016 219,40 obj. 111/2015 03.12.2015 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 15.12.2015
398 hosting servera 119,50 obj. 2003/2008 04.12.2015 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 15.12.2015
399 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015
400 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015
401 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015
402 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015

403

monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015
404 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 08.12.2015 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 15.12.2015
405 služby počítače 300,00 zmluva 132/2009 08.12.2015 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 15.12.2015
406 hlasové služby a internet 68,91 zmluva264/2014 08.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.12.2015
407 internet 19,66 zmluva 2028792608 08.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.12.2015
408

služby Blum.

70,90 zmluva 078304710400/2004 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015
409 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.12.2015 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.12.2015
410 knihy 168,39 obj. 173/2015 08.12.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 15.12.2015
411 hlasové služby a internet 273,84 zmluva 2028792608 08.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.12.2015

412

počítačové služby 150,00 zmluva 132/2009 15.12.2015 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 17.12.2015
413 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 14.12.2015 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.12.2015
414 údržba programu 15,60 zmluva94/096 14.12.2015 Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 17.12.2015
415 tonery 183,60 zmluva 175/2015 11.12.2015 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 17.12.2015
416 knihy 11,50 obj. 179/2015 14.12.2015 Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 47369205 17.12.2015
417 knihy 63,60 obj. 174/2015 14.12.2015 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 17.12.2015
418 školenie prvej pomoci 384,00 obj. 181/2015 14.12.2015 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 17.12.2015
419 knihy 366,03 obj. 180/2015 15.12.2015 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 17.12.2015
420 knihy 167,59 obj. 178/2015 15.12.2015 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 17.12.2015
421 knihy 520,42 obj. 176/2015 15.12.2015 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 17.12.2015
422 chladnička Pan 209,50 obj. 184/2015 15.12.2015 Datart International, Zadunajská cesta 10, 851 01 BA; 46112766   17.12.2015
423 chladnička Blum.

214,00

obj. 185/2015 15.12.2015 Datart International, Zadunajská cesta 10, 851 01 BA; 46112766   17.12.2015
424 knihy 545,73 obj. 177/2015 16.12.2015 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 17.12.2015
425 lektorská činnosť 200,00 obj. 165/2015 16.12.2015 Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 37563122 17.12.2015
426 hlasové služby 20,80 zmluva 264/2014 16.12.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 17.12.2015
427 spotrebný materiál 223,47 obj. 187/2015 17.12.2015 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 15.01.2016
428 knihy 161,11 obj. 188/2015 18.12.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 15.01.2016
429 knihy 45,28 obj. 189/2015 18.12.2015 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 15.01.2016
| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete