Staromestská knižnica v Bratislave

Faktúry 2015

FD
č.
popishodnota
s DPH
ident.
zmluvy, obj.
dátum
doručenia
dodávateľ
adresa; IČO
dátum zverejnenia
1monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
2monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201012.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
3monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
4monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
5monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
6elektrina Záhr. doplatok8,76zmluva 46/200508.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.02.2015
7elektrina Blum. preplatok-322,94zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.02.2015
8elektrina Pan. preplatok-317,52zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.02.2015
9elektrina ZR preplatok-72,96zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728106.02.2015
10nájomné a služby Pan1218,20zmluva 24/2005/32208.01.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314706.02.2015
11nájomné a služby Záhr.1107,50zmluva 25/2005/32208.01.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314706.02.2015
12nájomné a služby Kar.82,54zmluva 21/2005/32208.01.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314706.02.2015
13údržba programu171,60zmluva 94/09625.01.2015Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 3135537406.02.2015
14elektrický ohrievač a montáž278,34obj. 178/201412.01.2015Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 1399904406.02.2015
15služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200415.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
16nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200415.01.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2015
17nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-113.01.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922606.02.2015
18koncesionársky poplatok222,96zákon 68/200813.01.2015RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 4723248006.02.2015
19stravné lístky1182,59obj. 1/2015
zml. 4085/96
13.01.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869506.02.2015
20hosting servera119,50zmluva 2003/200813.01.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694606.02.2015
21hlasové služby a internet46,48zmluva 264/201413.01.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346906.02.2015
22hlasové služby57,38zmluvy13.01.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.02.2015
23elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728109.02.2015
24elektrina Blum.351,77zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728109.02.2015
25elektrina ZR372,96zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728109.02.2015
26elektrina Pan142,87zmluva 46/200512.01.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728109.02.2015
27TP servera39,83zmluva 73/201014.01.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343109.02.2015
28knihy104,71obj. 239/201405.01.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693109.02.2015
29mozaikové stoličky249,94obj. 240/201416.01.2015GUDE Slovakia, Roveň 208, 033 01 Podtureň; 3638986209.02.2015
30hlasové služby18,79zmluva 264/201416.01.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.02.2015
31hlasové služby a internet250,92zmluvy16.01.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.02.2015
32internet124,12zmluva 990133887716.01.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.02.2015
33časopis48,86obj. 124/201319.01.2015Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250309.02.2015
34plyn preddavok 1. štvrťrok1020,00zmluva 073/201323.01.2015SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525609.02.2015
35plyn preplatok 2014-174,88zmluva 073/201326.01.2015SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525609.02.2015
36knihy512,82obj. 3/201523.01.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121609.02.2015
37časopis 201520,00obj. 139/201429.01.2015Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 17902709.02.2015
38knihy628,58obj. 5/201523.01.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659609.02.2015
39knihy28,00obj. 4/201523.01.2015Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 3570589209.02.2015
40poplatok za reprograf. práce212,10podľa zákona 618/200302.02.2015LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02; 09.02.2015
41časopis25,84obj. 8/201502.02.2015Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 3637127109.02.2015
42aktivácia tablet0,02zmluva 16/201503.02.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.02.2015
43stravné lístky1092,16obj. 9/2015
zml. 4085/96
03.02.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869509.02.2015
44elektrina Pan.142,87zmluva 46/200504.02.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728102.03.2015
45elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200504.02.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728102.03.2015
46hosting servera119,50zmluva 2003/200805.02.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694602.03.2015
47knihy379,30obj. 10/201505.02.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693102.03.2015
48knihy33,00obj. 7/201502.02.2015Müssler Books, 930 31 Bodíky 99; 4740852902.03.2015
49poplatok za reprogr. práce 20147,64podľa zákona 618/200309.02.2015LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02;02.03.2015
50nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200412.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
51služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200412.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
52knihy111,99obj. 13/201512.02.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246202.03.2015
53TP servera38,83zmluva 73/201012.02.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343102.03.2015
54knihy22,12obj. 6/201510.02.2015Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 3140139202.03.2015
55knihy291,83obj. 11/201506.02.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121602.03.2015
56monitoring Pan.19,92zmluva 0026/1012.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
57monitoring ZR19,92zmluva 0033/1012.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
58monitoring Blum.19,92zmluva 0159/1012.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
59monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/1012.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
60monitoring Kar.19,92zmluva 0032/1012.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
61knihy363,78obj. 12/201512.02.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659602.03.2015
62hlasové služby18,79zmluva 264/201413.02.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346902.03.2015
63hlasové služby a internet65,24zmluva 264/201412.02.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346902.03.2015
64hlasové služby a internet257,59zmluva 202980967212.02.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346902.03.2015
65preplatok internet-17,40zmluva 202879260812.02.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346902.03.2015
66dobropis hlasové služby-286,80zmluva 10005260317.02.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346902.03.2015
67časopis64,93obj. 99/201318.02.2015Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 3159250302.03.2015
68knihy722,06obj. 14/201518.02.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693102.03.2015
69nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-112.02.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922602.03.2015
70vyúčtovanie nákladov za r. 2013-352,08zmluva 078304710400/0419.02.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348102.03.2015
71stravné lístky1189,74obj. 18/2015
zml. 4085/96
24.02.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869502.03.2015
72knihy483,28obj. 15/201519.02.2015Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999102.03.2015
73knihy37,79obj. 19/201516.02.2015Vydavateľstvo Buvik, Mierová 28, 821 05 BA; 4776118102.03.2015
74členský poplatok33,00stanovy SSKK04.03.2015Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 0017859413.03.2015
75knihy44,24obj. 20/201504.03.2015Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 3140139213.03.2015
76knihy393,78obj. 17/201504.03.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121613.03.2015
77členský poplatok33,00stanovy Sanet05.03.2015Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 1705527013.03.2015
78hlasové služby a internet69,67zmluva 264/2014, 16/201505.03.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.03.2015
79elektrina Pan.142,87zmluva 46/200506.03.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.03.2015
80elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200506.03.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728113.03.2015
81monitoring ZR19,92zmluva 0033/201006.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2015
82monitoring Blum.19,92zmluva 0159/201006.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2015
83monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201006.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

13.03.2015

84monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201006.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2015
85monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201006.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2015
86knihy155,17obj. 25/201506.03.2015EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551713.03.2015
87noviny a časopisy1183,45obj. 146/201409.03.2015Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112413.03.2015
88hosting servera119,50zmluva 2003/200810.03.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694613.03.2015
89TP servera39,83zmluva 73/201009.03.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343113.03.2015
90nájomné a služby ZR 3/2015972,82zmluva 2/2005/5548-109.03.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922613.03.2015
91nájomné Blum. 3/2015165,91zmluva 078304710400/200410.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2015
92služby Blum. 3/201570,90zmluva 078304710400/200410.03.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.03.2015
93hlasové služby a internet260,52zmluva 202980967211.03.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.03.2015
94internet Panenská19,66zmluva 202879260811.03.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.03.2015
95knihy478,76obj. 25/201511.03.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659619.03.2015
96údržba programu556,80zmluva 146/2010 a 153/201016.03.2015Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906807.04.2015
97hlasové služby18,79zmluva 264/201416.03.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346907.04.2015
98doplatok za služby 1.štvrťrok 201544,50zmluva 21/2005/32216.03.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314707.04.2015
99knihy51,00obj. 23/201516.03.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246207.04.2015
100knihy591,49obj. 28/201512.03.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693107.04.2015
101toner70,20obj. 31/201518.03.2015Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541707.04.2015
102knihy46,45obj. 33/201518.03.2015MUDr. Milan Pavlík, Budatínska 29, 851 05 BA; 4484439507.04.2015
103knihy44,99obj. 34/201518.03.2015MUDr. Milan Pavlík, Budatínska 29, 851 05 BA; 4484439507.04.2015
104oprava WC44,81obj. 21/201523.03.2015Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 1399904407.04.2015
105knihy445,25obj. 29/201525.03.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121607.04.2015
106knihy635,50obj. 32/201525.03.2015Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999107.04.2015
107stravné lístky1073,51

obj. 41/2015
zml. 4085/96

 

27.03.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869507.04.2015
108knihy48,00obj. 36/201530.03.2015Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704907.04.2015
109noviny37,24obj. 38/201530.03.2015Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112407.04.2015
110vyúčtovanie nákladov za nájomné a služby Záhr. 2014-1298,66zmluva 25/2005/32223.03.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314707.04.2015
111odpadová nádobka do xeroxu62,40obj. 42/201501.04.2015A.S.E.P., Lamačská cesta 111, 841 03 BA; 35714127127.04.2015
112batéria do notebooku55,90obj. 43/201501.04.2015Aku-shop.cz, Ľ. Fullu 7, 841 05 BA; 2734231027.04.2015
113tonery140,40obj. 44/201501.04.2015Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541727.04.2015
114nájomné a služby 2. štvrťrok 2015 Kar.216,02zmluva 21/2005/32201.04.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314727.04.2015
115nájomné a služby 2. štvrťrok 2015 Pan.1218,20zmluva 24/2005/32201.04.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314727.04.2015
116nájomné a služby 2. štvrťrok 2015 Záhr.1107,50zmluva 25/2005/32201.04.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314727.04.2015
117časopis72,00obj. 115/201407.04.2015Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 3637127127.04.2015
118knihy596,96obj. 39/201507.04.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659627.04.2015
119knihy142,71obj. 35/201507.04.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868227.04.2015
120knihy372,78obj. 40/201507.04.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.04.2015
121lektorská činnosť200,00obj. 27/201507.04.2015V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244127.04.2015
122hlasové služby a internet72,87zmluva 264/201407.04.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.04.2015
123refundácia Jarný maratón s knihou10,00obj. 46/201508.04.2015Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava;27.04.2015
124elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200508.04.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.04.2015
125elektrina Pan.142,87zmluva 46/200508.04.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.04.2015
126elektrina Blum.351,77zmluva 46/200508.04.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.04.2015
127nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-108.04.2015

SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226

27.04.2015
128služby Blum. 70,90zmluva 078304710400/200410.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
129nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200410.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
130TP servera39,83zmluva 73/201014.04.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343127.04.2015
131ročný servisný poplatok Clavius691,20zmluva 2014/KN/0114.04.2015JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 4431059527.04.2015
132monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
133monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
134monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
135monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201009.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
136monitoring Blum.19,92zmluva 0159/201009.04.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.04.2015
137internet Pan.19,66zmluva 202879260814.04.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.04.2015
138hlasové služby a internet264,32zmluva 202980967214.04.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.04.2015
139knihy667,33obj. 47/201515.04.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121628.04.2015
140hlasové služby18,79zmluva 264/201416.04.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.04.2015
141hosting servera119,50zmluva 2003/200816.04.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694628.04.2015
142preddavok plyn 2. štvrťrok 20151020,00zmluva 153/200716.04.2015SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525628.04.2015
143knihy12,60obj. 37/201516.04.2015Ing. Jozef Škurla-GOPTA, 919 09 Šelpice 111;3532410428.04.2015
144vložné konferencia Inforum 201590,53obj. 51/201515.04.2015Albertina icome Praha, Štěpánska 16, 110 00 Praha 1, ČR; 4961215828.04.2015
145knihy594,78obj. 48/201520.04.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693129.04.2015
146knihy106,77obj. 50/201521.04.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868229.04.2015
147knihy196,79obj. 52/201522.04.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246229.04.2015
148časopis19,60obj. 125/201427.04.2015Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 17902729.04.2015
149stravné lístky977,77obj. 55/2015
zml. 4085/96
27.04.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869529.04.2015
150knihy455,52obj. 54/201504.05.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121620.05.2015
151knihy364,03obj. 53/201504.05.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659620.05.2015
152knihy316,32obj. 56/201506.05.2015Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999120.05.2015
153TP servera39,83zmluva 73/201014.05.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.05.2015
154elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200511.05.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.05.2015
155elektrina Pan.142,87zmluva 46/200511.05.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.05.2015
156hlasové služby a internet70,68zmluva 264/201411.05.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2015
157hlasové služby a internet246,42zmluvy 202480967211.05.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2015
158internet19,66zmluva 202879260811.05.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.05.2015
159hosting servera119,50zmluva 2003/200811.05.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.05.2015
160kontrola hasiacich prístrojov95,40obj. 66/201511.05.2015Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840220.05.2015
161nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-111.05.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.05.2015
162monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
163monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
164monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
165monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201012.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
166monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
167časopis letná čitáreň1,50obj. 60/201513.05.2015ARES, Športová 5, 831 04 BA; 313616020.05.2015
168časopis letná čitáreň58,80obj. 69/201512.05.2015Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 3637127120.05.2015
169služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200413.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
170nájomné Blum. 165,91zmluva 078304710400/200413.05.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.05.2015
171časopisy letná čitáreň58,24obj. 59/201515.05.2015MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352420.05.2015
172časopisy letná čitáreň513,39obj. 61/201515.05.2015Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112420.05.2015
173hlasové služby18,79zmluva 264/201415.05.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.05.2015
174časopisy letná čitáreň8,42obj. 58/201518.05.2015Spoločnosť 7 PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729121.05.2015
175noviny letná čitáreň156,00obj. 62/201518.05.2015Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112421.05.2015
176noviny letná čitáreň74,63obj. 57/201518.05.2015Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025321.05.2015
177lektorská činnosť200,00obj. 45/201521.05.2015V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244128.05.2015
178lektorská činnosť200,00obj. 63/201521.05.2015V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 3500244128.05.2015
179knihy600,26obj. 68/2015
zml. 121/2015
20.05.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659628.05.2015
180knihy651,71obj. 67/2015
zml. 121/2015
26.05.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121628.05.2015
181stravné lístky1138,46obj. 71/2015
zml. 4085/96
27.05.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869528.05.2015
182nájomné a služby ZR
vyúčtovanie 2014
2390,39zmluva 2/2005/5548-101.06.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922626.06.2015
183knihy11,50obj. 72/201501.06.2015Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 4736920526.06.2015
184knihy193,62obj. 65/201501.06.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868226.06.2015
185nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200402.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
186služby Blum. 70,90zmluva 
078304710400/2004
06.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
187toner27,60obj. 76/201503.06.2015Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492541726.06.2015
188elektrina Pan.142,87zmluva 46/200504.06.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728126.06.2015
189elektrina Záhr. 53,38zmluva 46/200504.06.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728126.06.2015
190vyúčtovanie nákladov Pan 2014305,10zmluva 24/2005/32201.06.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314726.06.2015
191knihy61,39obj. 75/2015
zml. 121/2015
02.06.2015Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 3140139226.06.2015
192knihy351,23obj. 64/2015
zml. 121/2015
05.06.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246226.06.2015
193knihy374,03obj. 73/201505.06.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121626.06.2015
194hosting servera119,50zmluva 2003/200808.06.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694626.06.2015
195monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201008.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
196monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
197monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201008.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
198monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
199monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
200nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-109.06.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922626.06.2015
201noviny a časopisy1270,02obj. 146/201408.06.2015Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112426.06.2015
202hlasové služby a internet68,88zmluva 264/2014 a 16/201509.06.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.06.2015
203internet19,66zmluva 202879260809.06.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.06.2015
204vyúčtovanie nákladov Kar.28,38zmluva 21/2005/32210.06.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314726.06.2015
205TP servera39,83zmluva 73/201010.06.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343126.06.2015
206hlásenie poplachu19,92zmluva 0159/200510.06.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.06.2015
207hlasové služby a internet239,08zmluva 202980967211.06.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.06.2015
208časopis72,00obj. 115/201411.06.2015Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250326.06.2015
209licencia antivírová ochrana778,00obj. 80/201512.06.2015ESET, Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 BA;3133335226.06.2015
210hlasové služby18,79zml. 264/201416.06.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.06.2015
211knihy124,28obj. 81/201517.06.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868226.06.2015
212knihy647,35obj. 77/201517.06.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693126.06.2015
213webhosting, obnova domény95,95obj. 89/201529.06.2015Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 3584423027.07.2015
214stravné lístky1155,55obj. 89/2015
zmluva 4085/96
30.06.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869527.07.2015
215elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200503.07.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.07.2015
216elektrina Blum.351,77zmluva 46/200503.07.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.07.2015
217elektrina Pan142,87zmluva 46/200503.07.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.07.2015
218elektrina ZR372,96zmluva 46/200503.07.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728127.07.2015
219plyn preddavok 3. štvrťrok1020,00zmluva 153/200703.07.2015SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525627.07.2015
220služby počítače150,00zmluva 132/0903.07.2015Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279927.07.2015
221TP servera39,83zmluva 73/201003.07.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343127.07.2015
222knihy275,96obj. 87/201502.07.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.07.2015
223nájomné a služby Záhr. 3.štvrťrok 20151107,50zmluva 25/2005/32202.07.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314727.07.2015
224nájomné a služby Kar.216,02zmluva 21/2005/32202.07.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314727.07.2015
225nájomné a služby Pan.1218,20zmluva 24/2005/32202.07.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314727.07.2015
226knihy334,72obj. 90/201508.07.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.07.2015
227služby PZS138,00zmluva 1/201506.07.2015Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840227.07.2015
228hlasové služby a internet211,50zmluva 264/1408.07.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.07.2015
229nájomné a služby ZR 7/2015972,82zmluva 2/2015/5548-108.07.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.07.2015
230nájomné Blum. 7/2015165,91zmluva 078304710400/200408.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
231služby Blum. 7/201570,90zmluva 078304710400/200408.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
232monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201008.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
233monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
234monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
235monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
236monitoring Kar.19,92zmluva0032/201008.07.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2015
237hosting servera119,50zmluva 2003/200813.07.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694627.07.2015
238internet 19,66zmluva 202879260813.07.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.07.2015
239hlasové služby a internet234,84zmluva 202910961913.07.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.07.2015
240knihy18,00obj. 92/201515.07.2015Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704928.07.2015
241časopis124,15obj. 93/201515.07.2015Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250328.07.2015
242knihy555,22obj. 91/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
15.07.2015Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999128.07.2015
243hlasové služby18,79zmluva 264/1516.07.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.07.2015
244bibliobox4440,00obj. 83/2015
zmluva MK-252/2015/2.1 
21.07.2015LSE Integration, B. Němcovej 8, 811 04 BA; 4443260728.07.2015
245toner52,56obj. 94/201521.07.2015Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289128.07.2015
246stravné lístky885,47obj. 4085/96
zmluva 4085/96
30.07.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869520.08.2015
247knihy151,67obj. 96/201503.08.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868220.08.2015
248časopis26,40obj. 103/201503.08.2015Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 3159250320.08.2015
249knihy389,95obj. 99/201504.08.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659620.08.2015
250knihy146,79obj. 98/201503.08.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121620.08.2015
251knihy33,60obj. 103/201505.08.2015L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 3135278220.08.2015
252elektrina Záhr.53,38zmluva 46/201505.08.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.08.2015
253elektrina Pan.142,87zmluva 46/200505.08.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728120.08.2015
254služby Blum. 8/201570,90zmluva
078304710400/2004
07.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
255nájomné Blum 8/2015165,91zmluva
078304710400/2004
07.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
256nájomné a služby ZR 8/2015972,82zmluva 2/2015/5548-107.08.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.08.2015
257hosting servera119,50zmluva 2003/200810.08.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.08.2015
258TP servera39,83zmluva 2003/200810.08.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.08.2015
259internet19,66zmluva 202879260810.08.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.08.2015
260hlasové služby a internet243,66zmluvy10.08.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.08.2015
261hlasové služby a internet73,47zmluvy 264/201410.08.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.08.2015
262knihy448,07obj. 97/201507.08.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121620.08.2015
263knihy808,71obj. 101/2015
zmluva MK-12/2015/2.1
10.08.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.08.2015
264monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
265monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201012.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
266monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
267monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
268monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.08.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.08.2015
269hlasové služby18,79zmluva 264/201417.08.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.09.2015
270prevoz stolov42,00obj. 122/201518.08.2015Bojkovský Juraj, ARAYA, Sedlárska 8, 811 01 BA; 3500366916.09.2015
271časopis 16,90obj. 106/201518.08.2015ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 3136382216.09.2015
272knihy293,31obj. 95/201519.08.2015Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999116.09.2015
273časopis 201619,00obj. 114/201521.08.2015Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 4382470616.09.2015
274technické zabezpečenie podujatí v lč300,00obj. 82/201524.08.2015BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 16.09.2015
275časopis 2016109,50obj. 115/201524.08.2015Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729116.09.2015
276knihy199,33obj. 125/201524.08.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659616.09.2015
277knihy416,78obj. 126/201525.08.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121616.09.2015
278knihy66,63obj. 124/201525.08.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868216.09.2015
279knihy954,89obj. 127/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
25.08.2015Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510316.09.2015
280časopis 201626,35obj. 120/201526.08.2015Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 4382470616.09.2015
281stravné lístky888,89obj. 128/2015
zmluva 4085/96
26.08.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.09.2015
282časopis 201612,00obj. 109/201527.08.2015Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 15188216.09.2015
283časopis60,00obj. 115/201528.08.2015Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 3134729116.09.2015
284časopis16,00obj. 113/201528.08.2015Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 16469116.09.2015
285časopisy 201693,00obj. 105/201528.08.2015Suweco CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6; 2509476916.09.2015
286poštovné33,06obj. 105/201528.08.2015Suweco CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6; 2509476916.09.2015
287elektrina Záhr.53,38zmluva 46/200508.09.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.09.2015
288elektrina Pan.142,87zmluva 46/200508.09.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728116.09.2015
289časopisy1209,33obj. 146/201404.09.2015Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112416.09.2015
290nájomné a služby ZR 9/2015972,82zmluva 2/2005/5548-108.09.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.09.2015
291hlasové a internetové služby69,17zmluvy 264/2014, 16/201508.09.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.09.2015
292internet19,66zmluva 202879260808.09.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.09.2015
293hlasové služby a internet250,44zmluva 202879260808.09.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.09.2015
294nájomné Blum. 9/2015165,91zmluva 07830471040/200408.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
295služby Blum.70,90zmluva 07830471040/200408.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
296monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
297monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201008.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
298monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
299monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201008.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
300monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.09.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.09.2015
301hosting servera119,50zmluva 2003/200814.09.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694605.10.2015
302časopis40,50obj. 107/201514.09.2015Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 0067815505.10.2015
303časopis40,50obj. 107/201516.09.2015Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 0067815505.10.2015
304TP servera39,83zmluva 73/201016.09.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343105.10.2015
305knihy332,15obj. 131/201521.09.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121605.10.2015
306časopis 201616,00obj. 116/201523.09.2015Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 3606714805.10.2015
307hlasové služby18,79zmluva 264/201423.09.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346905.10.2015
308časopis 201648,00obj. 118/201524.09.2015MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352405.10.2015
309knihy44,69obj. 135/201525.09.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246205.10.2015
310časopisy 2016180,12obj. 121/201525.09.2015Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112405.10.2015
311knihy97,83obj. 134/201528.09.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868219.10.2015
312stravné lístky1162,39zmluva 4085/96
obj. 138/2015
29.10.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869519.10.2015
313knihy188,06zmluva 121/2015
obj. 137/2015
01.10.2015Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510319.10.2015
314elektrina Pan 142,87zmluva 46/200505.10.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.10.2015
315elektrina Záhr. 53,38zmluva 46/200505.10.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.10.2015
316elektrina Blum.351,77zmluva 46/200505.10.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728119.10.2015
317plyn preddavok 4. štvrťrok 20151020,00zmluva 153/200705.10.2015SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525619.10.2015
318nájomné a služby Záhr. 4. štvrťrok 20151107,50zmluva 25/2005/32205.10.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.10.2015
319nájomné Kar. 4. štvrťrok 2015216,02zmluva 21/2005/32205.10.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.10.2015
320nájomné Pan 4. štvrťrok 20151305,05zmluva 24/2005/32205.10.2015MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 0060314719.10.2015
321knihy358,06obj. 133/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
02.10.2015Inform lib, Bratislavská 14, 010 01 Žilina; 4711736219.10.2015
322grafický návrh banneru TČDL100,00obj. 130/2015
zmluva č. 1/2015 SAK
07.10.2015Eva Kovačevičová Fudala, Grösslingová 43, 811 09 BA;19.10.2015
323tlač banneru40,00obj. 136/2015
zmluva č. 1/2015 SAK
08.10.2015Univerzitná knižnica TUKE, B. Němcovej 7, 042 00 Košice19.10.2015
324TP servera39,83zmluva 73/2010 09.10.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343119.10.2015
325koponenty do xeroxu310,20obj. 140/201509.10.2015A.S.E.P., Lamačská cesta 111, 841 03 BA; 35714127119.10.2015
326hosting servera119,50zmluva 2003/200809.10.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.10.2015
327internet19,66zmluva 202879260809.10.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.10.2015
328hlasové služby a internet73,34zmluvy 264/2014, 16/201509.10.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.10.2015
329hlasové služby a internet241,18zmluva 202879260809.10.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.10.2015
330kniha39,00obj. 141/201512.10.2015Dušan Kutálek, M.R. Štefánika, 907 01 Myjava;19.10.2015
331nájomné a služby ZR 10/2015972,82zmluva 2/2005/5548-112.10.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922619.10.2015
332služby Blum. 10/201570,90zmluva 07830471040/200412.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
333nájomné Blum. 10/2015165,91zmluva 07830471040/200412.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
334monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
335monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
336monitoring. Záhr.19,92zmluva 0031/201012.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
337monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
338monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.10.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.10.2015
339hlasové služby18,79zmluva 264/201419.10.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346930.10.2015
340knihy11,50obj. 143/201514.10.2015Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 4736920530.10.2015
341tonery372,00obj. 151/2015
zmluva č. Dell15_06
19.10.2015Pryzmat, Krížna 19, 911 06 BA; 3588289130.10.2015
342knihy143,08obj. 152/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
22.10.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659630.10.2015
343časopisy 201623,20obj. 117/201522.10.2015Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 17902730.10.2015
344kniha24,00obj. 153/201522.10.2015Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704930.10.2015
345časopis6,00obj. 143/201426.10.2015Kresťanské centrum pre nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 874 01 BA; 3137303830.10.2015
346stravné lístky1114,52obj. 158/2015
zmluva 4085/96
28.10.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869530.10.2015
347knihy108,31obj 156/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
 
28.11.2015Vydavateľstvo dom Elita, Trenčianska 56/F, 821 09 BA;30.10.2015
348knihy116,87obj. 157/201528.10.2015EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551730.10.2015
349knihy234,22obj. 154/201527.10.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121630.10.2015
350elektrina Záhr.53,38zmluva 46/201506.11.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728126.11.2015
351elektrina Pan142,87zmluva 46/201506.11.2015ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 3667728126.11.2015
352časopisy 2016199,00obj. 108/201502.11.2015MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 3133352426.11.2015
353časopisy 201610,20obj. 108/201502.11.2015MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 3133352426.11.2015
354knihy26,90obj. 160/201502.11.2015Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;3134510326.11.2015
355časopisy 201633,60obj. 119/201503.11.2015L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 3135278226.11.2015
356knihy144,46obj. 162/201505.11.2015Artforum, Kozia 20,811 03 BA; 3571658426.11.2015
357knihy36,50obj. 161/201505.11.2015Regent, Štefánkova 19, 811 05 BA; 3570589226.11.2015
358knihy178,00obj. 163/201505.11.2015Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665326.11.2015
360hosting servera119,50zmluva 2003/200810.11.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694626.11.2015
361TP servera39,50zmluva 73/201010.11.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343126.11.2015
362monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.11.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.11.2015
363monitoring Záhr. 19,92zmluva 0031/201010.11.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.11.2015
364monitoring Blum.19,92zmluva 0159/201010.11.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.11.2015
365monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.11.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.11.2015
366monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.11.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.11.2015
367internet19,66zmluva 202879260810.11.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.11.2015
368hlasové služby a internet242,66zmluva 202879260810.11.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.11.2015
369knihy188,27obj. 166/2015
zmluva MK-12/2015/2.5
10.11.2015Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 3134510326.11.2015
370dobropis tlačiareň-328,08obj. 197/201405.11.2015Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 2708244026.11.2015
371dobropis toner-38,59obj. 197/201405.11.2015Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 2708244026.11.2015
372dobropis toner-30,19obj. 197/201404.11.2015Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 2708244026.11.2015
373dobropis toner-30,19obj. 197/201412.11.2015Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 2708244026.11.2015
374dobropis toner-30,19obj. 197/201412.11.2015Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 2708244026.11.2015
375vyýčtovanie za r. 2014-49,36zmluva 078304710400/200411.11.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348126.11.2015
376nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-112.11.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922610.12.2015
377spoločenské hry300,00obj. 168/201512.11.20153via, Miletičova 7, 821 08 BA; 4439990110.12.2015
378hlasové služby18,79zmluva 264/201416.11.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346910.12.2015
379lektorská činnosť200,00obj. 165/201518.11.2015Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 3756312210.12.2015
380knihy191,73obj. 167/201518.11.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121610.12.2015
381obhliadka, montáž knižné domčeky660,00obj. 146/2015
zmluva Dell15_06
18.11.2015Marek Klein, 941 05 Černík 366; 4176402110.12.2015
382výroba knižné domčeky990,00obj. 145/2015
zmluva Dell15_06
18.11.2015Marek Klein, 941 05 Černík 366; 4176402110.12.2015
383osadenie a betonáž300,00obj. 164/2015
zmluva Dell15_06
19.11.2015Marek Klein, 941 05 Černík 366; 4176402110.12.2015
384doprava200,00obj. 144/2015
zmluva Dell15_06
19.11.2015Marek Klein, 941 05 Černík 366; 4176402110.12.2015
385servisná prehliadka kotla87,00obj. 149/201523.11.2015Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 4110554110.12.2015
386výroba označenia a logá270,00obj. 148/2015
zmluva Dell15_06
23.11.2015Eva Kovačevičová Fudala, Grösslingová 43, 811 09 BA10.12.2015
387grafický návrh190,00obj. 147/2015
zmluva Dell15_06zmluva Dell15_06
23.11.2015Eva Kovačevičová Fudala, Grösslingová 43, 811 09 BA10.12.2015
388valec xerox260,40obj. 169/201523.11.2015A.S.E.P., Lamačská cesta 111, 841 03 BA; 35714127110.12.2015
389hlasové služby a internet68,88zmluva 264/201424.11.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346910.12.2015
390časopis 201610,80obj. 106/201524.11.2015ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 3136382210.12.2015
391časopis 20162,80obj. 106/201525.11.2015ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 3136382215.12.2015
392časopisy 20161265,55obj. 129/201525.11.2015Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112415.12.2015
393stravné lístky868,38obj. 172/2015
zmluva 4085/96
30.11.2015Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869515.12.2015
394tlačiareň a tonery344,40obj. 170/201530.11.2015MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 3661766115.12.2015
395časopis 201614,60obj. 112/201501.12.2015Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 3579511515.12.2015
396časopis 201644,00obj. 171/201501.12.2015Neografia, Sučianska 39A, 03861Martin; 3195791215.12.2015
397časopisy 2016219,40obj. 111/201503.12.2015Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025315.12.2015
398hosting servera119,50obj. 2003/200804.12.2015Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694615.12.2015
399monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015
400monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015
401monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201008.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015
402monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201008.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015

403

monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015
404nájomné a služby ZR972,82zmluva 2/2005/5548-108.12.2015SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 0016922615.12.2015
405služby počítače300,00zmluva 132/200908.12.2015Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279915.12.2015
406hlasové služby a internet68,91zmluva264/201408.12.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.12.2015
407internet19,66zmluva 202879260808.12.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.12.2015
408

služby Blum.

70,90zmluva 078304710400/200408.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015
409nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200408.12.2015Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.12.2015
410knihy168,39obj. 173/201508.12.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246215.12.2015
411hlasové služby a internet273,84zmluva 202879260808.12.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.12.2015

412

počítačové služby150,00zmluva 132/200915.12.2015Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279917.12.2015
413TP servera39,83zmluva 73/201014.12.2015INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343117.12.2015
414údržba programu15,60zmluva94/09614.12.2015Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 3135537417.12.2015
415tonery183,60zmluva 175/201511.12.2015Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 3588289117.12.2015
416knihy11,50obj. 179/201514.12.2015Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 4736920517.12.2015
417knihy63,60obj. 174/201514.12.2015Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 3140139217.12.2015
418školenie prvej pomoci384,00obj. 181/201514.12.2015Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840217.12.2015
419knihy366,03obj. 180/201515.12.2015Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 3669121617.12.2015
420knihy167,59obj. 178/201515.12.2015Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868217.12.2015
421knihy520,42obj. 176/201515.12.2015Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 4610659617.12.2015
422chladnička Pan209,50obj. 184/201515.12.2015Datart International, Zadunajská cesta 10, 851 01 BA; 46112766  17.12.2015
423chladnička Blum.

214,00

obj. 185/201515.12.2015Datart International, Zadunajská cesta 10, 851 01 BA; 46112766  17.12.2015
424knihy545,73obj. 177/201516.12.2015Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693117.12.2015
425lektorská činnosť200,00obj. 165/201516.12.2015Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 3756312217.12.2015
426hlasové služby20,80zmluva 264/201416.12.2015Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 3576346917.12.2015
427spotrebný materiál223,47obj. 187/201517.12.2015Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 1163665315.01.2016
428knihy161,11obj. 188/201518.12.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246215.01.2016
429knihy45,28obj. 189/201518.12.2015Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246215.01.2016
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií