Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Služby

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje svojim používateľom tieto knižnično-informačné služby:

výpožičné služby:

 • absenčné výpožičky mimo knižnice 
 • prezenčné štúdium v čitárňach a študovniach knižnice 
 • medziknižničná výpožičná služba  
 • rezervovanie dokumentov 
 • donáška kníh seniorom v Starom Meste na požiadanie - podrobné informácie tu

informačné služby: 

 • konzultačné služby pri výbere literatúry, službách knižnice, službách ostatných knižníc v Bratislave 
 • poskytovanie faktografických informácií 
 • zdarma prístup k elektronickým zdrojom EBSCO na všetkých pracoviskách knižnice
 • rešeršné služby – bibliografické informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch z fondu knižnice, z internetu 
 • reprografické služby z fondu knižnice 
 • prístup na internet (verejné internetové stanice)

organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí:

 • programy na podporu čítania 
 • informačná výchova detí a mládeže 
 • informačná výchova seniorov 
 • stretnutia s tvorcami kníh

Všetky služby môžu využívať používatelia Staromestskej knižnice na základe čitateľského preukazu, ktorý platí na všetkých jej pobočkách.

 Cenník služieb Staromestskej knižnice platný od 1. 7. 2018

| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete