Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2019

 
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum plnenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96
obj. 21/2018
09.01.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.01.2019
2 nájomné a služby Kar. 1/2019 216,02 zmluva 21/2005/322 08.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
3 nájomné a služby Záhr. 1/2019 1073,33 zmluva 21/2005/322 09.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
4 nájomné a služby Pan 1569,35 zmluva 21/2005/322 09.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
5 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 08.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.01.2019
6 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.01.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.01.2019
7 časopis 17,80 obj. 119/2018 08.01.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 17.01.2019
8 časopis 18,80 obj. 119/2018 08.01.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 17.01.2019
9 hlasové služby a internet 244,45 zmluva 2029809672 10.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.01.2019
10 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 17.01.2019
11 preplatok za elektrinu Pan -54,14 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
12 preplatok za elektrinu Blum. -20,26 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
13 preplatok za elektrinu Záhr.  -26,81 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
14 preplatok za elektrinu ZR -87,86 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
15 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.01.2019
16 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.01.2019 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.01.2019
17 tonery 117,30 obj. 3/2019 11.01.2019 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 17.01.2019
18 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96
obj. 2/2019
11.01.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.02.2019
19 software 1875,00 zmluva 421/2018 01.01.2019 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 06.02.2019
20 časopisy 2018 14,90 obj. 119/2017 14.01.2019 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 06.02.2019

21

časopisy 2018 161,65 obj. 118/2017 14.01.2019 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 06.02.2019
22 nájomné Blum. 1/19 168,07 zmluva 078304710400/2004 16.01.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2019
23 služby Blum. 1/19 69,71 zmluva 078304710400/2004 16.01.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2019
24 elektrina Pan. 1/19 138,46 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
25 elektrina ZR 1/19 470,28 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
26 elektrina Záhr. 1/19 43,22 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
27 elektrina Blum. 1/19 458,35 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
28 odber plynu 1-3/19 744,00 zmluva 153/2007 17.01.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2019
29 knihy 134,03 obj. 5/2019 18.01.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2019
30 školenie 741,00 zmluva 421/2018 18.01.2019 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 06.02.2019
31 nájomné a služby 2/19 ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 21.01.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.02.2019
32 ročné vyúčtovanie za plyn -273,20 zmluva 153/2007 21.01.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2019
33 fólie 34,08 obj. 8/2019 23.01.2019 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 06.02.2019
34 knihy 23,00 obj. 10/2019 24.01.2019 PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 17493528 06.02.2019
35 knihy 665,46 obj. 7/2019 25.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2019
36 dobropis časopis 2019 -5,40 obj. 150/2018 23.01.2019 Liberty Space s.r.o., Nevädzova 5, 821 01 BA; 35705892 06.02.2019
37 knihy 450,73 obj. 12/2019 30.01.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2019
38 tonery 55,20 obj. 13/2019 04.02.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 06.02.2019
39 softvér mzdy 180,00 obj. 11/2019 05.02.2019 MARS svk spol. s r.o., Poloreckého 9, 851 04 BA; 36520977 05.03.2019
40 servisné služby Clavius 180,00 zmluva 58/2016 05.02.2019 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 05.03.2019
41 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 06.02.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 05.03.2019
42 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 06.02.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.03.2019
43 hlasové služby a internet 254,74 zmluva 2029809672 06.02.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.03.2019
44 knihy 54,44 obj. 15/2019 05.02.2019 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná; 45503249 05.03.2019
45 knihy 665,39 obj. 20/2019 07.02.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 05.03.2019
46 kancelársky papier 94,50 obj. 21/2019 07.02.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 05.03.2019
47 knihy 95,84 obj. 16/2019 06.02.2019 Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 05.03.2019
48 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 07.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 05.03.2019
49 elektrina Pan 2/2019 138,46 zmluva 46/2005 08.02.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 08.03.2019
50 elektrina Záhr. 2/2019 43,22 zmluva 46/2005 08.02.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 08.03.2019
51 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.02.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 08.03.2019
52 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.02.2019 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 08.03.2019
53 závesný systém 155,40 obj. 23/2019 11.02.2019 Copex Print s.r.o., Cukrová 14, 813 39 BA; 31446779 08.03.2019
54 nájomné Blum. 2/2019 168,07 zmluva 078304710400/2004 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
55 služby Blum 2/2019 69,71 zmluva 078304710400/2004 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
56 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
57 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
58 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
59 monitoring ZR 19,92 zmluva 033/2010 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
60 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
61 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.02.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.03.2019
62 knihy 406,92 obj. 17/2019 11.02.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 08.03.2019
63 stravné lístky 1110,18 zmluva 4085/96
obj. 22/2019
13.02.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 08.03.2019
64 nájomné a služby ZR 3/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.02.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 08.03.2019
65 knihy 334,33 obj. 19/2019 13.02.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.03.2019
66 správny poplatok 2,50 reg. 45/2019 20.02.2019 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 BA; 35659718 08.03.2019
67 knihy 750,70 obj. 27/2019 21.02.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 08.03.2019
68 montáž zámku 50,00 obj. 29/2019 22.02.2019 Kľúčová služba F. Horňáček, Drieňová 37, 821 02 BA; 40700542 21.03.2019
69 knihy 29,22 obj. 25/2019 22.02.2019 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná;  45503249 21.03.2019
70 knihy 436,46 obj. 14/2019 22.02.2019
Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991
21.03.2019
71 výmena biblioboxu 3976,78 obj. 6/2019 25.02.2019 Ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 BA; 35884860 21.03.2019
72 softvérové služby Tritius 247,00 zmluva SAAS-1/2019 25.02.2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 21.03.2019
73 tonery 126,00 obj. 30/2019 04.03.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 21.03.2019
74 noviny 2019 219,00 obj. 121/2018 04.03.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 21.03.2019
75 kancelárske potreby 48,48 obj. 28/2019 06.03.2019 Office Land s.r.o., Mierová 183, 821 05 BA; 35843136 21.03.2019
76 časopisy 2019 68,50 obj. 153/2018 04.03.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 21.03.2019
77 elektrina Pan 3/2019 138,46 zmluva 46/2005 07.03.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 21.03.2019
78 elektrina Záhr. 3/2019 43,22 zmluva 46/2005 07.03.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 21.03.2019
79 stravné lístky 1228,09 zmluva 4085/96, obj. 32/2019 08.03.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 21.03.2019
80 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.03.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 21.03.2019
81 knihy 415,43 obj. 26/2019 04.03.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 21.03.2019
82 noviny 2019 25,00 obj. 124/2018 11.03.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 21.03.2019
83 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 13.03.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 21.03.2019
84 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 13.03.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2019
85 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 13.03.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2019
86 hlasové služby a internet 246,60 zmluva 2029809672 13.03.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2019
87 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 13.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 21.03.2019
88 počítače služby 150,00 zmluva 132/2009 13.03.2019 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 21.03.2019
89 knihy 665,80 obj. 33/2019 12.03.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 21.03.2019
90 knihy 675,85 obj. 34/2019 13.03.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 21.03.2019
91 nájomné a služby ZR 4/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.03.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.03.2019
92 monitoring 19,92 zmluva 0026/2010 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
93 monitoring 19,92 zmluva 0032/2010 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
94 monitoring 24,72 zmluva 0031/2018 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
95 monitoring 19,92 zmluva 0033/2010 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
96 monitoring 19,92 zmluva 0159/2005 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
97 knihy 244,05 obj. 37/2019 20.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
98 knihy 39,93 obj. 33/2019 18.03.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 15.04.2019
99 knihy 643,06 obj. 38/2019 20.03.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 15.04.2019
100 knihy 614,54 obj. 35/2019 20.03.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.04.2019
101 tonery 30,00 obj. 24/2019 22.03.2019 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 15.04.2019
102 noviny 216,00 obj. 122/2018 25.03.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 15.04.2019
103 pozáručný servis softvéru SAMO 556,80 zmluva 153/2010 25.03.2019 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 15.04.2019
104 oprava zámku 65,00 obj. 42/2019 27.03.2019 Kľúčová služba F. Horňáček, Drieňová 37, 821 02 BA; 1070795803 15.04.2019
105 otvorenie dverí 30,00 obj. 41/2019 18.03.2019 Tomáš Valach, Štúrov 30, 968 01 Nová Baňa; 51872102 15.04.2019
106 časopis 2019 32,00 obj. 39/2019 21.03.2019 Post Bellum SK, Klincova 35, 821 08 BA; 42218012 15.04.2019
107 časopis 2019 16,00 obj. 40/2019 29.03.2019 KPTL, Štefánikova 4475/16, 811 04 BA; 51802244 15.04.2019
108 nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2019 1073,33 zmluva 25/2005/322 02.04.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 15.04.2019
109 nájomné a služby Pan. 2. stvrťrok 2019 1569,35 zmluva 24/2005/322 02.04.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 15.04.2019
110 nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2019 216,02 zmluva 21/2005/322 02.04.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 15.04.2019
111 služby BTS a OPP 3/2019 60,00 zmluva 131/2017 03.04.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 15.04.2019
112 kontrola hasiacich prístrojov 76,80 zmluva 131/2017 03.04.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 15.04.2019
113 odber plynu 4-6/2019 744,00 zmluva 153/2007 03.04.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 15.04.2019
114 elektrina Pan. 138,46 zmluva 46/2005 04.04.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.04.2019
115 elektrina Záhr. 43,22 zmluva 46/2005 04.04.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.04.2019
116 elektrina Blum. 458,35 zmluva 46/2005 04.04.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.04.2019
117 knihy 27,00 obj. 45/2019 08.04.2019 Matej Vít-Šupito, Kozia 28, 811 03 BA; 40252604 15.04.2019
118 knihy 627,39 obj. 48/2019 03.04.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 15.04.2019
119 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 08.04.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 15.04.2019
120 hlasové služby a internet 248,77 zmluva 2029809672 08.04.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.04.2019
121 hlasové služby a internet 49,87 zmluva 154/2018 08.04.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.04.2019
122 elektroservis Záhr. 72,00 obj. 36/2019 09.04.2019 Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 32217102 15.04.2019
123 knihy 538,05 obj. 47/2019 09.04.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.04.2019
124 knihy 490,08 obj. 49/2019 09.04.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.04.2019
125 upratovacie služby 280,00 zmluva 66/2019 10.04.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 16.04.2019
126 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96, obj. 52/2019 12.04.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.04.2019
127 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 12.04.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.04.2019
128 servisné služby Clavius 60,00 zmluva 58/2016 12.04.2019 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 16.04.2019
129 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
130 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
131 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
132 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
133 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
134 nájomné a služby ZR 5/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 12.04.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.04.2019
135 knihy 609,46 obj. 61/2019 16.04.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 13.05.2019
136 knihy 748,77 obj. 44/2019 17.04.2019 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 13.05.2019
137 členský poplatok SSKK 33,00 stanovy SSKK 17.04.2019 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 816 14 BA; 00178594  13.05.2019
138 softvérové služby Tritius 2. štvrťrok 741,00 zmluva SAAS-1/2019 18.04.2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 13.05.2019
139 časopisy lč 80,12 obj. 55/2019 23.04.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 13.05.2019
140 knihy 624,34 obj. 60/2019 25.04.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.05.2019
141 časopis 2019 2,95 obj. 56/2019 25.04.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 13.05.2019
142 plastová nádoba 15,80 obj. 64/2019 29.04.2019 Dušan Spuchlák, Drogéria- vinárske a záhr. potreby, Sasinkova 74, 901 01 Malacky; 14055864 13.05.2019
143 služby BTS a OPP 4/2019 60,00 zmluva 131/2017 03.05.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.05.2019
144 inštalatérske práce 100,80 obj. 63/2019 03.05.2019 Havarijná služba, V.K.K Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 BA; 47915994 13.05.2019
145 stravné lístky 1220,41 zmluva 4085/96
obj. 67/2019 
07.05.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 13.05.2019
146 knihy 498,79 obj. 66/2019 06.05.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 13.05.2019
147 sms služby 6,00 obj. 83/2017 06.05.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.05.2019
148 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 07.05.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2019
149 hlasové služby a internet 245,75 zmluva 2029809672 07.05.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2019
150 elektrina Pan 5/2019 138,46 zmluva 46/2005 09.05.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 16.05.2019
151 elektrina Záhr. 5/2019 43,22 zmluva 46/2005 09.05.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 16.05.2019
152 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
153 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
154 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
155 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
156 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
157 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 10.05.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2019
158 noviny a čas. lč 52,91 obj. 51/2019 10.05.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 16.05.2019
159 časopisy lč 12,92 obj. 53/2019 10.05.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 16.05.2019
160 noviny a časopisy lč 41,18 obj. 54/2019 10.05.2019 DUEL-PRESS s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 BA; 35722517 16.05.2019
161 noviny a časopisy lč 50,16 obj. 62/2019 10.05.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 16.05.2019
162 knihy 349,50 obj. 65/2019 10.05.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.05.2019
163 nájomné a služby ZR 6/19 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.05.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.05.2019
164 upratovanie 4/2019 280,00 zmluva 66/2019 16.05.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 27.05.2019
165 knihy 641,92 obj. 70/2019 16.05.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 27.05.2019
166 noviny a časopisy lč 580,29 obj. 62/2019 13.05.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 27.05.2019
167 knihy 17,26 obj. 66/209 20.05.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 27.05.2019
168 knihy 659,31 obj. 68/2019 20.05.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.05.2019
169 knihy 659,31 obj. 72/2019 23.05.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.06.2019
170 noviny a časopisy 140,00 obj. 126/2018 27.05.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 27.06.2019
171 knihy 735,53 obj. 73/2019 27.05.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.06.2019
172 noviny a časopisy 25,00 obj. 124/2019 30.05.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 27.06.2019
173 vyúčtovanie nájomné 2018 Záhr. -147,29 zmluva 25/2005/322 30.05.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 27.06.2019
174 vyúčtovanie nájomné a služby 2018 ZR -2390,12 zmluva 2/2005/5548-1 30.05.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.06.2019
175 výpis z registra 4,50 reg. č. 152/2019 30.05.2019 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 BA; 35659718 27.06.2019
176 knihy 714,56 obj. 69/2019 03.06.2019 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 01.07.2019
177 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 03.06.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 01.07.2019
178 tonery 159,48 obj. 77/2019 05.06.2019 Damedis spol. s r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen; 47864249 01.07.2019
179 noviny a časopisy 216,00 obj. 122/2018 05.06.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 01.07.2019
180 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 05.06.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 01.07.2019
181 hlasové služby a internet 240,67 zmluva 2029809672 05.06.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 01.07.2019
182 upratovacie služby Bl 280,00 zmluva 66/2019 15.06.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 01.07.2019
183 otočný stojan na časopisy 167,28 obj. 85/2019 10.06.2019 Posila s.r.o., Hollého 18, 903 01 Senec; 01.07.2019
184 stravné lístky 1141,67 zmluva 4085/96 10.06.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 01.07.2019
185 elektrina Pan 138,46 zmluva 46/2005 11.06.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 01.07.2019
186 elektrina Záhr. 43,22 zmluva 46/2005 11.06.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 01.07.2019
187 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 11.06.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 01.07.2019
188 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.06.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 01.07.2019
189 knihy 8,00 obj. 82/2019 06.06.2019 Bývanie aj zajtra, Karpatské nám. 10/a, 831 06 BA; 50610309 01.07.2019
190 antivírový program 766,08 obj. 81/2019 11.06.2019 ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 01.07.2019
191 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 12.06.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2019
192 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 12.06.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2019
193 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.06.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2019
194 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.06.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2019
195 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.06.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2019
196 knihy 726,70 obj 86/2019 12.06.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 01.07.2019
197 nájomné a služby ZR 7/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 17.06.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 01.07.2019
198 podujatie lč 90,00 obj. 78/2019 24.06.2019 Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 BA;  44812078 01.07.2019
199 knihy 457,31 obj. 87/2019 25.06.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 01.07.2019
200 tonery 132,00 obj. 92/2019 02.07.2019 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 22.07.2019
201 knihy 265,95 obj. 90/2019 01.07.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 22.07.2019
202 služby BTS a OPP 6/2019 60,00 zmluva 131/2017 02.07.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 22.07.2019
203 nájomné a služby Kar. 7-9/2019 216,02 zmluva 21/2005/322 02.07.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 22.07.2019
204 nájomné a služby Pan 7-9/2019 1569,35 zmluva 24/2005/322 02.07.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 22.07.2019
205 webhosting a obnova domény 90,31 obj. 89/2019 02.07.2019 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 4, 811 01 BA; 35844230 22.07.2019
206 knihy 679,06 obj. 91/2019 02.07.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 23.07.2019
207 odber plynu 7-9/2019 744,00 zmluva 153/2007 04.07.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 23.07.2019
208 kancelárske potreby 133,32 obj. 94/2019 08.07.2019 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 23.07.2019
209 podujatie v lč 60,00 obj. 79/2019 08.07.2019 Osmijanko n.o., Hrušková 25, 831 06 BA; 36077381 23.07.2019
210 elektrina Záhr. 7/2019 43,22 zmluva 46/2005 09.07.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.07.2019
211 elektrina ZR 7-11/2019 470,28 zmluva 46/2005 09.07.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.07.2019
212 elektrina Blum. 7-9/2019 458,35 zmluva 46/2005 09.07.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.07.2019
213 elektrina Pan. 7/2019 138,46 zmluva 46/2005 09.07.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.07.2019
214 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.07.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 23.07.2019
215 monitoring Blum 6/2019 19,92 zmluva 0159/2005 09.07.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.07.2019
216 monitoring ZR 6/2019 19,92 zmluva 033/2010 09.07.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.07.2019
217 monitoring Kar. 6/2019 19,92 zmluva 0032/2010 09.07.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.07.2019
218 monitoring Záhr. 6/2019 24,72 zmluva 0031/2018 09.07.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.07.2019
219 monitoring Pan. 6/2019 19,92 zmluva 0026/2010 09.07.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.07.2019
220 upratovacie služby 6/2019 280,00 zmluva 66/2019 09.07.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 23.07.2019
221 stravné lístky 7/2019 1202,80 zmluva 4085/96
obj. 95/2019
09.07.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 23.07.2019
222 hlasové služby a internet 239,17 zmluva 2029809672 10.09.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.07.2019
223 knihy 760,22 obj. 96/2019 09.07.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 23.07.2019
224 nájomné a služby Záhr. 3. štvrťrok 983,36 zmluva 20/2005/322 02.07.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 23.07.2019
225 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 12.07.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.07.2019
226 hlasové služby a internet 46,07 zmluva 155/2018 12.07.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.07.2019
227 noviny 7-9/2019 219,00 obj. 121/2018 16.07.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 23.07.2019
228 noviny 14,00 obj. 159/2018 16.07.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 23.07.2019
229 nájomné a služby ZR 8/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 17.07.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 23.07.2019
230 knihy 64,50 obj. 101/2019 17.07.2019 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 23.07.2019
231 knihy 735,82 obj. 100/2019 17.07.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 23.07.2019
232 knihy 399,42 obj. 98/2019 17.07.2019 Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 23.07.2019
233 knihy 231,92 obj. 102/2019 19.07.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 13.08.2019
234 knihy 567,24 obj. 99/2019 22.07.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 13.08.2019
235 správa PC 300,00 zmluva 132/2009 29.07.2019 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 13.08.2019
236 knihy 85,47 obj. 91/2019 29.07.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 13.08.2019
237 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 05.08.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.08.2019
238 knihy 9,84 obj. 86/2019 01.08.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 13.08.2019
239 knihy 816,39 obj. 106/2019 01.08.2019 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 13.08.2019
240 knihy 641,47 obj. 107/2019 05.08.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.08.2019
241 montáž EZS 994,44 obj. 98/2019 07.08.2019 RIMI-NABDA s.r.o., Štiavnická 6, 811 04 BA; 36242039 13.08.2019
242 upratovacie služby 7/2019 280,00 zmluva 66/2019 07.08.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 13.08.2019
243 elektrina Pan 8/2019 138,43 zmluva 46/2005 07.08.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 13.08.2019
244 elektrina Záhr. 8/2019 43,22 zmluva 46/2005 07.08.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 13.08.2019
245 služby v lč 380,00 obj. 88/2019 08.08.2019 Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 40247902 13.08.2019
246 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2019 08.08.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.08.2019
247 hlasové služby a internet 239,53 zmluva 2029809672 08.08.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.08.2019

248

sms služby 6,50 zmluva 83/2017 09.08.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 21.08.2019
249 stravné lístky 953,12 zmluva 4085/96
obj. 108/2019
12.08.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 21.08.2019
250 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 12.08.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.08.2019
251 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 12.08.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2019
252 monitoring Záhr.  24,72 zmluva 0031/2018 12.08.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2019
253 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.08.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2019
254 monitoring  ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.08.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2019
255 monitoring Bl 19,92 zmluva 0159/2005 12.08.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2019
256 časopisy a noviny 1412,22 obj. 152/2018 13.08.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 21.08.2019
257 časopisy a noviny 1508,24 obj. 152/2018 13.08.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 21.08.2019
258 nájomné a služby ZR 9/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 14.08.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.08.2019
259 časopis 34,80 obj. 109/2019 12.08.2019 L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 31352782 21.08.2019
260 preplatok za služby Blum. -384,54 zmluva 078304710400/2004 14.08.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2019
261 knihy 823,62 obj. 110/2019 14.08.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 21.08.2019
262 knihy 636,49 obj. 13/2019 21.08.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.09.2019
263 knihy 458,49 obj. 112/2019 20.08.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.09.2019
264 časopis 19,30 obj. 115/2019 26.08.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 20.09.2019
265 vyúčtovanie elektriny Záhr. -61,08 zmluva 46/2005 28.08.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.09.2019
266 zobrazovacie valce 1074,80 obj. 133/2019 28.08.2019 Damedis spol. s r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 20.09.2019
267 technické zabezpečenie podujatí v lč 400,00 obj. 76/2019 28.08.2019 BM Agency, s.r.o., Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 20.09.2019
268 noviny a časopisy 10-12/2019 219 obj. 121/2018 02.09.2019 MAFRA SLovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 20.09.2019
269 služby v lč 627,60 obj. 88/2019 05.09.2019 Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 40247902 20.09.2019
270 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 313/2017 05.09.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 20.09.2019
271 predplatné časopisy 2020 9,90 obj. 129/2019 05.09.2019 L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 31352782 20.09.2019
272 knihy 47,70 obj. 134/2019 05.09.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.09.2019
273 časopis 2020 19,00 obj. 118/2019 04.09.2019 Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 164691 20.09.2019
274 časopisy 2020 89,82 obj. 114/2019 02.09.2019 SUWECO CZ s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha; 25094769 20.09.2019
275 časopis 2020 19,92 obj. 121/2019 03.09.2019 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 151882 20.09.2019
276 časopis 2020 25,00 obj. 124/2019 06.09.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 20.09.2019
277 knihy 745,73 obj. 136/2019 05.09.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.09.2019
278 časopis 2020 26,60 obj 122/2019 06.09.2019 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 179027 20.09.2019
279 upratovacie služby 8/2019 280,00 zmluva 66/2019 06.09.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 20.09.2019
280 stravné lístky 994,56 zmluva 4085/96, obj. 140/2019 06.09.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 23.09.2019
281 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 10.09.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.09.2019
282 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 10.09.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2019
283 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.09.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2019
284 monitoring Kar.  19,92 zmluva 0032/2010 10.09.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2019
285 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.09.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2019
286 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.09.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2019
287 softvérové služby 3. Q/2019 741,00 zmluva SAAS-1/2019 11.09.2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 23.09.2019
288 elektrina Pan 138,46 zmluva 46/2005 13.09.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.09.2019
289 elektrina Záhr. 43,22 zmluva 46/2005 13.09.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.09.2019
290 čítačky čiarových kódov 70,80 obj. 143/2019 16.09.2019 MakroFoto s.r.o., mf-elektro.sk, Karloveská 6/C, 842 02 BA; 45890714 23.09.2019
291 knihy 688,46 obj. 144/2019 13.09.2019 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 23.09.2019
292 sms služby 6,50 zmluva 83/2017 16.09.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 23.09.2019
293 knihy 267,93 obj.138/2019 12.09.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 24.09.2019
294 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 16.09.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.09.2019
295 hlasové služby a internet 169,08 zmluva 2029809672 16.09.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.09.2019
296 nájomné a služby ZR 10/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.09.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 24.09.2019
297 vysávač, tlačiareň 324,80 obj. 142/2019 16.09.2019 Alza.sk, Bottova 6654/7, 811 09 BA;  24.09.2019
298 noviny a časopisy 2019 216,00 obj. 122/2019 17.09.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 24.09.2019
299 časopisy 2019, 2020 29,00 obj.139/2019 17.09.2019 Strom života o.z., Jelenia 7, 811 05 BA; 00587010 24.09.2019
300 časopisy 2020 140,00 obj. 120/2019 17.09.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 24.09.2019
301 časopis 2019 14,00 obj. 120/2019 17.09.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 24.09.2019
302 časopis 2019 12,60 obj. 137/2019 17.09.2019 Matilda Blahová, FLP, P.O.Box 32, 810 00 BA; 24.09.2019
303 vodoinštalačné práce Blum. 143,52 obj. 146/2019 19.09.2019 Andrej Náter, Ožvoldíková 6, 811 02 BA;  13999044 24.09.2019
304 knihy 453,53 obj. 145/2019 19.09.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 24.09.2019
305 kurz Mobilné aplikácie pre seniorov 500,00 obj. 57/2019 20.09.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 24.09.2019
306 kurz Počítačová gramotnosť 500,00 obj. 56/2019 20.09.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 24.09.2019
307 kurz Internet a e-mail pre seniorov 500,00 obj. 74/2019 20.09.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 24.09.2019
308 konzultácie pre seniorov v letnej čitárni 450,00 obj. 80/2019 20.09.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 18.10.2019
309 kurz Počítačová gramotnosť 500,00 obj. 141/2019 20.09.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 18.10.2019
310 časopis 16,00 obj. 130/2019 24.09.2019 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA;  18.10.2019
311 knihy 44,20 obj. 148/2019 26.09.2019 Záujmové združenie ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 BA; 30807433 18.10.2019
312 elektrina preplatok  -289,62 zmluva 46/2005 30.09.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 18.10.2019
313 knihy 656,82 obj. 151/2019 01.10.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 18.10.2019
314 knihy 580,77 obj. 150/2019 01.10.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 18.10.2019
315 nájomné a služby 4.kv 2019 Záhr 983,36 zmluva 25/2005/322 02.10.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.10.2019
316 nájomné a služby 4.kv 2019 Pan 1569,35 zmluva 24/2005/322 02.10.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.10.2019
317 nájomné a služby 4.kv 2019 Kar
 
216,02 zmluva 21/2005/322 02.10.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.10.2019
318 výroba a montáž regálov Pan, ZR 4807,20 obj. 131/2019 02.10.2019 Nábytkové stolárstvo TOMKO, Oblačná 12, 831 06 BA; 11662751 18.10.2019
319 výroba a montáž regálov Blum
 
414,00 obj. 147/2019 02.10.2019 Nábytkové stolárstvo TOMKO, Oblačná 12, 831 06 BA; 11662751 18.10.2019
320 upratovacie služby 9/2019 280,00 zmluva 66/2019 03.10.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 18.10.2019
321 odber plynu 4Q 2019 744,00 zmluva 153/2007 03.10.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 18.10.2019
322 knihy 498,50 obj. 152/2019 03.10.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 18.10.2019
323 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 07.10.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 24.10.2019
324 sms služby 6,60 zmluva 83/2017 07.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 24.10.2019
325 elektrina BL 10-11/2019 458,35 zmluva 46/2005 08.10.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 24.10.2019
326 elektrina Pan 10/2019 138,46 zmluva 46/2005 08.10.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 24.10.2019
327 elektrina Zah 10/2019 43,22 zmluva 46/2005 08.10.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 24.10.2019
328 hlasové služby a internet 242,02 zmluva 2029809672 08.10.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.10.2019
329 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 08.10.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.10.2019
330 architektonický návrh - regály 80,00 obj. 154/2019 09.10.2019 Planart, s.r.o., Železničná 98, Považská Bystrica; 24.10.2019
331 stravné lístky 1367,52 zmluva 4085/96
obj. 157/2019
10.10.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 24.10.2019
332 toner 46,80 obj. 167/2019 10.10.2019 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 24.10.2019
333 hlasové služby a internet 45,98 obj. 155/2018 10.10.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.10.2019
334 knihy 530,62 obj. 156/2019 10.10.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 24.10.2019
335 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 11.10.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.10.2019
336 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 11.10.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.10.2019
337 monitoring Kar 19,92 zmluva 0032/2010 11.10.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.10.2019
338 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.10.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.10.2019
339 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.10.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.10.2019
340 knihy 48,00 obj. 165/2019 14.10.2019 Mgr. Renáta Kubovčíková, Musica Liturgica, Šafránová 5, 811 02 BA; 24.10.2019
341 nájomné a služby ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 14.10.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 24.10.2019
342 knihy 716,69 obj. 159/2019 14.10.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 24.10.2019
343 časopisy 90,00 obj. 103/2019 14.10.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 24.10.2019
344 časopisy 226,86 obj. 127/2019 10.10.2019 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 24.10.2019
345 kancelárske potreby 94,39 obj. 163/2019 15.10.2019 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 06 BA; 31331131 24.10.2019
346 toner 26,40 obj. 169/2019 16.10.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 24.10.2019
347 knihy 69,00 obj. 164/2019 16.10.2019 Občianske združenie Galanta literárna, Krásna 95, 924 01 Galanta; 37990268 24.10.2019
348 kniha 7,00 obj. 170/2019 16.10.2019 Signis - vydavateľstvo odb. literatúry, Laskomerská dolina 10 963, 974 01 Banská Bystrica; 40765245  24.10.2019
249 kniha 10,00 obj. 171/2019 16.10.2019 Forza Slovakia s.r.o., Hurbanova 61, 908 48 Kopčany; 36246450 24.10.2019
350 softvérové služby 4 Q 741,00 zmluva SAAS-1/2019 02.10.2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 24.10.2019
351 knihy 352,14 obj. 172/2019 16.10.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 24.10.2019
352 knihy 15,00 obj. 128/2019 21.10.2019 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 35792281 24.10.2019
353 toner 26,40 obj. 174/2019 21.10.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 24.10.2019
354 knihy 41,91 obj. 177/2019 22.10.2019 Uniknihy.sk s.r.o., Vysoká 12, 811 06 BA; 36683132 24.10.2019
355 knihy 720,73 obj. 178/2019 22.10.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 24.10.2019
356 odvod 2% 1,80 zmluva 306/2019 24.10.2019 Literárny fond, Grösslingova 55, 815 40 BA;  31.10.2019
257 knihy 496,70 obj. 173/2019 25.10.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 31.10.2019
358 časopisy  1413,63 obj. 152/2018 24.10.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 31.10.2019
359 časopis 12,00 obj. 121/2019 24.10.2019 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 151882 31.10.2019
360 časopis 48,00 obj. 130/2019 28.10.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 31.10.2019
361 knihy 589,90 obj. 182/2019 29.10.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 31.10.2019
362 kancelárske potreby 152,69 obj. 183/2019 30.10.2019 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava; 36192384
27.11.2019
363 knihy 10,00 obj. 158/2019 04.11.2019 PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 17493528 27.11.2019
364 knihy 443,00 obj. 184/2019 04.11.2019 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 27.11.2019
365 tlač 2020 19,80 obj. 128/2019 04.11.2019 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 35792281 27.11.2019
366 časopisy 2020 219,00 obj. 116/2019 12.11.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 27.11.2019
367 časopis 2020 80,00 obj. 126/2019 12.11.2019 SAK, Klemensova 2522/19, 814 67 BA; 30845181 27.11.2019
368 podujatia Einsteinova akadémia 250,00 obj. 180/2019 12.11.2019 Ing. Peter Molčány, Jungmannova 10, 851 03 BA; 27.11.2019
369 elektrina Záhr. 43,22 zmluva 4085/2005 12.11.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.11.2019
370 elektrina Pan. 138,46 zmluva 4085/2005 12.11.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.11.2019
371 hlasové služby a internet 254,69 zmluva 2029809672 12.11.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.11.2019
372 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.11.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.11.2019
373 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.11.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.11.2019
374 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.11.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.11.2019
375 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2010 12.11.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.11.2019
376 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.11.2010 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.11.2019
377 tonery 139,20 obj. 185/2019 12.11.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 27.11.2019
378 stravné lístky 1118,88 zmluva 4085/96
obj. 186/2019
12.11.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 27.11.2019
379 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 12.11.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.11.2019
380
hlasové služby a internet
44,98 zmluva 154/2018 12.11.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.11.2019
381 sms služby 6,60 zmluva 83/2017 12.11.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 27.11.2019
382 dierovač 148,90 obj. 175/2019 13.11.2019 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7 27.11.2019
383 časopis 2020 12,20 obj. 181/2019 13.11.2019 JAGAGROUP, Lamačská cests 45, 841 03 BA 27.11.2019
384 časopis 2020 34,80 obj. 187/2019 14.11.2019 L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 31352782 27.11.2019
385 časopis 2020 34,80 obj. 132/2019 14.11.2019 L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 31352782 27.11.2019
386 toner 66,00 obj. 192/2019 15.11.2019 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 27.11.2019
387 knihy 839,93 obj. 190/2019 15.11.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 27.11.2019
388 knihy 522,24 obj. 188/2019 18.11.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.11.2019
389 knihy 357,40 obj. 189/2019 18.11.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.11.2019
390 knihy 718,50 obj. 191/2019 18.11.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 27.11.2019
391 vodoinštalačné práce 78,56 obj. 146/2019 19.11.2019 Andrej Náter, Ožvoldíková 6, 811 02 BA;  13999044 27.11.2019
392 nájomné a služby ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 19.11.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.11.2019
393 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 26.11.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.12.2019
394 knihy 440,62 obj. 194/2019 27.11.2019 Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 13.12.2019
395 knihy 15,51 obj. 195/2019 27.11.2019 Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 13.12.2019
396 upratovacie služby 280,00 zmluva 66/2019 02.12.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 13.12.2019
397 upratovacie služby 238,00 zmluva 66/2019 02.12.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 13.12.2019
398 časopisy 2020 49,00 obj. 197/2019 02.12.2019 Barecz & Conrad Media s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra; 36556653  13.12.2019
399 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 05.12.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.12.2019
400 knihy 45,34 obj. 200/2019 06.12.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 13.12.2019
401 sms služby 6,01 zmluva 83/2017 06.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.12.2019
402 časopis 2020 25,00 obj. 119/2019 09.12.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 13.12.2019
403 časopis 2020 14,00 obj. 196/2019 09.12.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 13.12.2019
404 časopis 2020 10,20 obj. 125/2019 09.12.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 13.12.2019
405 hlasové služby a internet 241,67 zmluva 2029809672 09.12.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.12.2019
406 stravné lístky 1098,16 zmluva 4085/96
obj. 198/2019
09.12.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 13.12.2019
407 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 10.12.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 13.12.2019
408 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.12.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.12.2019
409 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.12.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.12.2019
410 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.12.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.12.2019
411 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.12.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.12.2019
412 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 10.12.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.12.2019
413 poplatok za karty 21,60 zmluva 351/2019 10.12.2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava; 52005551 13.12.2019
414 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 12.12.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.01.2020
415 knihy 55,03 obj. 191/2019 12.12.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.01.2020
416 toner 57,00 obj. 201/2019 13.12.2019 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 08.01.2020
417 nájomné a služby ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.12.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 08.01.2019
418 časopis  22,80 obj. 130/2018 16.12.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 08.01.2020
419 noviny 56,03 obj. 117/2019 16.12.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 08.01.2020
420 noviny 224,12 obj. 122/2018 16.12.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 08.01.2020
421 počítače služby 150,00 zmluva 132/2009 16.12.2019 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 08.01.2020
422 lektorovanie kurzu 500,00 obj. 160/2019 17.12.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 08.01.2020
423 lektorovanie kurzu 500,00 obj. 161/2019 23.12.2019 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245487 08.01.2020
424 časopisy 932,73 obj. 135/2019 31.12.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 08.01.2020
| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete