Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2019

 
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum plnenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96
obj. 21/2018
09.01.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.01.2019
2 nájomné a služby Kar. 1/2019 216,02 zmluva 21/2005/322 08.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
3 nájomné a služby Záhr. 1/2019 1073,33 zmluva 21/2005/322 09.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
4 nájomné a služby Pan 1569,35 zmluva 21/2005/322 09.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
5 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 08.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.01.2019
6 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.01.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.01.2019
7 časopis 17,80 obj. 119/2018 08.01.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 17.01.2019
8 časopis 18,80 obj. 119/2018 08.01.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 17.01.2019
9 hlasové služby a internet 244,45 zmluva 2029809672 10.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.01.2019
10 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 17.01.2019
11 preplatok za elektrinu Pan -54,14 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
12 preplatok za elektrinu Blum. -20,26 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
13 preplatok za elektrinu Záhr.  -26,81 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
14 preplatok za elektrinu ZR -87,86 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
15 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.01.2019
16 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.01.2019 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.01.2019
17 tonery 117,30 obj. 3/2019 11.01.2019 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 17.01.2019
18 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96
obj. 2/2019
11.01.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.02.2019
19 software 1875,00 zmluva 421/2018 01.01.2019 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 06.02.2019
20 časopisy 2018 14,90 obj. 119/2017 14.01.2019 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 06.02.2019

21

časopisy 2018 161,65 obj. 118/2017 14.01.2019 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 06.02.2019
22 nájomné Blum. 1/19 168,07 zmluva 078304710400/2004 16.01.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2019
23 služby Blum. 1/19 69,71 zmluva 078304710400/2004 16.01.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2019
24 elektrina Pan. 1/19 138,46 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
25 elektrina ZR 1/19 470,28 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
26 elektrina Záhr. 1/19 43,22 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
27 elektrina Blum. 1/19 458,35 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
28 odber plynu 1-3/19 744,00 zmluva 153/2007 17.01.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2019
29 knihy 134,03 obj. 5/2019 18.01.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2019
30 školenie 741,00 zmluva 421/2018 18.01.2019 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 06.02.2019
31 nájomné a služby 2/19 ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 21.01.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.02.2019
32 ročné vyúčtovanie za plyn -273,20 zmluva 153/2007 21.01.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2019
33 fólie 34,08 obj. 8/2019 23.01.2019 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 06.02.2019
34 knihy 23,00 obj. 10/2019 24.01.2019 PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 17493528 06.02.2019
35 knihy 665,46 obj. 7/2019 25.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2019
36 dobropis časopis 2019 -5,40 obj. 150/2018 23.01.2019 Liberty Space s.r.o., Nevädzova 5, 821 01 BA; 35705892 06.02.2019
37 knihy 450,73 obj. 12/2019 30.01.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2019
38 tonery 55,20 obj. 13/2019 04.02.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 06.02.2019
39 softvér mzdy 180,00 obj. 11/2019 05.02.2019 MARS svk spol. s r.o., Poloreckého 9, 851 04 BA; 36520977 05.03.2019
40 servisné služby Clavius 180,00 zmluva 58/2016 05.02.2019 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 05.03.2019
41 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 06.02.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 05.03.2019
42 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 06.02.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.03.2019
43 hlasové služby a internet 254,74 zmluva 2029809672 06.02.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.03.2019
44 knihy 54,44 obj. 15/2019 05.02.2019 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná; 45503249 05.03.2019
45 knihy 665,39 obj. 20/2019 07.02.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 05.03.2019
46 kancelársky papier 94,50 obj. 21/2019 07.02.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 05.03.2019
47 knihy 95,84 obj. 16/2019 06.02.2019 Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 05.03.2019
48 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 07.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 05.03.2019
49 elektrina Pan 2/2019 138,46 zmluva 46/2005 08.02.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 08.03.2019
50 elektrina Záhr. 2/2019 43,22 zmluva 46/2005 08.02.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 08.03.2019
51 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.02.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 08.03.2019
52 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.02.2019 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 08.03.2019
53 závesný systém 155,40 obj. 23/2019 11.02.2019 Copex Print s.r.o., Cukrová 14, 813 39 BA; 31446779 08.03.2019
54 nájomné Blum. 2/2019 168,07 zmluva 078304710400/2004 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
55 služby Blum 2/2019 69,71 zmluva 078304710400/2004 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
56 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
57 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
58 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
59 monitoring ZR 19,92 zmluva 033/2010 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
60 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.02.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.03.2019
61 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.02.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.03.2019
62 knihy 406,92 obj. 17/2019 11.02.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 08.03.2019
63 stravné lístky 1110,18 zmluva 4085/96
obj. 22/2019
13.02.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 08.03.2019
64 nájomné a služby ZR 3/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.02.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 08.03.2019
65 knihy 334,33 obj. 19/2019 13.02.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.03.2019
66 správny poplatok 2,50 reg. 45/2019 20.02.2019 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 BA; 35659718 08.03.2019
67 knihy 750,70 obj. 27/2019 21.02.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 08.03.2019
68 montáž zámku 50,00 obj. 29/2019 22.02.2019 Kľúčová služba F. Horňáček, Drieňová 37, 821 02 BA; 21.03.2019
69 knihy 29,22 obj. 25/2019 22.02.2019 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná; 45503249 21.03.2019
70 knihy 436,46 obj. 14/2019 22.02.2019
Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991
21.03.2019
71 výmena biblioboxu 3976,78 obj. 6/2019 25.02.2019 Ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 BA; 35884860 21.03.2019
72 softvérové služby Tritius 247,00 zmluva SAAS-1/2019 25.02.2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 21.03.2019
73 tonery 126,00 obj. 30/2019 04.03.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 21.03.2019
74 noviny 2019 219,00 obj. 121/2018 04.03.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 21.03.2019
75 kancelárske potreby 48,48 obj. 28/2019 06.03.2019 Office Land s.r.o., Mierová 183, 821 05 BA; 21.03.2019
76 časopisy 2019 68,50 obj. 153/2018 04.03.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 21.03.2019
77 elektrina Pan 3/2019 138,46 zmluva 46/2005 07.03.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 21.03.2019
78 elektrina Záhr. 3/2019 43,22 zmluva 46/2005 07.03.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 21.03.2019
79 stravné lístky 1228,09 zmluva 4085/96, obj. 32/2019 08.03.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 21.03.2019
80 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.03.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 21.03.2019
81 knihy 415,43 obj. 26/2019 04.03.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 21.03.2019
82 noviny 2019 25,00 obj. 124/2018 11.03.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 21.03.2019
83 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 13.03.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 21.03.2019
84 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 13.03.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2019
85 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 13.03.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2019
86 hlasové služby a internet 246,60 zmluva 2029809672 13.03.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2019
87 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 13.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 21.03.2019
88 počítače služby 150,00 zmluva 132/2009 13.03.2019 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 21.03.2019
89 knihy 665,80 obj. 33/2019 12.03.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 21.03.2019
90 knihy 675,85 obj. 34/2019 13.03.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 21.03.2019
91 nájomné a služby ZR 4/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.03.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.03.2019
92 monitoring 19,92 zmluva 0026/2010 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
93 monitoring 19,92 zmluva 0032/2010 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
94 monitoring 24,72 zmluva 0031/2018 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
95 monitoring 19,92 zmluva 0033/2010 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
96 monitoring 19,92 zmluva 0159/2005 18.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
97 knihy 244,05 obj. 37/2019 20.03.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.04.2019
98 knihy 39,93 obj. 33/2019 18.03.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 15.04.2019
99 knihy 643,06 obj. 38/2019 20.03.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 15.04.2019
100 knihy 614,54 obj. 35/2019 20.03.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.04.2019
101 tonery 30,00 obj. 24/2019 22.03.2019 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 15.04.2019
102 noviny 216,00 obj. 122/2018 25.03.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 15.04.2019
103 pozáručný servis softvéru SAMO 556,80 zmluva 153/2010 25.03.2019 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 15.04.2019
104 oprava zámku 65,00 obj. 42/2019 27.03.2019 Kľúčová služba F. Horňáček, Drieňová 37, 821 02 BA; 1070795803 15.04.2019
105 otvorenie dverí 30,00 obj. 41/2019 18.03.2019 Tomáš Valach, Štúrov 30, 968 01 Nová Baňa; 51872102 15.04.2019
106 časopis 2019 32,00 obj. 39/2019 21.03.2019 Post Bellum SK, Klincova 35, 821 08 BA; 42218012 15.04.2019
107 časopis 2019 16,00 obj. 40/2019 29.03.2019 KPTL, Štefánikova 4475/16, 811 04 BA; 51802244 15.04.2019
108 nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2019 1073,33 zmluva 25/2005/322 02.04.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 15.04.2019
109 nájomné a služby Pan. 2. stvrťrok 2019 1569,35 zmluva 24/2005/322 02.04.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 15.04.2019
110 nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2019 216,02 zmluva 21/2005/322 02.04.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 15.04.2019
111 služby BTS a OPP 3/2019 60,00 zmluva 131/2017 03.04.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 15.04.2019
112 kontrola hasiacich prístrojov 76,80 zmluva 131/2017 03.04.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 15.04.2019
113 odber plynu 4-6/2019 744,00 zmluva 153/2007 03.04.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 15.04.2019
114 elektrina Pan. 138,46 zmluva 46/2005 04.04.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.04.2019
115 elektrina Záhr. 43,22 zmluva 46/2005 04.04.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.04.2019
116 elektrina Blum. 458,35 zmluva 46/2005 04.04.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.04.2019
117 knihy 27,00 obj. 45/2019 08.04.2019 Matej Vít-Šupito, Kozia 28, 811 03 BA; 40252604 15.04.2019
118 knihy 627,39 obj. 48/2019 03.04.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 15.04.2019
119 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 08.04.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 15.04.2019
120 hlasové služby a internet 248,77 zmluva 2029809672 08.04.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.04.2019
121 hlasové služby a internet 49,87 zmluva 154/2018 08.04.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.04.2019
122 elektroservis Záhr. 72,00 obj. 36/2019 09.04.2019 Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 32217102 15.04.2019
123 knihy 538,05 obj. 47/2019 09.04.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.04.2019
124 knihy 490,08 obj. 49/2019 09.04.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.04.2019
125 upratovacie služby 280,00 zmluva 66/2019 10.04.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 16.04.2019
126 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96, obj. 52/2019 12.04.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.04.2019
127 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 12.04.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.04.2019
128 servisné služby Clavius 60,00 zmluva 58/2016 12.04.2019 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 16.04.2019
129 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
130 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
131 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
132 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
133 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 12.04.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2019
134 nájomné a služby ZR 5/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 12.04.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.04.2019
135 knihy 609,46 obj. 61/2019 16.04.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 13.05.2019
136 knihy 748,77 obj. 44/2019 17.04.2019 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 13.05.2019
137 členský poplatok SSKK 33,00 stanovy SSKK 17.04.2019 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 816 14 BA; 00178594  13.05.2019
138 softvérové služby Tritius 2. štvrťrok 741,00 zmluva SAAS-1/2019 18.04.2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 05700582 13.05.2019
139 časopisy lč 80,12 obj. 55/2019 23.04.2019 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 13.05.2019
140 knihy 624,34 obj. 60/2019 25.04.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.05.2019
141 časopis 2019 2,95 obj. 56/2019 25.04.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 13.05.2019
142 plastová nádoba 15,80 obj. 64/2019 29.04.2019 Dušan Spuchlák, Drogéria- vinárske a záhr. potreby, Sasinkova 74, 901 01 Malacky; 14055864 13.05.2019
143 služby BTS a OPP 4/2019 60,00 zmluva 131/2017 03.05.2019 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 13.05.2019
144 inštalatérske práce 100,80 obj. 63/2019 03.05.2019 Havarijná služba, V.K.K Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 BA; 47915994 13.05.2019
145 stravné lístky 1220,41 zmluva 4085/96
obj. 67/2019 
07.05.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 13.05.2019
146 knihy 498,79 obj. 66/2019 06.05.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 13.05.2019
147 sms služby 6,00 obj. 83/2017 06.05.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.05.2019
148 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 07.05.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2019
149 hlasové služby a internet 245,75 zmluva 2029809672 07.05.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2019
150 elektrina Pan 5/2019 138,46 zmluva 46/2005 09.05.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 16.05.2019
151 elektrina Záhr. 5/2019 43,22 zmluva 46/2005 09.05.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 16.05.2019
152 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
153 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
154 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
155 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
156 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.05.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2019
157 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 10.05.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2019
158 noviny a čas. lč 52,91 obj. 51/2019 10.05.2019 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 16.05.2019
159 časopisy lč 12,92 obj. 53/2019 10.05.2019 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 16.05.2019
160 noviny a časopisy lč 41,18 obj. 54/2019 10.05.2019 DUEL-PRESS s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 BA; 35722517 16.05.2019
161 noviny a časopisy lč 50,16 obj. 62/2019 10.05.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 16.05.2019
162 knihy 349,50 obj. 65/2019 10.05.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.05.2019
163 nájomné a služby ZR 6/19 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.05.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.05.2019
164 upratovanie 4/2019 280,00 zmluva 66/2019 16.05.2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 27.05.2019
165 knihy 641,92 obj. 70/2019 16.05.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 27.05.2019
166 noviny a časopisy lč 580,29 obj. 62/2019 13.05.2019 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 27.05.2019
167 knihy 17,26 obj. 66/209 20.05.2019 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 27.05.2019
168 knihy 659,31 obj. 68/2019 20.05.2019 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.05.2019
| | | |
posledná aktualizácia: 13.06.2019
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Akú formu propagácie našej činnosti uprednostňujete?