Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2019

 
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum plnenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96
obj. 21/2018
09.01.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.01.2019
2 nájomné a služby Kar. 1/2019 216,02 zmluva 21/2005/322 08.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
3 nájomné a služby Záhr. 1/2019 1073,33 zmluva 21/2005/322 09.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
4 nájomné a služby Pan 1569,35 zmluva 21/2005/322 09.01.2019 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2019
5 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 08.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.01.2019
6 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.01.2019 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.01.2019
7 časopis 17,80 obj. 119/2018 08.01.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 17.01.2019
8 časopis 18,80 obj. 119/2018 08.01.2019 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 17.01.2019
9 hlasové služby a internet 244,45 zmluva 2029809672 10.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.01.2019
10 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 17.01.2019
11 preplatok za elektrinu Pan -54,14 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
12 preplatok za elektrinu Blum. -20,26 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
13 preplatok za elektrinu Záhr.  -26,81 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
14 preplatok za elektrinu ZR -87,86 zmluva 46/2005 11.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 17.01.2019
15 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.01.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 17.01.2019
16 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.01.2019 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.01.2019
17 tonery 117,30 obj. 3/2019 11.01.2019 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 17.01.2019
18 stravné lístky 1181,04 zmluva 4085/96
obj. 2/2019
11.01.2019 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.02.2019
19 software 1875,00 zmluva 421/2018 01.01.2019 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 06.02.2019
20 časopisy 2018 14,90 obj. 119/2017 14.01.2019 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 06.02.2019

21

časopisy 2018 161,65 obj. 118/2017 14.01.2019 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 06.02.2019
22 nájomné Blum. 1/19 168,07 zmluva 078304710400/2004 16.01.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2019
23 služby Blum. 1/19 69,71 zmluva 078304710400/2004 16.01.2019 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.02.2019
24 elektrina Pan. 1/19 138,46 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
25 elektrina ZR 1/19 470,28 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
26 elektrina Záhr. 1/19 43,22 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
27 elektrina Blum. 1/19 458,35 zmluva 46/2005 16.01.2019 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 06.02.2019
28 odber plynu 1-3/19 744,00 zmluva 153/2007 17.01.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2019
29 knihy 134,03 obj. 5/2019 18.01.2019 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2019
30 školenie 741,00 zmluva 421/2018 18.01.2019 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 06.02.2019
31 nájomné a služby 2/19 ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 21.01.2019 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.02.2019
32 ročné vyúčtovanie za plyn -273,20 zmluva 153/2007 21.01.2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2019
33 fólie 34,08 obj. 8/2019 23.01.2019 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 06.02.2019
34 knihy 23,00 obj. 10/2019 24.01.2019 PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 17493528 06.02.2019
35 knihy 665,46 obj. 7/2019 25.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2019
36 dobropis časopis 2019 -5,40 obj. 150/2018 23.01.2019 Liberty Space s.r.o., Nevädzova 5, 821 01 BA; 35705892 06.02.2019
37 knihy 450,73 obj. 12/2019 30.01.2019 Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2019
38 tonery 55,20 obj. 13/2019 04.02.2019 Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 44925417 06.02.2019
| | | |
posledná aktualizácia: 14.02.2019
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Viete, aké výročie slávi naša knižnica v tomto roku?