Staromestská knižnica v Bratislave

 

Faktúry 2019

 
FD č.popishodnota s DPHidentifikácia zmluvy, obj.dátum plneniadodávateľ, adresa; IČOdátum zverejnenia
1stravné lístky1181,04zmluva 4085/96
obj. 21/2018
09.01.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.01.2019
2nájomné a služby Kar. 1/2019216,02zmluva 21/2005/32208.01.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314716.01.2019
3nájomné a služby Záhr. 1/20191073,33zmluva 21/2005/32209.01.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314716.01.2019
4nájomné a služby Pan1569,35zmluva 21/2005/32209.01.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314716.01.2019
5hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201808.01.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.01.2019
6hosting servera119,50zmluva 2003/200808.01.2019Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694616.01.2019
7časopis17,80obj. 119/201808.01.2019ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382217.01.2019
8časopis18,80obj. 119/201808.01.2019ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382217.01.2019
9hlasové služby a internet244,45zmluva 202980967210.01.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.01.2019
10sms služby6,00zmluva 83/201710.01.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886317.01.2019
11preplatok za elektrinu Pan-54,14zmluva 46/200511.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.01.2019
12preplatok za elektrinu Blum.-20,26zmluva 46/200511.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.01.2019
13preplatok za elektrinu Záhr. -26,81zmluva 46/200511.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.01.2019
14preplatok za elektrinu ZR-87,86zmluva 46/200511.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728117.01.2019
15hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201811.01.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346917.01.2019
16TP servera39,83zmluva 73/201011.01.2019INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343117.01.2019
17tonery117,30obj. 3/201911.01.2019Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289117.01.2019
18stravné lístky1181,04zmluva 4085/96
obj. 2/2019
11.01.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869506.02.2019
19software1875,00zmluva 421/201801.01.2019LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 2515070706.02.2019
20časopisy 201814,90obj. 119/201714.01.2019Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250306.02.2019

21

časopisy 2018161,65obj. 118/201714.01.2019Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250306.02.2019
22nájomné Blum. 1/19168,07zmluva 078304710400/200416.01.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2019
23služby Blum. 1/1969,71zmluva 078304710400/200416.01.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348106.02.2019
24elektrina Pan. 1/19138,46zmluva 46/200516.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2019
25elektrina ZR 1/19470,28zmluva 46/200516.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2019
26elektrina Záhr. 1/1943,22zmluva 46/200516.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2019
27elektrina Blum. 1/19458,35zmluva 46/200516.01.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728106.02.2019
28odber plynu 1-3/19744,00zmluva 153/200717.01.2019SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525606.02.2019
29knihy134,03obj. 5/201918.01.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246206.02.2019
30školenie741,00zmluva 421/201818.01.2019LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 2515070706.02.2019
31nájomné a služby 2/19 ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-121.01.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922606.02.2019
32ročné vyúčtovanie za plyn-273,20zmluva 153/200721.01.2019SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525606.02.2019
33fólie34,08obj. 8/201923.01.2019Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766106.02.2019
34knihy23,00obj. 10/201924.01.2019PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 1749352806.02.2019
35knihy665,46obj. 7/201925.01.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659606.02.2019
36dobropis časopis 2019-5,40obj. 150/201823.01.2019Liberty Space s.r.o., Nevädzova 5, 821 01 BA; 3570589206.02.2019
37knihy450,73obj. 12/201930.01.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885606.02.2019
38tonery55,20obj. 13/201904.02.2019Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 4492541706.02.2019
39softvér mzdy180,00obj. 11/201905.02.2019MARS svk spol. s r.o., Poloreckého 9, 851 04 BA; 3652097705.03.2019
40servisné služby Clavius180,00zmluva 58/201605.02.2019Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740305.03.2019
41služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201706.02.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112105.03.2019
42hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201806.02.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346905.03.2019
43hlasové služby a internet254,74zmluva 202980967206.02.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346905.03.2019
44knihy54,44obj. 15/201905.02.2019Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná; 4550324905.03.2019
45knihy665,39obj. 20/201907.02.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885605.03.2019
46kancelársky papier94,50obj. 21/201907.02.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766105.03.2019
47knihy95,84obj. 16/201906.02.2019Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868205.03.2019
48sms služby6,00zmluva 83/201707.02.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886305.03.2019
49elektrina Pan 2/2019138,46zmluva 46/200508.02.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728108.03.2019
50elektrina Záhr. 2/201943,22zmluva 46/200508.02.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728108.03.2019
51hosting servera119,50zmluva 2003/200811.02.2019Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694608.03.2019
52TP servera39,83zmluva 73/201011.02.2019INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343108.03.2019
53závesný systém155,40obj. 23/201911.02.2019Copex Print s.r.o., Cukrová 14, 813 39 BA; 3144677908.03.2019
54nájomné Blum. 2/2019168,07zmluva 078304710400/200411.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
55služby Blum 2/201969,71zmluva 078304710400/200411.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
56monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201011.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
57monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201011.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
58monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201811.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
59monitoring ZR19,92zmluva 033/201011.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
60monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.02.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.03.2019
61hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201811.02.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346908.03.2019
62knihy406,92obj. 17/201911.02.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693108.03.2019
63stravné lístky1110,18zmluva 4085/96
obj. 22/2019
13.02.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869508.03.2019
64nájomné a služby ZR 3/20191303,71zmluva 2/2005/5548-115.02.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922608.03.2019
65knihy334,33obj. 19/201913.02.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659608.03.2019
66správny poplatok2,50reg. 45/201920.02.2019Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 BA; 3565971808.03.2019
67knihy750,70obj. 27/201921.02.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885608.03.2019
68montáž zámku50,00obj. 29/201922.02.2019Kľúčová služba F. Horňáček, Drieňová 37, 821 02 BA; 4070054221.03.2019
69knihy29,22obj. 25/201922.02.2019Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná;  4550324921.03.2019
70knihy436,46obj. 14/201922.02.2019
Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991
21.03.2019
71výmena biblioboxu3976,78obj. 6/201925.02.2019Ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 BA; 3588486021.03.2019
72softvérové služby Tritius247,00zmluva SAAS-1/201925.02.2019Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058221.03.2019
73tonery126,00obj. 30/201904.03.2019Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 4492541721.03.2019
74noviny 2019219,00obj. 121/201804.03.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352421.03.2019
75kancelárske potreby48,48obj. 28/201906.03.2019Office Land s.r.o., Mierová 183, 821 05 BA; 3584313621.03.2019
76časopisy 201968,50obj. 153/201804.03.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352421.03.2019
77elektrina Pan 3/2019138,46zmluva 46/200507.03.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728121.03.2019
78elektrina Záhr. 3/201943,22zmluva 46/200507.03.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728121.03.2019
79stravné lístky1228,09zmluva 4085/96, obj. 32/201908.03.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869521.03.2019
80hosting servera119,50zmluva 2003/200808.03.2019Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694621.03.2019
81knihy415,43obj. 26/201904.03.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693121.03.2019
82noviny 201925,00obj. 124/201811.03.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628121.03.2019
83služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201713.03.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112121.03.2019
84hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201813.03.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2019
85hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201813.03.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2019
86hlasové služby a internet246,60zmluva 202980967213.03.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2019
87sms služby6,00zmluva 83/201713.03.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886321.03.2019
88počítače služby150,00zmluva 132/200913.03.2019Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279921.03.2019
89knihy665,80obj. 33/201912.03.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659621.03.2019
90knihy675,85obj. 34/201913.03.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885621.03.2019
91nájomné a služby ZR 4/20191303,71zmluva 2/2005/5548-115.03.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922621.03.2019
92monitoring19,92zmluva 0026/201018.03.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.04.2019
93monitoring19,92zmluva 0032/201018.03.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.04.2019
94monitoring24,72zmluva 0031/201818.03.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.04.2019
95monitoring19,92zmluva 0033/201018.03.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.04.2019
96monitoring19,92zmluva 0159/200518.03.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.04.2019
97knihy244,05obj. 37/201920.03.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348115.04.2019
98knihy39,93obj. 33/201918.03.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659615.04.2019
99knihy643,06obj. 38/201920.03.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885615.04.2019
100knihy614,54obj. 35/201920.03.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693115.04.2019
101tonery30,00obj. 24/201922.03.2019Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279915.04.2019
102noviny216,00obj. 122/201825.03.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025315.04.2019
103pozáručný servis softvéru SAMO556,80zmluva 153/201025.03.2019Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906815.04.2019
104oprava zámku65,00obj. 42/201927.03.2019Kľúčová služba F. Horňáček, Drieňová 37, 821 02 BA; 107079580315.04.2019
105otvorenie dverí30,00obj. 41/201918.03.2019Tomáš Valach, Štúrov 30, 968 01 Nová Baňa; 5187210215.04.2019
106časopis 201932,00obj. 39/201921.03.2019Post Bellum SK, Klincova 35, 821 08 BA; 4221801215.04.2019
107časopis 201916,00obj. 40/201929.03.2019KPTL, Štefánikova 4475/16, 811 04 BA; 5180224415.04.2019
108nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 20191073,33zmluva 25/2005/32202.04.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314715.04.2019
109nájomné a služby Pan. 2. stvrťrok 20191569,35zmluva 24/2005/32202.04.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314715.04.2019
110nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2019216,02zmluva 21/2005/32202.04.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314715.04.2019
111služby BTS a OPP 3/201960,00zmluva 131/201703.04.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112115.04.2019
112kontrola hasiacich prístrojov76,80zmluva 131/201703.04.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112115.04.2019
113odber plynu 4-6/2019744,00zmluva 153/200703.04.2019SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525615.04.2019
114elektrina Pan.138,46zmluva 46/200504.04.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728115.04.2019
115elektrina Záhr.43,22zmluva 46/200504.04.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728115.04.2019
116elektrina Blum.458,35zmluva 46/200504.04.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728115.04.2019
117knihy27,00obj. 45/201908.04.2019Matej Vít-Šupito, Kozia 28, 811 03 BA; 4025260415.04.2019
118knihy627,39obj. 48/201903.04.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885615.04.2019
119sms služby6,00zmluva 83/201708.04.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886315.04.2019
120hlasové služby a internet248,77zmluva 202980967208.04.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.04.2019
121hlasové služby a internet49,87zmluva 154/201808.04.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346915.04.2019
122elektroservis Záhr.72,00obj. 36/201909.04.2019Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 3221710215.04.2019
123knihy538,05obj. 47/201909.04.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.04.2019
124knihy490,08obj. 49/201909.04.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.04.2019
125upratovacie služby280,00zmluva 66/201910.04.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075116.04.2019
126stravné lístky1181,04zmluva 4085/96, obj. 52/201912.04.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.04.2019
127hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201812.04.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.04.2019
128servisné služby Clavius60,00zmluva 58/201612.04.2019Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740316.04.2019
129monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.04.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.04.2019
130monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.04.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.04.2019
131monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.04.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.04.2019
132monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201812.04.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.04.2019
133monitoring Pan19,92zmluva 0026/201012.04.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.04.2019
134nájomné a služby ZR 5/20191303,71zmluva 2/2005/5548-112.04.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.04.2019
135knihy609,46obj. 61/201916.04.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885613.05.2019
136knihy748,77obj. 44/201917.04.2019Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999113.05.2019
137členský poplatok SSKK33,00stanovy SSKK17.04.2019Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 816 14 BA; 00178594 13.05.2019
138softvérové služby Tritius 2. štvrťrok741,00zmluva SAAS-1/201918.04.2019Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058213.05.2019
139časopisy lč80,12obj. 55/201923.04.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352413.05.2019
140knihy624,34obj. 60/201925.04.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693113.05.2019
141časopis 20192,95obj. 56/201925.04.2019ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382213.05.2019
142plastová nádoba15,80obj. 64/201929.04.2019Dušan Spuchlák, Drogéria- vinárske a záhr. potreby, Sasinkova 74, 901 01 Malacky; 1405586413.05.2019
143služby BTS a OPP 4/201960,00zmluva 131/201703.05.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112113.05.2019
144inštalatérske práce100,80obj. 63/201903.05.2019Havarijná služba, V.K.K Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 BA; 4791599413.05.2019
145stravné lístky1220,41zmluva 4085/96
obj. 67/2019 
07.05.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869513.05.2019
146knihy498,79obj. 66/201906.05.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659613.05.2019
147sms služby6,00obj. 83/201706.05.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886313.05.2019
148hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201807.05.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.05.2019
149hlasové služby a internet245,75zmluva 202980967207.05.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.05.2019
150elektrina Pan 5/2019138,46zmluva 46/200509.05.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728116.05.2019
151elektrina Záhr. 5/201943,22zmluva 46/200509.05.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728116.05.2019
152monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.05.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2019
153monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.05.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2019
154monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.05.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2019
155monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201809.05.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2019
156monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.05.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2019
157hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201810.05.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.05.2019
158noviny a čas. lč52,91obj. 51/201910.05.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025316.05.2019
159časopisy lč12,92obj. 53/201910.05.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628116.05.2019
160noviny a časopisy lč41,18obj. 54/201910.05.2019DUEL-PRESS s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 BA; 3572251716.05.2019
161noviny a časopisy lč50,16obj. 62/201910.05.2019Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112416.05.2019
162knihy349,50obj. 65/201910.05.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246216.05.2019
163nájomné a služby ZR 6/191303,71zmluva 2/2005/5548-115.05.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.05.2019
164upratovanie 4/2019280,00zmluva 66/201916.05.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075127.05.2019
165knihy641,92obj. 70/201916.05.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885627.05.2019
166noviny a časopisy lč580,29obj. 62/201913.05.2019Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112427.05.2019
167knihy17,26obj. 66/20920.05.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659627.05.2019
168knihy659,31obj. 68/201920.05.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.05.2019
169knihy659,31obj. 72/201923.05.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.06.2019
170noviny a časopisy140,00obj. 126/201827.05.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628127.06.2019
171knihy735,53obj. 73/201927.05.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.06.2019
172noviny a časopisy25,00obj. 124/201930.05.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628127.06.2019
173vyúčtovanie nájomné 2018 Záhr.-147,29zmluva 25/2005/32230.05.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314727.06.2019
174vyúčtovanie nájomné a služby 2018 ZR-2390,12zmluva 2/2005/5548-130.05.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.06.2019
175výpis z registra4,50reg. č. 152/201930.05.2019Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 BA; 3565971827.06.2019
176knihy714,56obj. 69/201903.06.2019Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999101.07.2019
177služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201703.06.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112101.07.2019
178tonery159,48obj. 77/201905.06.2019Damedis spol. s r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen; 4786424901.07.2019
179noviny a časopisy216,00obj. 122/201805.06.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025301.07.2019
180hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201805.06.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346901.07.2019
181hlasové služby a internet240,67zmluva 202980967205.06.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346901.07.2019
182upratovacie služby Bl280,00zmluva 66/201915.06.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075101.07.2019
183otočný stojan na časopisy167,28obj. 85/201910.06.2019Posila s.r.o., Hollého 18, 903 01 Senec;01.07.2019
184stravné lístky1141,67zmluva 4085/9610.06.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869501.07.2019
185elektrina Pan138,46zmluva 46/200511.06.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728101.07.2019
186elektrina Záhr.43,22zmluva 46/200511.06.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728101.07.2019
187sms služby6,00zmluva 83/201711.06.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886301.07.2019
188hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201811.06.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346901.07.2019
189knihy8,00obj. 82/201906.06.2019Bývanie aj zajtra, Karpatské nám. 10/a, 831 06 BA; 5061030901.07.2019
190antivírový program766,08obj. 81/201911.06.2019ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA;01.07.2019
191monitoring Pan19,92zmluva 0026/201012.06.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348101.07.2019
192monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201812.06.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348101.07.2019
193monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.06.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348101.07.2019
194monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.06.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348101.07.2019
195monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.06.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348101.07.2019
196knihy726,70obj 86/201912.06.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885601.07.2019
197nájomné a služby ZR 7/20191303,71zmluva 2/2005/5548-117.06.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922601.07.2019
198podujatie lč90,00obj. 78/201924.06.2019Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 BA;  4481207801.07.2019
199knihy457,31obj. 87/201925.06.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693101.07.2019
200tonery132,00obj. 92/201902.07.2019Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289122.07.2019
201knihy265,95obj. 90/201901.07.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246222.07.2019
202služby BTS a OPP 6/201960,00zmluva 131/201702.07.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112122.07.2019
203nájomné a služby Kar. 7-9/2019216,02zmluva 21/2005/32202.07.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314722.07.2019
204nájomné a služby Pan 7-9/20191569,35zmluva 24/2005/32202.07.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314722.07.2019
205webhosting a obnova domény90,31obj. 89/201902.07.2019Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 4, 811 01 BA; 3584423022.07.2019
206knihy679,06obj. 91/201902.07.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659623.07.2019
207odber plynu 7-9/2019744,00zmluva 153/200704.07.2019SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525623.07.2019
208kancelárske potreby133,32obj. 94/201908.07.2019Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766123.07.2019
209podujatie v lč60,00obj. 79/201908.07.2019Osmijanko n.o., Hrušková 25, 831 06 BA; 3607738123.07.2019
210elektrina Záhr. 7/201943,22zmluva 46/200509.07.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.07.2019
211elektrina ZR 7-11/2019470,28zmluva 46/200509.07.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.07.2019
212elektrina Blum. 7-9/2019458,35zmluva 46/200509.07.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.07.2019
213elektrina Pan. 7/2019138,46zmluva 46/200509.07.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.07.2019
214sms služby6,00zmluva 83/201709.07.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886323.07.2019
215monitoring Blum 6/201919,92zmluva 0159/200509.07.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.07.2019
216monitoring ZR 6/201919,92zmluva 033/201009.07.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.07.2019
217monitoring Kar. 6/201919,92zmluva 0032/201009.07.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.07.2019
218monitoring Záhr. 6/201924,72zmluva 0031/201809.07.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.07.2019
219monitoring Pan. 6/201919,92zmluva 0026/201009.07.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.07.2019
220upratovacie služby 6/2019280,00zmluva 66/201909.07.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075123.07.2019
221stravné lístky 7/20191202,80zmluva 4085/96
obj. 95/2019
09.07.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869523.07.2019
222hlasové služby a internet239,17zmluva 202980967210.09.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.07.2019
223knihy760,22obj. 96/201909.07.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885623.07.2019
224nájomné a služby Záhr. 3. štvrťrok983,36zmluva 20/2005/32202.07.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314723.07.2019
225hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201812.07.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.07.2019
226hlasové služby a internet46,07zmluva 155/201812.07.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.07.2019
227noviny 7-9/2019219,00obj. 121/201816.07.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352423.07.2019
228noviny14,00obj. 159/201816.07.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352423.07.2019
229nájomné a služby ZR 8/20191303,71zmluva 2/2005/5548-117.07.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922623.07.2019
230knihy64,50obj. 101/201917.07.2019Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA;23.07.2019
231knihy735,82obj. 100/201917.07.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693123.07.2019
232knihy399,42obj. 98/201917.07.2019Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610323.07.2019
233knihy231,92obj. 102/201919.07.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246213.08.2019
234knihy567,24obj. 99/201922.07.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659613.08.2019
235správa PC300,00zmluva 132/200929.07.2019Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279913.08.2019
236knihy85,47obj. 91/201929.07.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659613.08.2019
237služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201705.08.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112113.08.2019
238knihy9,84obj. 86/201901.08.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885613.08.2019
239knihy816,39obj. 106/201901.08.2019Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999113.08.2019
240knihy641,47obj. 107/201905.08.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693113.08.2019
241montáž EZS994,44obj. 98/201907.08.2019RIMI-NABDA s.r.o., Štiavnická 6, 811 04 BA; 3624203913.08.2019
242upratovacie služby 7/2019280,00zmluva 66/201907.08.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075113.08.2019
243elektrina Pan 8/2019138,43zmluva 46/200507.08.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728113.08.2019
244elektrina Záhr. 8/201943,22zmluva 46/200507.08.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728113.08.2019
245služby v lč380,00obj. 88/201908.08.2019Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 4024790213.08.2019
246hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201908.08.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.08.2019
247hlasové služby a internet239,53zmluva 202980967208.08.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.08.2019

248

sms služby6,50zmluva 83/201709.08.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886321.08.2019
249stravné lístky953,12zmluva 4085/96
obj. 108/2019
12.08.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869521.08.2019
250hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201812.08.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.08.2019
251monitoring Pan19,92zmluva 0026/201012.08.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.08.2019
252monitoring Záhr. 24,72zmluva 0031/201812.08.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.08.2019
253monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.08.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.08.2019
254monitoring  ZR19,92zmluva 0033/201012.08.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.08.2019
255monitoring Bl19,92zmluva 0159/200512.08.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.08.2019
256časopisy a noviny1412,22obj. 152/201813.08.2019Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112421.08.2019
257časopisy a noviny1508,24obj. 152/201813.08.2019Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112421.08.2019
258nájomné a služby ZR 9/20191303,71zmluva 2/2005/5548-114.08.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922621.08.2019
259časopis34,80obj. 109/201912.08.2019L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 3135278221.08.2019
260preplatok za služby Blum.-384,54zmluva 078304710400/200414.08.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.08.2019
261knihy823,62obj. 110/201914.08.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885621.08.2019
262knihy636,49obj. 13/201921.08.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.09.2019
263knihy458,49obj. 112/201920.08.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.09.2019
264časopis19,30obj. 115/201926.08.2019ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382220.09.2019
265vyúčtovanie elektriny Záhr.-61,08zmluva 46/200528.08.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.09.2019
266zobrazovacie valce1074,80obj. 133/201928.08.2019Damedis spol. s r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen20.09.2019
267technické zabezpečenie podujatí v lč400,00obj. 76/201928.08.2019BM Agency, s.r.o., Gercenova 9, 851 01 BA; 4395360320.09.2019
268noviny a časopisy 10-12/2019219obj. 121/201802.09.2019MAFRA SLovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352420.09.2019
269služby v lč627,60obj. 88/201905.09.2019Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 4024790220.09.2019
270služby BTS a OPP60,00zmluva 313/201705.09.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112120.09.2019
271predplatné časopisy 20209,90obj. 129/201905.09.2019L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 3135278220.09.2019
272knihy47,70obj. 134/201905.09.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.09.2019
273časopis 202019,00obj. 118/201904.09.2019Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 16469120.09.2019
274časopisy 202089,82obj. 114/201902.09.2019SUWECO CZ s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha; 2509476920.09.2019
275časopis 202019,92obj. 121/201903.09.2019CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 15188220.09.2019
276časopis 202025,00obj. 124/201906.09.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025320.09.2019
277knihy745,73obj. 136/201905.09.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885620.09.2019
278časopis 202026,60obj 122/201906.09.2019Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 17902720.09.2019
279upratovacie služby 8/2019280,00zmluva 66/201906.09.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075120.09.2019
280stravné lístky994,56zmluva 4085/96, obj. 140/201906.09.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869523.09.2019
281hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201810.09.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.09.2019
282monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201810.09.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2019
283monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.09.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2019
284monitoring Kar. 19,92zmluva 0032/201010.09.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2019
285monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.09.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2019
286monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.09.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.09.2019
287softvérové služby 3. Q/2019741,00zmluva SAAS-1/201911.09.2019Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058223.09.2019
288elektrina Pan138,46zmluva 46/200513.09.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.09.2019
289elektrina Záhr.43,22zmluva 46/200513.09.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.09.2019
290čítačky čiarových kódov70,80obj. 143/201916.09.2019MakroFoto s.r.o., mf-elektro.sk, Karloveská 6/C, 842 02 BA; 4589071423.09.2019
291knihy688,46obj. 144/201913.09.2019Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999123.09.2019
292sms služby6,50zmluva 83/201716.09.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886323.09.2019
293knihy267,93obj.138/201912.09.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659624.09.2019
294hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201816.09.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.09.2019
295hlasové služby a internet169,08zmluva 202980967216.09.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.09.2019
296nájomné a služby ZR 10/20191303,71zmluva 2/2005/5548-116.09.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922624.09.2019
297vysávač, tlačiareň324,80obj. 142/201916.09.2019Alza.sk, Bottova 6654/7, 811 09 BA; 24.09.2019
298noviny a časopisy 2019216,00obj. 122/201917.09.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025324.09.2019
299časopisy 2019, 202029,00obj.139/201917.09.2019Strom života o.z., Jelenia 7, 811 05 BA; 0058701024.09.2019
300časopisy 2020140,00obj. 120/201917.09.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628124.09.2019
301časopis 201914,00obj. 120/201917.09.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352424.09.2019
302časopis 201912,60obj. 137/201917.09.2019Matilda Blahová, FLP, P.O.Box 32, 810 00 BA;24.09.2019
303vodoinštalačné práce Blum.143,52obj. 146/201919.09.2019Andrej Náter, Ožvoldíková 6, 811 02 BA;  1399904424.09.2019
304knihy453,53obj. 145/201919.09.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693124.09.2019
305kurz Mobilné aplikácie pre seniorov500,00obj. 57/201920.09.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548724.09.2019
306kurz Počítačová gramotnosť500,00obj. 56/201920.09.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548724.09.2019
307kurz Internet a e-mail pre seniorov500,00obj. 74/201920.09.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548724.09.2019
308konzultácie pre seniorov v letnej čitárni450,00obj. 80/201920.09.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548718.10.2019
309kurz Počítačová gramotnosť500,00obj. 141/201920.09.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548718.10.2019
310časopis16,00obj. 130/201924.09.2019Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 18.10.2019
311knihy44,20obj. 148/201926.09.2019Záujmové združenie ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 BA; 3080743318.10.2019
312elektrina preplatok -289,62zmluva 46/200530.09.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728118.10.2019
313knihy656,82obj. 151/201901.10.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885618.10.2019
314knihy580,77obj. 150/201901.10.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693118.10.2019
315nájomné a služby 4.kv 2019 Záhr983,36zmluva 25/2005/32202.10.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.10.2019
316nájomné a služby 4.kv 2019 Pan1569,35zmluva 24/2005/32202.10.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.10.2019
317nájomné a služby 4.kv 2019 Kar
 
216,02zmluva 21/2005/32202.10.2019MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.10.2019
318výroba a montáž regálov Pan, ZR4807,20obj. 131/201902.10.2019Nábytkové stolárstvo TOMKO, Oblačná 12, 831 06 BA; 1166275118.10.2019
319výroba a montáž regálov Blum
 
414,00obj. 147/201902.10.2019Nábytkové stolárstvo TOMKO, Oblačná 12, 831 06 BA; 1166275118.10.2019
320upratovacie služby 9/2019280,00zmluva 66/201903.10.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075118.10.2019
321odber plynu 4Q 2019744,00zmluva 153/200703.10.2019SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525618.10.2019
322knihy498,50obj. 152/201903.10.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659618.10.2019
323služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201707.10.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112124.10.2019
324sms služby6,60zmluva 83/201707.10.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886324.10.2019
325elektrina BL 10-11/2019458,35zmluva 46/200508.10.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728124.10.2019
326elektrina Pan 10/2019138,46zmluva 46/200508.10.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728124.10.2019
327elektrina Zah 10/201943,22zmluva 46/200508.10.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728124.10.2019
328hlasové služby a internet242,02zmluva 202980967208.10.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.10.2019
329hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201808.10.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.10.2019
330architektonický návrh - regály80,00obj. 154/201909.10.2019Planart, s.r.o., Železničná 98, Považská Bystrica;24.10.2019
331stravné lístky1367,52zmluva 4085/96
obj. 157/2019
10.10.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869524.10.2019
332toner46,80obj. 167/201910.10.2019Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289124.10.2019
333hlasové služby a internet45,98obj. 155/201810.10.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.10.2019
334knihy530,62obj. 156/201910.10.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693124.10.2019
335monitoring Pan19,92zmluva 0026/201011.10.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.10.2019
336monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201811.10.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.10.2019
337monitoring Kar19,92zmluva 0032/201011.10.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.10.2019
338monitoring ZR19,92zmluva 0033/201011.10.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.10.2019
339monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.10.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.10.2019
340knihy48,00obj. 165/201914.10.2019Mgr. Renáta Kubovčíková, Musica Liturgica, Šafránová 5, 811 02 BA;24.10.2019
341nájomné a služby ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-114.10.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922624.10.2019
342knihy716,69obj. 159/201914.10.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885624.10.2019
343časopisy90,00obj. 103/201914.10.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628124.10.2019
344časopisy226,86obj. 127/201910.10.2019Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3663112424.10.2019
345kancelárske potreby94,39obj. 163/201915.10.2019ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 06 BA; 3133113124.10.2019
346toner26,40obj. 169/201916.10.2019Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 4492541724.10.2019
347knihy69,00obj. 164/201916.10.2019Občianske združenie Galanta literárna, Krásna 95, 924 01 Galanta; 3799026824.10.2019
348kniha7,00obj. 170/201916.10.2019Signis - vydavateľstvo odb. literatúry, Laskomerská dolina 10 963, 974 01 Banská Bystrica; 40765245 24.10.2019
249kniha10,00obj. 171/201916.10.2019Forza Slovakia s.r.o., Hurbanova 61, 908 48 Kopčany; 3624645024.10.2019
350softvérové služby 4 Q741,00zmluva SAAS-1/201902.10.2019Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno; 0570058224.10.2019
351knihy352,14obj. 172/201916.10.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246224.10.2019
352knihy15,00obj. 128/201921.10.2019Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 3579228124.10.2019
353toner26,40obj. 174/201921.10.2019Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 4492541724.10.2019
354knihy41,91obj. 177/201922.10.2019Uniknihy.sk s.r.o., Vysoká 12, 811 06 BA; 3668313224.10.2019
355knihy720,73obj. 178/201922.10.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885624.10.2019
356odvod 2%1,80zmluva 306/201924.10.2019Literárny fond, Grösslingova 55, 815 40 BA; 31.10.2019
257knihy496,70obj. 173/201925.10.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659631.10.2019
358časopisy 1413,63obj. 152/201824.10.2019Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112431.10.2019
359časopis12,00obj. 121/201924.10.2019CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 15188231.10.2019
360časopis48,00obj. 130/201928.10.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025331.10.2019
361knihy589,90obj. 182/201929.10.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885631.10.2019
362kancelárske potreby152,69obj. 183/201930.10.2019Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava; 36192384
27.11.2019
363knihy10,00obj. 158/201904.11.2019PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 1749352827.11.2019
364knihy443,00obj. 184/201904.11.2019Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999127.11.2019
365tlač 202019,80obj. 128/201904.11.2019Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 3579228127.11.2019
366časopisy 2020219,00obj. 116/201912.11.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352427.11.2019
367časopis 202080,00obj. 126/201912.11.2019SAK, Klemensova 2522/19, 814 67 BA; 3084518127.11.2019
368podujatia Einsteinova akadémia250,00obj. 180/201912.11.2019Ing. Peter Molčány, Jungmannova 10, 851 03 BA;27.11.2019
369elektrina Záhr.43,22zmluva 4085/200512.11.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.11.2019
370elektrina Pan.138,46zmluva 4085/200512.11.2019ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.11.2019
371hlasové služby a internet254,69zmluva 202980967212.11.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.11.2019
372monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.11.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.11.2019
373monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.11.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.11.2019
374monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.11.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.11.2019
375monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201012.11.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.11.2019
376monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.11.2010Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.11.2019
377tonery139,20obj. 185/201912.11.2019Drucker s.r.o., A. Hlinku 38C, 022 01 Čadca; 4492541727.11.2019
378stravné lístky1118,88zmluva 4085/96
obj. 186/2019
12.11.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869527.11.2019
379hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201812.11.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.11.2019
380
hlasové služby a internet
44,98zmluva 154/201812.11.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.11.2019
381sms služby6,60zmluva 83/201712.11.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886327.11.2019
382dierovač148,90obj. 175/201913.11.2019Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 727.11.2019
383časopis 202012,20obj. 181/201913.11.2019JAGAGROUP, Lamačská cests 45, 841 03 BA27.11.2019
384časopis 202034,80obj. 187/201914.11.2019L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 3135278227.11.2019
385časopis 202034,80obj. 132/201914.11.2019L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 3135278227.11.2019
386toner66,00obj. 192/201915.11.2019Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289127.11.2019
387knihy839,93obj. 190/201915.11.2019Ikar, a.s., Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885627.11.2019
388knihy522,24obj. 188/201918.11.2019Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.11.2019
389knihy357,40obj. 189/201918.11.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.11.2019
390knihy718,50obj. 191/201918.11.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659627.11.2019
391vodoinštalačné práce78,56obj. 146/201919.11.2019Andrej Náter, Ožvoldíková 6, 811 02 BA;  1399904427.11.2019
392nájomné a služby ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-119.11.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.11.2019
393služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201726.11.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112113.12.2019
394knihy440,62obj. 194/201927.11.2019Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610313.12.2019
395knihy15,51obj. 195/201927.11.2019Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610313.12.2019
396upratovacie služby280,00zmluva 66/201902.12.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075113.12.2019
397upratovacie služby238,00zmluva 66/201902.12.2019MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 4680075113.12.2019
398časopisy 202049,00obj. 197/201902.12.2019Barecz & Conrad Media s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra; 36556653 13.12.2019
399služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201705.12.2019BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112113.12.2019
400knihy45,34obj. 200/201906.12.2019Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246213.12.2019
401sms služby6,01zmluva 83/201706.12.2019O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886313.12.2019
402časopis 202025,00obj. 119/201909.12.2019News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 4725628113.12.2019
403časopis 202014,00obj. 196/201909.12.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352413.12.2019
404časopis 202010,20obj. 125/201909.12.2019MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 3133352413.12.2019
405hlasové služby a internet241,67zmluva 202980967209.12.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.12.2019
406stravné lístky1098,16zmluva 4085/96
obj. 198/2019
09.12.2019Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869513.12.2019
407hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201810.12.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346913.12.2019
408monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.12.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.12.2019
409monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.12.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.12.2019
410monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.12.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.12.2019
411monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.12.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.12.2019
412monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201810.12.2019Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.12.2019
413poplatok za karty21,60zmluva 351/201910.12.2019Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava; 5200555113.12.2019
414hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201812.12.2019Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346908.01.2020
415knihy55,03obj. 191/201912.12.2019Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659608.01.2020
416toner57,00obj. 201/201913.12.2019Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766108.01.2020
417nájomné a služby ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-113.12.2019SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922608.01.2019
418časopis 22,80obj. 130/201816.12.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025308.01.2020
419noviny56,03obj. 117/201916.12.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025308.01.2020
420noviny224,12obj. 122/201816.12.2019Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025308.01.2020
421počítače služby150,00zmluva 132/200916.12.2019Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279908.01.2020
422lektorovanie kurzu500,00obj. 160/201917.12.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548708.01.2020
423lektorovanie kurzu500,00obj. 161/201923.12.2019Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024548708.01.2020
424časopisy932,73obj. 135/201931.12.2019Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112408.01.2020
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií