Staromestská knižnica v Bratislave

 

Faktúry 2018
FD č.popishodnota s DPHidentifikácia zmluvy, obj.dátum doručeniadodávateľ, adresa; IČOdátum zverejnenia
1služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201702.01.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112118.01.2018
2TP servera39,83zmluva 73/201005.01.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343118.01.2018
3stravné lístky1377,88zmluva 4085/1996
obj. 1/2018
05.01.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869518.01.2018
4monitoring Pan19,92zmluva 0026/201002.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.01.2018
5monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201002.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.01.2018
6monitoring Kar. 19,92zmluva 0032/201002.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.01.2018
7monitoring ZR19,92zmluva 0033/201002.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.01.2018
8monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200502.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.01.2018
9koncesionársky poplatok222,96zákon 322/201208.01.2018RTVS s.r.o., Mlynská dolina, 845 45 BA; 3588755918.01.2018
10hlasové služby a internet259,44zmluva 98/201605.01.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.01.2018
11hlasové služby a internet244,61zmluva 202910961908.01.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.01.2018
12sms služby6,00zmluva 83/201710.01.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886319.01.2018
13nájomné Blum. 01/201870,90zmluva 078304710400/200410.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.01.2018
14služby Blum. 01/2018165,91zmluva 078304710400/200410.01.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.01.2018
15toner67,20obj. 3/201810.01.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289119.01.2018
16hosting servera119,50zmluva 2003/200810.01.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.01.2018
17preplatok plynu-1836,98zmluva 153/200715.01.2018SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525619.01.2018
18preplatok elektrina Pan-95,17zmluva 46/200511.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
19preplatok elektrina Záhr.-65,08zmluva 46/200511.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
20nedoplatok elektrina ZR89,58zmluva 46/200511.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
21hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201611.01.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.01.2018
22toner27,60obj. 2/201811.01.2018Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571719.01.2018
23elektrina nedoplatok Blum.148,51zmluva 46/200515.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
24knihy546,16obj. 4/201810.01.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885619.01.2018
25nájomné a služby ZR 1/20181303,71zmluva 2/2005/5548-115.01.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922619.01.2018
26knihy29,28obj. 8/201815.01.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659619.01.2018
27odber elektriny Blum.402,96zmluva 46/200516.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
28odber elektriny Záhr.42,63zmluva 46/200516.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
29odber elektriny ZR471,71zmluva 46/200516.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
30odber elektriny Pan125,68zmluva 46/200516.01.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.01.2018
31náplň do kopírky60,00obj. 7/201816.01.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289119.01.2018
32knihy636,77obj. 6/201815.01.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659619.01.2018
33knihy579,45obj. 5/201815.01.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693119.01.2018
34časopis7,45obj. 102/201616.01.2018Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250319.01.2018
35update programu Vema233,64zmluva 094/09617.01.2018Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 3135537419.01.2018
36časopis100,42obj. 103/201617.01.2018Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250319.01.2018
37odber plynu612,00zmluva 153/201719.01.2018SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525619.01.2018
38TP počítače 10-12/2017150,00zmluva 132/200926.01.2018Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279922.02.2018
39knihy267,28obj. 11/201825.01.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246222.02.2018
40knihy668,85obj. 12/201825.01.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885622.02.2018
41stravné lístky1160,32obj. 15/2018
zmluva 4085/1996
01.02.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869522.02.2018
42knihy444,80obj. 13/201801.02.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693122.02.2018
43licenčný poplatok za reprografické služby6,83zákon 185/2015 Z.z.02.02.2018LITA, Mozartova 9, 811 02 BA;22.02.2018
44členský poplatok33,00zmluva 436/200506.02.2018SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 1705527022.02.2018
45elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200506.02.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728122.02.2018
46elektrina Pan.125,68zmluva 46/200506.02.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728122.02.2018
47služby BTS a OPP 1/201860,00zmluva 131/201707.02.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112122.02.2018
48hlasové služby a internet273,49zmluva 202910961607.02.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.02.2018
49hlasové služby a internet42,47zmluva 98/201607.02.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.02.2018
50kancelárske potreby312,49obj. 17/201807.02.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766122.02.2018
51sms služby6,00zmluva 83/201709.02.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886322.02.2018
52knihy527,96obj. 16/201807.02.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659622.02.2018
53TP servera39,83zmluva 73/201009.02.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343122.02.2018
54monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
55monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201009.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
56monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
57monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
58monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
59nájomné Blum. 2/2018165,91zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
60služby Blum. 2/201870,90zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.02.2018
61časopis20,00obj. 133/201712.02.2018News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628122.02.2018
62hosting servera119,50zmluva 2003/200813.02.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694622.02.2018
63hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201613.02.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.02.2018
64nájomné a služby 2/20181303,71zmluva 2/2005/5548-114.02.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922622.02.2018
65knihy607,69obj. 18/201815.02.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885626.02.2018
66opravy plynového kotla84,00obj. 20/201816.02.2018SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 3410473926.02.2018
67servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201621.02.2018Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740326.02.2018
68časopisy219,00obj. 130/201721.02.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352426.02.2018
69knihy169,87obj. 21/201822.02.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246226.02.2018
70kniha72,30obj. 14/201821.02.2018Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 3613851726.02.2018
71toner52,50obj. 25/201801.03.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289120.03.2018
72toner82,40obj. 25/201801.03.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289120.03.2018
73knihy509,00obj. 22/201801.03.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.03.2018
74časopisy80,90obj. 24/201801.03.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352420.03.2018
75knihy343,04obj. 23/201801.03.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.03.2018
76stravné lístky1232,84zmluva 4085/1996
obj. 28/2018
01.03.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869520.03.2018
77elektrina Pan125,68zmluva 46/200512.03.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.03.2018
78elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200512.03.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.03.2018
79knihy48,19obj. 22/201801.03.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.03.2018
80noviny, časopisy1412,21obj. 149/201712.03.2018Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112420.03.2018
81knihy538,35obj. 30/201808.03.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885620.03.2018
82noviny, časopisy180,92obj. 131/201708.03.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025320.03.2018
83časopis72,00obj. 181/201708.03.2017Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250320.03.2018
84knihy542,87obj. 19/201808.03.2018Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999120.03.2018
85update Trimel556,80zmluva 153/2010, 146/201012.03.2018Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 3131906820.03.2018
86sms služby6,00zmluva 83/201712.03.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886321.03.2018
87hosting servera119,50zmluva 2003/200812.03.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694621.03.2018
88oprava plynového kotla40,00obj. 29/201812.03.2018SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 3410473921.03.2018
89nájomné Blum 3/2018165,91zmluva 078304710400/200412.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
90služby Blum 3/201870,90zmluva 078304710400/200412.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
91hlasové služby a internet279,17zmluva 202910961913.03.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2018
92hlasové služby a internet42,27zmluva 98/201613.03.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2018
93hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201612.03.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346921.03.2018
94TP servera39,83zmluva 73/201013.03.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343121.03.2018
95monitoring  Pan19,92zmluva 0026/201013.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
96monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201013.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
97monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201013.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
98monitoring ZR19,92zmluva 0033/201013.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
99monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200513.03.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348121.03.2018
100služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201714.03.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112121.03.2018
101toner28,80obj. 32/201814.03.2018Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571721.03.2018
102nájomné a služby ZR 3/20181303,71zmluva 2/2005/5548-115.03.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922621.03.2018
103videoprezentácia200,00obj. 33/201816.03.2018Andrej Benko, D. Makovického 15, 034 01 Ružomberok; 5092041312.04.2018
104kniha31,00obj. 223/201720.03.2018Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. M.H. Vajanského 1, 036 01 Martin12.04.2018
105knihy472,69obj. 31/201816.03.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693112.04.2018
106vložné seminár38,00obj. 37/201805.04.2018EDOS-SMART s.r.o., Tematínska 4, 851 04BA; 5028833412.04.2018
107knihy695,60obj. 34/201803.04.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885612.04.2018
108služby BTS a OPP 3/201860,00zmluva 131/201705.04.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112112.04.2018
109odber plynu612,00zmluva 153/200705.04.2018SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525612.04.2018
110stravné lístky1087,80zmluva 4085/96
obj. 39/2018
05.04.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869512.04.2018
111TP servera39,83zmluva 73/201009.04.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343112.04.2018
112elektrina Blum.402,96zmluva 46/200509.04.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.04.2018
113elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200509.04.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.04.2018
114elektrina Pan.126,68zmluva 46/200509.04.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728112.04.2018
115hlasové služby a internet254,12zmluva 202910961909.04.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346912.04.2018
116monitoring Pan19,92zmluva 0026/201009.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
117monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201009.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
118monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
119monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
120monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
121nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 20181003,21zmluva 25/2005/32209.04.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314713.04.2018
122nájomné a služby Pan 2. štvrťrok 20181569,35zmluva 24/2005/32209.04.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314713.04.2018
123nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2018216,02zmluva 21/2005/32209.04.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314713.04.2018
124sms služby6,00zmluva 83/201709.04.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886313.04.2018
125nájomné Blum 4/2018165,91zmluva 078304710400/200409.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
126služby Blum 70,90zmluva 078304710400/200409.04.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.04.2018
127hosting servera119,50zmluva 2003/200811.04.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694609.05.2018
128časopis84,00obj. 118/201711.04.2018Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250309.05.2018
129hlasové služby a internet46,35zmluva 98/201611.04.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.05.2018
130knihy686,57obj. 42/201810.04.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659609.05.2018
131hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201612.04.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.05.2018
132knihy534,85obj. 43/201811.04.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885609.05.2018
133knihy539,80obj. 40/201811.04.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693109.05.2018
134nájomné a služby ZR 4/20181303,71zmluva 2/2005/5548-116.04.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922609.05.2018
135časopisy15,00obj. 38/201816.04.2018Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 3579238109.05.2018
136toner27,60obj. 48/201817.04.2018Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571709.05.2018
137časopisy lč70,49obj. 46/201816.04.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352409.05.2018
138vložné konferencia Inforum 201857,00obj. 50/201817.04.2018Albertina icome, s.r.o., Štěpánska 16, 110 00 Praha; 4961215809.05.2018
139vodoinštalačné práce94,51obj. 52/201819.04.2018Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 1399904409.05.2018
140časopis5,88obj. 10/201820.04.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246209.05.2018
141členský poplatok33,00stanovy SSKK25.04.2018Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 BA;09.05.2018
142knihy39,00obj. 54/201823.04.2018Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704909.05.2018
143kniha14,90obj. 53/201825.04.2018Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, BA; 3590871809.05.2018
144náplne do tlačiarne117,60obj. 55/201827.04.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766109.05.2018
145stravné lístky1087,00zmluva 4085/1996,
obj. 61/2018
03.05.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869525.05.2018
146knihy9,18obj. 43/201802.05.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885625.05.2018
147MS Office64,20obj. 47/201803.05.2018exe, a.s., Plynárenská 1, 82109 BA;1732145025.05.2018
148elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200504.05.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728125.05.2018
149elektrina Pan125,68zmluva 46/200504.05.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728125.05.2018
150služby BTS a OPP 4/1860,00zmluva 131/201709.05.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112125.05.2018
151služby sms6,00zmluva 83/201709.05.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886325.05.2018
152hosting servera119,50zmluva 2003/200809.05.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694608.06.2018
153TP servera39,83zmluva 73/201809.05.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343108.06.2018
154hlasové služby a internet42,27zmluva 98/201609.05.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346908.06.2018
155hlasové služby a internet264,46zmluva 202980967209.05.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346908.06.2018
156noviny a časopisy lč606,71obj. 56/201809.05.2018Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112408.06.2018
157knihy499,91obj. 58/201807.05.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885608.06.2018
158knihy730,28obj. 62/201807.05.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659608.06.2018
159kancelárske potreby129,35obj. 64/201811.05.2018Ing. Pavol Regina - Regina, Hattalova 12, 831 00 BA; 1163665308.06.2018
160hlasové služby a internet44,71zmluva 99/201611.05.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346908.06.2018
161služby Blum. 6/1870,90zmluva 0783047104
00/2004 
11.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.06.2018
162nájomné Blum. 6/18165,91zmluva 0783047104
00/2004 
11.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348108.06.2018
163monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200514.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2018
164monitoring ZR19,92zmluva 0033/201014.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2018
165monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201014.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2018
166monitoring Záh.19,92zmluva 0031/201014.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2018
167monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201014.05.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348114.06.2018
168časopis25,00obj. 133/201714.05.2018News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628114.06.2018
169časopis lč11,75obj. 57/201814.05.2018News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628114.06.2018
170časopis lč12,00obj. 57/201814.05.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025314.06.2018
171knihy365,01obj. 67/201814.05.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246214.06.2018
172knihy136,23obj. 60/201814.05.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246214.06.2018
173knihy439,23obj. 66/201816.05.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693114.06.2018
174nájomné a služby ZR 6/181303,71zmluva 2/2005/5548-116.05.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922614.06.2018
175časopis lč1,60obj. 59/201815.05.2018ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136382214.06.2018
176batéria na vodu50,80obj. 68/201817.05.2018LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra; 3676247414.06.2018
177kontrola hasiacich prístrojov264,36zmluva 131/201718.05.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112114.06.2018
178časopisy lč45,62obj. 57/201818.05.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025314.06.2018
179časopisy lč43,32obj. 57/201818.05.2018DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 BA; 3572251714.06.2018
180servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201622.05.2018Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740314.06.2018
181noviny219,00obj. 130/201729.05.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352414.06.2018
182knihy561,24obj. 63/201801.06.2018Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999114.06.2018
183inštalatérske práce225,00obj. 70/201801.06.2018Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 32217102 14.06.2018
184stravné lístky9,90zmluva 4085/1966
obj. 73/2018
05.06.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869514.06.2018
185elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200506.06.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728115.06.2018
186elektrina Pan.125,68zmluva 46/200506.06.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728115.06.2018
187hosting servera119,50zmluva 2003/200806.06.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694615.06.2018
188služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201706.06.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112115.06.2018
189upgrade softvéru199,20zmluva 153/201006.06.2018Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BA; 3131906815.06.2018
190stravné lístky1118,88zmluva 4085/2010
obj. 72/2018
07.06.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869515.06.2018
191hlasové služby a internet236,22zmluva 202980967207.06.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469

15.06.2018

192vyúčtovanie za služby 2017-1342,60zmluva 2/2005/5548-101.06.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922615.06.2018
193vyúčtovanie služby Kar. 2017-39,02zmluva 21/2005/32204.06.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.06.2018
194vyúčtovanie služby Záhr. 2017501,33zmluva 25/2005/32208.06.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.06.2018
195sms služby6,50zmluva 83/201708.06.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886320.06.2018
196nájomné Blum. 6/2018165,91zmluva 078304710400/200408.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
197služby Blum. 6/201870,90zmluva 078304710400/200408.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
198noviny a časopisy1397,48obj. 149/201711.06.2018Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112420.06.2018
199časopis130,00obj. 139/201711.06.2018News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628120.06.2018
200licencia antivír790,06obj. 80/201812.06.2018ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3133353220.06.2018
201knihy538,96obj. 75/201808.06.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885620.06.2018
202hlasové služby a internet47,47zmluva 155/201812.06.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.06.2018
203hlasové služby a internet74,77zmluva 154/201812.06.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.06.2018
204monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201012.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
205monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201012.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
206monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
207monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201012.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
208monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200512.06.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.06.2018
209TP servera39,83zmluva 73/201013.06.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.06.2018
210nájomné a služby ZR 6/181303,71zmluva 2/2005/5548-113.06.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.06.2018
211časopisy180,92obj. 131/201712.06.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025320.06.2018
212vyúčtovanie služieb Pan 2017-692,22zmluva 24/2005/32215.06.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.06.2018
213služby počítače150,00zmluva 132/200920.06.2018Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279919.07.2018
214knihy499,51obj. 80/201822.06.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659619.07.2018
215časopisy84,00obj. 118/201726.06.2018Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250319.07.2018
216knihy343,17obj. 78/201826.06.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246219.07.2018
217hudobné vystúpenie49,00zmluva 168/201827.06.2018Eva Golovková19.07.2018
218podujatie lč68,60zmluva 169/201827.06.2018PhDr. Peter Salner, DrSc.19.07.2018
219podujatie lč70,00obj. 69/201821.06.2018Mgr. Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/9, 851 04 BA; 44182078 19.07.2018
220odvod 2%1,40zmluva 169/201827.06.2018Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;19.07.2018
221odvod 2%1,00zmluva 168/201827.06.2018Hudobný fond, Medená 29, 811 02 BA;19.07.2018
222reklamné predmety610,80obj. 89/201827.06.2018Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 BA; 3587752919.07.2018
223reklamné predmety32,94obj. 85/201828.06.2018Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín; 4658799319.07.2018
224stravné lístky824,34zmluva 4085/1996
obj. 97/2018
04.07.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869519.07.2018
225TP servera39,93zmluva 73/201004.07.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343119.07.2018
226plyn612,00zmluva 153/200704.07.2018SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256
 
19.07.2018
227náplne do tlačiarne110,76obj. 91/201804.07.2018Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571719.07.2018
228nové pripojenie na PCO235,43zmluva 0031/201804.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
229služby BTS a OPP 6/201860,00zmluva 131/201704.07.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112120.07.2018
230prevádzka v lč307,50obj. 77/201802.07.2018Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 4024790220.07.2018
231nájomné a služby Pan. 2. štvrťrok 20181569,35zmluva 24/2005/32204.07.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.07.2018
232nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2018216,02zmluva 21/2005/32204.07.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.07.2018
233nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 20181073,33zmluva 25/2005/32204.07.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.07.2018
234webhosting a doména90,31obj. 98/201804.07.2018Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 BA; 3584423020.07.2018
235reklamné predmety111,52obj. 87/201806.07.2018CTRL+C, s.r.o., Lipová 6, 958 04 Partizánske; 4672857120.07.2018
236grafický softvér312,08obj. 92/201809.07.2018Alza.sk, Bottova 7, 811 09 BA; 3656293920.07.2018
237knihy355,91obj. 92/201809.07.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246220.07.2018
238hlasové služby a internet242,96zmluva 202980967209.07.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.07.2018
239hlasové služby a internet45,49zmluva 154/201809.07.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.07.2018
240monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
241monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
242monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201809.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
243monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
244monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
245elektrina Blum.402,96zmluva 46/200510.07.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.07.2018
246elektrina Pan.125,68zmluva 46/200510.07.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.07.2018
247elektrina ZR471,71zmluva 46/200510.07.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.07.2018
248elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200510.07.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.07.2018
249náomné Blum. 7/2018165,91zmluva 078304710400/200410.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
250služby Blum. 7/201870,90zmluva 078304710400/200410.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.07.2018
251knihy819,43obj. 99/201810.07.2018Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999120.07.2018
252hosting servera119,50zmluva 2003/200813.07.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.07.2018
253sms služby6,60zmluva 83/201713.07.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886320.07.2018
254hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201813.07.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.07.2018
255nájomné a služby ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-116.07.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.07.2018
256toner64,80obj. 103/201816.07.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289124.07.2018
257knihy825,24obj. 93/201813.07.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885624.07.2018
258knihy40,76obj. 105/201817.07.2018Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999124.07.2018
259reklamné predmety309,61obj. 88/201818.07.2018CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava; 3669183624.07.2018
260vodoinštalačné práce Blum.86,59obj. 81/201818.07.2018Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044

24.07.2018

261spotrebný materiál228,90obj. 106/201820.07.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766117.08.2018
262videoprojekcia90,00obj. 102/201820.07.2018Pro Excellence s.r.o., Gercenova 2b, 851 01 BA; 3582716517.08.2018
263skartovačky822,36obj. 101/201820.07.2018Kaiser+Kraft s.r.o., Školská 9, 949 01 Nitra; 17.08.2018
264kniha6,00obj. 107/201818.07.2018Ing. Andrej Hnát, M.R. Štefánika 47, 075 01 Trebišov17.08.2018
265odvody2,00zmluva 214/2018, 215/201824.07.2018Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;17.08.2018
266knihy458,90obj. 108/201823.07.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693117.08.2018
267reklamné predmety364,80obj. 86/201823.07.2018IMI Trade, Elektrárenská 4, 831 04 BA; 21.08.2018
268reklamné predmety761,64obj. 96/201824.07.2018Gift Gallery, Galvaniho 16, 821 04 BA;21.08.2018
269reklamné predmety285,85obj. 90/201824.07.2018Gift Gallery, Galvaniho 16, 821 04 BA;21.08.2018
270knihy674,07obj. 111/201826.07.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885621.08.2018
271knihy535,44obj. 110/201827.07.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659621.08.2018
272

doplatok 

19,50zmluva 0031/201831.07.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
273stravné lístky951,05zmluva 4085/1996
obj. 115/2018
02.08.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869522.08.2018
274služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201703.08.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112122.08.2018
275služby Blum 8/201870,90zmluva 078304710400/200403.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
276nájomné Blum 8/2018165,91zmluva 078304710400/200403.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
277reklamné predmety226,34obj. 95/201806.08.2018Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 BA; 22.08.2018
278TP servera39,83zmluva 73/201013.08.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343122.08.2018
279monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201813.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
280monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201013.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
281monitoring ZR19,92zmluva 0033/201013.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
282monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200513.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
283monitoring Pan.19,92zmluva0026/201013.08.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2018
284elektrina Pan125,68zmluva 46/200513.08.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728122.08.2018
285elektrina Záhr.35,52zmluva 46/200513.08.2005ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728122.08.2018
286hlasové služby a internet246,92zmluva 202980967213.08.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.08.2018
287sms služby6,00zmluva 83/201713.08.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886322.08.2018
288hlasové služby a internet45,13zmluva 154/201813.08.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.08.2018
289hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201813.08.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.08.2018
290hosting servera119,50zmluva 2003/200813.08.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694622.08.2018
291knihy69,37obj. 109/201813.08.2018Elist s.r.o., Gaštanova 5, 034 01 Liptovský Mikuláš; 5030102122.08.2018
292servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201614.08.2018Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740322.08.2018
293knihy70,73obj. 137/201815.08.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659622.08.2018
294knihy57,00obj. 139/201817.08.2018Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704922.08.2018
295časopis 201934,80obj. 138/201817.08.2018L.K. Permanent,  Hattalova 12, 831 03 BA; 3135278222.08.2018
296časopis 201934,80obj. 138/201817.08.2018L.K. Permanent,  Hattalova 12, 831 03 BA; 3135278222.08.2018
297knihy533,48obj. 140/201820.08.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885617.09.2018
298knihy744,06obj. 141/201820.08.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693117.09.2018
299nájomné a služby ZR 9/20181303,71zmluva 2/2005/5548-120.08.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922617.09.2018
300dosky na dokumenty61,62obj. 143/201822.08.2018OfficeLand, s.r.o., Mierová 133, 821 05 BA; 3584313617.09.2018
301kancelárske potreby70,00obj. 142/201822.08.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766117.09.2018
302časopis25,00obj. 124/201827.08.2018News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628117.09.2018
303kancelárske potreby112,66obj. 145/201827.08.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766117.09.2018
304časopis19,00obj. 123/201827.08.2018Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 16469117.09.2018
305časopisy84,00obj. 118/201730.08.2018Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250317.09.2018
306knihy198,73obj. 148/201830.08.2018Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610317.09.2018
307časopis85,14obj. 125/201803.09.2018SUWECO CZ, Sestupná 11, 162 00 BA; 2509476917.09.2018
308tlač plátna k x-baneru20,00obj. 144/201803.09.2018Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice; 00397610 17.09.2018
309noviny219,00obj. 131/201703.09.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352417.09.2018
310prevádzka v lč536,00obj. 116/201804.09.2018Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 4024790219.09.2018
311stravné lístky866,10obj. 154/201805.09.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869519.09.2018
312časopis9,90obj. 150/201805.09.2018Liberty Space s.r.o., Nevädzova 5, 811 01 BA; 19.09.2018
313grafické návrhy propagačných materiálov450,00obj. 65/201806.09.2018Eva Kovačevičová,Grösslingová 43, 811 09 BA; 19.09.2018
314časopis16,00obj. 135/201705.09.2018Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA;19.09.2018
315časopis130,00obj. 126/201806.09.2018News and Media Holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628119.09.2018
316noviny180,92obj. 131/201806.09.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025319.09.2018
317časopis130/2018obj. 130/201806.09.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025319.09.2018
318hosting servera119,50zmluva 2003/200807.09.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.09.2018
319TP servera39,83zmluva 73/201007.09.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343119.09.2018
320hlasové služby a internet242,03zmluva 202910961907.09.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.09.2018
321časopis 201919,92obj. 127/201807.09.2018CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA;19.09.2018
322časopis22,80obj. 130/201807.09.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025319.09.2018
323knihy279,29obj. 155/201807.09.2018Artforum, Kozia 20, 811 03 BA; 19.09.2018
324sms služby6,00zmluva 83/201710.09.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886319.09.2018
325služby BTS a OPP60,00zmluva 134/201710.09.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112119.09.2018
326hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201810.09.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.09.2018
327knihy559,02obj. 156/201807.09.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885619.09.2018
328monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
329monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
330monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
331monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
332monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201810.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
333nájomné Blum. 9/2018165,91zmluva 078304710400/200410.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
334služby Blum. 9/201870,90zmluva 078304710400/200410.09.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.09.2018
335technické zabezpečenie lč400,00obj. 71/201810.09.2018BM Agency, s.r.o., Gercenova 9, 851 01 BA; 4395360319.09.2018
336elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200512.09.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.09.2018
337elektrina Pan. 125,68zmluva 46/200512.09.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728119.09.2018
338hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201812.09.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.09.2018
339časopis 201916,00obj. 159/201812.09.2018Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 3606714819.09.2018
340tonery273,60obj. 162/201812.09.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766119.09.2018
341toner28,80obj. 161/201812.09.2018Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571719.09.2018
342tlač skladačiek a omaľovánky826,80obj. 147/201812.09.2018A.S.E.P. spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07 BA; 3571427119.09.2018
343knihy601,80obj. 164/201813.09.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693119.09.2018
344knihy111,72obj. 163/201817.09.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885619.09.2018
345odvod 2 %1,00zmluva 203/2018 18.09.2018Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;11.10.2018
346elektroservis194,80obj. 167/201819.09.2018Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 3221710211.10.2018
347nájomné a služby ZR 10/181303,71zmluva 2/2005/5548-119.09.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922611.10.2018
348videoprezentácia200,00obj. 33/201820.09.2018Andrej Benko, D. Makovického 15, 034 01 Ružomberok; 5092041311.10.2018
349knihy222,60obj. 169/201819.09.2018Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bojnícka 10, 830 00 BA; 1731146211.10.2018
350valec a odpad. nádoba do Xeroxu307,20obj. 170/201824.09.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289111.10.2018
351zápisníky206,99obj. 136/201824.09.2018National Pen, POBox 0013, 800 90 BA;11.10.2018
352knihy409,21obj. 168/201824.09.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659611.10.2018
353časopisy 201912,00obj. 1278201801.10.2018CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA;11.10.2018
355noviny a časopisy1371,56obj. 149/201701.10.2018Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112411.10.2018
356plyn612,00zmluva 153/200703.10.2018SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525611.10.2018
357stravné lístky1259,78zmluva 4085/1996
obj. 174/2018
03.10.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869511.10.2018
358knihy678,38obj. 177/201803.10.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869511.10.2018
359elektrina Záhr.42,63zmluva 46/200504.10.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728111.10.2018
360elektrina Blum.402,96zmluva 46/200504.10.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728111.10.2018
361elektrina Pan.125,68zmluva 46/200504.10.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728111.10.2018
362knihy614,75obj. 175/201803.10.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659611.10.2018
363hosting servera119,50zmluva 2003/200804.10.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694611.10.2018
364nájomné a služby Pan 4. štvrťrok 20181569,35zmluva 24/2005/32204.10.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314711.10.2018
365nájomné a služby Záhr. 4. štvrťrok 20181073,33zmluva 25/2005/32204.10.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314711.10.2018
366nájomné a služby Kar. 4. štvrťrok 2018216,02zmluva 21/2005/32204.10.2018MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314711.10.2018
367GDPR258,00zmluva 79/201801.10.2018Somi Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica;  3604143211.10.2018
368služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201704.10.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112111.10.2018
369TP servera39,83zmluva 73/201008.10.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343111.10.2018
370knihy156,73obj. 171/201805.10.2018Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868211.10.2018
371cateringové služby988,15obj. 173/201808.10.2018Jozef Dubjel - Cateringové služby, Vlčie hrdlo 22, 821 07 Ba;11.10.2018
372hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201808.10.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346911.10.2018
373dramatizácia ČNB50,00obj. 176/201809.10.2018Mgr. Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 BA; 4481207811.10.2018
374knihy374,56obj. 165/201809.10.2018Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999111.10.2018
375monitoring Pan19,92zmluva 0026/201010.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2018
376monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201810.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2018
377monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2018
378monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2018
379monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348111.10.2018
380hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201811.10.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.11.2018
381hlasové služby a internet254,30zmluva 202980967211.10.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.11.2018
382služby Blum. 10/201869,71zmluva 078304710400/200411.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.11.2018
383nájomné Blum. 10/2018168,07zmluva 078304710400/200411.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348109.11.2018
384sms služby6,00zmluva 83/201711.10.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886309.11.2018
385knihy343,57obj. 181/201810.10.2018Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610309.11.2018
386knihy368,68obj. 182/201811.10.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693109.11.2018
387nájomné a služby ZR 10/20181303,71obj. 2/2005/5548-112.10.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922609.11.2018
388predplatné 2019206,34obj. 133/201815.10.2018Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112409.11.2018
389knihy762,25obj. 187/201822.10.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885613.11.2018
390knihy52,08obj. 188/201822.10.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885613.11.2018
391knihy426,72obj. 185/201822.10.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246213.11.2018
392knihy568,47obj. 184/201822.10.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693113.11.2018
393knihy267,18obj. 186/201822.10.2018Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610313.11.2018
394časopis80,00obj. 132/201823.10.2018SAK, Michalská 1, 814 17 BA;13.11.2018
395konferenčný poplatok Knihovny současnosti41,81ZSC9/201816.10.2018Sdružení knihoven ČR´, Mariánske nám. 1, 110 00 Praha, ČR; 7028217013.11.2018
396časopis 201915,00obj. 134/201819.10.2018Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 3579238113.11.2018
397časopis84,00obj. 118/201724.10.2018Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250313.11.2018
398toner114,00obj. 190/201825.10.2018Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289113.11.2018
399toner28,80obj. 191/201825.10.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766113.11.2018
400vyúčtovanie za služby Blum. 2018-287,44zmluva 078304710400/200418.10.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348113.11.2018
401elektrina Pan125,68zmluva 46/200507.11.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728113.11.2018
402knihy666,68obj. 192/201802.11.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885613.11.2018
403časopis 201940,50obj. 120/201802.11.2018Nový čas, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 5124997913.11.2018
404časopis 201940,50obj. 120/201802.11.2018Nový čas, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 5124997913.11.2018
405kalendár 20194,15obj. 158/201805.11.2018Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha; 0002322113.11.2018
406stravné lístky1181,04

zmluva 4085/96  obj. 193/2018 

06.11.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869513.11.2018
407odber elektriny Zah42,63zmluva 46/200507.11.2018ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728130.11.2018
408knihy466,86obj. 195/201806.11.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659630.11.2018
409TP servera39,83zmluva 73/201808.11.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343130.11.2018
410knihy71,23obj. 201/201807.11.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659630.11.2018
411časopis 201914,00obj. 153/201819.11.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352430.11.2018
412hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201808.11.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346930.11.2018
413služby Blum. 11/201869,71zmluva 078304710400/200408.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.11.2018
414nájomné Blum. 11/2018168,07zmluva 078304710400/200408.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348130.11.2018
415knihy573,99obj. 199/201808.11.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885630.11.2018
416knihy302,35obj. 198/201812.11.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246204.12.2018
417časopis 201934,80obj. 202/201812.11.2018L.K. Permanent,  Hattalova 12, 831 03 BA; 3135278204.12.2018
418hlasové služby a internet253,52zmluva 202910961908.11.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346904.12.2018
419hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201813.11.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346904.12.2018
420sms služby6,00zmluva 83/201713.11.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886304.12.2018
421služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201713.11.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112104.12.2018
422kancelárske potreby469,58obj. 203/201813.11.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766104.12.2018
523hosting servera119,50zmluva 2003/200813.11.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694604.12.2018
424monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200513.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.12.2018
425monitoring ZR 19,92zmluva 0033/201013.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.12.2018
426monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201813.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.12.2018
427monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201013.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.12.2018
428monitoring Pan19,92zmluva 0026/201013.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348104.12.2018
429noviny a časopisy 2019219,00obj. 121/201814.11.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352406.12.2018
430workshopy Einsteinova akadémia250,00obj. 194/201814.11.2018Ing. Peter Molčány, Jungmannova 10, 851 01 BA; 5064089506.12.2018
431kurz mobily apríl 2018300,00obj. 48/201814.11.2018Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024549706.12.2018
432počítačový kurz pokročilí jún 2018300,00obj. 82/201814.11.2018Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024549706.12.2018
433počítačový kurz začiatočníci september 2018300,00obj. 166/201814.11.2018Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024549706.12.2018
434služby počítače 4-9/2018300,00zmluva 132/200915.11.2018Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279906.12.2018
435nájomné a služby ZR 11/20181303,71zmluva 2/2005/5548-115.11.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922606.12.2018
436časopisy 201910,20obj. 131/201819.11.2018MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352406.12.2018
437toner54,00obj. 205/201819.11.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766106.11.2018
438knihy24,00obj. 206/201819.11.2018Danica Pauličková-Seneca Publishing, Topoľčianska 33, 851 05 BA;06.12.2018
439servis Clavius180,00zmluva 58/201620.11.2018Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740306.12.2018
440knihy625,63obj. 214/201820.11.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693106.12.2018
441toner34,80obj. 207/201822.11.2018Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571706.12.2018
442knihy695,85obj. 208/201822.11.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885606.12.2018
443knihy276,58obj. 124/201823.11.2018Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868206.12.2018
444časopisy25,00obj. 124/201826.11.2018News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628106.12.2018
445noviny 201912,00obj. 134/201826.11.2018Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 3579238106.12.2018
446noviny 201919,80obj. 134/201826.11.2018Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 3579238106.12.2018
447vyúčtovanie služby  2017 Blum.-70,90zmluva 078304710400/200430.11.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.12.2018
448služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201704.12.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112103.01.2019
449časopis 201926,60obj. 128/201806.12.2018Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 0017902703.01.2019
450knihy621,15obj. 211/201806.12.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693103.01.2019
452hlasové služby a internet44,99zmluva 154/201806.12.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.01.2019
453nájomné Blum. 12/2018168,07zmluva 078304710400/200406.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
454služby Blum. 12/201869,71zmluva 078304710400/200406.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
455knihy67,50obj. 223/201806.12.2018minimalist s.r.o., Magurská 3, 831 01 BA;03.01.2019
456propag. materiály40,50obj. 224/201806.12.2018minimalist s.r.o., Magurská 3, 831 01 BA;03.01.2019
457knihy784,28obj. 216/201806.12.2018Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885603.01.2019
458knihy86,80obj. 211/201807.12.2018Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693103.01.2019
459hosting servera119,50zmluva 2003/200807.12.2018Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694603.01.2019
460TP servera39,83zmluva 73/201011.12.2018INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343103.01.2019
461hlasové služby a internet45,98zmluva 155/201811.12.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.01.2019
462sms služby6,00zmluva 83/201711.12.2018O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886303.01.2019
463oprava tlačiarne36,00obj. 218/201811.12.2018Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766103.01.2019
464monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
465monitoring ZR19,92zmluva 0033/201011.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
466monitoring Kar19,92zmluva 0032/201011.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
467monitoring Záhr.24,72zmluva 0031/201811.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
468monitoring Pan19,92zmluva 0026/201011.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348103.01.2019
469hlasové služby a internet263,66zmluva 202980967211.12.2018Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346903.01.2019
470stravné lístky984,20zmluva 4085/96
obj. 215/2018
11.12.2018Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869503.01.2019
471odpadové koše58,88obj. 213/201811.12.20184home, Hvezdova 1073, Mlynské nivy 76, BA;03.01.2019
472časopisy a noviny 20191536,19obj. 152/201812.12.2018Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112403.01.2019
473knihy670,83obj. 220/201812.12.2018Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246203.01.2019
474školenie484,00

zmluva 421/2018

13.12.2018LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 2515070711.01.2019

475

nájomné a služby ZR 1/20191303,71zmluva 2/2005/5548-113.12.2018SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922611.01.2019
476výmena ústredne EZS ZR872,64obj. 226/201813.12.2018RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 3624203911.01.2019
477knihy38,21obj. 217/201813.12.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659611.01.2019
478noviny 2019308,21obj. 122/201817.12.2018Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253

16.01.2019

479tabuľa biela57,90obj. 214/201817.12.2018Office Services, Mlynské luhy 76, BA; 4426968416.01.2019
480knihy43,53obj. 227/201817.12.2018Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.01.2019
481knihy137,19obj. 229/201818.12.2018Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610316.01.2019
482plošinový vozík137,19obj. 221/201819.12.2018AJ Produkty, Galvaniho 7/B, 821 04 BA; 3626851816.01.2019
483kovová skriňa172,80obj. 221/201819.12.2019AJ Produkty, Galvaniho 7/B, 821 04 BA; 3626851816.01.2019
484oprava EZS Blum.235,79obj. 222/201819.12.2018RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 3624203916.01.2019
485lektorovanie kurzu300,00obj. 200/201820.12.2018Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 4024549716.01.2019
486knižné vozíky787,20obj. 221/201831.12.2018AJ Produkty, Galvaniho 7/B, 821 04 BA; 3626851816.01.2019
487služby BTS a OPP 12/201860,00zmluva 131/201731.12.2018BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112116.01.2019
488monitoring Pan19,92zmluva 0026/201031.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2019
489monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200531.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2019
490monitoring  ZR19,92zmluva 0032/201031.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2019
491monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201031.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2019
492monitoring Zah.24,72zmluva 0031/201831.12.2018Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.01.2019
 
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií