Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2018
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum doručenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 02.01.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 18.01.2018
2 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 05.01.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.01.2018
3 stravné lístky 1377,88 zmluva 4085/1996
obj. 1/2018
05.01.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 18.01.2018
4 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
5 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
6 monitoring Kar.  19,92 zmluva 0032/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
7 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
8 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
9 koncesionársky poplatok 222,96 zákon 322/2012 08.01.2018 RTVS s.r.o., Mlynská dolina, 845 45 BA; 35887559 18.01.2018
10 hlasové služby a internet 259,44 zmluva 98/2016 05.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.01.2018
11 hlasové služby a internet 244,61 zmluva 2029109619 08.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.01.2018
12 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 19.01.2018
13 nájomné Blum. 01/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.01.2018
14 služby Blum. 01/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.01.2018
15 toner 67,20 obj. 3/2018 10.01.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.01.2018
16 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.01.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.01.2018
17 preplatok plynu -1836,98 zmluva 153/2007 15.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.01.2018
18 preplatok elektrina Pan -95,17 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
19 preplatok elektrina Záhr. -65,08 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
20 nedoplatok elektrina ZR 89,58 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
21 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 11.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.01.2018
22 toner 27,60 obj. 2/2018 11.01.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 19.01.2018
23 elektrina nedoplatok Blum. 148,51 zmluva 46/2005 15.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
24 knihy 546,16 obj. 4/2018 10.01.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.01.2018
25 nájomné a služby ZR 1/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.01.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.01.2018
26 knihy 29,28 obj. 8/2018 15.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.01.2018
27 odber elektriny Blum. 402,96 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
28 odber elektriny Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
29 odber elektriny ZR 471,71 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
30 odber elektriny Pan 125,68 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
31 náplň do kopírky 60,00 obj. 7/2018 16.01.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.01.2018
32 knihy 636,77 obj. 6/2018 15.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.01.2018
33 knihy 579,45 obj. 5/2018 15.01.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.01.2018
34 časopis 7,45 obj. 102/2016 16.01.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.01.2018
35 update programu Vema 233,64 zmluva 094/096 17.01.2018 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 31355374 19.01.2018
36 časopis 100,42 obj. 103/2016 17.01.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.01.2018
37 odber plynu 612,00 zmluva 153/2017 19.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.01.2018
38 TP počítače 10-12/2017 150,00 zmluva 132/2009 26.01.2018 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 22.02.2018
39 knihy 267,28 obj. 11/2018 25.01.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 22.02.2018
40 knihy 668,85 obj. 12/2018 25.01.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 22.02.2018
41 stravné lístky 1160,32 obj. 15/2018
zmluva 4085/1996
01.02.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 22.02.2018
42 knihy 444,80 obj. 13/2018 01.02.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.02.2018
43 licenčný poplatok za reprografické služby 6,83 zákon 185/2015 Z.z. 02.02.2018 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA; 22.02.2018
44 členský poplatok 33,00 zmluva 436/2005 06.02.2018 SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 17055270 22.02.2018
45 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 06.02.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.02.2018
46 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 06.02.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.02.2018
47 služby BTS a OPP 1/2018 60,00 zmluva 131/2017 07.02.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 22.02.2018
48 hlasové služby a internet 273,49 zmluva 2029109616 07.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
49 hlasové služby a internet 42,47 zmluva 98/2016 07.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
50 kancelárske potreby 312,49 obj. 17/2018 07.02.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 22.02.2018
51 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 22.02.2018
52 knihy 527,96 obj. 16/2018 07.02.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 22.02.2018
53 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.02.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.02.2018
54 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
55 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
56 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
57 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
58 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
59 nájomné Blum. 2/2018 165,91 zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
60 služby Blum. 2/2018 70,90 zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
61 časopis 20,00 obj. 133/2017 12.02.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 22.02.2018
62 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.02.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.02.2018
63 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
64 nájomné a služby 2/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 14.02.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 22.02.2018
65 knihy 607,69 obj. 18/2018 15.02.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 26.02.2018
66 opravy plynového kotla 84,00 obj. 20/2018 16.02.2018 SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 34104739 26.02.2018
67 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 21.02.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 26.02.2018
68 časopisy 219,00 obj. 130/2017 21.02.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 26.02.2018
69 knihy 169,87 obj. 21/2018 22.02.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 26.02.2018
70 kniha 72,30 obj. 14/2018 21.02.2018 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 36138517 26.02.2018
71 toner 52,50 obj. 25/2018 01.03.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 20.03.2018
72 toner 82,40 obj. 25/2018 01.03.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 20.03.2018
73 knihy 509,00 obj. 22/2018 01.03.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.03.2018
74 časopisy 80,90 obj. 24/2018 01.03.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 20.03.2018
75 knihy 343,04 obj. 23/2018 01.03.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.03.2018
76 stravné lístky 1232,84 zmluva 4085/1996
obj. 28/2018
01.03.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.03.2018
77 elektrina Pan 125,68 zmluva 46/2005 12.03.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.03.2018
78 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 12.03.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.03.2018
79 knihy 48,19 obj. 22/2018 01.03.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.03.2018
80 noviny, časopisy 1412,21 obj. 149/2017 12.03.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.03.2018
81 knihy 538,35 obj. 30/2018 08.03.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.03.2018
82 noviny, časopisy 180,92 obj. 131/2017 08.03.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 20.03.2018
83 časopis 72,00 obj. 181/2017 08.03.2017 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.03.2018
84 knihy 542,87 obj. 19/2018 08.03.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.03.2018
85 update Trimel 556,80 zmluva 153/2010, 146/2010 12.03.2018 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 20.03.2018
86 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 12.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 21.03.2018
87 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 12.03.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 21.03.2018
88 oprava plynového kotla 40,00 obj. 29/2018 12.03.2018 SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 34104739 21.03.2018
89 nájomné Blum 3/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 12.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
90 služby Blum 3/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 12.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
91 hlasové služby a internet 279,17 zmluva 2029109619 13.03.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2018
92 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 13.03.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2018
93 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 12.03.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2018
94 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 13.03.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 21.03.2018
95 monitoring  Pan 19,92 zmluva 0026/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
96 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
97 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
98 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
99 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
100 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 14.03.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 21.03.2018
101 toner 28,80 obj. 32/2018 14.03.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 21.03.2018
102 nájomné a služby ZR 3/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.03.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.03.2018
103 videoprezentácia 200,00 obj. 33/2018 16.03.2018 Andrej Benko, D. Makovického 15, 034 01 Ružomberok; 50920413 12.04.2018
104 kniha 31,00 obj. 223/2017 20.03.2018 Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. M.H. Vajanského 1, 036 01 Martin 12.04.2018
105 knihy 472,69 obj. 31/2018 16.03.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.04.2018
106 vložné seminár 38,00 obj. 37/2018 05.04.2018 EDOS-SMART s.r.o., Tematínska 4, 851 04BA; 50288334 12.04.2018
107 knihy 695,60 obj. 34/2018 03.04.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 12.04.2018
108 služby BTS a OPP 3/2018 60,00 zmluva 131/2017 05.04.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 12.04.2018
109 odber plynu 612,00 zmluva 153/2007 05.04.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 12.04.2018
110 stravné lístky 1087,80 zmluva 4085/96
obj. 39/2018
05.04.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.04.2018
111 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.04.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 12.04.2018
112 elektrina Blum. 402,96 zmluva 46/2005 09.04.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.04.2018
113 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 09.04.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.04.2018
114 elektrina Pan. 126,68 zmluva 46/2005 09.04.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.04.2018
115 hlasové služby a internet 254,12 zmluva 2029109619 09.04.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.04.2018
116 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
117 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
118 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
119 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
120 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
121 nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2018 1003,21 zmluva 25/2005/322 09.04.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2018
122 nájomné a služby Pan 2. štvrťrok 2018 1569,35 zmluva 24/2005/322 09.04.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2018
123 nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2018 216,02 zmluva 21/2005/322 09.04.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2018
124 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.04.2018
125 nájomné Blum 4/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
126 služby Blum  70,90 zmluva 078304710400/2004 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
127 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.04.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 09.05.2018
128 časopis 84,00 obj. 118/2017 11.04.2018 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 09.05.2018
129 hlasové služby a internet 46,35 zmluva 98/2016 11.04.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.05.2018
130 knihy 686,57 obj. 42/2018 10.04.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 09.05.2018
131 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 12.04.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.05.2018
132 knihy 534,85 obj. 43/2018 11.04.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 09.05.2018
133 knihy 539,80 obj. 40/2018 11.04.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.05.2018
134 nájomné a služby ZR 4/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.04.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 09.05.2018
135 časopisy 15,00 obj. 38/2018 16.04.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 35792381 09.05.2018
136 toner 27,60 obj. 48/2018 17.04.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 09.05.2018
137 časopisy lč 70,49 obj. 46/2018 16.04.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 09.05.2018
138 vložné konferencia Inforum 2018 57,00 obj. 50/2018 17.04.2018 Albertina icome, s.r.o., Štěpánska 16, 110 00 Praha; 49612158 09.05.2018
139 vodoinštalačné práce 94,51 obj. 52/2018 19.04.2018 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 09.05.2018
140 časopis 5,88 obj. 10/2018 20.04.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 09.05.2018
141 členský poplatok 33,00 stanovy SSKK 25.04.2018 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 09.05.2018
142 knihy 39,00 obj. 54/2018 23.04.2018 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 09.05.2018
143 kniha 14,90 obj. 53/2018 25.04.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, BA; 35908718 09.05.2018
144 náplne do tlačiarne 117,60 obj. 55/2018 27.04.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 09.05.2018
145 stravné lístky 1087,00 zmluva 4085/1996,
obj. 61/2018
03.05.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 25.05.2018
146 knihy 9,18 obj. 43/2018 02.05.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 25.05.2018
147 MS Office 64,20 obj. 47/2018 03.05.2018 exe, a.s., Plynárenská 1, 82109 BA;17321450 25.05.2018
148 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 04.05.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 25.05.2018
149 elektrina Pan 125,68 zmluva 46/2005 04.05.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 25.05.2018
150 služby BTS a OPP 4/18 60,00 zmluva 131/2017 09.05.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 25.05.2018
151 služby sms 6,00 zmluva 83/2017 09.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 25.05.2018
152 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.05.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 08.06.2018
153 TP servera 39,83 zmluva 73/2018 09.05.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 08.06.2018
154 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 09.05.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.06.2018
155 hlasové služby a internet 264,46 zmluva 2029809672 09.05.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.06.2018
156 noviny a časopisy lč 606,71 obj. 56/2018 09.05.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 08.06.2018
157 knihy 499,91 obj. 58/2018 07.05.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 08.06.2018
158 knihy 730,28 obj. 62/2018 07.05.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.06.2018
159 kancelárske potreby 129,35 obj. 64/2018 11.05.2018 Ing. Pavol Regina - Regina, Hattalova 12, 831 00 BA; 11636653 08.06.2018
160 hlasové služby a internet 44,71 zmluva 99/2016 11.05.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.06.2018
161 služby Blum. 6/18 70,90 zmluva 0783047104
00/2004 
11.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.06.2018
162 nájomné Blum. 6/18 165,91 zmluva 0783047104
00/2004 
11.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.06.2018
163 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
164 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
165 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
166 monitoring Záh. 19,92 zmluva 0031/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
167 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
168 časopis 25,00 obj. 133/2017 14.05.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 14.06.2018
169 časopis lč 11,75 obj. 57/2018 14.05.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 14.06.2018
170 časopis lč 12,00 obj. 57/2018 14.05.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 14.06.2018
171 knihy 365,01 obj. 67/2018 14.05.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 14.06.2018
172 knihy 136,23 obj. 60/2018 14.05.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 14.06.2018
173 knihy 439,23 obj. 66/2018 16.05.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 14.06.2018
174 nájomné a služby ZR 6/18 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.05.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 14.06.2018
175 časopis lč 1,60 obj. 59/2018 15.05.2018 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 14.06.2018
176 batéria na vodu 50,80 obj. 68/2018 17.05.2018 LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra; 36762474 14.06.2018
177 kontrola hasiacich prístrojov 264,36 zmluva 131/2017 18.05.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 14.06.2018
178 časopisy lč 45,62 obj. 57/2018 18.05.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 14.06.2018
179 časopisy lč 43,32 obj. 57/2018 18.05.2018 DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 BA; 35722517 14.06.2018
180 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 22.05.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 14.06.2018
181 noviny 219,00 obj. 130/2017 29.05.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 14.06.2018
182 knihy 561,24 obj. 63/2018 01.06.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 14.06.2018
183 inštalatérske práce 225,00 obj. 70/2018 01.06.2018 Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 32217102  14.06.2018
184 stravné lístky 9,90 zmluva 4085/1966
obj. 73/2018
05.06.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 14.06.2018
185 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 06.06.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.06.2018
186 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 06.06.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.06.2018
187 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 06.06.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 15.06.2018
188 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 06.06.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 15.06.2018
189 upgrade softvéru 199,20 zmluva 153/2010 06.06.2018 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 15.06.2018
190 stravné lístky 1118,88 zmluva 4085/2010
obj. 72/2018
07.06.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 15.06.2018
191 hlasové služby a internet 236,22 zmluva 2029809672 07.06.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469

15.06.2018

192 vyúčtovanie za služby 2017 -1342,60 zmluva 2/2005/5548-1 01.06.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 15.06.2018
193 vyúčtovanie služby Kar. 2017 -39,02 zmluva 21/2005/322 04.06.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.06.2018
194 vyúčtovanie služby Záhr. 2017 501,33 zmluva 25/2005/322 08.06.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.06.2018
195 sms služby 6,50 zmluva 83/2017 08.06.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 20.06.2018
196 nájomné Blum. 6/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
197 služby Blum. 6/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 08.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
198 noviny a časopisy 1397,48 obj. 149/2017 11.06.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.06.2018
199 časopis 130,00 obj. 139/2017 11.06.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 20.06.2018
200 licencia antivír 790,06 obj. 80/2018 12.06.2018 ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 31333532 20.06.2018
201 knihy 538,96 obj. 75/2018 08.06.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.06.2018
202 hlasové služby a internet 47,47 zmluva 155/2018 12.06.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.06.2018
203 hlasové služby a internet 74,77 zmluva 154/2018 12.06.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.06.2018
204 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
205 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
206 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
207 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
208 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
209 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 13.06.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.06.2018
210 nájomné a služby ZR 6/18 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.06.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.06.2018
211 časopisy 180,92 obj. 131/2017 12.06.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 20.06.2018
212 vyúčtovanie služieb Pan 2017 -692,22 zmluva 24/2005/322 15.06.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.06.2018
213 služby počítače 150,00 zmluva 132/2009 20.06.2018 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 19.07.2018
214 knihy 499,51 obj. 80/2018 22.06.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.07.2018
215 časopisy 84,00 obj. 118/2017 26.06.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.07.2018
216 knihy 343,17 obj. 78/2018 26.06.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 19.07.2018
217 hudobné vystúpenie 49,00 zmluva 168/2018 27.06.2018 Eva Golovková 19.07.2018
218 podujatie lč 68,60 zmluva 169/2018 27.06.2018 PhDr. Peter Salner, DrSc. 19.07.2018
219 podujatie lč 70,00 obj. 69/2018 21.06.2018 Mgr. Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/9, 851 04 BA; 44182078  19.07.2018
220 odvod 2% 1,40 zmluva 169/2018 27.06.2018 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 19.07.2018
221 odvod 2% 1,00 zmluva 168/2018 27.06.2018 Hudobný fond, Medená 29, 811 02 BA; 19.07.2018
222 reklamné predmety 610,80 obj. 89/2018 27.06.2018 Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 BA; 35877529 19.07.2018
223 reklamné predmety 32,94 obj. 85/2018 28.06.2018 Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín; 46587993 19.07.2018
224 stravné lístky 824,34 zmluva 4085/1996
obj. 97/2018
04.07.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 19.07.2018
225 TP servera 39,93 zmluva 73/2010 04.07.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 19.07.2018
226 plyn 612,00 zmluva 153/2007 04.07.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256
 
19.07.2018
227 náplne do tlačiarne 110,76 obj. 91/2018 04.07.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 19.07.2018
228 nové pripojenie na PCO 235,43 zmluva 0031/2018 04.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
229 služby BTS a OPP 6/2018 60,00 zmluva 131/2017 04.07.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 20.07.2018
230 prevádzka v lč 307,50 obj. 77/2018 02.07.2018 Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 40247902 20.07.2018
231 nájomné a služby Pan. 2. štvrťrok 2018 1569,35 zmluva 24/2005/322 04.07.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.07.2018
232 nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2018 216,02 zmluva 21/2005/322 04.07.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.07.2018
233 nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2018 1073,33 zmluva 25/2005/322 04.07.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.07.2018
234 webhosting a doména 90,31 obj. 98/2018 04.07.2018 Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 20.07.2018
235 reklamné predmety 111,52 obj. 87/2018 06.07.2018 CTRL+C, s.r.o., Lipová 6, 958 04 Partizánske; 46728571 20.07.2018
236 grafický softvér 312,08 obj. 92/2018 09.07.2018 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 BA; 36562939 20.07.2018
237 knihy 355,91 obj. 92/2018 09.07.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 20.07.2018
238 hlasové služby a internet 242,96 zmluva 2029809672 09.07.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.07.2018
239 hlasové služby a internet 45,49 zmluva 154/2018 09.07.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.07.2018
240 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
241 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
242 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2018 09.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
243 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
244 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
245 elektrina Blum. 402,96 zmluva 46/2005 10.07.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.07.2018
246 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 10.07.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.07.2018
247 elektrina ZR 471,71 zmluva 46/2005 10.07.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.07.2018
248 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 10.07.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.07.2018
249 náomné Blum. 7/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
250 služby Blum. 7/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.07.2018
251 knihy 819,43 obj. 99/2018 10.07.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.07.2018
252 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.07.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.07.2018
253 sms služby 6,60 zmluva 83/2017 13.07.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 20.07.2018
254 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 13.07.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.07.2018
255 nájomné a služby ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.07.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.07.2018
256 toner 64,80 obj. 103/2018 16.07.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 24.07.2018
257 knihy 825,24 obj. 93/2018 13.07.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 24.07.2018
258 knihy 40,76 obj. 105/2018 17.07.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 24.07.2018
259 reklamné predmety 309,61 obj. 88/2018 18.07.2018 CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava; 36691836 24.07.2018
260 vodoinštalačné práce Blum. 86,59 obj. 81/2018 18.07.2018 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044

24.07.2018

261 spotrebný materiál 228,90 obj. 106/2018 20.07.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 17.08.2018
262 videoprojekcia 90,00 obj. 102/2018 20.07.2018 Pro Excellence s.r.o., Gercenova 2b, 851 01 BA; 35827165 17.08.2018
263 skartovačky 822,36 obj. 101/2018 20.07.2018 Kaiser+Kraft s.r.o., Školská 9, 949 01 Nitra;  17.08.2018
264 kniha 6,00 obj. 107/2018 18.07.2018 Ing. Andrej Hnát, M.R. Štefánika 47, 075 01 Trebišov 17.08.2018
265 odvody 2,00 zmluva 214/2018, 215/2018 24.07.2018 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 17.08.2018
266 knihy 458,90 obj. 108/2018 23.07.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 17.08.2018
267 reklamné predmety 364,80 obj. 86/2018 23.07.2018 IMI Trade, Elektrárenská 4, 831 04 BA;  21.08.2018
268 reklamné predmety 761,64 obj. 96/2018 24.07.2018 Gift Gallery, Galvaniho 16, 821 04 BA; 21.08.2018
269 reklamné predmety 285,85 obj. 90/2018 24.07.2018 Gift Gallery, Galvaniho 16, 821 04 BA; 21.08.2018
270 knihy 674,07 obj. 111/2018 26.07.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 21.08.2018
271 knihy 535,44 obj. 110/2018 27.07.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 21.08.2018
272

doplatok 

19,50 zmluva 0031/2018 31.07.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
273 stravné lístky 951,05 zmluva 4085/1996
obj. 115/2018
02.08.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 22.08.2018
274 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 03.08.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 22.08.2018
275 služby Blum 8/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 03.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
276 nájomné Blum 8/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 03.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
277 reklamné predmety 226,34 obj. 95/2018 06.08.2018 Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 BA;  22.08.2018
278 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 13.08.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.08.2018
279 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 13.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
280 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 13.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
281 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 13.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
282 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 13.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
283 monitoring Pan. 19,92 zmluva0026/2010 13.08.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2018
284 elektrina Pan 125,68 zmluva 46/2005 13.08.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.08.2018
285 elektrina Záhr. 35,52 zmluva 46/2005 13.08.2005 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.08.2018
286 hlasové služby a internet 246,92 zmluva 2029809672 13.08.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.08.2018
287 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 13.08.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 22.08.2018
288 hlasové služby a internet 45,13 zmluva 154/2018 13.08.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.08.2018
289 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 13.08.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.08.2018
290 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.08.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.08.2018
291 knihy 69,37 obj. 109/2018 13.08.2018 Elist s.r.o., Gaštanova 5, 034 01 Liptovský Mikuláš; 50301021 22.08.2018
292 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 14.08.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 22.08.2018
293 knihy 70,73 obj. 137/2018 15.08.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 22.08.2018
294 knihy 57,00 obj. 139/2018 17.08.2018 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 22.08.2018
295 časopis 2019 34,80 obj. 138/2018 17.08.2018 L.K. Permanent,  Hattalova 12, 831 03 BA; 31352782 22.08.2018
296 časopis 2019 34,80 obj. 138/2018 17.08.2018 L.K. Permanent,  Hattalova 12, 831 03 BA; 31352782 22.08.2018
297 knihy 533,48 obj. 140/2018 20.08.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 17.09.2018
298 knihy 744,06 obj. 141/2018 20.08.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 17.09.2018
299 nájomné a služby ZR 9/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 20.08.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 17.09.2018
300 dosky na dokumenty 61,62 obj. 143/2018 22.08.2018 OfficeLand, s.r.o., Mierová 133, 821 05 BA; 35843136 17.09.2018
301 kancelárske potreby 70,00 obj. 142/2018 22.08.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 17.09.2018
302 časopis 25,00 obj. 124/2018 27.08.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 17.09.2018
303 kancelárske potreby 112,66 obj. 145/2018 27.08.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 17.09.2018
304 časopis 19,00 obj. 123/2018 27.08.2018 Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 164691 17.09.2018
305 časopisy 84,00 obj. 118/2017 30.08.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 17.09.2018
306 knihy 198,73 obj. 148/2018 30.08.2018 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 17.09.2018
307 časopis 85,14 obj. 125/2018 03.09.2018 SUWECO CZ, Sestupná 11, 162 00 BA; 25094769 17.09.2018
308 tlač plátna k x-baneru 20,00 obj. 144/2018 03.09.2018 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice; 00397610  17.09.2018
309 noviny 219,00 obj. 131/2017 03.09.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 17.09.2018
310 prevádzka v lč 536,00 obj. 116/2018 04.09.2018 Iveta Bittová, Grösslingová 34, 811 09 BA; 40247902 19.09.2018
311 stravné lístky 866,10 obj. 154/2018 05.09.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 19.09.2018
312 časopis 9,90 obj. 150/2018 05.09.2018 Liberty Space s.r.o., Nevädzova 5, 811 01 BA;  19.09.2018
313 grafické návrhy propagačných materiálov 450,00 obj. 65/2018 06.09.2018 Eva Kovačevičová,Grösslingová 43, 811 09 BA;  19.09.2018
314 časopis 16,00 obj. 135/2017 05.09.2018 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 19.09.2018
315 časopis 130,00 obj. 126/2018 06.09.2018 News and Media Holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 19.09.2018
316 noviny 180,92 obj. 131/2018 06.09.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 19.09.2018
317 časopis 130/2018 obj. 130/2018 06.09.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 19.09.2018
318 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 07.09.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.09.2018
319 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 07.09.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 19.09.2018
320 hlasové služby a internet 242,03 zmluva 2029109619 07.09.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.09.2018
321 časopis 2019 19,92 obj. 127/2018 07.09.2018 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 19.09.2018
322 časopis 22,80 obj. 130/2018 07.09.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 19.09.2018
323 knihy 279,29 obj. 155/2018 07.09.2018 Artforum, Kozia 20, 811 03 BA;  19.09.2018
324 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 19.09.2018
325 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 134/2017 10.09.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 19.09.2018
326 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 10.09.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.09.2018
327 knihy 559,02 obj. 156/2018 07.09.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.09.2018
328 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
329 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
330 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
331 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
332 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
333 nájomné Blum. 9/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
334 služby Blum. 9/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.09.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.09.2018
335 technické zabezpečenie lč 400,00 obj. 71/2018 10.09.2018 BM Agency, s.r.o., Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 19.09.2018
336 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 12.09.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.09.2018
337 elektrina Pan.  125,68 zmluva 46/2005 12.09.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.09.2018
338 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 12.09.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.09.2018
339 časopis 2019 16,00 obj. 159/2018 12.09.2018 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 36067148 19.09.2018
340 tonery 273,60 obj. 162/2018 12.09.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 19.09.2018
341 toner 28,80 obj. 161/2018 12.09.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 19.09.2018
342 tlač skladačiek a omaľovánky 826,80 obj. 147/2018 12.09.2018 A.S.E.P. spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07 BA; 35714271 19.09.2018
343 knihy 601,80 obj. 164/2018 13.09.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.09.2018
344 knihy 111,72 obj. 163/2018 17.09.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.09.2018
345 odvod 2 % 1,00 zmluva 203/2018  18.09.2018 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 11.10.2018
346 elektroservis 194,80 obj. 167/2018 19.09.2018 Peter Lalák, Kona Bike, Humentské nám. 6, 851 04 BA; 32217102 11.10.2018
347 nájomné a služby ZR 10/18 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 19.09.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 11.10.2018
348 videoprezentácia 200,00 obj. 33/2018 20.09.2018 Andrej Benko, D. Makovického 15, 034 01 Ružomberok; 50920413 11.10.2018
349 knihy 222,60 obj. 169/2018 19.09.2018 Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bojnícka 10, 830 00 BA; 17311462 11.10.2018
350 valec a odpad. nádoba do Xeroxu 307,20 obj. 170/2018 24.09.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 11.10.2018
351 zápisníky 206,99 obj. 136/2018 24.09.2018 National Pen, POBox 0013, 800 90 BA; 11.10.2018
352 knihy 409,21 obj. 168/2018 24.09.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 11.10.2018
353 časopisy 2019 12,00 obj. 12782018 01.10.2018 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 11.10.2018
355 noviny a časopisy 1371,56 obj. 149/2017 01.10.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 11.10.2018
356 plyn 612,00 zmluva 153/2007 03.10.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 11.10.2018
357 stravné lístky 1259,78 zmluva 4085/1996
obj. 174/2018
03.10.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 11.10.2018
358 knihy 678,38 obj. 177/2018 03.10.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 11.10.2018
359 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 04.10.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 11.10.2018
360 elektrina Blum. 402,96 zmluva 46/2005 04.10.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 11.10.2018
361 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 04.10.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 11.10.2018
362 knihy 614,75 obj. 175/2018 03.10.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 11.10.2018
363 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 04.10.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 11.10.2018
364 nájomné a služby Pan 4. štvrťrok 2018 1569,35 zmluva 24/2005/322 04.10.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 11.10.2018
365 nájomné a služby Záhr. 4. štvrťrok 2018 1073,33 zmluva 25/2005/322 04.10.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 11.10.2018
366 nájomné a služby Kar. 4. štvrťrok 2018 216,02 zmluva 21/2005/322 04.10.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 11.10.2018
367 GDPR 258,00 zmluva 79/2018 01.10.2018 Somi Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica;  36041432 11.10.2018
368 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 04.10.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 11.10.2018
369 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 08.10.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 11.10.2018
370 knihy 156,73 obj. 171/2018 05.10.2018 Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 11.10.2018
371 cateringové služby 988,15 obj. 173/2018 08.10.2018 Jozef Dubjel - Cateringové služby, Vlčie hrdlo 22, 821 07 Ba; 11.10.2018
372 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 08.10.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 11.10.2018
373 dramatizácia ČNB 50,00 obj. 176/2018 09.10.2018 Mgr. Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 BA; 44812078 11.10.2018
374 knihy 374,56 obj. 165/2018 09.10.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 11.10.2018
375 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 10.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2018
376 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 10.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2018
377 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2018
378 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2018
379 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2018
380 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.10.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.11.2018
381 hlasové služby a internet 254,30 zmluva 2029809672 11.10.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.11.2018
382 služby Blum. 10/2018 69,71 zmluva 078304710400/2004 11.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.11.2018
383 nájomné Blum. 10/2018 168,07 zmluva 078304710400/2004 11.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.11.2018
384 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 11.10.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 09.11.2018
385 knihy 343,57 obj. 181/2018 10.10.2018 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 09.11.2018
386 knihy 368,68 obj. 182/2018 11.10.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.11.2018
387 nájomné a služby ZR 10/2018 1303,71 obj. 2/2005/5548-1 12.10.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 09.11.2018
388 predplatné 2019 206,34 obj. 133/2018 15.10.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 09.11.2018
389 knihy 762,25 obj. 187/2018 22.10.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 13.11.2018
390 knihy 52,08 obj. 188/2018 22.10.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 13.11.2018
391 knihy 426,72 obj. 185/2018 22.10.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 13.11.2018
392 knihy 568,47 obj. 184/2018 22.10.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.11.2018
393 knihy 267,18 obj. 186/2018 22.10.2018 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 13.11.2018
394 časopis 80,00 obj. 132/2018 23.10.2018 SAK, Michalská 1, 814 17 BA; 13.11.2018
395 konferenčný poplatok Knihovny současnosti 41,81 ZSC9/2018 16.10.2018 Sdružení knihoven ČR´, Mariánske nám. 1, 110 00 Praha, ČR; 70282170 13.11.2018
396 časopis 2019 15,00 obj. 134/2018 19.10.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 35792381 13.11.2018
397 časopis 84,00 obj. 118/2017 24.10.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 13.11.2018
398 toner 114,00 obj. 190/2018 25.10.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 13.11.2018
399 toner 28,80 obj. 191/2018 25.10.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 13.11.2018
400 vyúčtovanie za služby Blum. 2018 -287,44 zmluva 078304710400/2004 18.10.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.11.2018
401 elektrina Pan 125,68 zmluva 46/2005 07.11.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 13.11.2018
402 knihy 666,68 obj. 192/2018 02.11.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 13.11.2018
403 časopis 2019 40,50 obj. 120/2018 02.11.2018 Nový čas, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 51249979 13.11.2018
404 časopis 2019 40,50 obj. 120/2018 02.11.2018 Nový čas, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 51249979 13.11.2018
405 kalendár 2019 4,15 obj. 158/2018 05.11.2018 Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha; 00023221 13.11.2018
406 stravné lístky 1181,04

zmluva 4085/96  obj. 193/2018 

06.11.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 13.11.2018
407 odber elektriny Zah 42,63 zmluva 46/2005 07.11.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 30.11.2018
408 knihy 466,86 obj. 195/2018 06.11.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 30.11.2018
409 TP servera 39,83 zmluva 73/2018 08.11.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 30.11.2018
410 knihy 71,23 obj. 201/2018 07.11.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 30.11.2018
411 časopis 2019 14,00 obj. 153/2018 19.11.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 30.11.2018
412 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 08.11.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 30.11.2018
413 služby Blum. 11/2018 69,71 zmluva 078304710400/2004 08.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.11.2018
414 nájomné Blum. 11/2018 168,07 zmluva 078304710400/2004 08.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.11.2018
415 knihy 573,99 obj. 199/2018 08.11.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 30.11.2018
416 knihy 302,35 obj. 198/2018 12.11.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 04.12.2018
417 časopis 2019 34,80 obj. 202/2018 12.11.2018 L.K. Permanent,  Hattalova 12, 831 03 BA; 31352782 04.12.2018
418 hlasové služby a internet 253,52 zmluva 2029109619 08.11.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 04.12.2018
419 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 13.11.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 04.12.2018
420 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 13.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 04.12.2018
421 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 13.11.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 04.12.2018
422 kancelárske potreby 469,58 obj. 203/2018 13.11.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 04.12.2018
523 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.11.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 04.12.2018
424 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 13.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.12.2018
425 monitoring ZR  19,92 zmluva 0033/2010 13.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.12.2018
426 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 13.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.12.2018
427 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 13.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.12.2018
428 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 13.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.12.2018
429 noviny a časopisy 2019 219,00 obj. 121/2018 14.11.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 06.12.2018
430 workshopy Einsteinova akadémia 250,00 obj. 194/2018 14.11.2018 Ing. Peter Molčány, Jungmannova 10, 851 01 BA; 50640895 06.12.2018
431 kurz mobily apríl 2018 300,00 obj. 48/2018 14.11.2018 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245497 06.12.2018
432 počítačový kurz pokročilí jún 2018 300,00 obj. 82/2018 14.11.2018 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245497 06.12.2018
433 počítačový kurz začiatočníci september 2018 300,00 obj. 166/2018 14.11.2018 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245497 06.12.2018
434 služby počítače 4-9/2018 300,00 zmluva 132/2009 15.11.2018 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 06.12.2018
435 nájomné a služby ZR 11/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.11.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.12.2018
436 časopisy 2019 10,20 obj. 131/2018 19.11.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 06.12.2018
437 toner 54,00 obj. 205/2018 19.11.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 06.11.2018
438 knihy 24,00 obj. 206/2018 19.11.2018 Danica Pauličková-Seneca Publishing, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 06.12.2018
439 servis Clavius 180,00 zmluva 58/2016 20.11.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 06.12.2018
440 knihy 625,63 obj. 214/2018 20.11.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.12.2018
441 toner 34,80 obj. 207/2018 22.11.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 06.12.2018
442 knihy 695,85 obj. 208/2018 22.11.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.12.2018
443 knihy 276,58 obj. 124/2018 23.11.2018 Knihy pre každého s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 06.12.2018
444 časopisy 25,00 obj. 124/2018 26.11.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 06.12.2018
445 noviny 2019 12,00 obj. 134/2018 26.11.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 35792381 06.12.2018
446 noviny 2019 19,80 obj. 134/2018 26.11.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 35792381 06.12.2018
447 vyúčtovanie služby  2017 Blum. -70,90 zmluva 078304710400/2004 30.11.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.12.2018
448 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 04.12.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 03.01.2019
449 časopis 2019 26,60 obj. 128/2018 06.12.2018 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 00179027 03.01.2019
450 knihy 621,15 obj. 211/2018 06.12.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 03.01.2019
452 hlasové služby a internet 44,99 zmluva 154/2018 06.12.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.01.2019
453 nájomné Blum. 12/2018 168,07 zmluva 078304710400/2004 06.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
454 služby Blum. 12/2018 69,71 zmluva 078304710400/2004 06.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
455 knihy 67,50 obj. 223/2018 06.12.2018 minimalist s.r.o., Magurská 3, 831 01 BA; 03.01.2019
456 propag. materiály 40,50 obj. 224/2018 06.12.2018 minimalist s.r.o., Magurská 3, 831 01 BA; 03.01.2019
457 knihy 784,28 obj. 216/2018 06.12.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 03.01.2019
458 knihy 86,80 obj. 211/2018 07.12.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 03.01.2019
459 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 07.12.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 03.01.2019
460 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.12.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 03.01.2019
461 hlasové služby a internet 45,98 zmluva 155/2018 11.12.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.01.2019
462 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 11.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 03.01.2019
463 oprava tlačiarne 36,00 obj. 218/2018 11.12.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 03.01.2019
464 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
465 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
466 monitoring Kar 19,92 zmluva 0032/2010 11.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
467 monitoring Záhr. 24,72 zmluva 0031/2018 11.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
468 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 11.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.01.2019
469 hlasové služby a internet 263,66 zmluva 2029809672 11.12.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.01.2019
470 stravné lístky 984,20 zmluva 4085/96
obj. 215/2018
11.12.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.01.2019
471 odpadové koše 58,88 obj. 213/2018 11.12.2018 4home, Hvezdova 1073, Mlynské nivy 76, BA; 03.01.2019
472 časopisy a noviny 2019 1536,19 obj. 152/2018 12.12.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 03.01.2019
473 knihy 670,83 obj. 220/2018 12.12.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 03.01.2019
474 školenie 484,00

zmluva 421/2018

13.12.2018 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor; 25150707 11.01.2019

475

nájomné a služby ZR 1/2019 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.12.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 11.01.2019
476 výmena ústredne EZS ZR 872,64 obj. 226/2018 13.12.2018 RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 36242039 11.01.2019
477 knihy 38,21 obj. 217/2018 13.12.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 11.01.2019
478 noviny 2019 308,21 obj. 122/2018 17.12.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253

16.01.2019

479 tabuľa biela 57,90 obj. 214/2018 17.12.2018 Office Services, Mlynské luhy 76, BA; 44269684 16.01.2019
480 knihy 43,53 obj. 227/2018 17.12.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.01.2019
481 knihy 137,19 obj. 229/2018 18.12.2018 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 16.01.2019
482 plošinový vozík 137,19 obj. 221/2018 19.12.2018 AJ Produkty, Galvaniho 7/B, 821 04 BA; 36268518 16.01.2019
483 kovová skriňa 172,80 obj. 221/2018 19.12.2019 AJ Produkty, Galvaniho 7/B, 821 04 BA; 36268518 16.01.2019
484 oprava EZS Blum. 235,79 obj. 222/2018 19.12.2018 RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 36242039 16.01.2019
485 lektorovanie kurzu 300,00 obj. 200/2018 20.12.2018 Mgr. Milan Regec - athelas, Klemensova 7, 811 09 BA; 40245497 16.01.2019
486 knižné vozíky 787,20 obj. 221/2018 31.12.2018 AJ Produkty, Galvaniho 7/B, 821 04 BA; 36268518 16.01.2019
487 služby BTS a OPP 12/2018 60,00 zmluva 131/2017 31.12.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 16.01.2019
488 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 31.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2019
489 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 31.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2019
490 monitoring  ZR 19,92 zmluva 0032/2010 31.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2019
491 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 31.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2019
492 monitoring Zah. 24,72 zmluva 0031/2018 31.12.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2019
 
| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete