Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Objednávky 2014

č./reg. predmet dodávateľ,
adresa; IČO
dátum
obj.
hodnota
v €
schválil dátum
zverejnenia
1/1 poskytnutie vozidla MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3,814 21 BA; 603147 07.01.2014 0 Kopáčiková
riaditeľka
10.01.2014
2/6 časopis Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 10.01.2014 6,00 Kopáčiková
riaditeľka
10.01.2014
3/14 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.01.2014 1168,68 Kopáčiková
riaditeľka
24.01.2014
4/16 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 16.01.2014 682,57 Kopáčiková
riaditeľka
24.01.2014
5/17 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.01.2014 567,09 Kopáčiková
riaditeľka
24.01.2014
6/22 časopis Mediaprint Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 35792281 21.01.2014 30,00 Kopáčiková
riaditeľka
27.01.2014
7/23 časopis Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 21.01.2014 5,69 Kopáčiková
riaditeľka
27.01.2014
8/27 knihy Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 22.01.2014 270,65 Kopáčiková
riaditeľka
27.01.2014
9/27 knihy Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 23.01.2014 51,50 Kopáčiková
riaditeľka
27.01.2014
10/28 technická prehliadka kotla Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 41105541 24.01.2014 100,00 Kopáčiková
riaditeľka
27.01.2014
11/47 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 28.01.2014 1015,63 Kopáčiková
riaditeľka
07.02.2014
12/49 tonery Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 29.01.2014 95,28 Kopáčiková
riaidteľka
07.02.2014
13/50 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 30.01.2014 716,39 Kopáčiková
riaditeľka
07.02.2014
14/51 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 31.01.2014 674,26 Kopáčiková
riaditeľka
10.02.2014
15/67 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 06.02.2014 703,45 Kopáčiková
riaditeľka
10.02.2014
16/68 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2014 560,00 Kopáčiková
riaditeľka
10.02.2014
17/70 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 10.02.2014 106,10 Kopáčiková
riaidteľka
10.02.2014
18/71 knihy EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 10.02.2014 88,30 Kopáčiková
riaditeľka
10.02.2014
19/72 zariadenie detského kútika Ikea Bratislava, Ivanská cesta 18, 821 04 BA; 12.02.2014 53,86 Kopáčiková
riaditeľka
19.02.2014
20/75 knihy Martinus.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin; 36440531 18.02.2014 34,25

Kopáčiková
riaditeľka

19.02.2014
21/76 knihy Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 18.02.2014 33,50 Kopáčiková
riaditeľka
19.02.2014
22/78 licencie MS Office Exe, Slávičie údolie 6, 811 06 BA; 17321450 20.02.2014 130,00 Kopáčiková
riaditeľka
25.02.2014
23/79 stravné poukážky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.02.2014 1081,72 Kopáčiková
riaditeľka
25.02.2014
24/80 knihy Planart, Železničná 98/28, 017 01 Považská Bystrica; 44540647 20.02.2014 99,96 Kopáčiková
riaditeľka
25.02.2014
25/81 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 21.02.2014 440,24 Kopáčiková
riaditeľka
25.02.2014
26/82 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 25.02.2014 652,36 Kopáčiková
riaditeľka
25.02.2014
27/83 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 25.02.2014 822,36 Kopáčiková
riaditeľka
25.02.2014
28/87 časopis Redakcia Gaudium, Kresťanské centrum pre nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 874 01 BA; 31373038 26.02.2014 6,00 Kopáčiková
riaditeľka
28.02.2014
29/88 časopis Redakcia časopisu Diabetik, Ecopress, Seberínyho 1, 820 07 BA; 31333524 05.03.2014 10,20 Kopáčiková
riaditeľka
07.03.2014
30/90 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 05.03.2014 686,42 Kopáčiková
riaditeľka
07.03.2014
31/91 revízia EZS a servis RIMI Nabda, Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039 05.03.2014 167,59 Kopáčiková
riaditeľka
07.03.2014
32/97 knihy Artis Omnis, Kysucká csta 9, 010 01 Žilina; 36403491 10.03.2014 122,95 Kopáčiková
riaidteľka
14.03.2014
33/98 knihy Vydavateľstvo Perfekt, Karpatská 7, 811 05 BA; 00680303 10.03.2014 133,64 Kopáčiková
riaditeľka
14.03.2014
34/99 kniha Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka; 31103031 17.03.2014 23,00 Kopáčiková
riaditeľka
19.03.2014
35/101 väzba prírastkových zoznamov Kníhviazačstvo J+D, Mesačná 8, 821 02 BA; 44783761 21.03.2014 55,00 Kopáčiková
riaditeľka
24.03.2014
36/106 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 21.03.2014 600,25 Kopáčiková
riaditeľka
26.03.2014
37/107 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 24.03.2014 101,88 Kopáčiková
riaditeľka

26.03.2014

38/110 počítačový kurz pre seniorov V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 27.03.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
04.04.2014
39/112 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 28.03.2014 283,68 Kopáčiková
riaditeľka
07.04.2014
40/113 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 28.03.2014 664,79 Kopáčiková
riaditeľka
07.04.2014
41/114 knihy Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 28.03.2014 499,16 Kopáčiková
riaditeľka
07.04.2014
42/115 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 31.03.2014 942,59 Kopáčiková
riaditeľka
08.04.2014
43/118 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 01.04.2014 662,00 Kopáčiková
riaditeľka
08.04.2014
44/119 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 01.04.2014 14,96 Kopáčiková
riaditeľka
08.04.2014
45/121 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 07.04.2014 34,48 Kopáčiková
riaditeľka
08.04.2014
46/125 odpadová nádobka ku xeroxu Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 09.04.2014 45,50 Kopáčiková
riaditeľka
14.04.2014
47/126 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 09.04.2014 25,87 Kopáčiková
riaditeľka
14.04.2014
48/127 školenie BOZP a PO Horánsky, s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 10.04.2014 142,08 Kopáčiková
riaditeľka

14.04.2014

49/128 účastnícky poplatok na konferenciu Albertina icome Praha, Štěpánska 16, 110 00 Praha 1, ČR;49612158 14.04.2014 49,57 Kopáčiková
riaditeľka
16.04.2014
50/130 toner Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 17.04.2014 28,80 Kopáčiková
riaditeľka
24.04.2014
51/131 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 22.04.2014 618,59 Kopáčiková
riaditeľka
28.04.2014
52/133 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 23.04.2014 74,96 Kopáčiková
riaditeľka
28.04.2014
53/134 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 29.04.2014 1043,46 Kopáčiková
riaditeľka
07.05.2014
54/2014 skladací stôl Marek Horváth - Rudeta SK; Nám. Slobody 1859/5, 034 01 Ružomberok; 46856757 29.04.2014 152,74 Kopáčiková
riaditeľka
07.05.2014
55/138 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 02.05.2014 627,40 Kopáčiková
riaditeľka
07.05.2014
56/139 knihy Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 05.05.2014 201,04 Kopáčiková
riaditeľka
07.05.2014
57/140 počítačový kurz pre seniorov V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 06.05.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
07.05.2014
58/142 knihy Panta Rhei, Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder; 31443923 06.05.2014 6,00 Kopáčiková
riaditeľka
07.05.2014
59/144 kronika ARKA, Turbínova 1, 831 04 BA; 36523496 07.05.2014 72,54 Kopáčiková
riaditeľka
14.05.2014
60/145 kniha Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 07.05.2014 0,99 Kopáčiková
riaditeľka
14.05.2014
61/147 časopis Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 12.05.2014 58,80 Kopáčiková
riaditeľka
16.05.2014
62/148 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 13.05.2014 412,55 Kopáčiková
riaditeľka
16.05.2014
63/149 tech. zabezp. samoobslužnej knižnice Marek Klein, 941 05 Černík 466; 41764021 13.05.2014 480,00 Kopáčiková
riaditeľka
16.05.2014
64/150 knihy Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 13.05.2014 10,50 Kopáčiková
riaditeľka
16.05.2014
65/151 knihy EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 13.05.2014 133,09 Kopáčiková
riaditeľka

16.05.2014

66/152 knižné domčeky Marek Klein - Drevovýroba, 941 05 Černík 466; 41764021 14.05.2014 910,00 Kopáčková
riaditeľka
21.05.2014
67/154 denníky letná čitáreň Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 14.05.2014 70,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
68/155 časopisy letná čitáreň Spoločnosť 7 PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 14.05.2014 10,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
69/156 denník letná čitáreň Ecopress, Seberínyho 1, 820 07 BA; 31333524 14.05.2014 55,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
70/157 časopis letná čitáreň ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 14.05.2014 1,40 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
71/158 denník letná čitáreň Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 14.05.2014 130,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
72/159 časopisy letná čitáreň Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 14.05.2014 505,22 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
73/160 kontrola a oprava hasiacich prístrojov Horánsky, s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 14.05.2014 90,60 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
74/161 chladnička - Západný rad Andrea Shop, Galantská cesta 588/22, 929 01 Dun. Streda; 36277151 15.05.2014 119,99 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
75/165 knihy Svetozár Krno, Karpaty-Infopress, 811 03 BA; 17493528 16.05.2014 10,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.05.2014
76/107 servis klimatizácie Klimatech, Vajanského 58, 921 01 Piešťany; 31419101 26.05.2014 120,00 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
77/168 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 27.05.2014 782,70 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
78/169 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 28.05.2014 1043,96 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
79/170 toner alternatívny Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 28.05.2014 27,60 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
80/171 toner originál Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 28.05.2014 78,00 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
81/172 počítačový kurz pre seniorov V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 29.05.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
82/175 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.05.2014 506,84 Kopáčiková
riaditeľka
30.05.2014
83/180 toner Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 06.06.2014 63,60 Kopáčiková
riaditeľka
12.06.2014
84/187 knihy CBR Martinus, Gorkého 4, 036 01 Martin; 45503249 10.06.2014 207,92 Kopáčiková
riaditeľka
12.06.2014
85/188 knihy Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 10.06.2014 66,92 Kopáčiková
riaditeľka
12.06.2014
86/189 chladnička NAY, Tuhovská 15, 830 06 BA; 35739487 11.06.2014 129,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.06.2014
87/190 licencia antivírus ESET, Aupart Tower, Einsteinova 24, 851 01 BA;31333352 12.06.2014 766,08 Kopáčiková
riaidteľka
12.06.2014
88/191 kancelárske a čistiace potreby Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 12.06.2014 209,75 Kopáčiková
riaditeľka
13.06.2014
89/192 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 12.06.2014 700,00 Kopáčiková
riaditeľka
13.06.2014
90/193 toner Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 13.06.2014 78,00 Kopáčiková
riaditeľka
13.06.2014
91/194 technické zabezpečenie podujatí v LČ BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 19.06.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
20.06.2014
92/195 dvierka na mrazničku Jozef Holienka, Kupeckého 7, BA; 13988671 19.06.2014 70,00 Kopáčiková
riaditeľka
20.06.2014
93/202 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 24.06.2014 411,20 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
94/206 webhosting, obnova domény Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 25.06.2014 95,95 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
95/208 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 25.06.2014 110,00 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
96/209 knihy Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05 BA; 36750611 26.06.2014 40,00 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
97/210 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 26.06.2014 533,71 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
98/212 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 26.06.2014 558,92 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
99/215 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 30.06.2014 1039,50 Kopáčiková
riaditeľka
01.07.2014
100/220 počítače a snímače čk JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 02.07.2014 5781,60 Kopáčiková
riaditeľka
03.07.2014
101/2014 knihy Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 03.07.2014 593,31 Kopáčiková
riaditeľka
04.07.2014
102/2014 tonery Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 04.07.2014 139,20 Kopáčiková
riaditeľka
04.07.2014
103/2014 knižný regál Marek Klein, 941 05 Černík 466; 41764021 08.07.2014 450,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.07.2014
104/228 časopis L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 08.07.2014 33,60 Kopáčiková
riaditeľka
18.07.2014
105/231 knihy Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07BA; 17.07.2014 18,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.07.2014
106/232 knihy Region Poprad, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 36477672 17.07.2014 30,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.07.2014
107/234 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 21.07.2014 696,86 Kopáčiková
riaditeľka
21.07.2014
108/235 knihy EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 21.07.2014 55,19 Kopáčiková
riaditeľka

21.07.2014

109/237 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 23.07.2014 416,16 Kopáčiková
riaditeľka
01.08.2014
110/238 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 28.07.2014 719,99 Kopáčiková
riaditeľka
06.08.2014
111/240 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.07.2014 475,00 Kopáčiková
riaditeľka
07.08.2014
112/241 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 29.07.2014 454,20 Kopáčiková
riaditeľka
07.08.2014
113/244 licencie exe, Slávičie údolie 6, 811 02 BA; 17321450 12.08.2014 1350,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.08.2014
114/245 toner orig. Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 13.08.2014 70,20 Kopáčiková
riaditeľka
21.08.2014
115/246 časopisy 2015 Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 14.08.2014 132,84 Kopáčiková
riaditeľka
21.08.2014
116/247 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 18.08.2014 601,51 Kopáčiková
riaditeľka
21.08.2014
117/248 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 18.08.2014 249,21 Kopáčiková
riaditeľka
21.08.2014
118/249 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.08.2014 337,88 Kopáčiková
riaditeľka
21.08.2014
 119/250 inštalácia techniky   Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799  22.08.2014 200,00  Kopáčiková
riaditeľka
22.08.2014 
120/251 časopisy 2015 Suweco CZ, Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6; 25094769 02.09.2014 78,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
121/252 časopisy 2015 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 02.09.2014 37,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
122/253 časopisy 2015 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 00678155 02.09.2014 81,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
123/254 časopisy 2015 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 02.09.2014 790,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
124/255 časopisy 2015 Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 151882 02.09.2014 12,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
125/256 časopisy 2015 Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 179027 02.09.2014 20,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
126/257 časopisy 2015 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 02.09.2014 856,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
127/258 časopisy 2015 Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 02.09.2014 26,00 Kopáčiková
riaditeľka

12.09.2014

128/259 časopisy 2015 Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 164691 02.09.2014 16,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
129/260 časopisy 2015 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 02.09.2014 45,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
130/261 konferencia Knihovny současnosti SDRUK, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava 02.09.2014 81,58 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
131/263 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.09.2014 751,30 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
132/266 knihy Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 05.09.2014 97,44 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
133/267 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 05.09.2014 175,47 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
134/268 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 05.09.2014 389,34 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
135/269 knihy Veronika umělecká a vzdělávací agentura, Veronika Senciová, 664 83Říčky 15; 87561824 05.09.2014 92,40 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
136/272 časopisy 2015 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 10.09.2014 195,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
137/273 časopisy 2015 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 36067148 10.09.2014 14,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
138/274 časopisy 2015 SAK, Michalská 1, 814 17 BA; 30845181 10.09.2014 80,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
139/175 časopisy 2015 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 179027 10.09.2014 20,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
140/276 časopisy 2015 Ecopress, Seberínyho 1, 820 07 BA; 31333524 10.09.2014 48,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
141/277 časopisy 2015 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 10.09.2014 176,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
142/278 časopisy 2015 L.K. Permanent, Hattalova 12, 834 14 BA; 31352782 10.09.2014 34,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
143/279 časopisy 2015 Kresťanské centrum nepočujúcich, Kapitulská 21, 974 01 Ban. Bystrica; 10.09.2014 6,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
144/280 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 11.09.2014 100,00 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
145/281 knihy Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 11.09.2014 289,24 Kopáčiková
riaditeľka
12.09.2014
146/282 časopisy 2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 11.09.2014 2500,00 Kopáčiková
riaditeľka

12.09.2014

147/283 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 11.09.2014 359,70 Kopáčiková
riaditeľka
18.09.2014
148/285 počítačový kurz pre seniorov V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 17.09.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.09.2014
149/286 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 19.09.2014 326,52 Kopáčiková
riaditeľka
29.09.2014
150/287 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 22.09.2014 591,72 Kopáčiková
riaditeľka
29.09.2014
151/289 knihy Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 23.09.2014 7,00 Kopáčiková
riaditeľka
29.09.2014
152/300 toner Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 24.09.2014 27,60 Kopáčiková
riaditeľka
03.10.2014
153/304 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 24.09.2014 477,43 Kopáčiková
riaditeľka
03.10.2014
154/307 router AXIS plus, Májkova 2, 811 02 BA; 24.09.2014 31,90 Kopáčiková
riaditeľka
03.10.2014
155/308 knihy EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 29.09.2014 104,51 Kopáčiková
riaditeľka
03.10.2014
156/309 počítačový kurz pre seniorov V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 30.09.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
03.10.2014
157/310 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.10.2014 1193,03 Kopáčiková
riaditeľka
03.10.2014
158/319 knihy Artis Omnis, Kysucká cesta 9, 010 01 Žilina; 36403491 08.10.2014 72,80 Kopáčiková
riaditeľka
10.10.2014
159/321 časopis Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 09.10.2014 22,10 Kopáčiková
riaditeľka
10.10.2014
160/322 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 10.10.2014 362,63 Kopáčiková
riaditeľka
10.10.2014
161/334 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 13.10.2014 299,18 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
162/336 scenár a podujatie Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 Bratislava; 44812078 13.10.2014 20,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
163/337 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.10.2014 407,53 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
164/338 toner Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 15.10.2014 26,40 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
165/339 stierka na okná Peter Kuklica, Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Ban. Bystrica; 14248212 16.10.2014 11,58 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
166/346 knihy Katarína Hrdá, Cabaj 897, 951 17 Cabaj-Čápor; 44711905 21.10.2014 21,80 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
167/347 knihy Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 21.10.2014 450,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.10.2014
168/349 kancelárske potreby Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 22.10.2014 477,88 Kopáčiková
riaditeľka
27.10.2014
169/354 časopisy 2015 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 27.10.2014 14,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
170/355 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 28.10.2014 146,33 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
171/356 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 28.10.2014 54,89 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
172/357 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 28.10.2014 224,98 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
173/361 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 30.10.2014 260,86 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
174/362 toner Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 03.11.2014 48,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
175/363 toner Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 03.11.2014 27,60 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
176/365 tlačiareň E-shop FaxCopy, Domkárska 15, 821 05BA; 35729040 03.11.2014 165,48 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
177/366 online hry pre deti Stiefel Eurocart, Ružinovská 1/A, 821 02 BA; 31360513 04.11.2014 33,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
178/367 dodávky, výmena a montáž elektr. ohrievača Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 04.11.2014 300,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
179/368 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 04.11.2014 991,28 Kopáčiková
riaditeľka
05.11.2014
180/369 knihy CBR Martinus, Gorkého 4, 036 01 Martin; 45503249 07.11.2014 33,93 Kopáčiková
riaditeľka
18.11.2014
181/370 scenár a podujatie Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 Bratislava; 44812078 10.11.2014 20,00 Kopáčiková
riaditeľka
20.11.2014
182/371 vložné seminár TSÚP, 900 41 Rovinka 326 12.11.2014 40,00 Kopáčiková
riaditeľka
21.11.2014
183/371 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 18.11.2014 47,88 Kopáčiková
riaditeľka
21.11.2014
184/380 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 19.11.2014 416,48 Kopáčiková
riaditeľka
21.11.2014
185/381 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 20.11.2014 250,47 Kopáčiková
riaditeľka
21.11.2014
186/382 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 20.11.2014 499,45 Kopáčiková
riaditeľka
21.11.2014
187/387 knihy Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 24.11.2014 36,00 Kopáčiková
riaditeľka
28.11.2014
188/388 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 24.11.2014 404,77 Kopáčiková
riaditeľka
28.11.2014
189/389 reklamné predmety REDA, Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177 24.11.2014 785,00 Kopáčiková
riaditeľka
28.11.2014
190/390 knihy Martinus.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin; 36440531 26.11.2014 18,65 Kopáčiková
riaditeľka
28.11.2014
191/391 toner Magic Print, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 28.11.2014 24,00 Kopáčiková
riaditeľka
28.11.2014
192/392 školenie PO Horanský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 28.11.2014 210,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
193/394 vstupný audit a dokumentácia - zdravotná služba Horanský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 28.11.2014 586,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
194/395 knihy EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 01.12.2014 112,98 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
195/396 knihy Ferodom, Štefánikova 878/58, 010 01 Žilina; 36395161 01.12.2014 11,00 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
196/397 sedacie vaky Tuli.sk, Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave; 45248451 02.12.2014 476,40 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
197/398 tlačiareň a tonery Alza.cz, Jateční33a, 170 00 Praha; 27082440 02.12.2014 462,09 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
198/402 knihy Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 03.12.2014 404,77 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
199/400 stravné lístky Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.12.2014 834,77 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
200/404 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 04.12.2014 250,74 Kopáčiková
riaditeľka
05.12.2014
201/405 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 05.12.2014 295,71 Kopáčiková
riaditeľka
10.12.2014
202/406 knihy Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 09.12.2014 11,90 Kopáčiková
riaditeľka
10.12.2014
203/407 knihy Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 10.12.2014 30,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
204/408 laminátor a fólie B2B Partner, Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 11.12.2014 496,80 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
205/409 tlačiareň a príslušenstvo MagicPrint, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 11.12.2014 456,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
206/410 knihy Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 12.12.2014 69,30 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
207/411 norma Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Śtefanovičova 3, 810 05 BA;  12.12.2014 21,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
208/412 kancelárske kreslá, stolička, flipchart a prísluš. B2B Partner, Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 12.12.2014 625,92 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
209/413 knihy Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 12.12.2014 496,78 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
210/414 knihy Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 12.12.2014 582,65 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
211/415 kancelárske potreby Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 12.12.2014 418,91 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
212/416 kancelárske pomôcky MagicPrint, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 12.12.2014 290,88 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
213/417 čistiace potreby Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 12.12.2014 228,31 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
214/418 konferenčné stoličky Záhrebská EMPORO s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 BA; 44562195 12.12.2014 863,28 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
215/419 tašky na kolieskach ALDO s.r.o., Bělehradská 568/92, 120 00 Praha; 24184853 12.12.2014 69,22 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
216/420 knihy Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 12.12.2014 498,69 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
217/421 2 koberce Jutex Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 BA; 15.12.2014 236,84 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
218/422 fólia na knihy Uniplast, s.r.o., Vajnorská 40, 831 04 BA; 35706698 15.12.2014 793,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
219/423 3 počítače Alza s.r.o. Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 15.12.2014 924,65 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
220/424 3 skrinky B2B Partner, Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 15.12.2014 266,40 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
221/425 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.12.2014 820,79 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
222/426 knihovnícke pomôcky Ceiba spol. s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo; 25609033 15.12.2014 869,98 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
223/428 licencie MS Office Exe, Slávičie údolie 6, 811 06 BA; 15.12.2014 194,40 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
224/429 tabuľa Magic Print, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 15.12.2014 249,48 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
225/430 stojany na knihy Ceiba spol. s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo; 25609033 15.12.2014 59,54 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
226/431 košíky na knihy Kika nábytok, Galvaniho 11, BA; 35883103 15.12.2014 21,22 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
227/432 chladnička Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienková 12599/2G, 821 06 BA; 35950226 16.12.2014 147,90 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
228/436 polokreslá Panenská Penta RM, Ing. Michal Roman, Sídl.1.mája, Vranov nad Topľou 17.12.2014 997,92 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
229/437 zabezpečenie VIS pre čitateľov  Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 17.12.2014 200,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
230/438 skladacie stoličky Karadžičova Remos s.r.o., Tomášikova 26, 821 06 BA; 35890941 17.12.2014 348,00 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
231/439 výstavný paraván Activity Slovakia, Trnavská 67, 821 01BA; 35866096 18.12.2014 584,40 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
232/440 náplň do kopírky, tonery Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 18.12.2014 164,40 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
233/441 tonery Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 18.12.2014 172,56 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
234/442 hry na x-box, flashdisky Alza s.r.o. Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 18.12.2014 196,53 Kopáčiková
riaditeľka
18.12.2014
235/443 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 18.12.2014 972,39 Kopáčiková
riaditeľka
22.12.2014
236/444 snímač čiarových kódov JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 18.12.2014 136,78 Kopáčiková
riaditeľka
22.12.2014
237/445 čistiace a kanc. potreby Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 22.12.2014 204,41 Kopáčiková
riaditeľka
22.12.2014
238/446 2 počítačové stoly Kika, Galvaniho 11, BA; 22.12.2014 97,88 Kopáčiková
riaditeľka
22.12.2014
239/448 knihy Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.12.2014 104,71 Kopáčiková
riaditeľka
23.12.2014
| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete