Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Donáška kníh seniorom

Donášku kníh poskytuje Staromestská knižnica od roku 2016. Službu môžu využívať menej pohybliví a dlhodobo chorí seniori nad 60 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré pre zdravotné obmedzenia nemôžu knižnicu osobne navštíviť. Služba je určená pre obyvateľov s trvalým pobytom v Starom Meste. 

Cieľom donášky je podpora čítania staromestských seniorov a využívania služieb Staromestskej knižnice.

Knihy, prípadne časopisy si čitatelia môžu vybrať prostredníctvom online katalógu a objednať telefonicky alebo e-mailom na všetkých pracoviskách: 

Blumentálska 10/a, tel: 02/ 5542 2268, sluzbyblum@starlib.sk 
Panenská 1, tel: 02/ 5441 1874, sluzbypan@starlib.sk 
Záhrebská 8, tel: 02/ 5249 1633, sluzbyzah@starlib.sk 
Západný rad 5, tel: 02/ 5477 3732, sluzbyzr@starlib.sk 
Karadžičova 1, tel: 02/ 5292 1104, sluzbykar@starlib.sk 

Službu zabezpečí pobočka najbližšie k bydlisku čitateľa. Donáška kníh sa realizuje raz za mesiac. Pracovníci knižnice sa vopred telefonicky dohodnú s čitateľom na termíne donášky. Podmienkou je platná čitateľská registrácia v Staromestskej knižnici.

Záujemca, ktorý nie je čitateľom Staromestskej knižnice, sa môže zaregistrovať elektronicky alebo telefonicky. Vyplnenú prihlášku odovzdá pracovníkovi pri návšteve knižnice alebo pri doručení kníh.

V prípade, že má čitateľ vypožičané knihy, môže ich pri donáške vrátiť.

Záleží nám na tom, aby sa knihy dostali čo najširšiemu okruhu používateľov.

 
| | | |
posledná aktualizácia: 06.12.2021
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete