Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry do 31.12.2012

 
FD
č.
popis                              hodnota
 s DPH 
ident.
zmluvy, objedn.
dátum doručenia dodávateľ,            
 adresa; IČO
dátum
zverejnenia
 1 monitoring   19,92 zmluva 02.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
 2 monitoring  19,92 zmluva 02.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
3 monitoring 19,92 zmluva 02.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
4 monitoring 19,92 zmluva 02.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
5 monitoring 19,92 zmluva 02.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
6 nájomné 131,75 zmluva 02.01.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 13.01.2012
7 nájomné a služby 1389,93 zmluva 02.01.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 13.01.2012
8 nájomné a služby 82,54 zmluva 02.01.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 13.01.2012
9 služby 288,79 zmluva 09.01.2012 Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931 13.01.2012
10 nájomné a služby 972,82 zmluva 09.01.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 13.01.2012
11 nájomné 157,94 zmluva 09.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
12 služby 70,90 zmluva 09.01.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.01.2012
13 toner 49,20 obj.
3/2012
10.01.2012 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891  13.01.2012
14 elektrina -12,19 zmluva 10.01.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

13.01.2012

15 elektrina 166,88 zmluva 10.01.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.01.2012
16 elektrina 22,82 zmluva 10.01.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.01.2012
17 elektrina 26,89 zmluva 04.01.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.01.2012
18 hlasové služby, internet 343,06 zmluva 10.01.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.01.2012
19 hlasové služby 41,26 zmluva 10.01.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.01.2012
20 internet 124,12 zmluva 10.01.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.01.2012
21 prenájom server 119,50 zmluva 11.01.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 13.01.2012
22 údržba servera 39,83 zmluva 13.01.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 03.02.2012
23 služby 12,86 zmluva 16.01.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469

03.02.2012

24 stravné lístky 1597,78 obj. 4/2012 13.01.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.02.2012
25 knihy 388,15 obj. 7/2012 17.01.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 03.02.2012
26 knihy 119,35 obj. 8/2012 17.01.2012 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 03.02.2012
27 časopis 20,00 obj. 123/2011 20.01.2012 Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 03.02.2012
28 toner 26,40 obj. 9/2012 18.01.2012 aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 03.02.2012
29 časopis 28,00 obj. 5/2012 20.01.2012 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 03.02.2012
30 časopis 21,19 obj. 72/2010 17.01.2012 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 03.02.2012
31 údržba softveru 31,20 obj. 11/2012 25.01.2012 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 03.02.2012
32 aktualizácia softveru 159,60 zmluva 24.01.2012 Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 03.02.2012
33 knihy 355,30 obj. 10/2011 25.01.2012 Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 03.02.2012
34  údržba softveru  556,80 zmluva  27.01.2012  Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 06.02.2012
35 knihy 43,77 obj. 13/2012 27.01.2012 Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 06.02.2012
36 stravné lístky 1660,03 obj. 14/2012 26.01.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.02.2012
37 knihy 587,93 obj. 6/2012 30.01.2012 Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.02.2012
38 elektrina 161,44 zmluva 01.02.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.02.2012
39 elektrina 353,50 zmluva 01.02.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.02.2012
40 elektrina 42,29 zmluva 01.02.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.02.2012
41 elektrina 487,25 zmluva 01.02.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.02.2012
42 knihy 33,00 obj. 17/2012 06.02.2012 Ing. Karol Nowak, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 30261287 16.02.2012
43 BOZP a PO 79,67 zmluva 07.02.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 16.02.2012
44 internet 124,12 zmluva 17.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.02.2012
45 hlasové služby, internet 343,63 zmluva 17.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469

16.02.2012

46 elektrina 42,29 zmluva 03.02.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

16.02.2012

47 elektrina 161,44 zmluva 06.02.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

16.02.2012

48 knihy 790,13 obj. 16/2012 06.02.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216

16.02.2012

49 kolektívne členstvo 33,00 zmluva 09.02.2012 Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594

16.02.2012

50 prenájom server 119,50 zmluva 09.02.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946

16.02.2012

51 údržba servera 39,53 zmluva 09.02.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431

16.02.2012

52 knihy 792,62 obj. 12/2012 09.02.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.02.2012
53 hlasové služby 40,18 zmluva 13.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.02.2012
54 monitoring 19,92 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
55 monitoring 19,92 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
56 monitoring 19,92 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
57 monitoring 19,92 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
58 monitoring 19,92 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
59 koncesionársky poplatok 224,96 zákon 14.02.2012 RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 36857432 16.02.2012
60 knihy 477,53 obj. 20/2012 14.02.2012 Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 16.02.2012
61 služby 288,79 zmluva 14.02.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 16.02.2012
62 nájomné a služby 972,82 zmluva 14.02.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.02.2012
63 služby 70,90 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
64 nájomné 157,94 zmluva 14.02.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.02.2012
65 hlasové služby 11,93 zmluva 17.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 01.03.2012
66 časopis 49,73 obj. 71/2010 21.02.2012 Poradca, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina; 36371271 01.03.2012
67 ročný poplatok 33,00 zmluva 22.02.2012 Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 01.03.2012
68 stravné lístky 1611,61 obj. 24/2012  23.02.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 01.03.2012
69 knihy 547,95 obj. 21/2012 20.02.2012 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12. 831 03 BA; 46106596 01.03.2012
70 tonery 50,40 obj. 25/2012 28.02.2012 aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 01.03.2012
71 knihy 248,82 obj. 23/2012 28.02.2012 Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 26.03.2012
72 knihy 528,11 obj. 18/2012 27.02.2012 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 26.03.2012
73 tonery 136,80 obj. 27/2012 01.03.2012 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 26.03.2012
74 knihy 45,00 obj. 19/2012 01.03.2012 Regent, Štefánkova 19, 811 05 BA; 35705892 26.03.2012
75 knihy 78,63 obj. 22/2012 02.03.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 26.03.2012
76 noviny  183,00  obj. 116/2011 05.03.2012 Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524  26.03.2012 
77 plyn 1031,00 zmluva 05.03.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 26.03.2012
78 knihy 149,17 obj. 26/2012 01.03.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 26.03.2012
79 údržba servera 39,83 zmluva 08.03.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 28.03.2012
80 internet 124,12 zmluva 03.03.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 28.03.2012
81 prenájom server 119,50 zmluva 08.03.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 28.03.2012
82 hlasové služby, internet 354,68 zmluva 08.03.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 28.03.2012
83 elektrina 161,44 zmluva 08.03.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 28.03.2012
84 elektrina 42,29 zmluva 08.03.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 28.03.2012
85 monitoring 19,92 zmluva 08.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012
86  monitoring  19,92 zmluva  12.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481  28.03.2012 
87 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012
88 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012
89 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012
90 časopisy 1310,54 obj. 64/2012 12.03.2012 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3661124 28.03.2012
91 BOZP a PO 79,67 zmluva 12.03.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 28.03.2012
92 služby 70,90 zmluva 12.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012
93 nájomné 157,94 zmluva 12.03.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.03.2012
94 služby 288,79 zmluva 12.03.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 28.03.2012
95 nájomné a služby 972,82 zmluva 12.03.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 28.03.2012
96 knihy 368,06 obj. 28/2012 05.03.2012 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 28.03.2012
97 časopisy 25,32 obj. 135/2011 12.03.2012 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3661124 28.03.2012
98 hlasové služby 40,25 zmluva 12.03.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 28.03.2012
99 storno časopisy -214,94   storno 62/2012 15.03.2012 Petit Press, Lazaretská 12, 818 08 BA; 35790253  12.04.2012 
100 kniha  14,70 obj. 29/2012  13.03.2012 Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450  12.04.2012
101 butony 46,01 zmluva SK/2011/826 14.03.2012 Reda, Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177 12.04.2012
102 knihy 471,20 obj. 22/2012 14.03.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.04.2012
103 knihy 84,61 obj. 32/2012 15.03.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.04.2012
104 hlasové služby 12,02 zmluva 19.03.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 12.04.2012
105 časopis 4,00 obj. 120/2011 20.03.2012 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 830 00 Banská Bystrica; 00626031 12.04.2012
106 knihy 36,00 obj. 33/2012 21.03.2012 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 12.04.2012
107 toner 24,00 obj. 34/2012 02.04.2012 aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 13.04.2012
108 stravné lístky 1452,53 obj. 35/2012 02.04.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 13.04.2012
109 nájomné a služby 82,84 zmluva 02.04.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2012
110 nájomné a služby 1389,93 zmluva 02.04.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2012
111 nájomné 131,75 zmluva 02.04.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2012
112 služby 288,79 zmluva 02.04.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 13.04.2012
113 nájomné 157,94 zmluva 02.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2012
114 služby 70,90 zmluva 02.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2012
115 nájomné a služby 972,82 zmluva 02.04.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 13.04.2012
116 knihy 37,70 obj. 36/2012 02.04.2012 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 13.04.2012
117 knihy 376,82 obj. 37/2012 02.04.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 13.04.2012
118 kniha 21,00 obj. 181/2011  04.04.2012 Regionálne vzdelávacie centrum, Rovinka; 31103031  13.04.2012
119 internet 124,12 zmluva 05.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.04.2012
120 hlasové služby a internet 350,48 zmluva 05.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.04.2012
121 knihy 778,66 obj. 32/2012 05.04.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.04.2012
122 grafický návrh 60,00 obj. 39/2012 05.04.2012 Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA; 1024781857 13.04.2012
123 elektrina 161,44 zmluva 05.04.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.04.2012
124 elektrina 353,50 zmluva 05.04.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.04.2012
125 elektrina 42,29 zmluva 05.04.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.04.2012
126 údržba servera 39,83 zmluva 10.04.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 13.04.2012
127 prenájom server 119,50 zmluva 10.04.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 13.04.2012
128 asistentské služby 100,00 obj. 31/2012 10.04.2012 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 13.04.2012
129 monitorig 19,92 zmluva 11.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2012
130 monitoring 19,92 zmluva 11.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2012
131 monitoring 19,92 zmluva 11.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2012
132 monitoring 19,92 zmluva 11.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2012
133 monitoring 19,92 zmluva 11.04.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.04.2012
134 časopis 50,00 obj. 109/2011 11.04.2012 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503  27.04.2012
135 hlasové služby 170,67 zmluva 12.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 27.04.2012
136 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 13.04.2012 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 27.04.2012
137 BOZP a PO 79,67 zmluva 12.04.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 27.04.2012
138 knihy 725,56 obj. 40/2012 16.04.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.04.2012
139 hlasové služby 12,23 zmluva 17.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 27.04.2012
140 knihy 81,11 obj. 44/2012 18.04.2012 Artforum, Kozia 20, 811 03 BA; 35716584 10.05.2012
141 knihy 405,86 obj. 43/2012 23.04.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 10.05.2012
142 knihy 678,84 obj. 45/2012 25.04.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 10.05.2012
143 knihy 17,30 obj. 43/2012 24.04.2012 Eastone Group, Bulharská 70, 821 04 BA; 35741392 10.05.2012
144 knihy 176,07 obj. 46/2012 26.04.2012 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596  10.05.2012
145 služby 70,90 zmluva 02.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 10.05.2012
146 nájomné 157,94 zmluva 02.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 10.05.2012
147 služby 288,79 zmluva 02.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 10.05.2012
148 nájomné a služby 972,82 zmluva 02.05.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 10.05.2012
149 stravné lístky 1590,86 obj. 47/2012 02.05.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 10.05.2012
150 knihy 61,17 obj. 42/2012 02.05.2012 Q111, J.C. Hronského 4, 831 02 Bratislava; 22651772

10.05.2012

151 prenájom server 119,50 zmluva 07.05.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 25.05.2012
152 elektrina 161,44 zmluva 07.05.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 25.05.2012
153 elektrina 42,29 zmluva 07.05.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 25.05.2012
154 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.05.2012
155 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.05.2012
156 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.05.2012
157 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.05.2012
158 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.05.2012
159 hlasové služby 41,51 zmluva 10.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.05.2012
160 časopisy 67,56 obj. 50/2012 11.05.202 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 25.05.2012
161 BOZP a PO 79,67 zmluva 14.05.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 25.05.2012
162 údržba servera 39,83 zmluva 14.05.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 25.05.2012
163 hlasové služby, internet 354,36 zmluva 14.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.05.2012
164 internet 124,12 zmluva 14.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.05.2012
165 knihy 444,62 obj. 41/2012 07.05.2012 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 25.05.2012
166 hlasové služby 12,02 zmluva 16.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.05.2012
167 knihy 612,59 obj. 49/2012 15.05.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 25.05.2012
168 knihy 59,91 obj. 41/2012 22.05.2012 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 25.05.2012
169 časopisy 189,00 obj. 116/2011 22.05.2012 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 25.05.2012
170 časopisy 39,75 obj. 52/2012 22.05.2012 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 25.05.2012
171 časopis 9,02 obj. 51/2012 22.05.2012 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 25.05.2012
172 časopisy -33,79 obj. 50/2012  22.05.2012 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 25.05.2012
173 knihy 470,26 obj. 57/2012 17.05.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 14.06.2012
174 časopis 56,80 obj. 48/2012 24.05.2012 Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 14.06.2012
175 časopisy 494,19 obj. 55/2012 24.05.2012 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 14.06.2012
176 časopisy 300,96 obj. 54/2012 24.05.2012 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 14.06.2012
177 časopis 2,48 obj. 53/2012 24.05.2012 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 14.06.2012
178 služby doúčtovanie 2011 20,02 zmluva 30.05.2012

Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931

14.06.2012
179 toner 46,80 obj. 66/2012 28.05.2012 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 14.06.2012
180 knihy 44,59 obj. 60/2012 01.06.2012 Artforum, Kozia 20,811 03 BA; 35716584 14.06.2012
181 plyn preddavky 1031,00 zmluva 04.06.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 14.06.2012
182 preplatok služby -1389,82 zmluva 04.06.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 14.06.2012
183 služby vyúčtovanie 2011 4022,74 zmluva 04.06.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 14.06.2012
184 stravné lístky 1511,32 obj. 65/2012 04.06.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 14.06.2012
185 nájomné 972,82 zmluva 07.06.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 14.06.2012
186 služby 288,79 zmluva 07.06.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 14.06.2012
187 elektrina 70,90 zmluva 07.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2012
188 nájomné 157,94 zmluva 07.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2012
189 knihy 38,61 obj. 61/2012 05.06.2012 Enigma Publishing, Hurbanova 15, 949 01 Nitra; 44542321 14.06.2012
190 elektrina 161,44 zmluva 06.06.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.06.2012
191 elektrina 42,29 zmluva 06.06.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.06.2012
192 knihy 578,93 obj. 59/2012 05.06.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.06.2012
193 hosting servera 119,50 zmluva 07.06.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 29.06.2012
194 TP server 39,83 zmluva 07.06.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 29.06.2012
195 BOZP a PO 79,67 zmluva 08.06.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 29.06.2012
196 internet 124,12 zmluva 08.06.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 29.06.2012
197 hlasové služby 45,07 zmluva 08.06.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 29.06.2012
198 hlasové služby, internet 347,16 zmluva 08.06.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 29.06.2012
199 monitoring 19,92 zmluva 11.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2012
200 monitoring 19,92 zmluva 11.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2012
201 monitoring 19,92 zmluva 11.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2012
202 monitoring 19,92 zmluva 11.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2012
203 monitoring 19,92 zmluva 11.06.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2012
204 knihy 167,73 obj. 64/2012 05.06.2012 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 29.06.2012
205 knihy 253,98 obj. 63/2012 05.06.2012 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 29.06.2012
206 knihy 35,72 obj. 62/2012 06.06.2012 Dr. Ján Kubáň KUBKO-GORAL, Púpavova 28, 841 04 BA; 17380006 29.06.2012
207 knihy 287,61 obj. 58/2012 07.06.2012 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 29.06.2012
208 noviny a časopisy 1309,96 obj. 135/2011 08.06.2012 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 29.06.2012
209 knihy 19,60 obj. 68/2012 12.06.2012 Vydavateľstvo Elán, Dušan Bobrík, Kalinčiakova 1, 831 04 BA; 12650943 29.06.2012
210 vyúčtovanie služby -26,50 zmluva 12.06.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 29.06.2012
211 hlasové služby 22,31 zmluva 14.06.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 29.06.2012
212 kniha 16,80 obj. 67/2012 13.06.2012 Virvar, Kvetná 33, 900 51 Zohor; 45523002 29.06.2012
213 knihy 160,34 obj. 70/2012 13.06.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 29.06.2012
214 knihy 253,33 obj. 71/2012 13.06.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 29.06.2012
215 toner 48,00 obj. 78/2012 21.06.2012 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 29.06.2012
216 knihy 71,23 obj. 69/2012 18.06.2012 Hlado Hlas, Rumunskej armády1/6, 036 01 Martin; 43985203 29.06.2012
217 doména 95,95 obj. 79/2012 21.06.2012 Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 29.06.2012
218 knihy 108,45 obj. 73/2012 15.06.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.06.2012
219 antivír 783,98 obj. 75/2012 21.06.2012 Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 00 Bratislava; 2020317068 29.06.2012
220 knihy 91,84 obj. 73/2012 26.06.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 04.07.2012
221 knihy 877,11 obj. 72/2012 26.06.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 04.07.2012
222 kniha 18,00 obj. 76/2012 26.06.2012 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 Bratislava; 34554718

04.07.2012

223 nájomné 82,54 zmluva 02.07.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 30.07.2012
224 servisné práce 90,48 obj. 81/2012 03.07.2012 RIMI-NABDA, Z. Kodálya 1421/21, 923 21 Sládkovičovo; 36242039 30.07.2012
225 BOZP a PO 79,67 zmluva 03.07.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 30.07.2012
226 služby 288,79 zmluva 03.07.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 30.07.2012
227 nájomné 131,75 zmluva 03.07.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 30.07.2012
228 nájomné 157,94 zmluva 02.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.07.2012
229 služby 70,90 zmluva 02.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.07.2012
230 nájomné a služby 972,82 zmluva 02.07.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 30.07.2012
231 nájomné a služby 1389,93 zmluva 03.07.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 30.07.2012
232 monitoring 19,92 zmluva 06.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.07.2012
233 monitoring 19,92 zmluva 06.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.07.2012
234  monitoring  19,92 zmluva  06.07.2012  Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481  31.07.2012 
235 monitoring 19,92 zmluva 06.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 31.07.2012
236 monitoring 19,92 zmluva 06.07.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 31.07.2012
237 elektrina 487,25 zmluva 06.07.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 31.07.2012
238 elektrina 42,29 zmluva 06.07.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 31.07.2012
239 elektrina 161,44 zmluva 06.07.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 31.07.2012
240 elektrina 353,50 zmluva 06.07.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 31.07.2012
241 internet preplatok -30,83 zmluva 09.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 31.07.2012
242 hlasové služby a internet 203,65 zmluva 09.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 31.07.2012
243 scenáre k podujatiam 130,00 obj. 84/2012 09.07.2012 Tibor Hujdič, Pluhová 950/10. 831 04 Bratislava; 31.07.2012
244 knihy 20,00 obj. 82/2012 06.07.2012 Svetozár Krno, Karpaty-Impress, 811 03 Bratislava; 17493528 31.07.2012
245 stravné lístky 1511,32 obj. 86/2012 11.07.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 31.07.2012
246 hosting servera 119,50 zmluva 12.07.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 31.07.2012
247 hlasové služby 52,34 zmluva 13.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 31.07.2012
248 honorár 40,00 obj. 80/2012 11.07.2012 BM Agency, Gercenova 9. 851 01 BA; 43953603 31.07.2012
249 knihy 617,98 obj. 85/2012 12.07.2012 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 31.07.2012
250 časopis 30,00 obj. 83/2012 13.07.2012 Mediaprint Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 35792281 31.07.2012
251 TP server 39,83 zmluva 17.07.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 31.07.2012
252 hlasové služby 11,93 zmluva 18.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 31.07.2012
253 oprava dverí a zámkov 53,52 obj. 89/2012 18.07.2012 Hypermedia Group, Odborárske nám. 1, 811 07 BA; 35774592 31.07.2012
254 doplatok a servis KIS 2702,95 zmluva 19.07.2012 LANius, Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, ČR; 25150707 01.08.2012
255 knihy 176,24 obj. 74/2012 12.07.2012 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 01.08.2012
256 knihy 378,42 obj. 88/2012 18.07.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 01.08.2012
257 knihy 23,10 obj. 87/2012 18.07.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 01.08.2012
258 knihy 8,00 obj. 91/2012 20.07.2012 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 01.08.2012
259 stravné lístky 1462,91 obj. 92/2012 24.07.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 01.08.2012
260 knihy 107,50 obj. 90/2012 25.07.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 01.08.2012
261 el. čítačka, MP3 prehrávače - grant 545,31 obj. 93/2012 25.07.2012 Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 27082440 01.08.2012
262 tlačiareň, xbox a prísluš. 657,81 obj. 97/2012 25.07.2012 Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 27082440 02.08.2012
263 knihy 147,68 obj. 94/2012 27.07.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.08.2012
264 knihy 219,37 obj. 95/2012 30.07.2012 Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.08.2012
265 služby Blum. 70,90 zmluva 01.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.08.2012
266 nájomné Blum. 157,94 zmluva 01.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.08.2012
267 služby 288,79 zmluva 01.08.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 16.08.2012
268 nájomné a služby 972,82 zmluva 01.08.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.08.2012
269 knihy 66,39 zmluva MK-2352/2012/2.5;
obj.100/2012
01.08.2012 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.08.2012
270 knihy 141,37 obj. 99/2012 01.08.2012 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.08.2012
271 knihy 21,00 obj. 98/2012 01.08.2012 Ing. Peter Szabó, Victory Studio, Kurská 5, 040 22 Košice; 44891245 16.08.2012
273 počítače, zál. zdroje, ext.disk 2360,37 zmluva MK-2351/2012/2.1;
obj. 101/2012
01.08.2012 Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 27082440 16.08.2012
274 časopis 112,86 obj. 104/2012 03.08.2012 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 16.08.2012
275 časopis 19,98 obj. 103/2012 03.08.2012 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 16.08.2012
276 hlasové služby, internet 346,96 zmluva 06.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.08.2012
277 hlasové služby 15,81 zmluva 06.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.08.2012
278 hosting server 119,50 zmluva 07.08.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.08.2012
279 knihy 109,71 obj. 102/2012 08.08.2012 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 16.08.2012
280 služby počítače 150,00 zmluva 08.08.2012 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799

16.08.2012

281 hlasové služby 39,70 zmluva 09.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.08.2012
282 monitoring 19,92 zmluva 27.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.09.2012
283 monitoring 19,92 zmluva 27.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.09.2012
284 monitoring 19,92 zmluva 27.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.09.2012
285 monitoring 19,92 zmluva 27.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.09.2012
286 monitoring 19,92 zmluva 27.08.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.09.2012
287 noviny 139,50 obj. 116/2011 27.08.2012 Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524 14.09.2012
288 hlasové služby 19,92 zmluva 27.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 14.09.2012
289 BOZP a PO 79,67 zmluva 27.08.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 14.09.2012
290 údržba servera 39,83 zmluva 27.08.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 14.09.2012
291 elektrina Záhrebská 42,29 zmluva 27.08.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.09.2012
292 elektrina Panenská 161,44 zmluva 27.08.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.09.2012
293 plyn Blumentálska 126,41 zmluva 27.08.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 14.09.2012
294 BOZP a PO 79,67 zmluva 04.09.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 14.09.2012
295 plyn Blumentálska 1091,00 zmluva 05.09.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 14.09.2012
296 elektrina Panenská 161,44 zmluva 05.09.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.09.2012
297 elektrina 42,29 zmluva 05.09.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.09.2012
298 rozšírenie alarmu 455,35 obj. 108/2012 06.09.2012 RIMI-NABDA, Z. Kodálya 1421/21, 923 21 Sládkovičovo; 36242039 14.09.2012
299 údržba servera 39,83 zmluva 07.09.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 14.09.2012
300 hosting server 119,50 zmluva 07.09.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 14.09.2012
301 noviny a časopisy 1305,18 zmluva 05.09.2012 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3661124 14.09.2012
302 noviny a časopisy 29,28 obj. 106/2012 07.09.2012 SUWECO CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha 9; 25094769 14.09.2012
303 noviny a časopisy 84,24 obj. 106/2012 07.09.2012 SUWECO CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha 9; 25094769 14.09.2012
304 internet 46,64 zmluva 10.09.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 14.09.2012
305 monitoring 19,92 zmluva 11.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2012
306 monitoring 19,92 zmluva 11.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2012
307 monitoring 19,92 zmluva 11.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2012
308 monitoring 19,92 zmluva 11.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2012
309 monitoring 19,92 zmluva 11.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.10.2012
310 hlasové služby 43,30 zmluva 11.09.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 11.10.2012
311 hlasové služby, internet 344,48 zmluva 11.09.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 11.10.2012
312 časopis 36,00 obj. 116/2012 11.09.2012 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 11.10.2012
313 služby  70,90 zmluva  17.09.2012  Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012 
314 nájom 157,94 zmluva 17.09.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
315 služby 288,79 zmluva 17.09.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 12.10.2012
316 nájom a služby 972,82 zmluva 25.09.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 12.10.2012
317 časopisy 2013 173,28 obj. 105/2012 14.09.2012 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 12.10.2012
318 hlasové služby 13,02 zmluva 18.09.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 12.10.2012
319 stravné lístky september 1383,36 obj. 114/2012 18.09.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.10.2012
320 knihy 791,77 obj. 109/2012 17.09.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 12.10.2012
321 knihy 15,00 obj. 116/2012 20.09.2012 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 12.10.2012
322 hlasový výstup JAWS 1590,00

obj. 96/2012
zmluva MK-2351/2012/2.1

21.09.2012 Tyflocomp, Sekulská 1, 841 04 BA; 35709413 12.10.2012
323 časopis 6,00 obj. 101/2011 21.09.2012 EMIT plus, Colnícka908/1E, 851 10 BA; 31377149 12.10.2012
324 časopis 48,00 obj. 137/2012 26.09.2012 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 12.10.2012
325 časopis 50,00 obj. 109/2011 26.09.2012 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 12.10.2012
326 inštalácia počítačov a siete 100,00 obj. 107/2012
zmluva MK-2351/2012/2.1
26.09.2012 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 12.10.2012
327 scenáre a účinkovanie 170,00 obj. 110/2012
Darovacia zmluva 81-11-01
26.09.2012 Tibor Hujdič, Pluhová 950/10, 831 04 Bratislava; 44812078 12.10.2012
328 toner 49,20 obj. 138/2012
Darovacia zmluva 81-11-01
27.09.2012 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 12.10.2012
329 časopis 18,00 obj. 118/2011 26.09.2012 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 36138517 12.10.2012
330 stravné lístky október 1552,82 obj. 141/2012 03.10.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.10.2012
331 nájom a služby Pan 1389,93 zmluva 01.10.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 12.10.2012
332 nájomné 131,75 zmluva 01.10.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 12.10.2012
333 nájom a služby Kar 82,54 zmluva 03.10.2012 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 12.10.2012
334 elektrina Pan 161,44 zmluva 04.10.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.10.2012
335 elektrina Zah 42,29 zmluva 04.10.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.10.2012
336 elektrina Blum 353,50 zmluva 04.10.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.10.2012
337 BOZP a PO 79,67 zmluva 04.10.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 12.10.2012
338 časopisy 2013 209,00 obj. 129/2012 04.10.2012 Spoločnosť PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 12.10.2012
339 knihy 361,98 obj. 136/2012 08.10.2012 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.10.2012
340 nájom a služby ZR 972,82 zmluva 08.10.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 12.10.2012
 341 služby Zah 288,79  zmluva 08.10.2012  H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 12.10.2012
342 služby Blum 70,90 zmluva 08.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
343 nájom Blum 157,94 zmluva 08.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
344 2 počítače a notebook 1309,30 obj. 142/2012
Dotácia 165/2012
2012 Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 27082440 12.10.2012
345 knihy 245,39 obj. 140/2012 03.10.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 12.10.2012
346 monitoring 19,92 zmluva 10.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
347 monitoring 19,92 zmluva 10.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
348 monitoring 19,92 zmluva 10.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
349 monitoring 19,92 zmluva 10.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
350 monitoring 19,92 zmluva 10.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
351 monitoring 19,92 zmluva 10.10.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.10.2012
352 údržba servera 39,83 zmluva 10.10.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 12.10.2012
353 hosting server 119,50 zmluva 10.10.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 12.10.2012
354 hlasové služby 46,64 zmluva 10.10.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 12.10.2012
355 internet a hlasové služby 351,17 zmluva 10.10.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 12.10.2012
356 knihy 386,76 obj. 139/2012 08.10.2012 Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 25.10.2012
357 časopis 4,00 obj. 123/2012 10.10.2012 Slov. agentúra živ. prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 00626031 25.10.2012
358 hlasové služby 42,01 zmluva 11.10.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.10.2012
359 sieťové karty 54,42 obj. 143/2012 11.10.2012 Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 27082440 25.10.2012
360 hry 58,69 obj. 144/2012 11.10.2012 Alza cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR; 27082440 25.10.2012
361 revízia kotla 86,00 obj. 113/2012 15.10.2012 Anton Lobo, Mierova 2, 902 01 Pezinok; 35086149 25.10.2012
362 časopis 14,00 obj. 130/2012 16.10.2012 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 36067148 25.10.2012
363 hlasové služby 17,99 zmluva 18.10.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.10.2012
364 knihy 212,80 obj. 148/2012 22.10.2012 Fortuna Libri, Zadunajská cesta 8, 851 01 BA; 35720441 25.10.2012
365 knihy 379,72 obj. 147/2012 18.10.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 25.10.2012
366 stravné lístky 1431,78 obj. 149/2012 23.10.2012 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 25.10.2012
367 elektrina vyúčtovanie -62,00 zmluva 23.10.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 21.11.2012
368 služby počítače 150,00 zmluva 25.10.2012 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 21.11.2012
369 tonery 141,60 obj. 145/2012  Dotácia 165/2012 26.10.2012 aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 21.11.2012
370 knihy 260,39 obj. 150/2012 29.10.2012 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 21.11.2012
371 časopis 16,00 obj. 127/2012 29.10.2012 Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 164691 21.11.2012
372 knihy 44,00 obj. 151/2012 30.10.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 21.11.2012
373 nájomné Blum. 157,94 zmluva 06.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.11.2012
374 služby Blum. 70,90 zmluva 06.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.11.2012
375 služby Záh. 288,79 zmluva 06.11.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 21.11.2012
376 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 06.11.2012 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.11.2012
377 noviny 186,00 obj. 119/2012 03.11.2012 Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524

21.11.2012

378 toner 28,80 obj. 153/2012 08.11.2012 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 22.11.2012
379 odpadová nádobka xerox 44,34 obj. 152/2012 06.11.2012 Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 22.11.2012
380 BOZP a PO 79,67 zmluva 07.11.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 22.11.2012
381 hosting server 119,50 zmluva 08.11.2012 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.11.2012
382 údržba servera 39,83 zmluva 08.11.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.11.2012
383 hlasové služby a internet  351,92 zmluva  08.11.2012  Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469  22.11.2012 
384 monitoring 19,92 zmluva 08.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.11.2012
385 monitoring 19,92 zmluva 09.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.11.2012
386 monitoring 19,92 zmluva 09.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.11.2012
387 monitoring 19,92 zmluva 09.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.11.2012
388 monitoring 19,92 zmluva 09.11.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.11.2012
389 hlasové služby 46,64 zmluva 08.11.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.11.2012
390 elektrina 42,29 zmluva 09.11.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 22.11.2012
391 hlasové služby 41,21 zmluva 09.11.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.11.2012
392 lektorská činnosť 200,00 obj. 146/2012 12.11.2012 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 22.11.2012
393 elektrina 161,44 zmluva 13.11.2012 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 22.11.2012
394 knihy 355,88 obj. 156/2012 09.11.2012 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 22.11.2012
395 knihy 291,85 obj. 154/2012 15.11.2012 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.11.2012
396 hlasové služby 12,13 zmluva 16.11.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.11.2012
397 časopisy 17,99 obj. 128/2012 20.11.2012 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 13.12.2012
398 knihy 90,99 obj. 157/2012 22.11.2012 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 13.12.2012
399 kalendár 9,84 obj. 115/2012 16.11.2012 Dovoz tisku Praha, Suweco CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha; 25094769 13.12.2012
400 časopis 38,52 obj. 117/2012 29.11.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 00678155 13.12.2012
401 časopis 38,52 obj. 117/2012 29.11.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 00678155 13.12.2012
402 noviny 206,25 obj. 122/2012 05.12.2012 Petit Press, Lazaretská 12, 818 08 BA; 35790253 13.12.2012
403 časopisy 1213,29 obj. 135/2012 05.12.2012 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 13.12.2012
419 hlasové služby 40,75 zmluva 11.12.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 21.12.2012
404 plyn 1091,00 zmluva 17.12.2012 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 21.12.2012
405 BOZP a PO 79,67 zmluva 18.12.2012 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 21.12.2012
414 služby 70,90 zmluva 18.12.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.12.2012
415 služby 157,94 zmluva 18.12.2012 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.12.2012
416 služby Záh 288,79 zmluva 18.12.2012 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 21.12.2012
420 údržba servera 39,83 zmluva 18.12.2012 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 21.12.2012
421 školenie 44,40 obj. 158/2012 18.12.2012 Vema, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 31355374 21.12.2012
422 hlasové služby 11,93 zmluva 18.12.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 21.12.2012
423 knihy

128,98

obj. 159/2012 18.12.2012 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 21.12.2012
424 časopis 14,50 obj. 118/2012 18.12.2012 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 21.12.2012
425 časopis 16,41 obj. 118/2012 18.12.2012 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 21.12.2012

 

 

Faktúry 2011
číslo partner predmet cena zverejnená
 FD 1/2011 Edenred Slovakia  stravné lístky  1521,70  10.03.2011
 FD 2/2011 Miestny úrad Ba Staré Mesto  upratovanie  1389,93  10.03.2011
 FD 3/2011 Slovenský plynárensky priemysel plyn  889,00  10.03.2011 
 FD 4/2011 Miestny úrad Ba Staré Mesto  nájomné 131,75  10.03.2011 
 FD 5/2011 Miestny úrad Ba Staré Mesto   nájomné a služby 82,54  10.03.2011 
 FD 6/2011 Ajfa+Avis  časopis  48,00  10.03.2011 
 FD 7/2011 Poradca časopis   1,23  10.03.2011 
 FD 8/2011 LOBO Anton  prevádzka kotla  96,00  10.03.2011 
 FD 9/2011 INFOkey  TP servera  39,49  10.03.2011 
 FD 10/2011 Štefan Horánsky  BOZP  79,00  10.03.2011 
 FD 11/2011 Slovenská pošta časopisy 10,60  10.03.2011
 FD 12/2011 Západoslovenská energetika elektrina 39,53  10.03.2011
 FD 13/2011 Západoslovenská energetika elektrina 143,35  10.03.2011
 FD 14/2011 RIMI - NABDA oprava EZS 34,20  10.03.2011
 FD 15/2011 T-Mobile telefón 25,28  10.03.2011
 FD 16/2011 Pryzmat Slovakia toner 48,01  10.03.2011
 FD 17/2011 Stavebné bytové družstvo 1 nájomné a služby 972,82  10.03.2011
 FD 18/2011 Ing. Jozef Medvecký služby 288,79  10.03.2011
 FD 19/2011 Hlavné Mesto SR služby 70,90  10.03.2011
 FD 20/2011 Hlavné Mesto SR služby a nájomné 157,94  10.03.2011
 FD 21/2011 Edenred Slovakia stravné lístky 1521,70  10.03.2011
 FD 22/2011 Divadelný ústav kniha 68,00  14.03.2011
 FD 23/2011 Ikar, a.s. knihy 476,35  14.03.2011 
 FD 24/2011 Spolok slovenských knihovníkov členský poplatok 33,00  14.03.2011 
 FD 25/2011 Štefan Horánsky BOZP 79,67  14.03.2011 
 FD 26/2011 RTVS koncesionársky poplatok 222,96  14.03.2011 
 FD 27/2011 Vema aktualizácia programu 205,20  14.03.2011 
 FD 28/2011 Slovak Telecom služby 34,86  14.03.2011 
 FD 29/2011 Slovak Telecom služby 405,68  14.03.2011 
 FD 30/2011 Sanet členský poplatok 33,00  14.03.2011 
 FD 31/2011 INFOkey TP servera 39,49  14.03.2011 
 FD 32/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  14.03.2011 
 FD 33/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  14.03.2011 
 FD 34/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  14.03.2011 
 FD 35/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  14.03.2011
 FD 36/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  14.03.2011 
 FD 37/2011 Ing. Ivan Lazík knihy 392,02  14.03.2011 
 FD 38/2011 Slovak Telecom služby 43,38  14.03.2011 
 FD 39/2011 Západoslovenská energetika elektrina 37,19  14.03.2011 
 FD 40/2011 Západoslovenská energetika elektrina 131,35  14.03.2011 
 FD 41/2011 A.S.E.P. spotrebný materiál 69,40  14.03.2011 
 FD 42/2011 LOBO Anton prevádzka kotla 96,00  14.03.2011 
 FD 43/2011 Belimex, a.s. knihy 587,24  14.03.2011 
 FD 44/2011 CVTI SR časopis 11,90  14.03.2011 
 FD 45/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 987,94  14.03.2011 
 FD 46/2011 Ikar, a.s. knihy 269,08  14.03.2011 
 FD 47/2011 Belimex, a.s. knihy 389,45  14.03.2011 
 FD 48/2011 Výsk.centrum Slov. spol. pre zahr.pol. časopis 12,00  14.03.2011 
 FD 49/2011 Slovak Telecom služby 12,02  14.03.2011 
 FD 50/2011 Regina kancelárske potreby 42,30  14.03.2011 
 FD 51/2011 Edenred Slovakia stravné lístky 1798,37  14.03.2011 
 FD 52/2011 Ecopress noviny 176,40  14.03.2011 
 FD 53/2011 Pemic, knižný veľkoobchod knihy 577,75  14.03.2011 
 FD 54/2011 Hlavné Mesto SR  nájomné 157,94  14.03.2011 
 FD 55/2011 Hlavné Mesto SR  služby 70,90  14.03.2011 
 FD 56/2011 Ing. Jozef Medvecký služby 288,79  14.03.2011 
 FD 57/2011 Stavebné bytové družstvo nájomné a služby 972,82  14.03.2011 
 FD 58/2011 Rainside hosting servera 119,50  15.03.2011
 FD 59/2011 IT Learning školenie 108,00  15.03.2011
 FD 60/2011 Euroit úprava CMS 90,00  15.03.2011
 FD 61/2011 Peter Jurečko knihy 19,50  15.03.2011
 FD 62/2011 Eva Martinková údržba softvéru 140,00  15.03.2011
 FD 63/2011 Štefan Horánsky BOZP 79,00  15.03.2011
 FD 64/2011 SPP plyn 889,00  15.03.2011
 FD 65/2011 Poradca časopis 42,22  15.03.2011
 FD 66/2011 Belimex, a.s. knihy 232,46  15.03.2011
 FD 67/2011 INFOkey TP servera 39,83  15.03.2011
 FD 68/2011 Edenred Slovakia stravné lístky  4690,25  15.03.2011
 FD 69/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  15.03.2011
 FD 70/2011 Slovak Telecom služby 34,86  15.03.2011
 FD 71/2011 Slovak Telecom služby 281,64  15.03.2011
 FD 72/2011 Ikar, a.s. knihy 322,29  15.03.2011
 FD 73/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  15.03.2011
 FD 74/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  15.03.2011
 FD 75/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  15.03.2011
 FD 76/2011 Hlavné Mesto SR monitoring 19,92  15.03.2011
 FD 77/2011 Slovak Telecom služby 42,77  15.03.2011
 FD 78/2011 Vema úrdržba programu 30,00  15.03.2011
 FD 79/2011 Rainside hosting servera 119,50  15.03.2011
 FD 80/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 279,81  15.03.2011
 FD 81/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 109,56  15.03.2011
 FD 82/2011 Slovak Telecom služby 14,21  25.03.2011
 FD 83/2011 Západoslovenská energetika elektrina 358,28  25.03.2011
 FD 84/2011 Západoslovenská energetika elektrina 143,50  25.03.2011
 FD 85/2011 Západoslovenská energetika elektrina 39,70  25.03.2011
 FD 86/2011 LOBO Anton prevádzka kotla 96,00  25.03.2011
 FD 87/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 466,51  25.03.2011
 FD 88/2011 Belimex, a.s. knihy 430,36  25.03.2011
 FD 89/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 357,28  25.03.2011
 FD 90/2011 Ing. Jozef Medvecký služby 288,79  25.03.2011
 FD 91/2011 Stavebné bytové družstvo nájomné a služby 972,82  25.03.2011
 FD 92/2011 Hlavné Mesto SR nájomné 157,94  25.03.2011
 FD 93/2011 Hlavné Mesto SR služby 70,90  25.03.2011
 FD 95/2011 Eva Martinková konzultácie 28,00  01.04.2011
 FD 96/2011 Ikar, a.s. knihy 415,72  01.04.2011
 FD 97/2011 Ing. Ivan Lazík knihy 206,46  01.04.2011
 FD 98/2011 MS Soft požičanie skenerov 107,00  01.04.2011
 FD 99/2011 Ing. Ivan Lazík knihy 104,76  01.04.2011
 FD100/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 175,96  05.04.2011
 FD101/2011 Belimex, a.s. knihy 210,52  05.04.2011
 FD102/2011 Albertina icome Praha konferenčný poplatok 55,81  14.04.2011
 FD103/2011 aToner toner do tlačiarne 31,87  14.04.2011
 FD104/2011 RIMI-NABDA servisné práce 69,84  14.04.2011
 FD105/2011 LOBO Anton prevádzka kotla 96,50  14.04.2011
 FD106/2011 Štefan Horánsky BOZP 79,67  14.04.2011
 FD107/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy 198,13  14.04.2011
 FD108/2011 Poradca podnikateľa preddavok Zbierka zák. 50,00  14.04.2011
 FD109/2011 Pemic knižný veľkoobchod knihy - dobropis -6,27  14.04.2011
 FD110/2011 MÚ mč Ba Staré Mesto služby a nájom Pan 1389,85  14.04.2011
 FD111/2011 MÚ mč Ba Staré Mesto služby a nájom Zah 131,75  14.04.2011
 FD112/2011 MÚ mč Ba Staré Mesto služby a nájom Ka 82,54  14.04.2011
 FD113/2011 INFOkey TP servera 39,83  14.04.2011
 FD114/2011 Slovak Telecom služby 34,86  18.04.2011
 FD115/2011 Slovak Telecom služby 281,42  18.04.2011
 FD116/2011 Eva Martinková konzultácie 28,00  18.04.2011
 FD117/2011 Slovak Telecom služby 56,32  18.04.2011
 FD118/2011 RAINSIDE hosting servera 119,50  18.04.2011
 FD120/2011 Hlavné mesto SR monitoring 19,92  18.04.2011
 FD121/2011 Hlavné mesto SR monitoring 19,92  18.04.2011
 FD122/2011 Hlavné mesto SR monitoring 19,92  18.04.2011
 FD123/2011 Hlavné mesto SR monitoring 19,92  18.04.2011
 FD124/2011 Hlavné mesto SR monitoring 19,92  18.04.2011
 FD125/2011 Hlavné Mesto SR nájomné a služby 157,94  18.04.2011
 FD126/20111 Hlavné Mesto SR nájomné a služby 70,90  18.04.2011
 FD127/2011 Ing. Jozef Medvecký služby 288,79  18.04.2011
 FD128/2011 Stavebné bytové družstvo Ba1 nájomné a služby 972,82  18.04.2011
 FD129/2011 Slovak Telecom služby 12,35  03.05.2011
 FD130/2011 Pryzmat Slovakia toner 111,16  03.05.2011
 FD131/2011 Belimex, a.s. knihy 351,91  03.05.2011
 FD132/2011 Ing. Ivan Lazík knihy 229,64  03.05.2011
 FD133/2011 N-ART s.r.o. projekt. dokumentácia 840,00  03.05.2011
 FD134/2011 Západoslovenská energetika elektrina 139,45  03.05.2011
 FD135/2011 Západoslovenská energetika elektrina 38,77 03.05.2011
 FD136/2011 Ecopress a.s. časopisy 51,80 03.05.2011
 FD137/2011 Slovenská pošta časopisy 645,15 03.05.2011
 FD138/2011 Slovenská pošta časopisy 912,82 03.05.2011
 FD139/2011 Ares s.r.o. časopis  3,45 04.05.2011 
 FD140/2011 GUDE Slovakia s.r.o. stoličky LČ  864,36 04.05.2011 
 FD174/2011 Outdoor Media Service s.r.o. rozšírenie altánku 7112,24 30.05.2011
 FD179/2011 SBD Bratislava I. náklady za užívanie ZR 1244,93 03.06.2011
 FD214/2011 Edenred stravné lístky 3177,26 04.07.2011
 FD232/2011 MÚ Bratislava Staré Mesto nájom a služby Pan 1389,93 08.07.2011
 FD290/2011 LANius s.r.o doplatok a servis KIS 2702,95 25.08.2011
 FD293/2011 Edenred stravné lístky 1511,32 26.08.2011
 FD302/2011 SPP plyn 1031,00 09.09.2011
 FD338/2011 Edenred stravné lístky 1663,49

30.09.2011

 FD381/2011 Edenred stravné lístky 3118,50

11.11.2011

 FD427/2011 PETIT PRESS časopisy 1115,60 12.12.2011
 FD430/2011 SPP zemný plyn 1031,00 12.12.2011
| | | |
posledná aktualizácia: 19.01.2022
|
odporučiť stránku emailom | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete