Staromestská knižnica v Bratislave

Prístup na internet

 
Staromestská knižnica poskytuje prístup na internet na všetkých pracoviskách s výnimkou letnej čitárne.
 
Registrovaní čitatelia knižnice majú prístup na 1 hodinu zdarma. Po prekročení limitu sa služba spoplatňuje podľa cenníka služieb.
 
Neregistrovaní návštevníci možu využívať tiež internetové služby za poplatok podľa cenníka služieb.
 

Zásady využívania elektronických služieb

 1. Zásady upravujú poskytovanie elektronických (počítačových a internetových) služieb registrovaným i neregistrovaným čitateľom Staromestskej knižnice v Bratislave na jej jednotlivých pracoviskách.
 2. Elektronické služby pre čitateľov sú určené predovšetkým na odborné a študijné účely.
 3. Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje elektronické služby vo vyhradených priestoroch:
  a) bezplatne registrovaným čitateľom s platným čitateľským preukazom (internet pre čitateľov) na 1 hodinu denne,
  b) za poplatok čitateľom, ktorí nie sú registrovaní v Staromestskej knižnici (internet pre verejnosť) viď Cenník služieb Staromestskej knižnice, ktorý je prílohou Knižničného poriadku.
 4. U záujemcov o elektronické služby sa predpokladajú základné znalosti práce s počítačom a internetom.
 5. Čitateľ berie na vedomie, že počítače napojené na internet môžu byť monitorované.
 6. Prístup registrovaných čitateľov k elektronickým službám je možný po predložení čitateľského preukazu.
 7. Neregistrovaní čitatelia môžu využívať elektronické služby len po predložení občianskeho preukazu.

 Práva a povinnosti používateľov internetu

 1. Registrovaní i neregistrovaní čitatelia majú nárok na využívanie nasledovných  internetových a počítačových služieb:
  a) prehliadanie www stránok (s výnimkou stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, sex, pornografiu a fašizmus),
  b) elektronickú poštu (pokiaľ majú vytvorenú svoju vlastnú poštovú schránku),
  c) prácu s textovým a tabuľkovým editorom (MS Word, Excel a PowerPoint, Open Office Writer, Calc a Impress),
  d) prehliadanie elektronických zdrojov knižnice (CD ROMy, elektronické databázy).
 2. Čitateľ je pri využívaní internetu povinný:
  a) odložiť si kabát a tašky v priestoroch k tomu určeným,
  b) dodržiavať vnútorné predpisy knižnice a ďalšie pokyny zamestnancov knižnice,
  c) po ukončení práce odhlásiť sa z internetu, ale počítač nevypínať,
  d) nahlásiť prípadné zistené poruchy,
  e) uhradiť poplatky za internetové služby, ak nie sú poskytované zdarma.
 3. Pri používaní internetu a PC nie je povolené:
  a) prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, sex, pornografiu a fašizmus,
  b) chatovanie na internete pre deti do 15 rokov,
  c) hranie online hier
  d) sťahovanie veľkých súborov z internetu (hudba, video, filmy a i.),
  e) sťahovanie súborov a programov z internetu na vlastné pamäťové nosiče
  f) kopírovanie a distribuovanie častí operačného systému, aplikácií a programov
  nainštalovaných do počítačov knižnice,
  g) zásahy do konfigurácie (premiestňovanie, preinštalovávanie), vybavenia a príslušenstva počítačov knižnice,
  h) mazanie akýchkoľvek súborov z počítača,
  i) inštalácie akýchkoľvek programov,
  j) používanie mobilného telefónu,
  k) konzumovanie občerstvenia,
  l) používanie vlastných CD a zariadení vyžadujúcich zapojenie do elektrickej siete (vrátane vlastného prenosného počítača typu notebook) bez súhlasu vedúceho pracovníka knižnice.
 4. Výsledky svojej práce na počítači a vyhľadávania z internetu si čitateľ môže po dohode s pracovníkom knižnice:
  a) uložiť na vlastný USB kľúč po jeho prekontrolovaní antivírovým programom,
  b) vytlačiť na tlačiarni za poplatok uvedený v Cenníku služieb Staromestskej knižnice, ktorý je prílohou tohto knižničného poriadku.
 5. Čitateľ si môže prístup na internet v knižnici rezervovať (osobne, telefonicky, e-mailom) najmenej 24 hodín vopred.
 6. Čitateľ má nárok na prácu s PC a internetom 60 minút denne. Pokiaľ nemajú záujem o internetové služby ďalší čitatelia, môže službukonajúci zamestnanec knižnice tento čas predĺžiť.
 7. Všetky získané informácie a údaje slúžia výhradne k osobnej potrebe čitateľa a nie je dovolené využívať ich na komerčné účely, ani ich ďalej rozširovať (v zmysle platnej legislatívy SR - Autorský zákon č.  84/2007 Z. z.).
 8. Čitateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s počítačom a je povinný vzniknutú škodu na technickom zariadení uhradiť.
 9. V prípade nedodržania zásad bude čitateľ vykázaný z priestorov knižnice bez možnosti ďalšieho využívania elektronických služieb v priestoroch Staromestskej knižnice v Bratislave.
 
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií