Staromestská knižnica v Bratislave

Pre dospelých

Vitajte na stránke Staromestskej knižnice v Bratislave!

Našim registrovaným čitateľom ponúkame:

 • výpožičky dokumentov knižnice domov - online katalóg
 • možnosť predĺženia výpožičiek
 • možnosť rezervácie vypožičaných dokumentov
 • prezenčné štúdium kníh, časopisov a denníkov
 • rešeršné, informačné a kopírovacie služby
 • prístup na internet
 • zdarma prístup k elektronickým zdrojom EBSCO na všetkých pracoviskách knižnice
 • možnosť vyskúšať si čítačky elektronických kníh na pracovisku na Blumentálskej
 • pre slabozrakých a nevidiacich počítač s prístupom na internet s hlasovým výstupom JAWS na pracovisku na Blumentálskej
 • pre slabozrakých a nevidiacich možnosť požičania zvukových kníh na MP3 prehrávačoch na pracovisku na Blumentálskej

Špeciálna ponuka pre našich čitateľov v seniorskom veku:

5-dňové počítačové kurzy pre seniorov sa konajú v pobočke na Panenskej 1 v počítačovej učebni pre 10 účastníkov.
Na kurzy je potrebné vopred sa prihlásiť na tel. č. 02 - 544 118 74, príp. na e-mail: sluzbypan@starlib.sk.

Termíny konania kurzov budeme postupne zverejňovať a kontaktovať prihlásených seniorov.

Termíny v roku 2023:

 • Internet a e-mail pre seniorov - začiatočníkov
  kurz - ukončený:
  pondelok 9. 1. 2023, streda 11. 1. 2023, pondelok 16. 1. 2023, streda 18. 1. 2023, piatok 20. 1. 2023 - vždy 8.00 - 12.00 hod.
  Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

  kurz - ukončený:
  pondelok 16. 1. 2023 13.00 – 17.00, štvrtok 19. 1. 2023 8.00 – 12.00, štvrtok 26. 1. 2023 8.00 - 12.00, pondelok 30. 1. 2023 13.00 -17.00, streda 1. 2. 2023 13.00 - 17.00 hod.
  Digitálna koalícia a MIRRI

  kurz - ukončený:
  utorok 17. 1. 2023 8.00 - 12.00, štvrtok 19. 1. 2023 13.00 - 17.00, utorok 24. 1. 2023 8.00 - 12.00, štvrtok 26. 1. 2023 13.00 - 17.00, utorok 31. 1. 2023  8.00 - 12.00 hod.
  Digitálna koalícia a MIRRI

 • Počítačová gramotnosť pre všetkých - pokračovací

  kurz - ukončený:
  pondelok 30.1. 2023, streda 1. 2. 2023, pondelok 6. 2. 2023 , streda 8. 2. 2023, piatok 10.2.2023 - vždy 8.00 – 12.00 hod.
  Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

  A. skupina - kurz ukončený:
  pondelok 6. 2. 2023 13.00-17.00, štvrtok 9. 2. 2023 8.00-12.00, pondelok 13. 2. 2023 13.00-17.00, piatok 17. 2. 2023 8.00-12.00, pondelok 20. 2. 2023 13.00-17.00 hod.
  Digitálna koalícia a MIRRI

  D. skupina - kurz ukončený:
  štvrtok 2. 3. 2023 8.00-12.00, utorok 7. 3. 2023 8.00-12.00, štvrtok 9. 3. 2023 8.00-12.00, pondelok 13. 3. 2023 8.00-12.00, utorok 8.00-12.00 hod.
   

 • Mobilné technológie pre seniorov  – začiatočníkov s vlastným smartfónom (nie starším ako 3 roky) 

  B. skupina - kurz ukončený:
  utorok 7. 2. 2023 8.00-12.00, piatok 10. 2. 2023 13.00-17.00, utorok 14. 2. 2023 8.00 -12.00, piatok 17. 2. 2023 13.00-17.00, utorok 21. 2.  8.00-12.00 hod.

  Digitálna koalícia a MIRRI

  kurz - ukončený:

  pondelok 13. 2. 2023, streda 15. 2. 2023, pondelok 20. 2. 2023, streda 22. 2. 2023, piatok 24. 2. 2023 - vždy 8.00 – 12.00 hod.
  Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

  C. skupina - ukončený:
  pondelok 27. 2. 2023 13.00 -17.00, streda 1. 3. 2023 8.00 - 12.00, piatok 3. 3. 2023 8.00 - 12.00, pondelok 8.00 -12.00, streda 8. 3. 2023 8.00 -12.00 hod.
  Digitálna koalícia a MIRRI

  ukončený kurz:
  pondelok 12. 6. 2023 8.00 - 12.00, streda 14. 6. 2023 8.00 - 12.00, piatok 16. 6. 2023 8.00 - 12.00
  Digitálna koalícia

 • Krátke kurzy digitálnych zručností pre seniorov:

  11. 4. 2023 utorok: 8.00 – 12.00 h Hoaxy 1 – polopravdy a klamstvá na internete – ukončený
  12. 4. 2023 streda 13.00 – 17.00 h Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne – ukončený
  13. 4. 2023 štvrtok 8.00 – 12.00 h Hoaxy 2 – zistime skutočnosť, odhaľme podvodníkov – ukončený
  14. 4. 2023 piatok 8.00 – 12.00 h Sociálne siete – ako to funguje, čo stále robí na mobile náš vnuk – ukončený 
  17. 4. 2023 pondelok 13.00 – 17.00 h Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne – ukončený
  18. 4. 2023 utorok 8.00 – 12.00 h Sociálne siete – ako to funguje, čo stále robí na mobile náš vnuk  – ukončený
  19. 4. 2023 streda 13.00 – 17.00 h Hoaxy 1 – polopravdy a klamstvá na internete – ukončený
  21. 4. 2023 piatok  8.00 – 12.00 h Hoaxy 2 – zistime skutočnosť, odhaľme podvodníkov – ukončený
  25. 4. 2023 utorok 8.00 – 12.00 h Sociálne siete – ako to funguje, čo stále robí na mobile náš vnuk – ukončený
  26. 4. 2023 streda 13.00 – 17.00 h Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne – ukončený
  28. 4. 2023 piatok 8.00 – 12.00 h Vytvor si vlastnú fotoknihu! – ukončený
  02. 5. 2023 utorok  8.00 - 12.00 h Sociálne siete – ako to funguje, čo stále robí na mobile náš vnuk – ukončený
  03. 5. 2023 streda  13.00 - 17.00 h Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne – ukončený
  04. 5. 2023 štvrtok  8.00 - 12.00 h Základy práce s fotoknihou – ukončený
  10. 5. 2023 streda 13.00 – 17.00 h Sociálne siete – ako fungujú a prečo ich majú rady naše vnúčatá – ukončený
  11. 5. 2023 štvrtok 8.00 – 12.00 h Smartfón – WhatsApp – ukončený
  12. 5. 2023 piatok 8.00 – 12.00 h Základy práce s fotoknihou – ukončený
  15. 5. 2023 pondelok 8.00 – 12.00 h Smartfón - WhatsApp – ukončený
  17. 5. 2023 streda 13.00 – 17.00 h Základy práce s fotoknihou – ukončený
  18. 5. 2023 štvrtok 8.00 – 12.00 h Sociálne siete – ako fungujú a prečo ich majú rady naše vnúčatá – ukončený
  22. 5. 2023 pondelok 8.00 – 12.00 h Smartfón - WhatsApp – ukončený
  23. 5. 2023 utorok 8.00 – 12.00 h Základy práce s fotoknihou – ukončený
  26. 5. 2023 piatok 8.00 – 12.00 h Smartfón - WhatsApp – ukončený
  31. 5. 2023 streda 8.00 – 12.00 h Sociálne siete – ako fungujú a prečo ich majú rady naše vnúčatá – ukončený
  02. 6. 2023 piatok 8.00 – 12.00 h 
  Základy práce s fotoknihou – ukončený
  06. 6. 2023 utorok 8.00 – 12.00 h Hoaxy 1 – polopravdy a klamstvá na internet – ukončený
  08. 6. 2023 štvrtok  13.00 – 17.00 h Smartfón – WhatsApp – ukončený
  09. 6. 2023 piatok 8.00 – 12.00 h  Základy práce s fotoknihou – ukončený
  19. 6. 2023 pondelok 8.00 – 12.00 h Smartfón – WhatsApp – ukončený
  20. 6. 2023 utorok 8.00 - 12.00 h Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne – ukončený
  22. 6. 2023 štvrtok 8.00 – 12.00 h Sociálne siete – ako fungujú a prečo ich majú rady naše vnúčatá – ukončený
  29. 6. 2023 štvrtok 8.00 - 12.00 h Smartfón – WhatsApp – ukončený
  30. 6. 2023 piatok 8.00 - 12.00 h Základy práce s fotoknihou – ukončený
  04. 7. 2023 utorok 8.00 - 12.00 h Internet a smartfón bezpečne – ukončený
  07. 7. 2023 piatok 8.00 - 12.00 h Smartfón – WhatsApp – ukončený
  18. 7. 2023 utorok 8.00 - 12.00 h Internet a smartfón bezpečne - zrušený
  21. 7. 2023 piatok 8.00 - 12.00 h Základy práce s fotoknihou - zrušený
  25. 7. 2023 utorok 8.00 - 12.00 h Internet a smartfón bezpečne - zrušený

 • Potrebné je vopred sa prihlásiť na tel. č. 02-544 118 74 alebo e-mailom: sluzbypan@starlib.sk. Počet účastníkov je obmedzený.
   

 • Tréningy pamäti I. na Blumentálskej 10/a
  stretnutia 1x týždenne. Kurz pre začiatočníkov: 10 stretnutí vždy v utorok 16.00 - 17.30 hod. Kurz začína 25. 9. 2023, stretnutia budú vždy v pondelok 9:30 - 11:00 hod. v knižnici na Blumentálskej.
  Potrebné je vopred sa prihlásiť na tel. č. 02-554 222 68 alebo e-mailom: sluzbyblum@starlib.sk. Počet účastníkov je obmedzený.
   

Neregistrovaným čitateľom  ponúkame:

 • možnosť zaregistrovať sa - čitateľský preukaz platí jeden rok vo všetkých pobočkách – podmienky registrácie sú uvedené v cenníku služieb
 • možnosť jednorazovej návštevy v knižnici (prezenčné štúdium)
 • prístup na internet

Ak nenájdete informáciu, ktorú potrebujete, kontaktujte nás -  kniznica@starlib.sk

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií