Staromestská knižnica v Bratislave

Podujatia v roku 2015

December

11. 12 2015 o 10.30 h Západný rad 5 Kniha bez písmen. Interaktívne podujatie, prostredníctvom ktorého sa deti oboznámia so svetom zrakovo postihnutých ľudí.

10. 12 2015 o 9.00 h Západný rad 5 Kniha bez písmen. Interaktívne podujatie, prostredníctvom ktorého sa deti oboznámia so svetom zrakovo postihnutých ľudí.

9.12.2015 o 10.00 h Záhrebská 8  Vianočné čítanie. Z knihy Tove Jansson Čarovná zima číta herec Martin Meľo

3. 12. 2015 o 15.00 h Blumentálska 10/a Rad Bobríka knihovníka za rok 2015. Udelenie ocenenia priaznivcom knižnice, ktorí svojimi aktivitami nezištne pomohli Staromestskej knižnici

3. 12. 2015 o 10.00 h Panenská 1 Slovenská literárna fantastika. Besedujú Lenona Štiblaríková a Katarína Soyka
pozvánka

2. - 23. 12. 2015 Karadžičova 1 O nás. Výstava výtvarných prác Želmíry Danišovej a Ľubice Pribylovej 

2. 12. 2015 o 15.00 h Blumentálska 10/a Ocenenie najaktívnejších čitateľov Staromestskej knižnice za rok 2015

2. 12. 2015 o 14.00 h Západný rad 5 Celé Slovensko číta deťom

1. 12. 2015 o 14.00 h Karadžičova 1 Celé Slovensko číta deťom

1. 12. 2015 o 9.00 h Záhrebská 8 Celé Slovensko číta deťom

November

27. 11. 2015 - slávnostné uvedenie knižných domčekov - malých samoobslužných knižníc - na Americkom nám., Jakubovom nám. a pred ZŠ na Mudroňovej 83 - do prevádzky, za prítomnosti starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslava Števčíka.
Realizované s finančnou podporou Nadačného fondu Dell pri Nadácii Pontis.
o 11.00 h pred ZŠ na Mudroňovej ul. 83
o 12.00 h v parku na Americkom námestí 

26. 11. 2015 o 11.30 h Západný rad 5 Štúrobranie. Interaktívna prednáška PhDr. Lucie Satinskej z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV o živote Ľudovíta Štúra

25. 11. 2015 o 16.00 h Blumentálska 10/a Centrum pre deti a mládež Zahraj sa v knižnici. Hry v knižnici v spolupráci so študentmi Katedrou knižničnej a informačnej vedy
pozvánka

25. 11. 2015 o 11.30 h Západný rad 5 Slávnostný zápis druháčikov

24. 11. 2015 o 9.00 h Karadžičova 1 Kniha bez písmen. Interaktívne podujatie, prostredníctvom ktorého sa deti oboznámia so svetom zrakovo postihnutých ľudí.

20. 11. 2015 o 14.00 h Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Morská pláž pri Bratislave. Interaktívna prednáška o mori v mladších treťohorách, ktorého pozostatky sú na Sandbergu. Prednášajú Dr. Alexander Nagy, Dr. Ľubomír Hraško, PhD.
pozvánka 

20. 11. 2015 o 10.00 h Západný rad 5 Pat, Mat a Fyz. Interaktívne podujatie o Popoluškinom triedení šošovice a hrachu, pyramídach a čokoláde. Prednášajú Ľudmila Šimková, Michaela Zátrochová z P-MAT n. o.
pozvánka
 

16. 11. - 23. 12. 2015 Panenská 1 Keď umenie lieči... výstava ručných prác klientov DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ul. 7 a Združenia príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA na Partizánskej ul. 2
pozvánka

13. 11. 2015 o 10.00 a 11.15 h Západný rad 5 Einsteinova akadémia. Tajomný svet vody. Interaktívne podujatie pre škôlkarov a tretiakov poodhalí, čo sa skrýva za tajomnými názvami ako salinita, difúzia či filtrácia. Vyrobíme si spolu lávovú lampu a na modeli RGB radu premeníme farebnú vodu na bezfarebnú. Prednášajú Dominika Vorčáková, Daniel Raška z Veda nás baví n. o.
pozvánka

11. - 30. 11. 2015 Karadžičova 1 Zastretý farebný svet. 10. ročník výstavy výtvarný prác žiakov Spojenej školy internátnej na Svrčej ul.
pozvánka

10. 11. 2015 o 14.30 h Seniorcentrum Záhrebská Čo je zdravé a čo nie? Prednáška MUDr. Kataríny Babinskej o stravovaní pre seniorov

10. 11. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Bezpečné chovanie. Stretnutie s por. J. Ďurkovičovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I. v rámci cyklu Bezpečne s knižnicou. Organizované podujatie pre žiakov 3. ročníkov ZŠ Vazovova

9. - 13. 11. 2015 9.00 - 13.00 h Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov. Prihlášky na tel. č. 02-54411874

6. 11. 2015 o 9.00 h Záhrebská 8 Kniha bez písmen. Interaktívne podujatie prostredníctvom ktorého sa deti oboznámia so svetom zrakovo postihnutých ľudí. Organizované pre žiakov 3. ročníkov ZŠ Jelenia

5. 11. 2015 o 14.00 h SPŠE Zochova 9 Finančná odysea. Ostrov pokladov projekt finančnej gramotnosti pre štredoškolákov

5. 11. 2015 o 11.00 h Západný rad 5 Čítanie nás baví zážitkové rodinné čítanie z knihy A. Gregušovej Marína a povaľači pre žiakov 3. ročníkov ZŠ Dubová

4. 11. 2015 o 14.00 h SPŠE Zochova 9 Finančná odysea. Ostrov pokladov projekt finančnej gramotnosti pre stredoškolákov

Október

28. 10. 2015 o 10.00 h Panenská 1 Náš kamarát Ľudovít. Prezentácia života a diela Ľ. Štúra v podaní študentov a pedagógov SPŠE na Zochovej ul. č. 9
pozvánka

28. 10. 2015 o 9.30 h Záhrebská 8 Čítanie nás baví projekt rodinného čítania s pánom Mrkvičkom. Čítame knihu Petra Karpinského Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev
pozvánka

22. 10. 2015 o 10.00 h Dom umenia Aj ilustrátor je len človek beseda so slovenským ilustrátorom Jurajom Martiškom

16. 10. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Kniha bez písmen. Interaktívne podujatie na motívy knihy Mimi a Líza pre žiakov ZŠ Vazovova

15. 10. 2015 o 11.30 h Západný rad 5 Čin čin alebo ako "rastieme" interaktívny tvorivý program na motívy knižky Ľudmily Podjavorinskej v spolupráci s Neziskovou organizáciou Osmijanko
pozvánka

14. 10. 2015 Západný rad 5 Bezpečne do školy i zo školy. Stretnutie s preventistkou Policajného zboru Janou Ďurkovičovou. Organizované podujatie pre žiakov 4. ročníkov ZŠ Mudroňova

12. - 16. 10. 2015 Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov. Kurz práce s počítačom pre začiatočníkov. Prihlášky na tel.č. 02-544 11 874
pozvánka

9. 10. 2015 o 10.00 h Západný rad 5 Zvierací zverinec interaktívne čítanie rozprávok o zvieratkách pri príležitosti Svetového dňa zvierat pre škôlkarov

6. 10. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Týždeň českej detskej literatúry. Stratená škola - stretnutie s ceskou detskou spisovateľkou Danielou Krolupperovou pre žiakov ZŠ Vazovova
pozvánka

2. 10. 2015 o 9.00 h Záhrebská 8 Zázraky z prírody súťaž pre žiakov ZŠ na Jelenej ul.

2. 10. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Naši verní priatelia. Stretnutie so zverolekárom Vladimírom Pagáčom a návšteva veterinárnej ambulancie Bullypet. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Vazovova.

1. 10. - 31. 12. 2015 Panenská Detvianska umelecká kolónia jubiluje. Výstava obrazov pripríležitosti 15. výročia Detvianskej umeleckej kolónie
pozvánka

1. - 31. 10. 2015 Panenská Krása staroby a staroba v kráse výstava ručných prác klientov Seniorcentra Staré Mesto na Podjavorinskej, OHEL DAVID na Svoradovej a Strediska Evanjelickej DIAKÓNIE na Partizánskej ul.
pozvánka

1. 10. 2015 - 28. 2. 2016 Čítam, čítaš - čítame 10. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti a mládež

BEZPLATNÝ ZÁPIS SENIOROV NAD 60 ROKOV POČAS CELÉHO MESIACA OKTÓBER

September

29. 9. 2015 o 9.00 h pobočka Karadžičova 1 Ostrov pokladov s finančným lekárom Milanom Pavlíkom pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Grösslingová

29. 9. 2015 o 16.00 h pracovisko Blumentálska 10/a Tréningy pamäti pre seniorov s Mgr. Lenkou Lesayovou. Viac informácii na tel. č. 02-55422268

24. 9. 2015 o 10.00 h Dom umenia Výsluch Majstra Cipára - beseda s akademickým maliarom Miroslavom Cipárom v rámci Bienále ilustrácií Bratislava 2015

23. 9. 2015 o 14.00 h pobočka Západný rad 5 Pipi dlhá pančucha - interaktívne čítanie pre tretí ročník ZŠ Mudroňová pri príležitosti 70. výročia od napísania knihy Astrid Lindgrenovej

17. 9. 2015 o 14.00 h pobočka Západný rad Osmijanko v školskej lavici - interaktívne čítanie pre druhý ročník ZŠ Dubová

14. - 30. 9. 2015 pobočka Karadžičova 1 Farebný život výstava malieb amatérskej výtvarníčky Dagmar Veselskej
pozvánka

2. - 30. 9. 2015 pobočka Panenská 1 Harmónia farieb - výstava obrazov Viery Čapkovej
pozvánka

August

25. 8. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve so spisovateľkou Slávkou Koleničovou z knihy Výhybky osudu
pozvánka

18. 8. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve s autorkami Ruženou Scherhauferovou: Život sa nás nepýtal a Andreou Novosedlíkovou: Až čas ukáže
pozvánka

11. 8. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve so spisovateľkou Silviou Antalíkovou z kníh Čo môžu muži, môžem aj ja a Racioláska s extra horkou príchuťou
pozvánka

4. 8. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve so spisovateľom Marekom Zákopčanom z knihy Zachovajte paniku
pozvánka

Júl

21. 7. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Antarktída videoprojekcia a beseda s cestovateľmi a fotografmi Lenkou Gondovou a Štefanom Kardošom
pozvánka

14. 7. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve so spisovateľkou Lenou Riečanskou z jej knihy Nikdy mi nebolo lepšie
pozvánka PODUJATIE BOLO PRE CHOROBU ZRUŠENÉ!

7. 7. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Rozprávanie o Bratislave s historičkou PhDr. Vierou Obuchovou na tému Pamiatky Bratislavy - známe i neznáme, poznané i nepoznané.
pozvánka

2. 7. - 2. 9. 2015 Panenská 1 Výstava absoventských prác žiakov ZUŠ na Radlinského 53
Vstup voľný v čase výpožičných hodín
pozvánka

1. 7. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade facebrak.com čítanie mladých autorov Bratislavského literárneho klubu BRAK. Svoju tvorbu predstavia Roman Beňo, Oľga Gluštíková, Martin Chudík, Michal Baláž, Lenka Roskošová, Anka Púchovská. Hudobný doprovod Matej Kubriczký.
pozvánka

Jún

30. 6. 2015 o 16.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Ako Kubko našiel poklad predstavenie Stražanovho bábkového divadla

29. 6. 2015 o 17.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve Literárny štvorlístok s Jankom Gallovičom (poézia a próza) 
pozvánka

 

25. 6. 2015 o 10.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Muzikanti, alebo O zlatej trúbke predstavenie Bratislavského bábkového divadla
pozvánka

23. 6. 2015 o 10.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie nás baví s Ľudmilou Hrdinákovou pre žiakov ZŠ J. Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla
pozvánka

19. 6. 2015 o 10.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Čítanie v tráve Zuzka Šulajová: Džínsový denník 1, 2, 3, 4
pozvánka

18. 6. 2015 o 14.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Tvorivé dielničky pre vaše detičky

17. 6. 2015 p 12.00 h Západný rad 5 Mimi a Líza interaktívne čítanie pre žiakov základných škôl

16. 6. 2015 o 10.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Safaládka a Špajdlička predstavenie Bratislavského bábkového divadla pre deti
pozvánka

15. 6. - 12. 7. 2015 Letná čitáreň v Medickej záhrade Vítame ťa, leto výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ z Radlinského 53

15. 6. 2015 o 11.00 h Letná čitáreň v Medickej záhrade Otvorenie letnej čitárne pod záštitou starostu Starého Mesta Mgr. Radoslava Števčíka
pozvánka

12. 6. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Čítanie nás baví s Ľudmilou Hrdinákovou a knihou Mimi a Líza

9. 6. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Ostrov pokladov. Bez práce nie sú koláče finančné vzdelávanie s finančným lekárom MUDr. Milanom Pavlíkom pre žiakov základných škôl

5. 6. 2015 o 9.00 h Záhrebská 8 Celé Slovensko číta deťom. A. Lindgrenová: Pippi Dlhá Pančucha

3. 6. 2015 o 12.00 h Západný rad 5 Celé Slovensko číta deťom. Jo Nesbo: Doktor Proktor a koniec sveta. Možno

2. 6. 2015 o 14.00 h Karadžičova 1 Celé Slovensko číta deťom. A. Gregušová: Marína a povaľači

2. 6. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Čítanie je zábava. S Markou Staviarskou čítame z knihy Marínka Somarinka 

1. 6. 2015 o 10.00 h Blumentálska 10/a Celé Slovensko číta deťom. P. Karpinský: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali číta Štefan Bučko

1. 6. 2015 Medzinárodný deň detí - bezplatná ročná registrácia nových čitateľov do 15 rokov

Máj

27. 5. 2015 o 11.00 h Západný rad 5 Ostrov pokladov cyklus finančného vzdelávania s MUDr. Milanom Pavlíkom pre žiakov ZŠ

25. 5. - 31. 8. 2015 Panenská 1 výstava obrazov Tvorba členov a hostí Detvianskej umeleckej kolónie 
pozvánka

20. 5. 2015 o 14.00 h Západný rad 5 Mimi a Líza - interaktívne čítanie z knihy autoriek K. Kerekesovej, K. Molákovej a A. Salmely, prostredníctvom ktorého sa deti oboznámia so svetom zrakovo postihnutých ľudí.

11. - 15. 5. 2015 Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov opakovací kurz počítačovej gramotnosti 

5. - 30. 5. 2015 Záhrebská 8 Kytica pre mamu výstavka výtvarných prác detí z MŠ Tabaková ku Dňu matiek

4. - 29. 5. 2015 Blumentálska 10/a Mámenie ulice umenie Street Art vo fotografiách Uršuly V. Kováčovej
pozvánka

4. 5. - 30. 6. 2015 Panenská 1 Láska výstava obrazov maľovaných voskom Kataríny Marszovskej
pozvánka

Apríl

24. 4. 2015 Bezlatný zápis nových čitateľov v rámci dní Bratislava pre všetkých

23. 4. 2015 o 12.00 h Západný rad 5 Mimi a Líza - interaktívne čítanie z knihy autoriek K. Kerekesovej, K. Molákovej a A. Salmely, prostredníctvom ktorého sa deti oboznámia so svetom zrakovo postihnutých ľudí.

20. - 24. 4. 2015 Blumentálska 10/a Duchovný odkaz J. A. Komenského výstava
pozvánka

14. 4. - 14. 5. 2015 Karadžičova 1 Len tak výstava malieb amatérskej výtvarníčky Jany Májovej
pozvánka

13. - 17. 4. 2015 Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov kurz počítačovej gramotnosti pre začiatočníkov
pozvánka

1. 4. 2015 o 9.00 h SPŠE Zochova Nevedomosť neospravedlňuje prednáška preventistky Policajného zboru por. Mgr. J. Ďurkovičovej v rámci projektu Bezpečne s knižnicou III.

 

Marec

23. - 28. 3. 2015 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

program Týždňa slovenských knižníc
 

27. 3. 2015 o 18.00 h Blumentálska 10/a Noc s Andersenom 2015. Strašidelná noc s Roaldom Dahlom pre víťazov detskej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš - čítame.
pozvánka

26. 3. 2015 o 9.00 h Panenská 1 Stretnutie s rozprávkami. Dramatizácia rozprávok v podaní študentov SPŠE na Zochovej. Organizované podujatie pre klientov seniorcentra na Podjavorinskej ul. a seniorov z Ohel David.

24. 3. 2015 o 10.00 h Panenská 1 Jarný maratón s knihou. 9. ročník spoločného podujatia verejných knižníc Bratislavy a Pezinka. Čítame s autormi Jurajom Šebestom a Kamilou Šebestovou z kníh Generácia MY, Keď sa pes smeje, Venussha.
pozvánka

24. 3. 2015 o 9.00 h Karadžičova 1 Bezpečne s knižnicou. Čo mám robiť, keď... Stretnutie detí z MŠ Grösslingová s preventistkou Policajného zboru por. Mgr. Janou Ďurkovičovou

19. 3. 2015 o 14.00 h Blumentálska 10/a Vyhodnotenie 10. ročníka veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš - čítame
vyhodnotenie

18. 3. 2015 o 15.00 h Panenská 1 Aby naše spomienky nevybledli. Čo môžeme urobiť pre to, aby nám pamäť slúžila čo najdlhšie? Čo je to neuroplasticita a na čo je dobrá? Existuje prevencia zlyhávania pamäti? Na tieto a ďalšie otázky zodpovie psychologička Centra MEMORY – Mgr. Martina Vaňová.
pozvánka

17. 3. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Au a ou. Rozprávky z piatich svetadielov s redaktorkou vydavateľstva Regent Evou Hornišovou, Elenou Slobodovou a ilustrátorom Martinom Kellenbergerom

16. - 20. 3. 2015 Panenská 1 Internet a e-mail pre seniorov kurz počítačovej gramotnosti pre začiatočníkov
pozvánka

16. 3. 2015 všetky pracoviská knižnice Čítame si rozprávky pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky
pozvánka

2. 3. -20. 3. 2015 Karadžičova 1 výstava ilustrácií nepublikovanej tvorby akad. maliara Tea Schnitzera Ilustrácie zo zásuvky 1989 - 2003
pozvánka

2. 3. - 30. 4. 2015 Panenská 1 Detvianska umelecká kolónia predstavuje Silviu Lasák výstava obrazov
pozvánka

2. 3. - 30. 4. 2015 Panenská 1 Jarná výstava ručných prác klientov DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ul.
pozvánka

Február

24. 2. 2015 o 9.00 h Blumentálska 10/a Kozliatka: rozprávka o kozliatkach, ale neposlušných/rozprávka o kozliatkach, ale poslušných s vydavateľkou Máriou Števkovou

17. 2. 2015 o 14.00 h Seniorcentrum Záhrebská Bezpečne pre seniorov stretnutie por. Mgr. Jany Ďurkovičovej so seniormi

Január

26. 1. 2015 o 10.45 h Panenská 1 Holokaust po holokauste stretnutie s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc. a PhDr. Monikou Vrzgulovou, CSc.
pozvánka

1. 12. 2014 - 28. 2. 2015 Panenská 1 Krásy Podpoľania. Výstava obrazov členov Detvianskej umeleckej kolónie predĺžená do konca februára
pozvánka

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií