Staromestská knižnica v Bratislave

Archív podujatí 2008


December

 18. 12. 2008 - Šťastné a veselé vinšujeme Vám - v rámci cyklu "Maj čas pre starších ľudí" pomáhali deti zo ZŠ Dr. M. Hodžu na Škarniclovej ul. pri výzdobe medovníkov a pripravili vianočný program pre obyvateľov Senior centra na Podjavorinskej ul.
Pobočka: Panenská

 

November

 18. 11. 2008 - Čitateľská gramotnosť - základný model - prednáška pre pracovníkov knižnice o monitoringoch a prieskumoch čítania s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou z KKVI Univerzity Komenského v Bratislave 

 11. 11. 2008 o 11,00 hod. Zastretý farebný svet - vernisáž výstavy výtvarných prác detí zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ul. v Bratislave - 3. ročník na pobočkej na Karadžičovej ul. 1. 
Výstavka bude prístupná v čase výpožičných hodín do 30. novembra 2008.
Fotogaléria tu!

 7. 11. 2008 - Vy píšete, my píšeme - beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ Mudroňova, vymieňanie skúseností detí s autorkou detských kníh.
Pobočka: Západný rad

 6. 11. 2008 - Rad bobríka knihovníka za rok 2008 - o 15,00 hod. sa uskutočnilo stretnutie laureátov na Rad bobríka knihovníka u riaditeľky knižnice. Tento rok boli za nezištnú pomoc knižnice ocenení PhDr. Jana Bahurinská z knižnice Slovenskej národnej galérie, RNDr. Anton Pevala, CSc. z Elektrotechnického ústavu SAV a študent PF UK Andrej Lesay.
Fotogaléria tu!

 

Október

 8. - 31. 10. 2008 - Krása staroby a staroba v kráse - výstavka ručných prác obyvateľov Senior centra na Podjavorinskej ul. sa uskutoční v priestoroch pobočky Panenská 1 a bude prístupná v čase výpožičných hodín
Pobočka: Panenská

 Staromestská knižnica vyhlasuje 4. ročník veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čitaš, čítame. Po stopách slovenských povestí 

Kto môže súťažiť:         Deti z materských škôl, žiaci základných škôl a 1. ročníkov stredných škôl

Kde sa bude súťažiť:    všetky pracoviská Staromestskej knižnice - pobočky: Blumentálska 10/a,
Karadžičova 1, Záhrebská 8, Západný rad 5 a Panenská 1
 
Kedy sa bude súťažiť:   1. 10. 2008 - 28. 2. 2009
 
Vyhlásenie výsledkov:  v Týždni slovenských knižníc (marec 2009)
 
Podmienky súťaže:             
 • vyplniť prihlášku - v každej pobočke Staromestskej knižnice alebo elektronicky na www.starlib.sk
 • prečítať minimálne 5 kníh, z toho jednu slovenskú povesť
Bodovanie:                          
 • za splnenie základnej podmienky (prečítať minimálne 5 kníh, z toho jednu slovenskú povesť) - 5 bodov,
 • za každú ďalšiu prečítanú knihu - 1 bod,
 • za každého nového, ešte neregistrovaného čitateľa - 5 bodov,
 • nakreslenie obrázka s tematikou slovenských povestí - - 1 bod,
 • bonus za mimoriadnu aktivititu - 5 bodov.
 Zvíťazí ten, kto získa najviac bodov.

 

 

 

September

 SME TU PRE VÁS 50 ROKOV

Staromestská knižnica v Bratislave ponúka v rámci osláv 50. výročia svojho vzniku v termíne
od 29. septembra do 4. októbra 2008 bezplatný zápis a amnestiu (odpustenie poplatkov) pri prekročení výpožičnej lehoty.

 29. 9. 2008 o 15,00 hod. Zichyho palác, koncertná sieň - Stretnutie priateľov a priaznivcov Staromestskej knižnice v Bratislave
Len pre pozvaných hostí!
 

Júl

 24. 7. 2008 o 20,00 hod. - Koncert medzi knižkami - vystúpenie hudobnej skupiny Rolničky v letnej čitárni v Medickej záhrade. Viac informácii o skupine nájdete na stránke www.rolnicky.sk.
Pozvánka a fotogaléria tu!

1. 7. 2008 o 17,00 hod. - Vydrica ako ju nepoznáme - beseda s prof. Tatianou Štefanovičovou v rámci cyklu Rozprávanie o Bratislave v letnej čitárni v Medickej záhrade.
Pozvánka tu!

Fotogaléria tu!

 

Jún

24. 6. 2008 o 10,00 hod. - Prečo sme rôzni - beseda s tretiakmi zo ZŠ Dubová o tom, čím sa od seba líšime (rasa, národnosť, etnická skupina). Fotogaléria tu!
Pobočka: Západný rad

 19. 6. 2008 o 10,00 hod. - Život v štvrtohorách - beseda s RNDr. Petrom Holecom o klimatických zmenách, faune a flóre v štvrtohorách pre žiakov prvého stupňa ZŠ Dubová.
Fotogaléria tu!

Pobočka: Západný rad

 17. 6. 2008 o 9,00 hod. - Môj anjel sa vie biť - autorská beseda s Romanom Bratom v letnej čitárni v Medickej záhrade. Fotogaléria tu!
Pobočka: Karadžičova

10. 6. 2008 o 8,00 hod. - Plánované rodičovstvo - beseda pre študentov SPŠE na Zochovej ul. s Ing. Oľgou Pietruchovou. Fotogaléria tu!
Pobočka: Panenská

 3. 6. 2008 o 10,00 hod. - (Ne)poslušné macíky - humorne ladená rozprávka o radostiach a starostiach pri výchove detí spojená s tvorivými dielňami. Účinkujú herečky Bábkového divadla na rázcestí z Banskej Bystrice. Fotogaléria tu!
Pobočka: Blumentálska 

 Zahájenie sezóny v letnej čitárni v Medickej záhrade - pozvánka a fotogaléria tu!

2. júna 2008 o 11.00 hod. otvorí Staromestská knižnica po siedmy raz brány letnej čitárne v Medickej záhrade za účasti starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Andreja Petreka a pozvaných hostí. V hudobnom programe zahrá Fedor Freššo a Traditional Club Bratislava.

Letná čitáreň bude umiestnená pri východnej bráne Medickej záhrady (vchod od trhoviska na Poľnej ulici) a bude prístupná verejnosti do 31. augusta, v pracovných dňoch od 10.00 – 18.00 hod., v sobotu od 10.00 – 14.00 hod.

V ponuke bude cca 70 titulov slovenských, českých, maďarských, nemeckých, ruských, poľských, anglických, francúzskych denníkov a časopisov vrátane časopisov pre deti. Návštevníci tu tiež nájdu propagačné materiály o kultúrnom dianí v Bratislave. Služby budú tak, ako po iné roky, bezplatné.

  

Apríl

 28. 4. 2008 o 11,00 hod. sa uskutočnil 2. ročník Školského kola v prednese poézie a prózy študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej ul. v knižnici na Panenskej.
19 študentov svojim prednesom dokázalo, že poézia a próza má svoje miesto aj na technicky zameraných školách.

Fotogaléria tu!

Výsledky 2. ročníka súťaže:
Próza:
1. miesto: Tomáš Reháček - 3.D
2. miesto: Pavol Fülop - 1.A

Poézia:
1. miesto: Stanislav Krajčír - 3.A
                 Bohdan Matejka - 1.A
2. miesto: Marek Zacharda - 3.D
                 Peter Bohunský - 3.A
3. miesto: Karolína Krčeková - 1.A
                 Martin Šimko - 3.A
Čestné uznania: Viliam Kadlečík - 3.D
                           Dušan Hitka - 3.A
                           Adam Mader - 3.A
                           Richard Rožár - 1.A

  Bratislavská burza kníh - 1. ročník - spoločná akcia piatich bratislavských verejných knižníc

Miesto konania: nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Klariskej 16
Čas konania: 26. 4. 2008 od 10,00 do 20,00 hod.
                      27. 4. 2008 od 10,00 do 18,00 hod.
                      28. 4. - 2. 5. 2008 od 9,00 hod. do 19,00 hod.

 Burzu navštívilo asi 10 000 ľudí, najviac, okolo 6 000, počas víkendu Bratislava pre všetkých, ktorí kúpili 7238 titulov. Celkový výťažok v sume 73 180 Sk sa použije na náku zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých v Mestskej knižnici.

Vyradené knihy z fondov Staromestskej knižnice, Knižnice Ružinov, Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Miestnej knižnice Petržalka, Mestskej knižnice a Ústrednej knižnice FFUK v Bratislave, sa predávali po desať korún. Najvyhľadávanejšie zostali knihy pre deti. Nakúpiť sa dali aj knihy od súkromných osôb, v anglickom, nemeckom či maďarskom jazyku. Nepredané tituly v tvrdej väzbe knižnice venujú na realizáciu sochárskeho objektu Mateja Krena, známeho autora „knižnej“ Pasáže, inštalovanej v Pálffyho paláci.

  

 23. 4. 2008 o 9,30 hod. - Základné aspekty čitateľskej gramotnosti 1
V rámci vzdelávania pracovníkov sa v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a konala prvá z cyklu prednášok na tému Základné aspekty čitateľskej gramotnosti.
Prednášateľ: PhDr. Ľudmila Hrdináková, Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK

Obsah prednášky:

 1. Znalostná spoločnosť - informácie (znalosti) a informačné kompetencie
 2. Čitateľská gramotnosť - úrovne
 3. Čitateľská gramotnosť - etapy vývoja
 4. Čitateľská gramotnosť - schopnosti
 5. Čitateľská gramotnosť - parametre
 6. Čitateľská gramotnosť - hodnotiace škály
 7. Čitateľská gramotnosť - štruktúra
 8. Výskumy čitateľskej gramotnosti
 9. Podpora čitateľskej gramotnosti


Marec

 26. 3. 2008 o 10,00 hod. - Rozprávky Pavla Dobšinského ako ich nepoznáte (trochu netradične - v nemčine) v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave - pozvánka tu!
Pobočka: Západný rad
 

 18. 3. 2008 o 9,00 hod. - Beseda s ilustrátorkou Martinou Matlovičovou
Pobočka: Blumentálska

 

 "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH" - Týždeň slovenských knižníc 10. 3. 2008 - 16. 3. 2008

 • zápis čitateľov do 15 rokov zdarma

 • 11. 3. 2008 o 9,00 hod. - Beseda s Jánom Uličianskym o jeho knihe Máme Emu pre deti ZŠ Grösslingova
  Pobočka: Karadžičova

 • 11. 3. 2008 o 9,00 hod. - Beseda so Zuzanou Bočkayovou Brunckovou o práci ilustrátora pre deti z MŠ na Radlinského ul.
  Fotogaléria tu!
  Pobočka: Blumentálska

 • 11. 3. 2008 o 9,00 hod. - Rozprávanie o živote a diele Pavla Dobšinského s hercom a režisérom Petrom Weincillerom spojené s čítaním ukážok pre deti ZŠ na Jelenej ul.
  Fotogaléria tu!
  Pobočka: Záhrebská

 • 11. 3. 2008 o 10,00 hod. - Recitačná súťaž pre žiakov prvých tried ZŠ Dubová
  Pobočka: Západný rad

 • 12. 3. 2008 o 10,00 hod. - Rozpletáme popletené rozprávky - súťaž pre deti zo ZŠ Dubová
  Fotogaléria tu!
  Pobočka: Západný rad

 • 13. 3. 2008 o 10,00 hod. - Návrat k rozprávkam Pavla Dobšinského - posedenie pre obyvateľov Domova dôchodcov na Podjavorinskej ul. v spolupráci so študentami Konzervatória na Tolstého ul. a SPŠE na Zochovej
  Fotogaléria tu!
  Pobočka: Panenská

 • 13. 3. 2008 o 14,00 hod. - Stretnutie riaditeľky knižnice s absolútnymi víťazmi súťaže Čítam, čítaš, čítame
  Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže a fotogaléria tu!
  Pobočka: Blumentálska

 • 14. 3. 2008 o 10,00 hod. - Beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym o jeho knihe Rozprávky z palety
  Pobočka: Blumentálska

 • 14. 3. 2008 o 10,00 hod. - Jarný maratón s knihou, 2. ročník - pozvánka tu! 
  Fotogaléria tu!
  Pobočka: Západný rad v Miestnom kultúrnom centre na Gaštanovej ul. 19

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií