Staromestská knižnica v Bratislave

Sme tu pre Vás 50 rokov

29. septembra 2008 sme spolu s našimi bývalými zamestnancami, poslancami, priateľmi a priaznivcami oslávili v koncertnej sieni Zichyho paláca 50-ročnú existenciu Staromestskej knižnice v Bratislave. Slávnosť sme zahájili krátkym dokumentárnym filmom o histórii a činnosti knižnice na území Starého Mesta, ktorý vyrobila TV Centrum.
Po úvodnom príhovore riaditeľky knižnice odovzdal starosta Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Ing. arch. Andrej Petrek bývalej riaditeľke knižnice Emílii Jablonskej i terajšej riaditeľke PhDr. Judite Kopáčikovej čestné uznanie za aktívny osobný a profesionálny podiel na rozvoji Staromestskej knižnice.
K nášmu jubileu nám zablahoželali predseda kultúrnej komisie Bratislava - Staré Mesto Mgr. Sven Šovčík, zástupcovia Slovenskej asociácie knižníc, Slovenskej národnej knižnice, Spolku slovenských knihovníkov, Goetheho inštitútu, Knižnice Ružinov, Knižnice Nové Mesto a Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
Riaditeľka knižnice odovzala pamätné listy piatim najstarším čitateľom knižnice za dlhoročnú čitateľskú vernosť: JUDr. Vladimírovi Čičmancovi (čitateľom od 1958), PhDr. Eugenovi Keszöczemu (čitateľom od 1973), Lýdii Krajčovičovej (čitateľkou do 1988), Miloslave Sopirovej (čitateľkou od 1958) a Jozefovi Šándorovi (čitateľom od 1971).
Za významný osobný a profesionálny prínos a dlhoročný aktívny podiel na rozvoji Staromestskej knižnice dostali pamätný list: bývalá riaditeľka pani Emília Jablonská, Jana Juríková, Anna Khandlová, Nina Krajčovičová, Gabriela Kubelaková, Mária Majerčinová, Mgr. Klaudia Pivoňová, Anna Popíková, Mária Sadloňová, Františka Sedláčková, Viera Tiková a Zdenka Vysloužilová.
Za aktívnu prácu v prospech knižnice dostali pamätný list: PhDr. Zora Bašťovanská, Mgr. Eva Farárová, CSc., PhDr. Silvia Fialová, Mária Fratričová, Zuzana Galbavá, Eva Hasaková, PhDr. Marta Chudziaková, PhDr. Jaroslava Lesayová, Anna Silná a Božena Tereková.
Oficiálnu časť oslavy nám spríjemnilo trio violončelistov Ccelomania - Eugen Prochác, Jozef Lupták, Jozef Podhoranský.

V rámci osláv sme pripravili pre čitateľov v týždni od 29. septembra do 4. októbra 2008 zápis zdarma a generálnu amnestiu - odpustenie poplatkov za nedodržanie výpožičnej lehoty.

Súčasťou osláv je aj divadelné predstavenie Viliama Klimáčka Gingsberg v Bratislave pre pozvaných hostí, ktoré sa uskutoční 14. októbra 2008 v Divadle GunaGU na Františkánskom námestí.

Putovná výstava fotografií (aj zo súkromných archívov) o histórii a súčasnosti Staromestskej knižnice je inštalovaná do 31. októbra 2008 v centrálnom pracovisku na Blumentálskej 10/a.
Výstava bude postupne sprístupnená aj v ostatných pobočkách.

 Fotogaléria zo stretnutia priateľov a priaznivcov Staromestskej knižnice

 Úvodný príhovor riaditeľky Staromestskej knižnice     Prítomní sledujú krátky dokumentárny film o knižnici     Starosta Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Andrej Petrek      Pohľad na prítomných v koncertnej sieni Zichyho paláca      Starosta Starého Mesta odovzdáva čestné uznanie bývalej riaditeľke E. Jablonskej  

 Starosta Starého Mesta odovzdáva čestné uznanie terajšej riaditeľke J. Kopáčikovej     Dr. D. Gondová číta pozdravný list za SAK a SNK     Ing. S. Stasselová odovzdáva pozdravný list za Spolok slovenských knihovníkov    Riaditeľka knižnice odovzdáva pamätný list najstaršiemu čitateľovi z pobočky Záhrebská JUDr. V. Čičmancovi    Riaditeľka knižnice odovzdáva pamätný list najstaršiemu čitateľovi z pobočky Karadžičova PhDr. E. Keszöczemu    Riaditeľka knižnice odovzdáva pamätný list za dlhoročnú prácu pani A. Popíkovej   

 Riaditeľka knižnice odovzdáva pamätný list za aktívnu prácu Z. Galbavej    Vystúpenie hudobnej skupiny Ccelomania    Záver slávnostného popoludnia v koncertnej sieni Zichyho paláca    Slávnostná recepcia 1    Slávnostná recepcia 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií