Staromestská knižnica v Bratislave

ARCHÍV PODUJATÍ 2006

 

December  

 • "Šťastné a veselé vinšujeme vám"
  18. 12. 2006 - vianočné stretnutie znevýhodnených detí zo Špeciálnej základnej školy na Dúbravskej ceste pri koledách, scénkach a rozprávaní, ktoré pre ne pripravili žiaci 3.A triedy zo ZŠ Dubová.
  Pobočka: Západný rad

 • "Vianoce s Drobčekom"
  12. 12. 2006 - bábkové predstavenie herečky Milky Tomanovej pre deti z MŠ Tabaková bolo milým stretnutím s Drobčekom.  Deti spolu s ním spievali, recitovali, súťažili i tancovali.
  Pobočka: Záhrebská

 • "Rad Bobríka knihovníka 2006"
  7. 12. 2006 - riaditeľka knižnice udelila po tretí raz Rad bobríka knihovníka za nezištnú pomoc pri podpore a rozvoji Staromestskej knižnice: Ing. Pavlovi Bašťovanskému, Ing. Vlaste Lazovej, Ing. Vladimírovi Lesayovi, Ing. Jánovi Pavelkovi a Ing. Janovi Špundovi. Stretnutia s ocenenými sa zúčastnil aj zástupca mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, poverený člen miestnej rady RNDr. Peter Smrek.
  K pätnástim oceneným z minulých rokov 2004 a 2005 tak pribudlo ďalších päť priaznivcov a priateľov Staromestskej knižnice.

November  

 • "Nezblázni sa, mamička"
  28. 11. 2006 - beseda so spisovateľkou pre deti Mgr. Gabrielou Futovou spojená s výstavkou výtvarných prác detí a diel autorky.
  pobočka: Blumentálska

 • "Európsky týždeň vedy?"
  20. - 26. 11. 2006 - Staromestská knižnica pripravila pre svojich čitateľov, žiakov základných škôl Dubová a Mudroňova návštevu SAV na Dúbravskej ceste 9 ako odmenu pre žiakov, ktorí prejavili hlbší záujem o elektrotechniku.
  pobočka: Západný rad


 • "Vidíš to čo ja?"
  14. - 30. 11. 2006 - výstava výtvarných prác žiakov Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave.
  Výstava bude sprístupnená verejnosti vo výpožičnom čase a slávnostne ju otvorí 14. novembra 2006 starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Peter Čiernik.
  pobočka: Karadžičova
   

Október  

 • "Štúr a jeho doba" - beseda s Jozefom Bobom
  18. 10. 2006 o 15,00 hod. v Senior centre na Záhrebskej č. 9 sa uskutočnila beseda s historikom, spisovateľom a scenaristom Jozefom Bobom a spisovateľom Drahoslavom Machalom spojená s ukážkou z filmu o štúrovcoch.
  Pobočka: Záhrebská
   
 • "Beseda s pani Vilmou Jamnickou"
  12. 10. 2006 sme  v rámci mesiaca úcty k starším zorganizovali v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ul. v Bratislave besedu s p. Vilmou Jamnickou, ktorá v tomto roku oslavuje svoje 100. narodeniny.
  Besedu spríjemili spevom, recitáciou a hudbou žiaci zo Základnej školy Dr. M. Hodžu na Škarniclovej ul.
  Pani Jamnická svojím životným elánom, recitáciou a zaujímavým rozprávaním vyčarila príjemnú atmosféru a úsmev na tvárach všetkých prítomných.
  Pobočka: Panenská

 • "Čítam, čítaš, čítame"
  Staromestská knižnica v Bratislave vyhlasuje 2. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti do 15 rokov.
  Súťažiť sa bude v štyroch pobočkách knižnice (Blumentálska 10/a, Záhrebská 8, Karadžičova 1 a Západný rad 5) v troch kategóriách:
  I. kategória: čítajúce deti z materských škôl a žiaci prvých tried základných škôl
  II. Kategória: žiaci 2. až 4. tried základných škôl
  III. Kategória: žiaci 5. až 9. tried základných škôl.
  Základnou súťažnou podmienkou je byť čitateľom Staromestskej knižnice, vyplniť prihlášku do súťaže v ktorejkoľvek z pobočiek knižnice a prečítať minimálne päť kníh, za čo súťažiaci dostanú 5 bodov. Za každú ďalšiu prečítanú knihu získavajú ďalší bod. Zvíťazí ten, kto prečíta najviac kníh.
  Okrem pekných a príjemných chvíľ strávených s knihou čakajú súťažiacich aj zaujímavé ceny. Víťaz súťaže automaticky postupuje do záverečného kola súťaže o „Kráľa detských čitateľov Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorú vyhlásila Malokarpatská knižnica v Pezinku.
  Súťaž potrvá od 2. 10. 2006 do 28. 2. 2007. Výsledky budú vyhlásené v Týždni slovenských knižníc (posledný marcový týždeň 2007).

 

September

 • Komiksy z Nemecka
  7. - 22. 9. 2006 - výstava, organizovaná v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave v priestoroch pobočky Západný rad 5, je prístupná verejnosti v čase výpožičných hodín.
  Výstavu otvorila 7. septembra o 11,00 hod. riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková a PhDr. Silvia Kováčová, PhD. z Goetheho inštitútu v Bratislave. Na vernisáži sa zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy Dubová a hostia.

 

Júl

 • Letné čítanie v Medickej záhrade
  25. 7. 2006 o 16,00 hod. sa ukutočnilo v spolupráci s Českými veľvyslanectvom letné čítanie v Medickej záhrade. Autorka p. Lenka Procházková čítala spolu so spisovateľom Ľubom Dobrovodom poviedku "Slepice v klubu. Pivní povídka".

Jún

 • Otvorenie letnej čitárne v Medickej záhrade
  12. 6. 2006 o 11,00 hod. – Slávnostné otvorenie letnej čitárne v Medickej záhrade pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
  Letná čitáreň bude verejnosti prístupná zdarma od 12. 6. do 14. 9. 2006 v pracovných dňoch od 10,00 do 18,00 hod. Návštevníkom budú k dispozícii slovenské a zahraničné noviny, časopisy, propagačné materiály, mapy a literatúra o Bratislave.


 • Pohráme sa s rozprávkami
  2. 6. 2006 - žiaci deviatych ročníkov pripravili literárne pásmo spojené s kvízom pre prvákov zo ZŠ Dubová
  Pobočka: Západný rad


 • Kvíz o knižnici
  2. 6. 2006 - kvíz pre žiakov druhého ročníka Základnej školy na Kuliškovej ul.
  Pobočka: Blumentálska 

 

Máj

Apríl

 • Sexuálna výchova a výchova k rodičovstvu
  12. 4. 2006 -  Prednáška MUDr. Haladovej spojená s besedou pre študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej ul.
  Pobočka: Panenská
   
 • Rozprávky o kohútikovi a sliepočke
  4. a 6. 4. 2006 – Besedy detí z materských škôl a pani Máriou Števkovou z vydavateľstva Buvik
  Pobočka: Blumentálska a Karadžičova
   

Marec

 • Týždeň slovenských knižníc
  27. 3. – 2. 4. 2006
   
 • Vyhodnotenie súťaže „Čítam, čítaš, čítame“
   
 • Bratislavské povesti
  30. 3. 2006 - beseda žiakov ZŠ Jelenia s Martou Navrátilovou o povestiach o Bratislave
  Pobočka: Záhrebská 
    
 • Recitačná súťaž
  29. 3. 2006 – súťaž v recitácii poézie a prózy žiakov prvých ročníkov ZŠ Dubová
  Pobočka: Západný rad
   
 • Spoveď dunajského lodníka
  29. 3. 2006 - beseda členov Senior Centra s autorom knihy Ladislavom Herzogom
  Pobočka: Záhrebská
   
 • Z doliny prerástol hory
  28. 3. 2006 - beseda študentov SPŠE Zochova o knihe Jozefa Vranku
  Pobočka: Panenská
   
 • Opice vo vyťahaných tričkách
  28. 3. 2006 - beseda žiakov zo ZŠ Vazovova so spisovateľom Radkom Bachratým
  Pobočka: Blumentálska
   
 • Deti čítajú deťom
  27. 3. 2006 - prvé stretnutie zdravých a znevýhodnených detí v roku 2006. Deti zo ZŠ Dubová čítajú pre deti zo Špeciálnej základnej a praktickej školy pre zdravotne postihnutých na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.
  Pobočka: Západný rad
    
 • Čarovný chlapec
  21. 3. 2006 – beseda žiakov zo ZŠ Grösslingova so spisovateľom Jánom Uličianskym o jeho knihe spojená s výstavkou výtvarných prác žiakov
  Pobočka: Karadžičova
   
   

Január, Február

 • Čítam, čítaš, čítame – veľká čitateľská súťaž detí do 9 rokov
  Pobočka: Blumentálska, Karadžičova, Záhrebská, Západný rad
   
 • Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!
  Pobočka: Západný rad
   
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií