Staromestská knižnica v Bratislave

 

Faktúry 2017
FD č.popishodnota s DPHidentifikácia zmluvy, obj.dátum doručeniadodávateľ, adresa; IČOdátum zverejnenia
1oprava plynového kotla183,00obj. 198/201602.01.2017Róbert Benca, 900 62 Kostolište 240; 4110554120.01.2017
2monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201002.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
3monitoring ZR19,92zmluva 0033/201002.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
4monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201002.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
5monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201002.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
6monitoring Blum. 19,92zmluva 0159/200502.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
7nájomné a služby Kar. 1. štvrťrok216,02zmluva 21/2005/32202.01.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.01.2017
8nájomné a služby Pan. 1. štvrťrok1569,35zmluva 24/2005/32202.01.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.01.2017
9nájomné a služby Záhr. 1. štvrťrok824,78zmluva 25/2005/32202.01.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314720.01.2017
10stravné lístky1268,06obj. 2/2017
zmluva 4085/96
03.01.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869520.01.2017
11hosting servera119,50zmluva 2003/200805.01.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.01.2017
12hlasové služby a internet92,57zmluva 98/201605.01.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.01.2017
13koncesionárske poplatky222,96zákon 340/2012 Z.z.05.01.2017RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 3588755920.01.2017
14služby Blum. 1/201770,90zmluva 078304710400/200411.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
15nájom Blum. 1/2017165,91zmluva 078304710400/200411.01.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.01.2017
16údržba programu VEMA/PAM192,00zmluva 94/09611.01.2017Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 3135537420.01.2017
17hlasové služby a internet253,14zmluva 202980967211.01.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.01.2017
18elektrina preplatok ZR-50,92zmluva 46/200513.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
19elektrina preplatok Pan-177,89zmluva 46/200513.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
20elektrina preplatok Záhr.-10,30zmluva 46/200513.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
21elektrina Blum.43,45zmluva 46/200513.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
22TP servera39,83zmluva 73/201012.01.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343120.01.2017
23hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201613.01.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.01.2017
24nájomné a služby ZR 1/20171153,71zmluva 2/2005/5548-113.01.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.01.2017
25služby počítače 4-12/2016450,00zmluva 132/2009 16.01.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.01.2017
26časopis13,67obj. 102/201513.01.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250320.01.2017
27časopis119,37obj. 93/201516.01.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250320.01.2017
28elektrina ZR 1-6/2017398,74zmluva 46/200516.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
29elektrina Záhr. 1/201745,78zmluva 46/200516.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
30elektrina Blum 1-3/2017323,20zmluva 46/200516.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
31elektrina Pan. 1/2017117,28zmluva 46/200516.01.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.01.2017
32knihy425,29obj. 5/201712.01.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885606.02.2017
33knihy438,45obj. 6/201717.01.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659606.02.2017
34plyn preplatok-906,64zmluva 153/200719.01.2017SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525606.02.2017
35plyn odber 1-3/20171077,00zmluva 153/200719.01.2017SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525606.02.2017
36knihy702,53obj. 8/201723.01.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693106.02.2017
37knihy489,25obj. 4/201724.01.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246206.02.2017
38licenčný poplatok za reprogr. služby5,88zákon 185/2015 Z.z.26.01.2017LITA, Mozartova 9, 811 02 BA;06.02.2017
39časopis120,00obj. 7/201725.01.2017Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava06.02.2017
40stravné lístky1197,62obj. 22/2017
zmluva 4085/96
02.02.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869520.02.2017
41náplne do tlačiarne72,00obj. 20/201706.02.2017Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766120.02.2017
42knihy387,27obj. 10/201702.02.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885620.02.2017
43knihy342,87obj. 10/201702.02.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885620.02.2017
44elektrina Pan. 2/2017119,28zmluva 46/200508.02.2016ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.02.2017
45elektrina Záhr. 2/201745,78zmluva 45,7808.02.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728120.02.2017
46knihy370,06obj. 14/201702.02.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.02.2017
47knihy442,86obj. 9/201703.02.2017Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999120.02.2017
48hlasové služby a internet61,63zmluva 98/201608.02.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.02.2017
49hlasové služby a internet263,03zmluva 202980967208.02.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.02.2017
50hosting servera119,50zmluva 2003/200808.02.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694620.02.2017
51monitoring  Pan.19,92zmluva 0026/201010.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
52monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
53monitoring Kar.19,92zmluva 0031/201010.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
54monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201010.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
55monitoring Blum. 19,92zmluva 0159/200510.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
56nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200410.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
57služby Blum.70,90zmluva 078304710400/200410.02.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348120.02.2017
58hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201613.02.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346920.02.2017
59členský poplatok33,00zmluva 436/200513.02.2017SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 1705527020.02.2017
60servisný poplatok IS SAMO556,80zmluva 153/201013.02.2017Trimel, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 BA; 3131906820.02.2017
61servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201613.02.2017Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740320.02.2017
62nájomné  a služby ZR 2/20171153,71zmluva 2/2005/5548-115.02.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922620.02.2017
63knihy656,53obj. 28/201715.02.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885620.02.2017
64knihy555,29obj. 27/201715.02.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659620.02.2017
65časopis19,00obj. 126/201616.02.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628120.02.2017
66časopis6,00obj. 133/201616.02.2017Kresťanské centrum pre nepočujúcich, časopis GAUDIUM, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica20.02.2017
67knihy598,58obj. 26/201716.02.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693120.02.2017
68oprava WC57,08obj. 11/201720.02.2017Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 1399904417.03.2017
69lektorská činnosť480,00obj. 24/201720.02.2017Mgr. Katarína Mihinová, OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA;17.03.2017
70TP servera39,83zmluva 73/201020.02.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343117.03.2017
71toner27,60obj. 29/201720.02.2017Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571717.03.2017
72knihy48,00obj. 31/201720.02.2017Regent s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 BA; 3570589217.03.2017
73toner87,60obj. 30/201722.03.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289122.03.2017
74stravné lístky1197,62

obj. 37/2017
zmluva 4085/96

01.03.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869523.03.2017
75telefón1,00obj. 38/201703.03.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.03.2017
76telefón1,00obj. 38/201703.03.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.03.2017
77noviny a časopisy199,00obj.121/201603.03.2017MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352423.03.2017
78noviny a časopisy1408,11

obj.135/2016

06.03.2017Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 366112423.03.2017
79hosting servra119,50zmluva 2003/200807.03.2017Rainside,Teslova 43,82102;BA3138694623.03.2017
80elektrina Pan.119,28zmluva 46/200507.03.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA;3667728123.03.2017
81elektrina Záhr.45,78zmluva 46/200507.03.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA;3667728123.03.2017
82knihy517,66obj. 39/201703.03.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659623.03.2017
83knihy299,75obj. 35/201706.03.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246224.03.2017
84knihy548,79obj. 36/201706.03.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885605.04.2017
85hlasové služby a internet247,44zmluva 202980967208.03.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346905.04.2017
86medziknižničná výpožičná služba2,00obj. 34/201710.03.2017Kultúrne centrum, Mestská knižnica v Bojniciach, Hurbanovo nám. 68, 972 01 Bojnice05.04.2017
87noviny a časopisy175,52obj. 123/201609.03.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025305.04.2017
88TP servera39,83zmluva 73/201009.03.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343105.04.2017
89odstránenie nedostatkov z revízie el. zar.240,00obj. 12/201710.03.2017Horánský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840205.04.2017
90nájomné 3/2017 Blum.165,91zmluva 078304710400/200410.03.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
91služby 3/2017 Blum.70,90zmluva 078304710400/200410.03.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
92monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.03.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
93monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201010.03.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
94monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.03.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
95monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.03.2010Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
96monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.03.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348105.04.2017
97knihy46,04obj. 39/201710.03.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659605.04.2017
98nájomné a služby 3/2017 ZR1153,71zmluva 2/2005/5548-113.03.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922605.04.2017
99knihy23,10obj. 41/201713.03.2017Seneca Publishing company, Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 3544384705.04.2017
100knihy29,52obj. 45/201716.03.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885605.04.2017
101knihy487,10obj. 43/201716.03.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885605.04.2017
102noviny a časopisy72,00obj. 103/201617.03.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250305.04.2017
103kancelárske potreby155,36obj. 46/201720.03.2017Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766105.04.2017
104hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201620.03.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346905.04.2017
105hlasové služby a internet42,27zmluva 98/201622.03.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346905.04.2017
106knihy699,70obj. 44/201723.03.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693105.04.2017
107knihy45,95obj. 47/201723.03.2017EvitaStore s.r.o., Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 4638551705.04.2017
108kontrola a oprava hasiacich prístrojov100,20obj. 13/201727.03.2017Horánský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840205.04.2017
109stravné lístky986,27zmluva 4085/96
obj. 51/2017
30.03.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869505.04.2017
110knihy520,23obj. 49/201703.04.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659618.04.2017
111knihy579,39obj. 48/201703.04.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885618.04.2017
112členský poplatok33,00stanovy SSKK03.04.2017Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17BA;

18.04.2017

113plyn odber 4-6/20171077,00zmluva 153/200704.04.2017SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525618.04.2017
114knihy337,20obj. 52/201705.04.2017Knihcentrum.sk, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 45704881 18.04.2017
115knihy23,00obj. 53/201706.04.2017Forza Slovakia, s.r.o., Hurbanova 61, 908 48 Kopčany; 3624645018.04.2017
116časopis19,80obj. 54/201706.04.2017Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281 18.04.2017
117nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2017216,02zmluva 21/2005/32206.04.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.04.2017
118nájomné a služby Pan 2. štvrťrok 20171569,35zmluva 24/2005/32206.04.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.04.2017
119nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2017824,78zmluva 25/2005/32206.04.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.04.2017
120TP servera39,83zmluva 73/201006.04.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343118.04.2017
121hlasové služby a internet43,73zmluva 98/201606.04.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.04.2017
122odstránenie závad z revízie786,60obj. 12/201710.04.2017Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840219.04.2017
123hosting servera119,50zmluva 2003/200810.04.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.04.2017
124hlasové služby a internet262,84zmluva 202910961910.04.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.04.2017
125služby Blum. 4/201770,90zmluva 078304710400/200410.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
126nájomné Blum. 4/2017165,91zmluva 078304710400/200410.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
127monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
128monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
129monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201010.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
130monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
131monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.04.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.04.2017
132knihy453,57obj. 42/201710.04.2017Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999119.04.2017
133nájomné a služby ZR 4/171153,71zmluva 2/2005/5548-111.04.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922619.04.2017
134knihy287,80obj. 50/201713.04.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693109.05.2017
135elektrina Pan119,88zmluva 46/200517.04.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728109.05.2017
136elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200517.04.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728109.05.2017
137elektrina Blum.315,04zmluva 46/200517.04.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728109.05.2017
138hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201617.04.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346909.05.2017
139servis tlačiarne84,00obj. 57/201717.04.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289109.05.2017
140knihy36,33obj. 49/201717.04.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659609.05.2017
141sms služby4,38zmluva 83/201720.04.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886309.05.2017
142knihy64,85obj. 16/201720.4.2017Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868209.05.2017
143knihy27,60obj. 55/201724.04.2017

Ing. Dagmar Palovičová - GU100, Sibírska 21, 821 02 BA; 37495569

09.05.2017
144účastnícky poplatok98,39obj. 59/201719.04.2017Albertina icome s.r.o., Štěpánska 16, 110 00 Praha; 4961215809.05.2017
145stravné lístky1268,06zmluva 4085/9628.04.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.05.2017
146prevoz a zapojenie kopírky508,55obj. 58/201702.05.2017Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 3133855116.05.2017
147služby BTS a OPP16,66zmluva 131/201703.05.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112116.05.2017
148knihy61,13obj. 66/201703.05.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.05.2017
149preprava kopírovacieho stroja80,00obj. 61/201703.05.2017Voxtel Telekom s.r.o., Topoľčianska 20, 851 05 BA; 4639188616.05.2017
150elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200505.05.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728116.05.2017
151elektrina Pan.119,88zmluva 46/200505.05.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728116.05.2017
152knihy464,38obj. 62/201703.05.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885616.05.2017
153knihy 61,00obj. 68/201704.05.2017Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704916.05.2017
154knihy498,05obj. 74/201705.05.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.05.2017
155hlasové služby a internet42,27zmluva 98/201605.05.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346916.05.2017
156TP servera39,83zmluva 73/201009.05.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343116.05.2017
157hosting servera119,50zmluva 2003/200810.05.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694616.05.2017
158monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/200810.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
159monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201010.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
160monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201010.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
161monitoring ZR19,92zmluva 0033/201010.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
162monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200510.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
163nájomné a služby ZR 5/20171153,71zmluva 20/2005/5548-110.05.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.05.2017
164nájomné Blum. 5/2017165,91zmluva 078304710400/200410.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
165služby Blum. 5/201770,90zmluva 078304710400/200410.05.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348116.05.2017
166hlasové služby a internet256,33zmluva 202980967210.05.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.05.2017
167držiaky na časopisy115,43obj. 77/201711.05.2017Horma, spol. s r.o., Februárova 153, 958 01 Partizánske; 3631305018.05.2017
168časopisy115,43obj. 70/201710.05.2017MAFRA Slovakia,s.r.o., Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 18.05.2017
169sms služby6,00zmluva 86/201711.05.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886318.05.2017
170hlasové služby a internet44,58zmluva  99/201615.05.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.05.2017
171noviny a časopisy lč518,34obj. 73/201712.05.2017Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112418.05.2017
172časopisy 19,00obj. 126/201615.05.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628113.06.2017
173noviny155,17obj. 72/201716.05.2017Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 3663112413.06.2017
174knihy694,95obj. 67/201715.05.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246213.06.2017
175toner34,80obj. 79/201717.05.2017Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 4492571713.06.2017
176časopisy58,80obj. 80/201717.05.2017Poradca, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina; 3637127113.06.2017
177noviny199,00obj. 121/201618.05.2017MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352413.06.2017
178knihy182,35obj. 78/201718.05.2017Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868213.06.2017
179časopisy lč10,11obj. 69/201719.05.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628113.06.2017
180časopisy lč93,48obj. 69/201719.05.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025313.06.2017
181knihy543,18obj. 76/201722.05.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693113.06.2017
182revízia EZS718,64obj. 56/201723.05.2017RIMI NABDA, Z. Kodalya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039 13.06.2017
183stravné lístky1183,84obj. 83/2017
zmluva 4085/96
30.05.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869523.06.2017
184časopis72,00obj. 103/201601.06.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250323.06.2017
185knihy542,29obj. 81/201701.06.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885623.06.2017
186noviny175,52obj. 123/201602.06.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025323.06.2017
187vyúčtovanie za 2016 Záhr.208,64zmluva25/2005/32202.06.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314723.06.2017
188vyúčtovanie za 2016 ZR1701,47zmluva 2/2005/5348-101.06.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922623.06.2017
189internet a hlasové služby271,58zmluva 202980967206.06.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.06.2017
190časopis1,60obj. 71/201706.06.2017Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 3136382223.06.2017
191elektrina Pan119,88zmluva 46/200508.06.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.06.2017
192elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200508.06.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728123.06.2017
193hlasové služby a internet42,89zmluva 98/201608.06.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.06.2017
194hosting servera119,50zmluva 2003/200808.06.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694623.06.2017
195toner64,80obj. 87/201706.06.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289123.06.2017
196noviny a časopisy1388,28obj. 135/201607.06.2017Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 366112423.06.2017
197monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
198monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201008.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
199monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
200monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201008.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
201monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
202služby Blum. 6/1770,90zmluva 078304710400/200408.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
203nájomné Blum. 6/17165,91zmluva 078304710400/200408.06.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.06.2017
204sms služby6,00zmluva 83/201709.06.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886323.06.2017
205TP servera39,83zmluva 73/201009.06.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343123.06.2017
206vyúčtovanie nákladov Pan.389,79zmluva 24/2005/32213.06.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314723.06.2017
207nájomné a služby ZR 6/171303,71zmluva 20/2005/5548-113.06.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922623.06.2017
208antivírová ochrana786,24obj. 91/201713.06.2017Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA;3133353223.06.2017
209hlasové služby a internet45,58zmluva 99/201613.06.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346923.06.2017
210servisné práce201,43obj. 85/201712.06.2017Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 3133855123.06.2017
211knihy33,00obj. 90/201713.06.2017Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 3429704923.06.2017
212služby BTS a PO50,00zmluva 131/201714.06.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112123.06.2017
213knihy368,87obj. 89/201716.06.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246223.06.2017
214knihy12,70obj. 88/201714.06.2017Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA23.06.2017
215toner27,60obj. 94/201714.06.2017Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571723.06.2017
216preventívne prehliadky720,00obj. 63/201714.06.2017BE SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice; 3619133723.06.2017
217výmena svietidiel Blum.195,00obj. 93/201719.06.2017Peter Lalák, Wolkrova 1, 851 01 BA; 3221710229.06.2017
218grafické návrhy lč100,00obj. 60/201713.06.2017Eva Kovačevičová, Grosslingová 43, 811 09 BA;29.06.2017
219tlač transparentov170,00obj. 86/201713.06.2017Eva Kovačevičová, Grosslingová 43, 811 09 BA;29.06.2017
220časopisy109,50obj. 126/201627.06.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628129.06.2017
221webhosting a domény90,31obj. 96/201723.06.2017Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 3484423029.06.2017
222vyúčtovanie 2016 Kar.-27,11zmluva 2/2005/32228.06.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314729.06.2017
223výmena svietidiel Pan.147,00obj. 95/201728.06.2017Peter Lalák, Wolkrova 1, 851 01 BA; 3221710229.06.2017
224stravné lístky1160,32zmluva 4085/96
obj. 100/2017
28.06.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869529.06.2017
225podujatie lč80,00obj. 92/201728.06.2017Osmijanko n.o., Hrušková 25, 831 06 BA; 3607738129.06.2017
226podujatie lč - mylná platba50,00zmluva 201/201728.06.2017Igor Machajdík29.06.2017
227podujatie lč - mylná platba40,00zmluva 192/201728.06.2017Eva Golovková29.06.2017
228podujatie lč - mylná platba40,00zmluva 193/201728.06.2017Barbora Vítová29.06.2017
229podujatie lč39,20zmluva192/201729.06.2017Eva Golovková25.07.2017
230podujatie lč29,20zmluva 193/201729.06.2017Barbora Vítová25.07.2017
231podujatie lč49,00zmluva 201/201729.06.2017Igor Machajdík25.07.2017
232odvod 2 %0,80zmluva 192/201729.06.2017Hudobný fond, 25.07.2017
233odvod 2 %1,80zmluva 193/2017, 201/201729.06.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 25.07.2017
234lektorská činnosť250,00obj. 82/201704.07.2017Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA;25.07.2017
235toner52,50obj. 101/201704.07.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289125.07.2017
236toner87,60obj. 106/201704.07.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289125.07.2017
237služby BTS a OPP50,00zmluva 131/201704.07.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112125.07.2017
238služby PZS 1-6/17138,00zmluva 1/201504.07.2017Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 3670840225.07.2017
239plyn 3. štvrťrok 20171077,00zmluva 153/200704.07.2017SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525625.07.2017
240knihy737,58obj. 97/201703.07.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885625.07.2017
241knihy422,94obj. 99/201703.07.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659625.07.2017
242knihy173,73obj. 102/201703.07.2017Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868225.07.2017
243knihy40,00obj. 108/201703.07.2017PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 1749352825.07.2017
244servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201706.07.2017Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740325.07.2017
245kniha16,50obj. 108/201703.07.2017Seneca Publishing company, Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 3544384726.07.2017
246TP servera39,83zmluva 73/201006.07.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343126.07.2017
247nájomné a služby Kar. 3. štvrťrok216,02zmluva 21/2005/32204.07.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314726.07.2017
248nájomné a služby Pan. 3. štvrťrok1569,35zmluva 24/2005/32204.07.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314726.07.2017
249nájomné a služby Záhr. 3. štvrťrok1003,21zmluva 25/2005/32204.07.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314726.07.2017
250kancelárske potreby177,86obj. 107/201707.07.2017Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766126.07.2017
251hlasové služby a internet278,24zmluva 202980967207.07.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346926.07.2017
252elektrina Blum.315,94zmluva 46/200507.07.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.07.2017
253elektrina Pan119,88zmluva 46/200507.07.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.07.2017
254elektrina ZR385,76zmluva 46/200507.07.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281

27.07.2017

255elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200507.07.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.07.2017
256hosting servera119,50zmluva 2003/200811.07.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694627.07.2017
257monitoring Pan19,92zmluva 0026/201011.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
258monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201011.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
259monitoring Záhr19,92zmluva 0031/201011.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
260monitoring ZR19,92zmluva 0033/201011.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
261monitoring Blum19,92zmluva 0159/200511.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
262podujatie lč49,00zmluva 202/201712.07.2017PhDr. Viera Obuchová, CSc.27.07.2017
263knihy323,15obj. 105/201710.07.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.07.2017
264nájomné Blum. 7/2017165,91zmluva 07830471012.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
265služby Blum. 7/201770,90zmluva 07830471012.07.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.07.2017
266sms služby6,00zmluva83/201714.07.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886327.07.2017
267nájomné a služby ZR 7/20171303,71zmluva 2/2005/5548-114.07.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.07.2017
268knihy576,26obj. 104/201713.07.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.07.2017
269hlasové služby a internet42,28zmluva 98/201618.07.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.07.2017
270hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201618.07.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.07.2017
271vodoinštalačné práce Blum.94,92obj. 98/201720.07.2017Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 1399904427.07.2017
272časopis40,50obj. 120/201620.07.2017Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 0067815527.07.2017
273podujatie lč31,75zmluva 221/201725.07.2017Dana Hlavatá01.08.2017
274knihy17,49obj. 113/201721.07.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885601.08.2017
275knihy471,28obj. 109/201724.07.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659601.08.2017
276knihy584,03obj. 110/201721.07.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885601.08.2017
277toner28,80obj. 111/201725.07.2017 01.08.2017
278časopis40,50obj. 120/201625.07.2017Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 0067815501.08.2017
279stravné lístky942,76zmluva 4085/9626.07.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869501.08.2017
280podujatie lč39,20zmluva 222/201727.07.2017Zuzana Kuglerová01.08.2017
281časopis26,40obj. 119/201701.08.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250322.08.2017
282časopis124,15obj. 118/201701.08.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250322.08.2017
238časopis33,60obj. 120/201702.08.2017L.K. Permanent, Hattalova12, 831 03 BA; 3135238222.08.2017
284elektrina Pan.119,88zmluva 46/200504.08.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728122.08.2017
285elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200504.08.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728122.08.2017
286knihy554,60obj. 112/201702.08.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693122.08.2017
287hosting servera119,50zmluva 2003/200807.08.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694622.08.2017
288hlasové služby a interneť43,01zmluva 98/201607.08.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.08.2017
289odvod 2%0,80zmluva 223/201708.08.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 22.08.2017
290podujatie lč39,20zmluva 223/201708.08.2017Ing. Oto Malý22.08.2017
291technická podpora servera39,83zmluva 73/201009.08.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343122.08.2017
292monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201009.08.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2017
293monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200509.08.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2017
294monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201009.08.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2017
295monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201009.08.2010Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2017
296monitoring ZR19,92zmluva 0033/201009.08.2010Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2010
297službby Blum.70,90zmluva 078304710400/200409.08.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2017
298nájomné Blum.165,91zmluva 078304710400/200409.08.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348122.08.2017
299sms služby-4,00zmluva 83/201714.08.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886322.08.2017
300hlasové služby a internet246,67zmluva 202980967214.08.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.08.2017
301časopis20,00obj. 126/201614.08.2017Trend Representativ 22.08.2017
302nájomné a služby ZR 8/171303,71zmluva 2/2005/5548-115.08.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922622.08.2017
303hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201615.08.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346922.08.2017
304služby BTS a OPP50,00zmluva 131/201715.08.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112122.08.2017
305knihy371,10obj. 121/201714.08.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659622.08.2017
306knihy382,93obj. 122/201715.08.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693122.08.2017
307vyúčtovanie za služby 2016-343,32zmluva 078304710400/200415.08.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348123.08.2017
308podujatie lč39,20zmluva 232/201714.08.2017Slávka Koleničová23.08.2017
309odvod 2%0,80zmluva 232/201718.08.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 23.08.2017
310odvod 2%0,80zmluva 202/201718.08.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 23.08.2017
311noviny199,00obj. 121/201621.08.2017MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352418.08.2017
312knihy411,99obj. 114/201721.08.2017Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999118.09.2017
313skrinka104,88obj. 124/201722.08.2017B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 18.09.2017
314stolička76,80obj. 124/201722.08.2017B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 18.09.2017
315stolička76,80obj. 126/201722.08.2017B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 18.09.2017
316stolička85,20obj. 127/201722.08.2017B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 18.09.2017
317stoličky247,20obj. 125/201722.08.2017B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 18.09.2017
318servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201623.08.2017Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740318.09.2017
319technické zabezpečenie podujatí lč300,00obj. 54/201718.08.2017BM Agency s.r.o., Gercenova 9, 851 01 BA; 4395360318.09.2017
320knihy228,84obj. 123/201723.08.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885618.09.2017
321odvod 2%0,80zmluva 232/201724.08.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 18.09.2017
322stravné lístky797,72zmluva 4085/96
obj. 146/2017
31.08.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869518.09.2017
323vložné Knihovny součastnosti 61,29obj. 152/201722.08.2017SDRUK, Mariánske nám. 98/1, 110 00 Praha; 7028217018.09.2017
324hlasové služby a internet247,30zmluva 202980967206.09.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.09.2017
325hlasové služby a internet44,56zmluva 98/201606.09.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346918.09.2017
326služby BTS a OPP50,00zmluva 131/201706.09.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112118.09.2017
327služby BTS a OPP10,00zmluva 131/201707.09.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112118.09.2017
328sms služby4,00zmluva 83/201731.08.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886318.09.2017
329elektrina Pan119,88zmluva 46/200507.09.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728118.09.2017
330elektrina Záhr. 46,09zmluva 46/200507.09.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728118.09.2017
331noviny a časopisy1346,67obj. 135/201606.09.2017Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 366112418.09.2017
332noviny175,52obj. 123/201606.09.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025318.09.2017
333hosting servera119,50zmluva 2003/200808.09.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694618.09.2017
334časopis 201816,00obj. 132/201708.09.2017Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 16469118.09.2017
335monitoring Pan.19,92zmluva 0026/201008.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.08.2017
336monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.09.2017
337monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201008.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.09.2017
338monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.09.2017
339monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200508.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.09.2017
340sms služby2,00zmluva 83/201711.09.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886318.09.2017
341TP servera39,83zmluva 73/201011.09.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343118.09.2017
342služby Blum. 9/201770,90zmluva 078304710400/200411.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.09.2017
343nájomné Blum. 9/2017165,91zmluva 078304710400/200411.09.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348118.09.2017
344časopis 201823,50obj. 139/201718.09.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628128.09.2017
345časopis 201823,50obj. 139/201712.09.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628128.09.2017
346časopis 201823,50obj. 139/201712.09.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628128.09.2017
347časopis 201823,50obj. 139/201712.09.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628128.09.2017
348časopis60,00obj. 103/201613.09.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250328.09.2017
349hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201618.09.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346928.09.2017
350nájomné a služby ZR 9/20171303,71zmluva 2/2005/5548-118.09.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922616.10.2017
351časopis 2018130,46obj. 150/201718.09.2017Suweco CZ, Sestupní 153, 162 00 Praha;16.10.2017
352časopis 201822,80obj. 140/201718.09.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025316.10.2017
353časopis 201848,00obj. 140/201718.09.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025316.10.2017
354časopis 201818,80obj. 128/201720.09.2017Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 3136382216.10.2017
355knihy312,55obj. 154/201719.09.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885616.10.2017
356časopis 201811,60obj. 151/201720.09.2017L.K. Permanent, Hattalova12, 831 03 BA; 3135238216.10.2017
357materiál103,49obj. 155/201720.09.2017Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 BA; 3571069116.10.2017
358oprava svietidiel45,00obj. 160/201718.09.2017Peter Lalák, Humenského nám. 6, 85101 BA; 3221710216.10.2017
359update Clavius940,80obj. 163/201726.09.2017MS Soft s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina; 4483262116.10.2017
360časopis 201819,92obj. 141/201721.09.2017Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA;16.10.2017
361časopis 201812,00obj. 134/201721.09.2017Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA;16.10.2017
362náplne do tlačiarne113,64obj. 156/201726.09.2017Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571716.10.2017
363časopis 201823,50obj. 139/201725.09.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628116.10.2017
364knihy351,32obj. 159/201726.09.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246216.10.2017
365časopis 201823,20obj. 136/201728.09.2017Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 0017912716.10.2017
366knihy152,71obj. 167/201729.09.2017Trio Publishing s.r.o., Trojánova 3A, 851 10 BA; 3140139216.10.2017
367knihy597,74obj. 170/201728.09.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659616.10.2017
368knihy423,95obj. 165/201729.9.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693116.10.2017
369stravné lístky1232,84obj. 173/2017
zmluva 4085/96
29.09.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.10.2017
370kniha19,00obj. 166/201729.09.2017Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 16469116.10.2017
371odborná prehliadka el. zariadení344,10obj. 162/201729.09.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112116.10.2017
372nájomné a služby 4. štvrťrok Kar.216,02zmluva 21/2005/32205.10.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314727.10.2017
373nájomné a služby 4. štvrťrok Záhr.1003,21zmluva 25/2005/32205.10.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314727.10.2017
374nájomné a služby 4. štvrťrok Pan1569,35zmluva 24/2005/32205.10.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314727.10.2017
375služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201705.10.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112127.10.2017
376plyn 4. štvrťrok1077,00zmluva 153/200705.10.2017SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 3581525627.10.2017
377elektrina Blum.315,94zmluva 46/200510.10.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.10.2017
378elektrina Pan.119,88zmluva 46/200510.10.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.10.20017
379elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200510.10.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728127.10.2017
380časopis 20188,15obj. 148/201705.10.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246227.10.2017
381časopisy 2018206,34obj. 145/201706.10.2017Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 366112427.10.2017
382hosting servera119,50zmluva 2003/200810.10.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694627.10.2017
383sms služby6,00zmluva 83/201710.10.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886327.10.2017
384hlasové služby a internet42,52zmluva 98/2016710.10.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.10.2017
385hlasové služby a internet251,59zmluva 202980967210.10.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.10.2017
386nájomné Bl 165,91zmluva 078304710400/200410.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
387služby Bl70,90zmluva 078304710400/200410.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
388knihy130,74obj. 168/201706.10.2017Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868227.10.2017
389knihy700,89obj. 168/201706.10.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885627.10.2017
390výtvarný materiál216,84obj. 175/201710.10.2017ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BA; 3133113127.10.2017
391monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201011.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
392monitoring Pan19,92zmluva 0026/201011.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
393monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201011.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
394monitoring ZR19,92zmluva 0033/201011.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
395monitoring Blum.19,92zmluva 0159/200511.10.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348127.10.2017
396nájomné a služby ZR 10/20171303,71zmluva 2/2005/5548-116.10.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922627.10.2017
397hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201616.10.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346927.10.2017
398knihy549,54obj. 176/201717.10.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693127.10.2017
399toner27,60obj. 184/201716.10.2017Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571727.10.2017
400podujatie78,40zmluva 314/201706.10.2017PhDr. Ľudmila Hrdináková, Palisády 55, 811 06 BA;27.10.2017
401odvod 2%1,60zmluva 314/201717.10.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 27.10.2017
402podujatie78,40zmluva 315/201717.10.2017Alena Mrvová Kočková, Vígľašská 5, 851 07 BA;15.11.2017
403odvod 2 %1,60zmluva 315/201717.10.2017Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA; 15.11.2017
404oprava dverí Blum.63,04obj. 171/201719.10.2017Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 1399904415.11.2017
405knihy419,02obj. 185/201718.10.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659615.11.2017
406knihy650,00obj. 179/201716.10.2017Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610315.11.2017
407knihy105,00obj. 186/201719.10.20173via, Miletičova 7, 821 08 BA; 4439990115.11.2017
408knihy183,41obj. 183/201719.10.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885615.11.2017
409perá189,74obj. 169/201723.10.2017National Pen, P.O.Box 0013, 800 90 BA;15.11.2017
410toner158,40obj. 187/201723.10.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289115.11.2017
411TP servera39,83zmluva 73/201023.10.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343115.11.2017
412knihy161,39obj. 194/201725.10.2017Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610315.11.2017
413kancelársky papier51,30obj. 192/201725.10.2017Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 3661766115.11.2017
414reklamné predmety177,36obj. 180/201724.10.2017Reda s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177

15.11.2017

415stravné lístky1120,00obj. 195/2017,
zmluva 4085/1996
25.10.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869516.11.2017
416oprava el. zariadení Pan666,48obj. 162/201726.10.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112116.11.2017
417knihy586,42obj. 193/201726.10.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246216.11.2017
418časopis 20182,80obj. 128/201726.10.2017Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 3136382216.11.2017
419časopis 201810,80obj. 128/201726.10.2017Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 3136382216.11.2017
420knihy271,49obj. 172/201727.10.2017Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999116.11.2017
421časopisy 2018219,00obj. 130/201727.10.2017MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,3133352416.11.2017
422časopisy 201814,60obj. 138/201730.10.2017Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281 16.11.2017
423knihy123,41obj. 198/201730.10.2017Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610316.11.2017
424knihy774,55obj. 197/201702.11.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885616.11.2017
425knihy37,94obj. 178/201702.11.2017Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868216.11.2017
426časopisy 201833,60obj. 146/201702.11.2017L.K. Permanent, Hattalova12, 831 03 BA; 3135238216.11.2017
427služby BTS a OPP60,00zmluva 131/201703.11.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112116.11.2017
428časopisy 201810,20obj. 142/201702.11.2017MAFRA Slovakia,s.r.o., Nobelova 34, 836 05 BA,3133352416.11.2017
429knihy45,30obj. 199/201706.11.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659624.11.2017
430časopis60,00obj. 103/201606.11.2017Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 3159250324.11.2017
431hlasové služby a internet42,29zmluva 98/201606.11.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.11.2017
432hlasové služby a internet250,43zmluva 202980967206.11.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.11.2017
433elektrina Záhr.46,09zmluva 46/200507.11.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728124.11.2017
434elektrina Pan.119,88zmluva 46/200507.11.2017ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 3667728124.11.2017
435servisný poplatok Clavius180,00zmluva 58/201608.11.2017Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 4647740324.11.2017
436sms služby6,00zmluva 83/20178.11.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886324.11.2017
437knihy461,81obj. 201/201708.11.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659624.11.2017
438podujatie TVT150,00obj. 191/201708.11.2017Ing. Peter Molčány, Jungmannova 10, 851 01 BA; 5064089524.11.2017
439monitoring Pan.19,92zmlvuva 0026/201008.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
440monitoring Záhr.19,92zmluva 0031/201008.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
441monitoring Kar.19,92zmluva 0032/201008.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
442monitoring ZR19,92zmluva 0033/201008.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
443monitoring Blum.19,92zmluva 0159/201708.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
444hosting servera119,50zmluva 2003/200810.11.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694624.11.2017
445služby Blum. 11/201770,90zmluva 078304710400/200410.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
446nájomné Blum. 11/2017165,91zmluva 078304710400/200410.11.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348124.11.2017
447dobropis-12,00obj. 105/201513.11.2017SUWECO CZ, Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín; 2509476924.11.2017
448TP servera39,83zmluva 73/201013.11.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343124.11.2017
449časopis 201820,00obj. 133/201710.11.2017News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 4725628124.11.2017
450nájomné a služby ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-113.11.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922624.11.2017
451hlasové služby a internet44,58zmluva 99/201614.11.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346924.11.2017
452počítače3622,38obj. 204/201714.11.2017Alza.sk, Bottova 7, 811 09 BA; 3656293924.11.2017
453knihy71,80obj. 206/201715.11.2017Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610324.11.2017
454oprava dverí Pan.86,41obj. 189/201716.11.2017Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 24.11.2017
455knihy563,55obj. 205/201714.11.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693124.11.2017
456časopisy 201819,80obj. 144/201716.11.2017Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281 24.11.2017
457podujatia TVT200,00obj. 190/201720.11.2017eduPRELIEZKA, o.z., Lipského 6, 841 01 BA;24.11.2017
458podujatie ČNB80,00obj. 202/201720.11.2017Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 BA; 4481207824.11.2017
459počítačový kurz250,00obj. 153/201722.11.2017Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 3756312224.11.2017
460TP počítače450,00zmluva 132/200923.11.2017Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 3381279919.12.2017
461knihy416,80obj. 208/201723.11.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246219.12.2017
462stravné lístky911,24zmluva 4085/96
obj. 215/2017
30.11.2017Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 3132869519.12.2017
463kancelárske potreby106,04obj. 212/20174.12.2017Ing. Pavol Regina, Hattalova 12, 831 01 BA; 1163665319.12.2017
464služby BTS a OPP 12/201760,00zmluva 131/20174.12.2017BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 5047112119.12.2017
465papierové tašky35,82obj. 214/20174.12.2017Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín; 4658799319.12.2017
466oprava signalizačného zariadenia Pan675,60obj. 188/20174.12.2017RIMI NABDA, Z. Kodalya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039 19.12.2017
467knihy668,66obj. 210/20174.12.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659619.12.2017
468knihy129,80obj. 211/20174.12.2017Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 4491868219.12.2017
469knihy295,87obj. 200/20174.12.2017Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 4337999119.12.2017
470časopis 201849,00obj. 218/20174.12.2017Neografia a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin Priekopa; 3159791219.12.2017
471toner28,80obj. 216/20174.12.2017Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 4492571719.12.2017
472časopis180,92obj. 131/20176.12.2017Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 3579025319.12.2017
473noviny a časopisy 20181455,17obj. 149/20176.12.2017Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 366112419.12.2017
474časopis80,00obj. 143/20176.12.2017Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava19.12.2017
475knihy504,86obj. 207/20176.12.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885619.12.2017
476knihy24,00obj. 220/20175.12.2017Seneca Publishing company, Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 3544384719.12.2017
477knihy16,00obj. 219/20175.12.2017Forza Slovakia, s.r.o., Hurbanova 61, 908 48 Kopčany; 3624645019.12.2017
478časopis2,80obj. 119/20165.12.2017Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 3136382219.12.2017
479lektorská činnosť800,00obj. 164/20176.12.2017Mgr. Katarína Mihinová, OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA;19.12.2017
480hosting servera119,50zmluva 2003/20086.12.2017Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 3138694619.12.2017
481hlasové služby a internet42,27zmluva 98/20166.12.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.12.2017
482hlasové služby a internet217,50zmluva 20291096196.12.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.12.2017
483lektorská činnosť250,00zmluva 316/20178.12.2017Mgr. Lenka Lesayová, Hany Meličkovej 23, 841 05 Bratislava19.12.2017
484školenie46,00obj. 223/20178.12.2017Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Hlavná 326, 900 41 Rovinka;19.12.2017
485toner49,20obj. 222/201711.12.2017Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 3582289119.12.2017
486časopisy15,12obj. 149/201711.12.2017Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 366112419.12.2017
487knihy744,66obj. 217/20178.12.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693119.12.2017
488knihy37,00obj. 213/20178.12.2017Triman s.r.o., 941 04 Moyzesovo 309; 4640817719.12.2017
489knihy793,81obj. 221/20178.12.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885619.12.2017
490hlasové služby a internet44,58obj. 99/201611.12.2017Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 3576346919.12.2017
491TP servera39,83obj. 73/201011.12.2017INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 3638343119.12.2017
492sms služby8,00zmluva 83/201711.12.2017O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 3584886319.12.2017
493monitoring Bl19,92zmluva 0159/200511.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
494monitoring Pan19,92zmluva 0026/201012.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
495monitoring Zah19,92zmluva 0031/201012.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
496monitoring Kar19,92zmluva 0032/201012.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
497monitoring ZR19,92zmluva 0033/201012.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
498knihy204,01obj. 224/201715.12.2017Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 1732246219.12.2017
499nájomné a služby 12/2017 ZR1303,71zmluva 2/2005/5548-118.12.2017SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 0016922619.12.2017
500služby Blum 12/201770,90zmluva 078304710400/200418.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
501nájomné Blum 12/2017165,91zmluva 078304710400/200418.12.2017Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 0060348119.12.2017
502knihy749,63obj. 226/201719.12.2017Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 4610659608.01.2018
503knihy854,05obj. 225/201719.12.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885608.01.2018
504knihy16,39obj. 227/201719.12.2017Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 0067885608.01.2018
505knihy142,10obj. 229/201720.12.2017Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 3134610308.01.2018
506knihy582,19obj. 228/201721.12.2017Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 3589693108.01.2018
507nájomné a služby Kar. 1/2018216,02zmluva 21/2005/32227.12.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.01.2018
508nájomné a služby Záhr. 1/20181003,21zmluva 25/2005/32227.12.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.01.2018
509nájomné a služby Pan. 1/20181569,35zmluva 24/2005/32227.12.2017MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 0060314718.01.2018

 
 
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Viac informácií