Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2017
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum doručenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 oprava plynového kotla 183,00 obj. 198/2016 02.01.2017 Róbert Benca, 900 62 Kostolište 240; 41105541 20.01.2017
2 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
3 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
4 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
5 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
6 monitoring Blum.  19,92 zmluva 0159/2005 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
7 nájomné a služby Kar. 1. štvrťrok 216,02 zmluva 21/2005/322 02.01.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.01.2017
8 nájomné a služby Pan. 1. štvrťrok 1569,35 zmluva 24/2005/322 02.01.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.01.2017
9 nájomné a služby Záhr. 1. štvrťrok 824,78 zmluva 25/2005/322 02.01.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.01.2017
10 stravné lístky 1268,06 obj. 2/2017
zmluva 4085/96
03.01.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.01.2017
11 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 05.01.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.01.2017
12 hlasové služby a internet 92,57 zmluva 98/2016 05.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
13 koncesionárske poplatky 222,96 zákon 340/2012 Z.z. 05.01.2017 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 35887559 20.01.2017
14 služby Blum. 1/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 11.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
15 nájom Blum. 1/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 11.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
16 údržba programu VEMA/PAM 192,00 zmluva 94/096 11.01.2017 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 31355374 20.01.2017
17 hlasové služby a internet 253,14 zmluva 2029809672 11.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
18 elektrina preplatok ZR -50,92 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
19 elektrina preplatok Pan -177,89 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
20 elektrina preplatok Záhr. -10,30 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
21 elektrina Blum. 43,45 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
22 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 12.01.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.01.2017
23 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
24 nájomné a služby ZR 1/2017 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.01.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.01.2017
25 služby počítače 4-12/2016 450,00 zmluva 132/2009  16.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
26 časopis 13,67 obj. 102/2015 13.01.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.01.2017
27 časopis 119,37 obj. 93/2015 16.01.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.01.2017
28 elektrina ZR 1-6/2017 398,74 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
29 elektrina Záhr. 1/2017 45,78 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
30 elektrina Blum 1-3/2017 323,20 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
31 elektrina Pan. 1/2017 117,28 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
32 knihy 425,29 obj. 5/2017 12.01.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2017
33 knihy 438,45 obj. 6/2017 17.01.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2017
34 plyn preplatok -906,64 zmluva 153/2007 19.01.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2017
35 plyn odber 1-3/2017 1077,00 zmluva 153/2007 19.01.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2017
36 knihy 702,53 obj. 8/2017 23.01.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.02.2017
37 knihy 489,25 obj. 4/2017 24.01.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2017
38 licenčný poplatok za reprogr. služby 5,88 zákon 185/2015 Z.z. 26.01.2017 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA; 06.02.2017
39 časopis 120,00 obj. 7/2017 25.01.2017 Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava 06.02.2017
40 stravné lístky 1197,62 obj. 22/2017
zmluva 4085/96
02.02.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.02.2017
41 náplne do tlačiarne 72,00 obj. 20/2017 06.02.2017 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 20.02.2017
42 knihy 387,27 obj. 10/2017 02.02.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.02.2017
43 knihy 342,87 obj. 10/2017 02.02.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.02.2017
44 elektrina Pan. 2/2017 119,28 zmluva 46/2005 08.02.2016 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.02.2017
45 elektrina Záhr. 2/2017 45,78 zmluva 45,78 08.02.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.02.2017
46 knihy 370,06 obj. 14/2017 02.02.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.02.2017
47 knihy 442,86 obj. 9/2017 03.02.2017 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.02.2017
48 hlasové služby a internet 61,63 zmluva 98/2016 08.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.02.2017
49 hlasové služby a internet 263,03 zmluva 2029809672 08.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.02.2017
50 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.02.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.02.2017
51 monitoring  Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
52 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
53 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0031/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
54 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
55 monitoring Blum.  19,92 zmluva 0159/2005 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
56 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
57 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
58 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.02.2017
59 členský poplatok 33,00 zmluva 436/2005 13.02.2017 SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 17055270 20.02.2017
60 servisný poplatok IS SAMO 556,80 zmluva 153/2010 13.02.2017 Trimel, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 20.02.2017
61 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 13.02.2017 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 20.02.2017
62 nájomné  a služby ZR 2/2017 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.02.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.02.2017
63 knihy 656,53 obj. 28/2017 15.02.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.02.2017
64 knihy 555,29 obj. 27/2017 15.02.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.02.2017
65 časopis 19,00 obj. 126/2016 16.02.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 20.02.2017
66 časopis 6,00 obj. 133/2016 16.02.2017 Kresťanské centrum pre nepočujúcich, časopis GAUDIUM, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica 20.02.2017
67 knihy 598,58 obj. 26/2017 16.02.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.02.2017
68 oprava WC 57,08 obj. 11/2017 20.02.2017 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 17.03.2017
69 lektorská činnosť 480,00 obj. 24/2017 20.02.2017 Mgr. Katarína Mihinová, OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA; 17.03.2017
70 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 20.02.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.03.2017
71 toner 27,60 obj. 29/2017 20.02.2017 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 17.03.2017
72 knihy 48,00 obj. 31/2017 20.02.2017 Regent s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 17.03.2017
73 toner 87,60 obj. 30/2017 22.03.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 22.03.2017
74 stravné lístky 1197,62

obj. 37/2017
zmluva 4085/96

01.03.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 23.03.2017
75 telefón 1,00 obj. 38/2017 03.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.03.2017
76 telefón 1,00 obj. 38/2017 03.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.03.2017
77 noviny a časopisy 199,00 obj.121/2016 03.03.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 23.03.2017
78 noviny a časopisy 1408,11

obj.135/2016

06.03.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 3661124 23.03.2017
79 hosting servra 119,50 zmluva 2003/2008 07.03.2017 Rainside,Teslova 43,82102;BA31386946 23.03.2017
80 elektrina Pan. 119,28 zmluva 46/2005 07.03.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA;36677281 23.03.2017
81 elektrina Záhr. 45,78 zmluva 46/2005 07.03.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA;36677281 23.03.2017
82 knihy 517,66 obj. 39/2017 03.03.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 23.03.2017
83 knihy 299,75 obj. 35/2017 06.03.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 24.03.2017
84 knihy 548,79 obj. 36/2017 06.03.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 05.04.2017
85 hlasové služby a internet 247,44 zmluva 2029809672 08.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.04.2017
86 medziknižničná výpožičná služba 2,00 obj. 34/2017 10.03.2017 Kultúrne centrum, Mestská knižnica v Bojniciach, Hurbanovo nám. 68, 972 01 Bojnice 05.04.2017
87 noviny a časopisy 175,52 obj. 123/2016 09.03.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 05.04.2017
88 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.03.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 05.04.2017
89 odstránenie nedostatkov z revízie el. zar. 240,00 obj. 12/2017 10.03.2017 Horánský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 05.04.2017
90 nájomné 3/2017 Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.03.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
91 služby 3/2017 Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.03.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
92 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.03.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
93 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.03.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
94 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.03.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
95 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.03.2010 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
96 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.03.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.04.2017
97 knihy 46,04 obj. 39/2017 10.03.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 05.04.2017
98 nájomné a služby 3/2017 ZR 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.03.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 05.04.2017
99 knihy 23,10 obj. 41/2017 13.03.2017 Seneca Publishing company, Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 35443847 05.04.2017
100 knihy 29,52 obj. 45/2017 16.03.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 05.04.2017
101 knihy 487,10 obj. 43/2017 16.03.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 05.04.2017
102 noviny a časopisy 72,00 obj. 103/2016 17.03.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 05.04.2017
103 kancelárske potreby 155,36 obj. 46/2017 20.03.2017 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 05.04.2017
104 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 20.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.04.2017
105 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 22.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 05.04.2017
106 knihy 699,70 obj. 44/2017 23.03.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 05.04.2017
107 knihy 45,95 obj. 47/2017 23.03.2017 EvitaStore s.r.o., Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 05.04.2017
108 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 100,20 obj. 13/2017 27.03.2017 Horánský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 05.04.2017
109 stravné lístky 986,27 zmluva 4085/96
obj. 51/2017
30.03.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 05.04.2017
110 knihy 520,23 obj. 49/2017 03.04.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 18.04.2017
111 knihy 579,39 obj. 48/2017 03.04.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 18.04.2017
112 členský poplatok 33,00 stanovy SSKK 03.04.2017 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17BA;

18.04.2017

113 plyn odber 4-6/2017 1077,00 zmluva 153/2007 04.04.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 18.04.2017
114 knihy 337,20 obj. 52/2017 05.04.2017 Knihcentrum.sk, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 45704881  18.04.2017
115 knihy 23,00 obj. 53/2017 06.04.2017 Forza Slovakia, s.r.o., Hurbanova 61, 908 48 Kopčany; 36246450 18.04.2017
116 časopis 19,80 obj. 54/2017 06.04.2017 Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281  18.04.2017
117 nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2017 216,02 zmluva 21/2005/322 06.04.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.04.2017
118 nájomné a služby Pan 2. štvrťrok 2017 1569,35 zmluva 24/2005/322 06.04.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.04.2017
119 nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2017 824,78 zmluva 25/2005/322 06.04.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.04.2017
120 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 06.04.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.04.2017
121 hlasové služby a internet 43,73 zmluva 98/2016 06.04.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.04.2017
122 odstránenie závad z revízie 786,60 obj. 12/2017 10.04.2017 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 19.04.2017
123 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.04.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.04.2017
124 hlasové služby a internet 262,84 zmluva 2029109619 10.04.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.04.2017
125 služby Blum. 4/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
126 nájomné Blum. 4/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
127 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
128 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
129 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
130 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
131 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.04.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.04.2017
132 knihy 453,57 obj. 42/2017 10.04.2017 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 19.04.2017
133 nájomné a služby ZR 4/17 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 11.04.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.04.2017
134 knihy 287,80 obj. 50/2017 13.04.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.05.2017
135 elektrina Pan 119,88 zmluva 46/2005 17.04.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 09.05.2017
136 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 17.04.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 09.05.2017
137 elektrina Blum. 315,04 zmluva 46/2005 17.04.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 09.05.2017
138 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 17.04.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.05.2017
139 servis tlačiarne 84,00 obj. 57/2017 17.04.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 09.05.2017
140 knihy 36,33 obj. 49/2017 17.04.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 09.05.2017
141 sms služby 4,38 zmluva 83/2017 20.04.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 09.05.2017
142 knihy 64,85 obj. 16/2017 20.4.2017 Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 09.05.2017
143 knihy 27,60 obj. 55/2017 24.04.2017

Ing. Dagmar Palovičová - GU100, Sibírska 21, 821 02 BA; 37495569

09.05.2017
144 účastnícky poplatok 98,39 obj. 59/2017 19.04.2017 Albertina icome s.r.o., Štěpánska 16, 110 00 Praha; 49612158 09.05.2017
145 stravné lístky 1268,06 zmluva 4085/96 28.04.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.05.2017
146 prevoz a zapojenie kopírky 508,55 obj. 58/2017 02.05.2017 Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 31338551 16.05.2017
147 služby BTS a OPP 16,66 zmluva 131/2017 03.05.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 16.05.2017
148 knihy 61,13 obj. 66/2017 03.05.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.05.2017
149 preprava kopírovacieho stroja 80,00 obj. 61/2017 03.05.2017 Voxtel Telekom s.r.o., Topoľčianska 20, 851 05 BA; 46391886 16.05.2017
150 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 05.05.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 16.05.2017
151 elektrina Pan. 119,88 zmluva 46/2005 05.05.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 16.05.2017
152 knihy 464,38 obj. 62/2017 03.05.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 16.05.2017
153 knihy  61,00 obj. 68/2017 04.05.2017 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 16.05.2017
154 knihy 498,05 obj. 74/2017 05.05.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.05.2017
155 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 05.05.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 16.05.2017
156 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.05.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 16.05.2017
157 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.05.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.05.2017
158 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2008 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
159 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
160 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
161 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
162 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
163 nájomné a služby ZR 5/2017 1153,71 zmluva 20/2005/5548-1 10.05.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.05.2017
164 nájomné Blum. 5/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
165 služby Blum. 5/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.05.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.05.2017
166 hlasové služby a internet 256,33 zmluva 2029809672 10.05.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.05.2017
167 držiaky na časopisy 115,43 obj. 77/2017 11.05.2017 Horma, spol. s r.o., Februárova 153, 958 01 Partizánske; 36313050 18.05.2017
168 časopisy 115,43 obj. 70/2017 10.05.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o., Nobelova 34, 836 05 BA,31333524  18.05.2017
169 sms služby 6,00 zmluva 86/2017 11.05.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 18.05.2017
170 hlasové služby a internet 44,58 zmluva  99/2016 15.05.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.05.2017
171 noviny a časopisy lč 518,34 obj. 73/2017 12.05.2017 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 18.05.2017
172 časopisy  19,00 obj. 126/2016 15.05.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 13.06.2017
173 noviny 155,17 obj. 72/2017 16.05.2017 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 13.06.2017
174 knihy 694,95 obj. 67/2017 15.05.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 13.06.2017
175 toner 34,80 obj. 79/2017 17.05.2017 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 13.06.2017
176 časopisy 58,80 obj. 80/2017 17.05.2017 Poradca, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina; 36371271 13.06.2017
177 noviny 199,00 obj. 121/2016 18.05.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 13.06.2017
178 knihy 182,35 obj. 78/2017 18.05.2017 Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 13.06.2017
179 časopisy lč 10,11 obj. 69/2017 19.05.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 13.06.2017
180 časopisy lč 93,48 obj. 69/2017 19.05.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 13.06.2017
181 knihy 543,18 obj. 76/2017 22.05.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 13.06.2017
182 revízia EZS 718,64 obj. 56/2017 23.05.2017 RIMI NABDA, Z. Kodalya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039  13.06.2017
183 stravné lístky 1183,84 obj. 83/2017
zmluva 4085/96
30.05.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 23.06.2017
184 časopis 72,00 obj. 103/2016 01.06.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 23.06.2017
185 knihy 542,29 obj. 81/2017 01.06.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 23.06.2017
186 noviny 175,52 obj. 123/2016 02.06.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 23.06.2017
187 vyúčtovanie za 2016 Záhr. 208,64 zmluva25/2005/322 02.06.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 23.06.2017
188 vyúčtovanie za 2016 ZR 1701,47 zmluva 2/2005/5348-1 01.06.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 23.06.2017
189 internet a hlasové služby 271,58 zmluva 2029809672 06.06.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.06.2017
190 časopis 1,60 obj. 71/2017 06.06.2017 Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 31363822 23.06.2017
191 elektrina Pan 119,88 zmluva 46/2005 08.06.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.06.2017
192 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 08.06.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 23.06.2017
193 hlasové služby a internet 42,89 zmluva 98/2016 08.06.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.06.2017
194 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.06.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 23.06.2017
195 toner 64,80 obj. 87/2017 06.06.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 23.06.2017
196 noviny a časopisy 1388,28 obj. 135/2016 07.06.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 3661124 23.06.2017
197 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
198 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
199 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
200 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
201 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
202 služby Blum. 6/17 70,90 zmluva 078304710400/2004 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
203 nájomné Blum. 6/17 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.06.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.06.2017
204 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.06.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 23.06.2017
205 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.06.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 23.06.2017
206 vyúčtovanie nákladov Pan. 389,79 zmluva 24/2005/322 13.06.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 23.06.2017
207 nájomné a služby ZR 6/17 1303,71 zmluva 20/2005/5548-1 13.06.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 23.06.2017
208 antivírová ochrana 786,24 obj. 91/2017 13.06.2017 Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA;31333532 23.06.2017
209 hlasové služby a internet 45,58 zmluva 99/2016 13.06.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.06.2017
210 servisné práce 201,43 obj. 85/2017 12.06.2017 Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 31338551 23.06.2017
211 knihy 33,00 obj. 90/2017 13.06.2017 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 23.06.2017
212 služby BTS a PO 50,00 zmluva 131/2017 14.06.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 23.06.2017
213 knihy 368,87 obj. 89/2017 16.06.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 23.06.2017
214 knihy 12,70 obj. 88/2017 14.06.2017 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA 23.06.2017
215 toner 27,60 obj. 94/2017 14.06.2017 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 23.06.2017
216 preventívne prehliadky 720,00 obj. 63/2017 14.06.2017 BE SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice; 36191337 23.06.2017
217 výmena svietidiel Blum. 195,00 obj. 93/2017 19.06.2017 Peter Lalák, Wolkrova 1, 851 01 BA; 32217102 29.06.2017
218 grafické návrhy lč 100,00 obj. 60/2017 13.06.2017 Eva Kovačevičová, Grosslingová 43, 811 09 BA; 29.06.2017
219 tlač transparentov 170,00 obj. 86/2017 13.06.2017 Eva Kovačevičová, Grosslingová 43, 811 09 BA; 29.06.2017
220 časopisy 109,50 obj. 126/2016 27.06.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 29.06.2017
221 webhosting a domény 90,31 obj. 96/2017 23.06.2017 Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 34844230 29.06.2017
222 vyúčtovanie 2016 Kar. -27,11 zmluva 2/2005/322 28.06.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 29.06.2017
223 výmena svietidiel Pan. 147,00 obj. 95/2017 28.06.2017 Peter Lalák, Wolkrova 1, 851 01 BA; 32217102 29.06.2017
224 stravné lístky 1160,32 zmluva 4085/96
obj. 100/2017
28.06.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 29.06.2017
225 podujatie lč 80,00 obj. 92/2017 28.06.2017 Osmijanko n.o., Hrušková 25, 831 06 BA; 36077381 29.06.2017
226 podujatie lč - mylná platba 50,00 zmluva 201/2017 28.06.2017 Igor Machajdík 29.06.2017
227 podujatie lč - mylná platba 40,00 zmluva 192/2017 28.06.2017 Eva Golovková 29.06.2017
228 podujatie lč - mylná platba 40,00 zmluva 193/2017 28.06.2017 Barbora Vítová 29.06.2017
229 podujatie lč 39,20 zmluva192/2017 29.06.2017 Eva Golovková 25.07.2017
230 podujatie lč 29,20 zmluva 193/2017 29.06.2017 Barbora Vítová 25.07.2017
231 podujatie lč 49,00 zmluva 201/2017 29.06.2017 Igor Machajdík 25.07.2017
232 odvod 2 % 0,80 zmluva 192/2017 29.06.2017 Hudobný fond,  25.07.2017
233 odvod 2 % 1,80 zmluva 193/2017, 201/2017 29.06.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  25.07.2017
234 lektorská činnosť 250,00 obj. 82/2017 04.07.2017 Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 25.07.2017
235 toner 52,50 obj. 101/2017 04.07.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 25.07.2017
236 toner 87,60 obj. 106/2017 04.07.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 25.07.2017
237 služby BTS a OPP 50,00 zmluva 131/2017 04.07.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 25.07.2017
238 služby PZS 1-6/17 138,00 zmluva 1/2015 04.07.2017 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 25.07.2017
239 plyn 3. štvrťrok 2017 1077,00 zmluva 153/2007 04.07.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 25.07.2017
240 knihy 737,58 obj. 97/2017 03.07.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 25.07.2017
241 knihy 422,94 obj. 99/2017 03.07.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 25.07.2017
242 knihy 173,73 obj. 102/2017 03.07.2017 Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 25.07.2017
243 knihy 40,00 obj. 108/2017 03.07.2017 PhDr. Svetozár Krno, CSc.  KARPATY-INFOPRESS, Holubyho 1, 811 03 BA; 17493528 25.07.2017
244 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2017 06.07.2017 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 25.07.2017
245 kniha 16,50 obj. 108/2017 03.07.2017 Seneca Publishing company, Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 35443847 26.07.2017
246 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 06.07.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 26.07.2017
247 nájomné a služby Kar. 3. štvrťrok 216,02 zmluva 21/2005/322 04.07.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 26.07.2017
248 nájomné a služby Pan. 3. štvrťrok 1569,35 zmluva 24/2005/322 04.07.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 26.07.2017
249 nájomné a služby Záhr. 3. štvrťrok 1003,21 zmluva 25/2005/322 04.07.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 26.07.2017
250 kancelárske potreby 177,86 obj. 107/2017 07.07.2017 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 26.07.2017
251 hlasové služby a internet 278,24 zmluva 2029809672 07.07.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 26.07.2017
252 elektrina Blum. 315,94 zmluva 46/2005 07.07.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.07.2017
253 elektrina Pan 119,88 zmluva 46/2005 07.07.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.07.2017
254 elektrina ZR 385,76 zmluva 46/2005 07.07.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281

27.07.2017

255 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 07.07.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.07.2017
256 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.07.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 27.07.2017
257 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 11.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
258 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 11.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
259 monitoring Záhr 19,92 zmluva 0031/2010 11.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
260 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
261 monitoring Blum 19,92 zmluva 0159/2005 11.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
262 podujatie lč 49,00 zmluva 202/2017 12.07.2017 PhDr. Viera Obuchová, CSc. 27.07.2017
263 knihy 323,15 obj. 105/2017 10.07.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.07.2017
264 nájomné Blum. 7/2017 165,91 zmluva 078304710 12.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
265 služby Blum. 7/2017 70,90 zmluva 078304710 12.07.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.07.2017
266 sms služby 6,00 zmluva83/2017 14.07.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 27.07.2017
267 nájomné a služby ZR 7/2017 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 14.07.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.07.2017
268 knihy 576,26 obj. 104/2017 13.07.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.07.2017
269 hlasové služby a internet 42,28 zmluva 98/2016 18.07.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.07.2017
270 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 18.07.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.07.2017
271 vodoinštalačné práce Blum. 94,92 obj. 98/2017 20.07.2017 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 27.07.2017
272 časopis 40,50 obj. 120/2016 20.07.2017 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 00678155 27.07.2017
273 podujatie lč 31,75 zmluva 221/2017 25.07.2017 Dana Hlavatá 01.08.2017
274 knihy 17,49 obj. 113/2017 21.07.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 01.08.2017
275 knihy 471,28 obj. 109/2017 24.07.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 01.08.2017
276 knihy 584,03 obj. 110/2017 21.07.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 01.08.2017
277 toner 28,80 obj. 111/2017 25.07.2017   01.08.2017
278 časopis 40,50 obj. 120/2016 25.07.2017 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 BA; 00678155 01.08.2017
279 stravné lístky 942,76 zmluva 4085/96 26.07.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 01.08.2017
280 podujatie lč 39,20 zmluva 222/2017 27.07.2017 Zuzana Kuglerová 01.08.2017
281 časopis 26,40 obj. 119/2017 01.08.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 22.08.2017
282 časopis 124,15 obj. 118/2017 01.08.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 22.08.2017
238 časopis 33,60 obj. 120/2017 02.08.2017 L.K. Permanent, Hattalova12, 831 03 BA; 31352382 22.08.2017
284 elektrina Pan. 119,88 zmluva 46/2005 04.08.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.08.2017
285 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 04.08.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.08.2017
286 knihy 554,60 obj. 112/2017 02.08.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.08.2017
287 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 07.08.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.08.2017
288 hlasové služby a interneť 43,01 zmluva 98/2016 07.08.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.08.2017
289 odvod 2% 0,80 zmluva 223/2017 08.08.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  22.08.2017
290 podujatie lč 39,20 zmluva 223/2017 08.08.2017 Ing. Oto Malý 22.08.2017
291 technická podpora servera 39,83 zmluva 73/2010 09.08.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.08.2017
292 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.08.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2017
293 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.08.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2017
294 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.08.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2017
295 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.08.2010 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2017
296 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.08.2010 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2010
297 službby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 09.08.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2017
298 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 09.08.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.08.2017
299 sms služby -4,00 zmluva 83/2017 14.08.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 22.08.2017
300 hlasové služby a internet 246,67 zmluva 2029809672 14.08.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.08.2017
301 časopis 20,00 obj. 126/2016 14.08.2017 Trend Representativ  22.08.2017
302 nájomné a služby ZR 8/17 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.08.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 22.08.2017
303 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 15.08.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.08.2017
304 služby BTS a OPP 50,00 zmluva 131/2017 15.08.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 22.08.2017
305 knihy 371,10 obj. 121/2017 14.08.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 22.08.2017
306 knihy 382,93 obj. 122/2017 15.08.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.08.2017
307 vyúčtovanie za služby 2016 -343,32 zmluva 078304710400/2004 15.08.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.08.2017
308 podujatie lč 39,20 zmluva 232/2017 14.08.2017 Slávka Koleničová 23.08.2017
309 odvod 2% 0,80 zmluva 232/2017 18.08.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  23.08.2017
310 odvod 2% 0,80 zmluva 202/2017 18.08.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  23.08.2017
311 noviny 199,00 obj. 121/2016 21.08.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 18.08.2017
312 knihy 411,99 obj. 114/2017 21.08.2017 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 18.09.2017
313 skrinka 104,88 obj. 124/2017 22.08.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467  18.09.2017
314 stolička 76,80 obj. 124/2017 22.08.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467  18.09.2017
315 stolička 76,80 obj. 126/2017 22.08.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467  18.09.2017
316 stolička 85,20 obj. 127/2017 22.08.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467  18.09.2017
317 stoličky 247,20 obj. 125/2017 22.08.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467  18.09.2017
318 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 23.08.2017 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 18.09.2017
319 technické zabezpečenie podujatí lč 300,00 obj. 54/2017 18.08.2017 BM Agency s.r.o., Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 18.09.2017
320 knihy 228,84 obj. 123/2017 23.08.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 18.09.2017
321 odvod 2% 0,80 zmluva 232/2017 24.08.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  18.09.2017
322 stravné lístky 797,72 zmluva 4085/96
obj. 146/2017
31.08.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 18.09.2017
323 vložné Knihovny součastnosti  61,29 obj. 152/2017 22.08.2017 SDRUK, Mariánske nám. 98/1, 110 00 Praha; 70282170 18.09.2017
324 hlasové služby a internet 247,30 zmluva 2029809672 06.09.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.09.2017
325 hlasové služby a internet 44,56 zmluva 98/2016 06.09.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.09.2017
326 služby BTS a OPP 50,00 zmluva 131/2017 06.09.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 18.09.2017
327 služby BTS a OPP 10,00 zmluva 131/2017 07.09.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 18.09.2017
328 sms služby 4,00 zmluva 83/2017 31.08.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 18.09.2017
329 elektrina Pan 119,88 zmluva 46/2005 07.09.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 18.09.2017
330 elektrina Záhr.  46,09 zmluva 46/2005 07.09.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 18.09.2017
331 noviny a časopisy 1346,67 obj. 135/2016 06.09.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 3661124 18.09.2017
332 noviny 175,52 obj. 123/2016 06.09.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 18.09.2017
333 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.09.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 18.09.2017
334 časopis 2018 16,00 obj. 132/2017 08.09.2017 Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 164691 18.09.2017
335 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.08.2017
336 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2017
337 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2017
338 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2017
339 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2017
340 sms služby 2,00 zmluva 83/2017 11.09.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 18.09.2017
341 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.09.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.09.2017
342 služby Blum. 9/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 11.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2017
343 nájomné Blum. 9/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 11.09.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2017
344 časopis 2018 23,50 obj. 139/2017 18.09.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 28.09.2017
345 časopis 2018 23,50 obj. 139/2017 12.09.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 28.09.2017
346 časopis 2018 23,50 obj. 139/2017 12.09.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 28.09.2017
347 časopis 2018 23,50 obj. 139/2017 12.09.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 28.09.2017
348 časopis 60,00 obj. 103/2016 13.09.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 28.09.2017
349 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 18.09.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 28.09.2017
350 nájomné a služby ZR 9/2017 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 18.09.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.10.2017
351 časopis 2018 130,46 obj. 150/2017 18.09.2017 Suweco CZ, Sestupní 153, 162 00 Praha; 16.10.2017
352 časopis 2018 22,80 obj. 140/2017 18.09.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 16.10.2017
353 časopis 2018 48,00 obj. 140/2017 18.09.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 16.10.2017
354 časopis 2018 18,80 obj. 128/2017 20.09.2017 Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 31363822 16.10.2017
355 knihy 312,55 obj. 154/2017 19.09.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 16.10.2017
356 časopis 2018 11,60 obj. 151/2017 20.09.2017 L.K. Permanent, Hattalova12, 831 03 BA; 31352382 16.10.2017
357 materiál 103,49 obj. 155/2017 20.09.2017 Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 BA; 35710691 16.10.2017
358 oprava svietidiel 45,00 obj. 160/2017 18.09.2017 Peter Lalák, Humenského nám. 6, 85101 BA; 32217102 16.10.2017
359 update Clavius 940,80 obj. 163/2017 26.09.2017 MS Soft s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina; 44832621 16.10.2017
360 časopis 2018 19,92 obj. 141/2017 21.09.2017 Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 16.10.2017
361 časopis 2018 12,00 obj. 134/2017 21.09.2017 Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 16.10.2017
362 náplne do tlačiarne 113,64 obj. 156/2017 26.09.2017 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 16.10.2017
363 časopis 2018 23,50 obj. 139/2017 25.09.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 16.10.2017
364 knihy 351,32 obj. 159/2017 26.09.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.10.2017
365 časopis 2018 23,20 obj. 136/2017 28.09.2017 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 00179127 16.10.2017
366 knihy 152,71 obj. 167/2017 29.09.2017 Trio Publishing s.r.o., Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 16.10.2017
367 knihy 597,74 obj. 170/2017 28.09.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 16.10.2017
368 knihy 423,95 obj. 165/2017 29.9.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.10.2017
369 stravné lístky 1232,84 obj. 173/2017
zmluva 4085/96
29.09.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.10.2017
370 kniha 19,00 obj. 166/2017 29.09.2017 Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 164691 16.10.2017
371 odborná prehliadka el. zariadení 344,10 obj. 162/2017 29.09.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 16.10.2017
372 nájomné a služby 4. štvrťrok Kar. 216,02 zmluva 21/2005/322 05.10.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 27.10.2017
373 nájomné a služby 4. štvrťrok Záhr. 1003,21 zmluva 25/2005/322 05.10.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 27.10.2017
374 nájomné a služby 4. štvrťrok Pan 1569,35 zmluva 24/2005/322 05.10.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 27.10.2017
375 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 05.10.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 27.10.2017
376 plyn 4. štvrťrok 1077,00 zmluva 153/2007 05.10.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 27.10.2017
377 elektrina Blum. 315,94 zmluva 46/2005 10.10.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.10.2017
378 elektrina Pan. 119,88 zmluva 46/2005 10.10.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.10.20017
379 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 10.10.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 27.10.2017
380 časopis 2018 8,15 obj. 148/2017 05.10.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 27.10.2017
381 časopisy 2018 206,34 obj. 145/2017 06.10.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 3661124 27.10.2017
382 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.10.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 27.10.2017
383 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 27.10.2017
384 hlasové služby a internet 42,52 zmluva 98/20167 10.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.10.2017
385 hlasové služby a internet 251,59 zmluva 2029809672 10.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.10.2017
386 nájomné Bl  165,91 zmluva 078304710400/2004 10.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
387 služby Bl 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
388 knihy 130,74 obj. 168/2017 06.10.2017 Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 27.10.2017
389 knihy 700,89 obj. 168/2017 06.10.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 27.10.2017
390 výtvarný materiál 216,84 obj. 175/2017 10.10.2017 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BA; 31331131 27.10.2017
391 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 11.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
392 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 11.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
393 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 11.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
394 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
395 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.10.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.10.2017
396 nájomné a služby ZR 10/2017 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.10.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.10.2017
397 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 16.10.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 27.10.2017
398 knihy 549,54 obj. 176/2017 17.10.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.10.2017
399 toner 27,60 obj. 184/2017 16.10.2017 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 27.10.2017
400 podujatie 78,40 zmluva 314/2017 06.10.2017 PhDr. Ľudmila Hrdináková, Palisády 55, 811 06 BA; 27.10.2017
401 odvod 2% 1,60 zmluva 314/2017 17.10.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  27.10.2017
402 podujatie 78,40 zmluva 315/2017 17.10.2017 Alena Mrvová Kočková, Vígľašská 5, 851 07 BA; 15.11.2017
403 odvod 2 % 1,60 zmluva 315/2017 17.10.2017 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 BA;  15.11.2017
404 oprava dverí Blum. 63,04 obj. 171/2017 19.10.2017 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 15.11.2017
405 knihy 419,02 obj. 185/2017 18.10.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 15.11.2017
406 knihy 650,00 obj. 179/2017 16.10.2017 Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 15.11.2017
407 knihy 105,00 obj. 186/2017 19.10.2017 3via, Miletičova 7, 821 08 BA; 44399901 15.11.2017
408 knihy 183,41 obj. 183/2017 19.10.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 15.11.2017
409 perá 189,74 obj. 169/2017 23.10.2017 National Pen, P.O.Box 0013, 800 90 BA; 15.11.2017
410 toner 158,40 obj. 187/2017 23.10.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 15.11.2017
411 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 23.10.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 15.11.2017
412 knihy 161,39 obj. 194/2017 25.10.2017 Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 15.11.2017
413 kancelársky papier 51,30 obj. 192/2017 25.10.2017 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 15.11.2017
414 reklamné predmety 177,36 obj. 180/2017 24.10.2017 Reda s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177

15.11.2017

415 stravné lístky 1120,00 obj. 195/2017,
zmluva 4085/1996
25.10.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.11.2017
416 oprava el. zariadení Pan 666,48 obj. 162/2017 26.10.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 16.11.2017
417 knihy 586,42 obj. 193/2017 26.10.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.11.2017
418 časopis 2018 2,80 obj. 128/2017 26.10.2017 Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 31363822 16.11.2017
419 časopis 2018 10,80 obj. 128/2017 26.10.2017 Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 31363822 16.11.2017
420 knihy 271,49 obj. 172/2017 27.10.2017 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 16.11.2017
421 časopisy 2018 219,00 obj. 130/2017 27.10.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 16.11.2017
422 časopisy 2018 14,60 obj. 138/2017 30.10.2017 Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281  16.11.2017
423 knihy 123,41 obj. 198/2017 30.10.2017 Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 16.11.2017
424 knihy 774,55 obj. 197/2017 02.11.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 16.11.2017
425 knihy 37,94 obj. 178/2017 02.11.2017 Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 16.11.2017
426 časopisy 2018 33,60 obj. 146/2017 02.11.2017 L.K. Permanent, Hattalova12, 831 03 BA; 31352382 16.11.2017
427 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 03.11.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 16.11.2017
428 časopisy 2018 10,20 obj. 142/2017 02.11.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o., Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 16.11.2017
429 knihy 45,30 obj. 199/2017 06.11.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 24.11.2017
430 časopis 60,00 obj. 103/2016 06.11.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 24.11.2017
431 hlasové služby a internet 42,29 zmluva 98/2016 06.11.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.11.2017
432 hlasové služby a internet 250,43 zmluva 2029809672 06.11.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.11.2017
433 elektrina Záhr. 46,09 zmluva 46/2005 07.11.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 24.11.2017
434 elektrina Pan. 119,88 zmluva 46/2005 07.11.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 24.11.2017
435 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 08.11.2017 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 24.11.2017
436 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 8.11.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 24.11.2017
437 knihy 461,81 obj. 201/2017 08.11.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 24.11.2017
438 podujatie TVT 150,00 obj. 191/2017 08.11.2017 Ing. Peter Molčány, Jungmannova 10, 851 01 BA; 50640895 24.11.2017
439 monitoring Pan. 19,92 zmlvuva 0026/2010 08.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
440 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
441 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
442 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
443 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2017 08.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
444 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.11.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 24.11.2017
445 služby Blum. 11/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
446 nájomné Blum. 11/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.11.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.11.2017
447 dobropis -12,00 obj. 105/2015 13.11.2017 SUWECO CZ, Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín; 25094769 24.11.2017
448 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 13.11.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 24.11.2017
449 časopis 2018 20,00 obj. 133/2017 10.11.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 24.11.2017
450 nájomné a služby ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.11.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 24.11.2017
451 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 14.11.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 24.11.2017
452 počítače 3622,38 obj. 204/2017 14.11.2017 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 BA; 36562939 24.11.2017
453 knihy 71,80 obj. 206/2017 15.11.2017 Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 24.11.2017
454 oprava dverí Pan. 86,41 obj. 189/2017 16.11.2017 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA;  24.11.2017
455 knihy 563,55 obj. 205/2017 14.11.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 24.11.2017
456 časopisy 2018 19,80 obj. 144/2017 16.11.2017 Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281  24.11.2017
457 podujatia TVT 200,00 obj. 190/2017 20.11.2017 eduPRELIEZKA, o.z., Lipského 6, 841 01 BA; 24.11.2017
458 podujatie ČNB 80,00 obj. 202/2017 20.11.2017 Tibor Hujdič, Poloreckého 9, 851 04 BA; 44812078 24.11.2017
459 počítačový kurz 250,00 obj. 153/2017 22.11.2017 Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 37563122 24.11.2017
460 TP počítače 450,00 zmluva 132/2009 23.11.2017 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 19.12.2017
461 knihy 416,80 obj. 208/2017 23.11.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 19.12.2017
462 stravné lístky 911,24 zmluva 4085/96
obj. 215/2017
30.11.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 19.12.2017
463 kancelárske potreby 106,04 obj. 212/2017 4.12.2017 Ing. Pavol Regina, Hattalova 12, 831 01 BA; 11636653 19.12.2017
464 služby BTS a OPP 12/2017 60,00 zmluva 131/2017 4.12.2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 19.12.2017
465 papierové tašky 35,82 obj. 214/2017 4.12.2017 Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín; 46587993 19.12.2017
466 oprava signalizačného zariadenia Pan 675,60 obj. 188/2017 4.12.2017 RIMI NABDA, Z. Kodalya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039  19.12.2017
467 knihy 668,66 obj. 210/2017 4.12.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.12.2017
468 knihy 129,80 obj. 211/2017 4.12.2017 Knihy pre každého, s.r.o., Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 19.12.2017
469 knihy 295,87 obj. 200/2017 4.12.2017 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 19.12.2017
470 časopis 2018 49,00 obj. 218/2017 4.12.2017 Neografia a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin Priekopa; 31597912 19.12.2017
471 toner 28,80 obj. 216/2017 4.12.2017 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 19.12.2017
472 časopis 180,92 obj. 131/2017 6.12.2017 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 19.12.2017
473 noviny a časopisy 2018 1455,17 obj. 149/2017 6.12.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 3661124 19.12.2017
474 časopis 80,00 obj. 143/2017 6.12.2017 Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava 19.12.2017
475 knihy 504,86 obj. 207/2017 6.12.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.12.2017
476 knihy 24,00 obj. 220/2017 5.12.2017 Seneca Publishing company, Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 35443847 19.12.2017
477 knihy 16,00 obj. 219/2017 5.12.2017 Forza Slovakia, s.r.o., Hurbanova 61, 908 48 Kopčany; 36246450 19.12.2017
478 časopis 2,80 obj. 119/2016 5.12.2017 Ares spol. s r.o., Športová 5. 831 04 BA; 31363822 19.12.2017
479 lektorská činnosť 800,00 obj. 164/2017 6.12.2017 Mgr. Katarína Mihinová, OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA; 19.12.2017
480 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 6.12.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.12.2017
481 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 6.12.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.12.2017
482 hlasové služby a internet 217,50 zmluva 2029109619 6.12.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.12.2017
483 lektorská činnosť 250,00 zmluva 316/2017 8.12.2017 Mgr. Lenka Lesayová, Hany Meličkovej 23, 841 05 Bratislava 19.12.2017
484 školenie 46,00 obj. 223/2017 8.12.2017 Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Hlavná 326, 900 41 Rovinka; 19.12.2017
485 toner 49,20 obj. 222/2017 11.12.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.12.2017
486 časopisy 15,12 obj. 149/2017 11.12.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica; 3661124 19.12.2017
487 knihy 744,66 obj. 217/2017 8.12.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.12.2017
488 knihy 37,00 obj. 213/2017 8.12.2017 Triman s.r.o., 941 04 Moyzesovo 309; 46408177 19.12.2017
489 knihy 793,81 obj. 221/2017 8.12.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.12.2017
490 hlasové služby a internet 44,58 obj. 99/2016 11.12.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.12.2017
491 TP servera 39,83 obj. 73/2010 11.12.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 19.12.2017
492 sms služby 8,00 zmluva 83/2017 11.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 19.12.2017
493 monitoring Bl 19,92 zmluva 0159/2005 11.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
494 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 12.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
495 monitoring Zah 19,92 zmluva 0031/2010 12.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
496 monitoring Kar 19,92 zmluva 0032/2010 12.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
497 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
498 knihy 204,01 obj. 224/2017 15.12.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 19.12.2017
499 nájomné a služby 12/2017 ZR 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 18.12.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.12.2017
500 služby Blum 12/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 18.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
501 nájomné Blum 12/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 18.12.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.12.2017
502 knihy 749,63 obj. 226/2017 19.12.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.01.2018
503 knihy 854,05 obj. 225/2017 19.12.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 08.01.2018
504 knihy 16,39 obj. 227/2017 19.12.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 08.01.2018
505 knihy 142,10 obj. 229/2017 20.12.2017 Grada Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; 31346103 08.01.2018
506 knihy 582,19 obj. 228/2017 21.12.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 08.01.2018
507 nájomné a služby Kar. 1/2018 216,02 zmluva 21/2005/322 27.12.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.01.2018
508 nájomné a služby Záhr. 1/2018 1003,21 zmluva 25/2005/322 27.12.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.01.2018
509 nájomné a služby Pan. 1/2018 1569,35 zmluva 24/2005/322 27.12.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 18.01.2018

 
 
| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete