Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry 2016

FD
č.
popis hodnota
s DPH
ident.
zmluvy, obj.
dátum
doručenia
dodávateľ
adresa; IČO
dátum zverejnenia

1

nájomné a služby Pan. 1. štvťrok 2016

1305,05

zmluva 24/2005/322

04.01.2016

MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147

15.01.2016

2

nájomné a služby Záhr. 1. štvťrok 2016

1107,50

zmluva 25/2005/322

04.01.2016

MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147

15.01.2016

3

nájomné a služby Kar. 1. štvťrok 2016

216,02

zmluva 24/2005/322

04.01.2016

MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147

15.01.2016

4

monitoring Blum.

19,92

zmluva 0159/2005

04.01.2016

Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

15.01.2016

5

monitoring Kar.

19,92

zmluva 0032/2010

05.01.2016

Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

15.01.2016

6 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 05.01.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.01.2016
7 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 05.01.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.01.2016
8 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 05.01.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.01.2016
9 pracovná zdravotná služba 138,00 zmluva 1/2015 05.01.2016 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 15.01.2016
10 hlasové služby a internet 72,19 zmluva 264/2014 05.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.01.2016
11 stravné lístky 1169,23 obj. 1/2016
zml. 4085/96
05.01.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 15.01.2016
12 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 07.01.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.01.2016
13 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 07.01.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 15.01.2016
14 aktualizácia softvéru 173,52 zmluva 64/096 07.01.2016 Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 15.01.2016
15 koncesionársky poplatok 222,96 zákon  68/2008 07.01.2016 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 47232480 15.01.2016
16 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.01.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 15.01.2016
17 nájomné a služby ZR 1/16 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 11.01.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 15.01.2015
18 internet 19,66 zmluva 2028792608 11.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.01.2016
19 hlasové služby a internet 244,64 zmluvy 2024809672 11.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.01.2016
20 preplatok elektrina Záhr. -83,64 zmluva 46/2005 14.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 15.01.2016
21 preplatok elektrina Pan. -135,49 zmluva 46/2005 14.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 15.01.2016
22 elektrina ZR 75,64 zmluva 46/2005 14.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 15.01.2016
23 elektrina Blum. 33,53 zmluva 46/2005 14.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281

15.01.2016

24 toner 34,80 obj. 3/2016 14.01.2016 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 15.01.2016
25 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 14.01.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 15.01.2016
26 preplatok za plyn -349,46 zmluva 153/2007 18.01.2016 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 03.02.2016
27 odber plynu 1. štvrťrok 1101,00 zmluva 153/2007 18.01.2016 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 03.02.2016
28 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 18.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.02.2016
29 elektrina ZR 1-6/16 426,08 zmluva 46/2005 18.01.2015 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 03.02.2016
30 elektrina Blum. 1.štvrťrok 2016 381,33 zmluva 46/2005 20.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.02.2016
31 elektrina Pan 1/2016 140,12 zmluva 46/2005 20.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.02.2016
32 elektrina Záhr. 1/2016 47,26 zmluva 46/2005 20.01.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.02.2016
33 servis kopírky 54,00 obj. 8/2016 22.01.2016 Office Service, Riazanská 50, 931 03 BA; 35933828 18.02.2016
34 časopis 12,46 obj. 115/2014 20.01.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 18.02.2016
35 knihy 633,85 obj. 4/2016 18.01.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 18.02.2016
36 knihy 316,11 obj. 6/2016 19.01.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 18.02.2016
37 licenčné poplatky za 2015 6,12 zákon 185/2015 Z.z. 27.01.2016 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA;

18.02.2016

38 knihy 79,04 obj. 11/2016 26.01.2016 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 18.02.2016
39 knihy 339,56 obj. 9/2016 27.01.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 18.02.2016
40 knihy 414,56 obj. 5/2016 28.01.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 18.02.2016
41 stravné lístky 1237,61 zmluva 4085/96
obj. 13/2016
29.01.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 18.02.2016
42 knihy 53,47 obj. 7/2016 01.02.2016 Vydavateľstvo Buvik, Mierová 28, 821 05 BA; 47761181 18.02.2016
43 elektrina Pan. 2/2016 140,12 zmluva 46/2005 05.02.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.02.2016
44 elektrina Záhr. 2/2016 47,26 zmluva 46/2005 05.02.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.02.2016
45 internet 19,66 zmluva 2028792608 05.02.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.02.2016
46 členský poplatok 33,00 stanovy
zmluva 436/2005
04.02.2016 Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 18.02.2016
47 toner 27,60 obj. 16/2016 08.02.2016 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 18.02.2016
48 knihy 618,18 obj. 12/2016 01.02.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 18.02.2016
49 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 08.02.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.02.2016
50 toner 87,60 obj. 18/2016 08.02.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 18.02.2016
51 časopis 104,02 obj. 115/2014 08.02.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 18.02.2016
52 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
53 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 08.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
54 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
55 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
56 monitoring Zahr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
57 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
58 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.02.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.02.2016
59 hlasové služby a internet 76,15 zmluva 264/2014 09.02.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.02.2016
60 kancelársky papier 99,00 obj. 17/2016 08.02.2016 MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 36617661 18.02.2016
61 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.02.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 18.02.2016
62 hlasové služby a internet 261,64 zmluvy 2024809672  09.02.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.02.2016
63 nájomné a služby 2/16 ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 09.02.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 18.02.2016
64 knihy 557,25 obj. 15/2016 11.02.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 18.02.2016
65 časopis 19,00 obj. 114/2015 12.02.2016 News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 47256281 18.02.2016
66 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 15.02.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.02.2016
67 knihy 317,71 obj. 19/2016 15.02.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 18.02.2016
68 knihy 372,75 obj. 20/2016 15.02.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 18.02.2016
69 kniha 49,00 obj. 21/2016 18.02.2016 Oxford Encyclopedia, NK Business Services, Trnavská cesta 50/A, 821 02 BA; 47491906 29.02.2016
70 knihy 689,93 obj. 22/2016 18.02.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.02.2016
71 noviny 199,00 obj. 108/2015 22.02.2016 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 31333524 29.02.2016
72 náplne do tlačiarne 133,92 obj. 25/2016 26.02.2016 Pryzmat, Krížna 19, 811 06 BA; 35882891 29.02.2016
73 stravné lístky 1179,49 obj. 26/2016
zml. 4085/96
29.02.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 29.02.2016
74 knihy 50,00 obj. 24/2016 02.03.2016 Plutošop, Miletičova 583/57, 821 09 BA; 47521431 18.03.2016
75 knihy 29,00 obj. 30/2016 02.03.2016 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka 18.03.2016
76 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 04.03.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.03.2016
77 elektrina Pan. 140,12 zmluva 46/2005 07.03.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.03.2016
78 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 07.03.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.03.2016
79 noviny a časopisy 219,40 obj. 111/2015 07.03.2016 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 18.03.2016
80 časopisy 1291,39 obj. 129/2015 07.03.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 18.03.2016
81 knihy 424,54 obj. 23/2016 07.03.2016 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 21.03.2016
82 knihy 222,27 obj. 28/2016 07.03.2016 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 21.03.2016
83 internet 19,66 zmluva 2028792608 09.03.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2016
84 hlasové služby a internet 70,49 zmluva 264/2014 09.03.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2016
85 hlasové služby a internet 256,67 zmluva 29109619 09.03.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2016
86 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.03.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 21.03.2016
87 revízia el. zariadení, dokumentácia OPP, BOZP 1050,00 obj. 190/2015 09.03.2016 Horánský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 21.03.2016
88 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 031/2010 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
89 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
90 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
91 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
92 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
93 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
94 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 09.03.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2016
95 nájomné a služby ZR 3/2016 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 09.03.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.03.2016
96 knihy 244,82 obj. 29/2016 07.03.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 21.03.2016
97 knihy 607,53 obj. 27/2016 07.03.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 21.03.2016
98 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 18.03.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 15.04.2016
99 časopisy 108,00 obj. 83/2015 16.03.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 15.04.2016
100 knihy 630,35 obj. 31/2016 18.03.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 15.04.2016
101 knihy 10,00 obj. 32/2016 18.03.2016 PhDr. Svetozár Krno, CSc.  Karpaty Infopress, Holubyho 1, 811 03 BA; 17493528 15.04.2016
102 knihy 358,70 obj. 34/2016 23.03.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 18.04.2016
103 toner 27,60 obj. 35/2016 24.03.2016 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 18.04.2016
104 členský poplatok 33,00 Stanovy SSKK 04.04.2016 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 81417 BA;   03.05.2016
105 stravné lístky 1066,67 zmluva 4085/96, obj. 42/2016 04.04.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.05.2016
106 update knižničného systému 2015 940,80 obj. 36/2016 04.04.2016 MS-Soft, s.r.o. RNDr. Marian Sabo, Komenského 53,010 01 Žilina; 44832621 03.05.2016
107 odber plynu 2. štvrťrok 2016 1101,00 zmluva 153/2007 04.04.2016 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 03.05.2016
108 internet Panenská 19,66 zmluva 2028792608 06.04.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.05.2016
109 licenčný poplatok za reprografické práce 1,74 zákon 185/2015 Z. z. 06.04.2016 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA; 03.05.2016
110 knihy 45,00 obj. 33/2016 06.04.2016 ETAMI s.r.o., 067 52 Habura; 46484884 03.05.2016
111 nájomné a služby Pan. 1305,05 zmluva 24/2005/322 04.04.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 03.05.2016
112 nájomné a služby Záhr. 1107,50 zmluva 25/2005/322 04.04.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 03.05.2016
113 nájomné a služby Kar. 216,02 zmluva 24/2005/322 04.04.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 03.05.2016
114 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
115 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 04.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
116 knihy 550,28 obj. 41/2016 07.04.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 03.05.2016
117 účastnícky poplatok 53,18 obj. 43/2016 08.04.2015 Albertina icome Praha, Štěpánska 16, 110 00 Praha 1, ČR; 49612158 03.05.2016
118 elektrina Blum. 381,33 zmluva 46/2005 01.04.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 03.05.2016
119 elektrina Pan. 140,12 zmluva 46/2005 01.04.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 03.05.2016
120 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 01.04.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 03.05.2016
121 hlasové služby a internet 255,38 zmluvy 2024809672 03.04.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.05.2016
122 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 06.04.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 03.05.2016
123 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 12.04.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 03.05.2016
124 knihy 598,93 obj. 37/2016 05.04.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 03.05.2016
125 knihy dobropis -24,64 obj. 37/2016 06.04.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 03.05.2016
126 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 07.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
127 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
128 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
129 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
130 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
131 výjazd Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.04.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 03.05.2016
132 servisné práce, demontáž BZ 36,00 obj. 39/2016 12.04.2016 RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 36242039 03.05.2016
133 nájomné a služby ZR 4/2016 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 13.04.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 03.05.2016
134 hlasové služby 76,53 zmluva 264/2014 13.04.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.05.2016
135 hlasové služby  18,79 zmluva 264/2014 18.04.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 03.05.2016
136 knihy 452,13 obj. 46/2016 18.04.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 03.05.2016
137 knihy 544,67 obj. 44/2016 18.04.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 03.05.2016
138 knihy 417,57 obj. 45/2016 19.04.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 03.05.2016
139 DVD 11,50 obj. 51/2016 28.04.2016 Real Fantasy, MPČĽ 12, 977 03 Brezno; 47369205 03.05.2016
140 časopisy 109,50 obj. 115/2015 02.05.2016 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 03.05.2016
141 stravné poukážky 1179,49 obj. 52/2016 02.05.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 03.05.2016
142 knihy 18,00 obj. 49/2016 27.04.2016 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA 20.05.2016
143 hlasové služby a internet 75,61 zmluva 98/2016, 99/2016, 264/2014 01.05.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2016
144 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 30.04.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.05.2016
145 hlasové služby a internet 271,06 zmluva 2029109616 02.05.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2016
146 internet 19,66 zmluva 2028792608 06.05.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2016
147 knihy 498,90 obj. 50/2016 05.05.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.05.2016
148 monitoring ZR 19,92 zmluva 033/2010 05.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

20.05.2016

149 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 06.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2016
150 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 06.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2016
151 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 06.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2016
152 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 06.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2016
153 služby Blum.  70,90 zmluva 078304710200/2004 06.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2016
154 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710200/2004 06.05.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.05.2016
155 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 02.05.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.05.2016
156 elektrina Pan 140,12 zmluva 46/2005 02.05.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.05.2016
157 noviny 199,00 obj. 108/2015 04.05.2016 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 20.05.2016
158 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 04.05.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.05.2016
159 časopis 108,00 obj. 93/2015 05.05.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.05.2016
160 nájomné a služby 5/2016 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 06.05.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.05.2016
161 servis 556,80 zmluva 153/10, 146/10 04.05.2016 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 20.05.2016
162 časopis 19,00 obj. 114/2015 09.05.2016 News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 47256281 20.05.2016
163 noviny a časopisy 545,78 obj. 61/2016 10.05.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.05.2016
164 časopisy 58,80 obj. 66/2016 29.04.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.05.2016
165 knihy 476,92 obj. 62/2016 10.05.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.05.2016
166 knihy 196,84 obj. 55/2016 10.05.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 20.05.2016
167 knihy 48,50 obj. 53/2016 05.05.2016 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 20.05.2016
168 knihy 654,99 obj. 64/2016 11.05.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 20.05.2016
169 časopis lč 4,47 obj. 63/2016 11.05.2016 L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 20.05.2016
170 časopis lč 199,88 obj. 56/2016 12.05.2016   Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 20.05.2016
171 noviny lč 44,58 obj. 58/2016 10.05.2016 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 20.05.2016
172 hlasové služby a internet 30,04 zmluva 264/2014, 99/2016 08.05.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.05.2016
173 časopis 94,34 obj. 57/2016 11.05.2016 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 07.06.2016
174 časopis 1,60 obj. 60/2016 13.05.2016 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 07.06.2016
175 časopis 24,00 obj. 123/2015 12.05.2016 Kresťanské centrum pre nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 874 01 BA; 31373038 07.06.2016
176 časopis 9,27 obj. 59/2016 19.05.2016 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 07.06.2016
177 zjednotenie fasády proj. dokumentácia 220,00 obj. 54/2016 18.05.2016 Planart, Železničná 98/28, 017 01 Považská Bystrica; 44540647 07.06.2016
178 knihy 671,27 obj. 48/2016 23.05.2016 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 07.06.2016
179 stravné lístky 1111,06 obj. 72/2016
zmluva 4085/96
30.05.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 07.06.2016
180 vyúčtovanie 2015 Záhr. -817,40 zmluva 25/2005/322 25.05.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 07.06.2016
181 vyúčtovanie 2015 Kar. -2,99 zmluva 21/2005/322 26.05.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 07.06.2016
182 tonery 55,20 obj. 70/2016 27.05.2016 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 07.06.2016
183 servis osvetlenia Blum. a ZR 204,85 obj. 65/2016 30.05.2016 Peter Lalák, Humenské nám. 69, 85107 BA; 07.06.2016
184 vyúčtovanie 2015 ZR 2178,62 zmluva 2/2005/5548-1 25.05.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 07.06.2016
185 elektrina Pan. 140,12 zmluva 46/2005 01.06.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.06.2016
186 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 01.06.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.06.2016
187 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 04.06.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.06.2016
188 vyúčtovanie nákladov Pan. 2015 1350,75 zmluva 24/2005/322 01.06.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 20.06.2016
189 noviny a časopisy 1289,55 obj. 129/2015 02.06.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.06.2016
190 knihy 366,43 obj. 76/2016 03.06.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 29.06.2016
191 knihy 478,58 obj. 69/2016 06.05.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.06.2016
192 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 06.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2016
193 monitoring Záhr.  19,92 zmluva 0031/2010 07.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2016
194 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 07.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2016
195 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 07.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2016
196 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 07.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.06.2016
197 hlasové služby a internet 86,98 zmluva 98/2016 01.06.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 29.06.2016
198 preplatok -4,78 zmluva 2028792608 02.06.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 29.06.2016
199 hlasové služby a internet 257,59 zmluva 2024809672 02.06.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 29.06.2016
200 vyúčtovanie elektrina Blum. -202,21 zmluva 46/2005 05.06.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.06.2016
201 knihy 201,86 obj. 75/2016 06.06.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 29.06.2016
202 knihy 34,00 obj. 77/2016 06.06.2016 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 29.06.2016
203 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 31.05.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 29.06.2016
204 tonery 110,40 obj. 79/2016 08.06.2016 Magic Print, Rovniankova 15, 851 02 BA; 36617661 30.06.2016
205 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.06.2016
206 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.06.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 30.06.2016
207 knihy 499,73 obj. 73/2016 02.06.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 30.06.2016
208 noviny 219,40 obj. 111/2015 14.06.2016 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 30.06.2016
209 odpad. nádobka xerox 45,36 obj. 82/2016 10.06.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 30.06.2016
210 licencia antivír 786,24 obj. 80/2016 13.06.2016 Eset, Einsteinova 24, 851 01 BA; 31333532 30.06.2016
211 služby počítače 150,00 zmluva 132/2009 10.06.2016

Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799

30.06.2016
212 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 13.06.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 30.06.2016
213 knihy 368,95 obj. 83/2016 15.06.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 30.06.2016
214 demontáž a servis EZS 113,87 obj. 39/2016 16.06.2016 RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 36242039 30.06.2016
215 obnova domény 95,95 obj. 85/2016 28.06.2016 Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 12.07.2016
216 knihy 175,44 obj. 84/2016 20.06.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 12.07.2016
217 lektorská činnosť 40,00 obj. 68/2016 30.06.2016 AC&T Alfa, Mydlárska 1, 010 01 Žilina; 46662189 12.07.2016
218 revízia EZS 151,19 obj. 74/2016 20.06.2016 RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 36242039 12.07.2016
219 kontrola prenosu signálu Blum. 18,00 obj. 74/2016 17.06.2016 RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 BA; 36242039 12.07.2016
220 elektrina Pan. 140,12 zmluva 46/2005 01.07.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.07.2016
221 elektrina Blum. 381,33 zmluva 46/2005 01.07.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.07.2016
222 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 01.07.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.07.2016
223 elektrina ZR 426,08 zmluva 46/2005 01.07.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.07.2016
224 knihy 131,26 obj. 14/2016 29.06.2016 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682  12.07.2016
225 stravné lístky 1025,64 zmluva 4085/1996 06.07.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.07.2016
226 plyn Blum. 3. štvrťrok 2016 1101,00 zmluva 153/2007 01.07.2016 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 12.07.2016
227 knihy 305,60 obj. 71/2006 28.06.2016 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 12.07.2016
228 nájomné a služby Blum. 3. štvrťrok 165,91 zmluva 078304710400/2004 07.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.07.2016
229 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 07.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.07.2016
230 nájomné a služby Kar. 3. štvrťrok 216,02 zmluva 21/2005/322 22.06.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 12.07.2016
231 nájomné a služby Pan. 1305,05 zmluva 24/2005/322 22.06.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 12.07.2016
232 nájomné a služby Záhr. 824,78 zmluva 25/2005/322 22.06.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 12.07.2016
233 hlasové služby a internet 83,42 zmluva 98/2016 01.07.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.07.2016
234 hlasové služby a internet 255,19 zmluva 2024809672 02.07.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.07.2016
235 knihy 349,72 obj. 86/2016 04.07.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 14.07.2016
236 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 11.07.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 14.07.2016
237 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 11.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.07.2016
238 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 11.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

14.07.2016

239 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.07.2016
240 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.07.2016
241 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010  11.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.07.2016
242 pracovná zdravotná služba 138,00 zmluva 1/2015 11.07.2016 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 14.07.2016
243 hlasové služby a internet 45,59 zmluva 99/2016 11.07.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 14.07.2016
244 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.07.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 14.07.2016
245 knihy 39,80 obj. 89/2016 12.07.2016 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 14.07.2016
246 nájomné a služby ZR 7/2016 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 12.07.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 14.07.2016
247 vyúčtovanie Blum. 2015 -202,26 zmluva 078304710400/2004 13.07.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.08.2016
248 servisné služby Clavius 180,00 zmluva 93941 14.07.2016 Valér Romok, Edelényska 36, 848 01 Rožňava; 46477403 09.08.2016
249 tonery 129,60 obj. 93/2016 14.07.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 09.08.2016
250 laminovacia fólia 19,45 obj. 91/2016 14.07.2016 Office Servis, Riazanská 50 931 03 BA; 35933828 09.08.2016
251 papier 124,02 obj. 92/2016 14.07.2016 Office Servis, Riazanská 50 931 03 BA; 35933828 09.08.2016
252 toner 52,80 obj. 98/2016 14.07.2016  Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 09.08.2016
253 knihy 100,00 obj. 97/2016 14.07.2016 3via, Miletičova 7, 821 07 BA; 44399901 09.08.2016
255 knihy 172,70 obj. 97/2016 15.07.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 09.08.2016
256 knihy 9,18 obj. 99/2016 15.07.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.08.2016
257 knihy 426,43 obj. 85/2016 14.07.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.08.2016
258 služby 40,60 zmluva 99/2016 25.07.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.08.2016
259 samolepiace štítky 142,80 obj. 87/2016 25.07.2016 Ideo, Vajnorská 127, 831 04 BA; 35844860 09.08.2016;
260 stravné lístky 820,51 obj. 101/2016
zml. 4085/96
27.07.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 09.08.2016
261 knihy 580,35 obj. 94/2016 19.07.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.08.2016
262 časopis 2017 214,15 obj. 103/2016 21.07.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 12.08.2016
263 časopis 2017 26,40 obj. 102/2016 21.07.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 12.08.2016
264 knihy 94,40 obj. 106/2016 05.08.2016 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 12.08.2016
265 knihy 287,60 obj. 105/2016 05.08.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 12.08.2016
266 hlasové služby a internet 88,51 zmluva 98/2016 08.08.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.08.2016
267 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 08.08.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.08.2016
268 elektrina Pan. 140,12 zmluva 46/2005 08.08.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.08.2016
269 hlasové služby a internet 251,02 zmluva 2029109619 11.08.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.08.2016
270 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.08.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 12.08.2016
271 časopisy 33,60 obj. 111/2016 11.08.2016 L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 12.08.2016
272 nájomné a služby ZR 8/16 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 11.08.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 12.08.2016
273 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 11.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.08.2016
274 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 11.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.08.2016
275 hlasové služby a internet 60,40 zmluva 99/2016 15.08.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.09.2016
276 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 12.08.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 09.09.2016
277 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2016
278 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2016
279 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2016
280 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2016
281 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2016
282 knihy 322,54 obj. 109/2016 11.08.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 09.09.2016
283 noviny 19,00 obj. 114/2015 15.08.2016 News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 47256281 12.09.2016
284 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 19.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.09.2016
285 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 19.08.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.09.2016
286 knihy 387,53 obj. 107/2016 16.08.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.09.2016
287 noviny 199,00 obj. 108/2016 22.08.2016 AFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 31333524 12.09.2016
288 stravné lístky 888,89 obj. 112/2016
zmluva 4085/96
23.08.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.09.2016
289 knihy 339,30 obj. 110/2016
zmluva 16-613-03045
23.08.2016 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682  12.09.2016
290 technické zabezpečenie letná čitáreň 200,00 obj. 81/2016 26.08.2016 BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 12.09.2016
291 knihy 535,64 obj. 113/2016
zmluva 16-613-03045
05.09.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 23.09.2016
292 knihy 778,45 obj. 108/2016 05.09.2016 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 23.09.2016
293 elektrina Pan 140,12 zmluva 46/2005 05.09.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 23.09.2016
294 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 05.09.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 23.09.2016
295 hlasové služby a internet 263,14 zmluva 2029809672 08.09.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.09.2016
296 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.09.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 23.09.2016
297 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 09.09.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 23.09.2016
298 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710200/2004 08.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
299 nájom Blum. 165,91 zmluva 078304710200/2004 08.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
300 časopisy 1282,80 obj. 129/2015 08.09.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 23.09.2016
301 knihy 339,43 obj. 116/2016 08.09.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 23.09.2016
302 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 12.09.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 23.09.2016
303 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
304 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
305 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
306 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
307 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.09.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.09.2016
308 noviny 219,40 obj. 111/2015 12.09.2016 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 23.09.2016
309 toner 26,40 obj. 117/2016 19.09.2016 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 23.09.2016
310 hlasové služby a internet 45,00 zmluva 98/2016 19.09.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.09.2016
311 toner 50,40 obj. 118/2016 19.09.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 23.09.2016
312 časopis 84,00 obj. 93/2015 19.09.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 23.09.2016
313 časopis 2017 130,87 obj. 115/2016 19.09.2016 SUWECO CZ, sestupná 153/11, 162 00 Praha; 25094769 23.09.2016
314 knihy 90,65 obj. 137/2016
zmluva 16-613-03045
21.09.2016 TRIO Publishing, Trajánova 3A, 850 01 BA; 31401392 12.10.2016
315 časopis 2017 19,00 obj. 126/2016 21.09.2016 News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 47256281 12.10.2016
316 tonery 303,00 obj. 126/2016 22.09.2016 MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 36617661 12.10.2016
317 hlasové služby a internet 89,37 zml. 98/2016 22.09.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.10.2016
318 časopis 2017 18,80 obj. 119/2016 23.09.2016 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 12.10.2016
319 stravné lístky 1094,02 obj. 149/2016
zml. 4085/96
29.09.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.10.2016
320 knihy 327,60 obj. 145/2016
zmluva 16-613-03045
03.10.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 12.10.2016
321 knihy 840,18 obj. 139/2016
zmluva 16-613-03045
03.10.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 12.10.2016
322 časopisy 2017 206,34 obj. 132/2016 03.10.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 19.10.2016
323 knihy 185,57 obj. 146/2016
zmluva 16-613-03045
03.10.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.10.2016
324 časopis 2017 12,00 obj. 127/2016 03.10.2016 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04BA; 00151882 19.10.2016
325 časopis 2017 16,00 obj. 125/2016 03.10.2016 Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 164691 19.10.2016
326 elektrina Pan 140,12 zmluva 46/2005 05.10.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.10.2016
327 elektrina Blum. 381,33 zmluva 46/2005 05.10.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.10.2016
328 elektrina Záhr.  47,26 zmluva 46/2005 05.10.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.10.2016
329 odber plynu 4. štvrťrok 2016 1101,00 zmluva 153/2007 03.10.2016 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.10.2016
330 časopis 20,40 obj. 144/2016 03.10.2016 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.10.2016
331 hlasové služby a internet 90,95 zmluva 98/2016 05.10.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.10.2016
332 knihy 585,65 obj. 148/2016 05.10.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.10.2016
333 nájomné a služby Kar. 4. kv. 2016 216,02 zmluva 21/2005/322 05.10.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.10.2016
334 nájomné a služby Záhr. 4. kv. 2016 824,78 zmluva 25/2005/322 05.10.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.10.2016
335 nájomné a služby Pan. 4. kv. 2016 1569,35 zmluva 24/2005/322 05.10.2016 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.10.2016
336 nájomné Blum.10/2016 165,91 zmluva 078304710400/2004 05.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
337 služby Blum. 10/2016 70,90 zmluva 078304710400/2004 05.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
338 knihy 30,, obj. 150/2016 05.10.2016 OZ Galanta literárna, Krásna 1121/95, 924 00 Galanta; 37990268 19.10.2016
339 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 11.10.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.10.2016
340 hlasové služby a internet 273,47 zmluva 2029809672 11.10.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.10.2016
341 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.10.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.10.2016
342 nájomné a služby ZR 10/2016 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 11.10.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.10.2016
343 knihy 783,65 obj. 151/2016 10.10.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 19.10.2016
344 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 11.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
345 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 11.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
346 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
347 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
348 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 11.10.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.10.2016
349 kancelárske  a výtvarné potreby 116,46 obj. 154/2016 14.10.2016 Office Servis, Riazanská 50, 831 03 Bratislava; 35933828 08.11.2016
350 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 12.10.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 08.11.2016
351 knihy 350,83 obj. 153/2016 11.10.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.11.2016
352 knihy 289,33 obj. 152/2016 11.10.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 08.11.2016
353 prípravné stavebné práce 3942,20 obj. 141/2016 18.10.2016 Milan Machala, J. rášu č. 477, 900 86 Budmerice; 37291998 08.11.2016
354 knihy 116,04 obj. 157/2016 18.10.2016 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 08.11.2016
355 časopis 2017 23,20 obj. 130/2016 19.10.2016 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 00179027 08.11.2016
356 časopis 2017 48,00 obj. 131/2016 20.10.2016 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 08.11.2016
357 kancelárske potreby 98,37 obj. 159/2016 20.10.2016 Ing. Pavol Regina Regina, Hattalova 12, 831 00 BA; 11636653 08.11.2016
358 knihy 379,76 obj. 147/2016 20.10.2016 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 08.11.2016
359 knihy 133,72 obj. 156/2016 20.10.2016 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682  08.11.2016
360 knihy 718,55 obj. 155/2016 21.10.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 08.11.2016
361 časopis 2017 19,92 obj. 142/2016 02.11.2016 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04BA; 00151882 14.11.2016
362 knihy 588,76 obj. 158/2016 02.11.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 14.11.2016
363 tonery 55,20 obj. 160/2016 02.11.2016 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 14.11.2016
364 toner 53,40 obj. 166/2016 02.11.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 14.11.2016
365 stravné lístky 1094,02 obj. 170/2016
zmluva 4085/96
03.11.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 14.11.2016
366 knihy 504,55 obj. 164/2016
zmluva 16-613-03045
02.11.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 14.11.2016
367 knihy 326,75 obj. 161/2016 02.11.2016 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 14.11.2016
368 knihy 38,00 obj. 167/2016 02.11.2016 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 14.11.2016
369 časopis 2017 199,00 obj. 121/2016 04.11.2016 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 31333524 14.11.2016
370 časopis 2017 33,60 obj. 134/2016 04.11.2016 L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 14.11.2016
371 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 07.11.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 14.11.2016
372 hlasové služby a internet 90,95 zmluva 98/2016 04.11.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 14.11.2016
373 hlasové služby a internet 269,84 zmluva 2030391171 07.11.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 14.11.2016
374 elektrina Pan. 140,12 zmluva 46/2005 07.11.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.11.2016
375 elektrina Záhr. 47,26 zmluva 46/2005 07.11.2016 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.11.2016
376 tlačiareň 207,48 obj. 172/2016 07.11.2016 Alza.cz, Jateční 33, 170 00 Praha;27082440 14.11.2016
377 knihy 765,36 obj. 169/2016 07.11.2016 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 14.11.2016
378 knihy 233,09 obj. 168/2016 07.11.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 14.11.2016
379 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.11.2016
380 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.11.2016
381 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.11.2015
382 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.11.2016
383 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.11.2016
384 toner 86,40 obj. 174/2016 09.11.2016 MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 36617661 16.11.2016
385 toner 67,20 obj. 175/2016 09.11.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 16.11.2016
386 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.11.2016
387 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.11.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 28.11.2016
388 servisné služby Clavius 180,00 zmluva 93941 14.11.2016 Valér Romok, Edelényska 36, 848 01 Rožňava; 46477403 28.11.2016
389 TP servera 39,83 zmluva 73/2015 14.11.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 28.11.2016
390 nájomné a služby ZR 972,82 zmluva 2/2005/5548-1 14.11.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 28.11.2016
391 diagnostika kopírky 80,40 obj. 177/2016 14.11.2016 Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava; 31338551 28.11.2016
392 knihy 76,84 obj. 173/2016 14.11.2016 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682  28.11.2016
393 knihy 376,58 obj. 171/2016 09.11.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 28.11.2016
394 knihy 542,04 obj. 176/2016 15.11.2016 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 28.11.2016
395 knihy 211,99 obj. 179/2016
zmluva 16-613-03045
18.11.2016 Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05 Bratislava; 36750711  28.11.2016
396 knihy 150,09 obj. 183/2016
zmluva 16-613-03045
22.11.2016 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 28.11.2016
397 časopisy 2017 109,50 obj. 128/2016 22.11.2016 News and Media Holding, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 47256281 28.11.2016
398 knihy 37,40 obj. 180/2016 21.11.2016 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 28.11.2016
399 oprava vstupného schodišťa a zábradlia 1386,56 obj. 162/2016 24.11.2016 Milan Machala, J. Rášu č. 477, 900 86 Budmerice; 37291998 28.11.2016
400 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 01.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 07.12.2016
401 časopis 2017 10,80 obj. 119/2016 02.12.2016 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 07.12.2016
402 knihy 296,60 obj. 165/2016 01.12.2016 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 07.12.2016
403 časopis 2017 10,20 obj. 186/2016 01.12.2016 MAFRA Slovakia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava; 31333524 07.12.2016
404 časopisy 2017 1346,90 obj. 135/2016 01.12.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 07.12.2016
405 časopisy 2017 55,10 obj. 184/2016 01.12.2016 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 07.12.2016
406 časopis 2017 14,60 obj. 143/2016 05.12.2016 Mediaprint Kapa Pressegrosse, Stará Vajnorská 9, 831 04 BA; 35792281 07.12.2016
407 knihy 45,00 obj. 185/2016 05.12.2016 Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 07.12.2016
408 hlasové služby a internet 92,15 zmluva 98/2016 05.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 07.12.2016
409 hlasové služby a internet 257,30 zmluva 2029809672 05.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 07.12.2016
410 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 05.12.2016 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 07.12.2016
411 náplne do tlačiarne 46,80 obj. 181/2016 05.12.2016 Magic Print, Rovniankova 15, 821 02 BA; 36617661 07.12.2016
412 stravné lístky 831,56

zmluva 4085/96
obj. 187/2016 

05.12.2016 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 07.12.2016
414 noviny 22,80 obj. 140/2016 07.12.2016 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 02.01.2017
415 lektorská činnosť 580,00 obj. 182/2016 07.12.2016 OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA; 42139201 02.01.2017
416 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.12.2016 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 02.01.2017
418 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.12.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.01.2017
419 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.12.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.01.2017
420 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.12.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.01.2017
421 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.12.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.01.2017
422 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.12.2016 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.01.2017
423 hlasové služby a internet 44,58 zmlva 99/2016 13.12.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 02.01.2017
424 knihy 58,93 obj. 188/2016 13.12.2016 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 02.01.2017
425 nájomné a služby ZR 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.12.2016 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 02.01.2017
428 časopis 40,50 obj. 120/2016 14.12.2016 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 00678155 02.01.2017
429 časopis 40,50 obj. 120/2016 14.12.2016 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 BA; 00678155 03.01.2016
430 náplne do tlačiarne 88,80 obj. 189/2016 15.12.2016 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 02 BA; 35882891 03.01.2016
431 časopis 80,00 obj. 190/2016 15.12.2016 Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava; 03.01.2016
432 časopis  16,00 obj. 129/2016 15.12.2016 OZ Vlna, Bottova 20, 900 25 Chorvátsky Grob; 42256569 03.01.2016
433 PZS 2016 138,00 obj. 194/2016 15.12.2016 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 03.01.2016
434 školenie BOZP 180,00 obj. 195/2016 15.12.2016 Horánsky s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 36708402 03.01.2016
435 kancelárske potreby 259,63 obj. 191/2016 16.12.2016 MagicPrint, Rovniankova 15, 821 02 BA; 36617661 03.01.2016
| | | |
posledná aktualizácia: 22.10.2021
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete