Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kurzy informačnej výchovy seniorov

V roku 2004 začala knižnica organizovať v spolupráci s Univerzitou tretieho veku a Katedrou knižičnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK Kurzy informačnej výchovy seniorov.

Ide o trojdňový bezplatný kurz základov práce s počítačom pre čitateľov knižnice, na ktorom sa oboznámia so základnými pojmami počítačovej terminológie, s princípom fungovania PC a praktickým nácvikom práce s myšou a vyhľadávaním na internete. V roku 2004 absolvovalo 4 kurzy 47 seniorov. Najviac záujemcov bolo z vekovej kategórie 56-70 rokov.

Podujatie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom, a preto budú tieto kurzy pokračovať aj v roku 2005. Predbežne je možné prihlásiť sa telefonicky, alebo osobne na jednotlivých pobočkách. V roku 2005 budú kurzy v mesiacoch máj, jún, september a december. Presné termíny včas oznámime.

| | | |
posledná aktualizácia: 25.01.2022
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete