Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Zmluvy

číslo partner predmet dátum 
 Zmluvy
Zmluva č. 371/2021 Ľubica Segečová, David Kalata, Magdaléna Scheryová Licenčná zmluva 02.12.2021
Zmluva č. 351/2021 Sofia Gašparová Zmluva č. 351 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 08.11.2021
Zmluva č. 337/2021 Naďa Nováková Zmluva č. 337/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 27.10.2021
Zmluva č. 327/2021 Nikola Valencia Wawreková Zmluva č. 327/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 15.10.2021
Zmluva č. 326/2021 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Zmluva č. 326/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 15.10.2021
Zmluva č. 296/2021 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Zmluva č. 296/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 29.09.2021
Zmluva č. 275/2021 Nikola Valencia Wawreková Zmluva č. 275/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 16.09.2021
Zmluva č. 274/2021 Daniela Krajčová Zmluva č. 274/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 16.09.2021
Zmluva č. 257/2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05089 31.08.2021
Zmluva č. 253/2021  Vladimír Kuštek Zmluva č. 253/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z.  20. 08. 2021
Zmluva č. 231/2021 Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava; 42364248 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21160136 17.08.2021
Zmluva č. 219/2021 Férová Nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; 42414008 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 34/2021 06.08.2021
Zmluva č. 217/2021 Jana Juráňová Zmluva č. 177/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z 04.08.2021
Zmluva č. 177/2021 Lenka Dzadíková Zmluva č. 177/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 18.06.2021
Zmluva č. 175/2021 Ján Gallovič Zmluva č. 175/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 18.06.2021
Zmluva č. 165/2021 Pavol Rankov Zmluva č. 165/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 11.06.2021
Zmluva č. 162/2021 Ľudmila Hrdináková Zmluva č. 162/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 11.06.2021
Zmluva č. 155/2021 Eva Golovková Zmluva č. 155/2021 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 11.06.2021
Zmluva č. 150/2021 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 09.06.2021
Zmluva č. 137/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - 9929521533 31.05.2021
Zmluva č. 106/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet - bonus 03.05.2021
Zmluva č. 105/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.05.2021
Zmluva č. 104/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet - bonus 03.05.2021
Zmluva č. 103/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.05.2021
Zmluva č. 72/2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-413-01842 17.03.2021
Zmluva č. 2/2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04018 20.01.2021
Zmluva č. 360/2020 MAMMEF s.r.o., Tmašovsk 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 Zmluva na výkon externých upratovacích služieb 18.12.2020
Zmluva č. 304/2020 Albatros Media Slovakia s.r.o, Mickiewiczova 9, 811 07 BA;  Dodatok č. I ku kúpnej zmluve zo dňa 16.02.2012 16.11.2020
Zmluva č. 300/2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-08142 30.10.2020
Zmluva č. 284/2020 Hematit, občianske združenie, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 42356008 Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 14.10.2020
Zmluva č. 220/2020 REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava; 36252417 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom 111200058BPT 05.08.2020
Zmluva č. 219/2020 Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 Zmluva č. 0026 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom prenosového systému NSG pomocou služby GPRS mobilného operátora 05.08.2020
Zmluva č. 206/2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 16.07.2020
Zmluva č. 183/2020 Martin Daniš, Dolné Vinice 10, 953 01 Zlaté Moravce Zmluva č. 183/2020 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 07.07.2020
Zmluva č. 144/2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-08142 12.05.2020
Zmluva č. 129/2020 Annamária Jégerová, Františka Diviše 1603/20, Praha 22;  Mandátna zmluva č.j. 123/2020 22.04.2020
Zmluva č. 128/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

22.04.2020
Zmluva č. 120/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia  16.4.2020
Zmluva č. 83/2020 Palmknihy - eReading s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 Rámcová smluva o spolupráci č. 146/2020 a Smlouva o spracování osobních údajů 09.03.2020
Zmluva č. 54/2020 Magistrát hl. mesta SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 Zmluva č. 0033 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom prenosového systému NSG pomocou služby GPRS mobilného operátora 14.02.2020
Zmluva č. 9/2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; 35971967 Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 15.01.2020
Zmluva č. 6/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 15.01.2020
Zmluva č. 353/2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka; 46800751 Zmluva na výkon externých upratovacích služieb uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 17.12.2019
Zmluva č. 351/2019 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava; 52005551 Zmluva o zabezpečení: stravovania - zamestnancov - Karta Ticket Restaurant a Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zabezpečení stravovania... 10.12.2019
Zmluva č. 318/2019 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Zmluva č. 318/2019 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 23.10.2019
Zmluva č. 306/2019 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Zmluva č. 306/2019 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 15.10.2019
Zmluva č. 303/2019 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb digitálnej knižnice SKN nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom 11.10.2019
Zmluva č. 292/2019 Mgr. Lenka Lesayová Zmluva o dielo č. 292/2019 08.10.2019
Zmluva  č. 284/2019 Trimel s.r.o., Jána smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 Zmluva o dielo č. 65/2019 01.10.2019
Zmluva č. 216/2019 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03423 08.08.2019
Zmluva č. 187/2019 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01904 27.06.2019
Zmluva č. 175/2019 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01904 10.06.2019
Zmluva č. 129/2019 Nadácia Pontis, Zelinárska 2,
821 08 Bratislava
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_233 03.05.2018
Zmluva č. 108/2019 Galéria Nedbalka, n.o., Nedbalova 17, 811 01 Bratislava Darovacia zmluva 08.04.2019
Zmluva č.98/2019 Mgr. Lenka Lesayová Zmluva o dielo č. 98/2019 02.04.2019
Zmluva č. 66/2019 MAMMEF s.r.o., Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka Zmluva na výkon externých upratovacích služieb 28.02.2019
Zmluva č. 40/2019 Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika Smluva č. SAAS - 1/2019 o poskytování softwarových služeb - systém TRITIUS 20.02.2019
Dodatok č. 413/2018 LANius s.r.o. 
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republika
Dodatok 2. Zmluvy o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius 19.12.2018
Zmluva č. 373/2018 PhDr. Ľudmila Hrdinakova, PhD. Zmluva č. 373/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 12.11.2018
Zmluva č. 341/2018 Mgr. Lenka Lesayová Zmluva o dielo č.341/2018 02.10.2018
Zmluva č. 330/2018 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republika Darovacia zmluva č. 330/2018 24.09.2018
Zmluva č. 318/2018 András Cséfalvay Zmluva č. 318/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 21.09.2018
Zmluva č. 317/2018 Eva Golovková Zmluva č. 317/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 21.09.2018
Zmluva č. 272/2018 LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, Česká republika Dodatok 1. Zmluvy o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnáý zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 17.9.2009 14.08.2018
Zmluva č. 239/2018 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 17.07.2018
Zmluva o dielo č. 220/2018 PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD. Zmluva o dielo č. 220/2018 uzatvorená podľa §631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 12.07.2018
Zmluva č. 214/2018 Adriana Macháčová Zmluva č. 215/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 04.07.2018
Zmluva č. 203/2018 Mgr. Katarína Holetzová Zmluva č. 215/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 04.07.2018
Zmluva č. 215/2018  Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. Zmluva č. 215/2018 o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 04.07.2018
Zmluva č. 18-513-0359/229 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-0359 04.07.2018
Zmluva č. 0031/2018/213 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 Zmluva č. 0031 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému hlavného mesta SR Bratislavy... 26.06.2018
Zmluva č. 191/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 11.06.2018
Zmluva č. 169/2018 PhDr. Peter Salner, DrSc. Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.Z. 08.06.2018
Zmluva č. 168/2018 Eva Golovková Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 Z.Z. 08.06.2018
Zmluva č. 155/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-124021073804 25.05.2018
Zmluva č. 154/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-123386621641 25.05.2018
Zmluva 18-512-02002/117 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BA; 42418933 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-02002 16.04.2018
Zmluva č. 114/2018 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie  12.04.2018
Zmluva č. 86/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 13.03.2018
Zmluva č. 79/2018 Somi Systems a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica;  36041432 Zmluva o dielo č. GF18041 13.03.2018
Zmluva č. 41/2018 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava; 00603147 Zmluva o spolupráci č. 21/2018 08.02.2018
Zmluva č. 432/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 18.12.2017
Zmluva č. 17-513-02176 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02176 a Dodatok č. 1 k Zmluve 28.11.2017
Zmluva č. 17-511-02389 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02389 a Dodatok č. 1 k Zmluve  23.11.2017
Zmluva č. 315/2017 Alena Mrvová Kočková Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z. 13.10.2017
Zmluva č. 314/2017 PhDr. Ľudmila Hrdináková Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z 06.10.2017
Zmluva č. 316/2017 Mgr. Lenka Lesayová Zmluva o dielo č. 316/2017 03.10.2017
Dodatok 289/2017 k zmluve č. 211/2017 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BA; 36063606 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 13.09.2017
Zmluva č. 252/2017 Nadácia Poštovej banky,  Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava  Darovacia zmluva 17.08.2017
Zmluva č. 234/2017 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava
Letná čitáreň v Medickej záhrade 27.07.2017
Zmluva č. 242/2017 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava
Arteterapeutický čitateľský program 27.07.2017
Zmluva č. 232/2017 Slávka Koleničová Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z. 27.07.2017
Zmluva č. 223/2017 Oto Malý Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2017 Z.z. 24.07.2017
Zmluva č. 222/2017 Zuzana Kuglerová Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z. 24.07.2017
Zmluva č. 221/2017 Dana Hlavatá Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z. 18.07.2017
Zmluva č. 202/2017 PhDr. Viera Obuchová, CSc. Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z. 30.06.2017
Zmluva č. 212/2017 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Žijeme s knihami 28.06.2017
Zmluva č. 211/2017 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Podporme deti i seniorov  28.06.2017
Zmluva č. 201/2017 PhDr. Igor Machajdík Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z. 20.06.2017
Zmluva č. 193/2017 PhDr. Barbora Vítová Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z. 09.06.2017
Zmluva č. 192/2017 Eva Golovková Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2005 Z.z. 09.06.2017
Zmluva č. 5/2017 Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu "Partnerstvo alebo spojme svoje sily" 16.05.2017
Zmluva č. 131/2017 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 931 06 Bratislava; 50471121 Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 24.04.2017
Zmluva č. 83/2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 02 Bratislava; 35848863 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.03.2017
Zmluva č. 27/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2030043381 11.01.2017
Zmluva č.  298/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2028692658 a 2028357760 16.11.2016
Zmluva č. 16-613-03045 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03045. Európske literárne dedičstvo v knižnici 18.10.2016
Zmluva č. 16-612-03467 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03467. Arteterapeutický čitateľský program 29.09.2016
Zmluva č. 127/2016 Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 30.05.2016
Zmluva č. 125/2016 Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatky k zmluvám  o poskytovaní verejných služieb 25.05.2016
Zmluva č. 117/2016 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Oprava bočnej a zadnej steny a vstupného schodišťa budovy Staromestskej knižnice 12.05.2016
Zmluva č. 116/2016  Bratislavský samosprávny kraj. Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Knihy, ktoré radi čítame 12.05.2016
Zmluva č. 99/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.04.2016
Zmluva č. 98/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.04.2016
Zmluva č. 86/2016 Nadácia SLSP Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-28-2016 18.04.2016
Zmluva č. 61/2016 Univerzitná knižnica v Bratislave Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov 30.03.2016
Zmluva č. 58/2016 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 93941 30.03.2016
Dodatok 46/2016 k zmluve ZSE 46/2005 ZSE, a.s. Dodatok k zmluve o dodávke elektriny Blum., Pan., Záhr., ZR 07.03.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2028703837 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Verejná telefónna služba 01.02.2016
Darovacia zmluva 327/2015 Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 10. ročník výstavy Zastretý farebný svet 05.11.2015
Zmluva o poskytnutí grantu č. Dell15_06 Nadácia Pontis
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis
Book boxes 19.10.2015
Zmluva o sponzorstve číslo: OIS-MSK-2015-3-31 Martinus.sk, s.r.o. Veľká čitateľská súťaž Staromestská knižnica 09.09.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo: MK-12/2015/2.5 Ministerstvo kultúry SR Výchova a vzdelanie - základ vyspelej spoločnosti 22.06.2015
Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu "Partnerstvo alebo spojme svoje sily" Slovenská asociácia knižníc Týždeň českej detskej literatúry 09.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo: 252/2015/2.1 Ministerstvo kultúry SR Bibliobox - súčasť modernej knižnice 09.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 121/2015 Bratislavský samosprávny kraj Knižnica čitateľom 22.04.2015
Dodatok 2/55/2015 Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto Nájomné pobočka Karadžičova 1 10.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2030043381 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 16.02.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2030242780 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 16.02.2015
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2015 Horánsky, s.r.o. Pracovná zdravotná služba 04.02.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 16/2015 a dodatok Slovak Telekom, a.s. služba Mobilný internet 27.01.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2028692658 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 19.01.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2028792608 Slovak Telekom, a.s. Magio internet 19.01.2015
ZK82014/626 Reda s.r.o. Reklamné predmety 01.12.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2029809672 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2029109619 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2028692658 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2030391171 Slovak Telekom, a.s. Verejná telefónna služba 16.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 d Slovak Telekom, a.s. Mobilný internet dodatok 12.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 c Slovak Telekom, a.s. Mobilný internet dodatok 12.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 b Slovak Telekom, a.s. Mobilný internet dodatok 12.09.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 264/2014 a Slovak Telekom, a.s. Mobilný internet 12.09.2014
Zmluva BSK 243/2014 Bratislavský samosprávny kraj Knižnica pre všetkých 06.08.2014
Zmluva MK-209/2014/2.5 Ministerstvo kultúry SR Chceme vedieť viac. Vzdelaním ku kvalitnejšiemu životu 12.05.2014
Zmluva MK-208/2014/2.1 Ministerstvo kultúry SR Moderná knižnica = kvalitná služba pre zákazníka 09.04.2014
Servisná zmluva č.2014/KN/01 JKC, s.r.o. Servisná zmluva Clavius 07.04.2014
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 436/2013 Juraj Šebo Čítanie s Jurajom Šebom 02.12.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie 307/2013 Bratislavský samosprávny kraj Infogate - súborný katalóg verejných knižníc BSK 08.11.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 190/2013 Rastislav Piško Čítanie v tráve 12.08.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 189/2013 Oľga Gluštíková Čítanie v tráve. aBRAKadabra 12.08.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 188/2013 Tatiana Štefanovičová Rozprávanie o Bratislave. Hrad a podhradia 06.08.2013
MK-2486/2013/2.5 Ministerstvo kultúry SR Čítajme odbornú literatúru 22.07.2013
Zmluva o použití a šírení umeleckého výkonu 169/2013 Juraj Hradský Rozprávanie o Bratislave. Legenda na rohu 01.07.2013
Zmluva číslo 1/2013 Slovenská asociácia knižníc Vzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach 13.05.2013
MK-2487/2013/2.1 Ministerstvo kultúry SR Verejná knižnica - komunitný priestor pre všetky generácie 06.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie 74/2013 Bratislavský samosprávny kraj Čítajte s nami v Medickej záhrade 21.03.2013
Darovacia zmluva 66/2013 Tatrabanka, a.s. Zelená pre seniorov 08.03.2013
Darovacia zmluva 24/2013 TRANSPETROL, a.s. podpora projektu vzdelávania seniorov 08.02.2013
Dotácia 165/2012 Bratislavský samosprávny kraj dotácia Zelená pre seniorov 10.07.2012
Dohoda 154/2012   Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Dohoda o poskytovaní knižničných služieb nevidiacim a slabozrakým používateľom 29.06.2012 
MK-2351/2012/2.1 Ministerstvo kultúry SR   grant Knižnica rúca bariéry  09.05.2012 
MK-2352/2012/2.5  Ministerstvo kultúry SR  grant Spoznávajme sa cez literatúru 02.04.2012  
SK/2011/826 Reda s.r.o. Buttony Čítanie nás baví 15.03.2012
Darovacia 81-11-01 Komunitná nadácia Bratislava Čítanie nás baví- z Fondu T. Rosovej 07.12.2011
MK-729/2011/2.5 Ministerstvo kultúry SR grant Knižnica bez bariér

22.06.2011

156/2011 Outdoor Media Services OSB panely a bočná plachta

03.05.2011

155/2011 Outdoor Media Services altánok letná čitáreň 02.05.2011
| | | |
posledná aktualizácia: 06.12.2021
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete