Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Novinky - Detail


Výzva zvedavým rodičom zvedavých detí - čitateľská gramotnosť

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV realizujú projekt: Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti.
Ide o eye-trackerový výskum, ktorý porovnáva rozličné aspekty malého čitateľa s dátami, ktoré meria eye-tracker - zariadenie na sledovanie pohybu očí. V tomto pilotnom výskume sa zameriavajú na deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka ZŠ alebo skončili 1. ročník a nastúpia v septembri do 2. ročníka. 

Cieľom projektu je porozumenie významu vzdelávacieho prostredia materskej školy vo vzťahu k vývinu ranej jazykovej gramotnosti detí predškolského veku a jeho vplyvu na neskoršie čitateľské správanie. Ak sa rozhodnete nášho projektu zúčastniť, Vaše dieťa nám pomôže overiť technológiu zaznamenávania očných pohybov (tzv. „eye-tracking“) počas čítania. Tá nám umožní sledovať rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu čítania a porozumenia.
Počas stretnutia budeme sledovať očné pohyby dieťaťa v priebehu rôznych čitateľských aktivít:

  1. Skúšky pozornosti.
  2. Čítania alebo počúvania krátkych ilustrovaných príbehov a textov.
  3. Deťom predškolského veku bude text čítaný, deti 1. ročníka ZŠ budú texty príbehov čítať samostatne z obrazovky, formou listovania v ilustrovanej detskej knižke.
  4. Na konci dieťa dostane niekoľko otázok k vypočutým (prečítaným) textom.

Ako symbolickú odmenu za účasť na výskumnom projekte dostane každé dieťa darčekovú poukážku na nákup kníh v sieti kníhkupectiev Martinus. V prípade záujmu si rodičia môžu vyžiadať výstupný záznam stretnutia s orientačným odborným výkladom.

Viac informácií o projekte – tu!
 Diskusia

V databáze sa momentálne nenachádzajú žiadne záznamy.
Pridajte Váš komentár

 
| | | |
posledná aktualizácia: 22.10.2021
|
odporučiť stránku emailom | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete