Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry 2014

FD
č.
popis hodnota
s DPH
ident.
zmluvy, obj.
dátum
doručenia
dodávateľ
adresa; IČO
dátum zverejnenia
1 elektrina vyúčtovanie 2013 ZR -150,58 zmluva 46/2005 08.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
2 elektrina vyúčtovanie 2013 Záhr. -58,39 zmluva 46/2005 08.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
3 elektrina vyúčtovanie 2013 Pan. 94,27 zmluva 46/2005 08.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
4 elektrina vyúčtovanie 2013 Blum. 49,15 zmluva 46/2005 08.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
5 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.01.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 27.01.2014
6 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
7 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
8 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
9 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
10 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
11 internet 46,64 zmluva 9901338877 09.01.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 27.01.2014
12 hlasové služby a internet 310,88 zmluva 09.01.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 27.01.2014
13 nájomné a služby Kar. 1. kvartál 82,54 zmluva 08.01.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.01.2014
14 nájomné a služby Pan. 1. kvartál 1159,10 zmluva 08.01.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.01.2014
15 náomné a služby Záhr. 1. kvartál 1097,30 zmluva 08.01.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 27.01.2014
16 nájomné a služby ZR 1/2014 972,82 zmluva 09.01.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 27.01.2014
17 služby Blum. 1/2014 70,90 zmluva 09.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
18 nájomné Blum. 1/2014 157,90 zmluva 09.01.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 27.01.2014
19 hlasové služby 33,43 zmluva 14.01.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 27.01.2014
20 hlasové služby 12,43 zmluva 16.01.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 27.01.2014
21 časopis 5,70 obj. 2/2014 13.01.2014 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 27.01.2014
22 TP servera 39,83 zmluva 73/10 16.01.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 27.01.2014
23 stravné poukážky 1168,68 obj. 3/2014 17.01.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 27.01.2014
24 elektrina Blum. 424,40 zmluva 46/2005 17.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
25 elektrina ZR 404,56 zmluva 46/2005 17.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
26 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 17.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
27 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 17.01.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 27.01.2014
28 časopis 20,00 obj. 125/2013 20.01.2013 Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 27.01.2014
29 časopis 14,21 obj. 103/2012 21.01.2014 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 27.01.2014
30 knihy 682,57 obj. 4/2014 20.01.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 27.01.2014
31 údržba programu 168,00 zmluva 21.01.2014 Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 27.01.2014
32 členský poplatok 33,00 členské 24.01.2014 Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 27.01.2014
33 knihy 567,09 obj. 5/2014 23.01.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 27.01.2014
34 knihy 51,50 obj. 9/2014 23.01.2014 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 27.01.2014
35 časopis 5,59 obj. 7/2014 27.01.2014 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 27.01.2014
36 stravné poukážky 1015,63 obj. 11/2014 29.01.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 11.02.2014
37 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 06.02.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 11.02.2014
38 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 06.02.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 11.02.2014
39 knihy 716,39 obj. 13/2014 03.02.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 11.02.2014
40 knihy 674,26 obj. 14/2014 04.02.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 11.02.2014
41 tonery 95,28 obj. 12/2014 06.02.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 11.02.2014
42 TP servera 39,83 zmluva 73/10 07.02.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 11.02.2014
43 časopis 33,60 obj. 6/2014 03.02.2014 Mediaprint Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 35792281 11.02.2014
44 hlasové služby 31,90 zmluva 11.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 11.02.2014
45 internet 46,64 zmluva 9901338877 10.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 11.02.2014
46 hlasové služby a internet 328,63 zmluva 10.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 11.02.2014
47 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.02.2014
48 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.02.2014
49 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.02.2014
50 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.02.2014
51 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 11.02.2014
52 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.02.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 11.02.2014
53 knihy 345,02 obj. 8/2014 10.02.2014 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 25.02.2014
54 knihy 689,39 obj. 15/2014 10.02.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 25.02.2014
55 knihy 88,30 obj. 18/2014 12.02.2014 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 25.02.2014
56 koncesionársky poplatok 222,96 zákon 68/2008 13.02.2014 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 47232480 25.02.2014
57 služby Blum. 2/2014 70,90 zmluva 13.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.02.2014
58 nájom Blum. 2/2014 157,94 zmluva 13.02.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 25.02.2014
59 nájomné a služby ZR 2/2014 972,82 zmluva 13.02.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 25.02.2014
60 knihy 465,37 obj. 16/2014 12.02.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 25.02.2014
61 hlasové služby 11,93 zmluva 18.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 25.02.2014
62 knihy 33,50 obj. 21/2014 19.02.2014 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 25.02.2014
63 technická prehliadka kotla 72,60 obj. 10/2014 20.02.2014 Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 41105541 25.02.2014
64 stravné poukážky 1081,72 obj. 23/2014 20.02.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 25.02.2014
65 časopis 68,13 obj. 104/2012 21.02.2014 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 25.02.2014
66 noviny 192,76 obj. 113/2013 21.02.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 25.02.2014
67 architektonický návrh 99,96 obj. 24/2014 21.02.2014 Planart, Železničná 98/28, 017 01 Považská Bystrica; 44540647

25.02.2014

68 MS Office 2 licencie 129,60 obj. 22/2014 26.02.2014 Exe, Slávičie údolie 6, 811 06 BA;17321450 19.03.2014
69 revíza EZS a servis 167,59 obj. 31/2014 26.02.2014 RIMI Nabda, Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039 19.03.2014
70 časopis 6,00 obj. 28/2014 03.03.2014 Kresťanské centrum pre nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 874 01 BA; 31373038 19.03.2014
71 preddavok na plyn Blum 1171,00 zmluva 05.03.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.03.2014
72 knihy 361,04 obj. 25/2014 03.03.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 19.03.2014
73 knihy 821,16 obj. 27/2014 03.03.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 19.03.2014
74 elektrina Záhr. 3/2014 43,16 zmluva 46/2005 07.03.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.03.2014
75 elektrina Pan 3/2014 168,37 zmluva 46/2005 07.03.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.03.2014
76 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 07.03.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.03.2014
77 knihy 293,72 obj. 26/2014 05.03.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.03.2014
78 knihy 330,49 obj. 26/2014 05.03.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.03.2014
79 knihy - nesprávna úhrada 770,86 obj. 30/2014 07.03.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.03.2014
80 internet 46,64 zmluva 9901338877 10.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 19.03.2014
81 hlasové služby a internet 321,76 zmluva 10.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 19.03.2014
82 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
83 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
84 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
85 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
86 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
87 noviny 213,75 obj. 116/2013 10.03.2014 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 19.03.2014
88 hlasové služby 32,83 zmluva 11.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 19.03.2014
89 časopis 10,20 obj. 29/2014 12.03.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 19.03.2014
90 TP servera 39,83 zmluva 73/10 11.03.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 19.03.2014
91 nájomné a služby ZR 3/2014 972,82 zmluva 12.03.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.03.2014
92 nájomné Blum. 3/2014 157,94 zmluva 12.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
93 služby Blum. 3/2014 70,90 zmluva 12.03.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.03.2014
94 update softvéru 168,00 zmluva 17.03.2014 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 19.03.2014
95 kniha 23,00 obj. 34/2014 17.03.2014 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka; 31103031 19.03.2014
96 hlasové služby 12,02 zmluva 19.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 14.04.2014
97 knihy 770,86 obj. 30/2014 07.03.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 14.04.2014
98 knihy 100,10 obj. 17/2014 20.03.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 14.04.2014
99 knihy 104,80 obj. 32/2014 24.03.2014 Artis Omnis, Kysucká csta 9, 010 01 Žilina; 36403491 14.04.2014
100 knihy 122,77 obj. 33/2014 19.03.2014 Vydavateľstvo Perfekt, Karpatská 7, 811 05 BA; 00680303 14.04.2014
101 stravné poukážky 942,59 obj. 42/2014 31.03.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 14.04.2014
102 knihy 600,25 obj. 36/2014 01.04.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 14.04.2014
103 knihy 101,88 obj. 37/2014 01.04.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 14.04.2014
104 viazanie prírastkových zoznamov 54,60 obj. 35/2014 01.04.2014 Kníhviazačstvo J+D, Mesačná 8, 821 02 BA; 44783761 14.04.2014
105 časopisy 72,00 obj. 99/2013 02.04.2014 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 14.04.2014
106 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 08.04.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.04.2014
107 elektrina Blum. 424,40 zmluva 46/2005 08.04.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.04.2014
108 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 08.04.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.04.2014
109 knihy 256,42 obj. 39/2014 01.04.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.04.2014
110 knihy 19,40 obj. 39/2014 02.04.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.04.2014
111 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
112 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
113 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
114 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
115 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
116 nájom a služby ZR 4/2014 972,82 zmluva 08.04.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.04.2014
117 nájom Blum. 4/2014 157,97 zmluva 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
118 služby Blum. 4/2014 70,90 zmluva 08.04.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2014
119 nájom a služby Kar. 2.kvartál 82,54 zmluva 09.04.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.04.2014
120 nájom a služby Záhr. 2.kvartál 1035,46 zmluva 09.04.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.04.2014
121 nájom a služby Pan. 2.kvartál 1159,10 zmluva 09.04.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.04.2014
122 školenie BOZP a PO 142,08 obj. 48/2014 08.04.2014 Horánsky, s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 16.04.2014
123 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.04.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.04.2014
124 knihy 499,16 obj. 41/2014 03.04.2014 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 16.04.2014
125 TP server 39,83 zmluva 73/10 11.04.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 16.04.2014
126 odpadová nádobka xerox 45,48 obj. 46/2014 11.04.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 16.04.2014
127 hlasové služby 36,96 zmluva 11.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 16.04.2014
128 internet 46,64 zmluva 9901338877 11.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 16.04.2014
129 hlasové služby a internet 324,98 zmluva 11.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 16.04.2014
130 účastnícky poplatok na konferenciu 49,57 obj. 49/2014 14.04.2014 Albertina icome Praha, Štěpánska 16, 110 00 Praha 1, ČR;49612158 16.04.2014
131 knihy 664,79 obj. 40/2014 02.04.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 16.04.2014
132 knihy 25,87 obj. 47/2014 10.04.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.04.2014
133 knihy 34,47 obj. 45/2014 11.04.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 16.04.2014
134 knihy 14,96 obj. 44/2014 11.04.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 16.04.2014
135 knihy 661,67 obj. 43/2014 07.04.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.04.2014
136 knihy dobropis -65,05 obj. 43/2014 07.04.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.04.2014
137 noviny a časopisy 1188,99 obj. 128/2013 14.04.2014 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 16.04.2014
138 hlasové služby 12,13 zmluva 14.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 07.05.2014
139 lektorská činnosť 200,00 obj. 38/2014 16.04.2014 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 07.05.2014
140 revízia EZS a servis 605,69 zmluva 16.04.2014 RIMI Nabda, Z. Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo; 36242039 07.05.2014
141 členský poplatok 33,00 stanovy SSKK 16.04.2014 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594 07.05.2014
142 toner 28,80 obj. 50/2013 23.04.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 07.05.2014
143 servisný poplatok KIS Clavius 691,20 zmluva 2014/KN/01 23.04.2014 JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 07.05.2014
144 časopis - dobropis -6,00 obj. 117/2013 25.04.2014 Slov. agentúra živ. prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 00626031 07.05.2014
145 stravné poukážky 1043,46 obj. 53/2014 29.04.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 07.05.2014
146 knihy 74,96 obj. 52/2014 28.04.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 07.05.2014
147 skladací stôl 152,74 obj. 54/2014 30.04.2014 Marek Horváth - Rudeta SK; Nám. Slobody 1859/5, 034 01 Ružomberok; 46856757 07.05.2014
148 knihy 618,59 obj. 51/2014 30.04.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 07.05.2014
149 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 09.05.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 23.05.2014
150 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 09.05.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 23.05.2014
151 knihy 134,12 obj. 56/2014 07.05.2014 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 23.05.2014
152 knihy 627,66 obj. 55/2014 07.05.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 23.05.2014
153 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 12.05.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 23.05.2014
154 TP servera 39,83 zmluva 73/10 12.05.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 23.05.2014
155 internet 46,64 zmluva 9901338877 12.05.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 23.05.2014
156 hlasové služby 32,50 zmluva 12.05.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 23.05.2014
157 hlasové služby a internet 314,93 zmluva 12.05.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 23.05.2014
158 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
159 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
160 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
161 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
162 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
163 časopis 58,80 obj. 61/2014 11.05.2014 Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 23.05.2014
164 kronika 84,45 obj. 59/2014 15.05.2014 ARKA, Turbínova 1, 831 04 BA; 36523496 23.05.2014
165 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 90,60 obj. 73/2014 15.05.2014 Horánsky, s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 23.05.2014
166 nájomné a služby ZR 5/2014 972,82 zmluva 15.05.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 23.05.2014
167 služby Blum. 5/2014 70,90 zmluva 15.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
168 nájomné Blum. 5/2014 157,94 zmluva 15.05.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 23.05.2014
169 hlasové služby 11,93 zmluva 16.05.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 23.05.2014
170 knihy 133,09 obj. 65/2014 21.05.2014 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 23.05.2014
171 časopisy letná čitáreň 505,22 obj. 72/2014 21.05.2014 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 23.05.2014
172 časopis letná čitáreň 1,40 obj. 70/2014 16.05.2014 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 23.05.2014
173 denník letná čitáreň 51,50 obj. 69/2014 22.05.2014 Ecopress, Seberínyho 1, 820 07 BA; 31333524 30.05.2014
174 knihy 10,50 obj. 64/2014 13.05.2014 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 30.05.2014
175 denník letná čitáreň 124,83 obj. 71/2014 22.05.2014 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 30.05.2014
176 denníky letná čitáreň 68,00 obj. 67/2014 22.05.2014 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 30.05.2014
177 noviny 199,08 obj. 113/2013 23.05.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 30.05.2014
178 časopis letná čitáreň 8,43 obj. 68/2014 23.05.2014 Spoločnosť 7 PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 30.05.2014
179 kniha 10,00 obj. 75/2014 16.05.2014 Svetozár Krno, Karpaty-Infopress, 811 03 BA; 17493528 30.05.2014
180 lektorská činnosť 200,00 obj. 57/2014 16.05.2014 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 30.05.2014
181 stravné poukážky 1043,96 obj. 78/2014 28.05.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 26.06.2014
182 knihy 453,69 obj. 62/2014 23.05.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 26.06.2014
183 toner 27,60 obj. 80/2014 29.05.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 26.06.2014
184 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 06.06.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 30.06.2014
185 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 06.06.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 30.06.2014
186 TP servera 39,83 zmluva 73/10 06.06.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 30.06.2014
187 update softvéru 556,80 zmluva 06.06.2014 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 30.06.2014
188 toner 78,00 obj. 79/2014 05.06.2014 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 33882891 30.06.2014
189 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 05.06.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 30.06.2014
190 časopisy 213,75 obj. 116/2014 05.06.2014 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 30.06.2014
191 knihy 506,85 obj. 82/2014 05.06.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 30.06.2014
192 hlasové služby 36,16 zmluva 09.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 30.06.2014
193 internet 46,64 zmluva 9901338877 09.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 30.06.2014
194 hlasové služby a internet 339,88 zmluva 09.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 30.06.2014
195 služby Pan vyúčotvanie 2013 378,30 zmluva 05.06.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 30.06.2014
196 služby ZR vyúčtovanie 2013 1742,15 zmluva 02.06.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 30.06.2014
197 knihy 769,99 obj. 77/2014 05.06.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 30.06.2014
198 toner 63,60 obj. 83/2014 09.06.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 30.06.2014
199 knihy 207,92 obj. 84/2014 11.06.2014 CBR Martinus, Gorkého 4, 036 01 Martin; 45503249 01.07.2014
200 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
201 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
202 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
203 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
204 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
205 vyúčtovanie nákladov 2013 Kar. 30,95 zmluva 12.06.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 01.07.2014
206 vyúčtovanie nákladov 2013 Záhr. -1,70 zmluva 11.06.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 01.07.2014
207 plyn Blum. 3. štvrťrok 2014 1171,00 zmluva 12.06.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 01.07.2014
208 kancelárske a čistiace potreby 209,45 obj. 88/2013 13.06.2014 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 01.07.2014
209 hlasové služby 12,23 zmluva 18.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 01.07.2014
210 toner 78,00 obj. 90/2014 17.06.2014 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 33882891 01.07.2014
211 licencia antivírová ochrana 766,08 obj. 87/2014 19.06.2014 ESET, Aupart Tower, Einsteinova 24, 851 01 BA;31333352 01.07.2014
212 webhosting, obnova domény 95,95 obj. 64/2014 24.06.2014 Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 01.07.2014
213 knižné domčeky výroba 910,00 obj. 66/2014 24.06.2014 Marek Klein - Drevovýroba, 941 05 Černík 466; 41764021 01.07.2014
214 techn. zabezpečenie samoobslužnej knižnice 480,00 obj. 63/2014 24.06.2014 Marek Klein - Drevovýroba, 941 05 Černík 466; 41764021 01.07.2014
215 noviny a časopisy predplatné 1167,52 obj. 128/2014 19.06.2014 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 01.07.2014
216 knihy 607,45 obj. 89/2014
zmluva MK-209/2014/2.5
17.06.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 01.07.2014
217 knihy 66,92 obj. 85/2014
zmluva MK-209/2014/2.5
23.06.2014 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 01.07.2014
218 nájomné a služby ZR 7/14 972,82 zmluva 25.06.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 01.07.2014
219 služby Blum. 70,90 zmluva 25.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
220 nájomné Blum. 157,94 zmluva 25.06.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 01.07.2014
221 chladnička ZR 129,00 obj. 86/2014 12.06.2014 NAY, Tuhovská 15, 830 06 BA; 35739487 01.07.2014
222 knihy 411,20 obj. 93/2014 zmluva MK-209/2014/2.5 25.06.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 01.07.2014
223 poistné dobrovoľníci 25,00 zmluva 26.06.2014 Alianz Slovenská poisťovňa 01.07.2014
225 webhosting, obnova domény omyl 95,95 obj. 64/2014 27.06.2014 Atlantis systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 01.07.2014
226 knihy 558,92 obj. 98/2014 01.07.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.07.2014
227 stravné poukážky 1095,64 obj. 99/2014 03.07.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 29.07.2014
228 nájomné a služby ZR 7/2014 972,82 zmluva 04.07.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 29.07.2014
229 nájomné Blum. 7/2014 157,84 zmluva 04.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
230 služby Blum. 7/2014 70,90 zmluva 04.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
231 nájomné a služby Pan 3. štvrťrok 1159,10 zmluva 01.07.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 29.07.2014
232 nájomné a služby Kar. 3. štvrťrok 82,54 zmluva 01.07.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 29.07.2014
233 časopis 14,60 obj. 71/2014 04.07.2014 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 29.07.2014
234 knihy 534,47 obj. 97/2014 01.07.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 29.07.2014
235 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 07.07.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.07.2014
236 elektrina ZR 404,46 zmluva 46/2005 07.07.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.07.2014
237 elektrina Blum. 424,40 zmluva 46/2005 07.07.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.07.2014
238 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 07.07.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.07.2014
239 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 07.07.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 29.07.2014
240 nájomné a služby Záhr. 3. štvrťrok 1107,50 zmluva 01.07.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 29.07.2014
241 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 08.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
242 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 08.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
243 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 08.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
244 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 08.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
245 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 08.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
246 knihy 105,09 obj. 95/2014 01.07.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 29.07.2014
247 knihy 593,31 obj. 101/2014,
zmluva MK-209/2014/2.5
04.07.2014 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 29.07.2014
248 hlasové služby 79,74 zmluva 09.07.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 29.07.2014
249 internet 46,64 zmluva 9901338877 09.07.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 29.07.2014
250 TP servera 39,83 zmluva 73/10 09.07.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 29.07.2014
251 tonery 139,20 obj. 102/2014 10.07.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 29.07.2014
252 hlasové služby a internet 330,56 zmluva 11.07.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 29.07.2014
253 časopis 33,60 obj. 104/2014 11.07.2014 L.K. Permanent, pošt.prieč.4. 834 14 Bratislava; 31352782 29.07.2014
254 knihy dobropis -11,86 obj. 98/2014 11.07.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 29.07.2014
255 servis klimatizácie 150,00 obj. 76/2014 15.07.2014 Klimatech, Vajanského 58, 921 01 Piešťany; 31419101 29.07.2014
256 hlasové služby 16,92 zmluva 17.07.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 29.07.2014
257 nájomné Blum. doplatok 79,65 zmluva 22.07.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.07.2014
258 počítače a čítače kódov 5781,60 obj. 100/2014, zmluva MK-208/2014/2.1 22.07.2014 JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 29.07.2014
259 knižný regál 450,00 obj. 103/2014 22.07.2014 Marek Klein, 941 05 Černík 466; 41764021 11.08.2014
260 knihy 18,00 obj. 105/2014 21.07.2014 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07BA; 11.08.2014
261 knihy 30,53 obj. 96/2014
zmluva MK-209/2014/2.5
16.07.2014 Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05 BA; 36750611 11.08.2014
262 knihy 55,19 obj. 108/2014
zmluva MK-209/2014/2.5
23.07.2014 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 11.08.2014
263 knihy 717,37 obj. 107/2014 23.07.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 11.08.2014
264 knihy 30,00 obj. 106/2014 21.07.2014 Region Poprad, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 36477672 11.08.2014
265 knihy 416,16 obj. 109/2014
zmluva MK-209/2014/2.5
25.07.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.08.2014
266 stravné poukážky 719,99 obj. 110/2014 28.07.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.08.2014
267 časopis 60,00 obj. 99/2014 30.07.2014 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 12.08.2014
268 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 30.07.2014 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 12.08.2014
269 dobropis -6,84 obj. 116/2013 31.07.2014 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 12.08.2014
270 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 07.08.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.08.2014
271 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 07.08.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 12.08.2014
272 internet 46,64 zmluva 9901338877 07.08.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 12.08.2014
273 knihy 454,22 obj. 112/2014 01.08.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 12.08.2014
274 nájomné a služby 8/14 ZR 972,82 zmluva 07.08.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 12.08.2014
275 služby 8/14 Blum. 70,90 zmluva 07.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.08.2014
276 nájomné 8/14 Blum. 163,62 zmluva 07.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.08.2014
277 hlasové služby 311,70 zmluva 08.08.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 21.08.2014
278 poplatok za licenciu  12,00 zmluva 08.08.2014 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 BA; 178454 21.08.2014
279 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2014
280 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2014
281 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2014
282 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2014
283 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.08.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.08.2014
284 hlasové služby 33,56 zmluva 11.08.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 21.08.2014
285 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 12.08.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 21.08.2014
286 knihy 434,06 obj. 111/2014 08.08.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 21.08.2014
287 časopis 2015 19,98 obj. 115/2014 14.08.2014 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 21.08.2014
288 TP servera 39,83 zmluva 73/10 14.08.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 21.08.2014
289 časopis 2015 112,86 obj. 115/2014 14.08.2014 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 21.08.2014
290 licencie 1350,00 obj. 113/2014
Zmluva BSK 243/2014
14.08.2014 exe, Slávičie údolie 6, 811 02 BA; 17321450 21.08.2014
291 originál toner 70,20 obj. 113/2014 14.08.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 21.08.2014
292 hlasové služby 19,91 zmluva 18.08.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 18.09.2014
293 knihy 639,17 obj. 116/2014 20.08.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 18.09.2014
294 časopisy 195,92 obj. 113/2013 22.08.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 18.09.2014
295 knihy 90,65 obj. 117/2014 22.08.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 18.09.2014
296 technické zabezpečenie podujatí v letnej čitárni 200,00 obj. 194/2014 25.08.2014 BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 18.09.2014
297 vyúčtovanie za plyn - preplatok -813,24 zmluva 22.08.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 18.09.2014
298 konferencia Knihovny současnosti vložné 82,90 obj. 130/2014 02.09.2014 SDRUK, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava 18.09.2014
299 stravné poukážky 751,30 obj. 131/2014 03.09.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 18.09.2014
300 knihy 337,89 obj. 118/2014 04.09.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 18.09.2014
301 služby Blum. 9/2014 70,90 zmluva 04.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
302 nájomné Blum. 9/2014 163,62 zmluva 04.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
303 nájomné a služby ZR 9/2014 972,82 zmluva 04.09.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 18.09.2014
304 preddavok za plyn 798,00 zmluva 04.09.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 18.09.2014
305 TP servera 39,83 zmluva 73/10 05.09.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.09.2014
306 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 08.09.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.09.2014
307 elektrina Záhr. 43,16 zmluva 46/2005 08.09.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 18.09.2014
308 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.09.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 18.09.2004
309 časopisy 9,54 obj. 121/2014 09.09.2014 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 18.09.2014
310 časopis 19,20 obj. 115/2013 10.09.2014 Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 179027 18.09.2014
311 časopisy 213,75 obj. 116/2013 10.09.2014 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 18.09.2014
312 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
313 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
314 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
315 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
316 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.09.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.09.2014
317 knihy 154,09 obj. 133/2014 09.09.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 18.09.2014
318 hlasové služby 46,22 zmluva 10.09.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 18.09.2014
319 internet 46,64 zmluva 9901338877 11.09.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 18.09.2014
320 hlasové služby 85,38 zmluva 11.09.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 18.09.2014
321 hlasové služby a internet 244,67 zmluva 11.09.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 18.09.2014
322 časopis 40,50 obj. 122/2014 11.09.2014 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 00678155 18.09.2014
323 časopis 40,50 obj. 122/2014 11.09.2014 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava; 00678155 18.09.2014
324 časopis 16,00 obj. 128/2014 11.09.2014 Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 164691 18.09.2014
325 knihy 389,34 obj. 134/2014 10.09.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 18.09.2014
326 knihy 289,24 obj. 145/2014 16.09.2014 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 15.10.2014
327 časopisy 1190,13 obj. 128/2013 16.09.2014 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 15.10.2014
328 knihy 92,40 obj. 135/2014 12.09.2014 Veronika umělecká a vzdělávací agentura, Veronika Senciová, 664 83 Říčky 15; 87561824 15.10.2014
329 knihy 172,74 obj. 144/2014 16.09.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 15.10.2014
330 knihy 97,44 obj. 132/2014 18.09.2014 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 15.10.2014
331 knihy 359,70 obj. 147/2014 22.09.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.10.2014
332 časopisy 2015 215,00 obj. 136/2014 22.09.2014 Spoločnosť 7 PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 15.10.2014
342 knihy 104,51 obj. 155/2014 01.10.2014 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 15.10.2014
343 knihy 398,86 obj. 150/2014 01.10.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 15.10.2014
344 nájomné a služby Záhr. 4. kvartál 1107,50 zmluva 02.10.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 15.10.2014
345 nájomné a služby Kar. 4. kvartál 82,54 zmluva 02.10.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 15.10.2014
346 knihy 477,43 obj. 153/2014 01.10.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.10.2014
347 stravné poukážky 1131,90 obj. 157/2014 03.10.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 15.10.2014
348 stravné poukážky doplatok 61,13 obj. 157/2014 03.10.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 15.10.2014
349 časopisy 2015 175,56 obj. 141/2014 08.10.2014 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 15.10.2014
350 nájomné a služby Pan. 4. kvartál 1218,20 zmluva 02.10.2014 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 15.10.2014
351 hlasové služby a internet 276,64 zmluva 03.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 15.10.2014
352 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 07.10.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 15.10.2014
353 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 07.10.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 15.10.2014
354 elektrina Blum. 424,40 zmluva 46/2005 07.10.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 15.10.2014
355 časopis 2015 22,10 obj. 159/2014 09.10.2014 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 06.11.2014
356 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.10.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 06.11.2014
357 hlasové služby 46,30 zmluva 09.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 06.11.2014
358 TP servera 39,83 zmluva 73/10 09.10.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 06.11.2014
359 nájomné a služby ZR 10/2014 972,82 zmluva 09.10.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.11.2014
360 služby Blum. 10/2014 70,90 zmluva 09.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
361 nájomné Blum. 10/2014 163,62 zmluva 09.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
362  internet 46,64 zmluva 9901338877 10.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 06.11.2014
363 hlasové služby 57,38 zmluva 13.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 06.11.2014
364 časopis 2014 16,00 obj. 137/2014 10.10.2014 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 36067148 06.11.2014
365 preddavok na plyn 798,00 zmluva 13.10.2014 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.11.2014
366 lektorská činnosť 200,00 obj. 148/2014 13.10.2014 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 06.11.2014
367 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 13.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
368 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 13.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
369 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 13.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
370 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 13.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
371 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 13.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
372 hlasové služby 18,79 zmluva 16.10.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 06.11.2014
373 toner 26,40 obj. 164/2014 17.10.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 06.11.2014
374 scenár a podujatie 20,00 obj. 162/2014 17.10.2014 Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 Bratislava; 44812078 06.11.2014
375 knihy 407,54 obj. 163/2014 21.10.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.11.2014
376 knihy 358,33 obj. 160/2014 14.10.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 06.11.2014
377 knihy 299,18 obj. 161/2014 15.10.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.11.2014
378 knihy 477,31 obj. 167/2014 22.10.2014 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 06.11.2014
379 kancelárske potreby 420,53 obj. 168/2014 23.10.2014 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 06.11.2014
380 lektorská činnosť 200,00 obj. 156/2014 27.10.2014 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 06.11.2014
381 knihy 45,51 obj. 158/2014 27.10.2014 Artis Omnis, Kysucká csta 9, 010 01 Žilina; 36403491 06.11.2014
382 nedoplatok nájomné Blum. 17,13 zmluva 30.10.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
383 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 30.10.2014 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 06.11.2014
384 tlačiareň 165,48 obj. 176/2014 03.11.2014 E-shop FaxCopy, Domkárska 15, 821 05BA; 35729040 06.11.2014
385 toner 27,60 obj. 175/2014 04.11.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 06.11.2014
386 toner 48,00 obj. 174/2014 04.11.2014 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 33882891 06.11.2014
387 služby Blum. 11/2014 70,90 zmluva 04.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
388 nájomné Blum. 11/2014 165,91 zmluva 04.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.11.2014
389 nájomné a služby ZR 11/2014 972,82 zmluva 04.11.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.11.2014
390 stravné poukážky 991,28 obj. 179/2014 04.11.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.11.2014
391 knihy 146,28 obj. 170/2014 03.11.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 03.12.2014
392 knihy 260,86 obj. 173/2014 06.11.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 03.12.2014
393 online hry pre deti 33,00 obj. 177/2014 06.11.2014 Stiefel Eurocart, Ružinovská 1/A, 821 02 BA; 31360513 03.12.2014
394 elektrina Pan. 168,37 zmluva 46/2005 10.11.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 09.12.2014
395 elektrina Záhr. 51,79 zmluva 46/2005 10.11.2014 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 09.12.2014
396 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.11.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 09.12.2014
397 TP servera 39,83 zmluva 73/10 10.11.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 09.12.2014
398 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 10.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.12.2014
399 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.12.2014
400 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 10.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.12.2014
401 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.12.2014
402 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.11.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.12.2014
403 knihy 248,57 obj. 172/2014 06.11.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.12.2014
404 dobropis -38,92 obj. 172/2014 07.11.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.12.2014
405 hlasové služby a internet 262,19 zmluvy 11.11.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 09.12.2014
406 internet 46,64 zmluva 9901338877 11.11.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 09.12.2014
407 internet 44,54 zmluva 11.11.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 09.12.2014
408 knihy 54,89 obj. 171/2014 10.11.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 09.12.2014
409 scenár a podujatie 20,00 obj. 181/2014 13.11.2014 Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 Bratislava; 44812078 09.12.2014
410 hlasové služby a internet 57,38 zmluva 12.11.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 09.12.2014
411 časopisy 2015 195,92 obj. 123/2014 12.11.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 09.12.2014
412 inštalácia techniky 200,00 obj. 119/2014 18.11.2014 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 09.12.2014
413 vložné seminár 42,00 obj.182/2014 20.11.2014 TSÚP, 900 41 Rovinka 326 09.12.2014
414 hlasové služby 18,79 zmluva 21.11.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 09.12.2014
415 knihy 477,89 obj. 186/2014 24.11.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.12.2014
416 knihy 250,38 obj. 185/2014 25.11.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 09.12.2014
417 knihy 378,06 obj. 188/2014 25.11.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.12.2014
418 knihy 47,88 obj. 183/2014 27.11.2014 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 01 BA; 44918682 09.12.2014
419 knihy 36,00 obj. 187/2014 28.11.2014 Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 09.12.2014
420 toner 24,00 obj. 191/2014 28.11.2014 Magic Print, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 09.12.2014
421 laserová tlačiareň a tonery 462,09 obj. 197/2014 02.12.2014 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 09.12.2014
422 sedacie vaky 476,40 obj. 196/2014 02.12.2014 Tuli.sk, Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave; 45248451 09.12.2014
423 stravné poukážky 834,77 obj. 199/2014 03.12.2014 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 09.12.2014
424 časopisy 2015 10,20 obj. 140/2014 01.12.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 09.12.2014
425 knihy 376,91 obj. 184/2014 01.12.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 09.12.2014
426 časopisy 2015 769,50 obj. 126/2014 04.12.2014 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 09.12.2014
427 TP servera 39,83 zmluva 73/10 05.12.2014 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 05.01.2015
428 knihy 385,52 obj. 198/2014 08.12.2014 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 05.01.2015
429 knihy 250,74 obj. 200/2014 08.12.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 05.01.2015
430 knihy 112,98 obj. 194/2014 03.12.2014 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 05.01.2015
431 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.12.2014 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 05.01.2015
432 knihy 11,00 obj. 195/2014 04.12.2014 Ferodom, Štefánikova 878/58, 010 01 Žilina; 36395161 05.01.2015
433 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 031/2010 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
434 monitoring Kar. 19,92 zmluva 032/2010 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
435 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
436 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
437 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
438 časopisy 2015 23,54 obj. 127/2014 11.12.2014 Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 05.01.2015
439 knihy 30,00 obj. 203/2014 10.12.2014 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 05.01.2015
440 knihy 295,70 obj. 201/2014 10.12.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 05.01.2015
441 internet 124,12 zmluva 9901338877 11.12.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 05.01.2015
442 hlasové služby 44,38 zmluva 11.12.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 05.01.2015
443 hlasové služby 57,38 zmluva 11.12.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 05.01.2015
444 hlasové služby a internet 257,40 zmluvy 11.12.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 05.01.2015
445 nájomné a služby ZR 12/2014 972,82 zmluva 11.12.2014 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 05.01.2015
446 služby Blum. 12/2014 70,90 zmluva 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
447 nájomné  Blum. 12/2014 165,91 zmluva 11.12.2014 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 05.01.2015
448 školenie PO, vstupný audit PZS 798,00 obj. 192, 193/2014 11.12.2014 Horanský s.r.o., Rezedova 1, 821 01 BA; 05.01.2015
449 časopis 2015 80,00 obj. 138/2014 12.12.2014 SAK, Michalská 1, 814 17 BA; 30845181 05.01.2015
450 časopis 2015 74,00 obj. 129/2014 15.12.2014 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 12.01.2015
451 noviny a časopisy 2015 1295,08 obj. 146/2014 15.12.2014 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 12.01.2015
452 tlačiareň a príslušenstvo 456,00 obj. 205/2014 15.12.2014 MagicPrint, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 12.01.2015
453 časopis 2,80 obj. 121/2014 12.12.2014 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 12.01.2015
454 časopis 11,70 obj. 121/2014 12.12.2014 ARES, Banšelova 4, 824 01 BA; 31363822 12.01.2015
455 noviny 594,08 obj. 123/2014 15.12.2014 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 12.01.2015
456 fólie na knihy 733,44 obj. 218/2014 15.12.2014 Uniplast, s.r.o., Vajnorská 40, 831 04 BA; 35706698 15.01.2015
457 3 počítače 924,65 obj. 219/2014 15.12.2014 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 15.01.2015
458 laminátor a fólie 496,80 obj. 204/2014 15.12.2014 B2B Partner, Šulekova 2, 811 06 BA; 4441346714.01.2015 15.01.2015
459 čistiace potreby 228,18 obj. 213/2014 15.12.2014 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 15.01.2015
460 kancelárske potreby 430,32 obj. 211/2014 15.12.2014 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 15.01.2015
461 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 17.12.2014 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 15.01.2015
462 knihy 476,55 obj. 204/2014 15.12.2014 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 15.01.2015
463 licencie MS Office 194,40 obj. 223/2014 16.12.2014 Exe, Slávičie údolie 6, 811 06 BA; 15.01.2015
464 2 počítačové stolíky 97,88 obj. 226/2014 16.12.2014 Kika, Galvaniho 11, BA; 15.01.2015
465 knihovnícke pomôcky 869,98 obj. 222/2014 16.12.2014 Ceiba spol. s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo; 25609033 15.01.2015
466 stojany na knihy 59,52 obj. 225/2014 17.12.2014 Ceiba spol. s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo; 25609033 15.01.2015
467 kancelárske kreslá, stolička, flipchart a prísluš. 625,92 obj. 208/2014 17.12.2014 B2B Partner, Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 15.01.2015
468 3 skrinky 266,40 obj. 220/2014 17.12.2014 B2B Partner, Šulekova 2, 811 06 BA; 44413467 15.01.2015
469 hlasové služby 18,79 zmluva 264/2014 16.12.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 814 62 BA; 35763469 15.01.2015
470 knihy 582,65 obj. 265/2014 16.12.2014 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 15.01.2015
471 knihy 69,30 obj. 206/2014 17.12.2014 Trio Publishing, Trojánova 3A, 851 10 BA; 31401392 15.01.2015
472 služby 534,00 zmluva 120/2014 17.12.2014 JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 15.01.2015
473 skladacie stoličky Karadžičova 348,00 obj. 230/2014 17.12.2014 Remos s.r.o., Tomášikova 26, 821 06 BA; 35890941 15.01.2015
474 knihy 820,79 obj. 221/2014 17.12.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.01.2015
475 tabuľa 249,48 obj. 224/2014 17.12.2014 Magic Print, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 15.01.2015
476 tašky na kolieskach 69,22 obj. 215/2014 17.12.2014 ALDO s.r.o., Bělehradská 568/92, 120 00 Praha; 24184853 15.01.2015
477 polokreslá Panenská 997,92 obj. 228/2014 18.12.2014 Penta RM, Ing. Michal Roman, Sídl.1.mája, Vranov nad Topľou 15.01.2015
478 softvér. zabezpečenie VIS pre čitateľov 200,00 obj. 229/2014 18.12.2014 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 15.01.2015
479 kancelárske pomôcky 290,88 obj. 212/2014 18.12.2014 Magic Print, Romanova 1, 851 02 BA; 36617661 15.01.2015
480 tonery 172,56 obj. 233/2014 19.12.2014 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 33882891 15.01.2015
481 hry na x-box, flash disky 196,53 obj. 234/2014 19.12.2014 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 27082440 15.01.2015
482 knihy 498,69 obj. 216/2014 15.12.2014 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 15.01.2015
483 výstavný paravan 584,40 obj. 231/2014 19.12.2014 Activity Slovakia, Trnavská 67, 821 01BA; 35866096 15.01.2015
484 reklamné predmety 766,32 obj. 189/2014 18.12.2014 REDA, Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177 15.01.2015
485 snímač čiarových kódov 136,78 obj. 236/2014 22.12.2014 JKC, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín; 44310595 15.01.2015
486 tonery 164,40 obj. 232/2014 22.12.2014 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 15.01.2015
487 konferenčné stoličky Záhrebská 863,28 obj. 214/2014 22.12.2014 EMPORO s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 BA; 44562195 15.01.2015
488 čistiace a kancelárske potreby 204,41 obj. 237/2014 22.12.2014 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 15.01.2015
489 knihy 972,59 obj. 235/2014 22.12.2014 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 15.01.2015
| | | |
posledná aktualizácia: 22.10.2021
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete