Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Faktúry 2013

 

FD
č.
popis hodnota
s DPH
ident.
zmluvy, objedn.
dátum doručenia dodávateľ,
adresa; IČO
dátum
zverejnenia
1 BOZP a PO 79,67 zmluva 04.01.2013 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892

16.01.2013

2 monitoring 19,92 zmluva 04.01.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2013
3 monitoring 19,92 zmluva 04.01.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2013
4 monitoring 19,92 zmluva 04.01.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2013
5 monitoring 19,92 zmluva 04.01.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2013
6 monitoring 19,92 zmluva 04.01.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.01.2013
7 časopis 19,92 obj. 131/2012 04.01.2013 Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 30845181 16.01.2013
8 nájom a služby Panenská 1.kvartál 1159,10 zmluva 04.01.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2013
9 nájom a služby Záhrebská 1. kvartál 1097,30 zmluva 04.01.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2013
10 nájom a služby Karadžičova 1. kvartál 82,54 zmluva 04.01.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.01.2013
11 nájom a služby Západný rad 1/13 972,82 zmluva 09.01.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.01.2013
12 knihy 14,84 obj. 1/2013 08.01.2013 Marián Moncman - MARI, Bernolákova684/41, 919 21 Zeleneč; 41696115 16.01.2013
13 časopis 23,10 obj. 124/2012 10.01.2013 Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 16.01.2013
14 hlasové služby 46,64 zmluva 10.01.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

16.01.2013

15 hlasové služby a internet 327,55 zmluva

10.01.2013

Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.01.2013
16 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 10.01.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 16.01.2013
17 stravné lístky 1245,02 obj. 3/2013 10.01.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.01.2013
18 hlasové služby 43,73 zmluva 11.01.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.01.2013
19 nedoplatok za elektrinu 2012 Bl. 403,33 zmluva 14.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.01.2013
20 nedoplatok za elektrinu 2012 ZR 76,32 zmluva 14.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.01.2013
21 nedoplatok za elektrinu 2012 Pan 277,46 zmluva 14.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.01.2013
22 nedoplatok za elektrinu 2012 Zah 218,47 zmluva 14.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.01.2013
23 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 16.01.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 25.01.2013
24 časopis 20,00 obj. 126/2012 16.01.2013 Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 25.01.2013
25 časopis 11,30 obj. 96/2011 16.01.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 25.01.2013
26 TP servera 39,83 zmluva 73/10 17.01.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 25.01.2013
27 hlasové služby 19,08 zmluva 17.01.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 25.01.2013
28 elektrina Pan 165,38 zmluva 21.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 25.01.2013
29 elektrina Blum 425,96 zmluva 21.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 25.01.2013
30 elektrina Blum 58,09 zmluva 21.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 25.01.2013
31 elektrina ZR 487,77 zmluva 21.01.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 25.01.2013
32 údržba programu 165,60 obj. 7/2013 18.01.2013 Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 25.01.2013
33 knihy 40,00 obj. 6/2013 18.01.2013 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 25.01.2013
34 knihy 755,66 obj. 4/2013 16.01.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 25.01.2013
35 tonery 195,84 obj. 9/2013 21.01.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 25.01.2013
36 doúčtovanie dotácie 238,73 zmluva MK-2351/2012/2.1 21.01.2013 MK SR, Nám. SNP 33, 913 31 BA;00165182 25.01.2013
37 časopisy 24,05 obj. 135/2012 29.01.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 20.02.2013
38 oprava plynového kotla 353,50 obj. 8/2013 01.02.2013 Róbert Benca - Inštal-Elektro, 90062 Kostolište 240; 41105541 20.02.2013
39 školenie 44,00 obj. 7/2013 01.02.2013 Vema, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 31355374 20.02.2013
40 knihy 12,00 obj. 12/2013 04.02.2013 Seneca comp. Ing. Danica Pauličková, Topoľčianska 33, 851 05 BA; 35443847 20.02.2013
41 knihy 46,00 obj. 9/2013 04.02.2013 Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 20.02.2013
42 stravné lístky 850,58 obj. 13/2013 04.02.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.02.2013
43 koncesionársky poplatok 222,96 podľa zákona 06.02.2013 RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 36857432 20.02.2013
44 služby Blum. 1/13 70,90 zmluva 06.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2013
45 služby Blum. 2/13 70,90 zmluva 06.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2013
46 nájom Blum. 1/13 157,94 zmluva 06.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2013
47 nájom Blum. 2/13 157,94 zmluva 06.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2013
48 nájom a služby ZR 2/13 972,82 zmluva 06.02.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.02.2013
49 časopis 23,10 obj. 124/2012 08.02.2013 Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 20.02.2013
50 kolektívne členstvo 33,00 stanovy SSK 13.02.2012 Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594

20.02.2013

51 hlasové služby 38,65 zmluva 12.02.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 20.02.2013
52 TP servera 39,83 zmluva 73/10 07.02.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.02.2013
53 hlasové služby 46,64 zmluva 11.02.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 20.02.2013
54 BOZP, PO 85,67 telef. obj. 07.02.2013 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 20.02.2013
55 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 07.02.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.02.2013
56 knihy 128,35 obj. 14/2013 08.02.2013 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.02.2013
57 knihy 172,90 obj. 10/2013 12.02.2013 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 20.02.2013
58 hlasové služby a internet 336,61 zmluva 11.02.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 20.02.2013
59 knihy 522,64 obj. 11/2013 11.02.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.02.2013
60 elektrina Pan. 165,38 zmluva 11.02.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.02.2013
61 elektrina Záhr. 58,09 zmluva 11.02.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 20.02.2013
62 nájom a služby ZR 3/13 972,82 zmluva 13.02.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.02.2013
63 knihy 678,06 obj. 16/2013 11.02.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 11.03.2013
64 monitoring 19,92 zmluva 15.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.03.2013
65 monitoring 19,92 zmluva 15.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.03.2013
66 monitoring 19,92 zmluva 15.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.03.2013
67 monitoring 19,92 zmluva 15.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.03.2013
68 monitoring 19,92 zmluva 15.02.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.03.2013
69 hlasové služby 11,93 zmluva 18.02.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 12.03.2013
70 ročná údržba 556,80 zmluva 19.02.2013 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068

12.03.2013

71 noviny 186,00 obj. 119/2012 22.02.2013 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 12.03.2013
72 zbierka zákonov 12,06 obj. 109/2011 26.02.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 12.03.2013
73 noviny 206,25 obj. 122/2012 26.02.2013 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 12.03.2013
74 kniha 9,00 obj. 21/2013 26.02.2013 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA; 34554718 12.03.2013
75 členský poplatok 33,00 členské 27.02.2013 Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 12.03.2013
76 tonery 109,20 obj. 53/2013 27.02.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 12.03.2013
77 kancelárske a čistiace potreby 549,56 obj. 59/2013 27.02.2013 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 12.03.2013
78 stravné lístky 907,50 obj. 56/2013 28.02.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.03.2013
79 odber plynu 1091,00 zmluva 05.03.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 12.03.2013
80 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 07.03.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 12.03.2013
81 služby Blum. sklad 70,90 zmluva 08.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 12.03.2013
82 nájom Blum. 157,94 zmluva 08.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2013
83 hlasové služby 46,64 zmluva 08.03.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.03.2013
84 hlasové služby a internet 334,40 zmluva 08.03.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.03.2013
85 monitoring 19,92 zmluva 11.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2013
86 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2013
87 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2013
88 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2013
89 monitoring 19,92 zmluva 12.03.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.03.2013
90 technická podpora server 39,83 zmluva 73/10 12.03.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 13.03.2013
91 hlasové služby 51,91 zmluva 11.03.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 13.03.2013
92 elektrina Záh. 58,09 zmluva 12.03.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.03.2013
93 elektrina Pan. 165,38 zmluva 12.03.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 14.03.20103
94 knihy 354,87 obj. 23/2013 12.03.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 14.03.2013
95 noviny a časopisy 1151,07 obj. 135/2012 12.03.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 14.03.2013
96 knihy 271,35 obj. 28/2013 25.03.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 16.04.2013
97 knihy 225,97 obj. 37/2013 25.03.2013 TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 16.04.2013
98 čistiace a kancelárske potreby 110,55 obj. 29/2013 27.03.2013 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 16.04.2013
99 hlasové služby 13,32 zmluva 25.03.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 16.04.2013
100 knihy 607,16 obj. 20/2013 18.03.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 16.04.2013
101 stravné lístky 1075,08 obj. 33/2013 26.03.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 16.04.2013
102 knihy 448,24 obj. 30/2013 26.03.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 16.04.2013
103 tonery 62,40 obj. 31/2013 02.04.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 16.04.2013
104 nájom a služby ZR 4/2013 972,82 zmluva 05.04.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 16.04.2013
105 nájom Bl 4/2013 157,94 zmluva 05.04.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 16.04.2013
106 služby Bl 4/2013 70,90 zmluva 05.04.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 16.04.2013
107 nájom a služby 2.štvrťrok Záh. 1097,30 zmluva 05.04.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.04.2013
108 nájom a služby 2. štvrťrok Pan. 1159,10 zmluva 05.04.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.04.2013
109 nájom a služby 2. štvrťrok Kar. 82,54 zmluva 05.04.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 16.04.2013
110 kontrola hasiacich prístrojov 276,60 obj. 35/2013 05.04.2013 Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 17.04.2013
111 knihy 540,62 obj. 34/2013 05.04.2013 Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 35869127 17.04.2013

112

elektrina Záh. 58,09 zmluva 08.04.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 17.04.2013
113 elektrina Blum. 425,96 zmluva 08.04.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 17.04.2013
114 elektrina Pan 165,38 zmluva 08.04.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 17.04.2013
115 monitoring 19,92 zmluva 09.04.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2013
116 monitoring 19,92 zmluva 09.04.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2013
117 monitoring 19,92 zmluva 09.04.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2013
118 monitoring 19,92 zmluva 09.04.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2013
119 monitoring 19,92 zmluva 09.04.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.04.2013
120 technická podpora server 39,83 zmluva 73/10 10.04.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.04.2013
121 hlasové služby a internet 324,92 zmluva 10.04.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 17.04.2013
122 hlasové služby 46,64 zmluva 10.04.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 17.04.2013
123 hlasové služby 60,90 zmluva 11.04.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 17.04.2013
124 údržba programu 100,00 zmluva 11.04.2013 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 17.04.2013
125 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 12.04.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 17.04.2013
126 knihy 44,50 obj. 36/2013 08.04.2013 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 17.04.2013
127 vložné na konferenciu Inforum 2013 96,25 obj. 43/2013 16.04.2013 Albertina icome Praha, Štěpánská 16, 110 00 Praha; 49612158 10.05.2013
128 knihy 206,55 obj. 40/2013 15.04.2013 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 10.05.2013
129 hlasové služby 11,93 zmluva 17.04.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 10.05.2013
130 časopis 50,00 obj. 104/2013 18.04.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 10.05.2013
131 knihy 505,79 obj. 32/2013 18.04.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 10.05.2013
132 knihy 684,36 obj. 42/2013 18.04.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 10.05.2013
133 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 26.04.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 10.05.2013
134 stravné lístky 850,58 obj. 50/2013 29.04.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 10.05.2013
135 lektorská činnosť 100,00 obj. 24/2013 06.05.2013 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 10.05.2013
136 lektorská činnosť 100,00 obj. 37/2013 06.05.2013 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 10.05.2013
137 časopisy lč 2,52 obj. 48/2013
zml. 74/2013
06.05.2013 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 10.05.2013
138 noviny lč 67,94 obj. 45/2013
zml. 74/2013
06.05.2013 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 10.05.2013
139 noviny lč 52,50 obj. 47/2013
zml. 74/2013
06.05.2013 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 10.05.2013
140 knihy 393,43 obj. 53/2013 06.05.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 24.05.2013
141 internet 46,64 zmluva 09.05.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 24.05.2013
142 hlasové služby a internet 330,04 zmluva 09.05.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 24.05.2013
143 knihy 630,48 obj. 52/2013 06.05.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 24.05.2013
144 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.05.2013
145 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.05.2013
146 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.05.2013
147 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.05.2013
148 monitoring 19,92 zmluva 10.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 24.05.2013
149 TP servera 39,83 zmluva 73/10 10.05.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431

12.06.2013

150 časopis 73,44 obj. 128/2012 10.05.2013 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 10.06.2013
151 časopis 57/2013 obj. 57/2013 10.05.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 10.06.2013
152 hlasové služby 51,53 zmluva 13.05.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 10.06.2013
153 hosting server 119,50 zmluva 321/08 13.05.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 10.06.2013
154 časopis lč 9,18 obj. 46/2013
zml.74/2013
13.05.2013 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 10.06.2013
155 elektrina Pan. 165,38 zmluva 13.05.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.06.2013
156 elekrina Záhr. 58,09 zmluva 13.05.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 13.06.2013
157 nájom a služby ZR 972,82 zmluva 13.05.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 13.06.2013
158 nájom 5/13 Blum. 157,94 zmluva 13.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.06.2013
159 služby 5/13 Blum. 70,90 zmluva 13.05.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.06.2013
160 časopisy lč 333,26 obj. 49/2013
zml. 74/2013
16.06.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 13.06.2013
161 stravné lístky 1138,32 obj. 62/2013 16.05.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 14.06.2013
162 hlasové služby 23,51 zmluva 17.05.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 14.06.2013
163 knihy 653,53 obj. 60/2013 16.05.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 14.06.2013
164 knihy 432,37 obj. 54/2013 20.05.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.06.2013
165 stacionárne stojany lč 110,76 obj. 55/2013
zml. 74/2013
21.05.2013 EMPORO, Lazaretská 8, 811 08 BA; 44562195 19.06.2013
166 časopisy 192,00 obj. 119/2012 23.05.2013 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 19.06.2013
167 knihy 89,41 obj. 64/2013 22.05.2013 Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 35869127 19.06.2013
168 časopisy 34,92 obj. 61/2013 24.05.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 19.06.2013
169 časopisy lč 535,07 obj. 61/2013
zml. 74/2013
24.05.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 19.06.2013
170 toner 35,00 obj. 67/2013 03.06.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 19.06.2013
171 noviny 206,25 obj. 122/2012 04.06.2013 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 19.06.2013
172 knihy 167,84 obj. 71/2013 04.06.2013 Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 35869127 19.06.2013
173 knihy 266,15 obj. 72/2013 04.06.2013 Ladon, Vajnorská 136, 831 04 BA; 35869127 19.06.2013
174 grafický návrh pozvánok a plagátov 60,00 obj. 63/2013 04.06.2013 Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA 19.06.2013
175 grafický návrh pútače lč 70,00 obj. 44/2013
zml. 74/2013
04.06.2013 Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA 19.06.2013
176 vyúčtovanie nákladov Pan. preplatok -384,79 zmluva 03.06.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 19.06.2013
177 plyn záloha Blum. 1091,00 zmluva 05.06.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.06.2013
178 tonery 140,40 obj. 74/2013
zml. 74/2013
05.06.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 19.06.2013
179 hosting server 119,50 zmluva 321/08 06.06.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.06.2013
180 služby Blum. 70,90 zmluva 06.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
181 nájom Blum. 157,94 zmluva 06.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
182 nájom a služby ZR 972,82 zmluva 06.06.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.06.2013
183 hlasové služby a internet 324,35 zmluva 07.06.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 19.06.2013
184 internet 46,64 zmluva 10.06.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 19.06.2013
185 monitoring 19,92 zmluva 10.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
186 monitoring 19,92 zmluva 10.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
187 monitoring 19,92 zmluva 10.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
188 monitoring 19,92 zmluva 10.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
189 monitoring 19,92 zmluva 10.06.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.06.2013
190 elektrina Záh. 58,09 zmluva 07.06.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.06.2013
191 elektrina Pan. 165,38 zmluva 07.06.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 19.06.2013
192 knihy 20,00 obj. 77/2013 10.06.2013 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049

19.06.2013

193 knihy 377,62 obj. 69/2013 05.06.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 02.07.2013
194 knihy 333,27 obj. 70/2013 05.06.2013 Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 02.07.2013
195 antivírový program 766,08 obj. 76/2013 10.06.2013 Eset, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 00 Bratislava; 2020317068 02.07.2013
196 TP servera 39,83 zmluva 73/10 11.06.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 02.07.2013
197 hlasové služby 77,88 zmluva 11.06.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 02.07.2013
198 lektorská činnosť 300,00 obj. 68/2013 12.06.2013 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 02.07.2013
199 vyúčtovanie nákladov za 2012 ZR 3371,77 zmluva 12.06.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 02.07.2013
200 lektorská činnosť 200,00 obj. 38/2013 17.06.2013 Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 37563122 02.07.2013
201 lektorská činnosť 200,00 obj. 25/2013 17.06.2013 Valéria Regecová, Klemensova 7, 811 07 BA; 37563122 02.07.2013
202 časopisy 1138,83 obj. 135/2012 14.06.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 02.07.2013
203 toner - doplatok 7,00 obj. 67/2013 17.06.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 02.07.2013
204 grafická úprava a perá 54,84 obj. 81/2013 18.06.2013 REDA, Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177 02.07.2013
205 hlasové služby 12,19 zmluva 18.06.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 02.07.2013
206 ručný vozík lč 154,10 obj. 56/2013
zml. 74/2013
14.06.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 02.07.2013
207 knihy 727,78 obj. 82/2013 13.06.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 02.07.2013
208 webhosting, obnova domény 95,95  obj. 88/2013 20.06.2013 Atlantis Systems, Gorkého 6, 811 01 BA; 35844230 02.07.2013
209 knihy 158,80 obj. 69/2013 17.06.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 02.07.2013
210 preplatok vyýčtovanie 2012 -24,08 zmluva 19.06.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 02.07.2013
211 igelitové tašky 62,64 obj. 80/2013 24.06.2013 SKETCH, Ružomberská 6, 821 05 BA; 35877529 02.07.2013
212 knihy 156,61 obj. 83/2013 13.06.2013 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 02.07.2013
213 scenár a podujatie 50,00 obj. 79/2013 zmluva MK-2487/2013/2.1 25.06.2013 Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 BA; 44812078 02.07.2013
214 služby Blum. 70,90 zmluva 02.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.08.2013
215 nájom Blum. 157,94 zmluva 02.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 02.08.2013
216 nájomné a služby ZR 972,94 zmluva 02.07.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 02.08.2013
217 nájomné a služby Kar. 82,54 zmluva 01.07.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 02.08.2013
218 nájomné a služby 3. štvrťrok Záh. 1097,30 zmluva 02.07.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 02.08.2013
219 nájomné a služby 3. štvrťrok Pan. 1159,10 zmluva 02.07.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 02.08.2013
220 tonery 55,20 obj. 87/2013 03.07.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 02.08.2013
221 knihy 188,28 obj. 86/2013 01.07.2013 EvitaStore,Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 02.08.2013
222 papierové tašky 40,84 obj. 90/2013 03.07.2013 Green Print, Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín; 46587993 02.08.2013
223 stravné lístky 795,00 obj. 91/2013 03.07.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 02.08.2013
224 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 08.07.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 06.08.2013
225 časopisy 30,00 obj. 83/2012 08.07.2013 Mediaprint Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 35792281 06.08.2013
226 knihy 438,75 obj. 85/2013 01.07.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 06.08.2013
227 TP servera 39,83 zmluva 73/10 09.07.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 06.08.2013
228 stravné lístky doplatok 42,94 obj. 91/2013 09.07.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.08.2013
229 elektrina Blum. 425,96 zmluva 10.07.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.08.2013
230 elektrina Pan. 165,38 zmluva 10.07.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.08.2013
231 elektrina ZR 487,77 zmluva 10.07.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.08.2013
232 elektrina Záh. 58,09 zmluva 10.07.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.08.2013
233 monitoring 19,92 zmluva 10.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.08.2013
234 monitoring 19,92 zmluva 10.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.08.2013
235 monitoring 19,92 zmluva 10.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.08.2013
236 monitoring 19,92 zmluva 10.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.08.2013
237 monitoring 19,92 zmluva 10.07.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.08.2013
238 knihy 480,62 obj. 84/2013 10.07.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.08.2013
239 hlasové služby 46,64 zmluva 11.07.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.08.2013
240 hlasové služby 93,88 zmluva 11.07.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.08.2013
241 hlasové služby a internet 339,24 zmluva 11.07.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.08.2013
242 hlasové služby

11,93

zmluva 17.07.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.08.2013
243 knihy 593,85 obj. 92/2013 16.07.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 06.08.2013
244 knihy 349,83 obj. 94/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5
25.07.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.08.2013
245 knihy 29,00 obj. 93/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5
29.07.2013 Region Poprad, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 36477672 06.08.2013
246 stravné lístky 701,96 obj. 98/2013 02.08.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 06.08.2013
247 zbierka zákonov 60,00 obj. 104/2011 01.08.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 06.08.2013
248 honorár 30,00 zmluva 169/2013, MK-2487/2013/2.1 05.08.2013 Juraj Hradský, Bratislava 06.08.2013
249 honorár 30,00 zmluva 180/2013,MK-2487/2013/2.1 07.08.2013 Tatiana Štefanovičová, Bratislava 06.09.2013
250 elektrina 58,09 zmluva 07.08.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.09.2013
251 elektrina 165,08 zmluva 07.08.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 06.09.2013
252 údržba a servis KIS 756,00 zmluva 130/10 07.08.2013 LANius, Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, ČR; 25150707 06.09.2013
253 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 08.08.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 06.09.2013
254 hlasové služby 46,64 zmluva 09.08.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.09.2013
255 hlasové služby a internet 332,39 zmluva 09.08.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.09.2013
256 hlasové služby 37,87 zmluva 09.08.2013 Slovak Telecom Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 06.09.2013
257 služby Blum. 9/13 70,90 zmluva 09.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 06.09.2013
258 nájomné Blum. 9/13 157,94 zmluva 09.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

06.09.2013

259 nájomné a služby ZR 9/13 972,82 zmluva 09.08.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 06.09.2013
260 monitoring 19,92 zmluva 12.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2013
261 monitoring 19,92 zmluva 12.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2013
262 monitoring 19,92 zmluva 12.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481

09.09.2013

263 monitoring 19,92 zmluva 12.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2013
264 monitoring 19,92 zmluva 12.08.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 09.09.2013
265 TP servera 39,83 zmluva 73/10 12.08.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 09.09.2013
266 honorár 30,00 zmluva 190/2013 12.08.2013 Rastislav Piško, Bratislava 09.09.2013
267 honorár 30,00 zmluva 189/2013 12.08.2013 Oľga Gluštíková, Rabča 09.09.2013
268 vyúčtovanie za služby 2012 Zah. 427,31 zmluva 22.08.2013 H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 09.09.2013
269 hlasové služby 11,93 zmluva 16.08.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 09.09.2013
270 knihy 533,61

obj. 95/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5

16.08.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.09.2013
271 časopisy 2014 112,86 obj. 99/2013 12.08.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 09.09.2013
272 toner 77,35 obj. 95/2013 22.08.2013 Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 33882891 09.09.2013
273 knihy 190,19 obj. 97/2013 18.08.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 09.09.2013
274 noviny a časopisy 186,00 obj. 119/2013 22.08.2013 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 09.09.2013
275 knihy 243,23

obj. 100/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5

22.08.2013 Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 09.09.2013
276 knihy 306,16 obj. 102/2013
zmluva MK-2486/2013/2.5
23.08.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 09.09.2013
277 knihy 577,01 obj. 101/2013 28.08.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 09.09.2013
278 vyúčtovanie spotreba plynu Bl. 489,49 zmluva 02.09.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 09.09.2013
279 techn. zabezpečenie lč 140,00 obj. 78/2013 02.09.2013 BM Agency, Gercenova 9, 851 01 BA; 43953603 09.09.2013
280 plyn 1171,00 zmluva 04.09.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 09.09.2013
281 stravné lístky 746,23 obj. 106/2013 04.09.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 09.09.2013
282 elektrina 165,38 zmluva 06.09.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 04.10.2013
283 elektrina 58,09 zmluva 06.09.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 04.10.2013
284 nájom a služby ZR 9/2013 972,82 zmluva 06.09.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 04.10.2013
285 nájom Blum. 157,94 zmluva 06.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
286 služby Blum. 70,90 zmluva 06.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
287 noviny 206,25 obj. 122/2012 06.09.2013 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 04.10.2013
288 časopisy 2014 20,00 obj. 115/2012 03.09.2013 Slovenská národná knižnica, J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 179027 04.10.2013
289 knihy 12,00 obj. 104/2013 06.09.2013 Centrum Memory, Mlynarovičova 21, 851 03 BA; 31821791 04.10.2013
290 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 09.09.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 04.10.2013
291 tonery 92,40 obj. 107/2013 09.09.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 04.10.2013
292 časopisy 1148,01 obj. 135/2012 09.09.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 04.10.2013
293 monitoring 19,92 zmluva 10.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
294 monitoring 19,92 zmluva 10.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
295 monitoring 19,92 zmluva 10.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
296 monitoring 19,92 zmluva 10.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
297 monitoring 19,92 zmluva 10.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 04.10.2013
298 hlasové služby a internet 337,42 zmluva 10.09.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 04.10.2013
299 hlasové služby 46,64 zmluva 10.09.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 04.10.2013
300 hlasové služby 32,06 zmluva 10.09.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 04.10.2013
301 knihy 449,44 obj. 110/2013 10.09.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 04.10.2013
302 TP servera 39,83 zmluva 13.09.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 04.10.2013
303 časopisy 46,02 obj. 108/2013 16.09.2013 Dovoz tisku Praha, Suweco CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha; 25094769 04.10.2013
304 časopisy 89,04 obj. 108/2013 16.09.2013 Dovoz tisku Praha, Suweco CZ, Klečákova 347, 180 21 Praha; 25094769 04.10.2013
305 hlasové služby 11,83 zmluva 18.09.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 04.10.2013
306 časopisy 175,56 obj. 127/2013 18.09.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 04.10.2013
307 kancelársky papier 47,52 obj. 132/2013 23.09.2013 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 04.10.2013
308 časopisy 2014 16,00 obj. 119/2013 19.09.2013 Divadelný ústav, Jakubovo nám 12, 813 57 Bratislava; 164691 04.10.2013
309 časopisy 2014 19,98 obj. 124/2013 20.09.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina; 31592503 04.10.2013
310 časopisy 2014 195,00 obj. 121/2013 19.09.2013 Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 04.10.2013
311 knihy 410,84 obj. 105/2013 13.09.2013 Inform lib, Bratislavská 14, 010 01 Žilina; 47117362 04.10.2013
312 knihy 461,43 obj. 129/2013 17.09.2013 Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 04.10.2013
313 časopisy 2014 14,00 obj. 122/2013 24.09.2013 Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 06 BA; 36067148 04.10.2013
314 knihy 128,73 obj. 134/2013 24.09.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 04.10.2013
315 knihy 450,46 obj. 131/2013 26.09.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 21.10.2013
316 časopisy 2014 48,00 obj. 126/2013 26.09.2013 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 21.10.2013
317 časopisy 80,00 obj. 104/2012 27.09.2013 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 21.10.2013
318 časopisy 12,00 obj. 120/2012 27.09.2013 Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 151882 21.10.2013
319 nájom a služby ZR 10/2013 972,82 zmluva 30.09.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.10.2013
320 nájomné Blum. 157,94 zmluva 30.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.10.2013
321 služby Blum. 70,90 zmluva 30.09.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.10.2013
322 toner 26,40 obj. 138/2013 01.10.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 21.10.2013
323 nájom a služby Zahr. 3.štvrťrok 1035,46 zmluva 01.10.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 21.10.2013
324 nájom a služby Pan. 3. štvrťrok 1159,10 zmluva 01.10.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 21.10.2013
325 nájom a služby Kar. 3. štvrťrok 82,54 zmluva 01.10.2013 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 21.10.2013
326 lektorská činnosť 400,00 obj. 130/2013 zmluva MK-2487/2013/2.1 02.10.2013 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 21.10.2013
327 stravné lístky 1113,02 obj. 140/2013 02.10.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 21.10.2013
328 sprievodcovské služby 40,00 obj. 133/2013 07.10.2013 Katarína Gašparová, Žarnovická 1, 831 06 BA; 43190332 21.10.2013
329 elektrina Blum. 425,96 zmluva 08.10.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 21.10.2013
330 elektrina Pan. 165,38 zmluva 08.10.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 21.10.2013
331 elektrina Záhr. 58,09 zmluva 08.10.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 21.10.2013
332 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 09.10.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.10.2013
333 monitoring 19,92 zmluva 08.10.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.10.2013
334 monitoring 19,92 zmluva 08.10.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.10.2013
335 monitoring 19,92 zmluva 08.10.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.10.2013
336 monitoring 19,92 zmluva 08.10.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.10.2013
337 monitoring 19,92 zmluva 08.10.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.10.2013
338 knihy 461,08 obj. 139/2013 01.10.2013 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 22.10.2013
339 toner 89,64 obj. 136/2013 10.10.2013 Drucker, Slovenských dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 22.10.2013
340 hlasové služby 34,32 zmluva 10.10.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.10.2013
341 hlasové služby 46,64 zmluva 10.10.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.10.2013
342 hlasové služby a internet 319,60 zmluva 10.10.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 22.10.2013
343 scenár a podujatie 50,00 obj. 135/2013 zmluva MK-2487/2013/2.1 10.10.2013 Katarína Mazanová, Impressa Art, Ľ. Fullu 3, 841 05 BA; 35877219 22.10.2013
344 časopis 2014 12,00 obj. 114/2013 16.10.2013 Centrum VTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; 151882 22.10.2013
345 toner 27,60 obj. 147/2013 16.10.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 22.10.2013
346 TP servera 39,83 zmluva 73/10 14.10.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.10.2013
347 toner 70,20 obj. 147/2013 16.10.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 22.10.2013
348 hlasové služby 15,64 zmluva 18.10.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 08.11.2013
349 knihy 390,95 obj. 143/2013 10.10.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 08.11.2013
350 knihy 118,65 obj. 144/2013 18.10.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 08.11.2013
351 knihy 33,99 obj. 145/2013 18.10.2013 Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05 BA; 36750611 08.11.2013
352 knihy 15,20 obj. 142/2013 18.10.2013 CBR Martinus, Obchodná 26, 811 06 BA; 45503249 08.11.2013
353 scenár a podujatie 50,00 obj. 146/2013 zmluva MK-2487/2013/2.1 22.10.2013 Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 BA; 44812078 08.11.2013
354 vysávač 100,00 obj. 150/2013 24.10.2013 Rein 3,Líščie nivy 6, 821 08 BA; 33778971 08.11.2013
355 knihy 99,26 obj.149/2013 28.10.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 08.11.2013
356 lektorská činnosť 400,00 obj. 141/2013 zmluva MK-2487/2013/2.1 28.10.2013 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 08.11.2013
357 lektorská činnosť 400,00 obj. 148/2013 zmluva MK-2487/2013/2.1 28.10.2013 V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 08.11.2013
358 stravné lístky 977,06 obj. 151/2013 29.10.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 08.11.2013
359 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 30.10.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 08.11.2013
360 elektrina Záh. 58,09 zmluva 07.11.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.11.2013
361 elektrina Pan. 165,38 zmluva 07.11.2013 ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 29.11.2013
362 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 07.11.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799

29.11.2013

363 hlasové služby 46,64 zmluva 08.11.2013

Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346

29.11.2013
364 hlasové služby a internet 328,62 zmluva 08.11.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 29.11.2013
365 noviny 2014 195,92 obj. 113/2013 08.11.2013 Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 29.11.2013
366 knihy 29,12 obj. 152/2013 04.11.2013 Trio Publishing, Trajánova 3A, 851 10 BA; 31401392 29.11.2013
367 hlasové služby 32,89 zmluva 11.11.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 29.11.2013
368 monitoring 19,92 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
369 monitoring 19,92 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
370 monitoring 19,92 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
371 monitoring 19,92 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
372 monitoring 19,92 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
373 nájomné a služby ZR 11/13 972,82 zmluva 11.11.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 29.11.2013
374 nájomné Blum. 11/13 157,94 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
375 služby Blum. 11/13 70,90 zmluva 11.11.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 29.11.2013
376 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 11.11.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 29.11.2013
377 TP servera 39,83 zmluva 73/10 11.11.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 29.11.2013
378 knihy 2,00 obj. 155/2013 07.11.2013 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 29.11.2013
379 knihy 120,03 obj. 153/2013 zmluva MK-2486/2013/2.5 07.11.2013 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 29.11.2013
380 školenie 40,00 obj. 159/2013 14.11.2013 Regionálne centrum vzdelávania, Rovinka; 31103031 29.11.2013
381 knihy 164,55 obj. 154/2013 07.11.2013 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 29.11.2013
382 knihy 33,63 obj. 158/2013 13.11.2013 Trio Publishing, Trajánova 3A, 851 10 BA; 31401392 29.11.2013
383 časopisy 2014 44,96 obj. 120/2013 12.11.2013 Trend Representative, Tomášikova 23, 821 01 BA; 43824706 29.11.2013
384 OAI Provider 560,00 obj. 157/2013 13.11.2013 LANius, Jiráskova 1778, 390 02 Tábor, ČR; 29.11.2013
385 hlasové služby 16,62 zmluva 15.11.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 29.11.2013
386 knihy 21,41 obj. 160/2013 15.11.2013 Grada Slovakia, Moskovská 29, 811 08 BA;31345103 29.11.2013
387 scenár a podujatie 50,00 obj. 156/2013
zmluva MK-2487/2013/2.1
29.11.2013 Tibor Hujdič, Poloreckého 2701/5, 851 04 BA; 44812078 29.11.2013
388 knihy 118,51 obj. 162/2013 02.12.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 17.12.2013
389 knihy 91,27 obj. 163/2013 02.12.2013 Knihy pre každého, Narcisová 44, 821 04 BA; 44918682 17.12.2013
390 časopis 2014 23,10 obj. 118/2013 03.12.2013 Versus, Moskovská 4, 811 04 BA; 35795115 17.12.2013
391 časopisy 2014 213,75 obj. 116/2013 03.12.2013 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 17.12.2013
392 nájom a služby ZR 12/13 972,82 zmluva 03.12.2013 SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 17.12.2013
393 nájomné Blum. 12/13 157,94 zmluva 03.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.12.2013
394 služby Blum. 12/13 70,90 zmluva 03.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 17.12.2013
395 stravné lístky 929,63 obj. 165/2013 02.12.2013 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 17.12.2013
396 podujatie 15,00 zmluva 436/2013 03.12.2013 Juraj Šebo, Novoveská 41, 841 07 Bratislava 17.12.2013
397 časopis 2014 6,00 obj. 117/2013 04.12.2013 Slov. agentúra živ. prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 00626031 17.12.2013
398 plyn 1171,00 zmluva 04.12.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 17.12.2013
399 hosting servera 119,50 zmluva 321/08 06.12.2013 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 17.12.2013
400 časopisy 2013 1175,73 obj. 128/2013 05.12.2013 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 17.12.2013
401 knihy 12,90 obj. 167/2013 05.12.2013 Juraj Šebo, Novoveská 41, 841 07 Bratislava 17.12.2013
402 hlasové služby 46,64 zmluva 09.12.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 17.12.2013
403 hlasové služby a internet 313,30 zmluva 09.12.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 17.12.2013
404 monitoring 19,92 zmluva 09.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.12.2013
405 monitoring 19,92 zmluva 09.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.12.2013
406 monitoring 19,92 zmluva 09.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.12.2013
407 monitoring 19,92 zmluva 09.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.12.2013
408 monitoring 19,92 zmluva 09.12.2013 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.12.2013
409 časopis 2014 8,82 obj. 170/2013 09.12.2013 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.12.2013
410 čistiace prostriedky 166,67 obj. 172/2013 10.12.2013 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 20.12.2013
411 hlasové služby 31,74 zmluva 10.12.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 20.12.2013
412 kancelárske potreby 207,57 obj. 173/2013 10.12.2013 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 20.12.2013
413 knihy 68,32 obj. 168/2013 09.12.2013 Trio Publishing, Trajánova 3A, 851 10 BA; 31401392 20.12.2013
414 knihy 80,93 obj. 169/2013 06.12.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 20.12.2013
415 knihy 618,09 obj. 166/2013 11.12.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.12.2013
416 TP servera 39,83 zmluva 73/10 12.12.2013 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.12.2013
417 toner 89,64 obj. 176/2013 12.12.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 20.12.2013
418 toner 37,60 obj. 176/2013 12.12.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 20.12.2013
419 časopisy 2014 44,00 obj. 177/2013 11.12.2013 Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 20.12.2013
420 služby počítače 150,00 zmluva 132/09 13.12.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 20.12.2013
421 časopis 2014 80,00 obj. 123/2013 13.12.2013 SAK, Michalská 1, 814 17 BA; 30845181 20.12.2013
422 časopisy 2014 40,50 obj. 112/2013 13.12.2013 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava 20.12.2013
423 časopisy 2014 40,50 obj. 112/2013 13.12.2013 Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, 821 09 Bratislava 20.12.2013
424 zobrazovací valec 254,40 obj. 175/2013 13.12.2013 A.S.E.P., Holíčska 36, 851 01 BA; 35714271 20.12.2013
425 správny poplatok 20,00 obj. 181/2013 16.12.2013 Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 BA 20.12.2013
426 poplatok za školenie 60,00 obj. 171/2013 16.12.2013 VEMA, Prievozská 14/A, 821 09 BA; 26226511 20.12.2013
427 knihy 77,92 obj. 174/2013 16.12.2013 EvitaStore, Hrušovská 11/D, 821 07 BA; 46385517 20.12.2013
428 hlasové služby 11,93 zmluva 17.12.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 3576346 20.12.2013
429 časopisy 2014 11,70 obj. 111/2013 17.12.2013 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 20.12.2013
430 tonery 54,00 obj. 176/2013 16.12.2013 Drucker, Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925417 20.12.2013
431 knihy 21,00 obj. 179/2013 17.12.2013 Regent, Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 20.12.2013
432 knihy 685,37 obj. 180/2013 18.12.2013 Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 20.12.2013
433 časopisy 2014 21,30 obj. 111/2013 01.11.2013 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 20.12.2013
434 časopisy 2014 2,80 obj. 111/2013 18.12.2013 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 20.12.2013
435 knihy 504,67 obj. 182/2013 18.12.2013 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.12.2013
436 knihy 207,15 obj. 185/2013 19.12.2013 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 20.12.2013
437 prezentačné pomôcky 312,37 obj. 183/2013 19.12.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 20.12.2013
438 telefón, disk, router, záložné zdroje 527,98 obj. 184/2013 19.12.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 20.12.2013
439 2 počítače a monitory 935,20 obj. 186/2013 19.12.2013 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 20.12.2013
440 čistiace potreby 82,10 obj. 187/2013 19.12.2013 Ing. Pavol Regina-REGINA, Hattalova 12, 831 03 BA; 11636653 20.12.2013
| | | |
posledná aktualizácia: 22.10.2021
|
odporučiť stránku emailom |

Jednu knihu ročne - knižnici | |

Anketa

Ktoré pobočky Staromestskej knižnice navštevujete