Navigation bar

Skip navigation

Contact

 

Department Name Phone E-mail
Director Mgr. Jana Slezáková  02-55642437 riaditel@starlib.sk
Economy Department Barbora Šablatúrová
Ing. Táňa Bevelaqua
02-55642438 ekonom@starlib.sk
Marketing and Public Relation Mgr. Lenka Čechvalová 02-55422268 marketing@starlib.sk
Library and Information Services Mgr. Anna Zajacová 02-55422268 sluzby@starlib.sk
Acqusition, Processing and
Protection Department
Viera Tiková
PhDr. Zora Bašťovanská
02-55422268 akvizicia@starlib.sk
Automatization Department PhDr. Jaroslava Lesayová 02-55573489 spravca@starlib.sk
Office Blumentálska Mária Majerčinová
Žofia Lehelová
02-55422268

sluzbyblum@starlib.sk

Office Panenská Mária Sadloňová
Anna Silná 
Eva Hasáková
Zlatica Olekšáková
02-54411874 sluzbypan@starlib.sk
Office Záhrebská Mgr. Anna Zajacová
Bc. Valencia Nikola Wawreková
02-52491633
 

sluzbyzah@starlib.sk

Office Západný rad Mgr. Mária Pracná
Mgr. Bartosz Wojnarowski
02-54773732 sluzbyzr@starlib.sk
Office Karadžičova Mgr. Eva Hurajová, CSc. 02-52921104 sluzbykar@starlib.sk

 

          
 

| | | |
Last Update: 25.01.2022
|
|