Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kontakty


Poštová adresa:

Staromestská knižnica
Blumentálska 10/a
814 41 Bratislava

E-mail: kniznica@starlib.sk

Zoznam pracovísk

Pracovisko

Pracovník

Telefón
02-

E-mail

Riaditeľka PhDr. Judita Kopáčiková

55642437

riaditel@starlib.sk

Ekonomické odd. Gabriela Kubelaková
Barbora Šablatúrová
55642438 ekonom@starlib.sk
 
Odd. doplňovania, sprac.
a ochrany kniž. fondov
Viera Tiková
PhDr. Zora Bašťovanská
55422268

akvizicia@starlib.sk

Odd. automatizácie PhDr. Jaroslava Lesayová 55573489 spravca@starlib.sk
Odd. knižnično-informačných
služieb
Mgr. Anna Zajacová 52491633

sluzby@starlib.sk

Pobočka Blumentálska Mária Majerčinová - vedúca
Mária Fratričová
55422268

sluzbyblum@starlib.sk

Pobočka Panenská

Mária Sadloňová - vedúca
Anna Silná 
Eva Hasaková
Ľubica Kulíková

54411874

sluzbypan@starlib.sk

 

Pobočka Záhrebská

Mgr. Anna Zajacová - vedúca
Mária Gombárová

52491633

sluzbyzah@starlib.sk

Pobočka Západný rad Mgr. Mária Pracná - vedúca
Mgr. Bartosz Wojnarowski
54773732

sluzbyzr@starlib.sk

Pobočka Karadžičova Mgr. Eva Hurajová, CSc. - vedúca 52921104

sluzbykar@starlib.sk

          
 

| | | |
posledná aktualizácia: 23.05.2018
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Ktorú službu knižnice najviac využívate?