Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Cenník služieb

platný od 12. 10. 2015

I. Registračné poplatky                                                               

dospelí

     4,00 €

študenti, seniori nad 60 rokov, rodičia na materskej dovolenke

     2,00 €

držitelia Karty staromestského seniora (zľava 20 %)

    1,60 €
ZŤP

     1,00 €

deti do 15 rokov

1,00 €

 

II. Čitateľský preukaz

 
 vystavenie čitateľského preukazu 

zdarma

 vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate, poškodení alebo zničení

     2,50 €

 

 

III. Výpožičné služby 

jednorázová návšteva čitárne pre neregistrovaných čitateľov

    1,00 €

jednorázová návšteva čitárne pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty

zdarma

poplatok za rezerváciu dokumentu

0,50 €

poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty:

 

   za 1 deň

0,05 €

   písomná riaditeľská výzva po uplynutí 120 dní

    6,00 €

záloha za zapožičanie M/3 prehrávača

50,00 €

poplatok za prezenčné požičanie spoločenskej hry pre neregistrovaných čitateľov

  1,00 €

 

IV. Poplatky za stratu a poškodenie dokumentu/spoločenskej hry
 

manipulačný poplatok

   2,00 €

dokumenty vydané pred rokom 1989

päťnásobok ceny dokumentu

dokumenty vydané po roku 1989

dvojnásobok ceny dokumentu

poškodenie alebo zničenie čiarového kódu

1,00 €

poškodenie alebo zničenie dokumentu

1,00 €

spoločenská hra

cena spoločenskej hry

 

V. Medziknižničná výpožičná služba

 

MVS z fondov mimobratislavských knižníc

 

   manipulačný poplatok

7,00 €

   xerokópie

v zmysle cenníka
požičiavajúcej knižnice

 

VI. Kopírovacie služby

kopírovacie služby za 1 stranu čierno-bielo

 
 formát A4 jednostranne (text)

 0,10 €

 formát A4 obojstranne (text)

 0,20 €

 formát A4 obrázky 

 0,25 €

 formát A3 jednostranne (text)

0,20 €

 formát A3 obojstranne (text) 

 0,30 €

 formát A3 obrázky 

0,40 €

 

kopírovacie služby za 1 stranu farebne

 formát A4 jednostranne (text)

0,40 €

 formát A4 obojstranne (text)

0,80 €

 formát A4 obrázky

0,50 €

 formát A3 jednostranne (text) 

0,70 €

 formát A3 obojstranne (text)

1,40 €

 formát A3 obrázky  

1,00 €

 

VII. Poplatok za predaj vyradených kníh 

 1 dokument  0,50 €

 

VIII. Prístup na internet 

 
 pre registrovaných čitateľov 1. hodina

zdarma

   každá ďalšia i načatá hodina

1,00 €

 pre neregistrovaných čitateľov

 

   do 10 minút

0,50 €

   30 minút

0,80 €

   60 minút *

1,00 €

 * Ak používateľ ukončí prácu s PC pred uplynutím 1 hodiny, pomerná časť zakúpeného času sa nevracia.

  IX. Kurzy informačnej gramotnosti pre seniorov, Tréningy pamäti pre seniorov

 manipulačný poplatok za kurz 

10,00 €

  X. Konzultácie k práci s počítačom pre seniorov  

 manipulačný poplatok 

2,00 € á 1 hod.

 

   X. Škody spôsobené na zariadení a vybavení knižnice vrátane počítačových programov

hradí  čitateľ, ktorý ich spôsobil, v plnej výške.

| | | |
posledná aktualizácia: 17.01.2018
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Ktorú službu knižnice najviac využívate?