Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2018
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum doručenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 02.01.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 18.01.2018
2 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 05.01.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.01.2018
3 stravné lístky 1377,88 zmluva 4085/1996
obj. 1/2018
05.01.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 18.01.2018
4 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
5 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
6 monitoring Kar.  19,92 zmluva 0032/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
7 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
8 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
9 koncesionársky poplatok 222,96 zákon 322/2012 08.01.2018 RTVS s.r.o., Mlynská dolina, 845 45 BA; 35887559 18.01.2018
10 hlasové služby a internet 259,44 zmluva 98/2016 05.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.01.2018
11 hlasové služby a internet 244,61 zmluva 2029109619 08.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.01.2018
12 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 19.01.2018
13 nájomné Blum. 01/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.01.2018
14 služby Blum. 01/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.01.2018
15 toner 67,20 obj. 3/2018 10.01.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.01.2018
16 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.01.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.01.2018
17 preplatok plynu -1836,98 zmluva 153/2007 15.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.01.2018
18 preplatok elektrina Pan -95,17 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
19 preplatok elektrina Záhr. -65,08 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
20 nedoplatok elektrina ZR 89,58 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
21 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 11.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.01.2018
22 toner 27,60 obj. 2/2018 11.01.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 19.01.2018
23 elektrina nedoplatok Blum. 148,51 zmluva 46/2005 15.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
24 knihy 546,16 obj. 4/2018 10.01.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.01.2018
25 nájomné a služby ZR 1/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.01.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.01.2018
26 knihy 29,28 obj. 8/2018 15.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.01.2018
27 odber elektriny Blum. 402,96 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
28 odber elektriny Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
29 odber elektriny ZR 471,71 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
30 odber elektriny Pan 125,68 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
31 náplň do kopírky 60,00 obj. 7/2018 16.01.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.01.2018
32 knihy 636,77 obj. 6/2018 15.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.01.2018
33 knihy 579,45 obj. 5/2018 15.01.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.01.2018
34 časopis 7,45 obj. 102/2016 16.01.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.01.2018
35 update programu Vema 233,64 zmluva 094/096 17.01.2018 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 31355374 19.01.2018
36 časopis 100,42 obj. 103/2016 17.01.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.01.2018
37 odber plynu 612,00 zmluva 153/2017 19.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.01.2018
38 TP počítače 10-12/2017 150,00 zmluva 132/2009 26.01.2018 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 22.02.2018
39 knihy 267,28 obj. 11/2018 25.01.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 22.02.2018
40 knihy 668,85 obj. 12/2018 25.01.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 22.02.2018
41 stravné lístky 1160,32 obj. 15/2018
zmluva 4085/1996
01.02.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 22.02.2018
42 knihy 444,80 obj. 13/2018 01.02.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.02.2018
43 licenčný poplatok za reprografické služby 6,83 zákon 185/2015 Z.z. 02.02.2018 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA; 22.02.2018
44 členský poplatok 33,00 zmluva 436/2005 06.02.2018 SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 17055270 22.02.2018
45 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 06.02.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.02.2018
46 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 06.02.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.02.2018
47 služby BTS a OPP 1/2018 60,00 zmluva 131/2017 07.02.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 22.02.2018
48 hlasové služby a internet 273,49 zmluva 2029109616 07.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
49 hlasové služby a internet 42,47 zmluva 98/2016 07.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
50 kancelárske potreby 312,49 obj. 17/2018 07.02.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 22.02.2018
51 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 22.02.2018
52 knihy 527,96 obj. 16/2018 07.02.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 22.02.2018
53 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.02.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.02.2018
54 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
55 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
56 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
57 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
58 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
59 nájomné Blum. 2/2018 165,91 zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
60 služby Blum. 2/2018 70,90 zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
61 časopis 20,00 obj. 133/2017 12.02.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 22.02.2018
62 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.02.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.02.2018
63 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
64 nájomné a služby 2/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 14.02.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 22.02.2018
65 knihy 607,69 obj. 18/2018 15.02.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 26.02.2018
66 opravy plynového kotla 84,00 obj. 20/2018 16.02.2018 SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 34104739 26.02.2018
67 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 21.02.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 26.02.2018
68 časopisy 219,00 obj. 130/2017 21.02.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 26.02.2018
69 knihy 169,87 obj. 21/2018 22.02.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 26.02.2018
70 kniha 72,30 obj. 14/2018 21.02.2018 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 36138517 26.02.2018
71 toner 52,50 obj. 25/2018 01.03.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 20.03.2018
72 toner 82,40 obj. 25/2018 01.03.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 20.03.2018
73 knihy 509,00 obj. 22/2018 01.03.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.03.2018
74 časopisy 80,90 obj. 24/2018 01.03.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 20.03.2018
75 knihy 343,04 obj. 23/2018 01.03.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.03.2018
76 stravné lístky 1232,84 zmluva 4085/1996
obj. 28/2018
01.03.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.03.2018
77 elektrina Pan 125,68 zmluva 46/2005 12.03.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.03.2018
78 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 12.03.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.03.2018
79 knihy 48,19 obj. 22/2018 01.03.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.03.2018
80 noviny, časopisy 1412,21 obj. 149/2017 12.03.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.03.2018
81 knihy 538,35 obj. 30/2018 08.03.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.03.2018
82 noviny, časopisy 180,92 obj. 131/2017 08.03.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 20.03.2018
83 časopis 72,00 obj. 181/2017 08.03.2017 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.03.2018
84 knihy 542,87 obj. 19/2018 08.03.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.03.2018
85 update Trimel 556,80 zmluva 153/2010, 146/2010 12.03.2018 Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava; 31319068 20.03.2018
86 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 12.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 21.03.2018
87 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 12.03.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 21.03.2018
88 oprava plynového kotla 40,00 obj. 29/2018 12.03.2018 SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 34104739 21.03.2018
89 nájomné Blum 3/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 12.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
90 služby Blum 3/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 12.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
91 hlasové služby a internet 279,17 zmluva 2029109619 13.03.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2018
92 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 13.03.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2018
93 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 12.03.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 21.03.2018
94 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 13.03.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 21.03.2018
95 monitoring  Pan 19,92 zmluva 0026/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
96 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
97 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
98 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
99 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 13.03.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 21.03.2018
100 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 14.03.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 21.03.2018
101 toner 28,80 obj. 32/2018 14.03.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 21.03.2018
102 nájomné a služby ZR 3/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.03.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 21.03.2018
103 videoprezentácia 200,00 obj. 33/2018 16.03.2018 Andrej Benko, D. Makovického 15, 034 01 Ružomberok; 50920413 12.04.2018
104 kniha 31,00 obj. 223/2017 20.03.2018 Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. M.H. Vajanského 1, 036 01 Martin 12.04.2018
105 knihy 472,69 obj. 31/2018 16.03.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 12.04.2018
106 vložné seminár 38,00 obj. 37/2018 05.04.2018 EDOS-SMART s.r.o., Tematínska 4, 851 04BA; 50288334 12.04.2018
107 knihy 695,60 obj. 34/2018 03.04.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 12.04.2018
108 služby BTS a OPP 3/2018 60,00 zmluva 131/2017 05.04.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 12.04.2018
109 odber plynu 612,00 zmluva 153/2007 05.04.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 12.04.2018
110 stravné lístky 1087,80 zmluva 4085/96
obj. 39/2018
05.04.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 12.04.2018
111 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.04.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 12.04.2018
112 elektrina Blum. 402,96 zmluva 46/2005 09.04.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.04.2018
113 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 09.04.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.04.2018
114 elektrina Pan. 126,68 zmluva 46/2005 09.04.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 12.04.2018
115 hlasové služby a internet 254,12 zmluva 2029109619 09.04.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 12.04.2018
116 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
117 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
118 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
119 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
120 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
121 nájomné a služby Záhr. 2. štvrťrok 2018 1003,21 zmluva 25/2005/322 09.04.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2018
122 nájomné a služby Pan 2. štvrťrok 2018 1569,35 zmluva 24/2005/322 09.04.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2018
123 nájomné a služby Kar. 2. štvrťrok 2018 216,02 zmluva 21/2005/322 09.04.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 13.04.2018
124 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 13.04.2018
125 nájomné Blum 4/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
126 služby Blum  70,90 zmluva 078304710400/2004 09.04.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 13.04.2018
127 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 11.04.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 09.05.2018
128 časopis 84,00 obj. 118/2017 11.04.2018 Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 09.05.2018
129 hlasové služby a internet 46,35 zmluva 98/2016 11.04.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.05.2018
130 knihy 686,57 obj. 42/2018 10.04.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 09.05.2018
131 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 12.04.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 09.05.2018
132 knihy 534,85 obj. 43/2018 11.04.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 09.05.2018
133 knihy 539,80 obj. 40/2018 11.04.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 09.05.2018
134 nájomné a služby ZR 4/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.04.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 09.05.2018
135 časopisy 15,00 obj. 38/2018 16.04.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava; 35792381 09.05.2018
136 toner 27,60 obj. 48/2018 17.04.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 09.05.2018
137 časopisy lč 70,49 obj. 46/2018 16.04.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 09.05.2018
138 vložné konferencia Inforum 2018 57,00 obj. 50/2018 17.04.2018 Albertina icome, s.r.o., Štěpánska 16, 110 00 Praha; 49612158 09.05.2018
139 vodoinštalačné práce 94,51 obj. 52/2018 19.04.2018 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA; 13999044 09.05.2018
140 časopis 5,88 obj. 10/2018 20.04.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 09.05.2018
141 členský poplatok 33,00 stanovy SSKK 25.04.2018 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 BA; 09.05.2018
142 knihy 39,00 obj. 54/2018 23.04.2018 Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 09.05.2018
143 kniha 14,90 obj. 53/2018 25.04.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, BA; 35908718 09.05.2018
144 náplne do tlačiarne 117,60 obj. 55/2018 27.04.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 09.05.2018
145 stravné lístky 1087,00 zmluva 4085/1996,
obj. 61/2018
03.05.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 25.05.2018
146 knihy 9,18 obj. 43/2018 02.05.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 25.05.2018
147 MS Office 64,20 obj. 47/2018 03.05.2018 exe, a.s., Plynárenská 1, 82109 BA;17321450 25.05.2018
148 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 04.05.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 25.05.2018
149 elektrina Pan 125,68 zmluva 46/2005 04.05.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 25.05.2018
150 služby BTS a OPP 4/18 60,00 zmluva 131/2017 09.05.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 25.05.2018
151 služby sms 6,00 zmluva 83/2017 09.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 25.05.2018
152 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 09.05.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 08.06.2018
153 TP servera 39,83 zmluva 73/2018 09.05.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 08.06.2018
154 hlasové služby a internet 42,27 zmluva 98/2016 09.05.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.06.2018
155 hlasové služby a internet 264,46 zmluva 2029809672 09.05.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.06.2018
156 noviny a časopisy lč 606,71 obj. 56/2018 09.05.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 08.06.2018
157 knihy 499,91 obj. 58/2018 07.05.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 08.06.2018
158 knihy 730,28 obj. 62/2018 07.05.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 08.06.2018
159 kancelárske potreby 129,35 obj. 64/2018 11.05.2018 Ing. Pavol Regina - Regina, Hattalova 12, 831 00 BA; 11636653 08.06.2018
160 hlasové služby a internet 44,71 zmluva 99/2016 11.05.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 08.06.2018
161 služby Blum. 6/18 70,90 zmluva 0783047104
00/2004 
11.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.06.2018
162 nájomné Blum. 6/18 165,91 zmluva 0783047104
00/2004 
11.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 08.06.2018
163 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
164 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
165 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
166 monitoring Záh. 19,92 zmluva 0031/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
167 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 14.05.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 14.06.2018
168 časopis 25,00 obj. 133/2017 14.05.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 14.06.2018
169 časopis lč 11,75 obj. 57/2018 14.05.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 14.06.2018
170 časopis lč 12,00 obj. 57/2018 14.05.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 14.06.2018
171 knihy 365,01 obj. 67/2018 14.05.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 14.06.2018
172 knihy 136,23 obj. 60/2018 14.05.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 14.06.2018
173 knihy 439,23 obj. 66/2018 16.05.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 14.06.2018
174 nájomné a služby ZR 6/18 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 16.05.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 14.06.2018
175 časopis lč 1,60 obj. 59/2018 15.05.2018 ARES, Športová 5, 831 04 BA; 31363822 14.06.2018
176 batéria na vodu 50,80 obj. 68/2018 17.05.2018 LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra; 36762474 14.06.2018
177 kontrola hasiacich prístrojov 264,36 zmluva 131/2017 18.05.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 14.06.2018
178 časopisy lč 45,62 obj. 57/2018 18.05.2018 Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 14.06.2018
179 časopisy lč 43,32 obj. 57/2018 18.05.2018 DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 BA; 35722517 14.06.2018
180 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 22.05.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 14.06.2018
181 noviny 219,00 obj. 130/2017 29.05.2018 MAFRA Slovakia, s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 14.06.2018
182 knihy 561,24 obj. 63/2018 01.06.2018 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 14.06.2018
183 inštalatérske práce 225,00 obj. 70/2018 01.06.2018 Peter Lalák -  14.06.2018
184 stravné lístky 9,90 zmluva 4085/1966
obj. 73/2018
05.06.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 14.06.2018
185 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 06.06.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.06.2018
186 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 06.06.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 15.06.2018
187 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 06.06.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 15.06.2018
188 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 06.06.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 15.06.2018
189 upgrade softvéru 199,20 zmluva 153/2010 06.06.2018 Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 15.06.2018
190 stravné lístky 1118,88 zmluva 4085/2010
obj. 72/2018
07.06.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 15.06.2018
191 hlasové služby a internet 236,22 zmluva 2029809672 07.06.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469

15.06.2018

192 vyúčtovanie za služby 2017 -1342,60 zmluva 2/2005/5548-1 01.06.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 15.06.2018
193 vyúčtovanie služby Kar. 2017 -39,02 zmluva 21/2005/322 04.06.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.06.2018
194 vyúčtovanie služby Záhr. 2017 501,33 zmluva 25/2005/322 08.06.2018 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.06.2018
195 sms služby 6,50 zmluva 83/2017 08.06.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 20.06.2018
196 nájomné Blum. 6/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 08.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
197 služby Blum. 6/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 08.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
198 noviny a časopisy 1397,48 obj. 149/2017 11.06.2018 Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 20.06.2018
199 časopis 130,00 obj. 139/2017 11.06.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 20.06.2018
200 licencia antivír 790,06 obj. 80/2018 12.06.2018 ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 31333532 20.06.2018
201 knihy 538,96 obj. 75/2018 08.06.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.06.2018
202 hlasové služby a internet 47,47 zmluva 155/2018 12.06.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.06.2018
203 hlasové služby a internet 74,77 zmluva 154/2018 12.06.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.06.2018
204 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
205 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
206 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
207 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
208 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 12.06.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.06.2018
209 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 13.06.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.06.2018
210 nájomné a služby ZR 6/18 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.06.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.06.2018
| | | |
posledná aktualizácia: 17.07.2018
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Ktorú službu knižnice najviac využívate?