Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2018
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum doručenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 služby BTS a OPP 60,00 zmluva 131/2017 02.01.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 18.01.2018
2 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 05.01.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 18.01.2018
3 stravné lístky 1377,88 zmluva 4085/1996
obj. 1/2018
05.01.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 18.01.2018
4 monitoring Pan 19,92 zmluva 0026/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
5 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
6 monitoring Kar.  19,92 zmluva 0032/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
7 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
8 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 02.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 18.01.2018
9 koncesionársky poplatok 222,96 zákon 322/2012 08.01.2018 RTVS s.r.o., Mlynská dolina, 845 45 BA; 35887559 18.01.2018
10 hlasové služby a internet 259,44 zmluva 98/2016 05.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.01.2018
11 hlasové služby a internet 244,61 zmluva 2029109619 08.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 18.01.2018
12 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 10.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 19.01.2018
13 nájomné Blum. 01/2018 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.01.2018
14 služby Blum. 01/2018 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.01.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 19.01.2018
15 toner 67,20 obj. 3/2018 10.01.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.01.2018
16 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 10.01.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 19.01.2018
17 preplatok plynu -1836,98 zmluva 153/2007 15.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.01.2018
18 preplatok elektrina Pan -95,17 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
19 preplatok elektrina Záhr. -65,08 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
20 nedoplatok elektrina ZR 89,58 zmluva 46/2005 11.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
21 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 11.01.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 19.01.2018
22 toner 27,60 obj. 2/2018 11.01.2018 Drucker, s.r.o., Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca; 44925717 19.01.2018
23 elektrina nedoplatok Blum. 148,51 zmluva 46/2005 15.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
24 knihy 546,16 obj. 4/2018 10.01.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 19.01.2018
25 nájomné a služby ZR 1/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.01.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 19.01.2018
26 knihy 29,28 obj. 8/2018 15.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.01.2018
27 odber elektriny Blum. 402,96 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
28 odber elektriny Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
29 odber elektriny ZR 471,71 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
30 odber elektriny Pan 125,68 zmluva 46/2005 16.01.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 19.01.2018
31 náplň do kopírky 60,00 obj. 7/2018 16.01.2018 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 19.01.2018
32 knihy 636,77 obj. 6/2018 15.01.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 19.01.2018
33 knihy 579,45 obj. 5/2018 15.01.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 19.01.2018
34 časopis 7,45 obj. 102/2016 16.01.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.01.2018
35 update programu Vema 233,64 zmluva 094/096 17.01.2018 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 31355374 19.01.2018
36 časopis 100,42 obj. 103/2016 17.01.2018 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 19.01.2018
37 odber plynu 612,00 zmluva 153/2017 19.01.2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 19.01.2018
38 TP počítače 10-12/2017 150,00 zmluva 132/2009 26.01.2018 Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 22.02.2018
39 knihy 267,28 obj. 11/2018 25.01.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 22.02.2018
40 knihy 668,85 obj. 12/2018 25.01.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 22.02.2018
41 stravné lístky 1160,32 obj. 15/2018
zmluva 4085/1996
01.02.2018 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 22.02.2018
42 knihy 444,80 obj. 13/2018 01.02.2018 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 22.02.2018
43 licenčný poplatok za reprografické služby 6,83 zákon 185/2015 Z.z. 02.02.2018 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA; 22.02.2018
44 členský poplatok 33,00 zmluva 436/2005 06.02.2018 SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 17055270 22.02.2018
45 elektrina Záhr. 42,63 zmluva 46/2005 06.02.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.02.2018
46 elektrina Pan. 125,68 zmluva 46/2005 06.02.2018 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 22.02.2018
47 služby BTS a OPP 1/2018 60,00 zmluva 131/2017 07.02.2018 BP Profi, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 22.02.2018
48 hlasové služby a internet 273,49 zmluva 2029109616 07.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
49 hlasové služby a internet 42,47 zmluva 98/2016 07.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
50 kancelárske potreby 312,49 obj. 17/2018 07.02.2018 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 22.02.2018
51 sms služby 6,00 zmluva 83/2017 09.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 35848863 22.02.2018
52 knihy 527,96 obj. 16/2018 07.02.2018 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 22.02.2018
53 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 09.02.2018 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 22.02.2018
54 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
55 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
56 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
57 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
58 monitoring Blum. 19,92 zmluva 0159/2005 09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
59 nájomné Blum. 2/2018 165,91 zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
60 služby Blum. 2/2018 70,90 zmluva 0783047104
00/2004 
09.02.2018 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 22.02.2018
61 časopis 20,00 obj. 133/2017 12.02.2018 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 22.02.2018
62 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 13.02.2018 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 22.02.2018
63 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.02.2018 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 22.02.2018
64 nájomné a služby 2/2018 1303,71 zmluva 2/2005/5548-1 14.02.2018 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 22.02.2018
65 knihy 607,69 obj. 18/2018 15.02.2018 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 26.02.2018
66 opravy plynového kotla 84,00 obj. 20/2018 16.02.2018 SKS stav, s.r.o., Lesná 12, 945 01 Komárno; 34104739 26.02.2018
67 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 21.02.2018 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 26.02.2018
68 časopisy 219,00 obj. 130/2017 21.02.2018 MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 26.02.2018
69 knihy 169,87 obj. 21/2018 22.02.2018 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 26.02.2018
70 kniha 72,30 obj. 14/2018 21.02.2018 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin; 36138517 26.02.2018
| | | |
posledná aktualizácia: 19.03.2018
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Ktorú službu knižnice najviac využívate?