Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

 

Faktúry 2017
FD č. popis hodnota s DPH identifikácia zmluvy, obj. dátum doručenia dodávateľ, adresa; IČO dátum zverejnenia
1 oprava plynového kotla 183,00 obj. 198/2016 02.01.2017 Róbert Benca, 900 62 Kostolište 240; 41105541 20.01.2017
2 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0032/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
3 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
4 monitoring Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
5 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
6 monitoring Blum.  19,92 zmluva 0159/2005 02.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
7 nájomné a služby Kar. 1. štvrťrok 216,02 zmluva 21/2005/322 02.01.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.01.2017
8 nájomné a služby Pan. 1. štvrťrok 1569,35 zmluva 24/2005/322 02.01.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.01.2017
9 nájomné a služby Záhr. 1. štvrťrok 824,78 zmluva 25/2005/322 02.01.2017 MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 BA; 00603147 20.01.2017
10 stravné lístky 1268,06 obj. 2/2017
zmluva 4085/96
03.01.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.01.2017
11 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 05.01.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.01.2017
12 hlasové služby a internet 92,57 zmluva 98/2016 05.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
13 koncesionárske poplatky 222,96 zákon 340/2012 Z.z. 05.01.2017 RTVS, Mlynská dolina, 845 45 BA; 35887559 20.01.2017
14 služby Blum. 1/2017 70,90 zmluva 078304710400/2004 11.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
15 nájom Blum. 1/2017 165,91 zmluva 078304710400/2004 11.01.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.01.2017
16 údržba programu VEMA/PAM 192,00 zmluva 94/096 11.01.2017 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 BA; 31355374 20.01.2017
17 hlasové služby a internet 253,14 zmluva 2029809672 11.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
18 elektrina preplatok ZR -50,92 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
19 elektrina preplatok Pan -177,89 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
20 elektrina preplatok Záhr. -10,30 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
21 elektrina Blum. 43,45 zmluva 46/2005 13.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
22 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 12.01.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 20.01.2017
23 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
24 nájomné a služby ZR 1/2017 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 13.01.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.01.2017
25 služby počítače 4-12/2016 450,00 zmluva 132/2009  16.01.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.01.2017
26 časopis 13,67 obj. 102/2015 13.01.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.01.2017
27 časopis 119,37 obj. 93/2015 16.01.2017 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 20.01.2017
28 elektrina ZR 1-6/2017 398,74 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
29 elektrina Záhr. 1/2017 45,78 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
30 elektrina Blum 1-3/2017 323,20 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
31 elektrina Pan. 1/2017 117,28 zmluva 46/2005 16.01.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.01.2017
32 knihy 425,29 obj. 5/2017 12.01.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 06.02.2017
33 knihy 438,45 obj. 6/2017 17.01.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 06.02.2017
34 plyn preplatok -906,64 zmluva 153/2007 19.01.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2017
35 plyn odber 1-3/2017 1077,00 zmluva 153/2007 19.01.2017 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 06.02.2017
36 knihy 702,53 obj. 8/2017 23.01.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 06.02.2017
37 knihy 489,25 obj. 4/2017 24.01.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 06.02.2017
38 licenčný poplatok za reprogr. služby 5,88 zákon 185/2015 Z.z. 26.01.2017 LITA, Mozartova 9, 811 02 BA; 06.02.2017
39 časopis 120,00 obj. 7/2017 25.01.2017 Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 BA 06.02.2017
40 stravné lístky 1197,62 obj. 22/2017
zmluva 4085/96
02.02.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 20.02.2017
41 náplne do tlačiarne 72,00 obj. 20/2017 06.02.2017 Magic Print, s.r.o., Rovnianková 15, 851 04 BA; 36617661 20.02.2017
42 knihy 387,27 obj. 10/2017 02.02.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.02.2017
43 knihy 342,87 obj. 10/2017 02.02.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.02.2017
44 elektrina Pan. 2/2017 119,28 zmluva 46/2005 08.02.2016 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.02.2017
45 elektrina Záhr. 2/2017 45,78 zmluva 45,78 08.02.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA; 36677281 20.02.2017
46 knihy 370,06 obj. 14/2017 02.02.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.02.2017
47 knihy 442,86 obj. 9/2017 03.02.2017 Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 20.02.2017
48 hlasové služby a internet 61,63 zmluva 98/2016 08.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.02.2017
49 hlasové služby a internet 263,03 zmluva 2029809672 08.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.02.2017
50 hosting servera 119,50 zmluva 2003/2008 08.02.2017 Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 20.02.2017
51 monitoring  Pan. 19,92 zmluva 0026/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
52 monitoring ZR 19,92 zmluva 0033/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
53 monitoring Kar. 19,92 zmluva 0031/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
54 monitoring Záhr. 19,92 zmluva 0031/2010 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
55 monitoring Blum.  19,92 zmluva 0159/2005 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
56 nájomné Blum. 165,91 zmluva 078304710400/2004 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
57 služby Blum. 70,90 zmluva 078304710400/2004 10.02.2017 Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 20.02.2017
58 hlasové služby a internet 44,58 zmluva 99/2016 13.02.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 20.02.2017
59 členský poplatok 33,00 zmluva 436/2005 13.02.2017 SANET, Vazovova 5, 811 07 BA; 17055270 20.02.2017
60 servisný poplatok IS SAMO 556,80 zmluva 153/2010 13.02.2017 Trimel, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 20.02.2017
61 servisný poplatok Clavius 180,00 zmluva 58/2016 13.02.2017 Valér Romok, Edelényska 36, 048 01 Rožňava; 46477403 20.02.2017
62 nájomné  a služby ZR 2/2017 1153,71 zmluva 2/2005/5548-1 15.02.2017 SBD Bratislava I., Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 20.02.2017
63 knihy 656,53 obj. 28/2017 15.02.2017 Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 20.02.2017
64 knihy 555,29 obj. 27/2017 15.02.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 20.02.2017
65 časopis 19,00 obj. 126/2016 16.02.2017 News and Media holding, Panónska cesta 9, 85232 BA; 47256281 20.02.2017
66 časopis 6,00 obj. 133/2016 16.02.2017 Kresťanské centrum pre nepočujúcich, časopis GAUDIUM, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica 20.02.2017
67 knihy 598,58 obj. 26/2017 16.02.2017 Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 20.02.2017
68 oprava WC 57,08 obj. 11/2017 20.02.2017 Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 841 02 BA;  17.03.2017
69 lektorská činnosť 480,00 obj. 24/2017 20.02.2017 Mgr. Katarína Mihinová, OZ Artea, Sibírska 65, 831 02 BA; 17.03.2017
70 TP servera 39,83 zmluva 73/2010 20.02.2017 INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 17.03.2017
71 toner 27,60 obj. 29/2017 20.02.2017 Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 17.03.2017
72 knihy 48,00 obj. 31/2017 20.02.2017 Regent s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 BA; 35705892 17.03.2017
73 toner 87,60 obj. 30/2017 22.03.2017 Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 06 BA; 35822891 22.03.2017
74 stravné lístky 1197,62

obj. 37/2017
zmluva 4085/96

01.03.2017 Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 23.03.2017
75 telefón 1,00 obj. 38/2017 03.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.03.2017
76 telefón 1,00 obj. 38/2017 03.03.2017 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 BA; 35763469 23.03.2017
77 noviny a časopisy 199,00 obj.121/2016 03.03.2017 MAFRA Slovakia,s.r.o.,Nobelova 34, 836 05 BA,31333524 23.03.2017
78 noviny a časopisy 1408,11 obj.136/2016 06.03.2017 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Ban. Bystrica,3661124 23.03.2017
79 hosting servra 119,50 zmluva 2003/2008 07.03.2017 Rainside,Teslova 43,82102;BA31386946 23.03.2017
80 elektrina Pan. 119,28 zmluva 46/2005 07.03.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA;36677281 23.03.2017
81 elektrina Záhr. 45,78 zmluva 46/2005 07.03.2017 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 BA;36677281 23.03.2017
82 knihy 517,66 obj. 39/2017 03.03.2017 Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 23.03.2017
83 knihy 299,75 obj. 35/2017 06.03.2017 Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 24.03.2017

 

 
| | | |
posledná aktualizácia: 28.03.2017
|
odporučiť stránku emailom |

| |

Anketa

Myslíte si, že treba deťom čítať od útleho veku?